גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

"הפסקת כהונת שני רגולטורים פוגעת במשרד המשפטים"

היועמ"ש יהודה וינשטיין מנהל מאבק מול נציבות שירות המדינה, במטרה לשנות את החלטתה שלא להאריך את כהונתם של המשנה ליועמ"ש לעניינים אזרחיים, עו"ד שרית דנה, ושל ראש הרשות לטכנולוגיה ומשפט, עו"ד יורם הכהן

היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, מנהל מאבק מול נציבות שירות המדינה, במטרה לשנות את החלטתה שלא להאריך את כהונתם של שני בעלי תפקידים בכירים במשרד המשפטים - המשנה ליועץ המשפטי לעניינים אזרחיים, עו"ד שרית דנה, וראש הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע (רמו"ט), עו"ד יורם הכהן.

בעקבות החלטת ועדת החריגים בנציבות שלא לאשר את הארכת כהונתם, סיימו השניים את תפקידם ב-31 בדצמבר, והמחלקות שבראשם עמדו פועלות למעשה כעת בלא מנהל בפועל.

ברמו"ט המצב חקיף אף יותר - שכן כתוצאה מסיום כהונתו של הכהן, איש איננו ממלא תפקידים סטטוטוריים המוטלים על ראש הרשות, ובהם רשם מאגרי המידע, רשם גורמים מאשרים על-פי חוק חתימה אלקטרונית ורשם שירות נתוני אשראי.

שיתוק עד לאחר הבחירות

לדברי גורם בכיר המעורה בנעשה, מתקיים עימות פנימי בתוך ועדת החריגים, בין מנכ"ל משרד ראש הממשלה, עו"ד הראל לוקר, העומד בראש הוועדה, וכן מנכ"ל האוצר, דורון כהן, מצד אחד; לבין נציב שירות המדינה, עו"ד משה דיין, והמשנה ליועמ"ש לענייני ייעוץ, דינה זילבר, מצד שני.

בעוד דיין וזילבר ביקשו לקבל את בקשתו החריגה של וינשטיין ולאשר את המשך כהונתם של השניים, החליטו נציגי המגזר הפוליטי בוועדה, לוקר וכהן, לדחות את הבקשה.

לדברי הגורמים הבכירים, וינשטיין מבקש למעשה למנות את עו"ד דנה לקדנציה נוספת כמשנה ליועמ"ש בתחום האזרחי, ולא רק להאריך את כהונתה בחודשים אחדים. לפיכך, אומרים הגורמים, וינשטיין צריך לפנות לממשלה בהליך מסודר של מינוי.

ההחלטה לקצוב את הכהונה בתפקידים הבכירים במשרד המשפטים התקבלה על-ידי הממשלה בתקופתו של היועץ המשפטי לממשלה הקודם, מני מזוז, במסגרת קציבת קדנציות בכלל השירות הציבורי הבכיר. כהונתם של המשנים ליועץ המשפטי לממשלה נקצבה ל-8 שנים, ואילו כהונתו של רמו"ט נקצבה ל-6 שנים.

עו"ד הכהן, שנשא בתפקיד זה עד מחצית 2012, זכה כבר להארכה אחת של כהונה עד לסיום 2012, ואולם ועדת החריגים סירבה לאשר הארכה שנייה, על אף פנייתו המפורשת של וינשטיין.

בדיון שקיימה ועדת החריגים בשבוע שעבר נכתב בפרוטוקול מפיהם של לוקר וכהן, כי "כהונתו של יורם הכהן הוארכה כבר פעם אחת על מנת לאפשר השלמת הליכי המינוי, ואולם מהטעמים העקרוניים אנו סבורים כי אין להאריך את הכהונה פעם נוספת, ויש למנות ממלא מקום עד להשלמת הליכי המינוי לאחר הבחירות".

בעניינה של שרית דנה קבעו השניים כי "לא הוצגה כל נסיבה ספציפית לחריגה, השונה מיתר הבקשות. החלטות ההארכה מסכלות את החלטת הממשלה בעניין קציבת הכהונה. ניתן למצוא פתרונות לפרק הזמן הקצר שעד מינוי מחליף".

סירובה של ועדת החריגים נובע מהנחיה אחרת של היועץ המשפטי לממשלה, ולפיה אין למנות באמצעות ועדות איתור מינויים לתפקידים בכירים בשירות הציבורי בתקופת בחירות. נוכח הנחיה זו, שותקה למעשה פעולתן של ועדות האיתור עד לאחר הבחירות.

במשרד המשפטים מסרבים לקבל את הגזירה הזו, על אף שהיא תוצאה של הנחיה כללית של היועמ"ש עצמו, ושוקלים נקיטת צעדים במטרה לשנותה.

"הנהלת משרד המשפטים שוקלת את צעדיה בעקבות החלטת ועדת החריגים", נמסר ממשרד המשפטים בתגובה לפניית "גלובס", "שמשמעותה שהופסקה באופן מיידי עבודתם של שני נושאי משרד בכירים הנושאים בתפקידים בעלי אופי רגולטורי, ושל שומרי סף, באופן שיש בו כדי ליצור פגיעה קשה ברציפות התפקודית של המשרד".

איום בבג"ץ

במקביל החלה שורת מומחים בתחום הגנת הפרטיות לפנות למשרד המשפטים, למשרד ראש הממשלה ולנציבות שירות המדינה, כדי להעמידם על חומרת המצב, שבו איש אינו מכהן בתפקיד ראש הרשות למשפט וטכנולוגיה, המשמש גם בתפקיד סטטוטורי של רשם מאגרי המידע, רשם גורמים מאשרים על-פי חוק חתימה אלקטרונית ורשם שירות נתוני אשראי.

פרופ' מיכאל בירנהק, ד"ר עומר טנא ועו"ד חיים רביה, המתמחים בתחום הגנת הפרטיות, חתימה אלקטרונית ומאגרי מידע, פנו בדחיפות בסוף השבוע ליועמ"ש וינשטיין, בדרישה שוועדת החריגים תשנה את החלטתה ביחס להכהן. במקרה הצורך מאיימים הפונים גם לעתור לבג"ץ בימים הקרובים.

"תפקידיו של ראש רמו"ט הם תפקידים סטטוטוריים על-פי חוק", כתבו השלושה לוינשטיין. "משפקעה כהונתו של עו"ד הכהן, נוצר ואקום חוקי, המהווה פרצה מסוכנת להפרת הוראות סטטוטוריות המגינות על זכות חוקתית חשובה, היא הזכות לפרטיות. כעת אין מי שיתיר רישומם של מאגרי מידע, לפי חוק הגנת הפרטיות, אין מי שיפקח על פעילותם של גורמים מאשרים, לפי חוק חתימה אלקטרונית, ואין מי שייתן רישיונות למבקשים לפעול לפי חוק נתוני אשראי".

עו"ד דן חי, המתמחה גם הוא בתחום הגנת הפרטיות, פנה גם הוא בסוף השבוע לראש ועדת החריגים בנציבות שירות המדינה, מנכ"ל משרד ראש הממשלה עו"ד הראל לוקר, בדרישה לשנות את החלטת הוועדה שלא להאריך את כהונתו של הכהן.

"החלטת ועדת החריגים הנציבות היא החלטה שגויה וחסרת סבירות שתשתיק באופן מעשי את פעילותה של רמו"ט למשך חודשים לא קצרים", כתב חי. "דווקא בתקופת בחירות, שבה מקבלות רשימות הכנסת רשימה שמית של הבוחרים, תפקודה של רמו"ט מקבל משנה חשיבות לצורך הגנה מפני דליפת חומר זה, ואין להותיר את הרשות ללא מתווה מדיניות מסודר. השארת החלטת ועדת החריגים על כנה איננה עומדת במבחן הסבירות וסותרת בצורה ברורה את האינטרס הציבורי".

מכתב התמיכה בהארכת הכהונה: ניגוד עניינים של ד"ר עומר טנא?

בין החותמים על מכתב התמיכה בהארכת כהונתו של ראש הרשות למשפט וטכנולוגיה, עו"ד יורם הכהן, מצוי גם שמו של ד"ר עומר טנא, מומחה מוביל לתחום הגנת הפרטיות וחבר סגל בית-הספר למשפטים במכללה למינהל.

ואולם, טנא איננו משמש משקיף נייטרלי ונטול אינטרס בנושא זה, שכן ל"גלובס" נודע כי במשך שנים אחדות שימש טנא כיועץ חיצוני לרשות לטכנולוגיה ומשפט, ואף זכה לשכר נכבד שהגיע עד ל-30 אלף שקל בחודש.

במשרד המשפטים אישרו כי "ד"ר טנא סיפק שירותי ייעוץ לפי שעות לרמו"ט במהלך השנים 2008 עד 2011. כחלק מעבודתו היה ד"ר טנא מעורב בהכנת ניירות העמדה בנושא התאמת הדין הישראלי לדין האירופי, כחלק מתהליך ההכרה האירופית שרמת ההגנה על המידע האישי בישראל תואמת את הדירקטיבה האירופית להגנה על מידע אישי, עבודת מטה להכנת חוק הגנת מידע אישי חדש, ובנוסף שימש ד"ר טנא גם כמרכז האקדמי של כנס בינלאומי של נציגי הגנת מידע אישי, שאירחה רמו"ט בירושלים בשנת 2010 וחבר ועדת ההיגוי של הכנס".

טנא עצמו מסר ל"גלובס" כי "העובדה ששימשתי יועץ חיצוני מופיעה גם במכתב שעליו אני חתום, כך שנעשה גילוי נאות. אין לי כעת שום קשר עם רמו"ט זה יותר משנה, והמטרה היחידה של המכתב היא לשמור על שלטון החוק, כדי שיהיה רגולטור בתחום שכרגע הוא מופקר, ואין מי שמחזיק בסמכויות על-פי דין".

טנא מסר עוד כי הוא אינו מתמודד על התפקיד.

עוד כתבות

דוד מחלב, מנכ"ל פוינטר. מחפש הזדמנויות / צילום: רוני שיצר

מה שכח לספר לנו דוד מחלב, מנכ"ל פוינטר לשעבר

מנכ"ל הפעילות הבינלאומית של פוורפליט, דוד מחלב, יעזוב את התפקיד בסוף חודש ינואר ● מחלב יישאר "על הפיירול" של החברה עד יוני 2021 וימשיך ויקבל עד אז שכר והטבות

נפתלי בנט / צילום: רפי קוץ

לא מחכה לאיילת שקד: למה רק נפתלי בנט מופיע בקמפיין של הימין החדש?

בימין החדש מבהירים כי אם וכאשר שקד תחליט להצטרף, תמונתה תוצב לצד תמונת בנט בקמפיין המפלגה ● לפי שיחות פנימיות, בנט מכוון למה שמכונה "הימין הרך" - מצביעים שבחלקם נמצאים כעת בכחול לבן, בחלקם אצל ליברמן, אך נזהר מלומר כי הוא מכוון גם למצביעי ליכוד

בוריס ג’ונסון/  צילום: רויטרס

לקחי בריטניה: איך נפלו החומה האדומה והחומה הכחולה

בדומה למה שהוא עשה במשאל העם על ברקזיט, בבריטניה חזר המעמד העובד והעדיף ימין קשוח על פני שמאל קיצוני ● זה מה שעשו האמריקאים בבחירות 2016, האם זה מה שהם יעשו ב-2020? ● ומה ישראלים יכולים ללמוד משיטת בחירות ש"מזייפת" את התוצאות לטובת הגדולים?

בצלאל מכליס / צילום: אלביט מערכות, יח"צ

אלביט מערכות תספק לצבא מונטנגרו עמדות נשק שנשלטות מרחוק בהיקף 100 מיליון שקל

במסגרת ההסכם, אלביט מערכות תספק לצבא מונטנגרו עמדות נשק מתקדמות שיותקנו על רכבי שטח ממוגנים מתוצרת חברת אושקוש ● העמדות יופעלו באמצעות ידיות וצגים חכמים בתוך כלי הרכב, באופן שמבטיח הגנה מלאה לכוחות שפועלים באזורי לחימה

מטוס בואינג 787 דרימליינר של אל על / צילום: יח"צ

קניתם כרטיס טיסה שנופל על יום הבחירות? אל על תאפשר לשנות את המועד

אל על תאפשר ללקוחותיה לשנות את כרטיסי הטיסה שלהם ללא תשלום דמי שינוי וטיפול, על-מנת שיוכלו להצביע בבחירות שיתקיימו ב-2 למרץ 2020 ● עם זאת, במקרה שהכרטיס במועד החדש יהיה יקר יותר, הנוסעים יצטרכו לשלם את ההפרש במחיר

אנדראס פיביג / צילום: איל יצהר

לאחר רכישת פרוטרום: איי.אפ.אפ מתמזגת עם חטיבת התזונה של דופונט בעסקה של כ-26 מיליארד דולר

המיזוג של חברת חומרי הגלם והתמציות לתעשיית המזון עם החטיבה של ענקית הכימיקלים האמריקאית צפוי ליצור חברה בשווי של 45-40 מיליארד דולר ● בעלי מניות איי.אפ.אפ יחזיקו בכ-45% ממניות החברה הממוזגת, ובעלי מניות דופונט בכ-55%

ח"כ שרן השכל / צילום: שלומי יוסף

גדעון סער זוכה לתמיכת שתי חברות כנסת נוספות מהליכוד

התומכות בסער: ח"כ שרן השכל וח"כ אתי עטיה ● ח"כ השכל: "חיים כץ זו בעיה, אבל נתניהו לא מימש את המדיניות הליברלית"

מפעל כרמית בראשון לציון / צילום: יחצ

כרמית לא נבהלת מרפורמת הסימון האדום: תשכנע הורים לקנות ממתקים לילדיהם

בעוד שענף המזון כולו עוסק בשינוי הרכבי המוצרים כך שיתאימו לעידן הסימון האדום, חברת הממתקים כרמית פונה לילדים עם מוצרים שיסומנו באדום, תחת הסיסמה: "כשמדובר בילדים – לא מתפשרים" ● כרמית בתגובה: "הקמפיין תוכנן לפני כשנה, הקמפיין החדש יותאם לרוח התקופה"

אולם המבואה של בורסת לונדון / צילום: שאטרסטוק, א.ס.א.פ קריאייטיב

אירופה בירוק בעקבות גיבוש הסכם הסחר; מדד סטוקס 600 בשיא

גיבוש הסכם שלב 1 בין ארה"ב לסין ותוצאות הבחירות בבריטניה מגבירים את התיאבון לנכסי סיכון ● בורסות אסיה ננעלו במגמה מעורבת, עם עליות בשנחאי ובשנזן בעקבות נתוני ייצור ומכירות טובים בסין

אלביט מדיקל חתמה על מזכר הבנות למכירת רוב מניותיה באינסייטק לפי שווי חברה של 720 מיליון דולר

אם תושלם העסקה למכירת מניות חברת הביוטכנולוגיה, היא אמורה לאפשר לאלביט מדיקל לפרוע חוב של 185 מיליון שקל למחזיקי האג"ח ● הרוכש המיועד, ששמו עדיין לא נמסר, נמצא במקביל במו"מ להשקעה באינסייטק ולרכישת חלקם של בעלי מניות נוספים

משה כחלון / צילום: איל יצהר

דווקא בשלהי כהונתו של כחלון, "מחיר למשתכן" מציגה שיא במכירת דירות

בליל נתונים ממשלתיים שפורסמו היום מציג שיאי מכירות בתוכנית, קיצור משך הזמן לרכישת דירה ואת ממוצע ההנחות מול דירות "רגילות" • "גלובס" עושה סדר במספרים

שי ג'ינפינג, נשיא סין, ודונלד טראמפ, נשיא ארה"ב / צילום: KEVIN LAMARQUE, רויטרס

לקראת השבוע בשווקים: סין וארה"ב צפויות לקבוע מועד לחתימה; "הדרך להסכם סחר כולל עדיין רחוקה"

אחרי זינוק של 11% מהשפל באוגוסט, האם הליש"ט תמשיך לזנק על רקע הברקזיט המתקרב? ● הדרמה בשוק הריפו נמשכת ● שלל נתוני מאקרו יפורסמו בעולם, בהם הריבית ביפן והייצור בסין ● בשוק המקומי, בנק ישראל ימשיך להתערב בשוק המט"ח ● התחזית השבועית של "גלובס"

זאב בילסקי / צילום: איל יצהר

פה אחד ללא מתנגדים: אושרה תוכנית להקמת מתקן התפלה בגליל

מתקן ההתפלה יהיה השישי במדינה, והראשון בצפון הארץ

שלומי טחן שמעון מירון ניר ויצמן ליאון אביגד  / צילום: אבישי פינקלשטיין

מימשה אופציה: הכשרה ביטוח תהיה בעלת 16.5% ממניות מלונות בראון

ביוני האחרון הלוותה הכשרה לבראון 80 מיליון שקל בדרך של אשראי שיוכל להיות מומר למניות כחלק ממערך העסקאות הלא סחירות - כעת היא ממירה אותה להון מניות

ערן אייל, מייסד ומנכ"ל Shopin  / צילום: אתר Shopin

יזם הבלוקצ'יין ערן אייל הודה בהונאה בגיוס של 42 מיליון דולר בהנפקת מטבע דיגיטלי

מנכ"ל ומייסד הסטארט-אפ Shopin הודה באישומי התובעת הכללית בניו יורק, לאחר שהואשם גם על ידי רשות ני"ע האמריקאית כי הונה מאות משקיעים ב-ICO שביצע לפני כשנתיים ● בית המשפט הורה לאייל להשיב כמיליון דולר למשקיעים

גיא חלמיש /  צילום: איל יצהר

הכירו את הישראלי שאחראי על ההכנה לעתיד של בנק ההשקעות ג'י.פי מורגן

גיא חלמיש אחראי על חטיבה חדשה ב-J.P. Morgan שאמורה להכין את הארגון לעתיד ● בראיון ל"גלובס" הוא מדבר על האתגר בשילוב חדשנות בארגונים, על הצורך לספק לעובדים כישורים חדשים ועל הרצון להתאים את הבנק למציאות המשתנה: "לא רוצים להגביל את הלקוחות לחשיבה שלנו"

משחק מחשב צבא / צלם יח"צ

הסודות מאחורי כלכלת משחקי המחשב. כן, יש דבר כזה

אתם צמודים לסמארטפון, מתוחים ומרוכזים בעוד משחק ממכר ● האם ידעתם שמאחורי החוויה המשחקית שלכם עומד כלכלן משחק? ● מדובר במתמטיקאי – כלכלן, מומחה בסטטיסטיקה, שמשתמש בכליו המקצועיים כדי להפוך את המשחק למותח, מאתגר ובעיקר רווחי ● האזינו

יהלום בצורתו הגולמית מוצג למכירה במרכז אפריקה / צילום: Emmanuel Braun, רויטרס

רוסיה מציעה להפסיק את החרם על "יהלומי הדמים" של אפריקה

רוסיה מציעה לעצור את החרם על יהלומי הדמים שמגיעים מהרפובליקה המרכז אפריקאית ● "יהלומי דמים" הוא הכינוי שניתן ליהלומים שתהליך הייצור שלהם נעשה באמצעות פגיעה והרג של בני אדם

ניצן הורוביץ / צילום: איל יצהר

ניצן הורוביץ יישאר לעמוד בראשות רשימת מרצ

בתיאום בין ח"כ ניצן הורוביץ לח"כ תמר זנדברג הוחלט כי רשימת המפלגה לכנסת ה-22 תישאר על כנה לקראת הבחירות לכנסת ה-23, כלומר הורוביץ יעמוד בראש הרשימה

מיכאל מלכיאלי, ש”ס / צילום: שלומי יוסף

האם התוכנית לשיקום שכונות הפסיקה לפעול?

נציג ש"ס מצדד בתמ"א 38 בטענה כי פרויקט שיקום שכונות מת. השמועות על מותו היו מוקדמות ● המשרוקית של גלובס