גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

השר לשעבר משה נסים ישלם מס על רווח הון בשיעור 3 מיליון שקל

נדחה ערעורו על החלטת פקיד השומה, שלפיה המוניטין של נסים שייך לו בלבד ולא ניתן למכירה ■ ישלם מס על רווח הון בשיעור 3 מיליון שקל, במקום כ-10,000 שקל

פסק דין חדש, שיצא עתה תחת ידיו של שופט בית המשפט המחוזי בתל-אביב, מגן אלטוביה, מגלה כי גם שר האוצר (והמשפטים) לשעבר, משה נסים, נוהג כאחד האדם, כאשר מדובר בניסיון להפחית את סכומי המס שיהיה עליו לשלם למדינה. לגיטימי.

אלא שניסיונו זה של נסים לא צלח הפעם. אלטוביה צדד בעמדתו של פקיד השומה, דחה את ערעורו של נסים על שומת המס הנכבדה, שהוצאה לו, וחייב את נסים לשלם לפקיד השומה אף הוצאות משפט בשיעור 45 אלף שקל.

כבר בשנת 1959 היה נסים לחבר כנסת, וככזה כיהן שנים רבות. במסגרת היותו נבחר ציבור, שימש נסים - שהוא גם עורך דין - אף כשר המשפטים, כשר האוצר, כשר המסחר והתעשייה וכסגן ראש הממשלה. לאחר פרישתו מן החיים הפוליטיים שב נסים לעסוק בעריכת דין, והקים משרד בשותפות עם עו"ד מוטי רינקוב ואבי סנדרוביץ.

זמן קצר לאחר מכן הוא הקים חברת עורכי דין, שהייתה בבעלותו המלאה. מייד לאחר הקמת החברה נחתם בין נסים לבין החברה שבבעלותו הסכם, שלפיו הוא מכר לה, תמורת 3 מיליון שקל, "את המוניטין שרכש בכל שנות עבודתו ובמסגרת מגוון תחומי פעילותו".

רווח הון בסך 3 מיליון שקל בגין מוניטין

בעקבות ההסכם, דיווח נסים לפקיד השומה על רווח הון בסך 3 מיליון שקל, בגין מוניטין שלא שולם בעד רכישתו. הוא התיימר לסמוך על הוראת חוק, שלפיה בעסקה שכזו הסכום האינפלציוני פטור ממס, ודיווח על סכום אינפלציוני של כ-2.99 מיליון שקל. לדידו, נכס המוניטין החל לצמוח בשנת 1964 - כשקיבל את רישיון עריכת הדין. מילים אחרות: על-פי הדיווח של נסים, היה עליו לשלם מס בגין רווח הון בשיעור כ-10,000 שקל בלבד.

פקיד השומה לא ראה את הדברים עין בעין עם נסים. בעסקת המכר הוא ראה מכירתה לחברה של זכותו של נסים בשותפות. מכירה שכזו חייבת במס רווח הון ריאלי, בגין מלוא 3 מיליון שקל, ללא התחשבות בסכום אינפלציוני כלשהו.

נסים (באמצעות עו"ד משה דרוקר ואריאל דיאמנט) ערער על החלטתו של פקיד השומה.

אלטוביה תמך, כאמור, בעמדתו של פקיד השומה. תחילה, הוא אזכר מהי ההגדרה הנכונה של המונח "מוניטין": "סבירות כי הלקוחות ישובו, מסיבה זו או אחרת, למקום העסק... מכלול היתרונות שנצברו לעסק בשל תכונותיו - מיקומו, שמו הטוב, דימויו, איכות השירותים שהוא מציע ואיכות המוצרים שהוא מספק". הוא הוסיף ואזכר את ההבחנה בין מכלול היתרונות, שנצברו לעסק, אשר הם "מקורות המוניטין", לבין התוצרים הנובעים מאותם יתרונות, הם "פירות המוניטין". "בפרט בעיסוקים מסוימים המכונים 'מקצועות חופשיים', מקורות המוניטין אחוזים בעסק או בעוסק עצמו, טבועים בו ואינם ניתנים להפרדה ממנו באשר הוא", המשיך אלטוביה. "המקורות הם המוניטין האישי, אשר הוא כאחד מתכונותיו האישיות של האדם ולפיכך אינו ניתן לעולם להעברה", הוסיף. "פירות המוניטין, לעומת זאת, הם המוניטין העסקי, כלומר תוצר התכונות האישיות, אשר ניתן להפרדה מהתכונות עצמן".

לאחר דברים כלליים אלה פנה אלטוביה להכריע במחלוקת, שנתגלעה בין נסים לבין פקיד השומה ואשר עסקה בשאלה האם שמו הטוב של נסים הוא ממקורות המוניטין - כלומר, אחת מתכונותיו האישיות, הטבועה בו לנצח - או שמא מדובר בפירות נכס המוניטין - כלומר, נכס נפרד, שאותו ניתן להעביר ושבו ניתן לסחור, גם במנותק מזהותו של נסים.

"בכדי להוכיח כי המוניטין הנטען במקרה דנא הינו מוניטין עסקי ולא אישי, על המערער להוכיח כי העביר מרשותו לרשות החברה נכס המעניק לחברה יתרון עסקי מסוים", המשיך אלטוביה בדרכו. דוגמאות לנכס שכזה הן רשימת לקוחות, המאפשרת לרוכש ליצור קשר עם לקוחות המוכר ולהציגו כיורשו, ואף קביעת תניית אי-תחרות, לצד מכר רשימת הלקוחות, היוצרת לרוכש מעין בלעדיות על לקוחות המוכר. "המשותף לכל המקרים בהם יש להכיר במכר מוניטין הוא שתתקיים העברה של נכס בעל ערך כלכלי לידי הרוכש", סיכם אלטוביה את הפן העקרוני של פסק הדין.

יישומם של הדברים על ערעורו של נסים לא היטיב עמו. "יכולת משיכת הלקוחות, הסבירות כי הלקוחות (הקיימים והפוטנציאליים) יביאו עסקיהם אל פתחה של השותפות, גלומה באופיו, מהותו ותכונותיו האישיות של המערער", קבע אלטוביה. את קביעתו זו הוא סמך, בין היתר, על עדויות של לקוחות השותפות, שהובאו מטעמו של נסים דווקא, ושהעידו כי הגיעו למשרד בגלל נסים, וכי תכונותיו-שלו הן שהביאו אותם לפנות אל השותפות, מתוך כוונה שנסים עצמו יעניק להם את השירות. "אם בצד רחוב יש את משרדו של עו"ד משה נסים, ובצד השני של הרחוב יש משרד עו"ד ויש חברה, משה נסים בע"מ, וידוע לי שמשה נסים מכר את המוניטין שלו לחברה, שמחזיקה את המוניטין, וכשאני צריך שירותי עו"ד, אלך למשה נסים עם הידע שלו. אין לו תחליף", השיבו עדים לשאלות עוה"ד אורית וינשטיין, שייצגה את פקיד השומה.

"עדי המערער חזרו שוב ושוב על כך שהאיש משה ניסים הוא האבן השואבת אשר הובילה את הלקוחות למשרדי השותפות", סיכם אלטוביה עדויות אלה. "המערער לא הוכיח מהו אותו נכס מוניטין שנמכר לידי החברה, ולא הוכח כי קיים מנגנון עסקי כלשהו הנפרד מהמערער ומזוהה על ידי הלקוחות כבעל שם טוב בזכות עצמו. אם היה עובר יום למחרת המערער להעניק שירותיו המקצועיים באופן אישי במסגרת שותפות אחרת, הרי שלחברה לא היה קיים כל מוקד משיכה ללקוחותיה, שכן מוקד משיכה זה הוא כאיבר מאיבריו של המערער עצמו", חרץ אלטוביה והוסיף: "אם תימכר החברה לצד שלישי, עדיין ימשיכו לקוחות השותפות לתת מבטחתם במערער דווקא. במצב דברים כזה לא נראה כי הועבר נכס מוניטין מהמערער לחברה שבבעלותו".

מוניטין אישי רב, שאינו ניתן להעברה

לחיזוק מסקנתו זו, ציין אלטוביה, שלצד חתימת הסכם מכר המוניטין, לא העביר נסים לידי החברה כל נכס, כדוגמת רשימת לקוחות, ואף לא התחייב כלפיה בתניית אי-תחרות. "בכדי להוכיח מכירת מוניטין, על הנישום להוכיח כי הגורם אליו נמכר המוניטין רשאי להציג עצמו כממשיכו וכיורשו של המוכר", המשיך. משהחברה הציגה עצמה כמחליפתו של נסים רק מתוקף מעמדו כבעליה הבלעדיים, ומשלו הוא היה מוכר את אחזקותיו בה לצד שלישי כלשהו, לא היה בידי החברה כל נכס, המבטא את הזכות לפנות ללקוחות השותפות, קבע אלטוביה שאין בידי החברה כל נכס, המבטא סבירות, שהלקוחות ימשיכו להתקשר דווקא עמה, אף בהעדרו של נסים עצמו.

"לו נותקה החברה מן המערער, הרי שהיא הייתה נותרת ככלי ריק, כאבן שאין לה הופכין, וודאי שלא כאבן שואבת", כך אלטוביה. "המערער לא הצליח להוכיח ממכר של נכס מוניטין, אלא לכל היותר כי יש בידיו מוניטין אישי רב, שאינו ניתן להעברה", רמז לעבר עדויותיהם של לקוחותיו של נסים, שהובאו מטעמו ושעדויותיהם הזיקו לעניינו.

"בדין קבע המשיב כי אין להכיר במקרה זה במכירת מוניטין", סיכם אלטוביה. לדידו, הסבת זכותו של נסים בשותפות לידי החברה שבבעלותו מהווה "מכירה" על-פי הוראות פקודת מס הכנסה, וככזו חייבת היא במס רווח הון מלא. (ע"מ 1036/08).

עוד כתבות

נדב אבקסיס / צילום: מאיר כהן, יח"צ

אוצר מלים: לדעתו של נדב אבקסיס להכיל זה להשלים, גם אם זה לא מוצא חן בעיניך

השחקן והסטנדאפיסט נדב אבקסיס מסביר מדוע הוא כל-כך אוהב את המילה "הכלה" ● מתוך פרויקט "אוצר מילים" – מאה ישראלים בוחרים את המילה האהובה עליהם ביותר בעברית

לרנקה, קפריסין / צילום: שאטרסטוק

קפריסין משוועת לחזרת התיירים. והיא מוכנה לעשות הרבה לשם כך

בניגוד לישראל, ישנן מדינות שמתכננות לפתוח את השמיים בקרוב. ממש בקרוב ● קפריסין, למשל, פרסמה את המתווה שלה שכולל הבטחה לכיסוי, טיפול ואירוח לתיירים שיאובחנו כחולים ולמלווים שלהם ● וזה לפני שמדברים על חיטוי וניקוי, שמירה על מרחק בין אדם למשנהו, תשלום במזומן במסעדות ועוד

חיפוש עבודה בימי קורונה / צילום: שאטרסטוק

בלי מודעות דרושים והגדרות תפקיד: כך מחפשים עבודה בארבעה שלבים

מכתיבת קורות-חיים שלא יישלחו ועד פגישות עם אנשים שאתם לא מכירים – כדי למצוא עבודה, צריך להשתחרר מקיבעונות ישנים

חללית השיגור של נאס"א וספייסX / צילום: ביל אינגלס, AP

השיגור עבר בהצלחה: החללית "דרגון 2" בדרכה לתחנת החלל הבינלאומית

לאחר שביום רביעי האחרון נדחה השיגור ברגע האחרון בשל תנאי מזג אוויר, הלילה בשעה 22:22 שיגרו נאס"א וחברת SpaceX של אלון מאסק את החללית המאוישת הראשונה שנבנתה על ידי חברה פרטית ● ניסוי שהתקיים היום בדרום-טקסס באחד הטילים האחרים שמפתחת החברה הסתיים בפיצוץ אדיר מסיבה לא ידועה

בנימין נתניהו / צילום: יוסי זמיר

נתניהו: "אם לא נחזור לשמור על הכללים, לא תהיה ברירה אלא לחזור להגבלות"

הצהרת ראש הממשלה מתקיימת יממה לאחר תדרוך שקיים משרד הבריאות, ובו ניסו להתריע מפני קפיצה בנתוני התחלואה על רקע מה שכינו ״אופוריה״ ● נתניהו: "בימים האחרונים, עם הזלזול בשמירה על הכללים, אנחנו מתקרבים לתהום"

יאיר לפידות ודב ילין/ צילום: איל יצהר

ילין לפידות: קיטון קל ברווח לסך של 38.2 מיליון שקל ודיבידנד בהיקף 42.5 מיליון שקל

בית ההשקעות שבניהול המייסדים יאיר לפידות ודב ילין הציג גידול בהכנסות מפעילויות הליבה ומעבר להפסד השקעה ● היקף הנכסים המנוהל בבית ההשקעות הצטמק ברבעון הראשון ב-15%, אז מאז סופו ועד היום גדל בכ-5%

איור: Shutterstock | א.ס.א.פ קריאייטיב / עיבוד מחשב: ורד שדמי שלמה

דבר אליי במילים: השפה האנושית שינתה את העולם. איך הכול התחיל

איך התחילה להתפתח השפה האנושית, מה הקשר למבנה המוח והגרון שלנו והאם ייתכן שמשפטים קדמו למילים? החוקרים עדיין מתווכחים על סוגיות הקשורות ללידת השפה והמילים, אבל לא על התרומה שלהן להתפתחות בני האדם והתרבות ● אוצר מילים, פרויקט מיוחד 

משה בר סימן טוב  / צילום: שלומי יוסף, גלובס

פרשנות: העלייה במספר החולים - האם המדינה התרשלה בצעדי החזרה לשגרה

בניגוד למדינות אחרות, שבהן הוסר הסגר באופן הדרגתי ובשילוב עם מערך בדיקות משמעותי, בישראל הוסר הסגר כמעט באחת ● איך בכל זאת היה ניתן לפעול אחרת?

רכבים נכנסים לשטחה של דנמרק בצל בהלת הקורונה / צילום: Carsten Rehder/dpa, Associated Press

עימות סקנדינבי: דנמרק פותחת את הגבולות לשכנותיה, אך לא לשבדיה

מנהיגת דנמרק הודיעה כי תיירים מגרמניה, איסלנד ונורבגיה יוכלו להיכנס למדינה, אך לא יורשו לישון בבירה קופנהגן; למרות לחצים כבדים, דנמרק תשמור את הגבול עם שבדיה סגור לכניסת תיירים בגלל מצב מגפת הקורונה במדינה

משרדי חברת הטכנולוגיה נייס ברעננה. צומחת בזכות פעילות הענן
צילום: רויטרס, Ronen Zvulun

הקטר של המשק הישראלי מוביל גם את הבורסה

תיק ההשקעות הטיפוסי של המשקיע הממוצע בבורסת תל אביב עתיר במניות בנקים ונדל"ן ● ואולם, הביצועים של סקטור הטכנולוגיה המקומי, והמגמות בעולם, מעידים כי יש צורך בשינוי

גם זכות בקרקע יכולה להיחשב דירת מגורים / איור: גיל ג'יבלי, גלובס

פס"ד: גם זכות בקרקע יכולה להיחשב דירת מגורים

יורשים שקיבלו זכות בקרקע בעסקת קומבינציה התבקשו לשלם עליה מס כמו על דירה שנייה - ולא מס על קרקע, שהוא נמוך יותר ● ביהמ"ש בחר פרשנות נרחבת

מפגין מול בית עסק להחלפת צ'קים שעולה באש ביום שישי במינאפוליס, העיר שבה נרצח ג'ורג' פלויד בן ה-46  / צילום: John Minchillo, AP

פרשנות: רצח ג'ורג' פלויד הוא הניצוץ שמצית מחדש מלחמת מעמדות בארה"ב

האלימות ברחובות והביזה של החנויות שבהן לוקחים חלק עשרות אלפי מפגינים זועמים אינן רק תוצאה של מחאה נגד יחס המשטרה לקהילה השחורה או לגזענות ארוכת השנים נגדה, אלא גם ביטוי לאי השוויון הכלכלי בין שחורים ללבנים בארה"ב

רונית גדיש / צילום: איל יצהר

המופרכות, הנדירות והנפוצות: הבכירה באקדמיה ללשון חושבת שהעברית היא שפה סקס-מניאקית

המילים שהציבור סירב לאמץ, המילים המופרכות שהציעו, המילים הנדירות שהפכו לנפוצות והמילה שמשתמשים בה הכי הרבה ● רגע של עברית עם רונית גדיש, ראשת המזכירות המדעית של האקדמיה ללשון העברית ● אוצר מילים, פרויקט מיוחד 

דוד פתאל / צילום: איל יצהר

הקורונה פגעה באימפריית המלונאות של דוד פתאל. ואז הגיע השיעור הקשה מכולם

האיש שעד לאחרונה נחשב לכוכב עולה בשוק ההון, נתקל לראשונה באופוזיציה פחות ידידותית כשנקלע לעימות מול מחזיקי האג"ח של קבוצת המלונות שלו ● איך זה ייגמר?

בית הקפה מתחת לעץ / צילום: שי הנסב

"בחודשים הקרובים נראה עוד סגירות בגלל התזרים"

דור ששון, שותף עם אחיו בבית הקפה "מתחת לעץ", גר בתל אביב, בן 24 ● "גלובס" שם את הסיוע לעסקים קטנים ולעצמאים במרכז 

פרויקט תמ"א 38. הממשלה קבעה יעד: לעלות ל־46% מכלל התחלות הבנייה  / צילום: אייל פישר

מעודדים התחדשות עירונית? לאן נעלמה תמ"א 38

הדוח שכתב הצוות להסרת חסמים בהתחדשות עירונית חסר התייחסות לתוכנית לחיזוק מבנים - למרות שגם היא סובלת מאותם חסמים שתוקעים פרויקטים של פינוי-בינוי

אליעזר בן יהודה / צילום: ויקמדיה

הַּמִלָּה הראשונה של אליעזר בן יהודה

בבית קפה בפריז, לפני 140 שנה, הוא החליט לחפש מִלִּים כדי לחדש את השימוש בלשון העברית ● את הַמִּלָּה הראשונה הוא מצא במוחו: מילון ● אוצר מילים, פרויקט מיוחד 

דוד לפלר / צילום: איל יצהר, גלובס

הממשלה תאשר היום את מינויו של דוד לפלר למנכ"ל משרד הכלכלה

שר הכלכלה והתעשייה עמיר פרץ ביקש למנות את לפלר למנכ"ל משרדו, תחת שי רינסקי ● בעבר כיהן לפלר כמנכ"ל תחת עמיר פרץ במשרד להגנת הסביבה

דפני ליף / צילום: אלעד מלכה

אוצר מלים: דפני ליף בטוחה שאפשר בדרך אחרת, מיטיבה

דפני ליף מסבירה מדוע היא כל-כך אוהבת את המילה "אפשר" ● מתוך פרויקט "אוצר מילים" – מאה ישראלים בוחרים את המילה האהובה עליהם ביותר בעברית

טראמפ, השבוע / צילום: רויטרס - Yuri Gripas

טראמפ הודיע כי ארה״ב מסיימת את יחסיה עם ארגון הבריאות העולמי

בשנתיים האחרונות ארה״ב העבירה כ-900 מיליון דולר לארגון אלא שמערכת היחסים בין הארגון לנשיא טראמפ התערערו לאחר שהוא טען כי הארגון הינו פרו-סיני ולא פעל נכון לחיסול נגיף הקורונה, תוך הסתרת הסיבות להתפרצות