גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

סכסוך כמיפל-ניאופרם על עסקת לונדי יוכרע ע"י מפקח מטעם ביהמ"ש

‎ניאופרם, המחזיקה 10% בכמיפל, מתחרה במוצרים שכמיפל מייבאת מלונדי ■ בשל ניגוד העניינים דרשה כמיפל לא לאפשר לניאופרם להצביע באסיפה הכללית על אישור עסקת לונדי ■ ביהמ"ש: ניאופרם היא בעלת "עניין אישי שלילי מובהק"

בית המשפט המחוזי בתל-אביב קבע אתמול (ג') כי שיקול-דעתה של האסיפה הכללית של חברת שיווק התרופות כמיפל שבשליטת איתן גל, בנוגע לעסקה שעשתה עם חברת לונדי שבה הוענקה לכמיפל הזכות לשווק באופן בלעדי את מוצרי לונדי בישראל, תועבר לידי מומחה שימונה על-ידי בית המשפט.

זאת, עקב היותה של קבוצת ניאופרם של דוד פורר - העוסקת בשיווק והפצה של תרופות, מתחרה של כמיפל ובעלת מניות מיעוט של כ-10% בכמיפל - "בעלת עניין אישי שלילי מובהק וגלוי בהצבעה על עסקת לונדי".

השופט חאלד כבוב ציין כי מינוי המומחה נועד לוודא כי החלטת האסיפה הכללית תתקבל לטובת החברה וכלל בעלי מניותיה.

בפסק הדין העביר השופט ביקורת על ניאופרם, באומרו כי לאורך השנים ניצלה את כוחה באסיפה הכללית והתנגדה ללא נימוק של ממש למספר החלטות.

"התחרות העסקית בין ניאופרם לכמיפל היא כמו מגנט המשבש את מצפן שיקול-דעתה של ניאופרם. כך, גם אם במקרה יורה המצפן על הצפון, לא נוכל לסמוך את ידינו על כך", כתב השופט כבוב.

בתביעה שהגישה כמיפל נגד ניאופרם ב-2011, היא ביקשה מבית המשפט כי לאור היותה של ניאופרם בעלת "עניין אישי" באשרור עסקת לונדי, ימנע מניאופרם מלהשתתף בהצבעת האסיפה הכללית של כמיפל על העסקה.

השופט קיבל את טענת כמיפל כי לניאופרם יש "עניין אישי שלילי ומובהק בהצבעה", ולכן אסר עליה להצביע באסיפה, ומצא, כאמור, פתרון של מינוי מומחה מטעמו אשר יגן על כלל בעלי המניות של החברה, כולל בעלי המניות שאינם כמיפל או ניאופרם (פחות מ-2% מבעלי המניות).

"הגעתי למסקנה כי בדרך של מינוי מומחה מטעם בית המשפט תישמע גם עמדתם של בעלי המניות שאין להם עניין אישי בעסקה, ומנגד, שההחלטה לא תיוותר בידי מתי מעט, מה שעלול לחשוף את החברה לסחטנות או אף לאפשרות של התנגדות אקראית משיקולים כאלה ואחרים של בעל מניות פלוני, שאינם מייצגים בהכרח את האינטרסים של החברה או יתר בעלי המניות", כתב כבוב בפסק דינו.

השופט ציין כי מינוי המומחה אינו מהווה פתרון אידיאלי, ועלולה להישמע ביקורת כי הוא מנגנון שכולו פרי פסיקה של בית המשפט, "אולם המקרה שבפניי הוא מאותם מקרים נדירים בהם נדרש בית המשפט להפשיל שרוולים ולמלא חלל בחוק, באופן שמבטא בצורה הטובה ביותר את כוונת המחוקק והערכים אותם הוא כיוון לקדם".

כמיפל וניאופרם הן שתי חברות שמתחרות ביניהן על שוק התרופות, שהוא שוק בעל מספר מתחרים קטן. תחרות ישירה קיימת בין מוצרי אוונט שמייבאת כמיפל, שעומדים בבסיס עסקת לונדי, לבין מוצרי נוק, שמפיצה ניאופרם.

במרכז התביעה שהגישה כמיפל בשנת 2011 נגד ניאופרם עומדת העסקה שנכרתה בין כמיפל לחברת לונדי ב-1993 והוארכה מאז מספר פעמים.

כאמור, בתביעה שהגישה כמיפל כנגד ניאופרם היא ביקשה מבית המשפט כי לאור הקונפליקט הזה, קולותיה של ניאופרם בהצבעה באסיפה הכללית של החברה לאשרור עסקת לונדי לא יימנו, הואיל וניאופרם היא בעלת "עניין אישי" בעסקה.

כמיפל טענה כי "העניין האישי קם לניאופרם באשר היא מתחרה עסקית ישירה של כמיפל". לדבריה, "ניאופרם מתנהלת באופן מגמתי, בניסיון לתקוע מקלות בגלגלי החברה ולטרפד החלטות עסקיות שלא משיקולים ענייניים, ולא היה הגיון כלכלי ברכישת מניות כמיפל על-ידי ניאופרם, והדבר נעשה אך ורק לשם השגת דריסת רגל אצל מתחרה במטרה להשתלט עליו".

מנגד טענה ניאופרם כי הרווח שנטען כי יהיה לה אם תבוטל עסקת לונדי הוא רווח לגיטימי, "הנובע מעצם התחרות". לטענתה, אינטרס מסוג זה יוצר עניין אישי עקיף בלבד.

בהיבט העקרוני ניאופרם הדגישה את "החשיבות בהצבעה של בעלי מניות מקרב המיעוט באסיפה הכללית, כחלק ממנגנון אישור עסקאות בעלי עניין".

ניאופרם טענה, בין היתר, כי "לא בנקל יסווג בעל מניות מיעוט כבעל עניין אישי שלילי, ועל מנת שבעל מניות יסווג כבעל עניין אישי שלילי לעניין הכרעה בעסקה מסוימת, צריך שיהיה לו אינטרס ישיר בעסקה".

עוד טענה ניאופרם כי "אף אם יסווג בעל מניות כבעל עניין אישי שלילי, על בית המשפט לחפש פתרון שישמור על כוח ההכרעה בידי המיעוט".

"לכאורה, הפתרון הקל היה לומר שכאשר לכולם יש עניין אישי בעסקה, שכולם יצביעו על אישורה... לטעמי, גישה זו חוטאת לכוונת המחוקק, שכן עיון בהליכי החקיקה בשנים האחרונות מבהיר כי שוויון בין הצדדים אינו חזות הכול. העיקרון החשוב ביותר הוא שהחלטות יתקבלו לטובת החברה וכלל בעלי המניות", נימק השופט כבוב את החלטתו למנות מומחה מטעם בית המשפט שיכריע בנוגע לאישרור העסקה.

השופט ציין כי עמדתה של כמיפל הייתה שאין צורך במינוי מומחה, והיא סברה כי ככל שיש צורך בהכרעת גורם אובייקטיבי - יכול בית המשפט לקבל החלטה בשם האסיפה הכללית.

על כך כתב השופט: "המומחה מטעם בית המשפט צריך להיות בעל יכולת לקבל החלטה עסקית סבירה ולא רק נכונה משפטית. ההחלטה אם לאשר עסקה מהותית לחברה אינה החלטה משפטית בעיקרה - אלא עסקית-מסחרית, וזהותו של המומחה תקבע בהתאם".

השופט הותיר לצדדים שבועיים כדי לנסות להסכים על זהותו של מומחה.

באי-כוחה של כמיפל, עורכי הדין יוסי בנקל, עופר לריש וסיגל רוזן, מסרו בתגובה: "מדובר בתקדים משפטי שיש בו כדי לשנות את האקלים המשפטי באשר לניסיונות השתלטות או קניית עמדת השפעה של מתחרה עסקי. בית המשפט יצק היום תוכן לעיקרון 'העניין האישי השלילי'".

ניאופרם יוצגה בידי עורכי הדין אהוד סול ויוסי אשכנזי.

עו"ד יוסי אשכנזי ממשרד הרצוג-פוקס-נאמן, שמייצג את ניאופרם, מסר בתגובה: "בית המשפט ציין כי ניאופרם הודתה עוד בתחילת ההליך כי היא מתחרה של כמיפל, והיא זו שהציעה להעביר את זכות ההצבעה שלה לידי מומחה ניטרלי ואובייקטיבי. בית המשפט המליץ לכמיפל לקבל הצעה זו, אך כמיפל בחרה לדחות את ההצעה. רק בשל כך נאלץ בית המשפט לשמוע את התיק מתחילתו ועד סופו. בסופו של דבר הפתרון שבחר בית המשפט זהה במהותו לפתרון שהציעה ניאופרם כבר בתחילת ההליך".

"על הממונה על ההגבלים להתערב בסוגיית ההחזקות הצולבות"

בפסק הדין העביר השופט חאלד כבוב ביקורת על הממונה על ההגבלים העסקיים, שלא התערב עד כה בסוגיית האחזקות הצולבות בחברת כמיפל.

"מצב של אחזקות צולבות בחברות מתחרות אינו רצוי כלל ועיקר ופוגע בהתנהלות תקינה והוגנת של השוק", ציין השופט כבוב. "ראיתי לנכון לקרוא לממונה על ההגבלים העסקיים עוד בתחילת ההליך לתת דעתו על נסיבות המקרה, ואף עודכנתי שהוגשה לו חוות-דעת כתובה בעניין. אולם, למיטב ידיעתו של בית המשפט, לפי שעה הממונה לא מצא לנכון להתערב במבנה ההחזקות בחברה", כתב השופט.

לדבריו, "הימנעות הממונה מהתייחסות לפניית בית המשפט אינה פוטרת את הממונה מלעשות כן, ובית המשפט מצפה ממנו לנקוט עמדה ברורה בסוגיה זו. לעמדת הממונה יהיו השלכות על אופן התנהלות החברה לעתיד לבוא. והרי מן הסתם כל החלטה עתידית שתובא לאישור האסיפה הכללית עלולה לעורר את אותם טיעונים (שעלו בתביעה. ח"מ) ולמנוע מהאסיפה לקבל החלטות חיוניות ומהותיות להמשך תפקודה".

רקע: ניסיונות רכישה וסיכול החלטות

הסכסוך בין חברת שיווק התרופות הבורסאית כמיפל שבשליטת איתן גל, לענקית הציוד הרפואי ניאופרם של דוד פורר שמחזיקה בכ-10% במניות כמיפל, נמשך כבר תקופה ארוכה. לפני כשנה הובילה התנגדות של ניאופרם לחידוש הסכם העסקתו של גל כמנכ"ל כמיפל לסיום העסקתו בחברה.

תחומי העיסוק של החברות כמיפל וניאופרם דומים. בניאופרם משווקים תרופות מוגנות פטנט, וכמיפל עוסקת בשיווק ומכירת תרופות, אביזרים רפואיים, מוצרי היגיינה ותכשירים קוסמטיים.

בשנים האחרונות ניסה פורר מספר פעמים לרכוש את מניות גל בכמיפל.

חברת לונדי, שהיחסים עמה עומדים במוקד המחלוקת בין הצדדים, מייבאת לארץ את מוצרי התינוקות והילדים תחת המותג אוונט (AVENT) של חברת PHILIPS AVENT, וכמיפל היא המשווקת הבלעדית של מוצרים אלה בישראל מתחילת העשור. איתן גל נמנה על בעליה של לונדי.

לכמיפל ולונדי יש הסכם שנחתם בתחילת 2001 למשך 10 שנים, ולפיו לכמיפל יש זכות בלעדית לייבא, לשווק, למכור ולהפיץ בישראל את מוצרי לונדי.

ההסכם הוארך לפני כשנה ל-9 שנים נוספות, אחרי שאף אחד מהצדדים לא הודיע כי אינו רוצה להאריך את ההסכם.

לפי ההסכם, בסוף כל שנה מתחשבנות שתי החברות בנוגע לעלויות של מכירות המוצר, וברווח שמניבים לה מכירות אלה מתחלקים הצדדים באופן שווה. הרווחים ללונדי מפעילות זו מוערכים במאות אלפי דולרים בשנה.

בכמיפל טוענים כי מאז הפכה ניאופרם ב-2009 לבעלת עניין בחברה, אז רכשה את החזקות בית ההשקעות פסגות בחברה, היא הפכה למתנגדת שיטתית לסוגיות שעולות על שולחן האסיפה הכללית בכמיפל.

עוד כתבות

סמל האולימפיאדה בטוקיו / צילום: Associated Press, Hiro Komae

קרן אור מארץ השמש העולה: אנחנו זקוקים לאולימפיאדה הזו

המשחקים האולימפיים צריכים להמשיך בעיקר מכיוון שאנחנו זקוקים לדוגמה לכך שהחיים יכולים להיות רגילים שוב ● פרץ האמון העולמי שיכול לנבוע מאירוע מצליח הוא בלתי ניתן לחישוב ● שיהיה חג אולימפיאדה שמח

הנפקה / צילום: Shutterstock

קבוצת רימון השלימה הנפקה ראשונה לציבור לפי שווי של 1.25 מיליארד שקל

במסגרת ההנפקה גייסה החברה סכום של 250 מיליון שקל ● את ההנפקה הובילו אפסילון חיתום, פועלים אי.בי.אי, ולאומי פרטנרס ● קבוצת רימון נוסדה ב-1997, ועוסקה בתשתיות ואנרגיה

פקקים / צילום: איל יצהר

הפקקים רק הולכים ומתארכים - וזו המרוויחה הגדולה

השנה החולפת התאפיינה בהיעדר מוביליות בתחילתה ובעומסים כבדים בכבישים עם סיום הסגרים ● גופים כמו הרכבת ואל על חוו אתגרים לא פשוטים, ואפליקציות התחבורה הפכו לפופולריות מתמיד ● כך כבשה ווייז את צמרת הקטגורייה ● מדד המותגים

הרמטכ"ל אביב כוכבי / צילום: חיים הורנשטיין

הפרצה הגדולה האחרונה בפיקוח על תקציב הביטחון לקראת סגירה

האוצר יגיש לממשלה הצעת החלטה למינוי חשב שיעמוד בראש היחידה האחראית על תשלומי שכר ופנסיה ● תשלומים בהיקף כ-8 מיליארד שקל לשנה חולקו עד היום ללא בקרה

רום. הגרסה הקלאסית / צילום: Shutterstock

רום זה הוויסקי החדש: 6 מותגי רום שיפתיעו אתכם

עברו הימים שבהם התנשאו שותי הוויסקי והג'ין על חובבי הרום: מזקקות הבוטיק הקריביות מחזירות מלחמה עם רום איכותי, שלוקח את הלוגמים למחוזות חדשים

פוסט ויראלי בפייסבוק, 20.6.2021 / צילום: Shutterstock

בדרך לטוקיו: אליפות העולם בפייק ניוז

ממשלת יפן לא החליטה להתנכל למחאת השחורים, האצנית האמריקאית שהושעתה מהמשחקים לא הופלתה לרעה לעומת מייקל פלפס, ולא - המיטות בכפר האולימפי לא נבנו בצורה שתגרום להן לקרוס במקרה שישמשו לסקס ● המשרוקית בעקבות שמועות לא נכונות על האולימפיאדה

ישיבת קבינט / צילום: מארק ישראל סלם - הג'רוזלם פוסט

לאחר ויכוחים וסחבת, הממשלה תאשר תוכנית להפחתת פליטות גזי חממה

בתום שבעת חודשי ויכוחים בין משרדי הממשלה הנוכחית והקודמת, תאושר בשבוע הבא הצעת מחליטים בנוגע להפחתת הפחמן בכלכלת ישראל עד שנת 2050 והתמודדות עם משבר האקלים ● בין ההחלטות: רכישת אוטובוסים נקיים לתחבורה ציבורית החל מ-2026

ראשי גוש השינוי בפגישה במלון דן בת"א בתחילת יוני / צילום: רענן כהן

אז מה באמת למדתי בחדרי המו"מ הקואליציוני להקמת ממשלת השינוי?

לפני כארבעה חודשים טור זה יצא לחופשה אחרי שנפתלי בנט ביקש ממני להצטרף לצוות המו"מ בתור עורך הדין שאמון על הצדדים המשפטיים בהסכמים ● במשימה זו, פגשתי את הדילמה הקשה - הפרדה בין הענקת שירות משפטי לדרג הפוליטי גרידא לבין הבעת עמדה אישית, וזה רק חידד את עמדתי בנוגע לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה ● טורו של גיל ברינגר חוזר עם תובנות חדשות-ישנות

מפרץ חיפה / צילום: Shutterstock

התוכנית ה"ירוקה" של בזן: בחלקה תיאורטית, בחלקה בשוליים, ובעיקר מסמנת: עתיד החברה הוא בדלקים הפוסיליים

העולם צועד לעבר כלכלה דלת פחמן, והפחתה משמעותית של השימוש בדלקים מזהמים ● כאשר הקרקע תחת האפיק ההכנסות היחיד של החברה רועדת והיא בסכנת פינוי ממפרץ חיפה, הודיעו בבזן על תוכנית ירוקה ● אלא שבפועל, עתיד החברה, לפחות בטווח הנראה לעין – כלל איננו "ירוק"

הכוח שוב בידיים של העובדים / צילום: Shutterstock

העובדים מדלגים ממשרה למשרה, המעסיקים נלחמים על כל טאלנט: מה קורה בשוק העבודה?

שוק העבודה רותח עם למעלה מ–120 אלף משרות פנויות - ומתברר שזה לא רק בגלל החל"ת ● בדיקת גלובס מציגה תמונה של עובדים שממהרים לעבור ממשרה למשרה, משווים בין מעסיקים ולא מוכנים להתפשר על שכר

התחדשות עירונית אחד העם 50־62 רמת גן / הדמיה: 3division

"המיקום מעולה, ממש ליד הפארק הלאומי, ולמרות זאת הפרויקט נתקע שנים"

הבניינים ברחוב אחד העם 50-62 ברמת גן ייהרסו השבוע, אחרי שהפרויקט החליף ארבעה יזמים במשך יותר מעשור

אתר בניה רחוב הרב קוק 19 ת"א / צילום: שלומי יוסף

בעקבות מחלוקות: ההצעה להגדיל את מספר הפלסטינים בענף הבנייה לא תובא לממשלה

לפי ההצעה שהגיעה לידנו, מספר האישורים לעובדי בנין פלסטינים אמור היה לעלות ב-15 אלף ל-80 אלף בסך הכול ● בשל שרים שחוששים שהמהלך יוביל לפיטוריהם של העובדים הערבים-ישראלים, ושאין כל צורך ממשי בכוח אדם חדש בענף הבנייה, ההצעה ירדה מסדר היום

בועז לוי,  מנכ"ל התעשייה האווירית / צילום: תעשיה אוירית

"רווחיות שיא": מעלות S&P העלתה את דירוג התעשייה האווירית

זאת בשל שיפור בר-קיימא ברווחיות ● הועלה גם הדירוג הבינלאומי של החברה לדירוג BBB ● "צבר הזמנות תומך ושיפור מהותי במבנה העלויות של החברה אפשרו לתעשייה האווירית לא רק לצלוח בשלום את מגפת הקורונה, אלא גם להציג רווחיות שיא הצפויה להישמר בשנים הקרובות"

חמי פרס ואדם סינגולדה בהנפקת טאבולה בנאסד"ק / צילום: טאבולה

טאבולה נכנסת למסחר מקוון: ביצעה רכישת ענק של 800 מיליון דולר

חברת המלצות התוכן טאבולה הודיעה על רכישת חברת האי-קומרס קונקסיטי תמורת סכום עתק של 800 מיליון דולר, בין הרכישות הגדולות ביותר שביצעו חברות ישראליות ● קונקסיטי, עם לקוחות כמו eBay, תהפוך לזרוע המסחר המקוון של טאבולה

בדיקת קורונה / צילום: Shutterstock, Horth Rasur

קבינט הקורונה אישר: לא מחוסנים יצטרכו לשלם מכספם על בדיקות

הקבינט אישר היום את מתווה התו הירוק, שיובא לאישור הממשלה ביום ראשון ● באירועים מעל 100 איש הכניסה תתאפשר רק למחוסנים, מחלימים ובעלי תוצאת בדיקה שלילית מעל גיל 12

תחנת הכח רידינג ת''א / צילום: תמר מצפי

תחנת כוח או בנייני מגורים? הממשלה מתקשה להחליט מה לעשות עם רידינג

טיוטת חוק ההסדרים שפורסמה להערות הציבור כוללת פרק מיוחד שעוסק באתגרי אספקת החשמל לגוש דן ההולך ומתרחב ● השאלה שטרם נענתה היא האם להשאיר את תחנת רידינג בת"א בלב איזור הביקוש, או לקדם תוכנית מסובכת שתבטיח מתקנים חדישים, ועל שטח רידינג אולי ייבנו בנייני מגורים

יעל קנדר / צילום: BDO ישראל

סקר חדש בארה"ב מספק נתונים על "קנייה חכמה"

35% מהקמעונאים בארה"ב כבר מאפשרים ללקוחותיהם לנווט בתוך החנויות ולמצוא מוצרים בעזרת אפליקציה, כך עולה ממחקר שערכה פירמת BDO על הטמעת טכנולוגיות מתקדמות בתחום המסחר ● ועוד: מצנח הזהב, חדשות טובות ● אירועים ומינויים

גלידות בן אנד ג'ריס. יותר מ־1,600 דיונים ברשתות החברתיות ובפורומים / צילום: Shutterstock

פרשת בן אנד ג’ריס הצליחה לבלבל את הציבור, והמרוויחה המפתיעה היא יוניליוור

כ-40% מהגולשים הישראלים סבורים כי יש לנקוט בחרם בפרשת הגלידות, כך עולה מניתוח של חברת באזילה עבור גלובס ● עם זאת, הישראלים לא מספיק מכירים את מותגי חברת האם יוניליוור, וכמי שמשווקת בארץ את גלידות שטראוס, היא תרוויח גם אם יחרימו את בן אנד ג'ריס

איימי קלובושר / צילום: צילום מסך מתוך השידור החי

הצעת חוק: לחייב את פייסבוק וטוויטר לקחת אחריות על הפצת מידע מוטעה

הצעת החוק של הסנאטורית איימי קלובושר תחול רק על אירועים שהוכרזו רשמית כמצבי חירום לבריאות הציבור ● לפי ההצעה, ההגנה המשפטית על הרשתות החברתיות תרד אם יפרו את האחריות שלה

ח"כ בנימין נתניהו / צילום: אוהד צויגנברג ידיעות אחרונות

בג"ץ הוציא צו על-תנאי נגד קבלת המימון של נתניהו מנתן מיליקובסקי ומספנסר פרטרידג'

השופטים הוציאו צו על-תנאי נגד היועץ המשפטי לממשלה, ועדת ההיתרים וראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו, בדרישה לנמק מדוע סיוע והלוואה שניתנו לנתניהו ולרעייתו אינם עוברים על חוק המתנות