גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

סכסוך כמיפל-ניאופרם על עסקת לונדי יוכרע ע"י מפקח מטעם ביהמ"ש

‎ניאופרם, המחזיקה 10% בכמיפל, מתחרה במוצרים שכמיפל מייבאת מלונדי ■ בשל ניגוד העניינים דרשה כמיפל לא לאפשר לניאופרם להצביע באסיפה הכללית על אישור עסקת לונדי ■ ביהמ"ש: ניאופרם היא בעלת "עניין אישי שלילי מובהק"

בית המשפט המחוזי בתל-אביב קבע אתמול (ג') כי שיקול-דעתה של האסיפה הכללית של חברת שיווק התרופות כמיפל שבשליטת איתן גל, בנוגע לעסקה שעשתה עם חברת לונדי שבה הוענקה לכמיפל הזכות לשווק באופן בלעדי את מוצרי לונדי בישראל, תועבר לידי מומחה שימונה על-ידי בית המשפט.

זאת, עקב היותה של קבוצת ניאופרם של דוד פורר - העוסקת בשיווק והפצה של תרופות, מתחרה של כמיפל ובעלת מניות מיעוט של כ-10% בכמיפל - "בעלת עניין אישי שלילי מובהק וגלוי בהצבעה על עסקת לונדי".

השופט חאלד כבוב ציין כי מינוי המומחה נועד לוודא כי החלטת האסיפה הכללית תתקבל לטובת החברה וכלל בעלי מניותיה.

בפסק הדין העביר השופט ביקורת על ניאופרם, באומרו כי לאורך השנים ניצלה את כוחה באסיפה הכללית והתנגדה ללא נימוק של ממש למספר החלטות.

"התחרות העסקית בין ניאופרם לכמיפל היא כמו מגנט המשבש את מצפן שיקול-דעתה של ניאופרם. כך, גם אם במקרה יורה המצפן על הצפון, לא נוכל לסמוך את ידינו על כך", כתב השופט כבוב.

בתביעה שהגישה כמיפל נגד ניאופרם ב-2011, היא ביקשה מבית המשפט כי לאור היותה של ניאופרם בעלת "עניין אישי" באשרור עסקת לונדי, ימנע מניאופרם מלהשתתף בהצבעת האסיפה הכללית של כמיפל על העסקה.

השופט קיבל את טענת כמיפל כי לניאופרם יש "עניין אישי שלילי ומובהק בהצבעה", ולכן אסר עליה להצביע באסיפה, ומצא, כאמור, פתרון של מינוי מומחה מטעמו אשר יגן על כלל בעלי המניות של החברה, כולל בעלי המניות שאינם כמיפל או ניאופרם (פחות מ-2% מבעלי המניות).

"הגעתי למסקנה כי בדרך של מינוי מומחה מטעם בית המשפט תישמע גם עמדתם של בעלי המניות שאין להם עניין אישי בעסקה, ומנגד, שההחלטה לא תיוותר בידי מתי מעט, מה שעלול לחשוף את החברה לסחטנות או אף לאפשרות של התנגדות אקראית משיקולים כאלה ואחרים של בעל מניות פלוני, שאינם מייצגים בהכרח את האינטרסים של החברה או יתר בעלי המניות", כתב כבוב בפסק דינו.

השופט ציין כי מינוי המומחה אינו מהווה פתרון אידיאלי, ועלולה להישמע ביקורת כי הוא מנגנון שכולו פרי פסיקה של בית המשפט, "אולם המקרה שבפניי הוא מאותם מקרים נדירים בהם נדרש בית המשפט להפשיל שרוולים ולמלא חלל בחוק, באופן שמבטא בצורה הטובה ביותר את כוונת המחוקק והערכים אותם הוא כיוון לקדם".

כמיפל וניאופרם הן שתי חברות שמתחרות ביניהן על שוק התרופות, שהוא שוק בעל מספר מתחרים קטן. תחרות ישירה קיימת בין מוצרי אוונט שמייבאת כמיפל, שעומדים בבסיס עסקת לונדי, לבין מוצרי נוק, שמפיצה ניאופרם.

במרכז התביעה שהגישה כמיפל בשנת 2011 נגד ניאופרם עומדת העסקה שנכרתה בין כמיפל לחברת לונדי ב-1993 והוארכה מאז מספר פעמים.

כאמור, בתביעה שהגישה כמיפל כנגד ניאופרם היא ביקשה מבית המשפט כי לאור הקונפליקט הזה, קולותיה של ניאופרם בהצבעה באסיפה הכללית של החברה לאשרור עסקת לונדי לא יימנו, הואיל וניאופרם היא בעלת "עניין אישי" בעסקה.

כמיפל טענה כי "העניין האישי קם לניאופרם באשר היא מתחרה עסקית ישירה של כמיפל". לדבריה, "ניאופרם מתנהלת באופן מגמתי, בניסיון לתקוע מקלות בגלגלי החברה ולטרפד החלטות עסקיות שלא משיקולים ענייניים, ולא היה הגיון כלכלי ברכישת מניות כמיפל על-ידי ניאופרם, והדבר נעשה אך ורק לשם השגת דריסת רגל אצל מתחרה במטרה להשתלט עליו".

מנגד טענה ניאופרם כי הרווח שנטען כי יהיה לה אם תבוטל עסקת לונדי הוא רווח לגיטימי, "הנובע מעצם התחרות". לטענתה, אינטרס מסוג זה יוצר עניין אישי עקיף בלבד.

בהיבט העקרוני ניאופרם הדגישה את "החשיבות בהצבעה של בעלי מניות מקרב המיעוט באסיפה הכללית, כחלק ממנגנון אישור עסקאות בעלי עניין".

ניאופרם טענה, בין היתר, כי "לא בנקל יסווג בעל מניות מיעוט כבעל עניין אישי שלילי, ועל מנת שבעל מניות יסווג כבעל עניין אישי שלילי לעניין הכרעה בעסקה מסוימת, צריך שיהיה לו אינטרס ישיר בעסקה".

עוד טענה ניאופרם כי "אף אם יסווג בעל מניות כבעל עניין אישי שלילי, על בית המשפט לחפש פתרון שישמור על כוח ההכרעה בידי המיעוט".

"לכאורה, הפתרון הקל היה לומר שכאשר לכולם יש עניין אישי בעסקה, שכולם יצביעו על אישורה... לטעמי, גישה זו חוטאת לכוונת המחוקק, שכן עיון בהליכי החקיקה בשנים האחרונות מבהיר כי שוויון בין הצדדים אינו חזות הכול. העיקרון החשוב ביותר הוא שהחלטות יתקבלו לטובת החברה וכלל בעלי המניות", נימק השופט כבוב את החלטתו למנות מומחה מטעם בית המשפט שיכריע בנוגע לאישרור העסקה.

השופט ציין כי עמדתה של כמיפל הייתה שאין צורך במינוי מומחה, והיא סברה כי ככל שיש צורך בהכרעת גורם אובייקטיבי - יכול בית המשפט לקבל החלטה בשם האסיפה הכללית.

על כך כתב השופט: "המומחה מטעם בית המשפט צריך להיות בעל יכולת לקבל החלטה עסקית סבירה ולא רק נכונה משפטית. ההחלטה אם לאשר עסקה מהותית לחברה אינה החלטה משפטית בעיקרה - אלא עסקית-מסחרית, וזהותו של המומחה תקבע בהתאם".

השופט הותיר לצדדים שבועיים כדי לנסות להסכים על זהותו של מומחה.

באי-כוחה של כמיפל, עורכי הדין יוסי בנקל, עופר לריש וסיגל רוזן, מסרו בתגובה: "מדובר בתקדים משפטי שיש בו כדי לשנות את האקלים המשפטי באשר לניסיונות השתלטות או קניית עמדת השפעה של מתחרה עסקי. בית המשפט יצק היום תוכן לעיקרון 'העניין האישי השלילי'".

ניאופרם יוצגה בידי עורכי הדין אהוד סול ויוסי אשכנזי.

עו"ד יוסי אשכנזי ממשרד הרצוג-פוקס-נאמן, שמייצג את ניאופרם, מסר בתגובה: "בית המשפט ציין כי ניאופרם הודתה עוד בתחילת ההליך כי היא מתחרה של כמיפל, והיא זו שהציעה להעביר את זכות ההצבעה שלה לידי מומחה ניטרלי ואובייקטיבי. בית המשפט המליץ לכמיפל לקבל הצעה זו, אך כמיפל בחרה לדחות את ההצעה. רק בשל כך נאלץ בית המשפט לשמוע את התיק מתחילתו ועד סופו. בסופו של דבר הפתרון שבחר בית המשפט זהה במהותו לפתרון שהציעה ניאופרם כבר בתחילת ההליך".

"על הממונה על ההגבלים להתערב בסוגיית ההחזקות הצולבות"

בפסק הדין העביר השופט חאלד כבוב ביקורת על הממונה על ההגבלים העסקיים, שלא התערב עד כה בסוגיית האחזקות הצולבות בחברת כמיפל.

"מצב של אחזקות צולבות בחברות מתחרות אינו רצוי כלל ועיקר ופוגע בהתנהלות תקינה והוגנת של השוק", ציין השופט כבוב. "ראיתי לנכון לקרוא לממונה על ההגבלים העסקיים עוד בתחילת ההליך לתת דעתו על נסיבות המקרה, ואף עודכנתי שהוגשה לו חוות-דעת כתובה בעניין. אולם, למיטב ידיעתו של בית המשפט, לפי שעה הממונה לא מצא לנכון להתערב במבנה ההחזקות בחברה", כתב השופט.

לדבריו, "הימנעות הממונה מהתייחסות לפניית בית המשפט אינה פוטרת את הממונה מלעשות כן, ובית המשפט מצפה ממנו לנקוט עמדה ברורה בסוגיה זו. לעמדת הממונה יהיו השלכות על אופן התנהלות החברה לעתיד לבוא. והרי מן הסתם כל החלטה עתידית שתובא לאישור האסיפה הכללית עלולה לעורר את אותם טיעונים (שעלו בתביעה. ח"מ) ולמנוע מהאסיפה לקבל החלטות חיוניות ומהותיות להמשך תפקודה".

רקע: ניסיונות רכישה וסיכול החלטות

הסכסוך בין חברת שיווק התרופות הבורסאית כמיפל שבשליטת איתן גל, לענקית הציוד הרפואי ניאופרם של דוד פורר שמחזיקה בכ-10% במניות כמיפל, נמשך כבר תקופה ארוכה. לפני כשנה הובילה התנגדות של ניאופרם לחידוש הסכם העסקתו של גל כמנכ"ל כמיפל לסיום העסקתו בחברה.

תחומי העיסוק של החברות כמיפל וניאופרם דומים. בניאופרם משווקים תרופות מוגנות פטנט, וכמיפל עוסקת בשיווק ומכירת תרופות, אביזרים רפואיים, מוצרי היגיינה ותכשירים קוסמטיים.

בשנים האחרונות ניסה פורר מספר פעמים לרכוש את מניות גל בכמיפל.

חברת לונדי, שהיחסים עמה עומדים במוקד המחלוקת בין הצדדים, מייבאת לארץ את מוצרי התינוקות והילדים תחת המותג אוונט (AVENT) של חברת PHILIPS AVENT, וכמיפל היא המשווקת הבלעדית של מוצרים אלה בישראל מתחילת העשור. איתן גל נמנה על בעליה של לונדי.

לכמיפל ולונדי יש הסכם שנחתם בתחילת 2001 למשך 10 שנים, ולפיו לכמיפל יש זכות בלעדית לייבא, לשווק, למכור ולהפיץ בישראל את מוצרי לונדי.

ההסכם הוארך לפני כשנה ל-9 שנים נוספות, אחרי שאף אחד מהצדדים לא הודיע כי אינו רוצה להאריך את ההסכם.

לפי ההסכם, בסוף כל שנה מתחשבנות שתי החברות בנוגע לעלויות של מכירות המוצר, וברווח שמניבים לה מכירות אלה מתחלקים הצדדים באופן שווה. הרווחים ללונדי מפעילות זו מוערכים במאות אלפי דולרים בשנה.

בכמיפל טוענים כי מאז הפכה ניאופרם ב-2009 לבעלת עניין בחברה, אז רכשה את החזקות בית ההשקעות פסגות בחברה, היא הפכה למתנגדת שיטתית לסוגיות שעולות על שולחן האסיפה הכללית בכמיפל.

עוד כתבות

שגריר ארה''ב לשעבר בישראל, דייוויד פרידמן / צילום: נעם ריבקין פנטון

דיוויד פרידמן: "די ברור שאיראן מובילה את העולם לטרור"

בראיון לרגל פתיחת "מרכז פרידמן לשלום ולעוצמה" שנחנך השבוע בירושלים, אומר דייוויד פרידמן, שהיה שגריר ארצות הברית בישראל בעת כהונת טראמפ, כי הוא מודאג מהאווירה שנוצרה במזרח התיכון אחרי הנסיגה מאפגניסטן, ומביע תקווה שהפלסטינים יצטרפו להסכמי אברהם

שי ליפמן / צילום: רוני שיצר

השכר נשחק, וגם היוקרה: פרשת שי ליפמן מציפה סימני שאלה על עתיד האנליסטים

מעצרו המפתיע של אנליסט הנדל"ן המוערך שי ליפמן, מפנה זרקור למקצוע שהתאפיין בשנים קודמות בפיחות ניכר במספר העוסקים בו, במעמדם ובשכרם • לצד התייבשות הבורסה בת"א, הנגישות הגוברת למידע פיננסי גרמה למשקיעים רבים לוותר על שירותי האנליזה

השקעות ספאק / צילום: Shutterstock

חברת Finnovate הגישה תשקיף לקראת גיוס בסך כ-150 מיליון דולר

חברת Finnovate אמנם אינה רשומה כישראלית אך מתכננת לחפש חברת יעד לרכישה בישראל ● המטרה היא להתמקד בתחום הפינטק בישראל, ולבחון חברות תשלומים, אינשורטק, wealthtech, בנקאות דיגיטלית ועוד

סדרה האנטומיה של גריי / צילום: יח''צ

"אנחנו מקבלים החלטות רפואיות כמו שאנחנו בוחרים סנדוויצ'ים"

בעידן "החולה המעורב", מצפים מאיתנו לקבל החלטות רפואיות שאין לנו מידע מספיק לגבי התועלת שלהן ● התוצאה? אנחנו מסתמכים על רגשות, מדחיקים מידע שסותר את הדעה שכבר גיבשנו ומקבלים תמונה מטעה מסדרות בתי חולים ● פרופ' טליה מירון שץ, חוקרת ותיקה של התחום, רוצה לעזור לנו לקבל החלטות טובות יותר

הקניון בקלנסווה עולה בלהבות

שריפה גדולה פרצה בקניון בקלנסווה: המבנה נהרס כליל

קניון Z סנטר בקלנסווה פונה מכל המבקרים בשל שריפת ענק שפרצה בצוהריים ● האש עדיין משתוללת, ועל פי דיווחים מהמקום חלק מהמבנה אף קרס ● בשלב זה, לא דווח על לכודים או פצועים

סטיב ג'ובס ב-2010 / צילום: Reuters, Kimberly White

ביל גייטס, אלון מאסק וטים קוק: השיעור החשוב ביותר שלמדנו מסטיב ג'ובס

מייסד אפל סטיב ג'ובס מת לפני עשור בדיוק ממחלת הסרטון ● מנהלים בכירים בתעשייה נזכרים בדמותו יוצאת הדופן ומספרים איך הוא נתן להם השראה

אלדד פרי. המשיך לנהל אורח חיים שגרתי לפחות למראית עין גם לאחר שנקלע לקשיים כספיים / צילום: איל יצהר

הנושים, המרצדס, הרצח וסימני השאלה. מה מסתתר בתיבת הפנדורה של אלדד פרי

איזה חובות השאיר אחריו אלדד פרי וכיצד ייתכן שהמשיך לנהל אורך חיים כמעט רגיל ● מה גילו הנאמנים שמונו לעסקיו של יזם הנדל"ן שנרצח בסופ"ש וכיצד יושפעו הפרויקטים שלא השלים ● הפרשה שיש בה יותר שאלות מתשובות

טבילה באמבט קרח במעלה גמלא / צילום: בר שלגי

4 טיפולי ספא לא שגרתיים: הגוף יודה לכם. או שלא

עיסוי בקפה ובשוקולד, טבילה באמבט קרח וספא דבורים חדשני, המבוסס על אוויר כוורות ונפנוף כנפי דבורים ● 4 טיפולי ספא ייחודיים לשילוב בחופשתכם הבאה

הפסקת קפה. חוסר יעילות / איור: הילה נועם

לפעמים צריך רגע של ניתוק בעבודה, ולא לפחד מחוסר היעילות

הפסקת קפה: שירים מעולם העבודה, גילי יובל ● השיר השבועי: חֹסֶר יְעִילוּת

תהלוכת ראווה של חמאס ברצועת עזה / צילום: Associated Press, Yousef Masoud

מיזמי נדל"ן בטורקיה ועסקאות הביטקוין שחזרו לאופנה: הצצה למנגנון הכלכלי שעומד מאחורי החמאס

כ-100 מיליון דולר בשנה מצליח חמאס להזרים לתוך הרצועה בדרכים יצירתיות לטובת מימון הפעילות שלו נגד ישראל ● בדיקת גלובס חושפת את השיטות - החל משימוש של חמאס בעסקאות נדל"ן ובחברות אחזקות בטורקיה, דרך תרומות תמימות לסיוע הומניטרי שהופכות לכסף לרכישת אמל"ח; ועד שימוש במטבעות קריפטו

נשיא הפיליפינים, רודריגו דוטרטה / צילום: Reuters, Dondi Tawatao

עשרות עיתונאים נרצחו בפיליפינים. אישה אחת זכתה עבורם בפרס נובל

מאז שעלה לשלטון בפיליפינים מנהל הנשיא דוטרטה מלחמה אכזרית בעיתונאים ביקורתיים ● זה לא מרתיע את מריה רסה, ואת אנשי אתר ראפלר שאותו הקימה, להמשיך לבקר אותו ולהצביע על שקרים והטעיות שלו ושל תומכיו ● בשבוע שעבר היא זכתה על כך בפרס נובל לשלום

ישיבת הממשלה הקודמת, לפני שבוע / צילום: אלכס קולומויסקי-ידיעות אחרונות

היום בישיבת הממשלה: דיון בתוכנית לקליטת עולים במקצועות ההייטק והרפואה

הממשלה תתכנס היום לישיבתה השבועית, כשברקע המתיחות בין בנט, לפיד וגנץ ● על הפרק: קליטת עלייה, סיוע חיילים במבצע ההתחסנות הלאומי וגם דיון על חוות דגים בנמל אשדוד

בונג ג'ון-הו, במאי ׳פרזיטים׳ / צילום: Associated Press, Richard Shotwell

הקסם של דרום קוריאה: איך ארץ אחת מן הפרוורים רוכבת על גל גואה

סדרה קוריאנית כובשת את נטפליקס, העניין באוכל קוריאני גובר ומיליונים בכל העולם לומדים את השפה ● איך ארץ אחת מן הפרוורים רוכבת על גל גואה

יפתח יעקב / צילום: איל יצהר

האיש שהוביל את הגיוס של מובילאיי: "ההייטק בהייפ. כולם חושבים שכל מטאטא יורה"

יפתח יעקב, שועל שוק הון ותיק, שפעל עד כה מתחת לרדאר ואף הוביל את סבבי הגיוס הראשונים של מובילאיי, יצא השנה מאחורי הקלעים כשהנפיק את שותפות המו"פ שלו איי ארגנטו ● בראיון לגלובס הוא מספר על הגיוס הלא מוצלח בבורסה, מטיח ביקורת ברשות ניירות ערך ומספר מה גרם לסכסוך העסקי עם בן דודו יובל רבין

גדעון סער / צילום: אלכס קולומויסקי-ידיעות אחרונות

צילו של בנימין נתניהו מוביל את הכנסת למעשה אובדני

זו לא התחולה הפרסונלית נגד נתניהו שהופכת את החוק אותו מקדם גדעון סער, המונע מנאשם פלילי להקים ממשלה, לבעייתי כל כך ● דווקא העובדה שהחוק אמור לחול על כל ראשי הממשלה, מכאן והלאה היא שמגבירה את מידת הסכנה בו ● מה חושבים על כך שרי הממשלה, ומה חשבו על כך בעבר?

קרן טרנר / צילום: רמי זרנגר

מחלקים מחדש את השלל של פייסבוק ונטפליקס ומנכ"לית האוצר שעברה להייטק

136 מדינות הסכימו על רפורמה שתאפשר חלוקה צודקת יותר של רווחיהן של ענקיות הטכנולוגיה והתרופות. איך ישראל תושפע מזה? ● קרן טרנר, מנכ"לית משרד האוצר לשעבר, מצטרפת לקרן השקעות הייטק וינטג', וגם: ראש מחלקת מחקר טכנולוגיה ב-Bank Of America, טל ליאני: "חברות הטכנולוגיה הישראליות לא מבינות שהמשקיע חשוב" ● השבוע שהיה בהייטק

איך ארגונים יכולים לשכנע לתרום למטרות שהם מקדמים / עיצוב: גלובס

איך לפתוח לבבות וארנקים: לתשומת ליבם של מגייסי הכספים

איך ארגונים יכולים לשכנע לתרום למטרות שהם מקדמים: מחקרים מציעים דרכים להגדיל את החיבור הרגשי של אנשים (ואת הסכומים שהם תורמים)

דליפת דלק בקצא''א בקו החברה במועצה האזורית חוף אשקלון, מוקדם יותר השנה / צילום: המשרד להגנת הסביבה

עיריית אשקלון נאבקת בקצא"א - וגם מקבלת ממנה תרומות

זה נשמע לכם סותר, אבל זה לא: עיריית אשקלון נלחמת בחברת קצא"א ביחד עם ארגוני הסביבה, ובמקביל מקבלת ממנה סיוע ● בעירייה טוענים שלא סיכמו עם החברה על אף תרומה, אבל בקצא"א דווקא אומרים בגאווה: "החברה פועלת בשיתוף פעולה עם עיריית אשקלון על מנת לסייע לעיר ולתושביה"

פודקאסט / צילום: Shutterstock

אחד המייסדים של לינקדאין רוצה ללמד אתכם איך עושים קסמים

המנחה של הפודקאסט Masters of scale ריד הופמן מתחיל כל פרק ברעיון כללי, פילוסופיה עסקית, צמיחה וכל מה שנמצא בסביבת עמק הסיליקון ● כיאה למייסד לינקדאין, הופמן משתמש בקשריו כדי לדבר עם המנהלים הכי גדולים, מצוקרברג ועד ריד הייסטינגס ● אל תצפו לסמול טוק שטחי ולשאלות היכרות עם הסברים ארוכים על איך הכול התחיל ● ביקורת פודקאסטים

הסיפורים הבולטים של סוף השבוע / עיצוב: גלובס

הסיפורים הבולטים של הסופ"ש: עלייתו ונפילתו של אלדד פרי וכתב האישום החריף של הבלוגר מאיראן

"האיראן שלכם מוגדרת על ידי מו"מ קטנוני בנושא הגרעין. שלנו גרועה בהרבה", כותב חוסיין רונאגי, בלוגר ופעיל מאיראן ● יפתח יעקב, היזם שהוביל את הגיוס של מובילאיי, בביקורת קשה על ההייטק בישראל ● איך הפכו הקיבוצים לתעשייה ששווה מיליארדים, ועוד ארבעה סיפורים מהסופ"ש