גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

"פסיקת העליון תנתץ את הסטטוס-קוו"

שופטי העליון הורו לעיריית ת"א לאכוף את חוק העזר העירוני האוסר על פתיחת סופרמרקטים בשבת ■ האם פסיקת העליון תוציא להפסקה את העיר ללא הפסקה?

במשך שנים רבות כלל חוק העונשין הישראלי הוראה האוסרת על יחסי מין הומוסקסואליים, ובסופו של דבר סעיף זה נמחק מספר החוקים רק בשנת 1988. אולם עשרות שנים קודם לכן, עוד בשנות ה-50 במאה הקודמת, נמנעו היועצים המשפטיים לממשלה לדורותיהם מלאכוף את סעיף החוק, החל בימיו של חיים כהן בתפקיד היועמ"ש. הייתה זו נקיטת מדיניות של אי-אכיפה מוצהרת, מפורשת, ואף שנויה במחלוקת בשנותיה הראשונות. ובכל זאת, בית המשפט העליון מעולם לא קם והורה לרשויות האכיפה לעשות מעשה ולקיים את החקיקה כלשונה וכהלכתה, או לפעול לתיקון החוק.

אלא שלא כך נהג אתמול (ג') בית המשפט העליון, בהחלטתו כן לקבל את ערעורם של בעלי חנויות מכולת תל-אביביים, ולהורות לעיריית תל-אביב לאכוף את חוק העזר העירוני האוסר על פתיחת סופרמרקטים בשבת (עע"ם 2469/12).

את מה שהשופטים אינם מרשים לעצמם לעשות כלפי היועץ המשפטי לממשלה, הם הרשו לעצמם כלפי הרשות האוכפת, כשמדובר בעיריית תל-אביב.

ההוראה הפורמלית בשולי פסק הדין, המעניקה לעירייה 60 יום לשקול מחדש את מדיניות האכיפה, ומוסרת לעירייה כביכול מרחב תמרון, הינה חסרת חשיבות. זאת נוכח פסילתה של המדיניות הנוכחית המסתפקת בהטלת קנסות ונמנעת מפנייה לבית המשפט לעניינים מקומיים לצורך הטלת סנקציות חריפות יותר, כגון צו איסור פתיחה.

להבדיל מאי-אכיפת איסור יחסי מין הומוסקסואליים, במקרה של פתיחת סופרמרקטים בשבתות יש צדדים נפגעים, והם בעלי חנויות המכולת שאינם מסוגלים להתחרות עם הרשתות הפותחות את סניפיהן בשבת.

להקשר הצביון הדתי, הכולל גם חופש דת, ולהקשר זכויות האדם לרכוש מוצרי יסוד ביום המנוחה, מצטרף גם הקשר מתחום דיני העבודה והתחרות ההוגנת.

"הטלת קנסות אינה מגשימה במידה הראויה את תכלית חוק העזר", כתבה המשנה לנשיא העליון מרים נאור, בהסכמת הנשיא אשר גרוניס והשופט אליקים רובינשטיין. "אם אופיה של העיר תל-אביב-יפו מחייב, לדעת העירייה, שלא לסגור את עסקי המשיבות בשבת, ניתן לשנות את חוק העזר; אך כל עוד החוק לא שונה - יש לקיימו".

לדברי נאור, על העירייה מוטלת חובה לבחון מעת לעת את הצורך להפעיל את כלל סמכויותיה, במיוחד נוכח העובדה שהטלת קנסות לבדה איננה משיגה את תכלית החקיקה. "אי-שקילת האפשרות לבקש צו איסור פתיחה מהווה הפרה של חובת העירייה לפעול ולהפעיל שיקול-דעת. בכך נפל בהתנהלותה פגם המצדיק את התערבות בית המשפט".

אפשר שאם הייתה העירייה מציגה עמדה קיצונית פחות ביחס להחלטתה, שלא לעשות שימוש באפשרות לפנות לבית המשפט לעניינים מקומיים, לא הייתה זו נפסלת על-ידי בית המשפט העליון.

העובדה שפסק הדין ניתן לבקשת בעלי המכולת הנפגעים, משמעה ככל הנראה שמשמעות פסק הדין לא תתרחב מעבר לרשתות הקמעונאיות גם ל"פיצוציות" שברחבי העיר או לחנויות המצויות מחוץ למתחמים המוניציפליים.

"ובא למרכול גואל"

פסק דינו של בית המשפט העליון מתעתע, מאחר שהוא שמרני מבחינה תיאורטית-משפטית אך אקטיביסטי מבחינת השלכותיו במציאות. קביעה שיפוטית שאת החוק יש לקיים נראית על פניה פשוטה, מתונה, אפילו מתבקשת. אלא שעל בית המשפט להיות ער גם לכך שתוצאת פסק הדין גורמת לניתוץ הסטטוס-קוו המתקיים במציאות ביחסי חילונים-דתיים.

השאלה היא כיצד מגדירים את הסטטוס-קוו. הכתיבה המשפטית מכירה בפער, שלעתים גודלו כגודל אוקיינוס, בין החוק הכתוב בספרים לבין החוק במציאות. האם הסטטוס-קוו הנוכחי הוא זה המתואר בחוק העזר הנוכחי, האוסר על פתיחת חנויות קמעונאיות בשבת - או שמא הסטטוס-קוו הוא זה שהתקיים עד עתה במציאות, כפי שהתעצבה בשנים האחרונות, שבהן התרגל חלק מהציבור לקיומן של חנויות נוחות פתוחות בלילות ובשבתות? שאלה של הגדרה.

מי שהתקרב לדיון שיפוטי בשאלת הסטטוס-קוו הוא השופט רובינשטיין, שהוסיף משלו על פסק דינה של נאור. במילים חריפות, ככל שהז'רגון השיפוטי מאפשר, תקף רובינשטיין את עיריית תל-אביב, העושה את חוק העזר פלסתר, נמנעת מאכיפתו ומסתפקת בהטלת קנסות - "ובא למרכול גואל ולעירייה שלום על ישראל, ובינתיים דלת המכולת תינעל, והעיקר - השבת תיגעל. העירייה אוכפת את חוק העזר למראית-עין בלבד, 'כאילו', כפתרון של 'ישראבלוף' ברשות התורה, משל היו כל המתבוננים שוטים שבעולם".

לא החוק בלבד עומד לנגד עיניו של רובינשטיין, אלא גם צביונה של השבת - "עד להשגת יעד מוסכם, עסקינן בדין ובחוק העזר, במדינה שהיא גם יהודית, ולא רק דמוקרטית. תל-אביב אינה נמצאת בארץ אחרת, וגם בה יש ציבורים המעוניינים בצביון משמעותי של השבת. היהיה זה בלתי סביר לרכז קניות ביום שישי", קינח רובינשטיין, "ומי שטרח בערב שבת יאכל בשבת?".

מערכת בחירות קרבה

פסק דינו של בית המשפט העליון מגיע על רקע מערכת הבחירות המתחממת לרשויות המקומיות, וסביר להניח שהוא ימלא תפקיד משמעותי בהתנהלות המועמדים בבחירות לראשות עיריית תל-אביב.

ראש העיר הנוכחי, רון חולדאי, עשוי להחליט על יוזמה לתיקון חוק העזר העירוני, כך שתתאפשר פתיחה חלקית או מלאה של חנויות נוחות ברחבי העיר בשבתות.

משפטית, זו הדרך הראויה שמסמן לו בית המשפט העליון, אם העירייה אכן עומדת מאחורי העמדה שהציגה, שלפיה המרקם החברתי והציבורי בעיר תומך בקיום פעילות כלכלית מסוימת ברחבי העיר גם במהלך השבת.

השיקול שלא לנקוט את הצעד הזה נעוץ בעיקר בהשלכות הפוליטיות שעשויות להיות לו, אך אינו מסתכם בכך. חקיקת חוק עזר המאפשר פתיחת סופרמרקטים בשבתות עשויה להקים על חולדאי ביקורת הן במישור המוניציפלי - מצד ציבורים דתיים המתנגדים לשינוי המצב החקיקתי הנוגע לאיסור פתיחת עסקים בשבת, ומצד ציבורים מעוניינים, כמו בעלי חנויות המכולת, שמבחינתם פתיחת מרכולים בשבת מהווה תחרות בלתי הוגנת; והן במישור הארצי - מצד מפלגות דתיות המבקשות לראות במרחב התל-אביבי חלק בלתי נפרד מהדין הנוהג בהקשר זה ברחבי המדינה.

מלבד זאת, אין כל ביטחון שחוק עזר כזה יעמוד במבחן החוקתי. חקיקת עזר עירונית היא חקיקת-משנה, כמוה כתקנות, והמידרג החוקתי מכתיב שהיא תיבחן הן בהתאם לחוקים רגילים והן בהתאם לחוקי היסוד. השאלה המעניינת היא מה יפסוק בית המשפט אם תוגש עתירה לביטול חוק עזר כזה?

באפריל 2005 קבע בג"ץ, בפרשת "דיזיין", כי חוק שעות עבודה ומנוחה, האוסר על העסקת יהודים ביום המנוחה, הוא חוקתי, וזאת הן מטעמים של כיבוד שלטון החוק, הן מטעמים של דת ומסורת, והן מטעמים סוציאליים. הטעמים הללו נראים על פניהם תקפים גם ביחס לשאלת פתיחת מרכולים בתוככי העיר בשבתות, ונראה כי הם ייבחנו בפרקים הבאים של המחזה הציבורי-משפטי-כלכלי-פוליטי שלפנינו.

בינתיים, מצטרפת פסיקת העליון בנושא סגירת הסופרמרקטים בשבת לחקיקה המתגבשת בנושא הגיוס לכל, ומשנה את הסטטוס-קוו הנוהג בענייני דת ומדינה, אף שלא לטובת מחנה אחד במובהק.

פסק דינו של בית המשפט העליון מבטל את מרחב התמרון של עיריית תל-אביב, ומכריח אותה להכרעה דיכוטומית בין שתי אפשרויות: אם לא יתוקן חוק העזר העירוני, תחויב העירייה לפעול אקטיבית, החל מעוד חודשיים, לסגירת רשתות המרכולים בשבתות.

אך גם אם תתקן את חוק העזר העירוני כך שיתאפשר לחנויות הללו לפעול בשבתות, באופן מלא או חלקי, האיום מעל פעולתן של רשתות המרכולים בשבתות אינו מוסר: במצב כזה יהיה מי שיגיש עתירה לביטולו של חוק העזר החדש, בטענה כי הוא סותר את חוק שעות עבודה ומנוחה או את חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. ההכרעה במקרה כזה היא מורכבת, אך על פניו נראה כי יש ממש בטענה כי חוק עזר שכזה סותר במפורש את חוק שעות עבודה ומנוחה.

אף שההליך המשפטי שהוכרע בעליון התמקד בעסקים הפועלים בתל-אביב, דומה כי כל רשות מקומית שתתעלם מההנחיות ששופטי העליון הנחיתו על עיריית תל-אביב, תפעל באופן בלתי סביר.

במילים אחרות - כל עירייה מחויבת כעת לפעול על-פי אמות-המידה שהכתיבו שופטי העליון לעיריית תל-אביב, דהיינו, לנקוט את כל האמצעים שבידה כדי לאכוף את חוקי העזר העירוניים שבתחומם, האוסרים על פתיחת חנויות בשבת, ולא להסתפק בהטלת קנסות בלבד.

אם יש רשויות מקומיות נוספות שבהן העלימו עין עד עתה מחנויות הפועלות בשבת כגון am:pm וטיב טעם, ושקיים בהן חוק עזר עירוני האוסר זאת במפורש - גם הן נדרשות כעת לפעול בהתאם להלכה החדשה של העליון.

עוד כתבות

שיחות טלפון / צילום: Shutterstock א.ס.א.פ קריאייטיב

חושבים שהעתיד הוא תקשורת בהודעות טקסט? קבלו את הקאמבק המפתיע של שיחות הטלפון

צעירים מנהלים שיחות וידאו כשהטלפון מופנה לתקרה, משוחחים בצ'טים קוליים באתרי גיימינג מבלי לשחק כלל ומשתמשים באפליקציות קוליות מתוחכמות ● השיחות פינו את מקומן לטובת הודעות וגלישה באינטרנט, אך האם הן בדרך לקאמבק מפתיע?

משה ברקת/ צילום: רפי קוץ

זריקת מרץ מהרגולטור: רשות שוק ההון תשחרר 100 מיליארד שקל לתשתית

הממונה על רשות שוק ההון אמר בוועדת הכספים כי הוא מתכוון לאפשר לגופים המוסדיים להחזיק בעד 49.9% מפרויקטי תשתיות מקומיים, לעומת 20% שהם הורשו להחזיק עד כה ● ברקת טען כי תקציב הרשות עומד על כשליש מתקציב רשות ני"ע, וכי יש להגדילו

 סוחרים בבורסתNYSE/  צילום: רויטרס  .rendan McDermid

מדד איי שיירס-טורקיה מזנק ב-3.5% לאחר הודעת טראמפ

יציבות בוול סטריט ● נעילה חיובית בבורסות אירופה, הדאקס עלה ב-0.8%, הפוטסי טיפס ב-0.66% ● ירידות במגזר הטכנולוגיה על רקע תחזית הכנסות פסימית מצד טקסס אינסטרומנטס ● קטרפילר פיספסה את התחזיות ● בואינג מסרה כי דגם המטסים 737 MAX עומד בלוחות הזמנים לקראת חזרה למסלול

עמוס לוזון / צילום: איל יצהר

"אני עושה טובה לנושים שהצעתי הסדר. זה ממש לא מפעל חיי - לא אכפת לי מדורי בנייה"

עמוס לוזון, הבעלים של חברת א. דורי בנייה, אמר את הדברים בדיון בבקשת החברה להקפאת הליכים, ובתשובה לדברי השופטת איריס לושי-עבודי שלפיהם דורי בנייה היא מפעל חייו ● השופטת מתנגדת להסדר הנושים ולבקשת ההקפאה

הנשיא מעניק את המנדט להרכבת הממשלה לבני גנץ / צילום: חיים צח, לע"מ

המנדט עבר לגנץ: "נקים ממשלת פיוס לאומית שתאחד את הקרעים בעם"

מחר אמורים צוותי המו"מ של כחול לבן והליכוד להיפגש לשיחת מו"מ ראשונה ● ריבלין: "ניתן להקים ממשלה. אין שום הצדקה לכפיית מערכת בחירות נוספת, שלישית במספר תוך שנה על הציבור" ● גנץ: "מי שינסה לגרור את ישראל לבחירות נוספות, יוקע וייזרק מהמערכת הפוליטית" ● גנץ לנתניהו: "מכיר בזכויותיך ומאחל לך לצאת נקי מכל העניינים המשפטיים. תוצאות הבחירות מחייבות שינוי"

מנכ“ל פייסבוק מארק צוקרברג מעיד בפני הסנאט / צילום: רויטרס Aaron P. Bernstein

צוקרברג מעיד בקונגרס: "לא יודע איך ליברה תעבוד, אבל אני מאמין שצריך לנסות"

צוקרברג מפגין נינוחות ומודה לנציגים על כל שאלה ● לשאלה מדוע כמה מן החברות פרשו מליברה ענה מייסד ומנכ"ל פייסבוק כי מדובר ב"עסק מסוכן"

קפה לנדוור, שדרות רוטשילד, ת"א / צילום: יח"צ

דג על הכוונת: לנדוור בוחנת - הסוף לטונה ברשת

ברשת בחרו לנקוט גישה זהירה בעקבות משבר הטונה של ארומה ת"א ● ל"גלובס" נודע כי לנדוור תוציא ככל הנראה את הטונה מהתפריט ובוחנת כעת חלופות למוצר שנחשב לאחד הפופולריים ב-77 סניפיה

בניין הבימה בתל אביב / צילום: Shutterstock

50% פחות: כך נגמר המאבק של הבימה בדרישת הארנונה של עיריית ת"א

בניגוד לעמדת היועמ"ש, ביהמ"ש העליון קבע כי סיווג הארנונה של התאטרון הלאומי לא יישונה לסיווג היקר ביותר ● המשמעות: מלכ"רים נוספים יוכלו לדרוש לשלם ארנונה לפי תעריף נמוך ממה שהם משלמים היום

אדם נוימן/ צילום:רויטרס

אמא של אדם נוימן: "יש הפי אנד, הוא חזר בתשובה"

"אדם אפילו לא היה עצוב כשהיה כל הבלגן", אמרה ד"ר אביבית נוימן, אמו של אדם, בראיון לאילה חסון ● זאת בוקר לאחר החלטת דירקטוריון WeWork לאשר לסופטבנק להשתלט על החברה ולשלם לנוימן 1.7 מיליארד דולר כדי שיעזוב את הדירקטוריון

מלון שרונה העתידי / הדמיה: חברת נצבא

טרנד הבוטיק חלף? נצבא תקים מלון ענק סמוך לנתב"ג - וזו רק הסנונית הראשונה

"יש לנו אמון בענף התיירות בישראל", אומר ל"גלובס" מנכ"ל משותף בחברת איירפורט סיטי נצבא, פריאל אטיאס, לאור כוונת החברה לפתוח 2,200 חדרים ב-6 בתי מלון ברחבי הארץ בשנים הקרובות ● המהלך מצטרף לכניסת של חברות נדל"ן נוספות כמו ישראל קנדה לתחום

סאטיה נאדלה / צילום: דניס בליבוס, רויטרס

לקראת דוחות מיקרוסופט: האם פעילות הענן תמשיך להיות מנוע הצמיחה של החברה?

ענקית הטכנולוגיה מיקרוסופט היא הראשונה מבין הענקיות שמפרסמת דוחות כספיים ● קצב הצמיחה של פעילות הענן מאט, אך החברה מגדילה את נתח השוק

ביטקוין / צילום: רויטרס

שער הביטקוין ירד ל-7,500 דולר - שפל של 5 חודשים

בזמן שמארק צוקרברג משיב לשאלות הקונגרס האמריקאי בשימוע על פרויקט המטבע הדיגיטלי של פייסבוק, צנח הביטקוין למחירו הנמוך ביותר מאז 18 במאי

מאיר דור, יו"ר ברן / צילום: עינת לברון

תחרות לקרן פימי: חברת ההנדסה ברן מבקשת למזג לתוכה את תהל בעסקת מניות

ברן טוענת כי למרות שהגיעה לשלב של הסכם סודיות מול הבעלים של תהל, חברת קרדן אן.וי, "נחסמנו בשלב מוקדם של בקשות לקבלת מידע, מסיבות שאינן ידועות לנו" ● מחזיקי האג"ח של קרדן יחליטו היום אם לאשר להנהלת החברה לקדם מו"מ עם פימי לצורך השגת הסכם מפורט

ניר צוק, מנכ"ל פאלו אלטו  / צילום: תמר מצפי

גיל שויד, מאחוריך: פאלו אלטו וניר צוק עקפו את צ'ק פוינט גם בשכר

האופציות הזניקו את השכר של צוק ל-36 מיליון דולר ב-2019 ● פאלו אלטו, המספקת פתרונות לאבטחת מידע, כבר נסחרת בשווי של 20 מיליארד דולר, אף שאינה רווחית לפי כללי החשבונאות המקובלים

ריצ'רד ברנסון נוחת בישראל / צילום: איל יצהר, גלובס

יס סר: המיליארדר הבריטי ריצ'ארד ברנסון נחת בישראל

ברנסון, מייסד חברת וירג'ין אטלנטיק, הגיע לישראל חודש אחרי שחברת התעופה הבריטית השיקה קו תל-אביב-לונדון ● "אנחנו לא אוהבים לטוס עם מושבים ריקים. נגיע לרמה של מחיר שתאפשר לנו את זה"

מייט איקס של וואווי / צילום: יח"צ וואווי, עיבוד: טלי בוגדנובסקי

וואווי השיקה היום את הטלפון המתקפל שלה, מייט X

לעת עתה המכשיר נמכר בסין בלבד ויהיה זמין החל מ-15 בנובמבר במחיר של 17 אלף יואן (2,400 דולר) ● אם החרם של ממשל ארה"ב על וואווי יימשך, החברה לא תוכל להציע למשתמשיו את הגרסה הרשמית של אנדרואיד ושירותים ואפליקציות שונים של גוגל כמו יוטיוב ומפות

עמוס לוזון, מגדלי יו / צילום: איל יצהר

ירידה חדה בפעילות או ריקון החברה ע"י עמוס לוזון – מה הוביל לקריסתה של דורי בנייה?

לטענת חברת הבנייה של עמוס לוזון בבקשת הקפאת ההליכים, היא נקלעה למצבה הקשה בשל ירידה חדה בפעילות ופגיעה קשה במוניטין ● ל-81 דיירי מגדלי ת"א יש הסבר אחר, ובמרכזו הטענה כי בשנים האחרונות הוביל לוזון מהלכים מתוחכמים ושיטתיים להברחת נכסים בעשרות מיליוני שקלים ● דורי בנייה: "טענות מופרכות"

טראמפ וארדואן / צילום: רויטרס - Kevin Lamarque

טראמפ: "הסנקציות על טורקיה יבוטלו; הפסקת האש קבועה"

נשיא ארה"ב התייחס הערב להפסקת האש בסוריה: "הבסנו 100% מהכליפות של דאעש" ● טראמפ ציין כי הוא שומר את על הזכות לחדש את הסנקציות והודיע כי הוא עשוי להיפגש עם ארדואן

נתי כהן/  צילום: כדיה לוי

לאן נעלמו השידורים באיכות 4K בישראל, ומתי נזכה ליהנות מרמת שידור כמו באירופה?

לקראת שידורי אירועי ספורט מרכזיים, מפעילות הטלוויזיה מתחרות על ליבו של הצרכן דרך איכות השידור, אך מיד לאחר סיום המשחקים, השידורים חוזרים לאיכות שידור נמוכה ● האם גם לפני טוקיו 2020 הסיפור יחזור על עצמו, ומתי ישראל תיישר קו עם איכות השידור הנהוגה בעולם המערבי?

מייסדי היי אוטו רועי בהרב ואייל שפירא  / צילום: אסנת קרסננסקי

הסטארט-אפ Hi Auto של זהר זיסאפל גייס 4.5 מיליון דולר בסבב סיד

את סבב הגיוס הובילו דלק מוטורס יחד עם זיסאפל, המשמש גם יו"ר פעיל בחברה ● סבב הגיוס נועד לשם השלמת פיתוח ראשוני של מערכת אודיו-ויזואלית להפרדת דוברים ולניקוי רעשי רקע ● בשנה הבאה תוצע המערכת גם לקהל הרחב, שיוכל לעשות בה שימוש לצורך ביטול רעשים מקבצי וידאו אודיו