ספקית פתרונות ניהול כוח האדם קליקסופטוור פרסמה היום תוצאות מקדמיות לרבעון השני, והייתה למעשה לחברה הישראלית הראשונה אשר מפרסמת אזהרת רווח לרבעון זה. קליקסופטוור, המנוהלת ע"י ד"ר משה בן בסט, מעריכה כי הכנסותיה יסתכמו ברבעון השני בכ-24.5 מיליון דולר, בדומה להכנסות ברבעון הראשון של השנה.

קליקסופטוור מייחסת את הצמיחה הנמוכה מהצפי בהכנסות בעיקר למעבר מהיר מהצפוי למכירות של פתרונות מבוססי ענן במודל תוכנה כשירות (SaaS). במקביל למעבר זה היו מספר עיכובים בסגירת עסקות כאשר הלקוחות בחנו את האופציות העומדות מולם - עסקת ענן או עסקת רישוי. החברה רואה במעבר למודל תוכנה כשירות התפתחות רצויה בטווח הארוך, אך עשויה להשפיע בטווח הקצר על שיעור הצמיחה. בנוסף, למרות שמוצרי החברה מתחילים ליצור עניין בטריטוריות חדשות, תהליכי סגירת העסקות ארוכים יותר ממה שצפתה החברה בעבר.

הרבעון הראשון של השנה הסתיים ברווח מינורי של 100 אלף דולר, אך ברבעון השני התמונה כבר יותר עגומה: בהתבסס על הערכות מוקדמות של היקף ההוצאות התפעוליות, צפוי ההפסד הנקי של החברה ברבעון השני לנוע בין 2.7 ל-3.1 מיליון דולר, או הפסד של 8 עד 10 סנט למניה. ההפסד הנקי Non-GAAP צפוי לנוע בין 2.1 ל-2.5 מיליון דולר, או הפסד של 6 עד 8 סנט למניה (ההפסד הנקי על בסיס non-GAAP אינו כולל פחת בגין נכסים בלתי מוחשיים בהיקף של 50 אלף דולר, הוצאות בגין אופציות בהיקף של 600 אלף דולר והחזרי מס בהיקף של כ-70 אלף דולר במהלך הרבעון השני של 2013).

מלבד המעבר להפסד, הורידה החברה את תחזית ההכנסות שלה לשנת 2013, מטווח של 120-125 מיליון דולר, ל-110-115 מיליון דולר - צמיחה של כ-10%-15% לעומת 2012.

"ככלל אנו רואים במעבר להכנסות פתרונות מבוססי ענן במודל תוכנה כשירות התפתחות חיובית. המעבר שלנו למכירות מבוססות מוצרי ענן - בכלל זה לארגונים גדולים - קורה מהר מכפי שציפינו. וכפועל יוצא מכך, הדבר מקרין על יכולתנו לצמוח בשורה העליונה בטווח הקצר בקצבים שצפינו בהתחלה, ומשפיע על תוצאותינו הרבעוניות", אמר היום בן בסט.

קליקסופטוור, שבקופתה היו מזומנים בהיקף של 54.4 מיליון דולר בסוף חודש יוני, תפרסם את התוצאות המלאות של הרבעון השני ב-24 ליולי.