גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

לשכת עורכי הדין מציעה: כך נקל על העומס בבתי המשפט

בין ההצעות: קביעת מועד לישיבת קדם-משפט מיד עם הגשת התובענה, חיוב בעל הדין לפרט מהם המסמכים המהותיים עליהם הוא מסתמך במסגרת כתבי הטענות, שמיעת דיונים באופן רציף מדי יום, הקלטת דיונים, הגשת סיכומים בעל-פה ועוד

בתי המשפט בישראל הם מהעמוסים בעולם. הנתונים הסטטיסטיים כבר לא מפתיעים אף אחד. ישראל היא בין המובילות, יחסית לשאר מדינות העולם, בכמות התיקים שנפתחה לכל 100 אלף איש (3,893 תיקים) בשנת 2012, אך מדורגת בין האחרונות בכל הנוגע לכמות השופטים לכל 100 אלף איש (8.02).

מלאי התיקים בכלל בתי המשפט, למעט בית המשפט העליון, עמד בסוף שנת 2012 על 442 אלף תיקים, ובשנה זו נפתחו כ-700 אלף תיקים, ונסגרו 738 אלף תיקים.

עם מלאי התיקים הזה אמורים להתמודד כ-650 שופטים. בחישוב גס עולה כי כל שופט בישראל נדרש לטפל בממוצע בכ-700 תיקים פתוחים.

שנים זועקים השופטים, עורכי הדין והמתדיינים ומתקוממים נוכח העומס הכבד ועינוי הדין, אבל המציאות חזקה מהמחאות. במהלך השנים הועלו רעיונות לפתרון הבעיה, חלקם אף יושמו, ובתקופתה של נשיאת בית המשפט העליון, דורית ביניש, אף צומצמו במעט התיקים התלויים בבתי המשפט, וזמני ההמתנה לפסקי דין הצטמצמו מעט. ואולם, הבעיה הגדולה של העומס במערכת בעינה עומדת.

ייעול וקיצור

כעת, גם ועדת הליטיגציה של מחוז תל-אביב בלשכת עורכי הדין מנסה לספק פתרונות לבעיית העומס הקשה. בדוח שכתבה הוועדה, בראשות עורכי הדין רפאל ליבא ורם ז'אן, מוצעים 8 פתרונות לצמצום בעיית העומס והסחבת בבתי המשפט, בין היתר באמצעות ייעול הדיונים וקיצור ההליכים.

הפתרונות המוצעים הם: קביעת מועד לישיבת קדם-משפט מיד עם הגשת התובענה; חיוב בעל הדין לפרט מהם המסמכים המהותיים עליהם הוא מסתמך, במסגרת כתבי הטענות; שמיעת דיונים באופן רציף מדי יום; הקלטת דיונים; הגבלת היקף הטיעון וכתבי הטענות; הגשת סיכומים בעל-פה; מתן פסק דין על-ידי הערכאה הדיונית בתוך 30 יום ממועד הגשת הסיכומים; ופסיקת הוצאות ריאליות עם סיום ההליך המשפטי.

במסגרת דיוניה פרסה הוועדה את הפתרונות האפשריים, יתרונותיהם וחסרונותיהם בפני נציגי חברת "שלדור ייעוץ אסטרטגי בע"מ", שעמלים בימים אלה על הכנת תהליך תכנוני לקידום ולשיפור מערכת בתי המשפט בישראל, בשיתוף עם אגף התקציבים במשרד האוצר.

"למרבה ההפתעה, חלק גדול מן הפתרונות מצוי זה מכבר במסגרת תקנות סדר הדין האזרחי, אך בפועל אינו נאכף", צוין בדוח הוועדה.

עוד צוין כי "חברי ועדת הליטיגציה תמימי דעים כי אכיפת חלק מן הפתרונות, באופן עקבי, יכולה להביא להפחתת העומס שבו נתונה מערכת בתי המשפט, והם מבקשים לעורר בהזדמנות זו את תשומת-הלב - הן של המתדיינים והן של כבוד השופטים - לפתרונות אלה".

בדוח הסופי שערכה הוועדה מפורטים הן הפתרונות שהוצעו והן העמדות השונות שהובעו במהלך דיוני הוועדה, באשר ליתרונותיהם ולחסרונותיהם. שרת המשפטים ציפי לבני, לטיפולך.

1. קביעת מועד לישיבת קדם-משפט מיד עם הגשת התובענה: הפתרון, שנהוג בבית המשפט המחוזי מרכז, מאפשר שריון של מועד קדם-משפט.

* יתרונות: מאפשר קידום של הטיפול בתיק ביעילות ובזריזות, תוך צמצום בקשות למתן ארכה לצורך הגשת כתבי טענות (כתב הגנה, כתב תשובה, תביעה שכנגד, הודעות לצד ג' וכדומה).

* חסרונות: מועדי הדיון נקבעים, לעתים, מבלי להתחשב בתקופה אותה מאפשר הדין, להגשת מלוא כתבי הטענות, וממילא יש להורות על דחיית מועד הדיון עד לאחר הגשתם (מכוח תקנה 141 לתקנות סדרי הדין).

2. חיוב בעל הדין לפרט מהם המסמכים המהותיים עליהם הוא מסתמך, במסגרת כתבי הטענות: פתרון זה - מקורו בתקנה 75 לתקנות סדר הדין, אך הוא אינו נאכף על-ידי בתי המשפט.

* יתרונות: מאפשר לצדדים לדעת מראש ובשלב התחלתי של הדיון מול אילו טענות ומסמכים הם מתמודדים; מונע הרחבת חזית וסרבול של ההליכים בשלבים מתקדמים; ואף יכול לעודד פשרות וסיום של ההליכים בשלב מוקדם.

* חסרונות: אין.

3. שמיעת דיונים באופן רציף מדי יום: פתרון זה מותווה כבר עתה במסגרת תקנה 152 לתקנות, אך אינו מיושם באופן עקבי על-ידי כל ערכאות השיפוט.

* יתרונות: התיק נשמע מהר יותר וביעילות - בית המשפט והצדדים אינם צריכים ללמוד מחדש את החומר הרלוונטי לפני כל מועד דיון.

* חסרונות: ההכנה לדיונים מצריכה פינוי זמן מראש ומגבילה את היכולת להתפנות למשימות נוספות בסמוך למועד הדיון.

4. הקלטת דיונים: פתרון זה נהוג בחלק מהדיונים המתקיימים בפני הערכאות השונות.

* יתרונות: מאפשר שמיעה מהירה יותר של פרשת ההוכחות והתרשמות טובה יותר מן העדים (אין צורך להפסיק את הדיון, לאור אילוצי קצב ההקלדה, תוך מתן אפשרות לעד לחשוב על מתן תשובות "יצירתיות").

* חסרונות: עלות כספית לצדדים ופרוטוקול עב כרס, שחלקו עלול להיות רצוף באמירות לא רלוונטיות וחסרות ערך לדיון.

5. הגבלת היקף הטיעון וכתבי הטענות: פתרון הנהוג בחלק מן הערכאות, במיוחד ככל שהדברים נוגעים לסיכומי הצדדים בכתב, לפני מתן פסק הדין.

* יתרונות: מעודד דיון ממוקד ויעיל בעיקרי הדברים.

* חסרונות: קיצור היריעה עלול למנוע מן הצדדים לפרוש את מלוא משנתם, ולהותירם בתחושה - ולעתים בצדק - כי לא קיבלו את יומם בבית המשפט.

6. סיכומים בעל-פה: בהתאם לתקנה 160 לתקנות, סיכומים בעל-פה הם ברירת המחדל, ואילו צו לסיכומים בכתב יינתן לפי שיקול-דעתו של בית המשפט. בפועל, סיכומים בכתב הם חזון נפרץ, ואילו סיכומים בעל-פה אינם נפוצים.

* יתרונות: סיכומים בעל-פה מאפשרים את סיום הדיון באופן מהיר יותר. סיכומי שני הצדדים נשמעים באותו היום, ובית המשפט מתחיל מיד לאחר מכן במלאכת הכנת פסק הדין.

* חסרונות: סיכומים בעל-פה אינם מאפשרים לצדדים לפרוש את מלוא טענותיהם. לעתים מועלות באולם בית המשפט טענות מפתיעות, שהצדדים אינם יכולים להתייחס אליהן בהתרעה קצרה.

7. מתן פסק דין בתוך 30 יום ממועד הגשת הסיכומים: פתרון זה הותקן במסגרת תקנה 190 לתקנות ונועד לקצר את זמן בירור התיק. בפועל, כמעט שאינו נאכף.

* יתרונות: מניעת עינוי דין.

* חסרונות: עלול להוביל את הערכאה הדיונית לקבלת פסקי דין מוטעים עקב כתיבת ההכרעה תחת לחץ של זמן.

8. פסיקת הוצאות ריאליות עם סיום ההליך המשפטי: הפתרון הותווה, ככל שהדברים נוגעים לסכסוכים בין גופים מסחריים, במסגרת החלטה שניתנה על-ידי רשם בית המשפט העליון, יגאל מרזל (בג"צ 891/05 בעניין תנובה), אך ההחלטה אינה מיושמת הלכה למעשה בערכאות השיפוט.

* יתרונות: צמצום כמות הליכי הסרק.

* חסרונות: הרתעת מעוטי יכולת מהגשת תובענות ופגיעה בזכות הגישה לערכאות.

הפתרונות המוצעים

■ קביעת מועד לישיבת קדם-משפט מיד עם הגשת התובענה

■ חיוב בעל הדין לפרט מהם המסמכים המהותיים עליהם הוא מסתמך, במסגרת כתבי הטענות

■ שמיעת דיונים באופן רציף מדי יום

■ הקלטת דיונים

■ הגבלת היקף הטיעון וכתבי הטענות

■ הגשת סיכומים בעל-פה

■ מתן פסק דין בתוך 30 יום ממועד הגשת הסיכומים

■ פסיקת הוצאות ריאליות עם סיום ההליך המשפטי

יו"ר הוועדה הינו עו"ד רפאל ליבא ממשרד איתן מהולל & שדות ועו"ד רם ז'אן ממשרד עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ ושות'. חברי הוועדה - סגני היו"ר עורכי הדין יוחאי שלף, אייל פייבל ואמיר פרנקל וכן עו"ד ליאב ויינבאום, מנהל המחלקה המסחרית בפרקליטות המדינה.

עוד כתבות

משרד הייטק / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

משבר הקורונה: גיוסי עובדים הוקפאו, פגיעה קשה בסטארט-אפים קטנים

מחסור במימון, ירידה במכירות, קיצוץ בכח אדם ובמשכורות וסכנת סגירה ● סקר חדש בחן את השפעות משבר הקורונה על סטארט-אפים בישראל מאז תחילת המשבר

בנימין נתניהו / צילום: יוסי זמיר

נתניהו: "אם לא נחזור לשמור על הכללים, לא תהיה ברירה אלא לחזור להגבלות"

הצהרת ראש הממשלה מתקיימת יממה לאחר תדרוך שקיים משרד הבריאות, ובו ניסו להתריע מפני קפיצה בנתוני התחלואה על רקע מה שכינו ״אופוריה״ ● נתניהו: "בימים האחרונים, עם הזלזול בשמירה על הכללים, אנחנו מתקרבים לתהום"

דוד פתאל / צילום: איל יצהר

הקורונה פגעה באימפריית המלונאות של דוד פתאל. ואז הגיע השיעור הקשה מכולם

האיש שעד לאחרונה נחשב לכוכב עולה בשוק ההון, נתקל לראשונה באופוזיציה פחות ידידותית כשנקלע לעימות מול מחזיקי האג"ח של קבוצת המלונות שלו ● איך זה ייגמר?

חיפוש עבודה בימי קורונה / צילום: שאטרסטוק

בלי מודעות דרושים והגדרות תפקיד: כך מחפשים עבודה בארבעה שלבים

מכתיבת קורות-חיים שלא יישלחו ועד פגישות עם אנשים שאתם לא מכירים – כדי למצוא עבודה, צריך להשתחרר מקיבעונות ישנים

חגית ביליה / צילום: יהלי רייכנטל

אוצר מלים: חגית ביליה מספרת על מילה עם תקווה, עם אפשרות להתחדשות, לתקומה

חגית ביליה, בלוגרית הבישול לייזה פאנלים, מסבירה מדוע היא כל-כך אוהבת את המילה "שארית" ● מתוך פרויקט "אוצר מילים" – מאה ישראלים בוחרים את המילה האהובה עליהם ביותר בעברית

בניין הבורסה לניירות ערך בתל אביב / צילום: Baz Ratner , רויטרס

פתיחה מעורבת בבורסה בתל אביב: יצרנית המגבונים על בד ממשיכה צפונה, פתאל צונחת

נייס בולטת בעלייה של 2.5%, אלביט מערכות עולה בשיעור דומה, אודיוקודס מזנקת בכ-4% ● בסוף השבוע האחרון וול סטריט ננעלה בעליות ● בסיכום חודש מאי האחרון מדד הנאסד"ק קפץ ב-6.75%, מדד S&P 500 השלים עלייה של 4.5% במאי

משרדי חברת הטכנולוגיה נייס ברעננה. צומחת בזכות פעילות הענן
צילום: רויטרס, Ronen Zvulun

הקטר של המשק הישראלי מוביל גם את הבורסה

תיק ההשקעות הטיפוסי של המשקיע הממוצע בבורסת תל אביב עתיר במניות בנקים ונדל"ן ● ואולם, הביצועים של סקטור הטכנולוגיה המקומי, והמגמות בעולם, מעידים כי יש צורך בשינוי

התרופה פביפירביר / צילום: Issei Kato, רויטרס

רוסיה אישרה תרופה לשפעת לשימוש נגד הקורונה

משרד הבריאות אישר את התרופה פביפירביר לאחר שתוצאות ראשונות הראו שחולים שנטלו אותה התאוששו מהר יותר

מפגין מול בית עסק להחלפת צ'קים שעולה באש ביום שישי במינאפוליס, העיר שבה נרצח ג'ורג' פלויד בן ה-46  / צילום: John Minchillo, AP

פרשנות: רצח ג'ורג' פלויד הוא הניצוץ שמצית מחדש מלחמת מעמדות בארה"ב

האלימות ברחובות והביזה של החנויות שבהן לוקחים חלק עשרות אלפי מפגינים זועמים אינן רק תוצאה של מחאה נגד יחס המשטרה לקהילה השחורה או לגזענות ארוכת השנים נגדה, אלא גם ביטוי לאי השוויון הכלכלי בין שחורים ללבנים בארה"ב

פרויקט תמ"א 38. הממשלה קבעה יעד: לעלות ל־46% מכלל התחלות הבנייה  / צילום: אייל פישר

מעודדים התחדשות עירונית? לאן נעלמה תמ"א 38

הדוח שכתב הצוות להסרת חסמים בהתחדשות עירונית חסר התייחסות לתוכנית לחיזוק מבנים - למרות שגם היא סובלת מאותם חסמים שתוקעים פרויקטים של פינוי-בינוי

יבין גילמור, איתן זינגר, עידן מדרוני / צילום: עינת לברון, דרור כץ

"כמו משקפי רנטגן לנדל"ן": כך תבצעו חקר שוק נדל"ני מהספה בסלון

היסטוריית מחירים, מידע תכנוני על השכונה, ומחשבוני מחירים: מהפיכת המידע והנגישות הדיגיטלית מאפשרים דווקא בתקופת הקורונה לדעת הרבה על נכסים שעליהם שמנו עין, מבלי לצאת מהבית ● אבל לא בטוח שזה מספיק ● האזינו לפודקאסט "כסף בקיר"

מנכ"ל ומייסד טוויטר ג'ק דורסי / צילום: לוקס ג'קסון, רויטרס

החזון של סופטבנק בסכנה והנתון שמראה מי המרוויח הגדול מהקורונה: השבוע בהייטק

מנכ"ל טוויטר ג'ק דורסי יצא לעימות גורלי עם נשיא ארה"ב: למה טראמפ צודק והאם יש סכנה לאינטרנט כפי שאנחנו מכירים אותו ● מה אפשר ללמוד מהטלפון בתקופת השפעת הספרדית, והבכיר בצ'ק פוינט שעוזב לאחר 27 שנה ● השבוע בהייטק

אנשי משרד הבריאות / צילום: משרד הבריאות

מנכ"ל משרד הבריאות היוצא: "עברנו מדאגה לאופוריה, עיקר הגידול בתחלואה מבתי הספר"

משרד הבריאות כינס מסיבת עיתונאים בעיצומו של החג על רקע עלייה במספר חולי הקורונה החדשים • במשרד שוקלים לסגור את הלימודים בחטיבת הביניים • משה בר סימן טוב: "גל שני איננו גזירת גורל, אנחנו לא בוודאות צועדים לסגר"

אנשי משרד הבריאות / צילום: משרד הבריאות

מדוע אמר בר סימן טוב כי החלפת מסכות היא "חסרת משמעות"?

במסיבת עיתונאים שנערכה אמש, צולם מנכ"ל משרד הבריאות היוצא אומר: "אני מקווה שלא התבלבלנו במסכות", ומפטיר "ממילא זה חסר משמעות" ● משרד הבריאות: "בר סימן טוב התכוון בבדיחות הדעת כי אם המסכות התבלבלו בינו לבין סיגל או איתמר זה חסר משמעות כי הם נמצאים כל הזמן יחד"

חוזרים לעבודה / אילוסטרציה: shtterstock, Reuters

יוצאים לשוק: המדריך המלא לעובדים ומעסיקים שרוצים לצלוח את המשבר

בשבועות האחרונים, במסגרת שידורי הלייב "תוכנית עבודה" בשיתוף מיקרוסופט, דיברנו עם עשרות מומחים על הטלטלה שחווה שוק העבודה בעקבות משבר הקורונה ועל מה שצפוי לו בעתיד • ריכזנו כאן, על קצה המזלג, כמה מהעצות שלהם למעסיקים ולעובדים שנאלצים לנווט בתנאי חוסר ודאות

דפני ליף / צילום: אלעד מלכה

אוצר מלים: דפני ליף בטוחה שאפשר בדרך אחרת, מיטיבה

דפני ליף מסבירה מדוע היא כל-כך אוהבת את המילה "אפשר" ● מתוך פרויקט "אוצר מילים" – מאה ישראלים בוחרים את המילה האהובה עליהם ביותר בעברית

איור: Shutterstock | א.ס.א.פ קריאייטיב / עיבוד מחשב: ורד שדמי שלמה

דבר אליי במילים: השפה האנושית שינתה את העולם. איך הכול התחיל

איך התחילה להתפתח השפה האנושית, מה הקשר למבנה המוח והגרון שלנו והאם ייתכן שמשפטים קדמו למילים? החוקרים עדיין מתווכחים על סוגיות הקשורות ללידת השפה והמילים, אבל לא על התרומה שלהן להתפתחות בני האדם והתרבות ● אוצר מילים, פרויקט מיוחד 

בנימין נתניהו ובני גנץ בהשבעת הכנסת ה-35 / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

הגבלת תנועה והפגנות: בממשלה לא בטוחים שהקורונה מאחורינו ודורשים סמכויות מרחיקות לכת

רגע לפני כניסת החג הופץ להערות תזכיר חוק שיקנה לממשלה לקבל סמכויות מרחיקות לכת, בהכרזה פשוטה אחת: מצב חירום קורונה

אליעזר בן יהודה / צילום: ויקמדיה

הַּמִלָּה הראשונה של אליעזר בן יהודה

בבית קפה בפריז, לפני 140 שנה, הוא החליט לחפש מִלִּים כדי לחדש את השימוש בלשון העברית ● את הַמִּלָּה הראשונה הוא מצא במוחו: מילון ● אוצר מילים, פרויקט מיוחד 

יגאל דמרי / צילום: כדיה לוי, גלובס

"לא התחתנתי עם כלום": הצצה למסע הקניות של יגאל דמרי

כ-7 חודשים אחרי שנסוג מרכישת אפריקה ישראל ודוניץ, נכנס יגאל דמרי, בעיצומה של הקורונה ובתוך חודש אחד, לסדרת רכישות בהיקף של יותר מחצי מיליארד שקל ● בראיון ל"גלובס" מספר היזם על העצה שקיבל מאביו כשהתמודד על אפריקה, ומסביר מדוע אסור להתאהב בנכס