גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

גם בתחבורה: העניים בארץ מממנים את המרווחים הגדולים

מדינות, ובהן גם ישראל, דנות את מי שגילו, בריאותו או כיסו אינם מאפשרים להחזיק במכונית, לניתוק מתעסוקה ומשירותים. כשמוסיפים לכך גאות במחירי הנדל"ן באזורי ביקוש, מקבלים תשתית תחבורה שמגדילה פערים ומחריפה את האי שוויון החברתי

בעתיד כולנו אנשים נפלאים, נוהג לומר המומחה לכלכלה התנהגותית, הפרופסור דן אריאלי. לכולנו יש תוכניות שלפיהן בעתיד נעשה יותר פעילות גופנית, נראה פחות טלוויזיה, נאכל אוכל בריא יותר ונתרום לחברה. בפועל, אנחנו מעגלים פינות כמעט בכל דבר, כי התמריץ לעשות את "הדבר הנכון", כמו לשמור על כושר כדי להיות בריא, או להתנדב לעבודה קהילתית, הוא תמיד בעתיד בעוד התמריץ להמשיך לרבוץ על הספה, הוא בהווה.

גם בתחום המדיניות פועלים ברוב המקרים על בסיס אותו עיקרון. קשה לדמיין אנשים שאינם מאמינים בעקרונות כמו שוויון הזדמנויות, תכנון לטווח ארוך, הגינות ושקיפות, רק נדמה כי הפיתויים בדרך תמיד מסיטים אותנו לכיוונים אחרים, ונדמה שאין תחום שבו הפער בין הכוונות לתוצאות הוא כה דרמטי כמו בתחום התחבורה.

בעסקי התחבורה כמעט שאין דריסת רגל למגזר הפרטי, וזאת משום שבמרבית המקרים לתשתית התחבורה אין החזר כספי שיהיה כדאי לגוף פרטי. לכן בניגוד לתחומי כלכלה אחרים כמו תעשייה, חינוך או בריאות, מפת התחבורה הלאומית והעירונית כמעט כולה, וכמעט בכל העולם, היא כמעט תמיד שיקוף של מדיניות ציבורית, ולא של כוחות השוק.

במילים אחרות, אם הכוונה המוצהרת הייתה ליצור תשתית מתקדמת, מהירה, מגוונת ושוויונית וקיבלת תשתית מפגרת, פקוקה, עם עדיפות ברורה לכלי תחבורה מסוג מסוים (מכונית פרטית), המקפחת קבוצות אוכלוסייה שונות, אזי או שלא התכוונו לכך מלכתחילה או שפעלנו משיקולים אחרים.

מאחר שקצרה היריעה לתאר את כל המכשולים והמהלכים התקציביים, המשפטיים, הביורוקרטיים והתכנוניים הקשורים בתכנון תחבורה, נפנה כאן זרקור למרכיב אחד בלבד בתוך מכלול זה שיש בו בכדי להעיד על הפער בין כוונות ומעשים - היעדרם של שיקולים חברתיים במדיניות תכנון התחבורה.

למרות האמור לעיל, לאורך השנים התחבורה הציבורית לא זכתה להשקעה הנדרשת על מנת שתספק רמת ניידות מינימלית לכלל האוכלוסייה ושתהווה אלטרנטיבה ראויה לתחבורה הפרטית בהתאם לסטנדרטים המקובלים בעולם".

כלי התחבורה שהממשלה רוצה

בישראל אין נתונים מדויקים ומפולחים בקנה מידה ארצי, כמו באנגליה (ראה מסגרת), על היחס בין הכנסה לשימוש באמצעי תחבורה. אך ניתן לבחון את השימוש שעשויות לעשות בתחבורה שתיים מהקבוצות החלשות ביותר באוכלוסייה בישראל - נשים ערביות וגברים חרדיים. את הבדיקה נעשה ביחס לאפשרות לשימוש בכלי התחבורה המועדף על ממשלות ישראל בעשור האחרון הלא היא המכונית הפרטית, כפי שהוא עולה מסקירה מאירת עיניים של מרכז אדוה לגבי השקעות בתחבורה ב-2000-2012 שהתפרסמה בשנה החולפת.

על פי סקירה זו ההשקעה בתשתיות כבישים נעה בין 78% ל-60% בעשור החולף והיתר במסילות ברזל (כ-12%-28%) ובתחבורה עירונית (כ-9%-12%).

אם כך, כיצד משתמשות קבוצות אוכלוסייה שונות בתשתית העיקרית הממומנת ע"י הממשלה? הלמ"ס מפרסמת באופן תדיר נתונים לגבי המורשים לנהוג בכלי רכב בישראל - כך ב-2012, היו בסה"כ 188,121 נשים לא יהודיות בעלות רישיון נהיגה. שיעורן מכלל הנשים בעלות הרישיון (כ-1.6 מיליון) הוא 12%. אך באותה שנה עמד חלקן של הנשים הלא יהודיות מתוך הנשים הבוגרות בישראל על כ-18%, כלומר כשליש מהנשים הלא יהודיות הן בתת ייצוג בקבוצת הנהנים מהתשתית הקיימת. הנתונים לגבי החרדים נראים גרועים עוד יותר - אמנם הלמ"ס אינו מפלח רישיונות נהיגה על פי מידת דתיות, אולם ניתן לראות מה קורה בישובים בעלי צביון חרדי מובהק.

כך למשל שיעור בעלי רישיונות הנהיגה בבני ברק הוא 30,629 בהשוואה לאוכלוסייה בת כ-170 אלף איש שהם כ-18% (נתונים דומים ניכרים גם בערים חרדיות אחרות כמו אלעד עם 22% ובית"ר עילית עם 13%). זאת לעומת הרצליה למשל, בה בעלי רישיונות הנהיגה מהווה כ-65% מהאוכלוסייה.

קוראים זהירים יציינו כי מבנה הגילאים בחברה החרדית הוא שיוצר את היחס הזה, אבל בגילאים שבהם מותר להחזיק ברישיון יש בבני ברק 45 אלף מהגברים, כלומר גם במקרה של חלוקה שוויונית של מורשי נהיגה בין גברים לנשים בעיר, עדיין רק לשליש מהגברים יהיה רישיון, לעומת כ-77% באוכלוסיית הגברים הכללית בגילאים אלו.

ציניקנים עשויים להציע שאם זה המצב, כדאי לקבוצות אוכלוסייה אלו להתאמץ ולרכוש רישיון. אבל התעלמות מכל מי שידו אינו משגת לרכוש רישיון, להחזיק רכב, או מי שגילו, מצבו הרפואי או הפיזי אינם מאפשרים לו לנהוג או אפילו מי שלא מעוניין להחזיק רכב ולנהוג, דנה חלקים ניכרים באוכלוסייה לניתוק ממקומות תעסוקה ומשירותים חברתיים בסיסיים. תוסיפו על אלו אלמנטים כמו המרחק הגיאוגרפי של חלקי אוכלוסייה ממרכזי התעסוקה ואת מחירי הנדל"ן באזורי ביקוש ותקבלו תשתית שמקבעת אי שוויון במקום לצמצם אותו.

לדבוק בפרדוקס

הניסיון ממדינות אחרות מראה שהשקעה בתחבורה ציבורית לאורך זמן היא השקעה טובה הנושאת פירות לזמן רב, גם חברי ועדת טרכטנברג התייחסו לנושא והזכירו ש"עלות נסיעה בודדת בתחבורה ציבורית למשק נמוכה משמעותית (כשליש) מעלות נסיעה בודדת בתחבורה הפרטית, ומכאן שהגדלת שיעור השימוש בתחבורה ציבורית באחוז אחד שוות ערך לחיסכון של כ-400 מיליוני שקל למשק בשנה".

מכאן שבשנים הקרובות עלינו להחליט מה אנחנו מעדיפים כחברה - לדבוק בפרדוקס הדורש מכונית ורישיון נהיגה כאמצעי למוביליות חברתית ולשוויון הזדמנויות, או לדאוג לפיתוח תשתית תחבורה מגוונת יותר המאפשרת לכל אדם להגיע לכל מקום וכך לשפר את איכות החיים של כולנו.

בעלי הכנסה נמוכה מממנים בעלי ההכנסה הגבוהה

כדי להסביר את היחס הבעייתי בין השקעה לתחבורה המשרתת בעלי יכולת, לעומת השקעה בתחבורה המיועדת למעוטי יכולת, יש לבחון את מידת השוויון בתשתית התחבורה. כדי להבין כיצד בא לידי ביטוי אי השוויון בכבישים, נעזר בגרף המציג נתונים שאסף משרד התחבורה הבריטי ב-2011.

הגרף מראה את הנסועה השנתית ואת אמצעי התחבורה לפי רמת הכנסה לבית אב ומראה שככל שרמת ההכנסה גדלה, כן גדלה רמת הצריכה של תשתית התחבורה מכל הסוגים. כך, משפחה מהחמישון העליון נוסעת מרחק הגדול פי 2.5 ממשפחה מהחמישון התחתון; ואילו המרחק שבעלי ההכנסות הגבוהות נוסעים במכונית הוא פי 3 מהמרחק שנוסעים בעלי ההכנסות הנמוכות. במילים אחרות, נניח כי באמצעות התקציב הציבורי מוקנית לכל אזרח בריטי הזכות לצרוך 100 ק"מ של כביש, מס"ב וכו', תמורת 100 פאונד בשנה. בעלי ההכנסות הגבוהות צורכים 167 ק"מ בשנה, בעוד שבעלי ההכנסות הנמוכות צורכים רק 63 ק"מ בשנה, כלומר הם מממנים בפועל את בעלי ההכנסות הגבוהות.

גם היחס בין ההוצאה הציבורית על תחבורה לבין שימוש של משקי בית בתשתיות, אינו מעודד באנגליה. בחלוקה לפי צריכה בפועל של ק"מ תשתית, העשירון העליון צורך פי ארבעה הוצאה ציבורית מהעשירון התחתון. מצב זה נוצר כתוצאה משני גורמים - ראשית, כאמור בעלי ההכנסות הגבוהות מגיעים רחוק יותר (תרתי משמע) בכל שנה; שנית, ההשקעה בתחבורה מתעדפת באופן ברור את בעלי המכוניות מפני שההשקעה בתשתיות כביש גבוהה יותר מהשקעה באוטובוסים (גם בישראל) למשל. גרף אחר מראה שדווקא בקרב האוכלוסייה העשירה, יורד שיעור המחזיקים במכונית. ואם מדובר במגמה שתזלוג גם לעשירונים התחתונים, כדאי לממשלות להתייחס אליו.

תקציבי תחבורה

עוד כתבות

סידני אוסטרליה  / צילום: shutterstock אס.איי.פי קריאייטיב

הישראלית שדיווחה על "האצה בצמיחה": מניית אפסווילאג' הנסחרת באוסטרליה זינקה 53% ביום

החברה, המפתחת פלטפורמת תוכנה כשירות לניהול אפליקציות לקידום עסקים קטנים ובינוניים, צופה הכנסות חוזרות חודשיות של כ-105 אלף דולר - צמיחה של 50% ביחס לרבעון הקודם ושל 200% לעומת הרבעון המקביל

דקטלון תל אביב / צילום: יחצ

ענקית הספורט הצרפתית דקטלון מקימה מרכז לוגיסטי בישראל

בין המועמדות להקמת המרכז: החברה לפיתוח קיסריה • דקטלון חתמה חוזים לפתיחת שלוש חנויות נוספות בארץ

פרויקט מחיר למשתכן ביבנה / צילום: אייל פישר

הממשלה אישרה: תוכנית מחיר למשתכן תוארך גם ל-2020

זאת בשתי פעימות: בפעימה הראשונה יימשך שיווק הדירות במסגרת התוכנית עד ליוני 2020; לאחר מכן, בכפוף למקור תקציבי ובאישור הממשלה, התוכנית תימשך עד לסוף 2020 ● כיוון שמדובר בממשלת מעבר, ההחלטה טעונה בחינה של היועמ"ש

מודעה לשירותי ליווי בפייסבוק / צילום: צילום מסך

כובע צמר לתינוק, מצעים למיטה וזנות: בניגוד ולמרות החוק - פייסבוק מפרסמת שירותי ליווי

בימים האחרונים קודם בפייסבוק פוסט בתשלום תחת הכותרת "נערות ליווי במרכז", שמפנה לוואטסאפ המעביר לאתר ייעודי ולצ'ט בטלגרם שמבטיח היכרויות, דיסקרטיות ושירות מהיר

מדף של מוצרי תנובה/  צלם:תמר מצפי

חגיגת קניות בנובמבר? לא לשוק המזון: קיטון של מעל 100 מיליון ש' במכירות

אף שרשתות המזון הצטרפו למבצעים של חודש נובמבר, ענף מוצרי הצריכה רשם ירידה של 2.7% ביחס לחודש המקביל בשנה שעברה

תיירות מוסלמיות / צילום: רויטרס

מי הוא הישראלי שעומד מאחורי קמפיין פייסבוק לשנאת מוסלמים?

תחקיר של העיתון הבריטי "גרדיאן" חשף מעורבות של ישראלים בקמפיין נגד שמאלנים ומוסלמים, לרבות אחד אריאל אלקאראס, "תכשיטאי" מלוד (שמכחיש כל קשר לקמפיין) ● אך חשיפות קודמות מצביעות על מאמצים לקידום גזענות מזה שנים

השופטת מיכל אגמון גונן/  צילום: שלומי יוסף

ביהמ"ש קובע: האפליה בשוק התקשורת מותרת - ניתן להציע מחירים שונים ללקוחות שונים

בית המשפט דחה תביעות ייצוגיות נגד אפליית מחירים בשוק התקשורת ● המשמעות היא שלחברות התקשורת מותר להציע מחירים שונים ללקוחות שונים במסגרת מבצעים וכדומה

סטודנטים מהמכללה האקדמית כנרת בסיור בתחנת הכוח אורות רבין / צילום: ראמי אבוריש

מי יתחזק את הרכבת הקלה? המסלול שמהנדסי חשמל בורחים ממנו

בשנים הקרובות ישראל תזדקק להרבה מהנדסי חשמל המתמחים במערכות הספק, כדי לקדם מעבר לכלי תחבורה חשמליים וייצור חשמל פרטי, אבל רק סטודנטים מעטים בוחרים במסלול הזה, ויש מחסור במרצים ● במשרדי הממשלה נערכים ליום בו המהנדסים, עולי בריה"מ לשעבר, יפרשו

חיסכון פינסיוני / צילום: שאטרסטוק

כך פועלת האפליקציה שעוזרת לילדים שלכם לחסוך באופן לא מודע

כולנו יודעים כמה קשה לחסוך, במיוחד לפנסיה ולטווח ארוך ● אבל מסתבר שבעולם הפיננסים אומצו שיטות של הכלכלה ההתנהגותית, כדי לשפר את יכולת החסכון שלנו מבלי שאנחנו בכלל יודעים ● האזינו

עמוס לוזון / צילום: איל יצהר

"לא שוכנעתי כי קיים סיכוי כלשהו לשיקומה של דורי בנייה"

כך כתבה היום השופטת איריס לושי-עבודי, לצד החלטתה להוציא צו לפתיחת הליכים לחברת דורי בנייה ● עם זאת, לא נסתם הגולל המשפטי על האפשרות לשיקום החברה

חגיגות יום הרווקים של עליבאבא / צילום: Aly Song, רויטרס

בלאק פריידיי? שעתיים של רווקים סינים נותנות יותר

חגיגת השופינג בארה"ב מלפני שבועיים רשמה שיאים, אבל אלה מתגמדים לעומת מכירות בהיקף של כ-38 מיליארד דולר ביום הרווקים הסיני ● מהזינוק הזה נהנית מעל כולם ענקית הקמעונאות עליבאבא, שמשתלטת על העולם

גיל אגמון / צילום: איל יצהר

גיל אגמון רוכש מקבוצת דלק עוד 7.5% ממניות דלק רכב בפרמיה של 20% על מחיר השוק

העסקה, בהיקף של 135 מיליון שקל, היא שלב נוסף של קבוצת דלק למכירת החזקות שאינן בתחום האנרגיה ● המניה הגיבה בזינוק של 15%, ובסך הכל עלתה בחודש האחרון בכ-40%

הבורסה בתל אביב / צילום: שאטרסטוק

לקראת הפתיחה בתל אביב: האם העליות בשוק יימשכו

נתוני תעסוקה חיוביים בארה"ב דחפו את השווקים לעליות ביום שישי האחרון ● אתמול בתל אביב דלק רכב בלטה בזינוק חד על רקע הגדלת ההחזקות הצפויה של בעל השליטה גיל אגמון בחברה כשירכוש 7.5% נוספים מהון מניותיה של דלק רכב מקבוצת דלק

דונלד טראמפ ובוריס ג'ונסון בפסגת G& / צילום: ארין שאף, רויטרס

חמישה דברים שאתם חייבים להתייחס אליהם לפני ששבוע המסחר מתחיל

תאריך הטלת המכסים של ארה"ב על סין מתקרב בצעדי ענק ● הפד צפוי להכריז על גובה הריבית בעוד הציפיות להפחתתה מתרחקות ● הבריטים שוב ילכו לקלפיות ● והאם בנק ישראל ימשיך להתערב בשוק המט"ח? ● התחזית השבועית של "גלובס"

ראובן הריסון (מימין) ורובי כיטוב, מייסדי חברת תופין (Tufin), בבורסת ניו יורק / צילום: יח"צ

הגדילו את המימוש: קרנות ההשקעה המחזיקות בתופין הישראלית מכרו מניות ביותר מ-70 מיליון דולר

שתי הקרנות עשויות להגדיל את היקף המכירה אם חתמי ההנפקה יבחרו לרכוש מהן עוד מניות ● במקרה שמרקר תממש את אופציית החתמים, היא תרד להחזקה של 12.3% מהחברה, וקטליסט תהפוך לבעלת המניות הגדולה בתופין

מתחם בית הפסנתר של קבוצת ניצן גרופ / הדמיה: Evolve Media

אלקטרה בנייה נבחרה לבנות את פרוייקט "בית הפסנתר" בתל אביב

החברה תבנה עבור קבוצת ניצן גרופ את פרויקט "בית הפסנתר" בפינת הרחובות אלנבי ואחד העם בתל אביב בהשקעה כוללת של כ-120 מיליון שקל

ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון, שלומית ווגמן־רטנר / צילום: יונתן בלום, גלובס

הרשות לאיסור הלבנת הון מציגה: המדריך לזיהוי יעיל של מלבינים מקצועיים

בשנים האחרונות פיתחו עבריינים שיטות מתוחכמות להלבנת כספים המגיעים מפשיעה • כדי להתגבר עליהן נוקטות הרשויות בעולם מגוון אמצעים, ובהם צמצום השימוש במזומן • כעת מפרסמת הרשות הישראלית יחד עם כ–160 רשויות מהעולם מדריך לזיהוי פעילות הלבנת הון מקצועית

ג‘ו ביידן./ צילום: רויטרס Brian Snyder

ביידן: נתניהו פונה ל"ימין הקיצוני" כדי לשמור על השלטון

"הפיכת השטחים הכבושים לשטחים מסופחים – טעות בסיסית, טעות רצינית" ● טוען: שלילת סיוע מישראל – רעיון "מוזר"; זה כמו לומר לצרפת: נוציא אותך מנאט"ו כי יש ביננו חילוקי דעות

מנכ"ל תנובה, אייל מליס

תנובה מסמנת מנועי צמיחה חדשים: בוחנת כניסה לתחום האוכל המוכן

חברת המזון הגדולה בישראל בוחנת הקמת מערך ייצור למזון מוכן בוואקום המיועד לשוק המקצועי ● גובה ההשקעה בקווי הייצור מוערכת בעשרות מיליוני שקלים וצפויה להביא לחברה תוספת מכירות של 150 מיליון שקל בשנה

תשואה / צילום: Shutterstock

מדוע התשואה שמשיג מנהל קרן אינה זהה לתשואת הקרן עצמה?

התשואה, פנים רבות לה: יש הבדל בין התשואה שהשיגה קרן לזו שיראה המשקיע, ותתפלאו, אבל תשואה חיובית לא "הולכת" בהכרח עם רווח