גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

"זכות הפרטיות נדחקת לעיתים הצדה כשאדם מגיש תביעה"

ביה"ד הארצי קובע כי זכות הפרטיות נדחקת הצדה כשאדם מגיש תביעה, שבה הוא חולק על שיקול-דעתו של רופא קופת-חולים ■ חייב תובעת למסור לקופ"ח כללית טופס ויתור על סודיות, למרות שהטיפול שנתבע היה טיפול שיניים בלבד

דבר שבשגרה הוא שבמסגרת הליכים משפטיים העוסקים בעניינים רפואיים, נדרש התובע למסור לידי הנתבע טופס ויתור על סודיות רפואית. באמצעותו יוכל הנתבע לשים ידו על מסמכים, המעידים על מצבו הרפואי של התובע, ולהתגונן טוב יותר בפני התביעה.

אלא שלא יכול חולק בנוגע לכך שבוויתור שכזה על סודיות רפואית יש משום ויתור על זכותו של התובע לפרטיות. על-סמך טופס הוויתור יוכל הנתבע לחדור לפרטיותו של התובע, לפשפש בהיסטוריה הרפואית שלו ולגלות אודותיו פרטים רפואיים שונים, שהתובע מעדיף שלא ייוודעו ברבים. ובכל זאת, אי-מתן אפשרות לנתבע להתחקות אחר ההיסטוריה הרפואית הרלבנטית של התובע עלול לפגוע, באורח אנוש, ביכולתו להתגונן כראוי בפני התביעה.

האם לא בכך עוסקים, מדי יום, בתי המשפט? שוב ושוב הם קובעים מה הוא האיזון הנכון והראוי בין אינטרסים מתנגשים, בין זכויות הסותרות זו את זו.

זיקה ברורה בין גילוי החומר לבין טענות הנתבע

לאחרונה קבע בית הדין הארצי לעבודה את האיזון הראוי בין זכותו לפרטיות ולסודיות רפואית מוחלטת של מי שיזם הליך משפטי, שעניינו טענות רפואיות, לבין זכותו של נתבע לאסוף את המידע הדרוש לו, על-מנת שיוכל להתגונן בפני התביעה שהוגשה נגדו. כך היה במסגרת תביעה, שהגישה חנה גבאי נגד קופת חולים כללית - מרפאת שיניים ש.ל.ה.

בתביעתה ביקשה גבאי (המיוצגת בידי עו"ד נאוה אילון) לחייב את קופת החולים להעניק לה טיפולי שיניים. פרקליטיה של קופת החולים, עו"ד איתן האזרחי ומיה דביר, ביקשו לקבל מגבאי טופס ויתור על סודיות רפואית סטנדרטי וכללי. גבאי סירבה לחתום על טופס כזה. היא הביעה נכונות לחתום על טופס ויתור על סודיות רפואית, המופנה אך ורק למחלקת פה ולסת בבית החולים הדסה עין כרם. שופטת בית הדין האזורי לעבודה בירושלים, שרה שדיאור, צדדה בגבאי והורתה לה לחתום על כתב ויתור ספציפי, כפי שהוצע על-ידה.

בערעורה של קופת החולים, הנושא אופי עקרוני-רוחבי, קראו פרקליטיה, עו"ד האזרחי ודביר, לבית הדין הארצי לעבודה למצוא את האיזון הראוי בין הזכויות המתנגשות של התובעת ושל הנתבעת. הם הוסיפו והבהירו, כי לתיעוד הרפואי הכולל בעניינה של גבאי יש רלבנטיות הן לצורך ניהול הגנתה של קופת החולים והן לצורך קבלת החלטות בנוגע לעתידה הרפואי והמסגרת הראויה ביותר למתן טיפול כזה.

גבאי שבה וטענה, כי זכותה לפרטיות גוברת על דרישת קופת החולים לקבל לידיה טופס ויתור כולל ומקיף. בין היתר, היא הסתמכה על זכותו של מטופל לחיסיון רפואי, הקבועה בחוק זכויות החולה.

ערעורה של קופת החולים התקבל עתה. סגנית הנשיא ורדה וירט-ליבנה (בהסכמת השופטים אילן איטח וסיגל דוידוב-מוטולה ונציגי הציבור אלי וייץ ויצחק קאול) חייבה את גבאי למסור לידי קופת החולים טופס ויתור על סודיות רפואית כולל ומקיף, חתום בידה.

"הזכות לפרטיות הינה זכות יסוד", פצחה וירט-ליבנה והוסיפה, כי אין חולק על כך, שחיובה של גבאי לחתום על טופס ויתור על סודיות רפואית כולל ומקיף עלול לפגוע פגיעה חמורה בזכותה לפרטיות ובזכותה לסודיות רפואית, שהנה חלק ממנה. "הזכות לפרטיות אינה מוחלטת אלא יחסית, ויש לאזנה מול אינטרסים אחרים", מיהרה וירט-ליבנה להבהיר.

היא אזכרה פסיקה קודמת, שלפיה כאשר הזכות לפרטיות ניצבת מול זכותו של נתבע להתגונן מפני תובענה שהוגשה נגדו, "קנה המידה שעל-פיו ייקבע היקף זכותו של התובע לפרטיות הוא... מידת הרלוונטיות שבמסמכים שגילויים נדרש לבירור המחלוקת". "הרלוונטיות לצרכי גילוי היא במידת האור שהמסמך עשוי לשפוך על המחלוקת שבין הצדדים", הוסיפה.

וירט-ליבנה מנתה שני תנאים להתקיימותו של מבחן הרלוונטיות: הראשון, דורש הוכחת קיומה של זיקה ברורה בין גילוי החומר המבוקש לבין טענותיו של הנתבע. השני, מחייב את בית הדין לבחון ב"מבט על" ולשקול את מכלול האינטרסים והאיזון ביניהם, על רקע נסיבות המקרה, והכול בשים לב להשלכות על ההליך העיקרי ועל האינטרסים של בעלי הדין ומידת תרומתם של כל אלה לקיומו של דיון יעיל בתביעה.

על-פי וירט-ליבנה, שני התנאים התמלאו במקרה הנדון. "התובענה שהוגשה על ידי המשיבה (גבאי - א'ט') עוסקת בעיקרה בשיקול דעתו הרפואי של הרופא המטפל", הטעימה. "לפיכך, במקרה זה, הרי שישנה חשיבות מיוחדת לעיון בתיעוד הרפואי המלא והכולל של המשיבה", המשיכה. "גם בתחום רפואת השיניים יש להעניק תשומת לב למלוא התמונה בעניינו של המטופל ולמצבו הבריאותי בכל תחומי הרפואה, לרבות מצבו הנפשי, על-מנת לבחון התאמתו של המטופל לטיפול זה או אחר", כך היא.

איזון נכון בין זכויות מתנגשות

וירט-ליבנה העלתה על נס את זאת, שלגבאי, בת ה-73, היסטוריה רפואית עשירה, בתחומים שונים ומגוונים, דבר "המחדד את החשיבות שבבחינת מלוא המידע הרפואי בעניינה".

"איזון ראוי בין זכותה של המשיבה לפרטיות לבין זכותה של המערערת להתגונן מפני תביעת המשיבה ביחד עם חובתה להעניק למשיבה את הטיפול הרפואי הנכון והראוי ביותר עבורה, מוביל למסקנה כי יש לאפשר למערערת גישה למידע רפואי כולל ומקיף בעניינה של המשיבה", סיכמה וירט-ליבנה.

היא חייבה את גבאי לחתום על טופס ויתור על סודיות רפואית מקיף וכללי, והדגישה כי בתיעוד הרפואי לא ייעשה שימוש כלשהו, שאינו לצורך התביעה הנדונה.

פסק הדין מהווה "בשורה" לנתבעים "הקלאסיים" בתביעות שכאלה, היינו, בעיקר לקופות החולים ולחברות הביטוח. "בשורה" לא רק לאור זאת שמעתה יהיה בידיהם לעיין, באופן גורף, בכל ההיסטוריה הרפואית של התובע, וזאת גם אם לא יהיה מדובר בתחומי רפואה חופפים לנשוא התביעה, אלא גם לאור זאת, שיכול ויהיה בו, בפסק הדין, כדי להרתיע תובעים פוטנציאליים מלהגיש את תביעותיהם מחשש לפגיעה בלתי מידתית בפרטיותם ובזכותם לסודיות רפואית. את אלה ניתן להרגיע בכך, שבתי המשפט יבחנו כל מקרה לגופו ויעשו כמידת יכולתם על-מנת לשמור על האיזון הנכון בין הזכויות המתנגשות, וזאת בנסיבות כל תביעה ותביעה. (ע"ע 26828-09-13).

עוד כתבות

מלון הר ציון המתוכנן / הדמיה: יח"צ

מסבירה פניה לתייר: קבוצת עזריאלי רוכשת את מלון הר ציון תמורת 275 מיליון שקל

קבוצת עזריאלי תשקיע עוד כחצי מיליארד שקל בהרחבת המלון ובשיפוצו ובכוונתה לנהל את בית המלון בעצמה

חממה לגידול קנאביס/ צילום: shutterstock א.ס.פ.קריאייטיב

בג"ץ הקפיא את רפורמת הקנאביס הרפואי, איך יושפע השוק?

בסוף השבוע הקפיא בג"ץ חלקית את האסדרה החדשה בקנאביס וקיבע את המחיר למטופלים שקיבלו את הרישיון לפני הרפורמה, עד חודש מרץ • מה יקרה עכשיו ומה יכול משרד הבריאות לעשות כדי להפחית את המחירים בלי לגרור את המגדלים להפסדים • "גלובס" עושה סדר

מנכ"ל תנובה, אייל מליס

תנובה מסמנת מנועי צמיחה חדשים: בוחנת כניסה לתחום האוכל המוכן

חברת המזון הגדולה בישראל בוחנת הקמת מערך ייצור למזון מוכן בוואקום המיועד לשוק המקצועי ● גובה ההשקעה בקווי הייצור מוערכת בעשרות מיליוני שקלים וצפויה להביא לחברה תוספת מכירות של 150 מיליון שקל בשנה

משה ברקת/ צילום: רפי קוץ

ברקת נגד חברת הייעוץ: "יש ריכוז כוח גדול מאוד אצל אנטרופי; איכות ההחלטות באסיפות הכלליות טעונה שיפור"

רשות שוק ההון פרסמה טיוטת דוח ביקורת חריף על תחום הייעוץ למוסדיים בהצבעות באסיפות כלליות ● על מהלך רגולטורי שמובילה הרשות ביחס לחברות הייעוץ נמתחת ביקורת מצד רשות ני"ע והמשנה ליועמ"ש ● גל סטאל, יו"ר אנטרופי: "הדוח נערך בלי שנעשתה כל פנייה אלינו. נראה כי מדובר בדוח רצוף שגיאות, הכולל פרשנות שגויה למציאות"

פרויקט מחיר למשתכן ביבנה / צילום: אייל פישר

הממשלה אישרה: תוכנית מחיר למשתכן תוארך גם ל-2020

זאת בשתי פעימות: בפעימה הראשונה יימשך שיווק הדירות במסגרת התוכנית עד ליוני 2020; לאחר מכן, בכפוף למקור תקציבי ובאישור הממשלה, התוכנית תימשך עד לסוף 2020 ● כיוון שמדובר בממשלת מעבר, ההחלטה טעונה בחינה של היועמ"ש

פינוי תיירים בהתפרצות הר הגעש בניו זילנד / צילום: @SCH, רויטרס

הרוג ופצועים בהתפרצות הר געש באי במזרח ניו זילנד

ראש הממשלה אמרה כי לפחות מאה בני אדם שהו באזור ההר "האי הלבן" השוכן כ-50 ק"מ מרצועת החוף המזרחית, בעת ההתפרצות ● רשות החירום התריעה מפני סכנה באזור ההר, המהווה יעד תיירותי פופולרי במדינה

סטודנטים מהמכללה האקדמית כנרת בסיור בתחנת הכוח אורות רבין / צילום: ראמי אבוריש

מי יתחזק את הרכבת הקלה? המסלול שמהנדסי חשמל בורחים ממנו

בשנים הקרובות ישראל תזדקק להרבה מהנדסי חשמל המתמחים במערכות הספק, כדי לקדם מעבר לכלי תחבורה חשמליים וייצור חשמל פרטי, אבל רק סטודנטים מעטים בוחרים במסלול הזה, ויש מחסור במרצים ● במשרדי הממשלה נערכים ליום בו המהנדסים, עולי בריה"מ לשעבר, יפרשו

עוני / צילום: תמר מצפי

דוח העוני 2019: חצי מיליון משפחות ומיליון ילדים בישראל חיים בעוני

עפ"י דוח העוני האלטרנטיבי של ארגון לתת, אחת מכל 5 משפחות ואחד מכל 3 ילדים חיים בעוני ● מחצית מנתמכי הסיוע חוו ניתוק ממים או מחשמל השנה, ו-58% ויתרו על טיפול רפואי נחוץ לילדיהם בשל מצוקה כלכלית ● ראשי ארגון לתת: "איבדנו שנה בטיפול בעוני בגלל השיתוק הפוליטי"

השופטת מיכל אגמון גונן/  צילום: שלומי יוסף

ביהמ"ש קובע: האפליה בשוק התקשורת מותרת - ניתן להציע מחירים שונים ללקוחות שונים

בית המשפט דחה תביעות ייצוגיות נגד אפליית מחירים בשוק התקשורת ● המשמעות היא שלחברות התקשורת מותר להציע מחירים שונים ללקוחות שונים במסגרת מבצעים וכדומה

העידן החדש של העבאיה הסעודית / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

עוד צעד של קדמה בסעודיה: בוטלה ההפרדה בין נשים לגברים במסעדות

כך הודיע אתמול בטוויטר המשרד לשלטון מקומי בממלכה ● עד כה חייבו הרשויות בסעודיה את המסעדות לקיים כניסה למשפחות וילדים וכניסה נפרדת לגברים, כך שגבר ואישה זרים זה לזו לא יכלו לשבת יחד במקומות ציבוריים

יחסי ציבור, קמפיין, מסיבת עיתונאים / אילוסטרציה: שאטרסטוק

מתכננים לצאת בקמפיין יח"צ? במקום בקבוקי שמפניה וסלבס, כדאי שתכירו גם את האופציה הזו

מחקר שנערך באוניברסיטת בן גוריון והמכללה האקדמית הדסה מעלה כי השפעה על מניית חברה של גופים עסקיים לאחר השקעה ומימון פרויקטים חברתיים, דומה לזו של פעילות יחסי ציבור או קמפיין שיווקי ● אז מה בכל זאת החסרונות של אג"ח חברתית?

בורסת פריז / צילום: Shutterstock

ירידות קלות בבורסות אירופה על רקע נתוני יצוא גרועים בסין

היצוא הסיני צנח בנובמבר חודש רביעי ברציפות, מה שמעיד על הנזק של מלחמת הסחר המתמשכת מול ארה"ב ● כלכלת יפן צמחה בקצב שנתי של 1.8% ברבעון השלישי, הרבה מעל לציפיות לעלייה של 0.2%

ריאנאייר / צילום: שאטרסטוק

אפקט בואינג: ריאנאייר תסגור את הקו לנירנברג בחודש מרץ הקרוב

חברת הלואו קוסט מנמקת את המהלך בעיכוב בקבלת מטוסי הבואינג 737 מקס 10 ● המשמעות – ביטול הקו הישיר מת"א לנירנברג שבגרמניה הפועל כיום בתדירות של שתי טיסות שבועיות

הנחה בארנונה? רק בפינוי בינוי / עיצוב: טלי בוגדנובסקי, צילום: יח"צ

ההכנסות מארנונה ברשויות המקומיות צפויות לצמוח בשנת 2020

הסיבה לגידול הצפוי בהכנסות של הרשויות המקומיות מארנונה, היא נוסחת העדכון של משרדי הפנים והאוצר שלפיה המס המוניציפלי יעלה החל משנת 2020 ב-2.58%

עמוס לוזון / צילום: איל יצהר

"לא שוכנעתי כי קיים סיכוי כלשהו לשיקומה של דורי בנייה"

כך כתבה היום השופטת איריס לושי-עבודי, לצד החלטתה להוציא צו לפתיחת הליכים לחברת דורי בנייה ● עם זאת, לא נסתם הגולל המשפטי על האפשרות לשיקום החברה

גדעון סער / צילום: טל שניידר, גלובס

גדעון סער מבקש מחברי הליכוד: הורו על פריימריז לראשות המפלגה

אחרי שכשל הסיכוי להקמת ממשלת אחדות, בליכוד נערכים לפיזור הכנסת החל מ-11 בדצמבר, ובמפלגה דורשים לקבוע התמודדות על ראשות המפלגה ● "קיום התמודדות אינה רק עמידה על זכותו של חבר התנועה, היא חובה החקוקה בחוקת התנועה", אמר סער

הנשיא טראמפ בביקור באזור בנייה בטקסס  / צילום: רויטרס

טראמפ נגד טראמפ: האיום הגדול ביותר על נשיא ארה"ב הוא - עצמו

כלכלת ארה"ב מוסיפה לצמוח, וביום ו' נרשמה עוד ירידה היסטורית באבטלה ● נשיאים נוטים לחזור ולהיבחר כאשר כלכלה עושה חיל – אבל הדייר הנוכחי מתקשה להפיק ממנה את מלוא התועלת הפוליטית ● פרשנות

גיל אגמון / צילום: איל יצהר

גיל אגמון רוכש מקבוצת דלק עוד 7.5% ממניות דלק רכב בפרמיה של 20% על מחיר השוק

העסקה, בהיקף של 135 מיליון שקל, היא שלב נוסף של קבוצת דלק למכירת החזקות שאינן בתחום האנרגיה ● המניה הגיבה בזינוק של 15%, ובסך הכל עלתה בחודש האחרון בכ-40%

מתחם בית הפסנתר של קבוצת ניצן גרופ / הדמיה: Evolve Media

אלקטרה בנייה נבחרה לבנות את פרוייקט "בית הפסנתר" בתל אביב

החברה תבנה עבור קבוצת ניצן גרופ את פרויקט "בית הפסנתר" בפינת הרחובות אלנבי ואחד העם בתל אביב בהשקעה כוללת של כ-120 מיליון שקל

צוללת צבאית / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

הוועדה שלא קמה התחקיר שלא נעשה, הלקחים שלא הופקו: במערכת הביטחון לא למדו מפרשת הצוללות

ועדה שמונתה לקביעת כללים בנושאי רכש לא פעלה, ובכירים במערכת הביטחון טוענים כי לא הופקו לקחים ● משרד הביטחון: הוטלו מגבלות על עבודה מול מתווכים