גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מי שהתחתן בנישואים אזרחיים יכול להתגרש בביה"ד הרבני?

האם מי שבבחירתם "הצהירו" על רצונם שלא להיות נתונים לדין הדתי, יכולים לכרוך לתביעת הגירושים גם עניינים אחרים, כדי שגם אלה יידונו בביה"ד הרבני? ■ הצעת חוק של ח"כ עליזה לביא עשויה לשים סוף למרוץ הסמכויות הבעייתי

זוגות יהודים העומדים להינשא יכולים לבחור במספר דרכים למימוש הנישואים. חלקם יבחרו להינשא כדת משה וישראל, בנישואים אורתודוקסיים באמצעות הרבנות. אחרים, אשר מבחינה "אידאולוגית" אינם מעוניינים להחיל על עצמם את הדין הדתי, יבחרו לנסוע לחו"ל ולהינשא שם בנישואים אזרחיים. בדרך זו ינהגו גם זוגות אשר אינם יכולים להינשא ברבנות (למשל, כהן וגרושה).

כשחיי הנישואים מתנהלים על מי מנוחות, הכול טוב ויפה. אך מה קורה כשמחליטים לפרק את הזוגיות? איפה מתגרשים? החוק הישראלי מעניק לבית הדין הרבני סמכות ייחודית לדון בענייני נישואים וגירושים של יהודים בישראל, אזרחי המדינה ותושביה. כך, גם זוגות שנישאו בנישואים אזרחיים והחפצים להתגרש, ייאלצו לפסוע במדרגות בית הדין הרבני.

מאחר שבמסגרת הליך הגירושים יש צורך להסדיר עניינים נוספים הקשורים למערכת הזוגית שמתפרקת, החוק מרחיב את סמכותו הייחודית של בית הדין הרבני לדון גם בעניינים הכרוכים בתביעת הגירושים. על מנת שלבית הדין תהיה הסמכות הייחודית לדון בעניינים אלה, על בן הזוג שהגיש את תביעת הגירושים, לכרוך כדין את העניינים הנוספים שבהם הוא מבקש שבית הדין הרבני ידון בהם, ושההכרעה בהם נדרשת כדי לסיים ביעילות את המחלוקות בין בני הזוג טרם הגירושים.

מבחן משולש

מהי כריכה כדין ומי יגיע ראשון? מימים ימימה ידועה בישראל התופעה הייחודית של "מרוץ סמכויות". בבסיסה עומדת העובדה, שקיימות בארץ שתי ערכאות - בית הדין הרבני (בכפוף לתנאי הכריכה) ובית המשפט לענייני משפחה - אשר להן הסמכות לדון בעניינים הנלווים לגירושים.

כבכל מרוץ, הרץ המהיר יותר לרוב ינצח. המבחן המכריע הוא מבחן הזמן, שכן הערכאה שאליה פנו ראשונה תקנה את הסמכות לדון. משכך, יש חשיבות מכרעת לעובדה מי הגיש איזו תביעה, לאיזו ערכאה ומתי, כדי לקבוע למי מבין השתיים תינתן הסמכות לדון באותו נושא.

"מרוץ הסמכויות" מוביל לא פעם לכך שמתוך שיקולים אסטרטגיים, במטרה לחסום את בן הזוג האחר מלהגיש תביעותיו בערכאה האזרחית, בית המשפט לענייני משפחה, יוגשו לבית הדין הרבני תביעות גירושים כרוכות.

על-מנת למנוע תופעה זו, וכדי שבית הדין הרבני אכן ידון בנושאים הכרוכים לתביעת הגירושים, על מגיש התביעה הכרוכה לעמוד בתנאיו המצטברים של מבחן משולש: על תביעת הגירושים להיות כנה, יש לכרוך כדין את העניין הנוסף, ועל הכריכה להיעשות בכנות (בג"ץ 6334/96).

כריכה שאינה כנה

ומה עם בני זוג שנישאו בנישואים אזרחיים והחפצים להתגרש? הם צריכים להתגרש בבית הדין הרבני. אך האם במקרה כזה, שבו בני זוג בחרו לא להינשא בנישואים דתיים, תינתן לבית הדין הרבני הסמכות לדון גם בעניינים הכרוכים לתביעת הגירושים? האם לא יהיה בכך כדי לחטוא לסיבה שבעטיה הם נישאו מראש בנישואים אזרחיים?

בבג"ץ 5979/03 קבע נשיא העליון דאז, השופט אהרן ברק, כי מי שבחר בנישואים אזרחיים והמבקש מבית הדין הרבני לדון בענייני הרכוש, אינו פועל בכנות. "במצב דברים זה, בכריכת ענייני הרכוש טבוע שימוש לרעה בכלי המשפטי של 'כריכה'. בן הזוג הכורך אינו יכול להתכוון, בכנות, להתדיין בסוגייה, שבית הדין כלל אינו מכיר בה".

באותו המקרה הובאה בפני בית המשפט העליון חוות-דעת של בית הדין הרבני הגדול, שממנה עלה כי בית הדין הרבני מכיר בנישואים אזרחיים מן "הפן החיצוני של הנישואים, שעניינו השלכות הנישואים על צד שלישי ואינה מכוונת ל'פן הפנימי' שעניינו החיובים ההדדיים שבין בני הזוג".

בהקשר זה יצוין כי בתי הדין הרבניים קבעו במספר מקרים כי פסיקתו של ברק היא בגדר אמרת-אגב, וכי ככזו היא אינה מחייבת. ואכן, פסיקות בתי הדין הרבניים במספר מקרים מעידות על כך שניתן לפסוק גם בענייני הרכוש של בני זוג שנישאו בנישואים אזרחיים בחו"ל, בהתאם לחוק יחסי ממון בין בני זוג.

לאחרונה נדרש בית המשפט לענייני משפחה בנצרת להכריע בשאלה - האם ניתן לכרוך את ענייני הרכוש והמזונות לתביעת גירושים של בני זוג יהודים שנישאו בחו"ל בנישואים אזרחיים, בעקבות תביעות הדדיות שהגישו בני הזוג, הן בבית הדין הרבני והן בבית המשפט לענייני משפחה.

סגן הנשיא, השופט אסף זגורי, קבע כי יש מקום לחשיבה מחודשת בנוגע לפסק דינו של ברק, שלפיו כריכת רכוש בנסיבות שבהן בני זוג נישאו בנישואים אזרחיים בחו"ל, אינה כריכה כנה. כך, זגורי קבע, על סמך קביעות של בתי הדין הרבניים, שלפיהן הדין העברי מכיר בתוצאות הממוניות של נישואים אזרחיים ושאף פוסקים במקרים אלה על-פי החוק הישראלי-האזרחי.

מרוץ הסמכויות

זגורי הוסיף וקבע כי הוא נכון להכיר בכריכה כנה של עניינים רכושיים במסגרת תביעת גירושים שתוגש לבית הדין הרבני, גם במקרים שבהם מדובר בנישואים אזרחיים, וזאת בכפוף לנסיבותיו הייחודיות של כל מקרה ומקרה.

על מנת לבחון אם כריכת עניין הרכוש בתביעת הגירושים אכן נעשתה בכנות במקרים מעין אלה, הוסיף זגורי פרמטר נוסף למבחן המשולש, והציע לבחון את אורח חיי בני הזוג. כלומר, אם בבחירתם שלא להינשא באמצעות הרבנות, הייתה טמונה החלטה משותפת שלא לתת לבית הדין הרבני לדון בכל עניין מלבד עניין הגירושים, ברור כי הכריכה אינה כנה, ולכן הסמכות לדון בסוגיות הכרוכות לגירושים תהא לבית המשפט לענייני משפחה.

אמנם בכך אימץ זגורי את פסיקתו של ברק, אולם מן הטעם "שלעתים מעצם הנישואים בטקס אזרחי, ללא קידושין ולא באמצעות המוסדות הדתיים, יכול ומחויב בית המשפט ללמוד הרבה מאוד על רצונם של בני זוג גם שלא להתדיין גם במקרה של קרע בפני המוסדות הדתיים או בית הדין הרבני (לכל הפחות בעניינים ה'כרוכים')", ולא מן הטעם שלפיו הכריכה אינה כנה, מאחר שבית הדין אינו מכיר בנישואים אזרחיים.

פסק הדין מצביע על הבעייתיות האינהרנטית הטמונה במרוץ הסמכויות. ראוי היה שערכאה אחת תדון בענייני הנישואים והגירושים, והאחרת בכל הנושאים האחרים הכרוכים בהם.

על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק, שהגישה ח"כ עליזה לביא ושנועדה לבטל את מרוץ הסמכויות. על-פי הצעה זו, סמכותו של בית הדין הרבני לדון בנושאים, הכרוכים לתביעת הגירושים, תהיה תלויה בהסכמת שני הצדדים.

עד שהצעת החוק תהפוך לחוק, או עד שנושא זה יוסדר אחרת באמצעות חקיקה, אם בכלל, ימשיכו הזוגות ב"תחרות הריצה" לבתי הדין הרבניים ולבתי המשפט לענייני משפחה.

* הכותבת היא בעלת משרד עורכי דין העוסק בדיני משפחה.

עוד כתבות

בניין הראל / צילום: איל יצהר

מרחיבה את הרכיב האלטרנטיבי בחו"ל: הראל חוברת למטלייף בעסקאות מימון לנדל"ן בבריטניה

הקבוצה הישראלית "תעמיד מימון בהיקף של עד מיליארד שקלים, מתוך סכום כולל של עד 2 מיליארד שקלים שיעמידו הגופים במשותף, לתקופה של כ-3 שנים" ● זרוע ההשקעות של ענקית הביטוח תאתר את הפרויקטים ותנהל את המימון

הבורסה בתל אביב / צילום: שאטרסטוק

הרנסנס של מניות הנדל"ן בתל-אביב

מניות חברות הנדל"ן בבורסת ת"א המריאו מתחילת השנה ב-26% ● האופוריה בתחום בנייני המשרדים החדשים, הכובשים את שמי העיר ת"א רבתי, מקבלת ביטוי בתפוסות גבוהות ושכר דירה שהיה עד לא מזמן דמיוני ● השיתוק הפוליטי בישראל הביא לקבורת חמור של תוכנית "מחיר למשתכן" ומכאן לציפיות לחידוש מגמת עליות המחירים עקב מחסור צפוי בהיצע

ראול סרוגו / צילום: כפיר סיון,

נשיא התאחדות בוני הארץ: "מטרתנו היא להוריד את תאונות העבודה לרבע מהכמות כיום"

בכנס בטיחות ראשון מסוגו שמקיימים הבוקר התאחדות בוני הארץ בשיתוף ההסתדרות, אמר נשיא ההתאחדות ראול סרוגו: "נושא הבטיחות יותר חשוב לי מנושא מחירי הדירות" ● יו"ר ההסתדרות: "להגיד שההסתדרות צריכה להשבית את הענף – אני לא בטוח. צריך לשלב ידיים ולעסוק בהסברה"

ג'ואי שמחון / צילום: שוקה כהן

מנהל מרכז המו"פ פייסבוק ישראל עובר למטה בקליפורניה; המרכז בארץ יעבור למודל ניהולי משותף

שמחון, שהצטרף לפייסבוק בשנת 2016, מונה למנהל בצוות מוצר, בטיחות ויושרה העולמי בחברה, הצוות שמוביל סגן הנשיא גיא רוזן, הישראלי הבכיר בפייסבוק ● מפייסבוק נמסר כי המרכז בתל אביב יעבור למודל ניהולי משותף, בדומה למרכזי מחקר ופיתוח נוספים של פייסבוק בעולם שהגיעו למעל 250 עובדים

 פנינה פישמן / צילום: איל יצהר

המניה הגרועה בבורסה בת"א ב-2019: כן פייט נותנת פייט לניסיון ההשתלטות העוינת

חברת התרופות, שמניותיה נסחרות בבורסת ת"א ובנאסד"ק, הגישה תביעה בבית המשפט המחוזי מרכז נגד חברת ההחזקות קפיטל פוינט ● היא תובעת ממנה 40 מיליון שקל ודורשת מבית המשפט לעצור את ניסיון ההשתלטות העוינת על החברה ועל קופת המזומנים שלה

גיוס הון / צילום: Shutterstock

מקורות השלימה גיוס של מיליארד שקל באג"ח סחירות

הביקושים בשלב המוסדי הגיעו לכ-3.4 מיליארד שקלים, סכום הגדול פי כ-5 מסכום הגיוס המתוכנן ● הגיוס בוצע לטובת ביצוע תכנית השקעות בתשתיות משק המים

קרנות השקעה / צילום: Shutterstock

קרנות התשתיות מתקרבות לבורסה: פורסם דוח סופי לקרנות ריט

אימוץ המלצותיו יוביל לצירופן למסחר בבורסה של קרנות שיחשפו את הציבור הרחב להשקעה בפרויקטי תשתית, שכיום פתוחים בעיקר לגופים מוסדיים ובעלי הון, וזאת תוך שקרנות אלה יזכו להטבות מס ● מבחינת המדינה מדובר בהכנת הקרקע למימון פרויקטי תשתית רבים שייצאו לדרך, במסגרת תוכנית 2030 של החשכ"ל

מגדלי YOO / צילום: איל יצהר

הכישלון בתרגיל הקרקע של משפחת גיבשטיין

האם אדם יכול לבצע עסקה פרטית בתחום של העסק אותו הוא מנהל, וכיצד הוא יכול לתכנן את צעדיו מראש על מנת שטיעון זה יתקבל בהצלחה? ● השלכות ההפסד של האחים גיבשטיין במאבקם נגד חיובם במע"מ על מכירת המגרש ב"פארק צמרת"

אלי כהן  / צילום: איל יצהר, גלובס

שר הכלכלה קורא לישראל להצטרף לגל עולמי של החרמת ה–BDS. כמה גבוה הגל?

סירובה של מקדונלד'ס לפתוח סניפים מעבר לקו הירוק עורר את חמתו של השר אלי כהן ● לדבריו, "בכל העולם, כולל גרמניה רק לאחרונה, מוציאים מחוץ לחוק את ה-BDS". האומנם? ● המשרוקית של גלובס

בואינג 737/ צילום :Shutterstock א.ס.א.פ קריאייטיב

המהלך של בעליה של בריטיש איירוויס הפך לחבל הצלה עבור בואינג

בואינג זכתה אתמול בהצבעת אמון כשבעליה של בריטיש איירוויס, IAG, חתמה על כתב נכונות לרכוש לא פחות מ-200 מטוסי 737 MAX שמקורקעים מאז מרץ ● לא ברור עדיין אם החתימה אכן תהפוך לרכישה אך ההזמנה הפיחה חיים בסלון האווירי בפריס

הבורסה בתל אביב / צילום: רויטרס

בורסת ת"א ננעלה בעליות שערים; איידיאו נפלה ב-13%

פורסייט זינקה ב-50% בעקבות חתימה על עסקה עם אלביט מערכות ● מתעכבת השלמת עסקת המכירה של חברת אירונאוטיקס לחברה משותפת של רפאל ואיש העסקים אביחי סטולרו ● מניות הקנאביס הרודיום השקעות, עמיר שיווק, יוניבו ואינטרקיור בלטו בעליות

שטח התוכנית בצפון תל אביב / צילום: איל יצהר

כך "נולדו" לעיריית ת"א זכויות לעוד 800 דירות בצפון העיר – על חשבון בעלי הקרקע

בשנת 2015 תוכנית לבניית 12 אלף דירות מצפון לאזור שדה דב קיבלה תוקף ● באחרונה התגלה תוך כדי עיון אקראי במסמכי התוכנית כי חל שינוי לא מוסבר בהקצאת הזכויות בקרקע לטובת העירייה, על חשבון בעלי הקרקע הפרטיים ● הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה: "הנושא ייבדק"

פייסבוק מציעה תחליף כסף שיהיה מבוסס על רשתות חברתיות/ צילום:  רויטרס, DADO RUVIC

מי יאשר עסקאות, כמה אפשר לסמוך על פייסבוק והאם הכוח עובר לאזרחים? המטבע החדש - שלב השאלות

הביטקוין ומטבעות קריפטו אחרים אינם נשלטים על ידי אף גוף מרכזי, אבל המטבע הדיגיטלי של פייסבוק פועל בשיטה אחרת, ולפחות בשנים הקרובות אמינות העסקאות תיקבע על ידי עשרות גופים בלבד ● "אנשים יצטרכו בסוף לסמוך על מספר מוגבל של תאגידים", אומר מני רוזנפלד, יו"ר איגוד הביטקוין הישראלי, שבחן עבור "גלובס" את מסמכי היסוד של המטבע ליברה

אבי חימי / צילום: יוסי זמיר, עיבוד: טלי בוגדנובסקי

רשמית: אבי חימי הוא ראש לשכת עורכי הדין החדש; גבר על ציון אמיר

(עדכון) - חימי גבר על אמיר במספר הקולות במחוז צפון והמרכז, ואמיר הוביל קלות במספר הקולות במחוז ת"א וירושלים ● ברקע נשמעו טענות לאי-סדרים בבחירות ● שיעור ההצבעה עמד לבסוף על 28%, בדומה לבחירות קודמות בלשכה

עו"ד דינה זילבר, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה / צילום: איל יצהר

משרד המשפטים: על ממשלת המעבר לנהוג באיפוק בהפעלת סמכויות

המשנה ליועמ"ש, עו"ד דינה זילבר, מסרה את הדברים בתגובה לטענות של סיעת כחול לבן ועוה"ד שחר בן-מאיר ויובל יועז בנוגע להתנהלות החוקתית של רה"מ נתניהו והממשלה ה-34 במהלכי פיזור הכנסת ומינוי השרים

כמה באמת עולות בחירות נוספות / צילום: שלומי יוסף,

מצעד התירוצים: ח"כים מכל הקשת הפוליטית אוהבים את רעיון ביטול יום השבתון. עד שצריך לעשות משהו

ח"כים מכל רחבי הקשת הפוליטית מסכימים שיום שבתון שלישי בתוך פחות משנה, לצורך בחירות, יעלה הרבה לקופת המדינה • חלקם גם תומכים נלהבים בחלופות - בין אם ביטול חצי יום שבתון, ובין אם הטלת המימון על גורם אחר • פנינו לח"כים בשאלה אם הם מוכנים להתחייב להעלות את הנושא לסדר היום ולקדם חקיקה בעניין - למעט ח"כ מיקי לוי שהבטיח להעלות את הנושא לדיון, כולם התחמקו באלגנטיות

אילן צחי / צילום: רמי זרנגר

מזאפ לפרסום: אילן צחי ימונה למנכ"ל זניט מדיה

צחי, שיחליף בתפקיד את עדי כהן, שימש בעבר במספר תפקידים בכירים, ביניהם מנכ"ל קבוצת הוט, מנכ"ל הוט מובייל וסמנכ"ל בסלקום

רני רהב ציור שמן על בד של ניר הוד/ צילום:מתוך יו טיוב

לידיעת מר שליין: אילו עבודות אמנות ישראלית מסתתרות בסרטון המעליב של רני רהב

הסרטון שפרסם רני רהב ברשתות החברתיות, ובו הוא מתגרה בליאור שליין, מספק הצצה לחלק מאוסף האמנות הישראלית הגדול של היחצ"ן ● צפינו ללא סאונד והתמקדנו בזיהוי העבודות והאמנים ● להלן הממצאים

גיא בן ארצי, מנכ"ל בנקור ואחד ממייסדיה / יחצ

בנקור יוצאת מאמריקה: זירת מסחר הקריפטו נסגרה בפני משתמשים מארה"ב

סטארט-אפ הבלוקצ'יין של אייל הרצוג, יהודה לוי והאחים גליה וגיא בן ארצי, הודיע כי החליט לחסום את הפלטפורמה המקוונת שלו בפני משתמשים מארה"ב בגלל אי-ודאות רגולטורית ● ביולי 2018, כפי שנחשף ב"גלובס", בנקור נפגעה מפריצת סייבר, שבה איבדה מטבעות קריפטו בשווי 23.5 מיליון דולר

מארק צוקרברג צילום: רויטרס, Aaron Bernstein

הקונגרס האמריקאי מוטרד מהמטבע הדיגיטלי של פייסבוק: "לעצור את הפיתוח"

חברי קונגרס מעלים ספקות משמעותיים בנוגע לפרויקט הקריפטו שעליו הכריזה אתמול פייסבוק ● נציג רפובליקני בכיר בוועדת השירותים הפיננסיים דרש לקיים שימוע לפרויקט ליברה ● מקסין ווטרס מהמפלגה הדמוקרטית דרשה שפייסבוק תשעה את פיתוח המטבע הדיגיטלי עד שבית הנבחרים יבחן את השלכות הפרויקט