גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מי שהתחתן בנישואים אזרחיים יכול להתגרש בביה"ד הרבני?

האם מי שבבחירתם "הצהירו" על רצונם שלא להיות נתונים לדין הדתי, יכולים לכרוך לתביעת הגירושים גם עניינים אחרים, כדי שגם אלה יידונו בביה"ד הרבני? ■ הצעת חוק של ח"כ עליזה לביא עשויה לשים סוף למרוץ הסמכויות הבעייתי

זוגות יהודים העומדים להינשא יכולים לבחור במספר דרכים למימוש הנישואים. חלקם יבחרו להינשא כדת משה וישראל, בנישואים אורתודוקסיים באמצעות הרבנות. אחרים, אשר מבחינה "אידאולוגית" אינם מעוניינים להחיל על עצמם את הדין הדתי, יבחרו לנסוע לחו"ל ולהינשא שם בנישואים אזרחיים. בדרך זו ינהגו גם זוגות אשר אינם יכולים להינשא ברבנות (למשל, כהן וגרושה).

כשחיי הנישואים מתנהלים על מי מנוחות, הכול טוב ויפה. אך מה קורה כשמחליטים לפרק את הזוגיות? איפה מתגרשים? החוק הישראלי מעניק לבית הדין הרבני סמכות ייחודית לדון בענייני נישואים וגירושים של יהודים בישראל, אזרחי המדינה ותושביה. כך, גם זוגות שנישאו בנישואים אזרחיים והחפצים להתגרש, ייאלצו לפסוע במדרגות בית הדין הרבני.

מאחר שבמסגרת הליך הגירושים יש צורך להסדיר עניינים נוספים הקשורים למערכת הזוגית שמתפרקת, החוק מרחיב את סמכותו הייחודית של בית הדין הרבני לדון גם בעניינים הכרוכים בתביעת הגירושים. על מנת שלבית הדין תהיה הסמכות הייחודית לדון בעניינים אלה, על בן הזוג שהגיש את תביעת הגירושים, לכרוך כדין את העניינים הנוספים שבהם הוא מבקש שבית הדין הרבני ידון בהם, ושההכרעה בהם נדרשת כדי לסיים ביעילות את המחלוקות בין בני הזוג טרם הגירושים.

מבחן משולש

מהי כריכה כדין ומי יגיע ראשון? מימים ימימה ידועה בישראל התופעה הייחודית של "מרוץ סמכויות". בבסיסה עומדת העובדה, שקיימות בארץ שתי ערכאות - בית הדין הרבני (בכפוף לתנאי הכריכה) ובית המשפט לענייני משפחה - אשר להן הסמכות לדון בעניינים הנלווים לגירושים.

כבכל מרוץ, הרץ המהיר יותר לרוב ינצח. המבחן המכריע הוא מבחן הזמן, שכן הערכאה שאליה פנו ראשונה תקנה את הסמכות לדון. משכך, יש חשיבות מכרעת לעובדה מי הגיש איזו תביעה, לאיזו ערכאה ומתי, כדי לקבוע למי מבין השתיים תינתן הסמכות לדון באותו נושא.

"מרוץ הסמכויות" מוביל לא פעם לכך שמתוך שיקולים אסטרטגיים, במטרה לחסום את בן הזוג האחר מלהגיש תביעותיו בערכאה האזרחית, בית המשפט לענייני משפחה, יוגשו לבית הדין הרבני תביעות גירושים כרוכות.

על-מנת למנוע תופעה זו, וכדי שבית הדין הרבני אכן ידון בנושאים הכרוכים לתביעת הגירושים, על מגיש התביעה הכרוכה לעמוד בתנאיו המצטברים של מבחן משולש: על תביעת הגירושים להיות כנה, יש לכרוך כדין את העניין הנוסף, ועל הכריכה להיעשות בכנות (בג"ץ 6334/96).

כריכה שאינה כנה

ומה עם בני זוג שנישאו בנישואים אזרחיים והחפצים להתגרש? הם צריכים להתגרש בבית הדין הרבני. אך האם במקרה כזה, שבו בני זוג בחרו לא להינשא בנישואים דתיים, תינתן לבית הדין הרבני הסמכות לדון גם בעניינים הכרוכים לתביעת הגירושים? האם לא יהיה בכך כדי לחטוא לסיבה שבעטיה הם נישאו מראש בנישואים אזרחיים?

בבג"ץ 5979/03 קבע נשיא העליון דאז, השופט אהרן ברק, כי מי שבחר בנישואים אזרחיים והמבקש מבית הדין הרבני לדון בענייני הרכוש, אינו פועל בכנות. "במצב דברים זה, בכריכת ענייני הרכוש טבוע שימוש לרעה בכלי המשפטי של 'כריכה'. בן הזוג הכורך אינו יכול להתכוון, בכנות, להתדיין בסוגייה, שבית הדין כלל אינו מכיר בה".

באותו המקרה הובאה בפני בית המשפט העליון חוות-דעת של בית הדין הרבני הגדול, שממנה עלה כי בית הדין הרבני מכיר בנישואים אזרחיים מן "הפן החיצוני של הנישואים, שעניינו השלכות הנישואים על צד שלישי ואינה מכוונת ל'פן הפנימי' שעניינו החיובים ההדדיים שבין בני הזוג".

בהקשר זה יצוין כי בתי הדין הרבניים קבעו במספר מקרים כי פסיקתו של ברק היא בגדר אמרת-אגב, וכי ככזו היא אינה מחייבת. ואכן, פסיקות בתי הדין הרבניים במספר מקרים מעידות על כך שניתן לפסוק גם בענייני הרכוש של בני זוג שנישאו בנישואים אזרחיים בחו"ל, בהתאם לחוק יחסי ממון בין בני זוג.

לאחרונה נדרש בית המשפט לענייני משפחה בנצרת להכריע בשאלה - האם ניתן לכרוך את ענייני הרכוש והמזונות לתביעת גירושים של בני זוג יהודים שנישאו בחו"ל בנישואים אזרחיים, בעקבות תביעות הדדיות שהגישו בני הזוג, הן בבית הדין הרבני והן בבית המשפט לענייני משפחה.

סגן הנשיא, השופט אסף זגורי, קבע כי יש מקום לחשיבה מחודשת בנוגע לפסק דינו של ברק, שלפיו כריכת רכוש בנסיבות שבהן בני זוג נישאו בנישואים אזרחיים בחו"ל, אינה כריכה כנה. כך, זגורי קבע, על סמך קביעות של בתי הדין הרבניים, שלפיהן הדין העברי מכיר בתוצאות הממוניות של נישואים אזרחיים ושאף פוסקים במקרים אלה על-פי החוק הישראלי-האזרחי.

מרוץ הסמכויות

זגורי הוסיף וקבע כי הוא נכון להכיר בכריכה כנה של עניינים רכושיים במסגרת תביעת גירושים שתוגש לבית הדין הרבני, גם במקרים שבהם מדובר בנישואים אזרחיים, וזאת בכפוף לנסיבותיו הייחודיות של כל מקרה ומקרה.

על מנת לבחון אם כריכת עניין הרכוש בתביעת הגירושים אכן נעשתה בכנות במקרים מעין אלה, הוסיף זגורי פרמטר נוסף למבחן המשולש, והציע לבחון את אורח חיי בני הזוג. כלומר, אם בבחירתם שלא להינשא באמצעות הרבנות, הייתה טמונה החלטה משותפת שלא לתת לבית הדין הרבני לדון בכל עניין מלבד עניין הגירושים, ברור כי הכריכה אינה כנה, ולכן הסמכות לדון בסוגיות הכרוכות לגירושים תהא לבית המשפט לענייני משפחה.

אמנם בכך אימץ זגורי את פסיקתו של ברק, אולם מן הטעם "שלעתים מעצם הנישואים בטקס אזרחי, ללא קידושין ולא באמצעות המוסדות הדתיים, יכול ומחויב בית המשפט ללמוד הרבה מאוד על רצונם של בני זוג גם שלא להתדיין גם במקרה של קרע בפני המוסדות הדתיים או בית הדין הרבני (לכל הפחות בעניינים ה'כרוכים')", ולא מן הטעם שלפיו הכריכה אינה כנה, מאחר שבית הדין אינו מכיר בנישואים אזרחיים.

פסק הדין מצביע על הבעייתיות האינהרנטית הטמונה במרוץ הסמכויות. ראוי היה שערכאה אחת תדון בענייני הנישואים והגירושים, והאחרת בכל הנושאים האחרים הכרוכים בהם.

על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק, שהגישה ח"כ עליזה לביא ושנועדה לבטל את מרוץ הסמכויות. על-פי הצעה זו, סמכותו של בית הדין הרבני לדון בנושאים, הכרוכים לתביעת הגירושים, תהיה תלויה בהסכמת שני הצדדים.

עד שהצעת החוק תהפוך לחוק, או עד שנושא זה יוסדר אחרת באמצעות חקיקה, אם בכלל, ימשיכו הזוגות ב"תחרות הריצה" לבתי הדין הרבניים ולבתי המשפט לענייני משפחה.

* הכותבת היא בעלת משרד עורכי דין העוסק בדיני משפחה.

עוד כתבות

אזוב מצוי/ צילום: פרופ' נתיב דודאי

שיח מפלג: איך אפילו ביטול האיסור על קטיף של זעתר הפך לקרב נרטיבים בין יהודים וערבים

גם אחרי שרשות הטבע והגנים ביטלה את האיסור המוחלט על קטיף הזעתר והעכוב, יש מי שמשוכנעים יותר מתמיד שבסוף כל החלטה מקצועית שלה יושב ערבי עם נרגילה ● הסופר עודה בשאראת: "ברור שהמדינה רצתה ליצור ניכור בין הערבים לבין הטבע, רוצים שהערבי ישתגע במדינה הזאת"

ארומה תל אביב / צילום: מתוך ערוץ היוטיוב של ארומה תל אביב

מחוקקים, אל תצאו טונה! יש להקל ברגולציה על עסקי מזון

לאחרונה נעשו ניסיונות להקל ברגולציה על עסקי המזון ● חשוב שמקרה הטונה המקולקלת בארומה ת"א לא יסיט את הספינה לאחור ● דעה

שחקני NBA / צילום: רויטרס

מלחמת הסחר בין סין לארה"ב מאיימת להטביע גם את ה-NBA

ציוץ אחד של הג'נרל מנג'ר של יוסטון רוקטס שהביע תמיכה במחאה בהונג קונג נגד השלטון בסין, הביא בן רגע למשבר חמור בין ה-NBA לבין המדינה שבה היא תולה תקוות כלכליות גדולות ● וליגת הכדורסל הטובה בעולם אינה לבד: עולם הספורט מושפע כעת יותר מתמיד מיחסים בינלאומיים ומשברים גיאופוליטיים

מארק הרד, מנכ"ל אוראקל המנוח / צילום: Robert Galbraith, רויטרס

מארק הרד, מנכ"ל חברת התוכנה אורקל, מת בגיל 62

הרד מונה למנכ"ל אורקל בספטמבר יחד עם צפרא כץ ● בעבר כיהן כמנכ"ל HP ועזב בשנת 2010 לאחר שערוריית הטרדה מינית

ארומה תל אביב / צילום: מתוך ערוץ היוטיוב של ארומה תל אביב

ויליגר: "מצרים על מחול השדים שנוצר וניסיונות השווא של ארומה ת"א להתנער מאחריות"

ממצאי בדיקת משרד הבריאות מנקים את האחריות מספקית הטונה ויליגר ● היסטמין הגבוה נבע מאופן הטיפול בטונה לאחר פתיחתה ● ארומה ת"א: "נעשה הכול על-מנת שתקלה מסוג זה לא תחזור" ● אדם נוסף הגיע לחדר מיון לאחר שאכל כריך טונה בקיוסק בנמל ת"א

עמית גריידי / צילום: משרד השיכון

שליחותו של הממונה על חוק המכר? מכה נוספת לקבוצות הרכישה

שתי החלטות של הממונה על חוק המכר מהשבועות האחרונים מטלטלות שוב את תחום קבוצות הרכישה בישראל - ושוב עולה כי הנפגעים העיקריים יהיו ציבור הרוכשים ● דעה

קאר שולץ, מנכ"ל טבע / צילום: שלומי יוסף

בדרך לפשרה: שופט זימן את מנכ"לי טבע וחברות התרופות האחרות לדיון לפני המשפט

שופט פדרלי זימן בכירים מהחברות על מנת לדון בפיצויים שהחברות מציעות ● טבע תשלם 29 מיליארד דולר, כחלק מהסכם הפשרה, בתרופות ובשירותי הפצה - כך על פי מקורבים לעסקה

נחל הקיבוצים / צילום: יותם יעקובסון

כמעיין המתגבר: פארק המעיינות מציין 60 שנה בפסטיבל חגיגי

פסטיבל המעיינות חוגג השנה עשור להקמתם של פארק המעיינות ושביל המעיינות, וגם 60 שנה לגן השלושה (הסחנה), בשפע של פעילויות, הופעות, תערוכות ואירועים מיוחדים בחול המועד סוכות

רנו / צילום: רג'י דוביגנאו, רויטרס

ב-3% עד 4%: ההכרזה שגרמה למניית רנו לצנוח

לאור ביצועים חלשים, רנו קוצצת בתחזית הרווחים שלה ● רנו גם חתכה את התחזית שלה למרווח התפעולי לאזור ה-5%, לעומת התחזית הקודמת ששמה את המרווח התפעולי ב-6%

הג'וקר/ צילום: באדיבות טוליפ-אינטרטיי

צפוי להפליא ולא אמין להחריד: ג'וקר קלף לא ממש מנצח

מבחינה טכנית, "ג'וקר" הוא סרט מרשים במיוחד ● מבחינה תוכנית, הוא קליפה ריקה

איילת שקד / צילום: רפי קוץ

מפינוי להסדרה: מה מספרת המדינה לבג"ץ

שקד מתפארת שבתפקידה כשרת המשפטים הפכה את גישת המדינה למאחזים על ראשה • העובדות מלמדות כי בתקופתה פיתחו הרשויות שלל תרופות משפטיות ומנהליות כדי להשאיר מבנים לא חוקיים במקומם • אבל בדיקה מעמיקה מראה כי התפנית התחילה עוד הרבה לפניה ● המשרוקית של גלובס

משחק ווידאו פורטנייט / שאטרסטוק

פורטנייט - בריאתו מחדש של מותג מצליח

פורטנייט הורידה את השאלטר ללא כל התראה ויצרה אי-ודאות המוני בקרב מיליוני המשתמשים שלה ● המהלך הזה מעיד על הבנה מעמיקה של קהל היעד שלה ● דעה

ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון / צילום: Tom Nicholson, רויטרס

"פרלמנט של שוטים": לתקשורת הבריטית נמאס מהברקזיט

ראש הממשלה הבריטי בוריס ג'ונסון נחל מפלה נוספת בניסיון הלא נגמר להוציא את בריטניה מהאיחוד האירופי ● לעיתונים במדינה כבר נמאס מהסאגה, והם לא מפחדים להראות את זה

 מאזדה 3 סדאן / צילום: יחצ

שאיפות פרימיום: מאזדה 3 החדשה זכתה לשדרוג מרשים ביחס לדור היוצא

מאזדה 3 מתברכת בשלדה מהנה לנהיגה, בתא נוסעים איכותי, ובביצועים מכובדים • אבל תג מחיר שאפתני מציב אותה במיקום בעייתי מול ההיברידיות והקרוס-אוברים האופנתיים

סוכה / צילום: שאטרסטוק

סוכת שלום כל השנה: אפשר לפתור את המתח בין החילונים לחרדים

רוב הישראלים מסורתיים וחובבים את היהדות אך מודאגים מאוד מהקונפליקט החילוני-חרדי ● מסתבר שניתן לפתור אותו, אך הוא דורש מאמץ משני הצדדים ● דעה

7 כתבות הנדל"ן שעשו את השבוע / צילום: שלומי יוסף

דורי נכנעת, פלס נחשפת, אברהמי רוכשת. כותרות הנדל"ן לסוכות

בית המשפט אישר סופית למכור מגרש ברחוב הירקון לחברת יוסי אברהמי תמורת רבע מיליארד שקל, כיצד קרסה חברת דורי בנייה, באיזה עיר בנו הכי הרבה בתקופת כחלון כשר אוצר, והבתים שרכש אדם נוימן מייסד WeWork

גפילטע בפיתה עם חזרת ביתית / צילום: דוד ששון

לא רק לאייל שני מותר: לסגור את החגים עם גפילטע, בפיתה

אחת האופנות הקולינריות הבולטות בישראל היא תופעת ה"הכול בפיתה", אבל גפילטע פיש בפיתה, זה כבר השיא

דרור פויר / צילום: יונתן בלום

עוקף מלמעלה: תנו לאנשים לעוף, והם יבינו הכל אחרת

לא הייתי צריך לטוס בגובה 800 רגל כדי לאהוב את המקום שאני חי בו, אבל עכשיו אני רואה אותו אחרת לגמרי

אליזבת וורן/ צילום:  רויטרס

היא מפחידה את וול סטריט וגם את מארק צוקרברג ויש לה תוכנית לכל בעיה: האם זו המועמדת שתצליח לנצח גם את טראמפ

אליזבת וורן, המועמדת הדמוקרטית לנשיאות, מובילה בסקרים ● יש לה תוכניות להכול - מפיקוח על שוקי הפיננסים, דרך מיסוי עשירים עד להפחתת פליטות הפחמן ● וורן היא פוליטיקאית מזן שונה - האם זה יספיק לה כדי לזכות בהתמודדות הדמוקרטית והאם היא תוכל לנצח את הנשיא טראמפ

ראש ממשלת לבנון סעאד חרירי / צילום: Aziz Taher, רויטרס

המס על הוואטסאפ הצית הפגנות זעם בלבנון

המס עצמו כנראה יבוטל אבל ההפגנות לא שוככות ● ראש ממשלת לבנון סעד אל-חרירי ביטל את ישיבת הממשלה שאמורה הייתה לדון בהצעת התקציב לשנה הבאה, והקציב לקואליציה שלושה ימים לפתור את המשבר ● מנהיג חיזבאללה, חסן נסראללה: "נגד מסים חדשים, אבל לא תומך בהתפטרות של הממשלה"