גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

על הכוונת של האוצר: פיקוח על בתי ההשקעות

בהמשך להגבלת שכר הבכירים בענף הפיננסים, מנכ"לית האוצר יעל אנדורן מקדמת הקמת מערך פיקוח ישיר על הגופים טרם הוחלט היכן ירוכז הפיקוח, שכיום מתחלק בין רשות ני"ע לאגף שוק ההון באוצר

יעל אנדורן / צילום: תמר מצפי
יעל אנדורן / צילום: תמר מצפי

בתי ההשקעות וחברות האחזקה של חברות הביטוח על הכוונת של משרד האוצר: בימים אלה משלים המשרד חקיקה ראשית של הסדרים והוראות, השלמת חקיקה ותקנות להקמת מערך פיקוח ישיר על גופים אלה - כך נודע ל"גלובס".

מדובר בשלב נוסף למהלכים שבהם החלה הנהלת האוצר הנוכחית בראשות המנכ"לית יעל אנדורן, זאת בהמשך לדרישות השקיפות וההתייחסות לשכר, בכוונה להביא להשוואת הרגולציה על כלל הגופים המנהלים כספים של אחרים. טרם הוחלט היכן ירוכז הפיקוח הזה, אולם בכל מקרה אין כוונה להקים עוד גוף רגולטורי. אפשר שתהיה הרחבה בסמכויות האגף לפיקוח על שוק ההון, הביטוח והחיסכון באוצר בניהולה של דורית סלינגר, ואפשר שיתקיים שילוב רגולציה בין האוצר לרשות לניירות ערך בראשותו של שמואל האוזר.

כיום, קיים פיקוח על חלק מתחומי הפעילות של בתי ההשקעות: על קופות הגמל וקרנות הפנסיה מתקיים פיקוח של הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון באוצר; הפיקוח על קרנות הנאמנות ותעודות הסל מבוצע על-ידי הרשות לניירות ערך, שגם מפקחת על עמידה בדרישות הדיווח והגילוי הנאות. כמו כן, נדרש לקבל "היתר שליטה" במקרים של החלפת בעלות בבתי השקעות שקיבלו רישיון מבטח, ובמחזיקי גרעין שליטה בחברות ביטוח.

ניגודי עניינים

מה שחסר בשוק - והדבר החריף במיוחד מאז הרפורמה בשוק ההון וועדת בכר שנכנסה בינואר 2006 והביאה לגידול דרמטי בפעילות ובהון המנוהל בבתי ההשקעות ובתאגידי הביטוח, לצד זינוק בפעילות מתן האשראי - הוא פיקוח ישיר גם על הגופים "למעלה" שעד היום חמקו מהרגולציה. כלומר, פיקוח ישיר על הגופים וההנהלות העומדים בראש פירמידת השליטה שיש להם נגיעה ישירה, והם המתווים למעשה את מדיניות כלל הפעילויות בתאגידים "למטה".

יש לציין, כי דרישות השוואת הפיקוח גם על בתי ההשקעות הופיעו בהמלצות ועדת בכר אולם לא הופעלו עם כניסת החוק לתוקף, זאת בעיקר בשל עמדות לפיהן "התחרות תעשה את שלה" שיצאו ממשרד האוצר דאז.

כך קרה שגופי העל הללו נותרו בעיקרון בלתי מפוקחים ובלתי שקופים. לא פעם יש גם זהות בדירקטוריונים של חברות האחזקה והדירקטוריונים של פעילויות הבת. כל זה עלול, וכבר קרה, להביא למצבים של ניגודי עניינים והעדפת האינטרס של התאגיד והמנהלים "למעלה" על פני זה שאמור לדאוג במישרין לכספי הציבור.

מצב דומה מתקיים במערך האחזקות בענף הביטוח, כאשר חברות הביטוח מוחזקות על-ידי חברות אחזקה כמו כלל אחזקות עסקי ביטוח המחזיקה בכלל ביטוח; הראל השקעות בביטוח ופיננסים המחזיקה בהראל חברה לביטוח; מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים שמחזיקה במגדל חברה לביטוח; מנורה מבטחים אחזקות ועוד. בעוד שעל חברות הביטוח מתקיימים כללי פיקוח, הרי "בעל הדעה" - היא חברת האחזקות "למעלה" - פועלת ללא פיקוח. המציאות מלמדת שאפילו אם חוקית יש הפרדה מלאה מבחינת הישות המשפטית בין חברת הביטוח וחברת האחזקות שמעליה, הרי במצב של משבר "למעלה" הנזק מורגש בכל הקבוצה. כאשר הקומה העליונה קורסת על הקומות מתחתיה - הקומות המתוחזקות בכספי הציבור.

חברות הביטוח: האוצר לא קידם את הנושא מאז 2009

זו לא הפעם הראשונה שהאוצר דן בנושא חשוב זה ומוביל מהלך שנועד לטפל בסוגייה. ב-24 במארס 2009, הלך הרוח בפיקוח על הביטוח ולמעשה בכל עולם הפיננסים, בישראל ומחוצה לה, היה פסימי. משבר 2008 היה מאיים ונוכח ככל שניתן. או אז יצא הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון דאז, ידין ענתבי, עם "צעדים בשוק החיסכון הפנסיוני בעקבות אירועי המשבר העולמי", שכללו תוכניות להטמעת לקחי המשבר על-ידי האוצר. בין היתר דובר אז גם על קידום חקיקה לפיה גם חברות האחזקה של חברות הביטוח יהיו נתונות לפיקוחו של משרד האוצר. דובר על צורך בפיקוח הדורש חקיקה; על ההון של החברה-האם של חברת הביטוח - חברת האחזקות; על רמות המינוף שלה ועל המשטר התאגידי שהיא נדרשת לקיים. עד כה זה לא קרה, וחברות האחזקה אינן מפוקחות על-ידי האוצר, כאמור.

חברות הביטוח בישראל מוחזקות על-ידי חברות אחזקה, כשבעל הדעה בכל החברות הוא הבעלים והמנהלים בחברת האחזקה (לרוב מדובר באותם המנהלים). ואולם, הגם שחברת הביטוח מפוקחת ומבחינה משפטית והונית היא ישות עצמאית, הרי שבפועל חברות האחזקה יכולות להיכנס להרפתקאות פיננסיות ללא פיקוח וגם לכאלה שיש להן משמעות מבחינת חברת הביטוח ויציבותה, בוודאי אם וכאשר הקבוצה במעלה פירמידת האחזקות מתמנפת מדי או קורסת.

נציין כי בישראל מתאפיינות חברות האחזקה בגיוס אג"חים וחוב משני מהציבור בהיקפים נאים.

יחד עם זאת, נשאלת השאלה איפה עוצרים את השרשור מעלה בחברות האחזקה: האם, למשל, בכלל אחזקות עסקי ביטוח, או גבוה יותר - בבעלת השליטה בה - קבוצת אי.די.בי? מסתמן כי הכוונה היא לחברת האחזקות הישירה שעיקר עיסוקה הוא בביטוח ובתחום הפיננסי בכלל.

בתי השקעות: לא חייבים דין וחשבון לאף אחד

לא אחת התרענו כאן על הבעייתיות בפערי הפיקוח בין מנהלי כספי הציבור השונים. הארביטראז' הרגולטורי בין הגופים הפיננסיים בישראל נמשך כבר שנים ארוכות, למרות שבתי ההשקעות הפכו מאז ועדת בכר לשחקנים מרכזיים בעולם ניהול כספי הציבור. כך, למרות שהם מנהלים למעלה מ-500 מיליארד שקל ובניגוד לבנקים וחברות הביטוח - בתי ההשקעות לא כפופים ישירות לאף אחד.

כידוע, הפיקוח ההדוק ביותר חל על הבנקים באמצעות בנק ישראל והמפקח על הבנקים. חברות הביטוח מפוקחות על-ידי אגף שוק ההון באוצר, ואילו בתי ההשקעות מפוקחים רק ברמת המוצרים שלהם: רשות ניירות ערך אחראית על חברות קרנות הנאמנות, תעודות הסל וניהול התיקים, זאת במסגרת תפקידה כמפקחת על מסחר תקין ושמירה על האינטרסים של הציבור; ואילו המפקחת על שוק ההון באוצר אחראית על פעילות חברות הגמל והפנסיה, כאחראית על היציבות של הגופים המפוקחים.

כעת החליטו במשרד האוצר לשים סוף למחלוקת הארוכה בין שני הרגולטורים הרלוונטיים - רשות ניירות ערך ואגף שוק ההון באוצר - ובימים אלה הם בונים את מתכונת הפיקוח. עדיין לא ברור כיצד סמכויות הפיקוח יחולקו ביניהם ומי יזכה להרחבת תחום הפיקוח שלו על חשבון השני, אולם משמעות המהלך ברורה: בתי ההשקעות יידרשו סוף סוף לתת דין וחשבון על אופן התנהלותם. אלא, שכדי לחסל לחלוטין את פערי הפיקוח על הגופים הפיננסיים, מנכ"לית משרד האוצר, יעל אנדורן, שמקדמת את המהלך הנוכחי, חייבת לטפל בהזדמנות זו גם בנושא השקיפות של בתי ההשקעות.

בניגוד לבנקים וחברות הביטוח, חלק מבתי ההשקעות הם גופים פרטיים שדוחותיהם הכספיים אינם חשופים לציבור. כך, למשל, תוצאותיו הכספיות של פסגות, בית ההשקעות הגדול בישראל, אינם פומביים. הציבור בישראל, שקרוב ל-200 מיליארד שקל מכספי החסכונות שלו נמצאים בידי פסגות, לא יודע מהן נורמות השכר בבית ההשקעות, לרבות שכרו של חגי בדש, מנכ"ל בית ההשקעות (בשנה שעברה חשף "גלובס" כי שכרו של בדש עומד על כ-5 מיליון שקל לשנה).

מעבר לשכר הבכירים בבתי ההשקעות הפרטיים, החוסכים בגופים אלה אינם יודעים מהו מצבו העסקי של התאגיד שמנהל את כספם ואיתנותו הפיננסית. למעשה, הם ניזונים רק ממידע חיובי, משום שחלק מנהלי חלק מבתי ההשקעות הפרטיים דואגים לפרסם רק כשהתוצאות הכספיות הן טובות - בייחוד לעומת המתחרים, ואילו כשהתוצאות מעורבות, בתי ההשקעות חוזרים להיות אותם גופים פרטיים שאסור לחשוף את הנתונים שלהם. אז, המשקיעים נאלצים להסתפק במידע הפומבי שהוא חלקי ואינו בהכרח משקף את ביצועיו בצורה נאמנה.

בשורה התחתונה, משרד האוצר צריך לחייב את כל הגופים שמנהלים כספי ציבור לפרסם את דוחותיהם הכספיים. מדובר בגופים שמנהלים מאות מיליארדי שקלים מחסכונות הציבור, שאין שום סיבה למנוע ממנו כיצד מתנהל ארגון שבידיו הוא מפקיד את כספו.

המצב בחברות הביטוח

בתי השקעות

עוד כתבות

מאיר שמגר / צילום: איל יצהר, גלובס

מאיר שמגר – לוחם חירות ישראל כל חייו

ההגדרה שעמה נכנס לעולם המשפט השופט מאיר שמגר , נשיא בית המשפט העליון שהלך הבוקר לעולמו, היא גם זו שמגדירה אותו בצורה המדויקת ביותר: לוחם חירות ישראל ● אכן שמגר היה, לאורך כל חייו, לוחם חירות ישראל ● עם נקודה בין שתי המילים האחרונות ובלעדיה

 אוהד סנדלר, רמי לוי ואדם פרידלר./ צילום: שלומי יוסף, גלובס

"אם לא נגיע לשווי של מיליארד שקל, עשינו טעות": מה מחפש רמי לוי ב"גוד-פארם" ומי מחפש עליו חומר מכפיש

מפגש ייחודי בין רמי לוי לאדם פרידלר ואוהד סנדלר הוליד שותפות ברשת הטואלטיקה "גוד פארם" שמונה כבר 18 סניפים ● בראיון משותף ראשון הם מספרים על התוכנית להנפיק, על הקשיים מול הקניונים ועל החיבור בין "הילדים הטובים" מתל אביב לקמעונאי הוותיק מירושלים

נעמה יששכר / צילום: רויטרס

המפתח לשחרור נעמה יששכר נמצא במשרד המשפטים

ההטיה של הפרקליטות לטובת בקשת ההסגרה מארה"ב, ביחד עם ההתעלמות מהבקשה הרוסית והסחבת האינסופית של מעצר בורקוב, היא עלבון צורב לרוסים ● על ישראל להיענות לבקשת ההסגרה של רוסיה כדי להחזיר את הצעירה הישראלית הביתה ● דעה

דרור פויר / צילום: יונתן בלום

עוקף מלמעלה: תנו לאנשים לעוף, והם יבינו הכל אחרת

לא הייתי צריך לטוס בגובה 800 רגל כדי לאהוב את המקום שאני חי בו, אבל עכשיו אני רואה אותו אחרת לגמרי

מרקוס בקינגהאם / צילום: יח"צ

מומחה הניהול המוביל בעולם מציג: במה טעינו עם העובדים שלנו

לוחצים עליכם לטפל בחולשות שלכם בעבודה? מומחה הניהול העולמי מרקוס בקינגהאם ינסה להוריד אתכם מזה ● בראיון ל"ליידי גלובס" הוא מספר על האלגוריתם שפיתח לבדיקת אפקטיביות בעבודה, ומנסח כתב אישום נגד שיטות הניהול החדשניות: "כשאנחנו מכריחים עובדים לציית לתרבות ארגונית מומצאת, אנחנו מדכאים את היצירתיות שלהם וגורמים לבזבוז אדיר של זמן"

קאר שולץ, מנכ"ל טבע / צילום: שלומי יוסף

בדרך לפשרה: שופט זימן את מנכ"לי טבע וחברות התרופות האחרות לדיון לפני המשפט

שופט פדרלי זימן בכירים מהחברות על מנת לדון בפיצויים שהחברות מציעות ● טבע תשלם 29 מיליארד דולר, כחלק מהסכם הפשרה, בתרופות ובשירותי הפצה - כך על פי מקורבים לעסקה

קשים מפלסטיק / צילום: Shutterstock

מקשיות לחליפות חלל - כמה אתם שולטים בחדשות?

מה מגדלים בשטחים המוחכרים מירדן, איזו מניה שברה שיאים ומה שמו של ההאקר הרוסי? 10 שאלות שיבחנו כמה אתם מעודכנים

עמית גריידי / צילום: משרד השיכון

שליחותו של הממונה על חוק המכר? מכה נוספת לקבוצות הרכישה

שתי החלטות של הממונה על חוק המכר מהשבועות האחרונים מטלטלות שוב את תחום קבוצות הרכישה בישראל - ושוב עולה כי הנפגעים העיקריים יהיו ציבור הרוכשים ● דעה

מטוס של חברת התעופה האוסטרלית קוואנטס / צילום: שאטרסטוק

קוואנטס האוסטרלית שברה שיא: המספרים מאחורי הטיסה הארוכה בעולם

חברת התעופה האוסטרלית השלימה השבוע את הטיסה הארוכה ביותר בעולם: מטוס הדרימליינר של החברה חיבר בין ניו יורק לסידני במסע שארך 19 שעות וחצי ● מדובר בטיסת ניסוי לקראת השקה רשמית של הקו, כלל הנראה ב-2022

דונלד טראמפ / צילום: רויטרס

פנס: ארה"ב וטורקיה הסכימו על הפסקת אש בסוריה

ההודעה מגיעה לאחר פגישתם של פנס ופומפאו, שר ההגנה האמריקאי, עם נשיא טורקיה ארדואן ● "כל הפועלות הצבאיות של טורקיה בסוריה יופסקו, המבצע יחדול, והכוחות הכורדיים יאובטחו", אמר פנס

לאגר אנד אייל   / צילום: אנטולי מיכאלו

“לאגר אנד אייל", בירות טובות במחיר מצוין. מתברר שאפשר

כשנפתח "לאגר אנד אייל" הייתי בטוח שלא יעברו כמה חודשים והוא ייסגר ● וראה זה פלא, המקום לא רק שורד אלא אף משגשג

ג'ראד קושנר ובנימין נתניהו / צילום: קובי גדעון/לע"מ

ג'ארד קושנר מגיע לישראל לדון על תכנית השלום

על פי דיווח באמצעי תקשורת אמריקאים, יבחן קושנר את האווירה הפוליטית בישראל בעקבות הבחירות האחרונות ● קושנר מתכנן לתת פומבי לתכנית השלום בין ישראל לפלסטינים

בוריס ג'ונסון / צילום: רויטרס SIMON DAWSON

בוריס ג׳ונסון אחרי התבוסה בפרלמנט: ״אנסה להעביר את הסכם הברקזיט שוב בשבוע הבא״

הפרלמנט הבריטי הצביע בעד עיכוב נוסף בפרישה מהאיחוד האירופי ● חברי הפרלמנט הצביעו בעד תיקון שיאלץ את רה"מ לבקש עוד הערב מבריסל הארכה נוספת של שלושה חודשים ● ג'ונסון: "החוק לא מחייב אותי לכך" ● במקביל לדיון התקיימה הפגנה מחוץ לפרלמנט שבה השתתפו מאות אלפי בני אדם

מפעל פרוטליקס  / צילום: פאול אורלייב

פרוטליקס זינקה ב-74% בוול סטריט על רקע נתוני ביניים חיוביים בטיפול בחולי פברי

נתונים מ-12 חודשי טיפול בתפקוד הכלייתי של חולי פברי מעידים על שיפור משמעותי בתפקוד הכלייתי אצל החולים שעברו מטיפול באחת משלוש התרופות המתחרות בשוק לחלבון Prx-102 של פרוטליקס

ארומה תל אביב / צילום: מתוך ערוץ היוטיוב של ארומה תל אביב

מחוקקים, אל תצאו טונה! יש להקל ברגולציה על עסקי מזון

לאחרונה נעשו ניסיונות להקל ברגולציה על עסקי המזון ● חשוב שמקרה הטונה המקולקלת בארומה ת"א לא יסיט את הספינה לאחור ● דעה

שאול אולמרט / צילום: איל יצהר

״כשירדתי מאולימפוס הבנתי שהצלחה לא הופכת אותי לגאון, ולהיפך": שאול אולמרט מסכם תקופה בפלייבאז

שמונה שנים לאחר שהקים את פלייבאז, שאול אולמרט התפטר בשבוע שעבר מתפקיד המנכ"ל ● בראיון ל"גלובס" הוא מספר על המעבר מההצלחה המסחררת וההפלגות ביאכטות של מיליארדרים למציאות הכואבת של סטארט-אפ שנאלץ לפטר כשליש מעובדיו ולהמציא את עצמו כל פעם מחדש

מאיר שמגר / צילום:אמיר מאירי

מאיר שמגר היה גדול הבנאים של שלטון החוק במדינת ישראל

פרקליט צבאי ראשי, יועץ משפטי לממשלה ונשיא בית המשפט העליון – בכל תפקידיו הניעה את מאיר שמגר מחויבות דמוקרטית עמוקה, אנושיות, ואמונה בחירות, שוויון וצדק לכל אדם ● איש לא תרם כמותו לעיצוב מעמד שלטון החוק במדינת ישראל

מארק הרד, מנכ"ל אוראקל המנוח / צילום: Robert Galbraith, רויטרס

מארק הרד, מנכ"ל חברת התוכנה אורקל, מת בגיל 62

הרד מונה למנכ"ל אורקל בספטמבר יחד עם צפרא כץ ● בעבר כיהן כמנכ"ל HP ועזב בשנת 2010 לאחר שערוריית הטרדה מינית

אליזבת וורן/ צילום:  רויטרס

היא מפחידה את וול סטריט וגם את מארק צוקרברג ויש לה תוכנית לכל בעיה: האם זו המועמדת שתצליח לנצח גם את טראמפ

אליזבת וורן, המועמדת הדמוקרטית לנשיאות, מובילה בסקרים ● יש לה תוכניות להכול - מפיקוח על שוקי הפיננסים, דרך מיסוי עשירים עד להפחתת פליטות הפחמן ● וורן היא פוליטיקאית מזן שונה - האם זה יספיק לה כדי לזכות בהתמודדות הדמוקרטית והאם היא תוכל לנצח את הנשיא טראמפ

ארומה תל אביב / צילום: מתוך ערוץ היוטיוב של ארומה תל אביב

ויליגר: "מצרים על מחול השדים שנוצר וניסיונות השווא של ארומה ת"א להתנער מאחריות"

ממצאי בדיקת משרד הבריאות מנקים את האחריות מספקית הטונה ויליגר ● היסטמין הגבוה נבע מאופן הטיפול בטונה לאחר פתיחתה ● ארומה ת"א: "נעשה הכול על-מנת שתקלה מסוג זה לא תחזור" ● אדם נוסף הגיע לחדר מיון לאחר שאכל כריך טונה בקיוסק בנמל ת"א