גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

ערעור לבנת פורן התקבל חלקית; תוכל לסייע במילוי טפסים

(עדכון) - עם זאת, העליון הותיר על כנה את החלטת המחוזי ואסר על פורן והמרכז למימוש זכויות רפואיות את כל השירותים האחרים שהם מספקים ■ ההיתר לסייע במילוי טפסים וניסוח מכתבים יתאפשר רק כשמדובר בעניין טכני

לבנת פורן / צילום: כפיר זיו
לבנת פורן / צילום: כפיר זיו

ערעורה של לבנת פורן התקבל באופן חלקי בלבד: בית המשפט העליון קיבל היום (ד') חלק מהטענות בערעור שהגישו לבנת פורן והמרכז למימוש זכויות רפואיות שבראשותה על החלטת בית המשפט המחוזי בירושלים, שקבע ב-2012 כי המרכז אינו רשאי להמשיך לפרסם את עצמו כמי שמסייע לזכאים לממש זכויות רפואיות ולייצג לקוחות לפני כל גוף בעל סמכות שיפוטית. זאת, מכיוון שפעילות המרכז מסיגה את גבול מקצוע עריכת הדין, בניגוד להוראות חוק לשכת עורכי הדין.

השופטת עדנה ארבל, אליה הצטרפו השופטים יצחק עמית ואורי שהם, קבעה כי חלק מהשירותים שמציע המרכז לציבור אכן מסיגים את גבול מקצוע עריכת הדין, ועל כן הם אסורים - בעוד שחלקם אינם מפרים את הוראות החוק, ולכן הם מותרים.

ארבל הגיעה למספר מסקנות: ראשית כי אין מקום לאפשר לעובדי המרכז לאבחן את זכויותיהם של הלקוחות ולייעץ להם באשר למסלולים שבהם רצוי לתעל את תביעותיהם למוסד לביטוח לאומי, לקצין התגמולים, לחברות הביטוח וכו'. זאת, הואיל ובפעולות אלה טמון שיקול-דעת ממשי ומורכב שהוא בבחינת ייעוץ משפטי.

לדברי העליון, ייעוץ זה, כאשר הוא ניתן בצורה לקויה, עלול לחשוף את הציבור לנזקים, מבלי לספק את ההגנות שהחוק נועד להקנות לו, ובשעה שקיימת לו חלופה בשוק עורכי הדין (בשים לב למחירו).

מנגד, נקבע כי הסיוע הניתן ללקוחות על-ידי צירוף חוות-דעת רפואיות הנערכות על-ידי רופאי המרכז לטופסי התביעה והערר המוגשים לגופים השונים - אין בו משום הסגת גבול המקצוע.

לפי פסק הדין, חוות-דעת אלה הן מסמכים מקצועיים בתחום הרפואה, שעניינם תרגום מצבו הרפואי של הלקוח לאחוזי נכות על-פי המבחנים הקבועים בחוק ובתקנות. לא מדובר בייעוץ משפטי, במסמך בעל אופי משפטי או בפניה לגופים שיפוטיים או מעין-שיפוטיים באופן שמפר את החוק.

לאור האמור, השופטים קבעו כי לפורן ולמרכז מותר יהיה למלא טפסים ולנסח מכתבים, הכוללים גם מלל חופשי, לצרף חוות-דעת רפואיות לתביעות ראשוניות המוגשות למוסד לביטוח לאומי, למשרד הביטחון ולחברות הביטוח וכן לעררים המוגשים לוועדות הערר בגופים השונים.

עם זאת, העליון הותיר על כנה את החלטת בית המשפט המחוזי ואסר על פורן והמרכז את כל השירותים האחרים שהם מספקים.

העליון הבהיר כי ההיתר לסייע במילוי טפסים וניסוח מכתבים יתאפשר רק כל אימת שמדובר בעניין טכני ובאדם המתקשה מסיבה כלשהי בביצוע פעולות אלה.

"אין בכך כדי לספק פרצה או אצטלה למתן ייעוץ והכוונה משפטיים סמויים. אין ספק כי קו הגבול בין השניים עשוי להיות דק אם לא דקיק", כתבה השופטת עדנה ארבל. ואולם, לדבריה, "דומני כי חרף בעייתיות זו והחשש מניצולה לרעה, ההנחיות האמורות תאפשרנה על-פי רוב לברור את המותר מהאסור".

לסיכום, השופטת ארבל עמדה על הקושי בשרטוט קו גבול ברור בין שירות שיכול לתת כל אדם לבין שירות שאותו רצוי לייחד לעורכי דין. בשאלה זו ניצבים אינטרסים לגיטימיים משני צדי המתרס, המתחרים על האופן שבו תפורש הוראת ייחוד המקצוע.

ארבל הבהירה כי לעמדתה, במבט צופה פני עתיד, בהחלט ייתכן כי שירותים משפטיים מסוימים ונקודתיים יסופקו לציבור הרחב אף על-ידי מי שאינם עורכי דין. לא כל הכרוך במימוש זכויותיו של הציבור צריך להיות נחלתם הבלעדית של עורכי דין.

ברם, פתיחת שוק השירותים המשפטיים לגורמים אחרים אינה יכולה להיעשות במצב הדברים הנוכחי, קרי בהיעדר הסדרה מוקדמת של גופים אלה - בהיעדר מנגנוני פיקוח ובקרה אשר יבטיחו כי השירות ניתן לאחר הכשרה מתאימה ובכפוף לכללי התנהגות מחייבים.

בכך הגיע לסופו המאבק העיקש שמנהלים פורן ולשכת עורכי הדין מזה שנים. בפסק הדין של המחוזי, שניתן כאמור ב-2012, אסר השופט יוסף שפירא, כיום מבקר המדינה, על פורן "לייצג לקוחות או לטעון בשמם בפני כל גוף בעל סמכות שיפוטית או מעין שיפוטית, לרבות ועדות ערר על החלטות גורמים מינהליים ברשויות ובמוסדות השונים; לערוך מסמכים בעלי אופי משפטי עבור לקוחות, לרבות הכנת כתבי ערעור וערר, ולרבות מילוי טפסים עם תוספות מלל וצירוף חוות-דעת; ולפעול למתן ייעוץ וחוות-דעת משפטית".

כמו כן אסר המחוזי בירושלים על פורן "לפנות בדרישה לתשלום פיצויים או להכרה בנזק למוסד לביטוח לאומי, קצין תגמולים, רשויות המס וחברות הביטוח - למעט פנייה באמצעות יועץ מס מוסמך; לפנות בשם הלקוחות לפקיד שומה במס הכנסה ולמסגרות מעין שיפוטיות בביטוח הלאומי; ולנסח עבור הלקוחות ערעורים או עררים על החלטות המתקבלות במוסדות אלה".

פורן ערערה לבית המשפט העליון בטענה כי פסק הדין שגוי ופוגע בחופש העיסוק שלה. ארגונים חברתיים שהצטרפו לערעורה טענו כי "כל קביעה באשר למונופול המוענק לעורכי הדין במתן עזרה במימוש זכויות משפטיות - צידה השני הוא הגבלת יכולתו של הציבור לקבל עזרה שכזו ממי שאינם עורכי דין.

"הפרשנות המצמצמת שנתן בית המשפט המחוזי לחוק לשכת עורכי הדין עשויה לחול על מצבים רבים נוספים, שבהם מי שאינם עורכי דין פועלים לסייע במימוש זכויות. הארגונים חוששים כי לפסק הדין יהיו השלכות מרחיקות לכת על תחומי משפט רבים, במיוחד בתחום הזכויות החברתיות, שבהם הציבור נזקק לעזרה משפטית ואינו יכול, או אינו בוחר, לקבלה מעורכי דין".

לשכת עורכי הדין מיוצגת בידי עורכי הדין אסף פוזנר ואתי ליבמן-עפאים ממשרד כהן, וילצ'יק, קמחי. את לבנת פורן ואת המרכז לזכויות רפואיות מייצגים עורכי הדין צבי אגמון, אילת גולומב-פלנר ויונתן קהת ממשרד אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות' יחד עם עו"ד גיורא ארדינסט.

"אזהרה למי שמבקש לפגוע בפרנסת עורכי הדין"

יו"ר מחוז תל-אביב והמרכז בלשכת עורכי הדין, עו"ד אפי נוה, התייחס בשם פורום ראשי המחוזות של הלשכה לפסיקת בית המשפט העליון בערעורה של לבנת פורן ולהכרעה כי לפורן וחברתה אסור לעסוק בתחומים המיוחדים למקצוע עריכת הדין, ואמר: "פסק הדין החשוב שניתן היום מהווה אות אזהרה לכל מי שמבקש לפגוע בפרנסתם של עורכי הדין בישראל.

"המאבק שניהל עו"ד יורי גיא-רון כיו"ר לשכת עורכי הדין לשעבר ומי שהגיש את ההליך המשפטי כנגד לבנת פורן נותן היום את פריו, ואנו נמשיך בפעולתנו היומיומית הנחושה נגד כל מי שמסיג את גבול המקצוע. תפקידנו כאיגוד המקצועי של עורכי הדין בישראל הוא להגן על כבודו וייחודו של המקצוע, לטובת עורכי הדין ולמען השירות המקצועי שמקבל הציבור בישראל".

עורכי הדין אסף פוזנר ואתי ליבמן עפאים ממשרד כהן וילצ'יק קמחי, שייצגו בהליך את לשכת עורכי הדין, מסרו: "השופטת עדנה ארבל הבהירה בפסק דינה כי הפנייה למוסד לביטוח לאומי, לקצין התגמולים ולחברות הביטוח כרוך בשקלול מורכב של גורמים ודורש שליטה גבוהה בחוק ובהלכה. השופטת הבהירה כי המרכז למימוש זכויות לא יכול לעסוק בהכוונה והדרכה ללקוחותיו.

"ארבל חוזרת ומדגישה כי מעתה השירות היחידי שיוכל המרכז למימוש זכויות לתת ללקוחותיו הינו טכני בלבד, וכדבריה, 'אין מקום לאפשר לעובדי המרכז לאבחן את זכויותיהם של הלקוחות ולייעץ להם באשר למסלולים שבהם רצוי לתעל את תביעותיהם'.

"השופטת מפרטת ומסבירה כי המרכז יוכל לאסוף מסמכים, לסדר מסמכים ולשלוח אותם. בנוסף יוכל המרכז מעתה והלאה לסייע במילוי טכני של מסמכים ובכתיבת מכתבים בעלי אופי טכני 'לאדם שאינו מתמצא בדקויות השפה או סובל מליקוי או מגבלה כלשהי, בעניינים שאינם כרוכים בעיבוד של העובדות או בהפעלת שיקול-דעת או הסתמכות על הדין'. כל מסמך הטומן בחובו שיקול-דעת הוא מחוץ לתחום עבור המרכז למימוש זכויות רפואיות".

"עוד מציינת השופטת ארבל כי אין כל יתרון כלכלי בפניה למרכז למימוש זכויות, וכי יתרונה העיקרי של פעילות החברה על פני עורכי הדין נובע ממערך השיווק בו היא משתמשת - שיווק האסור על-פי כללי האתיקה החלים על עורכי הדין.

"אנו סבורים כי פסק הדין מבהיר ומפרט היטב לא רק את שלל האיסורים שיחולו מעתה על פעילות המרכז, אלא גם את הסכנות הטמונות בפניה למרכז. אנו מודים לראש לשכת עורכי הדין לשעבר, עו"ד יורי גיא-רון, שיזם את ההליך המשפטי המוצלח הזה".

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד דורון ברזילי, בירך על פסק הדין, שלדבריו "מהווה אבן-דרך חשובה בתופעה המתגברת של הסגת גבול מקצוע עריכת הדין. בית המשפט הבהיר למעשה את המצב המשפטי והציב גבולות ברורים בכל הנוגע למתן שירותים משפטיים מתוך ראיית טובת הציבור, שיהיה זכאי לקבלת שירותים רק מאלה שהוסמכו והוכשרו לכך".

"פסיקה חשובה וערכית"

לבנת פורן, מנכ"לית המרכז למימוש זכויות רפואיות, מסרה בתגובה: "אני מברכת את בית המשפט העליון על פסיקה חשובה וערכית זו, אשר מאפשרת את המשך פעילותו של המרכז למימוש זכויות וקובעת כי לא כל הכרוך במימוש זכויותיו של הציבור צריך להיות נחלתם הבלעדית של עורכי הדין.

"מדובר בהחלטה חשובה עבור כלל הציבור בישראל ולא רק עבור ציבור החולים. בנוסף, אני מאמינה כי זו בשורה חשובה לחברי הכנסת, שיש צורך להסדיר את ענף מיצוי הזכויות בישראל אחת ולתמיד, באופן כזה שיאפשר לתת לציבור את השירות הטוב ביותר.

"המרכז למימוש זכויות רפואיות, אותו בניתי בעשר אצבעות, הביא את האפשרות למימוש הזכויות לידיעתם של מאות אלפי אזרחים וברא ענף יש מאין. אני מאושרת מכך שבית המשפט נתן לי להמשיך בשליחות חיי, שהיא סיוע לציבור הישראלי במימוש זכויותיו בצורה הטובה ביותר".

עו"ד אילת גולומב-פלנר, שייצגה את לבנת פורן ואת המרכז לזכויות רפואיות, מסרה: "בית המשפט העליון קיבל את ערעורה של חברת לבנת פורן וקבע קביעה ברורה ונכוחה, לפיה הנגשת זכויות אינה נחלתם הבלעדית של עורכי הדין. בית המשפט איפשר לחברת לבנת פורן להמשיך לסייע לציבור לממש את זכויותיו הרפואיות. החלטה חשובה זו מאפשרת את המשך התחרות הבריאה בתחום מימוש הזכויות הרפואיות, תחרות שמאפשרת לציבור המבוטחים לבחור בחירה חופשית בשירות בו הוא חפץ, ולמצות את מירב הזכויות הרפואיות המגיעות לו".

עוד כתבות

רוני אליאס / צילום: שלומי יוסף, גלובס

פרשת UBS שוויץ: רוני אליאס, הבנקאי שאצלו נמצאו המסמכים שהובילו לפרוץ הפרשה, מוסר עדות בביהמ"ש

עדותו של אליאס, שאצלו תפסה רשות המסים מסמכים עם שמות של מאות ישראלים שניהלו ע"פ החשד חשבונות לא מדווחים בבנק UBS שוויץ, נשמעת במסגרת המשפט שמתנהל בפרשת "קלינקה און" בה חשודים בעלי הרשת בהלבנת הון בהיקף של 730 מיליון שקל

תחנת כוח פחמית, צ'כיה, זיהום אוויר, איכות סביבה, התחממות גלובלית / צלם רויטרס / צילום: רויטרס

המהפכה הירוקה באירופה: "ניטרליות אקלימית" עד 2050

שלשום נבחרה אורסולה פון דר-ליין לנשיאת נציבות האיחוד האירופי, בעיקר בזכות הבטתה להביא "גרין ניו דיל" ליבשת עד 2050 ● מטרתה להפחית את גזי החממה, לצמצם תחנות כוח ולנטוע עצים רבים ● האם התכנית, שתעלה הון, תציל את העולם מההתחממות הגלובלית? ● האזינו ל"גלובסטוק" – פודקאסט מאחורי הכותרות

עובדת עייפה / צילום: Shutterstock

לארגונים אין ברירה אלא להכשיר את עובדי העתיד כבר עכשיו

אין ברירה אלא להתמודד עם האתגר וזה דורש מאיתנו להקשיב לקולות אחרים וכן, גם להכשיר את כל מי שרוצה להכין את עצמו לכל עתיד שיגיע

גלעד אלטשולר / צילום: איל יצהר

לא לפרוטוקול בלבד: המכרז הציבורי הגדיל את שווי אלטשולר שחם גמל ופנסיה ל-1.15 מיליארד שקל

היקף הצעת המכר של אלטשולר שחם והמנכ"ל לוינשטיין גדל ל-288 מיליון שקל ● בקונים: הפניקס, הראל, איילון ובתי ההשקעות מיטב דש, אפסילון, אלומות וכן פסגות

דויטשה בנק / צילום: רויטרס

משיכות של יותר ממיליארד דולר ביום ע"י קרנות מדויטשה בנק

לפי דיווח ב"בלומברג" מאז הודעת הבנק הגרמני על הליכי התייעלות, במסגרתם הבנק קיצץ 20% מכוח העבודה, ונותר עם פעילות הבנקאות להשקעות בלבד, גופים מוסדיים מושכים את כספם ● האם דועטשה קרוב לקריסה?

נטפליקס. יודעת לאתגר את הצרכן הצעיר והמתוחכם עם תוכן חדשני ומקורי / צילום: רויטרס - Mike Blake

אחרי הדוחות: מניית נטפליקס צללה, IBM עלתה

מניית נטפליקס נחתכה אמש ב-12%, לאחר שפרסמה דוחות לאחר סיום המסחר ● מספר המשתמשים הרשומים של החברה ברבעון השני של השנה עלה בשיעור נמוך בהרבה מהצפוי ● במקביל, ענקית המחשוב IBM עקפה את תחזית הרווח למניה, ומנייתה עלתה לאחר הנעילה

וול סטריט IBM /  צילום: Reuters, Brendan McDermid

מבול דוחות בוול סטריט; טבע צונחת מתחת ל-8 דולרים

המדדים יורדים בעד 0.3% בפתיחת המסחר ● מורגן סטנלי היכה את התחזיות ב-9 סנט למניה ● פיליפ מוריס רשמה רווח למניה של 1.46 דולרים - מעל לתחזיות ● אפל זוכה להעלאת המלצה מצד ריימונד שתולה ציפיות בדגם העתידי 5G ● איביי מזנקת לאחר הדוחות ומניית נטפליקס צונחת בכ-10% לאחר תוספת מאכזבת במספר המשתמשים ברבעון השני של 2019

אפי נוה / צילום: שלומי יוסף

אפי נוה לבג"ץ: הורו לפרקליטות להעביר לידי חומרים נוספים ב"פרשת ביקורת הגבולות"

יו"ר לשכת עורכי הדין לשעבר, אפי נוה, המואשם בהברחת בת זוגו בגבול, הגיש הבוקר עתירה לבג"ץ במסגרתה הוא מבקש לבטל את החלטת ביהמ"ש השלום שדחתה את בקשתו לקבל חומרים מהפרקליטות כדי לבסס את טענתו לאכיפה בררנית נגדו

חנות ברחוב הנשיא השישי בשכונת "משכנות האומה" בירושלים / צילום: אנגלו סכסון

בירושלים נמכרה חנות בכניסה לעיר ב-3.3 מיליון שקל

בנס ציונה נמכרה דירת 3 חדרים ב-1.6 מיליון שקל, ועוד עסקאות יד שנייה ברחבי הארץ

המחסן של אמזון./ צילום: רויטרס

אמזון פריים דיי 2019: היקף העסקאות גדל, ההיקף הכספי לכל עסקה ירד

פריים דיי, 48 השעות של יום ההנחות הגדול של אמזון, בעיקר לחברי מועדון הפריים של האתר (Amazon Prime), הסתיימו לפני זמן קצר בעלייה של 40% בכמות הלקוחות ובכמות העסקאות אך גם עם ירידה של 38% בסכום העסקה הממוצעת בהשוואה לפריים דיי של השנה שעברה

חנויות האפליקציות של גוגל ואפל./ צילום:  Shutterstock א.ס.א.פ קריאייטיב

מול קונגרס עוין: ענקיות הטכנולוגיה התעקשו שהן לא פוגעות בחדשנות

שימוע שנערך השבוע לאפל, גוגל, אמזון ופייסבוק עסק בניצול עוצמתן לטובת בלימת מתחרות ● "צריך לוודא שיצמחו גם הענקיות הבאות", אמר דיוויד סיסליני, יו"ר הוועדה בקונגרס ● באירופה נפתחה חקירה חדשה נגד אמזון

אתר בנייה באשדוד / צילום: יח"צ

מחקר מדאיג: פועלי בניין טוענים שמאלצים אותם לעבור על כללי הבטיחות

במחקר שקיימו המוסד לבטיחות וגיהות בשיתוף אוניברסיטת חיפה, נמצא שכשליש מפועלי הבניין טוענים שמנהליהם מאלצים אותם לעבור על כללי הבטיחות באתרי הבנייה ● כ-32% מהנבדקים הודו: היינו מעורבים בתאונות עבודה ● מנכ"לית המוסד לבטיחות ולגיהות: "תאונות העבודה הן פועל יוצא של תרבות ארגונית לקויה המסכנת חיי אדם"

מאיר שפיגלר / צילום: שלומי יוסף

האם זה אחראי מצד הביטוח הלאומי להפסיק לקנות אג"ח ממשלתיות? העימות עם האוצר מגיע לרתיחה

בביטוח הלאומי הכריזו כי על רקע החשש לגורלו של המוסד בעתיד, הוא יפסיק להעביר עודפי גבייה למדינה ● באוצר מזהירים שהדבר יגדיל את הגירעון השנה ליותר מ-4% תוצר, והעימות מידרדר לפסים אישיים ● האם יימצא פתרון בחודשיים הקרובים?

חיית מחמד / צילום: Shutterstock

ארבעה גאדג'טים להולכים על ארבע ועוד אחד שיחליף אותם

מערכת בידור ומעקב לכלבים וחתולים, דלת לחצר שמזהה את הכלב, רובוט אלחוטי לאקווריום ומתקן ביתי משוכלל שיעזור לאלה שלא יכולים להוציא את הכלב לטיול

עבודות הרכבת הקלה בתל אביב בשנה שעברה / צילום: איל יצהר, גלובס

עשרות עובדים סיניים בפרויקט הרכבת הקלה לא מקבלים אשרות כניסה לארץ

הסיבה: העיצומים של עובדי משרד החוץ בעקבות הכוונה לקצץ בתקציבי האירוח של דיפלומטים ונספחים בעולם ● מטה המאבק: נחריף את העיצומים

 

יורם נוה, מנכ"ל כלל ביטוח / צילום: כדיה לוי

חברות הביטוח מציגות את יחס כושר הפירעון ל-2018: מגדל שבה לחלק דיבידנדים, כלל ביטוח רחוקה מכך

בשנים האחרונות עובר ענף הביטוח בישראל מהפכה בתחום דרישות ההון להבטחת יכולת הפירעון של החברות, כשאלה עוסקות בהגדלת הון ● "גלובס" מנתח בסיוע EY ישראל מיהן החברות האיתנות יותר, ואילו מהן אינן יכולות לגייס עוד הון "רובד 2"

יעקב ליצמן / צילום: כדיה לוי

דוח קופות החולים 2018: גירעון "מאוחדת" גרר מטה את הגירעון הכולל של קופות החולים

כפי שנחשף לראשונה ב"גלובס", השנה התגלה גירעון אסטרונומי בקופת חולים מאוחדת של קרוב ל-500 מיליון שקל ● לפי הדוח, סך הגירעון של הקופות ב-2018 היה כ-350 מיליון שקל, פי כמעט ארבעה בהשוואה ל-2017

יצחק תשובה/ צילום: גדעון לוין

הריבית על האג"ח שדלק מבקשת לגייס לעסקת שברון לא משקפת אופטימיות מצד המשקיעים

שיעור הריבית על האג"ח שדלק מבקשת לגייס לטובת מימון עסקת שברון הגיע לרמה של 9.5%, כך לפי גורם בשוק ● דלק נאלצה לחתוך את היקף הגיוס מ-700 מיליון דולר ל-500 מיליון דולר ● מניית דלק צנחה ב-5.7% במחזור גבוה ואגרות החוב של הקבוצה מסדרה ד' נחתכו ב-1.5%

מגרש מכוניות של אלבר / צילום : איל  יצהר

הרשות להגנת הצרכן הודיעה לאלבר כי בכוונתה לקנוס אותה ב-3.5 מיליון שקל

הרשות להגנת הצרכן תקנוס את חברת הליסינג והשכרת הרכב אלבר בעקבות הטעיית צרכנים - 86 המכוניות שנמכרו לצרכנים שונים בליסינג למרות שבפועל הן שימשו בעבר להשכרה

קווין ספייסי במהלך המשפט בנאנטאקט / צילום: ניקול הארנישפגר, רויטרס

המתלונן סירב להעיד והאשמות התקיפה נגד קווין ספייסי בוטלו

המתלונן נגד השחקן מסרב להעיד בנוגע לטלפון "אבוד", שלטענת ההגנה של קווין ספייסי יכול להוכיח את חפותו של השחקן ● בתגובה לפרשה, במשרד התובע המחוזי באזור אמרו כי "אי זמינות העד המתלונן גרמה לביטול ההאשמות"