גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

אישום נגד פרדי רובינסון: "העביר מיליונים בין חברות שלא כדין"

רובינסון, פעיל שוק ההון, כיהן בעבר כמנכ"ל ויו"ר חברת הנדל"ן מילומור וכן כמנכ"ל ויו"ר החברה-הבת שחר המילניום המפעילה בתי-מלון וקזינו ביוון ■ טוען: "העברות הכספים משחר המילניום למילומור נועדו לשרת את מטרות החברות"

פרדי רובינסון / צילום: תמר מצפי
פרדי רובינסון / צילום: תמר מצפי

מחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה) הגישה היום (א') כתב אישום נגד פעיל שוק ההון, פרדי רובינסון, שכיהן בעבר כמנכ"ל ויו"ר החברה הציבורית מילומור, העוסקת בייזום מיזמי בנייה, נדל"ן מניב ותשתיות; וכן מנכ"ל ויו"ר החברה-הבת הציבורית שחר המילניום, המפעילה בתי-מלון ובתי-קזינו ביוון.

זאת, בגין ביצוע משיכות כספים אסורות, בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, מהחברה-הבת שחר המילניום למילומור, ללא תמורה וללא ביטחונות, כדי לספק מימון זמני ונזילות למילומור, שסבלה ממצוקה כספית קשה.

כתב האישום הוגש גם נגד היועץ המשפטי של החברה, עו"ד אמיר דינור; חברת מילומור, שהייתה החברה-האם של שחר המילניום; סמנכ"ל הכספים שלה, אורן דואדי; ורואת החשבון שלה, גילה שלייפר.

כתב האישום מייחס לרובינסון, לדואדי ולדינור שורה של עבירות של קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות, מירמה והפרת אמונים בתאגיד, עבירות מנהלים בתאגיד ועבירות דיווח במטרה להטעות. לרובינסון מיוחסות בנוסף גם עבירות של שיבוש מהלכי משפט והדחת עד. שלייפר מואשמת בסיוע לעבירות דיווח במטרה להטעות.

מדובר בכתב אישום שמוגש 9 שנים לאחר ביצוע המעשים המיוחסים לרובינסון וכ-5 שנים לאחר תום החקירה. ואולם, רק בנובמבר אשתקד זומן רובינסון לשימוע, במסגרתו טען כי לא נפל כל פגם במעשיו, כי הוא לא לקח ולו שקל אחד לכיסו, וכי כל הפרשה עוסקת במערכת יחסים בין שתי חברות ציבוריות.

משיכות החורגות מהמותר

החברה הציבורית מילמור עוסקת במתן שירותי ייעוץ הנדסי ושירותי מדידה ובניהול פרויקטים בתחום ההנדסה האזרחית. היא משמשת גם חברת החזקות לפעילות מגוונת בתחומי התעשייה, הנדל"ן, התקשורת והתיירות.

בין השנים 2007-2005 שימש רובינסון כמנכ"ל מילומור, יו"ר הדירקטוריון ובעל השליטה בה. במקביל, שימש רובינסון באותן שנים יו"ר הדירקטוריון של שחר המילניום ובעל השליטה בה, והיה בעל השפעה מכרעת על קבלת ההחלטות בחברה. במהלך 2005 אף מונה רובינסון למנכ"ל שחר המילניום, ובמסגרת תפקידו היה בעל זכות חתימה יחיד בחשבונות החברה, וחתם על כל העברות ומשיכות הכספים שלה. במקביל, חתם רובינסון על כל הוצאות כספים מחשבון מילומור.

לפי כתב האישום - שהוגש בידי עו"ד יוני לבני ונחקר על-ידי מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך - בראשית 2005 נקלעה מילומור למצוקה תזרימית, אך שחר המילניום נהנתה באותה תקופה מירמה גבוהה של נזילות.

על רקע זה, נטען באישום, משך רובינסון משחר המילניום, לרוב בסיוע עם אחרים, סכומי כסף בסך מצטבר של 35.4 מיליון שקל לטובת מילומור ולשימושה, "תוך שהוא עושה בשחר המילניום כבשלו".

לפי הנטען, בין הכספים שהועברו משחר המילניום למילומור היו גם סכומי כסף בגין ביטוח דירקטורים.

לפי כתב האישום, בהתאם להתחייבויות בתשקיף ההנפקה, הייתה רשאית שחר המילניום להעביר למילומור תשלום חודשי של דמי ניהול ותשלום בעת הכרזה על דיבידנד. לפיכך, צוין באישום, משיכות הכספים שביצע רובינסון משחר למילמור חרגו מהאמור בתשקיף ההנפקה, בוצעו ללא אישור כדין והיוו טובת הנאה. "משיכות אלה בוצעו ללא תמורה וללא ביטחונות, כדי לספק מימון זמני למילומור, ושלא לשם קידום מטרותיה של שחר", נכתב באישום.

לפי כתב האישום, המשיכות האסורות בוצעו בין השנים 2005-2007, תוך שרובינסון מסתיר את מעשיו ממרבית נושאי המשרה בחברות, ממבקר הפנים של שחר המילניום ומנאמן אגרות החוב שלה, ללא כל אישור, ללא דיווח ובניגוד לדין. באישום מצוין כי עם הצטרפותו למילומור כסמנכ"ל כספים, בראשית נובמבר 2005, ביצע דואדי את המשיכות האסורות בצוותא עם רובינסון.

לפי האישום, כדי שהמשיכות לא יופיעו בדוחות הכספיים, דאג רובינסון - בסיוע של אחרים - בתום כל רבעון לפני פרסום הדוחות, כי מילומור תשיב לשחר מיליניום את הכספים שנטלה ממנה, כך שהמאזן בין החברות יאופס, יעמוד על יתרת זכות לטובת מילומור, או לכל הפחות שיתרת החובה של מילומור לטובת שחר מיליניום תצומצם.

ערבות בלתי מוגבלת

מכתב האישום עולה כי בצד המשיכות האסורות, פעל רובינסון בדרכים נוספות כדי לשפר את מידת הנזילות של מילומור, ובין היתר שיעבד את חשבונה של שחר המילניום לטובת מילומור, ופעל בצוותא עם דינור לכך ששחר המילניום תעניק ערבות בלתי מוגבלת בזמן ובסכום לטובת מילומור, אף זאת ללא אישור, ללא דיווח ובניגוד לדין.

לפי האישום, בתום הרבעון הראשון של 2006 גברו קשיי הנזילות של מילומור, ועל רקע זה פנו רובינסון ודינור לבנק המזרחי, בבקשה כי שחר המילניום תעמיד למילומור ערבות בלתי מוגבלת בסכום ובזמן.

במסגרת הפנייה אישרו רובינסון ודינור בחתימתם כי הדירקטוריון של שחר המילניום אישר את המהלך, הגם שהדירקטוריון כלל לא דן בכך. למעשה, כפי שהיה ידוע לרובינסון ולדינור, הדירקטוריון החליט חודשים אחדים קודם לכן שלא להעמיד מסגרת אשראי למילומור.

בהמשך, נטען, בראשית 2007 שיעבדה שחר המילניום 3 פיקדונות בסכום כולל של כ-6 מיליון שקל לטובת הגדלת מסגרת האשראי של מילומור או של חברה המוחזקת על ידה (חברת רסידו יזום). יצירת השעבודים נעשתה ללא תמורה ובמטרה לספק מימון זמני למילומור או לחברה-הבת שלה, והייתה בגדר טובת הנאה שהעניקה שחר המילניום למילומור.

השהיה בהעברת מסמכים לחקירה

עוד לפי כתב האישום, במארס 2006 הורה דירקטוריון שחר המילניום על ביצוע עבודת ביקורת על-ידי מבקר הפנים של החברה, לבדיקת הקשרים הכספיים בין שחר המילניום למילומור. בעת עריכת הביקורת נמנע רובינסון במשך זמן ממושך מלהעביר למבקר הפנים מסמכים רלוונטיים, ובכלל זה את כרטיס הנהלת החשבונות המשקף את יתרות החובה והזכות במסגרת היחסים הכספיים בין שתי החברות. לבסוף, צוין בדוח שפורסם כי "אין ממצאים משמעותיים אותם יש להציג בפני ועדת הביקורת".

בהמשך, בשלהי 2006, החלה ביקורת של רשות ניירות ערך לבדיקת ההתנהלות בחברת מילומור. לפי כתב האישום, רובינסון, שחשש שדבר המשיכות האסורות יתגלה, פנה לגורמים שונים בחברה בניסיון להסתירן או לפחות להרחיק את עצמו מאחריות להן, ובכך שיבש מהלכי חקירה ומשפט.

רובינסון: "העברות הכספים נועדו לשרת את מטרות החברות"

עורכי דינו של פרדי רובינסון, נבות תל-צור וירון ליפשס ממשרד כספי ושות', מסרו בתגובה להגשת כתב האישום נגדו: "קיבלנו בצער רב את החלטת הפרקליטות להגיש היום, בשלהי שנת 2014, אישום הנוגע לפעולות שבוצעו לפני 9 שנים, בשנת 2005, ואשר החקירה בעניינן הסתיימה לפני יותר מ-5 שנים.

"יודגש כי בכתב האישום אין צל של טענה כי רובינסון, לכאורה, לקח שקל אחד לכיסו הפרטי, והטענות שכן כלולות בו נוגעות אך ורק להעברות כספיות שבוצעו בין שתי חברות ציבוריות שבשליטתו, העברות שבמהלך המשפט יובהר כי נועדו לשרת את מטרות החברות ולקדם את עניינם של ציבור המשקיעים, בעלי המניות ומחזיקי האג"חים של החברות.

"עם כל הצער על הניסיון לפגוע בשמו הטוב וזאת על לא עוול בכפו, רובינסון שם את מבטחו בבית המשפט. הוא סמוך ובטוח כי לאחר ליבון הדברים בפני ערכאה בלתי תלויה ומקצועית, יתברר - גם אם שנים ארוכות לאחר מעשה - כי לא נפל כל פסול במעשיו, כי הוא נקי ללא רבב, וכי ההאשמות המיוחסות לו בכתב האישום הן האשמות-שווא נטולות כל בסיס ויסוד".

עוד כתבות

תירוש / צילום: יח"צ

על רקע משבר הקורונה: מחסור בתירוש ברשתות השיווק

ספקיות תירוש וביניהן יקב כרמל ויקב ירושלים מתקשות לעמוד בהיקף ההזמנות מצד הרשתות, ועל כן החלו להגביל את ההקצאות עבור כל אחת מהן

בנימין נתניהו מול בני גנץ / צילום: Ariel Schalit, Associated Press

הערכה: הממשלה תושבע עוד בשבוע הבא; צפויה לכלול גם את עמיר פרץ

עקרונות ההסכם להקמתה של ממשלת האחדות קובעים כי היא מיועדת לכהן שלוש שנים, כשבחצי הראשון של כהונתה ימשיך נתניהו להיות ראש הממשלה, ויוחלף בספטמבר 2021 על ידי גנץ

חמי פרס משקיע הון סיכון, שותף-מייסד בקרן פיטנגו / צילום: יורם רשף

חמי פרס בטוח שתעשיית ההייטק "תצטרך להתיישר" ונותן 4 טיפים ליזמים

חמי פרס, שותף-מייסד בקרן פיטנגו, מסתכל על המשבר ורואה גם הזדמנות ● בראיון ל"גלובס" הוא מספר על הפעילות בימי קורונה: "הרבה שיחות עם יזמים על מצב החברות שלהם" ● על רמות השווי הגבוהות בהייטק: "התעשייה תצטרך להתיישר" ● וגם על היחסים המשתנים בין המדינה לעסקים

לשכת תעסוקה / צילום: אריאל ירוזלימסקי

ב-12 שעות האחרונות נרשמו 9,497 דורשי עבודה חדשים

מתחילת החודש נרשמו 732,525 דורשי עבודה חדשים ● שיעור האבטלה עומד כבר על 21.4% ● 90% מדורשי האבטלה החדשים נמצאים בחל"ת ● כמחצית מהמובטלים שנרשמו בחודש האחרון הם בני ובנות 34-20

איור: אייל אונגר

עושים שרירים: כך לא תתנוונו בהסגר הביתי

במקום לחלום על חדר הכושר, הנה כמה תרגילים שיעזרו לכם לשמור על כושר בימי הסגר

קניות בסופרמרקט בימי קורונה / צילום: כדיה לוי, גלובס

מהי המנה הקריטית של הווירוס שתדביק אותנו

חוקרים זיהו עבור וירוסים רבים את מה שמכונה "המנה המזהמת" - כלומר שאם ניחשף לכמות קטנה יותר, כנראה שלא נידבק ● הקורונה כנראה לא שונה מווירוסים אחרים בהקשר זה

רונן סמואל, מנכ"ל קורנית /צילום: איל יצהר

הקריסה בענף האופנה פוגעת בקורנית דיגיטל: חותכת את התחזיות לרבעון הראשון

מגפת הקורונה שהובילה לפגיעה חמורה בענף האופנה מקטינה מהותית את הכנסות קורנית, יצרנית מערכות להדפסה על טקסטיל ● ההכנסות ברבעון יהיו נמוכות ב-35%-45% מהתחזית המקורית

עובד עם מסכה בכרם ענבים בסן פליפה, צ'ילה / צילום: IVAN ALVARADO, רויטרס

מעל ל-600 אלף נדבקים ברחבי העולם; ספרד: 832 מתים ביום

מספר הנדבקים בעולם עומד על 614,063 איש, מתוכם, 137,271 איש החלימו ● היקף הקורבנות בעולם עלה ל-28,238 ● בישראל יש 3,460 נדבקים, מתוכם 50 במצב קשה

טים קוק, מנכ"ל אפל / צילום: Che liang, רויטרס

אפליקציית הקורונה של אפל: שיתוף הפעולה של ענקית הטק עם ממשלת ארה"ב

אפליקציית הקורונה כבר זמינה בחנות האפליקציות של אפל, וישנו גם אתר באוויר אליו אפשר להתחבר ממערכת הפעלה של ווינדוס או אנדרואיד, כך שהשירות זמין לא רק למשתמשי אפל

מה אפשר לקנות ב-1.8 מיליון שקל בירושלים ואיו"ש / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי , גלובס

איזו דירה אפשר לקנות ב-1.8 מיליון שקל בירושלים ובאיו"ש

קוטג עם חמישה חדרים במעלה אדומים, דירת 4 חדרים בגבעת זאב, דירת גן בת 5 חדרים בירושלים וקוטג' בבית אל

הערכת מצב של משרד האוצר לגבי הנזק מנגיף הקורונה / צילום: דוברות משרד האוצר, יח"צ

משרד האוצר אישר הטבות למובטלים ומפוטרים בגיל הפרישה

בני 67 ומעלה שפוטרו מעבודתם או הוצאו לחופשה ללא תשלום של 30 יום ומעלה והכנסתם לא עלתה על 5,000 שקל לחודש יהיו זכאים למענקים בגובה אלפי שקלים מהביטוח הלאומי ● מובטלים יקבלו מקדמה של 2,000 שקל לקראת חג הפסח על-חשבון דמי האבטלה לחודש מרץ

שדות, ושהקורונה תחכה / צילום: איל יצהר

ובינתיים בחוץ: כך נראית ישראל בימי הסגר

דרור פויר ואיל יצהר יצאו לדרכים, רגע לפני שגם הן נסגרות לתנועה ● מסע דרומי בין אשדוד, נתיבות ובאר שבע, בין ערים ריקות לשדות ירוקים, שרק אחרי שהם נלקחים ממך אתה מתחיל להעריך עד כמה הם חסרים עכשיו

אלדד קובלנץ / צלם: איל יצהר

בהתערבות המועצה: לוח השידורים של התאגיד חוזר למתכונת רגילה

במועצה למדו על שינויים בלוח השידור רק מהפרסומים בתקשורת ולאחר ישיבת מועצה אתמול יוחזרו לאוויר התכניות סדר יום ובחצי היום באופן מלא

ראש העיר גייב בראון / צילום: צילום מסך

לראש העיר נמאס מהזלזול בקורונה: "תתייחסו לזה ברצינות או שתלכו להזד**ן"

"הקורונה היא ביג פאקינג דיל", כתב ראש עיר בקנטקי לתושבים בפייסבוק, "תשארו בבתים שלכם" ● "אין לי את הנימוסים הכי טובים אבל לא אכפת לי. אתם צריכים להבין שזה עניין חמור... אם אתם לא אוהבים את מה שאני אומר אז לכו תקנו עוד נייר טואלט"

גומורה / צילום: באדיבות הוט

המאפיה האיטלקית, מלחמת וייטנאם והקומיקאי הגדול בארה"ב: חמש המלצות צפייה

המאסטר פיס, הישראלית, הדוקומנטרית, המרתקת והחשובה. המלצות בינג' מנחמות

נדל"ן במשבר הקורונה - "גלובס" עושה סדר / איור: גלובס

ההנחיות החדשות בנדל"ן מבלבלות? 15 תשובות לשאלות הבוערות

האם לשיפוצניקים בדירה של השכן מותר לעבוד, האם מחלקות ההנדסה ברשויות הן גופים חיוניים ועליהן לעבוד והאם אפשר להגיש התנגדות לתוכנית בנייה מהבידוד? "גלובס" עושה סדר

איגנץ זימלווייס. הכרה מאוחרת  / צילום: Associated Press

זמלווייס אמר לשטוף ידיים: הכירו את הרופא הראשון שהבין את חשיבותם של סבון ומים

שטיפת ידיים עם סבון נראית בנאלית בימינו, אך היא גילוי חדש יחסית בהיסטוריה של הרפואה ● התיאוריות של איגנץ זמלווייס ההונגרי על חשיבות השמירה על היגיינה נדחו על ידי הקהילה הרפואית בתחילת המאה ה-19, הוא הושמץ וסיים את חייו באופן טרגי

מאיר בן שבת, משה בר סימן טוב, בנימין נתניהו ושי באב"ד / צילום: צילום מסך

הגבלות התנועה יתגברו; נתניהו: אם לא יהיה שינוי בשיעור הנדבקים, אין מנוס מסגר

בתום ישיבת ממשלה על משבר הקורונה, סוכם על היערכות להידוק משמעותי של הגבלות התנועה באופן שיצמצם אף יותר את מספר השוהים מחוץ לבית, כדי למנוע את התפשטות מגפת הקורונה ● משרד האוצר יגבש מתווה לצמצום נוסף של העבודה במשק

 בית האבות קירקלנד, וושינגטון. סקטור הדיור המוגן כבר היה נתון ללחצים עוד לפני המגפה  / צילום: Ted S. Warren, Associated Press

בשוק הדיור המוגן בארה"ב חוששים שדיירים חדשים יפחדו להגיע

מגפת הקורונה פוגעת במניות המוסדות לטיפול בקשישים, על רקע החשש ממקרי הידבקות נוספים שיובלו לירידה בשיעורי התפוסה במוסדות

פרופ' ערן ישיב / צילום: חן גלילי

"אנחנו במשבר חמור שמזכיר מלחמה. צריך לשבור את הטאבו ולהדפיס כסף"

פרופ' ערן ישיב מזהיר שהמשבר עלול להתגלגל לנזק ארוך טווח ולדשדוש שהמשק יתקשה להיחלץ ממנו ● הוא מציע לשבור את הטאבו, ולאפשר לתקופה מוגבלת לבנק ישראל להדפיס כסף - שיועבר לאוצר