גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

אישום נגד פרדי רובינסון: "העביר מיליונים בין חברות שלא כדין"

רובינסון, פעיל שוק ההון, כיהן בעבר כמנכ"ל ויו"ר חברת הנדל"ן מילומור וכן כמנכ"ל ויו"ר החברה-הבת שחר המילניום המפעילה בתי-מלון וקזינו ביוון ■ טוען: "העברות הכספים משחר המילניום למילומור נועדו לשרת את מטרות החברות"

פרדי רובינסון / צילום: תמר מצפי
פרדי רובינסון / צילום: תמר מצפי

מחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה) הגישה היום (א') כתב אישום נגד פעיל שוק ההון, פרדי רובינסון, שכיהן בעבר כמנכ"ל ויו"ר החברה הציבורית מילומור, העוסקת בייזום מיזמי בנייה, נדל"ן מניב ותשתיות; וכן מנכ"ל ויו"ר החברה-הבת הציבורית שחר המילניום, המפעילה בתי-מלון ובתי-קזינו ביוון.

זאת, בגין ביצוע משיכות כספים אסורות, בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, מהחברה-הבת שחר המילניום למילומור, ללא תמורה וללא ביטחונות, כדי לספק מימון זמני ונזילות למילומור, שסבלה ממצוקה כספית קשה.

כתב האישום הוגש גם נגד היועץ המשפטי של החברה, עו"ד אמיר דינור; חברת מילומור, שהייתה החברה-האם של שחר המילניום; סמנכ"ל הכספים שלה, אורן דואדי; ורואת החשבון שלה, גילה שלייפר.

כתב האישום מייחס לרובינסון, לדואדי ולדינור שורה של עבירות של קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות, מירמה והפרת אמונים בתאגיד, עבירות מנהלים בתאגיד ועבירות דיווח במטרה להטעות. לרובינסון מיוחסות בנוסף גם עבירות של שיבוש מהלכי משפט והדחת עד. שלייפר מואשמת בסיוע לעבירות דיווח במטרה להטעות.

מדובר בכתב אישום שמוגש 9 שנים לאחר ביצוע המעשים המיוחסים לרובינסון וכ-5 שנים לאחר תום החקירה. ואולם, רק בנובמבר אשתקד זומן רובינסון לשימוע, במסגרתו טען כי לא נפל כל פגם במעשיו, כי הוא לא לקח ולו שקל אחד לכיסו, וכי כל הפרשה עוסקת במערכת יחסים בין שתי חברות ציבוריות.

משיכות החורגות מהמותר

החברה הציבורית מילמור עוסקת במתן שירותי ייעוץ הנדסי ושירותי מדידה ובניהול פרויקטים בתחום ההנדסה האזרחית. היא משמשת גם חברת החזקות לפעילות מגוונת בתחומי התעשייה, הנדל"ן, התקשורת והתיירות.

בין השנים 2007-2005 שימש רובינסון כמנכ"ל מילומור, יו"ר הדירקטוריון ובעל השליטה בה. במקביל, שימש רובינסון באותן שנים יו"ר הדירקטוריון של שחר המילניום ובעל השליטה בה, והיה בעל השפעה מכרעת על קבלת ההחלטות בחברה. במהלך 2005 אף מונה רובינסון למנכ"ל שחר המילניום, ובמסגרת תפקידו היה בעל זכות חתימה יחיד בחשבונות החברה, וחתם על כל העברות ומשיכות הכספים שלה. במקביל, חתם רובינסון על כל הוצאות כספים מחשבון מילומור.

לפי כתב האישום - שהוגש בידי עו"ד יוני לבני ונחקר על-ידי מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך - בראשית 2005 נקלעה מילומור למצוקה תזרימית, אך שחר המילניום נהנתה באותה תקופה מירמה גבוהה של נזילות.

על רקע זה, נטען באישום, משך רובינסון משחר המילניום, לרוב בסיוע עם אחרים, סכומי כסף בסך מצטבר של 35.4 מיליון שקל לטובת מילומור ולשימושה, "תוך שהוא עושה בשחר המילניום כבשלו".

לפי הנטען, בין הכספים שהועברו משחר המילניום למילומור היו גם סכומי כסף בגין ביטוח דירקטורים.

לפי כתב האישום, בהתאם להתחייבויות בתשקיף ההנפקה, הייתה רשאית שחר המילניום להעביר למילומור תשלום חודשי של דמי ניהול ותשלום בעת הכרזה על דיבידנד. לפיכך, צוין באישום, משיכות הכספים שביצע רובינסון משחר למילמור חרגו מהאמור בתשקיף ההנפקה, בוצעו ללא אישור כדין והיוו טובת הנאה. "משיכות אלה בוצעו ללא תמורה וללא ביטחונות, כדי לספק מימון זמני למילומור, ושלא לשם קידום מטרותיה של שחר", נכתב באישום.

לפי כתב האישום, המשיכות האסורות בוצעו בין השנים 2005-2007, תוך שרובינסון מסתיר את מעשיו ממרבית נושאי המשרה בחברות, ממבקר הפנים של שחר המילניום ומנאמן אגרות החוב שלה, ללא כל אישור, ללא דיווח ובניגוד לדין. באישום מצוין כי עם הצטרפותו למילומור כסמנכ"ל כספים, בראשית נובמבר 2005, ביצע דואדי את המשיכות האסורות בצוותא עם רובינסון.

לפי האישום, כדי שהמשיכות לא יופיעו בדוחות הכספיים, דאג רובינסון - בסיוע של אחרים - בתום כל רבעון לפני פרסום הדוחות, כי מילומור תשיב לשחר מיליניום את הכספים שנטלה ממנה, כך שהמאזן בין החברות יאופס, יעמוד על יתרת זכות לטובת מילומור, או לכל הפחות שיתרת החובה של מילומור לטובת שחר מיליניום תצומצם.

ערבות בלתי מוגבלת

מכתב האישום עולה כי בצד המשיכות האסורות, פעל רובינסון בדרכים נוספות כדי לשפר את מידת הנזילות של מילומור, ובין היתר שיעבד את חשבונה של שחר המילניום לטובת מילומור, ופעל בצוותא עם דינור לכך ששחר המילניום תעניק ערבות בלתי מוגבלת בזמן ובסכום לטובת מילומור, אף זאת ללא אישור, ללא דיווח ובניגוד לדין.

לפי האישום, בתום הרבעון הראשון של 2006 גברו קשיי הנזילות של מילומור, ועל רקע זה פנו רובינסון ודינור לבנק המזרחי, בבקשה כי שחר המילניום תעמיד למילומור ערבות בלתי מוגבלת בסכום ובזמן.

במסגרת הפנייה אישרו רובינסון ודינור בחתימתם כי הדירקטוריון של שחר המילניום אישר את המהלך, הגם שהדירקטוריון כלל לא דן בכך. למעשה, כפי שהיה ידוע לרובינסון ולדינור, הדירקטוריון החליט חודשים אחדים קודם לכן שלא להעמיד מסגרת אשראי למילומור.

בהמשך, נטען, בראשית 2007 שיעבדה שחר המילניום 3 פיקדונות בסכום כולל של כ-6 מיליון שקל לטובת הגדלת מסגרת האשראי של מילומור או של חברה המוחזקת על ידה (חברת רסידו יזום). יצירת השעבודים נעשתה ללא תמורה ובמטרה לספק מימון זמני למילומור או לחברה-הבת שלה, והייתה בגדר טובת הנאה שהעניקה שחר המילניום למילומור.

השהיה בהעברת מסמכים לחקירה

עוד לפי כתב האישום, במארס 2006 הורה דירקטוריון שחר המילניום על ביצוע עבודת ביקורת על-ידי מבקר הפנים של החברה, לבדיקת הקשרים הכספיים בין שחר המילניום למילומור. בעת עריכת הביקורת נמנע רובינסון במשך זמן ממושך מלהעביר למבקר הפנים מסמכים רלוונטיים, ובכלל זה את כרטיס הנהלת החשבונות המשקף את יתרות החובה והזכות במסגרת היחסים הכספיים בין שתי החברות. לבסוף, צוין בדוח שפורסם כי "אין ממצאים משמעותיים אותם יש להציג בפני ועדת הביקורת".

בהמשך, בשלהי 2006, החלה ביקורת של רשות ניירות ערך לבדיקת ההתנהלות בחברת מילומור. לפי כתב האישום, רובינסון, שחשש שדבר המשיכות האסורות יתגלה, פנה לגורמים שונים בחברה בניסיון להסתירן או לפחות להרחיק את עצמו מאחריות להן, ובכך שיבש מהלכי חקירה ומשפט.

רובינסון: "העברות הכספים נועדו לשרת את מטרות החברות"

עורכי דינו של פרדי רובינסון, נבות תל-צור וירון ליפשס ממשרד כספי ושות', מסרו בתגובה להגשת כתב האישום נגדו: "קיבלנו בצער רב את החלטת הפרקליטות להגיש היום, בשלהי שנת 2014, אישום הנוגע לפעולות שבוצעו לפני 9 שנים, בשנת 2005, ואשר החקירה בעניינן הסתיימה לפני יותר מ-5 שנים.

"יודגש כי בכתב האישום אין צל של טענה כי רובינסון, לכאורה, לקח שקל אחד לכיסו הפרטי, והטענות שכן כלולות בו נוגעות אך ורק להעברות כספיות שבוצעו בין שתי חברות ציבוריות שבשליטתו, העברות שבמהלך המשפט יובהר כי נועדו לשרת את מטרות החברות ולקדם את עניינם של ציבור המשקיעים, בעלי המניות ומחזיקי האג"חים של החברות.

"עם כל הצער על הניסיון לפגוע בשמו הטוב וזאת על לא עוול בכפו, רובינסון שם את מבטחו בבית המשפט. הוא סמוך ובטוח כי לאחר ליבון הדברים בפני ערכאה בלתי תלויה ומקצועית, יתברר - גם אם שנים ארוכות לאחר מעשה - כי לא נפל כל פסול במעשיו, כי הוא נקי ללא רבב, וכי ההאשמות המיוחסות לו בכתב האישום הן האשמות-שווא נטולות כל בסיס ויסוד".

עוד כתבות

ישראל כ"ץ / צילום: אמיל סלמן-הארץ

אופטימיות במשרד האוצר: צופה צמיחה של 5% ב-2021, הגירעון צפוי לעמוד על 8%-9%

האוצר צופה התאוששות מהירה של המשק ממשבר הקורונה בשנת 2021, כך עולה מהצעת תקציב 2021 שתוצג מחר לנתניהו ומחרתיים לגנץ ● מדובר בתחזית קרובה מאוד לצמיחה שצפה בנק ישראל בתרחיש האופטימי שלו - 6.5% ● הגירעון צפוי לעמוד על 8%-9%

תאונת דרכים / צילום: שאטרסטוק

תלמיד נהיגה התנגש בקיר באמצע טסט: מי יצטרך לשלם אלפי שקלים?

במהלך מבחן נהיגה התבלבל התלמיד ולחץ על דוושת הגז במקום על הברקס, התנגש בקיר, ולרכב נגרם נזק של אלפי שקלים ● התובע טען: הנתבע התרשל בכך שלא שלט כנדרש על הרכב; לטענת הנתבע, התובע הגיש את הנבחן לטסט כאשר עדיין לא היה מוכן

בית ישראכרט, תל אביב / צילום: איל יצהר

מסתמן: המועמדים שמזוהים עם בנק הפועלים לא נבחרו לדירקטוריון ישראכרט

כך על פי הערכות ● האסיפה הכללית של חברת כרטיסי האשראי בחרה הערב, כפי הנראה, בתמר יסעור, אמנון דיק, דני ימין, אילן כהן, בני שיזף, צפריר הולצבלט ונעמה גת כדירקטורים שיצטרפו לשניים שמחכים להם - דליה נרקיס ואבי הוכמן

טל שניידר וטוויטר / איור: גיל ג'יבלי, גלובס

טוויטר: יומן מסע של טל שניידר בתעלת ביוב עם השפעה

כבר 12 שנים שאני מצייצת בטוויטר והפכתי לאחת העיתונאיות הישראליות המוכפשות והשנואות ביותר ברשת הזו • אבל אם טוויטר היא מקום כה רעיל ומדכא, למה אני נשארת שם? • עיתונאית גלובס טל שניידר על יחסי האהבה-שנאה עם הרשת הכי אלימה

ח"כ יעקב אשר (יהדות התורה) / צילום: לומי ברנטל

יו"ר ועדת החוקה: "אי-אפשר לדחוק את כל אזרחי ישראל ל-15 קניונים"

ח"כ יעקב אשר בדיון על פתיחת הקניונים: "לא נסכים לאשר הארכה של הפיילוט כמות שהוא, חייבים להרחיב אותו ולייצר פיזור גיאוגרפי נכון יותר" ● מנגד, המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' איתמר גרוטו, הביע התנגדות להרחבת פתיחת הקניונים לפני שיסתיים שלב הפיילוט

יאיר זילברשטיין, יו"ר עמידר הנבחר / צילום: ענבל מרמרי, גלובס

כצפוי: יאיר זילברשטיין, מועמדו של ליצמן, נבחר ליו"ר עמידר

זילברשטיין נבחר פה-אחד בישיבת דירקטוריון החברה, שבה נבחר גם אלי בנשימול למנכ"ל עמידר ● המינויים זקוקים לאישורו של שר השיכון יעקב ליצמן וצפויים לעבור בקרוב

ג'ו ביידן / צילום: Rogelio V. Solis, AP

ביידן ממשיך למלא את הצוות הכלכלי של ממשלתו

הבחירות החדשות של ג'ו ביידן כוללות את נירה טנדן שצפויה לכהן כראשת המשרד לתקציב ולניהול, ואת ססיליה ראוז שצפויה לכהן כראשת מועצת היועצים הכלכליים

ולרשטיין. ברכת המושבים / צילום: תמונה פרטית

המועמד החדש של כחול לבן לניהול רמ"י יאגף את ליצמן מימין

במטרה לאגף את ליצמן: גורמים בכחול לבן ובהתיישבות העובדת תומכים במועמדותו של יו"ר מועצת יש"ע לשעבר פנחס ולרשטיין ● ולרשטיין נענה לקריאתם, בעוד שמועמד אחר מטעמם, שר הדתות לשעבר איציק וקנין, נמנע מלהגיש מועמדות לתפקיד

בנימין נתניהו ובני גנץ / צילום: יהונתן סמייה, דוברות הכנסת

כחול לבן והליכוד מסכימים על דבר אחד: ככה אי אפשר להמשיך

אף שאתמול כונסה לראשונה מזה זמן רב ועדת השרים לחקיקה, בשני הצדדים של הקואליציה לא רואים עתיד לממשלה ● נתניהו רוצה בחירות בקיץ שבו צפויים להגיע כבר חיסונים לקורונה, אך בכחול לבן מעדיפים בחירות בקרוב, גם אם המשמעות של הדבר הוא שחצי מהם לא יכנסו לכנסת הבאה

רכב חשמלי בעמדת טעינה של Iberdrola ־ אחת החברות הגדולות בעולם בתחום האנרגיה הירוקה / צילום: Reuters, Vincent West

בורסות מילאנו ומדריד עשויות להיות הראשונות לצאת ממשבר הקורונה

כשהכלכלה העולמית תתחיל להתאושש וההשקעות יתחילו לצמוח שוב, סקטור האנרגיה הירוקה באירופה יהיה מהנהנים העיקריים - מה שצפוי להיטיב במיוחד עם מדדי המניות של איטליה וספרד

מצביעים במתחם קורונה בבחירות האחרונות / צילום: שלומי יוסף

קלפיות בבתי אבות, מתחמי "הצבע וסע" והצבעה באוטובוסים: כך מתוכננות להיראות הבחירות הבאות בישראל

בוועדת הבחירות המרכזית אין ספק שהולכים לבחירות וכבר החלו בהכנות, למרות הקשיים מול משרד הבריאות וראשי רשויות • הוועדה פנתה לעיריות בניסיון למצוא עוד מבני ציבור במטרה להפחית את הצפיפות בקלפיות • מבצע ספירת הקולות ישונה כך שיהיה יותר בטוח

שמואל סנראי/  צילום: יחצ

בכיר בלשכה המשפטית של רפאל תובע את החברה על התעמרות קשה

עו"ד חנן אבני, ראש שטח בכיר ולשעבר מ"מ יועמ"ש רפאל, תובע 7.5 מיליון שקל מהחברה ומהיועמ"ש שלה לשעבר, עו"ד שמואל סנראיי ● טוען כי ההתעמרות, הבריונות והפוגענות כלפיו הלכו והחריפו כשניסה לבלום את עו"ד סנראיי מלאשר פעולות המפרות את חוק חובת מכרזים

מתי דב, מנכ"ל מגוריט  / צילום: איל יצהר, גלובס

מגוריט רכשה 36 דירות חדשות ברמת השרון ב-98.5 מיליון שקל

מדובר בפרויקט של חברת ישראל לוי, המקימה ברחוב החלוץ 21 בעיר פרויקט פינוי-בינוי בן 4 מבנים בני 26-31 קומות ו-588 דירות ● המחיר הממוצע לדירה אותו תשלם מגוריט יהיה 2.74 מיליון שקל; תקבל הנחה של כ-7.5% על מחירי הדירות

מנכ"ל ארטימדיה עופר מילר. קו תקיף עם תג מחיר / צילום: תמר מצפי

עלייתה ונפילתה של הקואליציה שביקשה להילחם בגוגל ובפייסבוק

5 שנים אחרי שהוקמה, חברת ארטימדיה סוגרת את שירות הפרסום בווידאו שלה ● איך קרסה ההבטחה הגדולה למענה לענקיות הטכנולוגיה הבינלאומיות שנגסו נגיסות ענק בתקציבי הפרסום בישראל, ומה תהיה ההשפעה של הפסקת הפעילות על השוק

מנהלי חברת סלאק, בתחילת המסחר במניית החברה, יוני 2019 / צילום: Reuters, Brendan McDermid

סלאק לא רכבה על הגל של זום בתקופת המגפה, כעת היא פגיעה יותר

מגפת הקורונה העבירה עובדים רבים לעבוד מהבית, אך סלאק, חלוצה בתחום הצ'ט המשרדי, לא הצליחה ליהנות מכך בגלל היעדר יכולות וידאו חזקות ● האם סיילספורס, שמנהלת מגעים לרכישת סלאק, מתכננת לשפר את היכולות הללו וכך גם את מעמדה מול זום ומיקרוסופט?

הדמיה של רובע פארק לכיש באשדוד / הדמיה: משרד אדריכלים ארי כהן

הסכם פשרה בין עיריית אשדוד והתאחדות התעשיינים על הקמת רובע פארק לכיש

ההסכם סולל את הדרך להקמת שכונת מגורים חדשה באשדוד, בסמוך לנמל אשדוד ● השכונה החדשה תכלול כ-3,000 יחידות דיור ושטחי מסחר ותעסוקה ● התאחדות התעשיינים ונמל אשדוד התנגדו לתוכנית המקורית מחשש שתפגע בפעילות הנמל

ברלב בהפגנה ליד רח' בלפור בירושלים. "מעולם לא הייתי מעורבת באף מפלגה" / צילום: בן כהן

אור-לי ברלב: "עזבתי את התקשורת הממוסדת כי היא עסקה בהבל הבלים"

במגפיים אדומים ומצלמת סלולר בהיכון, הפכה אור-לי ברלב, העיתונאית האקטיביסטית, לדמות מפתח במחאת בלפור עם מעריצים ומאות אלפי צופים • בשיחה נטולת פילטר היא מסבירה למה איבדה אמון בתקשורת המסחרית ומה הקשר בין מה שאמרה על מיקי זוהר לעובדה שהפסיקו להזמין אותה לאולפנים

AIRBNB / צילום: דאדו רוביק, רויטרס

לקראת ההנפקה, Airbnb ודורדש מכוונות להערכות גבוהות מהצפוי

Airbnb מתכננת לפרסם טווח של בין 30 ל־33 מיליארד דולר, בעוד דורדש מבקשת להיות מוערכת בין 25 ל-28 מיליארד דולר

דודו מזרחי, מנכ"ל בזק / צילום: ישראל שם טוב

הביקושים עלו, ובזק תספוג ירידה בהכנסות המגיעות ממתחרותיה

הנוסחה לקביעת מחירי השימוש ברשת של בזק מבוססת על תחזיות לתעבורת האינטרנט ● ככל שהביקושים עולים, כך מחיר השימוש ברשת בזק יורד ● הקורונה הביאה לגידול דרמטי בביקושים, וההערכה היא שבזק תספוג נזק של עשרות מיליוני שקלים בשנה כתוצאה מכך

מסכי שוק המניות בשנחאי, סין / צילום: Reuters

מגמה מעורבת באירופה; הנפט יורד ב-1.9%, הזהב נחלש קלות

בסין פורסם היום כי מדד מנהלי הרכש (PMI) של התעשייה עמד בנובמבר ברמה של 52.1 נקודות, לעומת צפי כלכלנים ל-51.5 נקודות ● במסחר בחוזים על מדדי וול סטריט נרשמות ירידות של 0.3%-0.9%