גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

הסנגוריה הציבורית מציגה: האפקט ההפוך של חוק המעצרים

נתוני הסניגוריה מראים כי חוק המעצרים לא הוביל לירידה במספר המעצרים ואף גרם לעלייה חדה בהם ■ בדוח מתוארים קשיים מערכתיים המגבילים ולעיתים אף מונעים את האפשרות להגיש בקשות למשפט חוזר ולתקן הרשעות-שווא

יואב ספיר / צילום: אלון רון
יואב ספיר / צילום: אלון רון

"מספר המעצרים במדינת ישראל לא רק שלא פחת מאז חקיקת חוק המעצרים, אלא הלך וגאה. מנתוני משטרת ישראל עולה כי בשנת 1998 היו בישראל 40,345 מעצרים. מספרם של אלה טיפס באופן הדרגתי והגיע ל-62,291 בשנת 2012 מספר המעצרים הגבוה בעשור האחרון (בשנת 2013 חלה ירידה מינורית במספר המעצרים הכולל, שעמד על 61,049 מעצרים)" - כך עולה מדוח הסנגוריה הציבורית לשנת 2013, שהוגש לשרת המשפטים ציפי לבנינולוועדת הסנגוריה הציבורית.

הדוח סוקר בהרחבה את פעילותה של הסנגוריה הציבורית בשנה החולפת בייצוג עשרות אלפי לקוחותיה, וכן מתאר בהרחבה את פעילותה המוסדית הענפה של הסנגוריה.

תופעת ריבוי המעצרים, המעסיקה רבות את הסנגוריה, נסקרת בדוח בהרחבה. מהדוח עולה כי מספרם של המעצרים עד תום ההליכים גדל באופן ניכר ובעקביות: בשנת 1998 היו 6,080 מעצרים עד תום ההליכים, ואילו בשנת 2013 היו 20,082 מעצרים עד תום ההליכים. מנתוני המשטרה עולה כי מספר המעצרים לצרכי חקירה ("מעצרי ימים") אף הוא גדל בצורה משמעותית בעשור האחרון.

בהקשר זה חשוב להדגיש כי ברוב הגדול של מעצרי הימים (כשני שלישים לפי ההערכות), כלל לא מוגש כתב אישום כנגד העצור, ותיק החקירה שנפתח בעניינו נסגר מאוחר יותר.

בשנים האחרונות מתעורר החשש שמגמת הגידול במעצרים במדינת ישראל קיבלה רוח גבית מיעדיה המוצהרים של משטרת ישראל, שמצאו ביטוים ב"תוכנית המפנה". מדובר בתוכנית אסטרטגית עליה הכריז מפכ"ל המשטרה הנוכחי עם כניסתו לתפקיד בשנת 2011, אשר עיצבה והנחתה את עשייתה של משטרת ישראל בשנים האחרונות.

התוכנית מציבה מספר יעדים מרכזיים שמטרתם להגביר את רמת הביטחון האישי של האזרח, והיא מלווה ב"מערכת מדידה" שנועדה לבחון את ביצועיהן של תחנות המשטרה ולדרגן לפי עמידתן ביעדים שהוצבו.

אחד היעדים המרכזיים בתוכנית הוא "חיזוק ההרתעה", המודד את סיכויי העבריין להיתפס, ומהווה 40% מהציון הכללי שניתן ליחידה. בין המדדים הנשקלים במסגרת "מתחם ההרתעה" קיים גם "מדד מעצרי תום הליכים", המודד את כמות המעצרים עד תום ההליכים בכל העבירות ואת הגדלת כמות המעצרים מסוג זה.

הקושי באיתור הרשעות-שווא

עוד שלובים בדוח נתונים רבים על שיטות עבודתה של הסנגוריה הציבורית, על היקפי הפעילות שלה, על חתכיה השונים, ועל עלויות הפעילות; וכן מתוארות מגמות והתפתחויות כלליות הנוגעות למשפט הפלילי בכלל ולחירויות הפרט וזכויות חשודים, נאשמים ואסירים בפרט.

השנה נכלל בדוח הסנגוריה פרק מיוחד בנושא משפטים חוזרים ותיקון הרשעות-שווא. הסנגוריה הציבורית מתריעה כי קיומן של בעיות מוסדיות המקשות על איתור ותיקון הרשעות-שווא, בצירוף מדיניות היד הקמוצה שבה נוקט בית המשפט העליון בבואו לדון בבקשות למשפט חוזר מביאים לכך שקיימת תופעה, שאינה זניחה ואינה שולית, של אנשים חפים מפשע הנושאים במאסרים ממושכים.

בדוח מתוארים קשיים מערכתיים המגבילים ולעיתים אף מונעים את האפשרות להגיש בקשות למשפט חוזר ולתקן הרשעות-שווא בישראל:

■ הגבלת העברתם של חומרי חקירה ומוצגים: במשך שנים הפרקליטות הגבילה את העברתם של חומרי חקירה ומוצגים לעיונה של הסנגוריה הציבורית וגרמה להימשכות בלתי נסבלת של ההליכים בעניין.

■ מניעת האפשרות לערוך בדיקות עצמאיות במוצגים: יכולתה של הסנגוריה הציבורית לבצע בדיקות עצמאיות במוצגים (כגון בדיקות דנ"א) מוגבלת ביותר. המניעה לערוך את הבדיקות נובעת לעיתים מסירובה של הפרקליטות להעביר לידי הסנגוריה את המוצגים, או מכך שהמוצגים בתיק אבדו או הושמדו.

■ הסדרה לקויה של נושא שמירת המוצגים: נושא שמירת המוצגים אינו זוכה להסדרה הולמת, והחובה לשמור מוצגים אינה מקוימת במקרים רבים על-ידי הרשויות.

■ האצלת סמכותו של היועץ המשפטי להגיב לבקשות למשפט חוזר לממשלה לפרקליט המדינה: האצלה זו של סמכות היועץ המשפטי לממשלה מציבה את פרקליטות המדינה במצב של ניגוד עניינים מובנה, מאחר שמדובר בתיקים שהיו בטיפולה בשלב ניהול התיק והערעור.

■ חקיקה לא מספקת: החקיקה הקיימת בישראל לוקה בחסר בסוגיות מרכזיות ומהותיות בתחום של משפטים חוזרים ותיקון הרשעות-שווא.

הדוח מציף בעיות מהותיות נוספות בהתנהלות מערכת אכיפת החוק ומערכת המשפט, ובכלל זה מגמה מטרידה של גידול ניכר במספר המעצרים וכרסום בזכויות הנתונות לעצורים לפי החוק.

מספר המעצרים במדינת ישראל לא רק שלא פחת מאז חקיקת חוק המעצרים, אלא הלך וגאה בעשור האחרון. כאמור, בשנים האחרונות מתעורר החשש שמגמת הגידול במעצרים קיבלה רוח גבית מיעדיה המוצהרים של משטרת ישראל, שמצאו ביטוים ב"תוכנית המפנה".

לדעת הסנגוריה הציבורית, תוכנית זו סותרת באופן חזיתי את העיקרון הבסיסי שהותווה בחוק המעצרים ופסיקת בית המשפט העליון, ולפיו המעצר אינו צריך להוות כלי להרתעה ואינו יכול לשמש כמעין "מקדמה" על חשבון העונש.

במסגרת עבודתה השוטפת נתקלת הסנגוריה, לא אחת, במקרים חמורים של מעצרי-שווא המבוצעים על-ידי המשטרה גם במקרים שבהם אין לכך כל הצדקה. ברוב הגדול של מעצרי הימים כלל לא מוגש בסופו של דבר כתב אישום כנגד העצור, ותיק החקירה שנפתח בעניינו נסגר.

הסנגוריה אף מזהה מגמה של הנמכת הרף להגשת בקשות למעצר עד תום ההליכים, וזאת אף בעבירות קלות יחסית ואף במקרים של אנשים נעדרי עבר פלילי או כאלה המשתייכים לאוכלוסיות מוחלשות כגון אנשים עם מוגבלויות נפשיות. בשנים האחרונות חל כרסום נוסף בזכויות הנתונות לעצורים לפי החוק בשל לחצים מערכתיים והעומס המוטל על בתי המשפט.

מרבית העצורים בישראל אינם זוכים לממש את זכות ההיוועצות שלהם בסנגור לפני חקירתם במשטרה. למרות פסקי הדין של בית המשפט העליון, ועל אף הוראות החוק והתקנות, לא מקפידה משטרת ישראל ליידע את כל העצורים על זכותם להיוועץ בסנגור בכלל, ובסנגור ציבורי בפרט, טרם חקירתם, ולאפשר להם היוועצות כזו. התוצאה היא שהרוב המכריע של החשודים המובאים לתחנת המשטרה נחקרים ומוסרים את הודעותיהם מבלי שקיימו את זכותם להיוועץ בעורך דין.

לדברי הסנגור הציבורי הארצי, ד"ר יואב ספיר, "הדוח השנתי משקף את מחויבותה של הסנגוריה הציבורית לעשיית צדק ולתיקון עיוותי דין במשפט הישראלי. מאות עורכי הדין המייצגים מטעם הסנגוריה פועלים באופן יומיומי מתוך תחושה של שליחות חברתית ומעניקים ייצוג מקצועי ואיכותי לחשודים, נאשמים ואסירים הזכאים לכך לפי החוק.

"מעבר לעבודת הייצוג בתיקים הספציפיים, מעורבת הסנגוריה בהגשת עמדות עקרוניות לבתי המשפט ובהליכי חקיקה, במטרה ליצור איזון אל מול הרשויות האחרות ולהבטיח שמירה על חירויות הפרט בכלל ועל זכויות אדם במשפט הפלילי בפרט. אני מקווה שהדוח יתרום לשיח הציבורי בישראל, ושהאמור בו יוביל לשיפורים נחוצים במערכת המשפט הפלילי הישראלית".

עוד כתבות

דורון גרסטל / צילום: יח"צ

אופנהיימר חיובי על פריון: ממליץ "תשואת יתר" בפרמיה של 42% על מחיר המניה

מחיר היעד של פריון, 9 דולר, הוא מחיר בו המניה כבר נסחרה לזמן קצר בתחילת השנה הנוכחית לפני פרוץ משבר הקורונה

הרחוב הראשי של דיסניוורלד בארה"ב שומם בימי קורונה / צילום: Charles Sykes/Invision, AP

כשפתיחת דיסנילנד לא נראית באופק: דיסני תפטר 28 אלף עובדים

החברה מציינת כי ההחלטה התקבלה על רקע המשך ההגבלות במדינת קליפורניה

אוניברסיטת הרווארד / צילום: שאטרסטוק

בית הספר למנהל עסקים בהרווארד מתחייב להתמודד עם סוגיות גזעיות

דיקן בית הספר הכריז כי תוכנית הלימודים תשונה ויותר תלמידים שחורים יגויסו למוסד היוקרתי

אמיר אוחנה / צילום: לשכת עורכי הדין

האם השבדים אוסרים על הפגנות גדולות בזמן הקורונה?

ישראל לא תהיה הדמוקרטיה הראשונה שתגביל הפגנות בזמן הסגר. אלה העובדות ● "המשרוקית של גלובס"

הנשיא טראמפ במסיבת עיתונאים בבית הלבן ביום בו פורסם התחקיר  / צילום: Carolyn Kaster, Associated Press

עסק ביש: התחקיר של ה"ניו יורק טיימס" גנב לטראמפ את ההצגה

11 שנה הנשיא לא שילם פרוטה ● במשך שנתיים הוא שילם 750 דולר, 10% מן המס של מורה בבית ספר יסודי ● 24 שעות לאחר שחגג את מועמדות השופטת השמרנית איימי קוני בארט כמחליפתה של רות ביידר גינסבורג, שומות המס גנבו לו את ההצגה ● 35 ימים לבחירות, הנשיא בצרות

מכשיר ה-PCR הממוזער של חברת ויסבי (Visby Medical), של פרופ’ אדם דה לה זרדה (בעיגול) / צילום: רויטרס

הפרופ' הישראלי, בדיקת הקורונה המהירה ואישור ה-FDA: האיש מאחורי הפיתוח שיכול לשנות את כללי המשחק

הוא רק בן 36, ובשנים האחרונות ניסה לפתח מכשיר ביתי בגודל כף יד לגילוי מחלות מין • אבל אז הגיעה הקורונה ואיתה ההזדמנות הגדולה: מייסד Visby Medical אדם דה לה זרדה מספר ל"גלובס" על הפיתוח שכל העולם ממתין לו, ומה הסיכויים שהמוצר יגיע בקרוב לישראל

אנשי הצוות הרפואי בתחנת בדיקות הקורונה במתחם אוקטוברפסט במינכן מחכים לקחת דגימות ממתנדבים / צילום: Matthias Schrader , Associated Press

בדיקות מהירות, מניעת אירועים ומרפאות שיטפלו רק בקורונה ובשפעת: כך מתכוננים בגרמניה לגל השני

הרשויות בגרמניה מגבשות אסטרטגיה להתמודד עם החורף ומתכוונות להגביר משמעותית את השימוש בבדיקות האנטיגן החדשות, המעניקות תשובה בתוך 15 דקות ● בנוסף ייפתחו מרפאות מיוחדות לאבחון חולי שפעת וקורונה ● מה ישראל יכולה ללמוד?

עמדת פורטנייט / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

הקרב בין אפל למפתחת פורטנייט הגיע לביהמ"ש: עשרות מיליארדים על הכף

חברת אפיק גיימס פתחה במאבק נגד גוגל ואפל על גובה העמלות שהן גובות וטוענת שהכוח שלהן מופרז, אך ספגה ביקורת מהשופטת: "הרבה רואים בכם גיבורים, אבל לא התנהלתם ביושר"

חניון היבדק־וסע בת"א, יולי. צריך לשכלל ולייעל את התשאול האפידמיולוגי / צילום: Sebastian Scheiner, Associated Press

לידיעת הממשלה: כך אפשר לייעל את החקירות האפידמיולוגיות בין לילה

אם מדינת ישראל נכשלה עד כה במניעת אירועי הפצת-על, כפי שנראה שאירע במיוחד בראש השנה וביום הכיפורים, לפחות מערך יעיל לזיהוי מפיצי-העל יצמצם את הנזק מהם

המרינה בהרצליה / צילום: דב גרינבלט, החברה להגנת הטבע

המאבק על המרינה: מירי רגב דוחפת, גילה גמליאל מנסה לבלום

חופי הים התיכון נמצאים תחת מכבש לחצים גובר ● תוכנית שנדונה השבוע במינהל התכנון להקמת שש מעגנות חדשות לכלי שייט ברחבי ישראל, עשויה לצמצם את המרווח עוד יותר ● שרת התחבורה מנסה לקדם את המהלך בעקבות פנייתם של מספר ראשי ערים, השרה להגנת הסביבה מציגה את המחיר הכבד והכפול שישלמו אזרחי ישראל

מתפללים מחוץ לבית הכנסת בבני ברק / צילום: Oded Balilty, AP

מועצת חכמי התורה של ש"ס: לסגור את בתי הכנסת, תפילות בחוץ בלבד

לאחר פנייה של יו"ר ש"ס אריה דרעי, מועצת חכמי התורה פרסמו הוראה חד משמעית לסגור את בתי הכנסת: "על כל אחד ואחד להתחזק בכל כוחו לשמור ולהקפיד על כל הנחיות הבריאות אחת לאחת" ● מנגד, בציבור החרדי האשכנזי יש פילוג ומחלוקות עם הרשויות

חנויות סגורות לאורך הרחוב בעקבות הסגר השני / צילום: כדיה לוי, גלובס

"מחטף" התשלום על ימי הבידוד? "הגיעו להסכם מאחורי הגב שלנו"

היום הודיעו משרד האוצר, ההסתדרות ונשיאות המעסיקים והעסקים בישראל לבג"ץ כי הם הגיעו להסכמות לגבי אופן התשלום בעבור ימי הבידוד ● אולם לא כל ארגוני המעסיקים מסכימים להסכם: "המדינה מוחקת ברגל גסה את ימי המחלה של העובדים"

יעקב ליצמן / צילום: מארק ישראל סלם - ג'רוזלם פוסט

מסתמן: ליצמן יחזור למשרד השיכון כסגן שר

ליצמן התפטר לפני כשבועיים בשל הטלת הסגר בתקופת החגים ●בימים הקרובים הוא צפוי לדון בנושא יחד עם ראש הממשלה כאשר הכיוון הוא מינוי של שר קיים למשרד השיכון בנוסף לתפקיד קיים ולאחר החגים חזרתו של ליצמן למשרד כסגן שר ● ההחלטה תתקבל עד סוף השבוע

מטוס ישראייר / צילום: יחצ

ישראייר לבג"ץ: אפשרו המשך מכירת כרטיסים למדינות ירוקות בטיסות קיימות

הפנייה מגיעה בעקבות מתווה התעופה שעל פיו יכולים לצאת מישראל רק מי שרכשו כרטיסי טיסה עד 25.9 בשעה 14:00, מתווה שמעורר בעייתיות וגם "תמרון" שיאפשר מכירת כרטיסים

רצפת המסחר בבורסת ניו יורק / צילום: רויטרס

מדוע שוק ההון מעדיף את הטווח הקצר על פני הארוך?

האם ההשקעה לטווח ארוך מתה? לשינויים שהתחוללו בשנים האחרונות בדפוסי השקעתם של המשקיעים האמריקאים, יש יותר מסיבה אחת

שמעון דהן, בעלים של "מוסך דהן", מוסך פחחות וצבע בבני ברק / צילום: תמונה פרטית

"אם הייתי שכיר הייתי יושב בבית ומקבל 70% מהשכר שהיה לי"

שמעון דהן הוא הבעלים של מוסך פחחות וצבע "מוסך דהן" ● "בבת אחת עברנו ממחזור של מאה לאפס" ● "גלובס" שם את הסיוע לעסקים קטנים ולעצמאים במרכז 

תומכי חיזבאללה / צילום: Aziz Taher, רויטרס

נחשפו אתרים לייצור טילים מדויקים של חיזבאללה בלב שכונות מגורים

גורמי ביטחון ישראלים אומרים כי הפיצוצים אשר התרחשו בשנים האחרונות בסביבה אזרחית בשטח לבנון ממחישים את השימוש הציני שעושה ארגון הטרור חיזבאללה באזרחי המדינה כמגן אנושי

אורן שובל / צילום: שלומי יוסף, גלובס

חברת VIA רכשה את הסטארט-אפ הישראלי פליטונומי

פליטונומי מפתח פתרונות לניהול ציי רכב על בסיס בינה מלאכותית וגייס עד היום כ-5 מיליון דולר ● סכום הרכישה מוערך ב-15-25 מיליון דולר

מפגינים עולים אל הכנסת / צילום: Sebastian Scheiner, Associated Press

"הפנימו והבינו, זה קרב על חיינו": אדלשטיין ואוחנה בנסיון להבהיר את ההנחיות

שר הבריאות, יולי אדלשטיין, השר לביטחון פנים, אמיר אוחנה וממלא מקום המפכ"ל, מוטי כהן, ערכו מסיבת עיתונאים חריגה במרכז תל אביב ● בהצהרות עצמן לא נמסר מידע חדש, אך השלושה נאלצו להתמודד עם הפגנה קולנית במחאה על הזכות להפגין

בניין הבורסה לניירות ערך בתל אביב / צילום: Baz Ratner , רויטרס

ירידות קלות בבורסה; דסק"ש קופצת ב-17%, נכסים ובנין ב-15%

מגמה שלילית באירופה וירידות של כ-0.7% במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב ● הבחירות בארה"ב נכנסות לישורת האחרונה ● הדולר והאירו נחלשים מול השקל