גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

לאיזה בית משפט יש סמכות לדון בסכסוך על היקף עיזבון?

ביהמ"ש העליון קובע כי הסמכות הבלעדית לדון בסכסוך הנוגע להיקף עיזבון נתונה לביהמ"ש לענייני משפחה, וזאת ללא קשר לזהות הצדדים לסכסוך - "ובלבד שהסכסוך הירושתי תרם תרומה ממשית ליצירתה של עילת התביעה"

נעם סולברג / צלם: אריאל ירוזלימסקי
נעם סולברג / צלם: אריאל ירוזלימסקי

סכסוכים בין בני זוג מתפרשים על פני תחומים רבים. לאור זאת שסמכויותיהם של בתי המשפט בישראל נקבעות בהתאם לקריטריונים שונים, ובהם שוויה של התביעה ועוד, היה נוצר בעבר מצב של פיצול סמכויות בין בתי המשפט השונים. אותם בני זוג היו מוצאים את עצמם מתדיינים בכמה ערכאות במקביל, כאשר כל ערכאה דנה בפן שונה של הסכסוך.

על מנת למנוע פיצול שכזה, וכדי שבסכסוכים בתוך המשפחה ידונו שופטים המתמחים במיוחד בכך, הוקם בשנת 1995 בית המשפט לענייני משפחה. מאז הקמתו מרוכזות בו ההתדיינויות בין בני המשפחה, שהסמכות לדון בהן אינה נתונה לבתי הדין הרבניים.

ובכל זאת, עד היכן מתפרשת סמכותו של בית המשפט לענייני משפחה? האם כל סכסוך בין בני אותה המשפחה יידון רק בפניו? ומה בנוגע לסכסוכים שמהותם ראויה להידון בפניו, אך שאינם דווקא בין בני משפחה?

בשנת 2000 חתמו שרה לוין ז"ל ושני ילדיה - אחות ואח - על הסכם, שבמסגרתו העבירה האם לשני ילדיה, ללא תמורה, את הזכויות ב-3 דירות, מחצית לכל אחד מהם. מכוח אותו ההסכם, חרף רישום הזכויות בדירות על שמם בספרי המקרקעין, לא היו שני הילדים זכאים לתפוס חזקה בדירות או לעשות בהן שימוש כלשהו. באותו ההסכם נקבע כי במקרה שאחד משני הילדים ילך לעולמו לפני האם, זכויותיו בדירות יחזרו לאם.

סמכות ייחודית

כ-10 שנים מאוחר יותר הלך הבן לעולמו והשאיר אחריו 4 ילדים, 4 יורשים. מכוח ההסכם האמור ולאור פטירתו של הבן לפני אמו, הוחזרו זכויותיו בדירות לבעלותה של האם. זו הלכה לעולמה 3חודשים אחרי בנה. מכוח צוואתה ירשו אותה בתה וארבעת נכדיה, ילדיו של בנה המנוח, לזו מחצית ולאלה המחצית הנותרת (שמינית לכל אחד).

ארבעת ילדי הבן המנוח התקוממו על כך שבעוד מחצית הזכויות בדירות, שהועברו מסבתם לאביהם, הוחזרה לבעלות הסבתא לאחר פטירת אביהם, והיא נכללת בין נכסי עיזבונה - הרי המחצית הנותרת, שהועברה בזמנו לבעלות דודתם (אחותו של אביהם), נשארה בבעלותה ואינה נכללת בין נכסי העיזבון.

כך נוצר מצב, שלפיו בנוסף למחצית, לה היא זכתה עוד בחייה של אימה, תזכה הדודה בעוד רבע מן הזכויות בדירות, היינו, במחצית מחלקו של אחיה המנוח, שהוחזרה לבעלות אימם. כך ייוותרו ילדי הבן המנוח עם רבע מן הזכויות בדירות בלבד.

לפיכך, הגישו ארבעת יורשי הבן המנוח לבית המשפט המחוזי בתל-אביב תובענה שעיקרה הצהרה כי ביום פטירתה, הייתה הסבתא הבעלים של מלוא הזכויות בדירות, כי לפיכך הן חלק מעיזבונה, וכי כתוצאה מכך ארבעת ילדי הבן המנוח זכאים להירשם כבעלים של מחצית מהן.

פרקליטתם, עו"ד רויטל כרם, טענה כי הבעלות בדירות הועברה אל שני ילדי האם המנוחה בנאמנות בלבד, וכי לפיכך היא מעולם לא חדלה להיות הבעלים. טענה נוספת עליה התבססה התובענה הייתה זו שלפיה מכוח חוק הירושה, הוראות ההסכם בטלות (הדודה מיוצגת בידי עו"ד יצחק אינדיג).

במילים אחרות: התובענה שהוגשה לבית המשפט המחוזי עסקה בשאלת היקפו של עיזבון הסבתא המנוחה - האם הוא כולל את מלוא הזכויות בדירות, שמא רק את מחציתן, זו שהוחזרה מן האב המנוח אל הסבתא?

שופט בית המשפט המחוזי, יהושע גייפמן, אשר במשך שנים רבות לפני מינויו לכהונת שופט מחוזי ישב לדין בבית המשפט לענייני משפחה, קבע כי הסמכות לדון בתובענה מוקנית לבית המשפט לענייני משפחה.

באמצעות עו"ד רויטל כרם הגישו ארבעת יורשיו של הבן המנוח לבית המשפט העליון בקשת רשות לערער על החלטתו של גייפמן.

מחמת חוסר בהירות בפסיקה בקשר לפרשנות סעיף החוק הרלבנטי, המעניק לבית המשפט לענייני משפחה סמכות ייחודית לדון בתובענות, שעילתן סכסוך בקשר לירושה, העניק שופט בית המשפט העליון, נעם סולברג (בהסכמת הנשיא אשר גרוניס והשופט חנן מלצר) ליורשיו של הבן המנוח רשות לערער על החלטתו של גייפמן. אלא שהוא דחה את ערעורם לגופו.

תחילה, הוא קבע כי די בכך שארבעת היורשים העלו טענה, שלפיה ההסכם שנחתם בין הסבתא לבין שני ילדיה בטל מכוח הוראה בחוק הירושה, על מנת שייקבע כי הסמכות לדון בכך מוקנית לבית המשפט לענייני משפחה.

אלא שסולברג ראה להתמקד בשאלה האחרת: האם כאשר החוק מקנה לבית המשפט לענייני משפחה סמכות ייחודית לדון בתובענה שעילתה סכסוך בקשר לירושה, יהיו הצדדים אשר יהיו, באה בגדר זה גם תובענה הנוגעת להיקפו של עיזבון?

בדרכו להכריע (ואולי לא ממש להכריע) בשאלה זו, סקר סולברג את הטעמים להקמתו של בית המשפט לענייני משפחה. הוא הזכיר את הצורך לרכז, בערכאה מקצועית אחת, את הדיון המשפטי במחלוקת שבין בני משפחה, במלואה. הוא הזכיר אף את הצורך בכך, ששופט בעל מומחיות בתחום, המבין את הרגישויות המיוחדות של המשפחה הניצבת בפניו, יספק פתרון יסודי ומקיף לסכסוך כולו, על כל הסתעפויותיו.

על-פי סולברג, דברים אלה טובים ויפים גם לעניין "תובענה שעילתה סכסוך בקשר לירושה, יהיו הצדדים אשר יהיו", כלשון החוק. אלא שבנוגע לתובענות שכאלה ירכוש בית המשפט לענייני משפחה סמכות ללא קשר לזהות הצדדים.

סולברג סקר את הגישות השונות, שהחזיקו שופטים שונים, בנוגע לסוגייה זו. לדידו, הגיעה העת להכריע בין הגישות השונות.

"לטעמי, בגדר תובענה שעילתה סכסוך בקשר לירושה באה גם תובענה בנושא היקפו של העיזבון הנובע מהירושה, ובלבד שהסכסוך ה'ירושתי' תרם תרומה ממשית ליצירתה של עילת התביעה", קבע סולברג. "ככל שעילת הסכסוך ומקורו בעניינים הקשורים בקשר הדוק יותר לענייני הירושה - כך גובר הצידוק לרכז בבית המשפט לענייני משפחה את הדיון בתובענה זו יחד עם היבטים אחרים הקשורים לסכסוך בקשר לאותה ירושה. ככל שהיווצרותה של עילת התביעה נוגעת לאספקטים אזרחיים, שאינם קשורים לירושה, ואינם במומחיותו של בית המשפט לענייני משפחה - כך פוחת הצידוק להכיר בסמכותו לדון בתובענה זו", המשיך.

סכסוך אזרחי או "ירושתי"

אלא שמודע לכך שסיווג שכזה אינו פשוט כלל ועיקר, הוסיף סולברג וקבע כי "לצורך סיווג הסמכות יש לבחון מהו היסוד הדומיננטי בסכסוך - זה האזרחי או זה ה'ירושתי'". בקשר לכך מייחס סולברג חשיבות גם לפן הסובייקטיבי, הבוחן את האופן שבו הצדדים עצמם משקיפים על המחלוקת שביניהם.

"אינני רואה הצדקה להגביל את סמכות בית המשפט לענייני משפחה לדון בתובענות בהן הצדדים הם יורשים בלבד", המשיך סולברג בהילוכו. "הגבלה זו אינה עולה בקנה אחד עם התכלית... למנוע מצב שבו סכסוך ירושה ידון הן בבית המשפט לענייני משפחה, הן בבית משפט אזרחי, ובוודאי שאינה מתיישבת עם לשונו המפורשת של הסעיף, במינוח 'יהיו הצדדים אשר יהיו'".

הוא הוסיף וקבע כי גם תביעות של צדדים שלישיים זרים נגד מנהל העיזבון, הקשורות לעצם מילוי תפקידו, יבואו בגדר תובענות, שעילתן סכסוך בקשר לירושה. "עם זאת, ראוי לציין כי זהותם של הצדדים, ובפרט היותם יורשים, צפויה להשפיע במידה ממשית על הערכת מידת תרומתו של אותו סכסוך 'ירושתי' להיווצרותה של עילת התביעה", הבהיר.

השיקולים האמורים, בנוסף לצורך במומחיות ובמקצועיות של בית המשפט לענייני משפחה לדון בסכסוכים משפחתיים, הביאו את סולברג לקבוע כי הסמכות לדון בתובענת ארבעת היורשים מוקנית לבית המשפט לענייני משפחה.

אף שהוא לא התעלם מכך שהמחלוקת נסבה סביב משמעותו של הסכם, שנעשה שנים רבות לפני שמי מן הצדדים לו הלך לבית עולמו, הרי "לסכסוך ה'ירושתי' בנוגע לאותו חוזה ולהיקף העיזבון הנגזר ממנו, אשר התגלע בין הצדדים לאחר מות המנוחה, יש תרומה משמעותית ליצירתה של עילת התביעה", קבע והוסיף: "דומה כי הצדדים עצמם משקיפים על המחלוקת ביניהם, כסכסוך הקשור לירושה".

סולברג דחה את הערעור, אך נוכח אי-הבהירות ששררה בסוגייה הנדונה, לא חייב אף אחד מן הצדדים בהוצאות ההליך .(רע"א 5267/14).

עוד כתבות

פרופ' יעקב פרנקל, נגיד בנק ישראל 2000-1991 / צילום: איל יצהר, גלובס

מגובה בסל מטבעות ובנגיד לשעבר: סאגה משיקה מטבע קריפטו "יציב"

כמעט שלוש שנים לאחר שהוקם, השיק היום מיזם הבלוקצ'יין Saga, שנוסד על ידי משה חוגג ועידו שדה מן, מטבע דיגיטלי "יציב" ● עם צוות היועצים של החברה נמנים הפרופסורים לכלכלה יעקב פרנקל, מיירון שולס ודן גלאי

מטוס הדרימליינר העשירי של אל על הנקרא אילת  / צילום: יוחאי מוסי

כמה תעלה לכם טיסה בקו החדש של אל על לאוסטרליה?

ההודעה ההיסטורית על בחינת הפעלת הקו הישיר לאוסטרליה יצאה עם פרסום דוחות אל על לרבעון השלישי ● אלה לוחות הזמנים והמחירים של הקו הניסויי החדש

שי באב"ד ומשה כחלון / צילום: ליאור מזרחי

מבקר המדינה החדש מרוקן מתוכן את הדוח על הגירעון

ל”גלובס” נודע כי מהדוח שצפוי להתפרסם בסוף החודש הוסרו פרקים שלמים והוא לא יכלול אמירות אישיות שהופיעו בטיוטה, על התערבות פוליטית בעבודת הדרג המקצועי במשרד האוצר • בדיון בכנסת גילה המבקר כי הוא התערב באופן אישי במחלוקת שנוצרה במשרדו בנושא

נתניהו וליברמן לאחר הצטרפות ישראל ביתנו לקואליציה/ צילום: חיים צח לעמ

נתניהו לוחץ על ליברמן להתייצב למו"מ של 48 שעות

רה"מ כתב בטוויטר: "נותרה רק אפשרות אחת למנוע בחירות מיותרות: אני קורא לאביגדור ליברמן להיכנס למו"מ מואץ ב-48 השעות שנותרו כדי להקים ממשלת לאומית חזקה לישראל"

מנדלבליט מודיע על הגשת כתב אישום נגד נתניהו/ צילום: רפי קוץ

מנדלבליט יתייחס לשאלה אם כתבי האישום מחייבים את התפטרות נתניהו מתפקידיו כשר

היועץ המשפטי לממשלה הודיע לבג"ץ כי הוא יגיב לעתירה שהגישה התנועה לאיכות השלטון שדרשה את התפטרות נתניהו מכל תפקידיו בעקבות הגשת כתב האישום נגדו ● מנדלבליט יגיש את תגובתו בבוקר יום חמישי הקרוב

טוויטר / צילום: שאטרסטוק

טוויטר מסכמת שנה: מה היה הציוץ האהוב בישראל ב-2019?

הרשת החברתית טוויטר פרסמה הלילה סיכום רשמי של שנת 2019 בפלטפורמה ● בין ההאשטאגים הפופולריים בישראל: האירוויזיון, פורטנייט וניסיון הנחיתה על הירח של בראשית

משה בר סימן טוב/ צילום: ליאור מזרחי

שנתיים לאחר שנגנזה רפורמת התמרוקים חוזרת

הרפורמה שאמורה להקל את הרגולציה על מוצרי קוסמטיקה וטואלטיקה חוזרת לשולחן הדיונים אחרי עבודת מטה של משרד הבריאות שנמשכה שנתיים 

אלברטו סלזאר, נייקי / צילום: רויטרס

ארה"ב: מאות עובדות ועובדי נייקי הפגינו במחאה על יחס החברה לנשים

400 עובדות ועובדי חברת הלבשת הספורט הפגינו במחאה על היחס של החברה לנשים שכולל שכר נמוך יותר משל גברים והתנהגות לא ראויה ● העובדים ניצלו את אירוע חניכת הבניין החדש של החברה שנקרא על שם מאמן ריצה שהפעיל לחץ נפשי וסימם אתלטיות ואתלטים שאימן

פול וולקר / צילום: Lucas Jackson , רויטרס

פול וולקר, יו"ר הפד לשעבר שחתום על ריסון האינפלציה, הלך לעולמו בגיל 92

הבנקאי הביישן שכיהן כיו"ר הפד תחת הנשיאים ג'ימי קרטר ורונלד רייגן שהשפיע במידה רבה גם על התפתחות הרגולציה בסקטור הבנקאות, ועל שמו נקרא חוק וולקר

המחיר היקר שמשלמים על הקלות בהיתרי בנייה / צילום: shutterstock, עיצוב: טלי בוגדנובסקי

המחיר היקר שמשלמים על הקלות בהיתרי בנייה

בעלי זכויות מעדיפים פעמים רבות להיענות לדרישות של מחלקות הנדסה בעיריות ומבקשים הקלות על סעיפים שלאו דווקא מוגדרים כך בחוק, כדי לחסוך בזמן ובביורוקרטיה ● הדיירים עשויים לשלם על כך כאשר יידרשו לשלם בהמשך היטל השבחה

סניף WeWork בניו יורק / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

הכישלון של סופטבנק ב-WeWork: גולדמן זאקס מוביל את המירוץ למימון מחדש

סופטבנק שכר את גולדמן זאקס לטובת מימון מחדש להחייאת WeWork ● בנק ההשקעות יארגן מסגרת אשראי של 1.75 מיליארד דולר שיירשם תחת החוב של הבנק היפני

מיכל הלפרין, הממונה על רשות התחרות / צילום: יונתן בלום, גלובס

מיזוג הבנקים מזרחי טפחות ואיגוד יוצא לדרך: רשות התחרות לא תערער

רשות התחרות הודיעה הבוקר כי לא תערער על החלטת בית הדין לתחרות לאשר את מיזוג הבנקים "לאחר דיון פנימי שנערך ברשות" ● מניית אגוד מזנקת ב-10% בבורסה בתל אביב

מפעלי ים המלח / צילום: רויטרס

המלחמה על קרן העושר: רשות המסים בדרך לחקיקה נגד כיל, שוקלת גם הליכים משפטיים

במשרד האוצר זועמים על כיל: השומה שהגישה לשנת 2018 כוללת תרגילים חשבונאיים, שחוסכים ממנה תשלום מס לקרן העושר • גורם ממשלתי: "יש כאן כמעט חצייה של הגבול הפלילי" • באוצר אומרים כי חברות נוספות מתחמקות מתשלום תמלוגים • כיל: אנחנו פועלים בשקיפות ולפי חוק

אלון מאסק. / MIKE BLAKE / צילום: רויטרס

אלון מאסק קונה גם את השכנים: אלה הנכסים עליהם הוא הוציא 100 מיליון דולר בתוך 7 שנים

כמו מיליארדרים אחרים לפניו - בכל במה שנוגע לנדל"ן שלו, מאסק נוהג לקנות את כל השכונה: ב-7 השנים האחרונות, מאסק וחברותיו בע"מ צברו אשכול של 6 בתים בשני רחובות בשכונת בל אייר שבלוס אנג'לס וכן אחוזה בת 100 שנה בצפון קליפורניה ליד מטה טסלה

וירג'ין אטלנטיק / צילום: יחצ

אפקט התחרות: וירג'ין אטלנטיק רוצה את לקוחות היוקרה של אל על ושל בריטיש

החברה יוצאת בפעילות המזמינה את חברי מועדון הנוסע המתמיד בדרגת פלטינום ויותר באל על להשוות את סטטוס הנוסע המתמיד שלהם למשך שנה

קניות באמזון  / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

המסחר באמזון מגיע לבורסה בת"א בדלת האחורית: צירון רוכשת פעילות שמספקת שירותים לסוחרים

צירון חתמה על הסכם מיזוג והחלפת מניות לרכישת חברה המאגדת פעילות של שירותים לסוחרים בפלטפורמה של אמזון ● תעמיד לחברה המתמזגת הלוואה של 1.2 מיליון שקל

משפחת שריד, בעלי חברת שיח / צילום: יח"צ

בעלי חברה משפחתית? תתכוננו לשלם יותר ביטוח לאומי

בחוזר פנימי קצר הסביר המוסד לביטוח לאומי כי הוא חוזר בו מחוות דעת שלו עצמו, וצפוי להוציא לבעלי מניות בחברות משפחתיות חיובים - גם על הכנסות שאילו היו מופקות ישירות על ידי אותם יחידים היו פטורות ממס

יעקב פרי / צילום: תמר מצפי, עיבוד תמונה: טלי בוגדנובסקי

דיווחים בגרמניה: ראש השב"כ לשעבר בעקבות "שוד התכשיטים הגדול בהיסטוריה"

CGI Group, שבראשה עומד ראש השב"כ לשעבר יעקב פרי, מעורבת לפי הדיווחים בניסיון למצוא מי שדד תכשיטים ויהלומים בשווי רב ממוזיאון היסטורי בדרזדן לפני שבועיים ● המשטרה מציעה פרס של חצי מיליון אירו למידע על השוד

סניף רשת BE פארם של שופרסל באילת / צילום: שיר גולני

מנסה לשפר את הרווחיות: שופרסל תחל לאחד את פעילות הסחר שלה עם Be

ספקים בתחום מוצרי הצריכה עודכנו בשבוע האחרון כי Be תאחד את רוב פעילות הסחר שלה עם שופרסל • שופרסל: "פועלת ליצירת סינרגיה מירבית בין הרשתות"

מגדלי חוף הכרמל / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

"לתשובה אין הרשאה לתכנן את ייבוש הים לפרויקט מגדלי חוף הכרמל"

כך טען היום נציג המדינה בדיון בבימ"ש ● זאת כחלק מדיון על עתידו של הפרויקט השנוי במחלוקת "מגדלי חוף הכרמל" שנמצא בדרום קו החוף החיפאי ● כחלק מבניית הפרויקט תוכנן לייבש שטח שנמצא בסמיכות לחוף