גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

המלצות אנדורן להסדרי החוב: דרמה או עוד שלב באבולוציה?

ועדת אנדורן לבחינת הסדרי החוב בישראל סיימה השבוע עבודה של כשנה וחצי, ופרסמה את המלצותיה לשיפור שוק החוב בעקבות שטף הסדרי האג"ח שפקד את מקומותינו בשנים האחרונות

אורי יוגב יאיר לפיד יעל אנדורן / צילום: רוני שיצר
אורי יוגב יאיר לפיד יעל אנדורן / צילום: רוני שיצר

לפני כשנה וחצי, במאי 2013, לאחר כ-94 הסדרי חוב בסך של 21 מיליארד שקל, וכשברקע ההסדר המתוקשר והגדול של אי.די.בי (אז עוד בראשות נוחי דנקנר), נענו שר האוצר יאיר לפיד והנגיד דאז פרופ' סטנלי פישר לקריאות ציבוריות "לעשות משהו". השניים הקימו את "הוועדה לבחינת תהליכים לעריכת הסדרי החוב בישראל', בראשותה של יעל אנדורן. מאז תפחו מספר הסדרי החוב בישראל, והיקף החוב שנכנס להסדר.

השבוע הגישה הוועדה, תחת השם "הוועדה לבחינת הסדרי חוב בישראל', את המלצותיה הסופיות. מבחינת חבריה הם טיפלו בעיקר במסגרת של ניהול הסדרי החוב, ושיפרו אותה, ולא קבעו כללים נוקשים ביחס למהות קבלת ההחלטות על אופי ההסדרים.

על מה מדובר? אפשר לומר שהסדר חוב נבחן לפי שלושה פרמטרים: עומק התספורת והפיצוי בגין הפחתת החוב או דחיית תשלומו (למשל באמצעות מתן מניות); התמשכות ההליך תוך תלות גם בזכויות ובסמכויות שיש למלווים; ועלות ההגעה להסדר (למשל התשלום לבעלי תפקידים שממונים לחברה הנמצאת בקשיים). הוועדה טיפלה בראש ובראשונה בשני ההיבטים האחרונים.

המלצות הוועדה בראשות אנדורן לא קובעות שמי שלא שילם יאבד אוטומטית את החברה, כך שהקריאות שהושמעו אגב דוח המלצות הביניים רוככו. הוועדה קובעת מנגנונים שאמורים לזרז את ההכרה במצב משברי שדורש שינוי פעיל בתנאי החוב, להקדים את הטיפול באיום של משבר פיננסי, או במשבר שכבר החל, ולקצר את שלב ההגעה להסדר. אבל מה יהיה עומק התספורות העתידיות? את זה יקבעו השוק וביהמ"ש.

בדוח הוועדה מרבים להשתמש במילים "הגברת הוודאות". ואולם, מדובר בהקטנת פוטנציאל התמשכות הקרקס טרם ההליך (מאבק על הגדרת חברה כחדלת פירעון), ואז על מהות ההסדר, אבל אין מה לחפש ודאות בנוגע לתוצאות הסופיות של הסדרי החוב. מה שהיה הוא שיהיה - כל מקרה לגופו - רק שזה יצטרך לקרות מהר יותר, ותוך קבלת החלטות מהירה למדי מצד מחזיקי האג"ח, הנאמנים ויתר הגורמים הרלבנטיים.

כך, הוועדה היא עוד שלב באבולוציה של שוק האשראי החוץ-בנקאי, שאכן מקדמת את השוק הצעיר יחסית, שעדיין לא הבשיל, אך מותירה לשוק עצמו לקבוע את מהות ההסדרים העתידיים, ובכלל זה את המחיר שאותו יידרשו בעלי השליטה לשלם עבור הסדר כסטנדרט.

נולדו מחשש

מהיכן זה נולד? במאי 2013 יישרה ההנהגה הכלכלית קו עם חששות הציבור, כפי שבאו לידי ביטוי גם בכותרות העיתונים, ושר האוצר והנגיד החליטו להתערב רגולטורית. כתב המינוי של הוועדה קבע כי עליה לבחון: "1. קביעת עקרונות, לרבות משותפים, להסדרי חוב של לווים ממגזרים שונים, וכן את השלכותיהם על מתן האשראי ותמחורו; 2. הסדרת תהליכים לגיבוש ואישור הסדרי חוב, לרבות באופן שימנע חשש לניגוד עניינים, בגיבוש ואישור ההסדר; 3. קביעת עקרונות להטלת מגבלות על בעל שליטה בתאגיד שמצוי בהסדר חוב הכולל פגיעה משמעותית במלווים, לרבות תנאים להעמדת אשראי בידי בנקים או גופים מוסדיים לחברה שביצעה הסדר חוב שכלל מחיקה, או לחברה הנשלטת על-ידי מי שהיה בפירוק, בפשיטת רגל או בהסדר חוב שכלל מחיקה; 4. את הצורך במתן גילוי בדבר הסדרי חוב הנערכים בחובות שאינם סחירים, במקרים שבהם להסדרים אלו היבטים ציבוריים".

בתחילה דובר על כך שהוועדה תגיש את המלצותיה תוך 180 יום. ואולם, רק כמעט שנה לאחר שקמה, פרסמה הוועדה את המלצות הביניים שלה, שכללו שורה של הנחיות חדשות, וגם אמירות בלתי מתפשרות, שלפיהן "כאשר חברה לא עומדת בחובותיה, יש לקחת את השליטה בה מידי בעליה".

אבל גם זה לא היה סוף פסוק. רק השבוע הגישה הוועדה את ההמלצות הסופיות לשר האוצר ולנגידה, והן פחות אגרסיביות, ואינן כוללות מסלול חדש לטיפול מהיר בחברות חדלות פירעון דרך הכנ"ר - מסלול שהוועדה רצתה להציע, אך נמלכה בדעתה לאחר לחץ חריף ממערכת המשפט.

יחד עם זאת, הוועדה אכן הציגה כמה שינויים שמשנים את המציאות - גם אם המציאות כיום אינה המציאות שהייתה כאן לפני כשנה וחצי, לפני הדרמה שהתנהלה יותר מדי זמן במסדרונות ביהמ"ש המחוזי בתל אביב בכל הנוגע לקריסה ולסוגיית הבעלות בקונצרן אי.די.בי. אבל האם זה יביא לשינוי משמעותי בהסדרי החוב?

בפועל, המתווה הראשון שממליצה הוועדה רלבנטי לחברות שלא עומדות בקובננטים, אך עומדות בחובן, ושבוחרות מיוזמתן לפעול במסגרתו של אותו מתווה (בין אם הן מתחילות מיוזמתן במו"מ בעת הפרת קובננטים, או מסכימות להכניס לשטר החוב התניית "חוב בקשיים").

במתווה השני, שנוגע לחברות שנקלעו לקשיים ואינן משלמות את חובן, הסמכות הסופית להכרעה נותרה בידי ביהמ"ש, ולנושים יש אפשרות להימנע מפנייה לביהמ"ש.

מה שכן, הוועדה מנסה להכניס את הדיונים בביהמ"ש לסד זמנים שאינו בלתי סופי, ולנקודת פתיחה ברורה יותר. זאת באמצעות שינוי החוק, כך שחזקה על חברה שלא עומדת בתשלום חובותיה במשך 45 יום שהיא חדלת פירעון - ולא כפי שקיים כיום, שזוהי רק אינדיקציה לחדלות פירעון.

אך זה לא הכול. מינויים של מנהל חוב (שמינויו יוגדר בעת הנפקת האג"ח, והוא יקבל לידיו את כל הסמכויות לצורך ניהול החוב מול החברה) ונציגות אחת לחברה, עשויים להיות כלים חדשים ראויים לשוק האשראי החוץ-בנקאי.

נהוג לומר שהמוסדיים פחות טובים מהבנקים בטיפול בחוב ובניהולו. זה בא לידי ביטוי גם בשעה שהחברה הלווה נקלעת לקשיים. או אז, הבנקים יודעים לסגור עניין במהירות ולטובת הצדדים "בחדרי חדרים", בעוד שהמוסדיים והחברות הלוות מתגוששים ביניהם, ובינם לבין עצמם, בפומבי, וזאת תוך כדי שהמלווים בשוק החוץ-בנקאי משרתים לרוב אינטרסים רבים שאינם חופפים (למשל סדרות קצרות מול ארוכות).

השינויים הללו עשויים לסייע בהקשר זה, ולהביא להידברות טובה יותר בין חברה שעדיין מצויה במצב עסקי סביר (לצד משבר פיננסי מוגבל), לבין הנושים שעדיין מעוניינים שהיא תישמר כעסק משוקם.

נוסף על כך, ישנן המלצות חשובות נוספות, כגון קביעת מגבלת אשראי לקבוצה עסקית בראייה כלל-משקית - שלפיה קבוצה עסקית תהיה רשאית לקבל אשראי רק עד לרמה של 5% מסך האשראי העסקי במשק; הגבלת התגמול לנותני שירותים בהסדרי חוב - לשכר שעתי של יועץ משפטי לחברות ממשלתיות (500 שקל) - אם כי הרף האמיתי לסך התגמול טרם נקבע, והוא עדיין יותר ברמה הצהרתית (כזכור, נוצרה תעשייה של ממש שניזונה היטב מחברות שבקשיים שנקלעו להסדרי חוב); והמשך דיון ושיפור שלב מתן האשראי.

עוד כתבות

האזור המתוכנן לבניית מרכז העסקים יואב / צילום: מועצה אזורית יואב

הצלחת מכרז שטחי האחסנה במועצת יואב: בשל הנגישות התחבורתית

עשרות יזמים התחרו על קרקע שבמתחם התעסוקה החדש של המועצה שממוקם ליד צומת מסמיה (ראם) ● בסך הכל ישלמו היזמים למדינה 524 מיליון שקל בגין השטח

משתתפות בטיסת "הכאילו" בטיוואן / צילום: Chiang Ying-ying, AP

בתוך 10 דקות: חברת התעופה האוסטרלית קוואנטס מכרה את כל הכרטיסים לטיסה "לשום מקום"

מטופש ומזיק לסביבה, אבל מביא לחברות תעופה את היח"צ שחסר להן בתקופה הזאת ● יותר ויותר חברות מוכרות טיסות ב"כאילו" ומציעות ללקוחות אפשרות לעלות על מטוס - גם אם בסוף הם יחזרו לאותה נקודה

שר הביטחון בני גנץ וג'ארד קושנר / צילום: משרד הביטחון

גנץ נפגש עם קושנר: נמשיך לקדם יציבות במזרח התיכון

שר הביטחון נפגש עם יועצו וחתנו של נשיא ארה"ב בבית הלבן ● גנץ ייפגש בהמשך עם שר ההגנה האמריקני מארק אספר, כדי לדון בין היתר בסוגיית מכירת מטוסי ה-F35 לאיחוד האמירויות

מפקדת השליטה של צה"ל למאבק בקורונה ברמלה. ממשיכים לעבות את המערך בחוקרים / צילום: דובר צה"ל

מנגנון מיושן של עט ונייר, שפה צבאית ונתונים חסרים: האם צה"ל יכול לנצח את הקורונה

באוגוסט עברה האחריות על מערך החקירות האפידמיולוגיות לצה"ל שהבטיח תוצאות "תוך ימים", אלא שאז התגלה מנגנון מיושן שעובד עם דף ונייר, נתונים אזרחיים שלא מדברים בשפה הצבאית וקושי להצליב נתונים עם השב"כ ומשרד הבריאות • שעת המבחן האמיתית מגיעה עכשיו: האם צה"ל יכול לנצח את הקורונה?

מיכל הלפרין,הממונה על רשות התחרות / צילום: רמי זרנגר

רשות התחרות טוענת: הבנקים חוסמים כניסת חברות פינטק לשוק בארץ

רשות התחרות מבקרת את רשות שוק ההון, שלטענתה נתנה מספר מועט של רשיונות לסטארט-אפים שמתמקדים בשירותים פיננסים ● כך עולה מדוח על "חברות הפינטק וקשיים בפעילותן מול המערכת הבנקאית" ● בפיקוח על הבנקים, ברשות שוק ההון וברשות לאיסור הלבנות הון תוקפים את הדוח

זירת המסחר בוול סטריט, ה־20 במרץ / צילום: Lucas Jackson , רויטרס

5 סיבות להתאוששות המהירה של שוקי המניות ממשבר הקורונה

המדדים המובילים בבורסה האמריקאית אמנם חוו ירידות השבוע, אך המגמה הכללית אחרי קריסת השווקים כתוצאה מהמגפה היא עדיין של זינוק בעלייה ● הכוחות שעומדים מאחורי הקריסה וההבראה המהירות ביותר אי פעם כוללים תקוות כלכליות, דומיננטיות של חברות הטק ומינופים בעסקאות מסוכנות

דירה למכירה  / צילום: שירי דובר, גלובס

הגל השני של הקורונה הגיע – ודחיית המשכנתאות התחדשה

על-פי נתוני בנק ישראל בחודש אוגוסט לווי המשכנתאות הגדילו את היקף דחיית המשכנתאות ב-3.5 מיליארד שקל לעומת יולי ● מצד שני לווי מחיר למשתכן לקחו משכנתאות גבוהות במיוחד ● המשקיעים בינתיים לא חזרו לשוק

מקס סטוק, פתח תקווה / צילום: בר אל, גלובס

מקס סטוק על הכניסה של ג'מבו לישראל שעות ספורות אחרי הנפקתה: "לא צפויה השפעה מהותית"

בשבוע שעבר משקיעים מוסדיים העניקו שווי גבוה של 1.71 מיליארד שקל לרשת הקמעונאות המוזלת מקס סטוק, שעות ספורות לאחר מכן פוקס דיווחה על כניסתה של הרשת היוונית המוזלת - ג'מבו - לישראל

אלדד פרי / צילום: איל יצהר, גלובס

אלדד פרי מוכר החלומות: מה היה תפקיד עורכי הדין ורואי החשבון, מה אפשר ללמוד מפרשת ענבל אור, ואיפה המדינה?

הקפאת ההליכים של פרי נדל"ן הזכירה לרבים את הקריסה של מלכת קבוצות הרכישה, ענבל אור, ב-2016 • איך "שומרי הסף" שליוו אותה צלחו את הסופה? "גלובס" חזר לפרשה ההיא, בניסיון לברר האם לאנשי המקצוע שסבבו את אלדד פרי יש סיבה לחשוש

בניין הבורסה לניירות ערך בתל אביב / צילום: Baz Ratner , רויטרס

מגמה מעורבת בבורסה בת"א; "שוק המניות צפוי להמשיך לדשדש"

מגמה מעורבת במסחר בחוזים על מדדי וול סטריט ● הדולר מתחזק והאירו נחלש מול השקל ● קבינט הקורונה לא הגיע אמש להחלטות והדיון בו יימשך הבוקר

מערום בקבוקי פלסטיק בפיקדון, מפעל עיבוד אלה אשדוד / צילום: יוני רייף

סירבו לקבל מכם בקבוקי פיקדון "בגלל הקורונה"? זו עבירה על החוק

אמנם משרד הבריאות פרסם מסמך שבו כתב כי "אסורה קבלת אריזות בקבוקים למחזור" אך זה היה בשוגג, ועוד באותו יום פורסם עדכון למסמך, בו הושמט אותו סעיף ● עם זאת, מרכולים שונים, ובהם שופרסל ו-am:pm, המשיכו לעמוד בסירובם לקבל את הבקבוקים

אלי אבידר, ישראל ביתנו / צילום: איל יצהר, גלובס

האם 27 אחיות עושות את כל התחקירים האפידמיולוגיים?

איך כמה עשרות חוקרים מתשאלים כל יום אלפי חולי קורונה? כי הם לא עובדים לבד ● המשרוקית של "גלובס"

הדפסת תלת־ממד של מסכות מגן נגד קורונה בצרפת / צילום: Moritz Thibaud/ABACA, רויטרס

הקורונה בשירות המהפכה התעשייתית הרביעית

הכורח למצוא פתרונות להתמודדות עם משבר הקורונה נתן דחיפה עצומה לטכנולוגיות פורצות דרך בשלל תחומים, שכמה מהן משנות את כללי המשחק גם לתקופה שאחרי המגפה ● כיצד נחשפים להשקעה בתחומים אלה?

אלון מאסק / צילום: Aly Song, רויטרס

אלון מאסק מבטיח: רכב חשמלי של טסלה ב-25 אלף דולר

מאסק אמר את הדברים באסיפה של בעלי מניות שהתקיימה במעין "דרייב אין" במפעל החברה ● המחיר הממוצע של דגם 3 של טסלה עמד על 50 אלף דולר, ולטענת מאסק היכולת להוריד את המחיר תגיע מירידה בעלות היצור של הסוללות

אורית פרקש הכהן / צילום: יחצ

השקעות אחראיות: המדינה תממן דוחות אימפקט לחברות ציבוריות

המשרד לנושאים אסטרטגיים יעמיד מימון של 3 מיליון שקל ל-30 חברות לצורך הכנת דוחות פיננסיים אתיים וניקוד ESG (סביבה, חברה וממשל)

שר האנרגיה יובל שטייניץ בחתימת ההסכם להקמת ארגון הגז האזורי איסטמד / צילום: משרד האנרגיה

בהשתתפות ישראל: נחתם ההסכם להקמת ארגון הגז האזורי במזרח התיכון

ההסכם הרשמי להקמת ארגון הגז האזורי EMGF - East Mediterranean Gas Forum נחתם היום בקהיר ● הפורום יכלול את ישראל, מצרים, איטליה, יוון, ירדן, קפריסין והרשות הפלסטינית

יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני / צילום: שמוליק גרוסמן, דוברות הכנסת

קריאות לדחות את אישור התקציב ההמשכי: "רוצים לדעת לאן הולך הכסף"

הדיון בועדת הכספים על אישור התקציב ההמשכי נפתח בתחזית קודרת: "המשק איבד שנתיים של גידול בתוצר ויש פה בור גדול של הכנסות ממסים שאיבדנו השנה וזה ישפיע על התקציבים של השנים הבאות"

מטוס בואינג 787 דרימליינר של אל על / צילום: יח"צ

אל על במבצע לצמצום ההחזרים: מציעה ללקוחות שובר בשווי 125% ממחיר כרטיס הטיסה שבוטל

עד ל-1 באוקטובר מחויבת אל על להשיב לנוסעים כמיליארד שקל על טיסות שבוטלו בחודשים האחרונים ● כעת החברה מציעה ללקוחות שובר בשווי מוגדל במקום החזר כספי

תוכנית ההתחדשות העירונית של שכונת גבעת רמב"ם בגבעתיים / הדמיה: אדר' יחיאל קורין

תוכנית חדשה תאפשר הכפלת הדירות בשכונת רמב"ם בגבעתיים

הופקדה תוכנית ההתחדשות העירונית של שכונת גבעת רמב"ם בגבעתיים, שכוללת תוספת אפשרית של 3,827 יח"ד ● ראש העירייה רן קוניק: " גבעתיים לא תישאר לעד עיר של 60 אלף איש. אם אתה רוצה להתחדש צריך לעשות את זה בצורה נכונה"

בורסת טוקיו / צילום: רויטרס

מגמה חיובית בבורסות אירופה; הנפט והזהב מאבדים גובה

באירופה ובארה"ב יתפרסמו היום מדדי מנהלי הרכש (PMI) לחודש ספטמבר ● האם החיסון לקורונה קרוב מתמיד?