גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

עדי צים ומיכה אבני מכניסים את המימון החוץ בנקאי לת"א

השניים יכניסו את עסקיהם הפיננסיים לבורסה באמצעות מיזוגים לשלדים בורסאיים עתירי הפסדים ■ אס.אר אקורד של צים תתמקד בלקוחות גדולים ויציבים של מעל 250 אלף שקל ■ פנינסולה - של אבני, מגדל וקרנות ויולה - תהפוך לחברה-בת של מיינסטרים

עדי צים / צילום: תמר מצפי
עדי צים / צילום: תמר מצפי

הגאות בעסקי המימון החוץ בנקאי של החברות הציבוריות אופל בלאנס, ובעיקר של קבוצת אחים נאוי, כפי שהיא נשקפת מדוחותיהן הכספיים ומביצועי המניות שלהן, מושכת לבורסה בת"א שתי נציגות נוספות של הסקטור באמצעות מיזוגן לתוך שלד בורסאי עתיר הפסדים צבורים (שניתן יהיה לקזז עם רווחים עתידיים).

חברת אס.אר אקורד, שבשליטת איש העסקים עדי צים, דיווחה אתמול לבורסה על החלטה להתחיל לפעול בתחום האשראי החוץ בנקאי לאחר שנבחנו חלופות שונות לפעילותה. החברה נסחרת בשווי של 95 מיליון שקל. בחודש יולי השלים צים, לשעבר מבעלי רשת הקמעונאות כמעט חינם, את רכישת השליטה בה באמצעות הזרמה של 30 מיליון שקל תמורת כ-80% ממניותיה.

אס.אר אקורד מתכננת להתמקד במתן הלוואות לתקופות קצרות, שיובטחו בשעבודים של נכסי נדל"ן, כלי רכב או שעבוד חשבונות בנק; בהלוואות לתקופות של עד שנתיים כנגד בטוחות ליזמים בתחום תמ"א 38; וכן בהלוואות של ניכיון שיקים, הניתנות בכפוף לקבלת רישיון לפעילות נותן שירותי מטבע.

בחברה מכוונים לפלח שוק של לקוחות גדולים ויציבים, ולא יפעלו במסגרת ניכיון שיקים בתמורה למזומן ובניכיון שיקים ללקוחות בהיקף של עד 250 אלף שקל. צים התחייב בפני החברה כי בעסקיו הנוספים לא יפעל בתחומי הפעילות שלה, למעט ניכיון שיקים ללקוחות הקיימים כיום. אחת לחצי שנה תיערך ביקורת של מבקר פנים, שיוודא כי צים אינו חורג מההסכם. בנוסף, בתוך 90 יום יעמיד צים לאס.אר אקורד אשראי בסך 17 מיליון שקל, ובהמשך (תוך 150 יום) יעביר מימון נוסף של 50 מיליון שקל, בין אם ישירות או באמצעות צד שלישי.

במקביל, פרסמה החברה זימון לאסיפת בעלי מניות, שתתכנס ב-28 בדצמבר, ובה יתבקשו בעלי המניות לאשר את התקשרות החברה עם צים בעסקת מסגרת אשראי. אם תאושר, תעמיד החברה לצים מסגרת אשראי למתן הלוואות לתקופה של עד שלוש שנים, ובהיקף של עד 20 מיליון שקל או עד 50% מהונה העצמי של החברה. מסגרת האשראי תהיה בתנאים דומים או טובים יותר מהלוואות ללקוחות אחרים של החברה, והריבית בגין ניצול מסגרת האשראי תהיה בשיעור של לפחות 1.8% בתוספת מע"מ לחודש.

אס.אר אקורד הוא גלגולה הנוכחי של שרם-פודים-קלנר - אחת מחברות ההשקעה הבולטות בישראל בתחילת העשור הקודם, אשר קרסה תחת ניהולם של יצחק שרם ויאיר פודים. הנכס העיקרי של החברה כיום הוא הפסדי העבר שצברה: יתרת הפסדים שוטפים לצורכי מס בסך של 65 מיליון שקל ויתרת הפסדי הון והפסדים מניירות ערך של 272 מיליון שקל. מנכ"ל החברה הוא רו"ח יהודה (אודי) ניר.

עדי צים ואחיו רני מכרו ב-2012 את צים שיווק, שבאמצעותה החזיקו ברשת המזון מחסני כמעט חינם, לרשת המתחרה יינות ביתן שבבעלות בני הזוג נחום ונורית ביתן, תמורת כ-350 מיליון שקל. בכך צברו בתוך שלוש שנים מאז הנפקת צים שיווק בבורסה הון של יותר מ-400 מיליון שקל בשכר, בדיבידנדים ובמכירת מניות.

מיינסטרים מגייסת לפנינסולה

בד בבד, פרסם השלד הבורסאי מיינסטרים החזקות תשקיף לקראת גיוס של כ-8 מיליון שקל (שעשויה לגדול עם מימוש כתבי האופציה שכוללת ההנפקה). כספי הגיוס ישמשו לצורכי פעילותה של חברת פנינסולה, שאמורה להפוך לחברה בת בבעלות מלאה של מיינסטרים.

פנינסולה, שעוסקת במתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים בישראל לצורכי הון חוזר - בעיקר באמצעות תחום המסחר בממסרים דחויים (ניכיון צ'קים), חתמה לפני חודשים מספר על מזכר הבנות למיזוגה לתוך מיינסטרים, בעסקה שבה יקבלו בעלי המניות הקיימים בה 86.5% ממניות מיינסטרים. השלמת העסקה מותנית בהתקיימות של כמה תנאים מתלים, ובהם גיוס הון של מיינסטרים בהיקף של לפחות 7 מיליון שקל.

חברת פנינסולה הוקמה בשנת 2004 על ידי מיכה אבני, המשמש מנכ"ל החברה. לאחר השלמת העסקה, אבני צפוי להחזיק 29.2% מהון המניות של מיינסטרים, וחברת הביטוח מגדל תחזיק 17.5% מההון. בעלי המניות הקיימים במיינסטרים, בראשות אהרון כהן ויונתן קיי, יחזיקו כל אחד בפחות מ-2% מהון המניות לאחר השלמת העסקה וגיוס ההון.

מהתשקיף של מיינסטרים עולה, כי מאז הקמתה ועד היום פנינסולה גייסה כ-40 מיליון שקל מבעלי מניותיה. פעילות החברה מתמקדת במתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים לצורכי הון חוזר, באמצעות ניכיון שיקים גם מול מנכי משנה - חברות קטנות מרחבי הארץ.

בחברה מעריכים כי הגברת הרגולציה על הבנקים בישראל (תקן באזל 3), הגלישה למיתון באירופה וגורמים נוספים, יגבירו את הצורך במציאת מקורות מימון, וכתוצאה יגדילו את הביקוש לאשראי חוץ בנקאי במשק. נכון למחצית הראשונה של 2014, ענף הבנייה וקבלנות המשנה היווה 22% מתיק הלקוחות של פנינסולה, וענפי התשתיות, מזון וחקלאות ומפעלים ותעשייה היוו מעל 16% כל אחד.

ברבעון השלישי של השנה, הכנסות המימון של פנינסולה צמחו ב-30.9% ביחס לרבעון המקביל, לרמה של 8.9 מיליון שקל. בשלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2014 הכנסות המימון צמחו ב-19%, והסתכמו ב-22.6 מיליון שקל. הכנסות המימון נטו גדלו ב-35.4% וב-22.5% ברבעון השלישי ובשלושת הרבעונים הראשונים, בהתאמה, והסתכמו ב-6.8 מיליון שקל ברבעון וב-16.8 מיליון שקל מתחילת השנה.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי החברה הסתכם ברבעון השלישי ב-2.1 מיליון שקל, לעומת 897 אלף שקל ברבעון המקביל, ומתחילת השנה קפץ הרווח ב-73% ל-4.2 מיליון שקל. בחברה כיום מועסקים 18 עובדים.

תחום האשראי החוץ בנקאי מזוהה באחרונה כבעל פוטנציאל עסקי רב וככזה מהווה כר פעילות אטרקטיבי לשורה הולכת ומתארכת של חברות, שמכוונות לפלחי שוק שזוכים להיענות חלקית מהמערכת הבנקאית. זאת, הן באשראי עסקי לחברות גדולות, כפי שעולה מהגידול בהלוואות הפרטיות שהמוסדיים מעניקים לחברות גדולות, והן לחברות קטנות ובינוניות, בדגש על חברות בעלות קושי להרחיב את מסגרות המימון שלהן בבנקים - אליהן מכוונות החברות דוגמת אחים נאווי, אופל בלאנס, פנינסולה וצים.

לצד אלה יש עניין גם בתחומי האשראי הצרכני החוץ בנקאי ללקוחות הפרטיים, בין היתר מצד חברות כרטיסי האשראי שבבעלות הבנקים, חברת מימון ישיר ולאחרונה גם קבוצת הביטוח מגדל. מדובר באפיקים שבבסיסם פונים ללקוחות שאינם החזקים ביותר, כך שהם מניבים לחברות המלוות ריבית גבוהה יחסית, בטח ביחס לריביות האפסיות שרווחות בשווקים, לצד ביקוש גובר לפתרונות מימון במשק.

עוד כתבות

ליהיא סגל / צילום: סמדר כפרי, יח"צ

"המכירות צנחו, היינו בהלם. אבל האמנו שאנשים יתחילו לשים דגש על הבריאות"

ליהיא סגל עומדת בראש הסטארט-אפ DayTwo שמספק המלצות תזונה אישיות על בסיס מחקרים וטכנולוגיה ● בראיון ל"גלובס" היא מספרת על תקופת הקורונה ("המכירות ירדו לאפס") ועל הבחירה להיות בתחום הבריאות ("אנשים מסמסים לי שהצלתי את חייהם")

ליאור רוזנפלד / צילום: איתי אבירן

מחריף המאבק בלשכת סוכני ביטוח: קבוצת סוכנים דורשת מהנשיא שיתפטר והוא משיב אש

המלחמה בין הפלגים השונים בלשכת סוכני ביטוח עולה קומה, לקראת דיון על תקציב הלשכה שאישורו מתעכב חודשים ניכרים ● קבוצת סוכני ביטוח קראו לנשיא הלשכה ליאור רוזנפלד להתפטר "בטרם תאולץ לעזוב בבושת פנים"

בנימין נתניהו ואריה דרעי / צילום: אמיל סלמן-הארץ

דרעי וגפני עושים שרירים מול נתניהו, אך נותנים לו להמשיך לעשות כרצונו

כלפי חוץ, בסיעות החרדיות הפגינו שרירים כלפי נתניהו ואף "טרקו לו את הטלפון" כי סיכן את הממשלה כשתמך בוועדת חקירה לשופטים • בפועל, הם מאפשרים לו לעשות כרצונו • וגם: מה זירז את ראש הממשלה לדווח על "חבילת קורונה"

ישראל כ"ץ ובנימין נתניהו / צילום: איל יצהר, Associated Press

עצמאים יקבלו מענק מיידי, דמי האבטלה לשכירים הוארכו בשנה: נתניהו וכ״ץ הציגו את תוכנית החילוץ החדשה למשק

התוכנית מכונה "רשת ביטחון כלכלית 2020-2021” ואמורה לתת מענה לקשיים הכלכליים שנוצרו עקב משבר הקורונה ● היא מגיעה לאחר ביקורת ציבורית נרחבת על כך שהתכניות הקודמות שהוצגו על ידי נתניהו, כ״ץ ושר האוצר הקודם משה כחלון לא נתנו מענה מספיק וכי חלק גדול מן המענקים לא הוזרמו לידי בעלי העסקים ולידי הציבור

אירית סקלר-פילוסוף / צילום: פזית עוז, יח"צ

סמנכ"לית הכספים של קבוצת עזריאלי מונתה למשנה למנכ"ל הקבוצה

אירית סקלר-פילוסוף תמשיך לכהן גם בתפקיד סמנכ"לית הכספים של הקבוצה

חיסון לקורונה / אילוסטרציה: Dado Ruvic, רויטרס

GSK ו-Medicago מציגות: חיסון לקורונה מצמחים

החברות הודיעו על שיתוף פעולה במטרה לפתח יחד חיסון נגד קורונה ● Medicago משתמשת בתאי צמחים כבית גידול לחלקיקי חלבון הזהים לאלה המצויים בנגיף הקורונה ו-GSK משתמשת במשפר חיסונים שפיתחה

השופט איתן אורנשטיין ועו"ד אפי נוה / צילום: שלומי יוסף

נציב תלונות הציבור על שופטים נזף בנשיא המחוזי השופט אורנשטיין

הנציב מתח ביקורת על האופי החברי של ההתכתבות בין מי שהיה יו"ר לשכת עורכי הדין והשופט אורנשטיין, אך קבע כי אין בהן היבט פלילי

עמית אדרי, מנכ"ל משרד החינוך החדש / צילום: יח"צ

גלנט ממנה מנכ״ל חדש למשרד החינוך: עמית אדרי

אדרי כיהן כראש המטה של גלנט במשרדי השיכון והבינוי והעלייה והקליטה, ומכהן בתפקיד זה כעת במשרד החינוך

רחוב יגאל אלון בתל אביב. הכביש ריק בצל הגבלות הממשלה בצל הקורונה / צילום: איל יצהר, גלובס

הגרף היומי: הקורונה והפקקים - מה עושה הגל השני למצב בכבישים?

מניתוח נתונים של חברת Waze עולה כי עוד לפני המגבלות החדשות, במקביל לעלייה במספר החולים, נרשמת גם ירידה במספר המכוניות בכבישים ● בראשית השבוע הירידה במספר הקילומטרים היומי בתל אביב הגיעה כבר ל-10% בהשוואה לפברואר

משרדי מודרנה / צילום: Brian Snyder, רויטרס

דיוח: חילוקי דעות בין ה-FDA לבין מודרנה סביב דחיית הניסוי בחיסון לקורונה

ב"רויטרס" טוענים כי הפערים הם לא רק ענייניים, אלא גם פערי מנטליות בין הגופים ● גורמים בשוק מייחסים זאת לכך שמודרנה אינה מנוסה בעבודה מול ה-FDA ● טבילת האש הראשונה של מודרנה בניסוי באלפי בני אדם היא גם הניסוי המדובר ביותר בעולם בעשורים האחרונים

מנהטן / צילום: שאטרסטוק

הקורונה מרוקנת את מנהטן, ושכר הדירה ברובע הניו יורקי נופל

שוק השכירות במנהטן מתחיל להראות סימני מצוקה על רקע עזיבה רחבה בעקבות התפרצות מגפת הקורונה בניו יורק ● שיעור הדירות הריקות ברובע בחודש יוני זינק לשיא של כל הזמנים ● שכר הדירה החציוני צנח ב-6.6% ל-3,242 דולר, הירידה הראשונה במחירי השכירות בשנה וחצי האחרונות

תותי פיינר, מנכ"לית הרשת הקמעונאות המוזלת מיניסו / צילום: Held

מקסטרו-הודיס למיניסו: תותי פיינר תמונה למנכ"לית רשת הקמעונאות המוזלת

מנהלת הפיתוח העסקי והנכסים של קסטרו תחליף את עינת פורטגלי בתפקיד מנכ"לית מיניסו ● לרשת 18 סניפים בקניונים בולטים עם דמי שכירות גבוהים, ופיינר תידרש להתמודד עם עם אתגר זה בעקבות משבר הקורונה

עובד בצוות הרפואי מבצע בדיקת קורונה ברשות הפלסטינית / צילום: Mussa Qawasma, רויטרס

הרשות מבקשת להקים מחסומי קורונה בשטחים בהם יש חיילים ישראלים

אש הממשלה הפלסטיני, מוחמד א-שתאייה, אמר השבוע כי ישראל מונעת מהרשות להקים מחסומים לבידוד יישובים ושכונות מוכי קורונה וכי הוא יפנה לארגוני האו"ם הפועלים בשטחים לסייע בהקמת מחסומים ובפיקוח עליהם

הבורסה בת"א / צילום: איל יצהר

סגירה מעורבת בבורסה בתל אביב; מדד ת"א 35 ירד השבוע ב-3.1%

יום המסחר האחרון ננעל בנטייה לירידות בהובלת מניות הבנקים והאנרגיה ● מסחר במגמה מעורבת בוול סטריט בהמשך לנתוני הדרישות הראשוניות לדמי אבטלה בשבוע החולף

אלי אלעזרא, הבעלים ויו"ר אלבר / צילום: רמי זרנגר

פרשת אלבר: אלי אלעזרא לא יוביל זמנית את דירקטוריון הכשרה ביטוח

אלעזרא הינו יו"ר ובעלי הכשרה ביטוח ● את מקומו ימלא לבינתיים הדירקטור יצחק קאול ● המהלך קורה בעקבות הודעת הפרקליטות על הגשת כתב אישום כנגדו בכפוף לשימוע, בגין חלקו לכאורה בפרשת הייבוא העקיף באלבר ● בסביבת החברה מבהירים: אלעזרא לא עוזב את תפקידו

יואב קיש / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

הבקשה החריגה של סגן השר קיש: הוספת מקלחת פרטית בלשכה החדשה

סגן שר הבריאות יואב קיש ביקש שלשכתו החדשה בבניין משרד הבריאות תעבור שיפוץ, במסגרתו הוא דרש שיכלל גם חדר מקלחת פרטי • לדברי קיש, הבקשה כבר הוסרה מסדר היום לפני שלושה שבועות

מרצדס "אקטרוס" / צילום: יח"צ

חדשות משאיות: משאית סינית חדשה נוחתת בארץ לניסוי, מרצדס משיקה ספינת דגל סמי-אוטונומית

החודש נחתה בישראל משאית ראשונה של חברת SINOTRUK הסינית, שזיכיון הייבוא שלה מוחזק על ידי קבוצת תשתית ● במקביל נחת בישראל הדור החדש של המשאית הכבדה מרצדס "אקטרוס", שזכתה לאחרונה בתור "משאית השנה בעולם"

נפגעי הקורקינטים והאופניים החשמליים -  8 ביולי 2020

אמש באיכילוב: 12 פצועים בתאונות קורקינט ואופניים חשמליים

"גלובס" ובית החולים איכילוב חוזרים לדווח על מספר הנפגעים מתאונות שבהן מעורבים כלי רכב חשמליים: אופניים וקורקינטים

זירת המסחר בוול סטריט / צילום: Lucas Jackson , רויטרס

ירידות בוול סטריט: מדד דאו ג'ונס מאבד 1.2%, אמזון עולה, למונייד מזנקת ב-14%

הדיווח כי הממשל האמריקאי יגבש תקנות שיביאו להחרמת מוצרי טכנולוגיה של חברות סיניות, בהן וואוי, מעיב על המסחר ● הדרישות הראשוניות לדמי אבטלה בשבוע החולף בארה"ב הסתכמו מתחת לתחזיות ● התחלות הבנייה בארה"ב בחודש יוני עלו מעבר לתחזיות ● מאסק: טסלה קרובה מאד לפיתוח כלי רכב אוטונומי

רונן גינזבורג / צילום: איל יצהר

הסדר טיעון עם דניה סיבוס: תשלם מיליון שקל בשל עבירת הסדר כובל

רשות התחרות הודיעה כי הגיעה להסדר טיעון עם החברה והמנכ"ל שלה, רונן גינזבורג ● גינזבורג יורשע בעבירת אחריות נושא משרה ויוטל עליו חודשיים של עבודות שירות וקנס בהיקף 100 אלף שקל