יישום כללי ה-FATCA האמריקאיים בבנקים בישראל הולך ומתרחב. לאחר שהבנקים הישראליים סיימו להחתים את הלקוחות הפרטיים שלהם על הצהרה כי חשבונותיהם דווחו לרשויות המס בארה"ב, הם עברו לטפל בלקוחות העסקיים. אלא שבמקרה של הלקוחות העסקיים מדובר בהנחיה רחבה יותר, שאינה נוגעת רק לאמריקאים שבהם.

החל ב-1 בינואר הבנקים בישראל מחתימים כל לקוח עסקי חדש על הצהרה האם הוא תאגיד אמריקאי או לא, וכן נכללות התייחסויות האם בעלי המניות בחברה הם בעלי אזרחות אמריקאית. מדובר בטפסים ארוכים ולא פשוטים, וחלק מהלקוחות שנתקלו בכך ציינו כי הם באנגלית, וכי לא הוצע להם נוסח בעברית.

"גם אם לחברה אין כל זיקה לארה"ב, היא צריכה לחתום על הטפסים. מדובר בטפסים מורכבים, שללא איש מקצוע קשה להבינם ולחתום עליהם. וללא חתימה עליהם, לא ניתן לפתוח את החשבון", אומר עו"ד בועז פינברג, שותף וראש מחלקת מסים ואיסור הלבנת הון במשרד עורכי הדין הבינלאומי זיסמן, אהרוני, גייר ושות'.

במערכת הבנקאית מציינים כי השלב הבא ביישום כללי ה-FATCA יהיה החתמת כל הלקוחות העסקיים על הצהרה בדבר זיקתם לארה"ב, ולא רק הלקוחות החדשים. שלב זה צפוי להיות מיושם החל ביוני 2016.

כאמור, הכללים כלפי התאגידים חמורים יותר מאשר כלפי הלקוחות הפרטיים. בתחום הלקוחות הפרטיים נדרשו הבנקים לגבות הצהרות שכאלה רק מלקוחות שזוהו כבעלי אזרחות אמריקאית. לעומת זאת, במקרה של הלקוחות העסקיים ההצהרה נדרשת מכלל הלקוחות, ולא רק מחברות הרשומות בארה"ב.

הסיבה לכך היא שברשויות בארה"ב חוששים ממצב שבו לקוחות אמריקאים יפתחו חברה ישראלית, ודרכה יעלימו כספים מהרשויות. על כן, הטפסים שעליהם נדרשות החברות לחתום, חושפים למעשה האם בחברה ישנם בעלי מניות בעלי אזרחות אמריקאית.

נזכיר כי בימים אלה נמצאת בכותרות פרשת בנק לאומי, שבגינה הודה הבנק כי סייע ללקוחותיו האמריקאים להעלים מס - פרשה שבגינה צפוי הבנק לשלם קנס-עתק של 400 מיליון דולר בקירוב. מעניין לציין את השינוי הקיצוני שעברו הבנקים בעולם, ובהם כמובן הבנקים בישראל, בנושא הטיפול בלקוחות אמריקאים.

עד לפני שנים ספורות, בנקים רבים לא שאלו את הלקוחות הזרים מה מקור כספיהם, ובמקרים חמורים אף סייעו להם באופן פעיל להעלים מס מהרשויות, ולהחביא אצלם את הכספים. כעת, בעקבות מלחמת החורמה של ארה"ב בהעלמות המס, לא רק שהבנקים הפסיקו לעשות זאת - אלא הם אף נאלצים להחתים את לקוחותיהם על הצהרות שונות בדבר זיקתם האמריקאית, ובמקרה של לקוחות עסקיים אף על הצהרות על כך שאין להם או לבעלי המניות שלהם כל זיקה לארה"ב.