גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

סיבוב נוסף בפרשת טלנסקי: אולמרט הגיש ערעור לעליון

אולמרט תוקף, בין היתר, את קביעתו של בית המשפט המחוזי, כי היות והתשלום לשולה זקן היה מקופה סודית ולא מדווחת ומנוגד לתקנון שירות המדינה הוא מהווה עבירה של מרמה והפרת אמונים

אהוד אולמרט / צילום: נועם מושקוביץ
אהוד אולמרט / צילום: נועם מושקוביץ

סיבוב נוסף, ורביעי, בפרשת טלנסקי: ראש הממשלה לשעבר, אהוד אולמרט, הגיש הבוקר (ה') ערעור על פסק הדין של בית המשפט המחוזי בירושלים, במסגרתו נגזרו עליו 8 חודשי מאסר בפועל (במצטבר ל-6 שנות מאסר שנגזרו עליו בפרשת הולילנד, אם לא יבוטל בערעור) וקנס בסך 100 אלף שקל.

אולמרט הורשע בסוף מארס האחרון במרמה והפרת אמונים ובקבלת דבר במרמה בפרשת טלנסקי ומעטפות הכסף, במסגרתה נפסק כי בתקופה בה כיהן כראש עיריית ירושלים ובהמשך בתקופתו כשר התמ"ת, קיבל מאות אלפי דולרים שלא כדין מטלנסקי. את הכספים שקיבל אולמרט במזומן שמר בכספת סודית אצל עו"ד אורי מסר, שותפו לשעבר ומקורבו, תוך הסתרת קבלת הכספים ואי-דיווח עליהם, כמתחייב על-פי הדין.

הרשעתו של אולמרט במשפט טלנסקי המחודש היא הרשעתו השלישית בפלילים. בסוף 2014 הורשע רה"מ לשעבר בקבלת שוחד בפרשת הולילנד, במסגרתה נגזרו עליו 6 שנות מאסר בפועל. ערעורו של אולמרט בתיק הולילנד תלוי ועומד בפני בית המשפט העליון. בנוסף הורשע אולמרט ב-2012 בהפרת אמונים בפרשת מרכז ההשקעות מחוזי בירושלים, אז נגזרו עליו מאסר על-תנאי וקנס של 75 אלף שקל.

הרשעתו של אולמרט הפכה את החלטת בית המשפט המחוזי "בסיבוב הקודם" לפני כשלוש שנים, אז זוכה אולמרט מהאישומים נגדו בפרשת טלנסקי. בהכרעת הדין המזכה בפרשה, ביקר ביהמ"ש את אולמרט על עצם קבלת הכספים ושמירתם בקופה סודית - דבר שאינו עולה עם נורמות המצופות מאיש ציבור; אך עם זאת, פסק כי לא הוכח שהכספים אינם בגדר תרומה פוליטית, מסוג שהיה מותר לפי החוק בזמן קבלתם.

ואולם, בתחילת 2014 נחתם הסדר טיעון בין הפרקליטות לבין שולה זקן בתיק הולילנד, שבמסגרתו סיפקה מזכירתו של אולמרט לשעבר ראיות חדשות נגד פטרונה לשעבר. בעקבות הראיות החדשות שצצו, החליט בית המשפט העליון, שדן אז בערעור שהגישה הפרקליטות על זיכויו של אולמרט בפרשת טלנסקי - להשיב את הדיון לבית המשפט המחוזי, כדי שזה ייתן הכרעת דין משלימה בהתבסס על הראיות החדשות בתיק. בין ראיות אלו עדותה של זקן, יומניה (שהגשתם כראיה התאפשרה בזכות נכונותה של זקן להעיד. זאת, בניגוד לסיבוב הראשון במשפט טלנסקי, בו שמרה המזכירה על זכות השתיקה) והקלטות הסתר שמסרה.

בהקלטות נשמע אולמרט מודה בשימוש בעל אופי פרטי - ולא פוליטי - בחלק מהכספים שקיבל מטלנסקי; כמו-כן נשמע אולמרט כמי שמשקיע מאמצים ניכרים כדי להניא את זקן ממתן עדות בבית המשפט. במארס האחרון החליט המחוזי, על בסיס הראיות החדשות, לשנות את מסקנתו ולהרשיע את אולמרט פה-אחד. לטענת אולמרט, באמצעות עוה"ד איל רוזובסקי, אמירה אמרה ובת-חן ליפסקי ממשרד צלרמאיר, פילוסוף, רוזובסקי, צפריר, טולידאנו, "שניים מבין שלושת שופטי ההרכב חרגו ממסגרת הדיון שקבע בית המשפט העליון לגביית ראיות חדשות והם בחנו את צדקת הכרעת הדין הראשונה גם בלי קשר לראיות החדשות. מדובר בחריגה מסמכות הפוגמת בהכרעת הדין כולה".

אולמרט תוקף, בין היתר, את קביעתו של בית המשפט המחוזי, כי היות והתשלום לשולה זקן (גם אם היה עבור עבודה פוליטית) היה מקופה סודית ולא מדווחת ומנוגד לתקנון שירות המדינה הוא מהווה עבירה של מרמה והפרת אמונים. "טעה בית המשפט הנכבד קמא בהרשיעו את המערער בעבירת מרמה והפרת אמונים על בסיס קביעה כי התשלום לגב' זקן היה בניגוד להוראות התקשי"ר. נושא הפרת התקשי"ר כלל לא היה חלק מן הדיון והמערער מעולם לא הואשם בו. לא ניתנה למערער האפשרות להתגונן מפני טענה כי התשלום לגב' זקן היתה בניגוד לתקשי"ר (טענה שנטענה לראשונה רק בסיכומי התביעה) ולכן מהווה עבירה של מרמה הפרת אמונים", נכתב בערעור.

עוד נטען, כי הרשעת אולמרט בעבירה של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות מבוססת על טעות. "בית המשפט הנכבד קמא קבע כי השימוש הפרטי (התשלום לגב' זקן) הופך את הקופה מפוליטית לפרטית. קביעה זו מוטעית. הקופה הינה קופה פוליטית. גם אם נעשה שימוש פרטי בקופה (וההגנה סבורה שלא כך היה), השימוש הפרטי יכול לכל היותר להיחשב הפרת אמונים אך וודאי שאין השימוש הפרטי הופך את הקופה מפוליטית לפרטית ובמחייב, מניה וביה, דיווח למבקר המדינה על הקופה כנכס פרטי".

טענה נוספת שעולה בערעור הנה, כי בית המשפט המחוזי קבע כי "המרמה" היא מחדל הדווח על כספי הקופה בניגוד לכללי ועדת אשר, אך כללי ועדת אשר אינם דין (ואינם חוזה) וממילא הפרתם אינה עולה כדי מרמה במחדל על פי הגדרות חוק העונשין. "לא הוכחו בענייננו רכיבי עבירת קבלת דבר במרמה. לא הוכח כי הכספים בקופה היו כספים פרטיים וממילא לא הוכחה מרמה בשל אי דיווח. לא הוכח כי התקבל "הדבר" - הנחת הדעת של מבקר המדינה (ואין כל תוספת ראייתית בעניין זה על הקביעות שבהכרעת הדין הקודמת)", נטען.

אולמרט תוקף גם את קבילותן של הקלטות של שולה זקן, וטוען, כי טעה בית המשפט המחוזי בקבלו את הקלטות כראיה קבילה. "לנוכח קביעות בית המשפט הנכבד בהכרעת דינו המשלימה בדבר חוסר אמינותה הרב של גב' זקן בקשר לפעולות רבות שביצעה בהקלטות - מוטיבציה ומניע למסור ראיות מפלילות נגד המערער, הסתרת קיומן של הקלטות, מחיקות, שינוי מועדי הקלטות, קיומן של תוכנות עיבוד במחשב בו בוצע סנכרון ממכשיר האייפון וקיומן של ממצאים שהתוכנות פעלו בסמוך למועד הסנכרון - היה על בית המשפט הנכבד קמא לקבוע כי ההקלטות אינן קבילות", נכתב בערעור.

באשר לחומרת גזר הדין, טוען אולמרט, כי מתחם הענישה שנקבע בעניינו חמור מזה שנקבע בפרשת מרכז השקעות, בניגוד לרציונאל אחידות הענישה שעוגן בתיקון 113 לחוק העונשין, ה"מחייב כי מתחם הענישה בפרשת טלנסקי היה צריך להיות דומה לזה שנקבע בפרשת מרכז השקעות. עקרון האחידות מחוייב בענייננו כאשר מדובר באישום אחד באירועים דומים וקרובים בחומרתם".

עוד טוען אולמרט כי לא ניתן משקל לנסיבות לטובתו , אשר אמורות להשפיע על העונש ולהפחית את משך המאסר. כך, נטען, לא ניתן משקל לעוצמת הנפילה שלו - מי שהיה ראש ממשלה עת החלו ההליכים - מאיגרא רמא; לא ניתן משקל ראוי לתרומה האדירה חסרת התקדים שלו, לטענתו, לביטחון המדינה; לא ניתן משקל לחלוף הזמן מעת ביצוע העבירה; לא ניתן משקל לעינוי הדין בפרשת טלנסקי ולכך שמדובר בהליך ייחודי (תחילתו בעדות מוקדמת וסופו בגביית ראיות חדשות). בנסיבות אלה, טוען אולמרט, היה על בית המשפט המחוזי להעמיד את דינו בתחתית המתחם.

במקביל להגשת ערעור זה מוגשת בקשה לעיכוב ביצוע עונש המאסר בפועל שנגזר על המערער.

עוד כתבות

גיל שרון / צילום: תמר מצפי

הכנסות גולן טלקום ברבעון השלישי צמחו ב-5.6% ל-136 מיליון שקל

חברת הסלולר דיווחה על כ-923 אלפי מנויים פעילים ברבעון, גידול של כ-17,000 מנויים מהרבעון הקודם

קובי הבר, מנכ"ל ביטוח ישיר / צילום: כפיר סיון

כיוון חדש לביטוח ישיר: תמכור פוליסות חיסכון בדמי ניהול נמוכים

איי.די.איי ביטוח, שמחפשת מנועי צמיחה חדשים, תשווק פוליסות בדמי ניהול בגובה 0.55% מהצבירה, נמוך בהרבה ביחס למקובל בחסכונות קטנים  ● המינימום לפתיחת פוליסה - הפקדה חד–פעמית של 5,000 שקל או הפקדה חודשית של לפחות 200 שקל

מפגין יורה בחץ וקשת במחאה בהונג קונג / צילום: Athit Perawongmetha, רויטרס

חץ וקשת ובקבוקי תבערה: המחאה נגד השלטון מתלהטת

האלימות במחאות נגד השלטון בהונג קונג, שמתקיימת ברציפות מיוני האחרון, מסלימה, וההתנגשויות בין האזרחים למשטרה הופכים לקשים יותר ויותר ● צפו בתמונות

מתקן הפקת נפט של ארמקו./ צילום: רויטרס

ארמקו תנפיק מניותיה לפי שווי של 1.7 מיליארד דולר, פחות מהצפוי

ארמקו תנפיק ב-IPO כ-3 מיליון מניות בכ-8 דולרים ליחידה ● הנסיך הסעודי בן סלמאן קיווה להנפיק 1.5% ממניותיה של חברת הנפט הסעודית לפי שווי של 2 מיליארד דולר

מייסד חברת מיקרוסופט ביל גייטס / צילום: Sandrine THESILLAT, רויטרס

שוב האיש העשיר בעולם: ביל גייטס עקף את ג'ף בזוס

עפ"י דיווח ב"בלומברג", ביל גייטס הוא שוב האיש העשיר בעולם ● הונו מוערך ב-110 מיליארד דולר, בעוד שג'ף בזוס במקום השני מוערך ב-108.7 מיליארד דולר

נתניהו בכנס "חירום" בגני התערוכה / צילום: שלומי יוסף, גלובס

"עם הרשימה המשותפת אתה הולך להקים ממשלה? מה עובר לכם במוח?"

כך אמר ראש הממשלה נתניהו הערב ב"כנס חירום" שערך בגני התערוכה ● נתניהו הוסיף כי "בכל זאת, בזמן שהאזרחים שלנו הותקפו בטילים, באותו זמן בדיוק אתם מנהלים משא ומתן עם חברי כנסת התומכים בארגוני הטרור ורוצים להשמיד את המדינה"

מטוס איירבוס / צילום: רויטרס

מטוס איירבוס שאינו מוחכר יסב לגלובל כנפיים הפסד של 6 מיליון דולר ברבעון השלישי

גלובל כנפיים עדכנה בחודש ספטמבר, בעקבות קריסתה של תומאס קוק, כי היא מחכירה לה מטוס איירבוס 330-300, וכי יתרת דמי החכירה העתידיים להם היא זכאית ממנו עומדת על יותר מ-9 מיליון דולר

פרנק הלוסקה מנכל אנקיאנו/ צילום: יחצ

מניית אנקיאנו ממשיכה להתרסק: חברת התרופות של בלווטניק דיווחה על כישלון בניסוי

המוצר המוביל של החברה, לטיפול בסרטן שלפוחית השתן, היה בשלב II של הניסויים הקליניים, ואמור היה להיות האחרון לפני שיווק ● מניית החברה נפלה בנאסד"ק 14% מאז ההודעה ביום חמישי ועד סגירת המסחר ביום שישי

ענת גואטה / צילום: איל יצהר

רשות החדשנות ורשות ני"ע ישקיעו 6 מיליון שקל בתוכנית פיילוטים בתחום הפינטק

במסגרת התוכנית שתושק בימים הקרובים, חברות וסטארט-אפים ישראליים יקבלו גישה למאגרי המידע של הרשות לניירות ערך ולנתוני המסחר של הבורסה ● המהלך אמור לעודד חברות לפתח פתרונות טכנולוגיים בתחומי הפינטק

מפעל זהר דליה בקיבוץ דליה / צילום: דוברות המשרד להגנת הסביבה

קנס של 1.1 מיליון שקל למפעל בקיבוץ דליה בגין זיהום אוויר

לפי המשרד להגנת הסביבה, מפעל "זהר דליה", המייצר חומרי גלם למוצרי ניקוי וטואלטיקה, פלט מזהמי אוויר בריכוז גבוה מהמותר ועבר על חוק אוויר נקי

מלחמת סחר / צילום: שאטרסטוק

לקראת השבוע בשווקים: חדשות משיחת הסחר יטו את הכף; "הסיכון מפני אירועים משבשים גדול מהסיכוי להמשך עליות"

המדדים בוול סטריט בשיא כל הזמנים, המשקיעים דרוכים לקראת עדכונים על יחסי סין-ארה"ב; יניב חברון: "שלב ראשון להסכם מגולם בשוק" ● עונת הדוחות מגיעה לישורת האחרונה ● השבוע יפורסמו פרוטוקולי הפד מישיבתו האחרונה ● התחזית השבועית של "גלובס"

קק"ל / צילום: איל יצהר

אלו חמשת משרדי הפרסום שמתמודדים על תקציב קק"ל

ל"גלובס" נודע כי משרדי הפרסום באומן-בר-ריבנאי, אדלר-חומסקי, יהושע TBWA, בלנקו וגל-אורן עלו לשלב הסופי ● לפי מסמכי המכרז, תקציב הפרסום של קק"ל עומד על 7 מיליון שקל

סמי תותח, יו"ר ומנכ"ל זמני של מטומי / צילום: יח"צ

אג"ח מטומי מזנקת: דיווחה על הסכם למכירת החברה הבת טים אינטרנט ב-46 מיליון אירו

אם המכירה תצא לפועל, תוכל החברה החבוטה לפרוע את מלוא החוב שלה למחזיקי האג"ח ● מטומי מחזיקה ב-90% ממניות טים אינטרנט, שהיא למעשה פעילותה היחידה ● כ-19.1 מיליון אירו מהסכום יועבר ל-Rainmaker, מייסדי טים אינטרנט שמכרו למטומי את ה-90%

משרדי טריגו 2019 / צילום: תלם ירדן בר

הטכנולוגיות הישראליות שמנסות להציל את שולי הרווח של הקמעונאיות

מרובוטים וחנויות ללא קופאים ועד היכרות טובה יותר עם הלקוח: דוח חדש של חברת הייעוץ דלויט סוקר את תחום הריטייל-טק הישראלי - 450 חברות שגייסו מיליארד וחצי דולר בארבע השנים האחרונות ● אז מה עומד מאחורי הגאות בתחום? ממש לא רק הניסיון להתחרות באמזון

מוצרי חלב על מדפי שופרסל / צילום: תמר מצפי

שוק המזון והמשקאות בסטגנציה; הטואלטיקה והניקיון בצמיחה

לפי נתוני סטורנקסט, בניכוי עליית המחירים, הצמיחה בשוק מוצרי הצריכה בעשרת החודשים הראשונים של השנה עומדת על 1.6% בלבד

מודיעין עילית / צילום: Amir Cohen, רויטרס

מתחת לרדאר: ככה מחלקים דירה לשתי משפחות במודיעין עילית

מצוקת הדיור בציבור החרדי הולידה המצאה נדל"נית חדשה: "הטאבו המשותף" - כמה משפחות שקונות יחד דירה ומחלקות אותה בקיר • "אשתי ואני עובדים במשרה מלאה ולא יכולים לקנות דירה. העדפתי לגור ב'טאבו משותף' מאשר במחסנים או בדירות מרתף"

איתן יוחננוף, מנכ"ל החברה / צילום: תמר מצפי

רשת הדיסקאונט שמנפיקה ללא דיסקאונט: הכול על הנפקת יוחננוף

ביוחחנוף, כמו בקרב מנפיקים לא מעטים אחרים, בחרו לנצל את תנאי השוק הנוחים ולמקסם תמורות כבר במועד ההנפקה - וחבל שכך

אדוארדו אלשטיין / צילום: איל יצהר

אי.די.יבי הבטיחה גיוס של 235 מיליון שקל בהנפקת אג"ח ט"ו

במסגרת המכרז המוסדי שהתקיים הערב, נרשם ביקוש בהיקף כולל של 665 מיליון שקל, מתוכו נענתה החברה להצעות בהיקף המקסימלי האפשרי

דונלד טראמפ / צילום: Leah Millis, רויטרס

"נשיא אוקראינה יעשה כל מה שתבקש ממנו": האם מינוי גורדון סונדלנד היה הטעות הגדולה ביותר של טראמפ?

האם מינוי גורדון סונדלנד היה הטעות הגדולה ביותר של דונלד טראמפ? איל הנדל"ן היהודי תרם מיליון דולר, וקיבל שגרירות באירופה ● הוא הבטיח לטראמפ שנשיא אוקראינה "אוהב את התחת שלך" ● טראמפ האמין, בדק, הבטיח ודרש ● התוצאה היא הליכים להעמיד את הנשיא למשפט הסנאט

יואל בר אל / צילום: איל יצהר, גלובס

"זה עולם קשה, קר ואכזר": הכירו את היזם שמלמד את רשתות השיווק מה קורה בחנויות שלהן

חברת Trax מלמדת ספקים וקמעונאיות מה מתרחש בחנויות - ממלאי המוצרים ועד אופטימיזציה של המדפים ● יואל בר־אל, מייסד-שותף, מספר ל"גלובס" על העבודה מול הקמעונאיות ועל החברה שהצליח להציל מפירוק ● האזינו לפודקאסט ההייטק "רוד שואו"