גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

תגובה: אני, יוסי לנגוצקי - "אבי תגליות הגז בים העמוק"

לאחרונה אנו עדים לניסיונות שונים להשחרת פניי, בגין עמדתי הנחרצת בנושא מתווה הגז ■ מסע ההשחרה החל במאמר שקרי שפורסם ב"גלובס"­ ע"י הגיאולוג איתן איזנברג, שהינו כידוע בעל-זכויות בחברת רציו ■ להלן תגובתי

יוסי לנגוצקי / צלם איל יצהר
יוסי לנגוצקי / צלם איל יצהר

לאחרונה אנו עדים לניסיונות שונים להשחרת פניי, בגין עמדתי הנחרצת בנושא מתווה הגז.

מסע ההשחרה החל לפני כשבוע, במאמר שקרי שפורסם ב"גלובס"­ ע"י הגיאולוג איתן איזנברג, שהינו כידוע בעל-זכויות בחברת "רציו" שהינה שותפה למאגר "לויתן", כמו גם מי שנטען לגביו כי השתמש בקווים סייסמים, שנרכשו ע"י גורמים אחרים, בניגוד למוסכם, לצורך מיפוי ואיתור מבנה לויתן.

טענותיו ההזויות של איתן איזנברג הינן כי "יוסי לנגוצקי מתהדר בנוצות לא לו", ושאני טוען שאני הוא ראשון מגלי הגז בים התיכון הישראלי. איזנברג גם טוען שאינני זה שנפל בחלקו להוליך לתגלית הגז הענקית של שדה תמר, שהיתה נקודת ההבקעה לתגליות הגז הענקיות הנוספות שבתחום הים התיכון העמוק הישראלי.

להלן תגובתי לטענות מופרכות אלו:

■ תגלית "שדה נעה" שהיתה תגלית הגז הכלכלית הראשונה בים התיכון הישראלי, אירעה בשנת 1999 מול חופי אשדוד , ע"י חברת "דלק-סמדן", לאור מודל "מלכודת שכבה" של הגיאולוג ד"ר אלי רוזנברג הראוי בגין זאת לתואר "ראשון מגלי הגז בים התיכון הישראלי".

הפקת הגז משדה נעה החלה רק ב-2012, כשגודלה הינו כ-3% מתגלית תמר. בעקבות תגלית נעה, שהיתה פריצת דרך, התגלה בשנת 2000 ע"י חברת דלק-סמדן, שדה מרי-B אל מול חופי אשקלון, אף הוא ב"מלכודת שכבה/סטרטיגרפית", עם גז בהיקף של כ-13% ממאגר תמר. גז זה סופק לחברת החשמל במשך כעשר שנים.

נציין כי מרבית קידוחי קבוצת דלק/סמדן בוצעו באותן שנים למטרות "מלכודות-שכבה", שאופיין שונה מאד ממודל "מלכודות המבנה/סטרוקטורליות" של הקמרים הגדולים שבים העמוק, שהוצע על ידי ב-1999, חצי שנה לפני תגלית נעה.

האמירה של איזנברג, שכאילו טענתי שאני ראשון מגלי הגז בים התיכון, היא השמצה משוללת כל יסוד. להד"ם! מעולם, מעולם לא טענתי או רמזתי כאילו שאני ראשון מגלי הגז בים התיכון שלנו. זאת טענה מכוערת ואני דוחה אותה לחלוטין. אדרבא, מיד עם התגלית בירכתי אישית את ד"ר רוזנברג על תגליתו החשובה.

עדות נוספת בנידון הינה, בין השאר, מכתבי למערכת "הארץ" (7.2.2001) הנושא את הכותרת "עד שסוף סוף מצאנו גז", בו יצאתי להגנת תגליות הגז שאירעו בקרבת חופי הים התיכון הדרום מזרחי שלנו בשנים 1999-2000 (כולל שדה נעה ושדה מרי B -), ובו הזהרתי את ממשלת ישראל, ללא הועיל, מרכש גז מצרי שלא רק שהינו משענת קנה רצוץ אלא שיש בו גם משום איום על המשך חיפושי הגז בים הישראלי.

אז איך באמת התגלו שדות הגז הענקיים בים העמוק?

בשלהי 1979, עם ראשית כהונתי כמנכ"ל חברת החיפושים הלאומית (חנ"ה), יזמתי הקמת צוות מחקר בחברה זו ללימוד מקיף ראשוני אודות סיכויי קיומם של מאגרי נפט ו/ או גז במרחבי הים התיכון הישראלי.

לצורך ביצוע המחקר גייסתי מהמכון הגיאולוגי הממשלתי את חברי ומורי, האוקינוגרף ד"ר דוד ניב ("ביבי"), מי שחזה שנים קודם לכן את פוטנציאל הנפט-גז של הים התיכון. גייסת גם את הגיאופיזיקאי לסלי גרינפלד. מחקר מקיף זה שבוצע בחברת חנ"ה מיפה, בין השאר, מבנים קמורים בתת פני השטח של מרחבי הים התיכון, כמו גם הבהיר נקודות מעודדות נוספות. כתוצאה מסקר זה, יזמתי סקר סייסמי מקיף ברחבי הים התיכון הישראלי שבוצע ע"י חברת הוריזון ב-1983. סקר זה היווה בהמשך השנים נדבך מרכזי בחיפושים, שהוליכו לתגליות הגז הענקיות בים העמוק.

בשנת 1998 בתום מסע סיוע שביצעתי לבקשת חברת ישראמקו, במטרה לשכנע חברות בינלאומיות להצטרף לשני רישיונות שהיו בידי החברה בים התיכון, גיבשתי מודל חדש המצביע על אפשרות קיומן של מלכודות גז-נפט במבנים הקמורים הגדולים שבים התיכון העמוק.

בינואר 1999 פניתי מיוזמתי למשרד התשתיות הלאומיות בבקשה רשמית לקבל היתר לחיפושים בים התיכון, ע"פ שטחים שכללו את כל שטחי הים העמוק, להוציא תחום ים עמוק מסוים שהיה מצוי כבר בידי חברת דלק (ד"ר אלי רוזנברג).

יודגש כי את שטחי הים העמוק שביקשתי במועד זה לא ביקש איש מעולם קודם לכן. נזכיר כי מרבית קידוחי הנפט-גז שבוצעו בים התיכון הישראלי עד 1999 בוצעו בתחום "מדף היבשת", קרי: בעומק מים של עד 200 מטר ובמרחק של עד 20 ק"מ מערבית מקו החוף.

במאי 1999 נחתמו כמה הסכמים ביני לבין חברת בריטיש גז, כולל הסכם ייעוץ, במטרה לבחון בין השאר את תקפות הרעיון שלי בדבר המלכודות הגדולות שבמבנים הקמורים, המצויים במרחק של כ-100 ק"מ מחופי ישראל בעומקי ים של כ-1,700 מטרים.

נציין כי מרבית חיפושי קבוצת דלק-נובל בוצעו בדרום מזרח הים התיכון הישראלי, אל מול חופי אשדוד ואשקלון, מרחק של כ-90 ק"מ ממבנה תמר. ביוני 1999 זכינו לקבל את היתר "גל " (ע"ש אחד מנכדיי) ששטחו 12,000 קמ"ר (כמחצית שטחה היבשתי של ישראל). ביום קבלת ההיתר כתבתי לאריק, שר התשתיות דאז: "...אני משוכנע שההיתר יהפוך לרישיון וכי הרבה גז אמור להימצא בו ולסייע בכך רבות לכלכלת ישראל ".

בנוסף להיותי שותף במיזם, שימשתי לאורך כל שנות פעילותה של חברת בריטיש גז בישראל כיועץ גיאולוגי לחברה. בריטיש גז, שהייתה שותפה לתגליות גז רבות במדף היבשת במצרים, רובן ככולן ב"מלכודות שכבה", חששה בתחילה לעסוק במודל שהצעתי ("המבנים הקמורים") בים העמוק , זאת בעיקר מחמת החשש מהעדר חולות-מאגר ( Reservoir) במבנים אלה, שסומנו על ידי כמלכודות אפשריות.

לאישוש השקפתי בדבר הסיכויים לקיומם של חולות מאגר במרחבי הים העמוק העליתי בפני בריטיש גז את הרעיון שבתקופת האוליגוקן, טרם היווצרות השקע הסורי-אפריקאי, הוסעו באמצעות מערכות ניקוז, כמויות גדולות של חולות מכיוון אגן דמשק מערבה אל הים התיכון הישראלי-הצפוני , עד לאזור המבנים הקמורים הנידונים. מחקר שאישש את תקפות אפשרית רעיון זה, עודד ושכנע את בריטיש גז בדבר הסיכויים לחולות מאגר במבני הקמר שבמרחבי הים התיכון, ובכך הגדיל את "סיכויי ההצלחה" לגילוי גז במבנה "תמר".

בשנים 1999-2003 בוצעו בשטחי הים של היתר "גל" מחקרים מקיפים כמו גם סקרים סיסמיים תלת-מימדיים ( 2,400 קמ"ר) שכמותם טרם בוצעו קודם לכן בים התיכון הישראלי. בעקבות פעולות אלה, שעלותן הגיעה ל-17 מליון דולר , סכום שלא היה כמותו בתולדות חיפושי הנפט בישראל בשלבי טרום-קידוח, הבשיל, גובש וסוכם בשנת 2003 "פרוספקט תמר"(ע"ש נכדתי) ועיקרי פרוספקט "דלית "(ע"ש בתי).

עם נטישת בריטיש גז את ישראל, בשנת 2005, מטעמים שאינם גיאולוגיים, פניתי ביוזמתי, ביום 23.3.2005 , לגדעון תדמור ראש קבוצת דלק-אבנר (תשובה) בהצעת הצטרפות למיזם, יחד עם חברת נובל. במפגש שקיימנו טענתי כי להערכתי מאגר" "מרי B-" הולך וכלה, וכי חברת דלק לא תשרוד זמן רב באם לא תצטרף למיזם שלנו. ואכן תוך שבוע נענתה קבוצת דלק-אבנר בחיוב להזמנתי ואילו חברת נובל סירבה לה. נובל הואילה להצטרף למיזם רק שנה וחצי מאוחר יותר.

כך זכו חברות דלק, אבנר ונובל לקבל על מגש של זהב את פרי רעיוני, יוזמתי ופרי עבודת הצוות המוכשר של בריטיש גז שאישש את רעיונותיי - כל זאת, 6-7 שנים לאחר ראשית המיזם, במצב שבו היה "פרוספקט תמר" מוכן ובשל לקדיחה, כש"סיכויי ההצלחה" (Chanece of Success) של הפרוספקט מגיעים לכ-30% שהינם סיכוי גבוה ביותר בתעשיית חיפושי הנפט. שלוש החברות גם לא שילמו פרוטה עבור חלקן היחסי בהוצאות העבר של המיזם (17 מליון דולר) שבזכותם גובש "פרוספקט תמר ".

נפל אפוא בחלקי להיות:

■ היזם, כבר ב-1979, של מחקר מקיף אודות סיכויי הנפט והגז ברחבי הים התיכון הישראלי.

■ הוגה רעיון החיפושים של מלכודות הגז הענקיות במבנים הקמורים בים העמוק.

■ היזם, ב-1999, של חיפושים בים העמוק בשטחים בתוליים שעל פני 12,000 קמ"ר שאיש מעולם לא חיפש בהם קודם לכן.

■ שותף ויועץ לכל פעולות החיפושים עד לתגלית "תמר".

■ מי שהצליח לשכנע חברת דגל בינלאומית (בריטיש גז) להצטרף למיזם.

■ מי שהצליח להוליך את המיזם ולשמור על שרידותו חרף כל "מכשולי-מסלולו", עד הגעתו לקידוח ולתגלית.

■ מי שגייס, לאחר נטשית בריטיש גז, את חברות דלק ואבנר למיזם.

כל אלה יעידו עד כמה מדויקת מטבע הלשון שהשתרשה בתקשורת הישראלית כי "יוסי לנגוצקי הוא אבי תגליות הגז בים העמוק".

עוד כתבות

שמועת קורונה 30 / אילוסטרציה: גלובס

מדריך מיוחד: האם נתניהו קרא למגפה "קשקוש" ועוד שמועות קורונה שהגיעו אליכם בווטסאפ

זהירות: הסרטון שבו נתניהו קורא לקורונה "קשקוש" הוא כוזב ● קראתם בפייסבוק על תרופה מוזרה למגפה? קיבלתם בוואטסאפ הודעה מלחיצה ממקור עלום? ● בודקי העובדות של "גלובס" מבררים את השמועות הטריות

משתמשי סלולר / צילום: Shutterstock

החברות הסלולריות יקבלו דחייה בתשלום אגרות התדרים

הדחייה בתשלום היא לסוף הרבעון השני, ונועדה להקל במעט על המצוקה התזרימית של החברות בעקבות משבר הקורונה

בורסות אירופה / צילום: Associated Press

ראלי ענק בוול סטריט: הדאו ג'ונס זינק ב-7.7%, מדד הנאסד"ק זינק ב-7.3%

בבית הלבן מדברים על פוטנציאל להתייצבות בהתפשטות המגפה; האטה בספרד, באיטליה ובגרמניה ● נדחתה הפגישה בין מדינות אופ"ק לבעלות בריתן, הנפט איבד גובה ● הזהב זינק ב-3% ● מניית בואינג המריאה בכ-19%

יפעת שאשא–ביטון / צילום: איל יצהר, גלובס

אחרי שבוטלו, כנסי מידע לזוכי מחיר למשתכן מתחדשים - באינטרנט

במשרד השיכון הודיעו שבשלב זה יחודשו כנסי המידע, כשבעתיד נבדקת האפשרות לבצע הליך של בחירת הדירות, גם כן באמצעים מקוונים

אביחי מנדלבליט / צילום: תמר מצפי

מנדלבליט לנתניהו: תוקף כל תקנות החירום עלול להתערער, החלף אותן בחקיקה

מנדלבליט מוסיף כי "הימנעות הממשלה מאישור הצעות החוק המונחות על שולחנה והבאתן לכנסת, עלולה להיות בעלת תוצאות קשות להתמודדות של הממשלה עם נגיף הקורונה"

ראש הממשלה נתניהו מחמיר את ההנחיות לציבור בצל איום הקורונה על ישראל / צילום: Gali Tibbon, Associated Press

נתניהו: "ממחר ועד שישי סגר מלא. אחרי חג פסח הקלה הדרגתית במגבלות"

ראש הממשלה הודיע הערב כי החל ממחר ב-16:00 ועד יום שישי בשעה 7:00 בבוקר ישראל נכנסת לסגר מלא, ובליל הסדר אסור יהיה לצאת מהבית בכלל החל מ-18:00 ועד למחרת ● "אנחנו נאכוף את הסגר בנחישות"

בורסת תל אביב סיקור שוטף / צילום: איל יצהר, גלובס

הבורסה בת"א ננעלה בעליות של 5% לאחר הורדת הריבית

מדד ת"א 35 זינק ב-4.88%%,  מדד ת"א 90 קפץ ב-5.5% ומדד הבנקים עלה ב-2.2% ● לפי הערכה מעודכנת של חטיבת המחקר של בנק ישראל, המשק רשם צמיחה שלילית של 5% ברבעון הראשון

צפייה בטלוויזיה / צילום: Shutterstock

ויאקום מממשת האופציה ורוכשת שליטה בקבוצת ענני תקשורת

כבר בשנת 2016 סוכם כי לחברה הבינלאומית ניתנת אופציה לרכישה עתידית של השליטה ● מייסד ענני תקשורת ויושב הראש של החברה יישאר בחברה בתפקיד יועץ מיוחד וישמש כשותף ומנהל בקרן הון סיכון חדשה

גונן אוסישקין  / צילום: איל יצהר

הישיבה הלילית שפוצצה, ההלוואה שנתקעה והתקווה בראש הממשלה: העתיד של אל על נראה קודר מתמיד

על רקע האיום של רואי החשבון לרשום בדוחותיה הערת עסק חי, באל על זקוקים בדחיפות לכ-400 מיליון דולר ● אלא שהפגישה עם מנכ"ל האוצר נכשלה, ובנק דיסקונט מתנה מימון לחברה בערבות מדינה ● הליכה לפירוק עלולה להשאיר את החברה ללא צי המטוסים שלה

חנויות סוגרות בניו יורק / צילום: David Boe, AP

מודי'ס: רבע מהכלכלה האמריקאית נמחקה במגפת הקורונה

מניתוח מקיף שנעשה בוול סטריט ג'ורנל עולה כי התפוקה היומית בארה"ב ירדה ב־29% ביחס לשבוע הראשון של מרץ, לפני גל סגירת העסקים

בוריס ג'ונסון במסיבת העיתונאים / צילום: אדי מוהאלנד, AP

בריטניה: ראש הממשלה בוריס ג'ונסון הועבר לטיפול נמרץ

מספרי מקרי הקורונה המאומתים מסביב לעולם עומד על 1,312,494 בני אדם, והנגיף גבה את חייהם של 72,636 אנשים ● בצד החיובי - 275,068 בני אדם כבר החלימו

פרויקט מחיר למשתכן ביבנה / צילום: אייל פישר

דעה: לעשות הכל ועכשיו כדי ששוק הנדל"ן לא ייעצר

ועדות תכנון שפועלות בהילוך ראשון ידחו תוכניות בחצי שנה ועצירת מכרזי רמ"י היא טעות ● לא צריך לחכות לסוף המשבר כדי להניע את הכלכלה כבר עכשיו

מפגינה ליד משכן הכנסת בירושלים בחודש שעבר, במחאה על מדיניות הממשלה במשבר הקורונה  / צילום: Sebastian Scheiner, Associated Press

ניר קלקשטיין לנתניהו: "האסטרטגיה הממשלתית למאבק בקורונה לא נכונה"

במאמר שהועבר לראש הממשלה מסבירים המיליארדר ניר קלקשטיין ושותפו ממדינט רואי קידר כי הצלחת ישראל בריסון התפשטות המגפה עלולה להתגלות כמוגזמת ולגבות מחיר יקר ● "כדי להתמודד עם המגפה בצורה סבירה לאורך זמן ישראל צריכה לייצר 'עקומת הכלה'"

נשים מחכות בתור למכולת בברצלונה, ספרד / צילום: Emilio Morenatti, AP

מילות קוד וקו חם בווטסאפ: כך מתמודדים בעולם עם העלייה באלימות נגד נשים

הסגר שנכפה על רבים ברחבי האירופה מביא לעלייה במספר מקרי האלימות במשפחה ● בניסיון להתמודד, רשויות וארגוני הנשים פיתחו דרכים חדשות כדי להנגיש עזרה לנשים וילדים פגיעים

שוטר במעבר הגבול הסגור בין דנמרק לגרמניה / צילום: Ritzau Scanpix, רויטרס

אחרי שהצליחו לשטח את העקומה, דנמרק ואוסטריה יוצאות לקרב על חזרה לשגרה

בחלק ממדינות אירופה כבר מתחילים לדבר על הדרך לצאת מהמשבר ובאוסטריה ובדנמרק אפילו קבעו תאריך - 14 באפריל ● בדנמרק מדברים על "חזרה איטית" לשגרה מהשבוע הבא ● נראה כי המדינות שהצליחו "לשטח את העקומה" כבר עומדות בפני לחץ עסקי וציבורי לפתוח מחדש את המשק

מעבדה לבדיקת קורונה / צילום: דוברות משרד הבריאות, יח"צ

"הקורונה לא תייקר את ביטוחי הבריאות אך תקשיח תנאי הפוליסות"

סוכן הביטוח רני ארליכזון, המשיק בימים אלה מערכת אינטרנטית להשוואת ביטוחי בריאות, בשם מבט: "תחום הביטוח אפוף ערפל כבד שהביא למצב של חוסר הבנה וחוסר בידע אמיתי"

מטוס ישראייר / צילום: יחצ

הסכם בין הנהלת ישראייר לטייסים: ישארו לעבוד ויקצצו 50% משכרם לחודשיים

כדי לאפשר לחברה להמשיך לפעול ולמנוע פיטורי טייסים, השכר של 60 טייסים יקוצץ באפריל ובמאי ● הקיצוץ יתבצע על כל מרכיבי השכר, אך ההפרשות הסוציאליות יהיו מהסכום המלא

חרדי תושב בני ברק עם מסכת פנים / צילום: AP

מספר המקרים בארץ עלה ל-8,904; 670 החלימו; 57 נפטרים

מתוך המקרים יש 7,841 במצב קל, 197 במצב בינוני, 140 במצב קשה, כשמתוכם 109 מונשמים ● צניחה של 80% במספר התיירים שפקדו את ישראל במרץ

בורסת תל אביב סיקור שוטף / צילום: איל יצהר, גלובס

לקראת פתיחת המסחר בבורסה בת"א: האם העליות צפויות להימשך גם היום?

אמש בניו יורק המדדים פתחו את השבוע בעליות חדות של יותר מ-7% ● בנק ישראל הוריד את הריבית אתמול ב-0.15% ל-0.1%; לאומי: "החמרה ניכרת נוספת של הצפי הכלכלי יכולה לפתוח את האפשרות של ריבית שלילית בהמשך"

מנכ"ל משרד התקשורת נתי כהן והשר דוד אמסלם. / צילום: יוסי זמיר

מסתמן פתרון לאינטרנט רחב פס באזורי פריפריה מרוחקים בישראל

משרד התקשורת החליט להתיר למפעילי התקשורת, כולל בזק, לספק באופן מיידי שירותים רחבי פס במקומות שבהם אין פריסת תשתיות נייחות ● המשך האסדרה של התחום יגיע לאחר סיום המשבר