גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

כלל ומנורה מצטיינות בביטוחי המנהלים ובפנסיה ברבעון 2

מנורה מבטחים בולטת בצמרת הדירוגים בפנסיה ובפוליסות המשתתפות ברווחים של חברות הביטוח עם תשואות של יותר מ-6% ב-12 החודשים האחרונים, וכלל ביטוח צמודה אליה ■ בתחתית הדירוגים: החברות הקטנות

פנסיה  / צלם: פוטוס טו גו
פנסיה / צלם: פוטוס טו גו

שוק החיסכון לטווח ארוך צומח בקצב מהיר. אבל אמירה זו נכונה במיוחד לחלק ממנו. בעוד ששוקי הגמל לתגמולים וביטוחי המנהלים צומחים לאטם, בעיקר הודות לתשואות החיוביות שנרשמו, וגם הודות להפקדות שממשיכות להגיע אליהם, הרי שקרנות הפנסיה המקיפות החדשות, כמו גם קרנות ההשתלמות, גדלות גם בשל התשואות החיוביות, ובעיקר הודות לגידול ניכר בהפקדות ובמספר המפקידים אליהן.

שוקי הגמל, ביטוחי המנהלים וקרנות הפנסיה המקיפות החדשות נבדלים האחד מהשני לא רק בהיבט זה.

בקופות הגמל רוב הכסף נזיל, וניתן למשיכה מיידית, והשוק כולו מתאפיין במעבר לקוחות מחברה אחת לאחרת כדבר שבשגרה - מציאות שמכתיבה לקופות ניהול השקעות מוטה שיווק, שצריך לספק יכולת גבוהה לשלם לעמיתים "מהרגע להרגע", למנוע ניוד החוצה ולהביא לניוד פנימה. לעומת זאת, הכספים שמוכנסים לקרנות הפנסיה ולביטוחי המנהלים משולמים לעמיתים בשיעור נמוך בהרבה. מה גם שהניוד, בוודאי בין חברות הביטוח, נמוך בהרבה ממה שמוכר בשוק הגמל. מציאות זו מאפשרת למנהלי ההשקעות של קבוצות הביטוח, שמנהלים גם את ההשקעות בקרנות הפנסיה, להסתכל לטווחים ארוכים קצת יותר, כך שהם מרשים לעצמם להשקיע לעתים יותר מאשר בגמל (ובוודאי שיותר מאשר בהשתלמות) באפיקים לא סחירים ואלטרנטיביים.

כמו כן, קרנות הפנסיה המקיפות החדשות זכאיות לרכיב השקעה ייחודי להן - שבימים אלה, שבהם הריביות שמשולמות למשקיעים באפיקים הסולידיים הן אפסיות, הוא שקול לאוצר ממש: האג"ח המיועדות, שנותנות להן ריבית ריאלית שנתית של 4.86% (צמוד למדד), ללא קשר לתנאי השוק. האג"ח המיועדות מהוות 30% מסך הנכסים בקרנות הפנסיה החדשות המקיפות.

האם האג"ח המיועדות הן יותר משקולת שמורידה את התשואה של הקרנות, או עוגן שמבטיח תשואה טובה שמסייעת בימי סגריר? התשובה תלויה בתקופת הזמן שנבחנת. מה שברור הוא, שבבחינת התשואות ל-12 החודשים האחרונים, קרנות הפנסיה החדשות המקיפות השיגו לעמיתיהן את התשואה הממוצעת הגבוהה בשוק החיסכון לטווח ארוך - 6.2%.

זאת למול תשואה ממוצעת של 5.8% שנרשמה בתקופה זו בפוליסות המשתתפות ברווחים של חברות הביטוח, המוכרות גם כקרן י' (ושהן התיק המייצג של החברות, מבין שלל התיקים שהן מנהלות), ולעומת פחות מ-5% שנרשמו בקופות הגמל לתגמולים ובקרנות ההשתלמות.

כמו כן, ברבעון השני השנה, שאופיין בתשואות שליליות, בין היתר על רקע הירידות החדות שנרשמו בשוק האג"ח פה, רשמו קרנות הפנסיה המקיפות החדשות תשואה שלילית ממוצעת של 0.3% בלבד, וזאת לעומת תשואה רבעונית שלילית של כ-0.8% בממוצע שרשמו הפוליסות המשתתפות ברווחים של חברות הביטוח, ותשואה שלילית של יותר מ-1.4% שרשמו קופות גמל לתגמולים וקרנות ההשתלמות.

מנורה מבטחים בצמרת

בעוד שבדירוג הגמל בולט בית ההשקעות פסגות, שמנהל את הנכסים בהיקף הגדול ביותר בתחום הגמל, ומוביל את דירוג התשואות הן בגמל והן בהשתלמות, הרי שגם בפנסיה ובביטוחי המנהלים יש מנצח ברור ויחיד. מדובר בקבוצת הביטוח והפנסיה מנורה מבטחים, שמחזיקה בידיה את קרן הפנסיה המקיפה החדשה הגדולה במשק - מבטחים החדשה, שבה מנוהלים נכסים בהיקף של כ-71.5 מיליארד שקל.

כך, מבטחים החדשה מובילה את דירוג קרנות הפנסיה ב-12 החודשים האחרונים, עם תשואה נומינלית ברוטו של 6.5%. תשואה זו היא התשואה על ההשקעות החופשיות שרשמה הקרן, בשקלול התשואה שמגיעה מתיק האג"ח המיועדות. אחריה בדירוג ניצבת כלל פנסיה, המוכרת כמיטבית עתודות, עם תשואה נומינלית ברוטו של 6.4% על סך ההשקעות.

כמו כן, בקרנות הפנסיה ישנה תשואה נוספת - שהיא זו שהעמיתים רואים בפועל בתיקיהם. מדובר בתשואה הכוללת, שהנה שקלול של התשואה על סך ההשקעות יחד עם העודף או הגירעון האקטוארי שנרשם בקרן בשל תשלומי הקרן לעמיתים שהפכו לנכים, או לשארים של עמיתים שנפטרו (בעבר זה נקרא תשואה דמוגרפית. תשואה זו ייחודית לקרנות הפנסיה והיא נגבית מכספי העמיתים, או מתווספת להם, כמו התשואה על ההשקעות, והיא נובעת מהיותן של הקרנות המקיפות גם קרנות לביטוח הדדי בין העמיתים.

כך, בשקלול הגירעון האקטוארי שרשמה מבטחים החדשה בשנה החולפת, עולה שהקרן הגדולה במשק יורדת בדירוג התשואות, וכלל פנסיה אוחזת במקום הראשון בענף עם תשואה כוללת של 6.3%.

עוד נציין כי מיטבית עתודות של כלל ביטוח מציגה את התשואות הרב-שנתיות הגבוהות בענף הפנסיה החדשה המקיפה, הן בדירוג ל-3 שנים והן בדירוג ל-5 שנים.

הדואו שמוביל את התשואות בשוק הפנסיה החדשה הוא גם הזוג שבולט ומוביל את התשואות בשוק ביטוחי המנהלים. ב-12 החודשים שהסתיימו בסוף יוני 2015 רשמה מנורה מבטחים תשואה נומינלית ברוטו של 6.1% - הגבוהה בענף. צמוד לה, מאית אחת וזניחה מתחתיה, ניצבת כלל ביטוח.

למול שתי המצטיינות, שנמנות עם השחקניות הגדולות בשוק החיסכון לטווח ארוך, שוק הפנסיה והפוליסות המשתתפות ברווחים מציג דירוג שממנו עולה שהשחקניות הקטנות יותר נמצאות בתחתית. כך, בביטוח המנהלים מדובר בכך שהכשרה ביטוח ואיילון, הקטנות ביותר בתחום, ניצבות בתחתית הדירוג, עם פחות מ-4% תשואה ב-12 החודשים האחרונים, ובפנסיה רק הקרנות הקטנות של אלטשולר שחם והלמן אלדובי מציגות תשואה הנמוכה (בהרבה) מ-5%, בתקופה זו.

הפוליסות המשתתפות ברווחים נמכרו בשנים 1992-2003, והן נקראות כך משום שהחברות המנהלות משתתפות שם ברווחי המבוטחים. הכיצד? דמי הניהול מהצבירה בפוליסות אלה אינם בשיעור קבוע. הם מחולקים לשיעור קבוע של 0.6%, שנוסף עליו זכאיות החברות לדמי ניהול משתנים של 15% מהרווחים הריאליים.

החל מ-2004 מבוטחים חדשים אינם זכאים להצטרף לפוליסות אלה - שהפכו למעשה לתיק שנמצא בראן-אוף, ושהכסף שזורם אליו שייך למבוטחים שהצטרפו אליו רק עד סוף 2003. מ-2004 ואילך פוליסות ביטוחי המנהלים (שהן פוליסות החיסכון הפנסיוני של חברות הביטוח, שזכאיות להטבות מס) מנוהלות במסלולי השקעה. זהו השוק שאליו מצטרפים לקוחות חדשים.

עם זאת, אנו מדרגים את חברות הביטוח על פי התיק המשתתף, משום גודלו ומשום שזהו המסלול המייצג ביותר של החברות הללו, והמסלולים המרכזיים בפוליסות משנת 2004 ואילך זהים לו על פי רוב.

תשואות ביטוח

תשואות קרנות ההפנסיה

עוד כתבות

גלנורקי קמפ בניו זילנד / צילום: שאטרסטוק

תיירות ומשבר האקלים: ניו זילנד מדגימה איך הקפדה על תקן סביבתי מחמיר לא חייב לבוא על חשבון נוחות ופינוק

קמפ גלנורקי: הקמפגראונד האקולוגי הראשון בניו זילנד ● אפס בזבוז אנרגיה, מינימום התפשרות על נוחות ומקסימום מותרות ופינוק

הפגנה נגד הפשיעה והאלימות בחברה הערבית /צילום : רויטרס

ההשקעה בחברה הערבית תניב תשואה לכל המשק

תוכנית 922 שהקצתה 15 מיליארד שקל לשיפור מצבה של האוכלוסייה הערבית בישראל עומדת לפוג ב-2020 • לאור ההצלחה נדרשת כעת תוכנית המשך • השקעה גדולה במגזר הערבי תניב תשואה לכלל המשק - רק צריך לגלות מנהיגות • "גלובס" מנתח את דרישות המגזר הערבי

מרכז העיצוב דיזיין סיטי, מעלה אדומים / הדמיה: יח"צ

בכמה שכרה רשת פנדור 600 מ"ר בדיזיין סיטי במעלה אדומים?

ועוד דירות וחללים שנמכרו והושכרו לאחרונה

דארה קוסררשאהי מנכ"ל אובר / צילום: רויטרס

אובר פיטרה כ-350 עובדים ברחבי העולם

כ-1.5% מעובדי אובר פוטרו בסבב הפיטורים השלישי והאחרון של החברה ● מניית אובר מזנקת בכ-4%

שי נשר / צילום: יוסי כהן

פוצץ המו"מ בין עובדי הקולנוע והטלוויזיה לבין המפיקים

באקט טוענים כי ההסכם הקיים מגדיר את היחסים בין עובדי הארגון למפיקים כ"נותני שירות", אולם ההגדרה איננה תואמת את מהות יחסי העבודה ● מנגד, המפיקים טוענים: "אין כל רצף עבודה של עובדי התעשייה שמצדיק הפיכתם לשכירים"

 סיגל רגב–רוזנברג/צילום: אורית פניני

"יש כרוניקה של מוות ידוע מראש, צריך להחליט - ארבע קופות חולים טובות או רק שתיים"

זמן קצר לאחר מינויה למנכ"לית קופת חולים מאוחדת, גילתה סיגל רגב-רוזנברג כי הגירעון השנתי זינק ב-2018 ל-440 מיליון ש' - הגבוה מאז הקמתה ● בראיון ל"גלובס" היא מדברת על התחרות, על ההתמודדות עם משרדי האוצר והבריאות וכיצד היא מתכוונת לייצב את הקופה ולהביא מבוטחים חדשים

הדור שמגיע לו הכול פוגש בשוק פיננסי שאין לו לתת / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

מה קורה כשהדור שמגיע לו הכל פוגש עולם פיננסי שאין לו מה לתת

ילידי שנות ה-70 המאוחרות ואילך נולדו לתקופה של צמיחה כלכלית ושינויים תעשייתיים וטכנולוגיים מרחיקי לכת ●  קל לזנוח את ההתייחסות למה עלול לקרות אם הצמיחה הזו תיעצר או אפילו רק תואט באופן משמעותי

אמיר ירון/ צילום: איל יצהר

מדיניות הריבית ממשיכה לתדלק את השווקים

המשקיעים בארץ מצפים כי בנק ישראל יילך בעקבות הפד ויוריד את הריבית, ובהתאם נרשמות עליות נאות באפיק האג"ח ובמדדי המניות בישראל

מטוס טורקיש איירליינס / צילום: יחצ

"הנוסעים הישראלים מצביעים ברגליים; יש אפס ניסיונות 'להעניש' את טורקיה על התקיפות בסוריה"

סוכני הנסיעות מספרים כי מספר הנוסעים בחברות התעופה הטורקיות צומח ולא מושפע מההתרחשויות האחרונות, כשמה שמדבר עבור הנוסעים זה בעיקר המחיר ● "לא רק שלא התקבלו פניות לביטול טיסות, אלא ש-2019 תוגדר כשנת שיא בתנועת הנופשים מישראל"

יצחק סוארי, יו"ר אלייד צילום: תמר מצפי

אקזיט המכוניות המשומשות: סוארי רוכש 51% מאוטודיל תמורת 100 מיליון שקל

צמד המייסדים, מאיר אוחיון ותומר דותן, ימשיכו לנהל את רשת הטרייד-אין גם לאחר מכירת החזקותיהם לידי אלייד, חברת ההשקעות שמוביל יצחק סוארי

טראמפ וארדואן במטה נאט"ו בבלגיה ביולי / צילום: רויטרס

טראמפ עוצר את שיחות הסחר עם טורקיה ומקפיץ את המכס על יבוא פלדה

בנוסף הודיע נשיא ארה"ב כי המכס על פלדה מיובאת מטורקיה יעלה ל-50% וכי הוא צפוי להטיל סנצקיות גם נגד בכירים טורקים

נאום מלכת בריטניה אליזבת השנייה בפרלמנט / צילום: REUTERS/Toby Melville

"להבטיח את היציאה מהאיחוד האירופי ב-31 באוקטובר": שבוע ה"ברקזיט" המכריע של ג'ונסון נפתח בנאום המלכה בפרלמנט

מלכת בריטניה אליזבת השנייה הציגה היום את עיקרי המדיניות של הממשלה הבריטית ● "העדיפות העליונה של ממשלתי הייתה תמיד להבטיח את היציאה מהאיחוד האירופי ב-31 באוקטובר"

צילום: shutterstock עיבוד: טלי בוגדנובסקי

מה אומר האופן שבו אנחנו מגישים הוצאות בעבודה על האופי שלנו

האם תגישו בקשה להחזר על הקפה ששתיתם בזמן שמילאתם את תפקידכם, או שתבדקו את גבולות המעסיק עם בקשה להחזרים מופרכים כמו הדברת פרעושים בבית? ● מחקרים ארגוניים ופסיכולוגים מגלים כי דוחות הוצאה שעובדים מגישים מלמדים הרבה על יחסם לכסף ולמקום העבודה

סוחרים בוול סטריט / צילום: רויטרס

נעילה שלילית בארה"ב; טראמפ הקפיץ את המכס על יבוא פלדה מטורקיה

הנפט נופל מעל ל-2% ● המסחר באירופה ננעל בירידות ● מזכיר האוצר האמריקאי סטיבן מנוצ'ין ציין כי הייתה התקדמות משמעותית במשא ומתן בשבוע האחרון, אך סין מקררת מעט את האופטימיות ● בורסת יפן בחופש

חדווה בר / צילום: יונתן בלום, גלובס

בלי ארנק, בלי כרטיסי אשראי: האם מתקרב היום שבו נצא מהבית "רק עם הסמארטפון"

כסף מזומן? "יהיה הרבה פחות, רוב התשלומים יעברו דרך המובייל" ● תשלומי חשבונות? "לישראל ייכנסו גורמים זרים, וביניהם אפל וגוגל. אפליקציות התשלומים ישנו את חיינו" ● והבנקים? "בעוד שנה יתחיל לפעול בישראל בנק דיגיטלי" ● המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר, בראיון ל"ליידי גלובס"

מארק בניוף \ צילום: רויטרס

מארק בניוף: "הקפיטליזם שאנחנו מכירים מת, הגיע הזמן לקפיטליזם הוגן יותר"

במאמר שפרסם ב"ניו יורק טיימס" כתב המיליארדר ומנכ"ל ומייסד סיילספורס כי "הקפיטליזם של העשורים האחרונים, עם האובססיה שלו למיקסום רווחים עבור בעלי המניות, הוביל לאי-שוויון מזעזע" ● עוד הציע להטיל מסים על העשירים ביותר

דירות חדשות בבנייה. 20% מהתשלום בעת החתימה על החוזה, ו־80% בכניסה לדירה  / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

מדד ספטמבר ירד 0.2%; מחירי הדיור עלו ב-1.3% בחישוב שנתי

שיעור האינפלציה נסוג ומעמיד את בנק ישראל בבעיה: קצב האינפלציה הנמוך עשוי להצדיק הפחתה של הריבית ● ירידות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפי תרבות ובידור (מינוס 2.8%), ומנגד עליות מחירים נרשמו בסעיפי ירקות ופירות טריים (עלייה של 4.3%) ● מחירי הדירות בחודשים יולי-אוגוסט עלו ב-0.1% לעומת יוני-יולי ● אולם, במחירי הדירות החדשות (בעיקר מחיר למשתכן) נרשמה ירידה של 2.8%

חן ליכטנשטיין, מנכל אדמה / צילום: תמר מצפי

אדמה צופה צמיחה חד-ספרתית בהכנסות הרבעון השלישי חרף תנאי שוק קשים; הרווח קוזז ע"י הוצאות מימון גבוהות

יצרנית מוצרי ההדברה לחקלאות הנמצאת בשליטת כמצ'יינה הסינית צופה כי בשורה התחתונה ינוע הרווח הנקי המתואם ברבעון השלישי של 2019 בין צמיחה של 7.5% לירידה של 12.5% ● המניה זינקה בכ-55% בשלושת החודשים הראשונים השנה, אך מאז שינתה כיוון ומחקה כמעט את מלוא העלייה

המיליארד והמשקיע קן פישר / צילום: Brendan McDermid, רויטרס

המשקיע קן פישר איבד חוזה בהיקף 600 מיליון דולר בשל הערה סקסיסטית

מדינת מישיגן משכה את קרן הפנסיה שלה מחברת פישר השקעות של המיליארדר ● זאת לאחר שיו"ר ומייסד חברת ההשקעות העיר הערות סקסיסטיות בכנס בשבוע שעבר

שכונת עוני בהודו/ צילום:: רויטרס, Anindito Mukherjee

תוכניות ייעודיות לחיסול העוני עדיין אינן תחליף לצמיחה

בשונה מרוב חתני פרס הנובל בכלכלה, למקבלי הפרס השנה, שעוסקים בתחום העוני העולמי, הייתה השפעה עצומה על חיי בני אדם רבים ● עם זאת, בפרספקטיבה רחבה של צמצום העוני בעולם, ההשפעה של מדיניות הסיוע לעניים, כולל זו הנובעת מהמחקר המודרני, זניחה