גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

העליון: רשות המסים תשיב לתדיראן כ-30 מיליון שקל

פקיד השומה חייב את תדיראן במס מלא על מכירת החברה יחד עם המוניטין ■ תדיראן טענה כי מכרה את המוניטין בנפרד, ולכן היא זכאית להטבת מס ■ העליון: במקרים נדירים תוכר מכירת מוניטין של עסק במנותק ממכירת העסק עצמו

בית המשפט העליון קבע כי רשות המסים תחזיר לחברת תדיראן כ-30 מיליון שקל מס ששילמה ביתר על רווח הון ממכירת מוניטין החברה.

מדובר בפסק דין העוסק באופן בו היה צריך למסות את מכירת הפעילות והמוניטין של תדיראן במקרה של מכירת העסק ללא מכירת המוניטין, ובהמשך מכירת המוניטין בעסקה נפרדת, ובעובדות הנוגעות למכירה זו בלבד. ואולם, מפסק עולה גם מסר כללי לעסקים בארץ, לפיו תשלומים המשולמים עבור השם והמותג של המוכר ייחשבו כמוניטין אצל הרוכש - ויהיה ניתן להפחיתם לצורכי מס.

מדובר באחת הסוגיות הנפוצות בעולם המס - מיסוי מכירת עסק והמוניטין שלו. על-פי חוק ניתן ליהנות משיעור מס מופחת על רווח הון ממכירת מוניטין. בעבר ההטבה ניתנה למוכר העסק, וכיום היא ניתנת לרוכש, אשר שילם על המוניטין.

בית המשפט העליון קבע כי נדירים המקרים שבהם תוכר מכירתו של מוניטין במנותק ממכירת העסק, במיוחד כאשר מכירה זו מבוצעת תקופה לא מבוטלת לאחר מכירתו של העסק עצמו - ואולם קיבל את טענת תדיראן כי זה מה שקרה במקרה שלה.

המערערת, חברת תדיראן, פועלת למעלה מ-70 שנה בתחום האלקטרוניקה. במהלך שנות פעילותה עסקה תדיראן בתחומים שונים, ובהם לוחמה אלקטרונית, מקורות אנרגיה (סוללות), מוצרי צריכה פרטיים (מקררים ומזגנים) ובתחום הקשר הצבאי.

בשנת 1996 עברה תדיראן תהליך של רה-ארגון, במסגרתו הועברו פעילויות של החברה שבוצעו באמצעות חטיבות וקבוצות בהם פעילות הקשר הצבאי, למסגרת של תאגידים בשליטת תדיראן - תדיראן קשר - והיא עצמה הפכה לחברת החזקות מנהלת.

במסגרת הסכם זה נתנה תדיראן זכות שימוש לתדיראן קשר לשימוש בסימן המסחרי ובלוגו, כאשר זכות זו סויגה בכך שתנאי השימוש הקבועים יעמדו בתוקף כל אימת שתדיראן תהא בעלת שליטה בחברת תדיראן קשר.

3 שנים מאוחר יותר, בשנת 1999, התקשרה תדיראן במערך הסכמים למכירת תדיראן קשר, כאשר אחד מן ההסכמים היה הסכם למכירת השם והלוגו בסך של כ-15 מיליון דולר, והגישה דוח לרשות המסים, לפיו שיעור המס החל על התמורה בהסכם מ-1999 הוא שיעור המס המופחת שחל באותה תקופה על רווח הון ממכירת מוניטין.

פקיד השומה סירב להכיר בהסכם מ-1999 כהסכם למכירת מוניטין, וטען כי המוניטין נמכר עוד בשנת 1996. לטענת רשות המסים, מוניטין נובע ודבק "במוצר", ולא כתוצאה "מהשם והלוגו", ולכן יוחס המוניטין לתדיראן קשר ולא לתדיראן.

בית המשפט המחוזי קיבל את עמדת פקיד השומה וקבע כי ייתכן שבשנת 1999 היה לתדיראן זכויות "בשם ובלוגו", אך ממילא אלה לא טמנו בחובם מוניטין.

עוד הוסיף בית המשפט כי זכות השימוש של תדיראן קשר בסימן המסחרי והלוגו אינה מתייחסת כלל למוניטין, ועל כן אין לראות בה כמקנה לתדיראן זכות למכור לתדיראן קשר את המוניטין בעת שתחדל משליטתה.

תדיראן ערערה על קביעה זו, בטענה כי המוניטין נמכר רק בשנת 1999. לטענת החברה בערעור, "שם ולוגו" הם כלי קיבול למונח המשפטי "מוניטין", שכן ללא המוניטין השם והלוגו חסרי ערך.

בית המשפט העליון קיבל את הערעור וקבע כי אף לאחר ההסכם מ-1996 נותר המוניטין בידי תדיראן, ואלה נמכרו בשנת 1999 בלבד. עוד נקבע כי סימן המסחר משמש כאמצעי הגנה וככלי קיבול למוניטין, וזאת נמכר במסגרת הסכם "השם והלוגו".

בהתאם, העליון קבע כי שיעור המס החל על מכירת מוניטין בתקופה הרלבנטית לערעור הוא 10% בלבד, ולא שיעור המס של 36% שחל על נכסי הון אחרים.

השופטת אסתר חיות קבעה בפסק הדין כי "השם והלוגו אשר נמכרו על-ידי תדיראן לתדיראן קשר בהסכם מ-1999 - בד-בבד עם רכישת מניותיה של תדיראן קשר על-ידי תלה (אחת החברות הרוכשות, א' ל"ו), תוך שינוי המבנה התאגידי במובן זה שתדיראן קשר חדלה להיות חברת-בת של תדיראן - בהחלט מייצגים מוניטין אשר נשתמר בידי תדיראן גם לאחר התקשרותה עם תדיראן קשר בהסכם מ-1996 להעברת הפעילות".

השופטת חיות ציינה עוד כי "לתדיראן יצאו, כאמור, מוניטין לא מבוטלים בתחום הקשר לאורך השנים, היא הייתה פעילה בתחום האלקטרוניקה עוד משנות ה-40 של המאה הקודמת, היינו כ-60 שנים לפני כריתת ההסכם מ-1999 וכ-30 שנים מאז החלה לפעול תחת השם 'תדיראן'. תדיראן עסקה בתחום הקשר במשך עשרות שנים, בין היתר מול לקוחות בינלאומיים שהיו קשורים איתה בחוזים ארוכי-טווח. אכן, שנות הפעילות הרבות של תדיראן, פעילותה הגלובלית בשווקים הצבאיים והיקף העסקאות אותן פירט ד"ר שיף (מאות מיליוני דולרים), מלמדים על הערך המוסף הלא מבוטל שהיה לשימוש בשמה בהקשר זה".

על כן, ציינה השופטת חיות, "גם אם אניח לטובת המשיב כי תדיראן קשר צברה מאז הסכם 1996 ועד הסכם 1999 מוניטין כלשהם בזכות עצמה (ואינני סבורה כך) - מדובר לכל היותר בחלק צנוע ביותר מתוך המוניטין שנמכרו".

נשיאת בית המשפט העליון, השופטת מרים נאור, הסכימה עם פסק הדין של השופטת חיות, אך הוסיפה כי ההלכה עוסקת בעובדות הספציפיות של המקרה, בהן נמכר העסק כ"עסק חי" ללא המוניטין, אשר נמכרו רק שנים מאוחר יותר.

"יש להדגיש כי המקרה הנוכחי הוא מקרה חריג, שבו הוכח כי בשנת 1996 הועבר 'העסק החי' מתדיראן לחברה-הבת במנותק מהמוניטין, אשר נמכר רק 3 שנים לאחר מכן", כתבה השופטת נאור, והבהירה כי "אין לפרש את הכרעתנו זו כ'פתיחת הסכר' וכשינוי מקביעותיו של בית משפט זה בעניין אינווסט (שם קבע בית המשפט כי יהיה קשה לעסק להוכיח כי לא מכר את המוניטין יחד עם העסק, כשמדובר במכירת עסק חי, א' ל"ו).

"הכלל היה ועודנו הוא כי מוניטין נמכרים כחלק בלתי נפרד מהעסק החי. מוניטין הוא נכס מיוחד המצריך תחזוקה הדוקה ושמירה צמודה. בחלוף השנים עשוי שוויו של המוניטין לפחות ולעתים אף להתפוגג כליל, בין היתר עקב שינויים טכנולוגיים ופרסונליים אשר עשויים לפגום בו. לפיכך, נדירים הם המקרים שבהם תוכר מכירתו של מוניטין המנותק מעסק, במיוחד כאשר מכירה זו מבוצעת תקופה לא מבוטלת לאחר מכירתו של העסק עצמו".

בעניין תדיראן, נקבע, הוכח מקרה נדיר מסוג זה.

עו"ד יניב שקל, שייצג את תדיראן בערעור, מסר כי "פסק הדין עוסק בין היתר בשאלה רוחבית המשותפת לכל מקרה שבו אדם או חברה רוכשים פעילות מאדם אחר. בניגוד לעמדה שגויה שבה נקט מס הכנסה מזה שנים רבות, שהתבססה על ועדה פנימית שלו - פסק הדין מבהיר כי תשלומים שמשולמים עבור השם והמותג של המוכר ייחשבו כמוניטין אצל הרוכש, ויהיה ניתן להפחיתם לצורכי מס. בכך פסק הדין משרת גם את בעלי העסקים הקטנים שרכשו פעילות של עסק קודם, ומס הכנסה מנע מהם את מגן המס למוניטין שהוקנה במפורש בחוק.

"למותר לציין כי הנושא הברור מאליו של היותו של השם והמותג רק כלי קיבול למוניטין היה שנוי במחלוקת קשה מול מס הכנסה, שהתבסס על כללי חשבונאות לא רלבנטיים".

עוד כתבות

מנכ"ל ומייסד טוויטר ג'ק דורסי / צילום: לוקס ג'קסון, רויטרס

החזון של סופטבנק בסכנה והנתון שמראה מי המרוויח הגדול מהקורונה: השבוע בהייטק

מנכ"ל טוויטר ג'ק דורסי יצא לעימות גורלי עם נשיא ארה"ב: למה טראמפ צודק והאם יש סכנה לאינטרנט כפי שאנחנו מכירים אותו ● מה אפשר ללמוד מהטלפון בתקופת השפעת הספרדית, והבכיר בצ'ק פוינט שעוזב לאחר 27 שנה ● השבוע בהייטק

איור: Shutterstock | א.ס.א.פ קריאייטיב / עיבוד מחשב: ורד שדמי שלמה

דבר אליי במילים: השפה האנושית שינתה את העולם. איך הכול התחיל

איך התחילה להתפתח השפה האנושית, מה הקשר למבנה המוח והגרון שלנו והאם ייתכן שמשפטים קדמו למילים? החוקרים עדיין מתווכחים על סוגיות הקשורות ללידת השפה והמילים, אבל לא על התרומה שלהן להתפתחות בני האדם והתרבות ● אוצר מילים, פרויקט מיוחד 

זהבה גלאון / צילום: ענבל מרמרי

אוצר מלים: זהבה גלאון חושבת שאנחנו רוצים ריבונות רזה, זוהרת

זהבה גלאון, לשעבר יו"רית מרצ, מסבירה מדוע היא כל-כך אוהבת את המילה "ריבונות" ● מתוך פרויקט "אוצר מילים" – מאה ישראלים בוחרים את המילה האהובה עליהם ביותר בעברית

אתי אנקרי / צילום: אסנת רום

אוצר מלים: אתי אנקרי חושבת שפשוט לאהוב, ובכל זאת מורכב

הזמרת-יוצרת אתי אנקרי מסבירה מדוע היא כל-כך אוהבת את המילה "אהבה" ● מתוך פרויקט "אוצר מילים" – מאה ישראלים בוחרים את המילה האהובה עליהם ביותר בעברית

אנשי משרד הבריאות / צילום: משרד הבריאות

מדוע אמר בר סימן טוב כי החלפת מסכות היא "חסרת משמעות"?

במסיבת עיתונאים שנערכה אמש, צולם מנכ"ל משרד הבריאות היוצא אומר: "אני מקווה שלא התבלבלנו במסכות", ומפטיר "ממילא זה חסר משמעות" ● משרד הבריאות: "בר סימן טוב התכוון בבדיחות הדעת כי אם המסכות התבלבלו בינו לבין סיגל או איתמר זה חסר משמעות כי הם נמצאים כל הזמן יחד"

יבין גילמור, איתן זינגר, עידן מדרוני / צילום: עינת לברון, דרור כץ

"כמו משקפי רנטגן לנדל"ן": כך תבצעו חקר שוק נדל"ני מהספה בסלון

היסטוריית מחירים, מידע תכנוני על השכונה, ומחשבוני מחירים: מהפיכת המידע והנגישות הדיגיטלית מאפשרים דווקא בתקופת הקורונה לדעת הרבה על נכסים שעליהם שמנו עין, מבלי לצאת מהבית ● אבל לא בטוח שזה מספיק ● האזינו לפודקאסט "כסף בקיר"

חמי פרס  / צילום: ענבל מרמרי

אוצר מלים: חמי פרס מספר שאביו עודד אותם לא לפחד לחלום

חמי פרס, מנכ"ל קרן ההון פינטנגו ובנו של שמעון פרס ז"ל, מסביר מדוע הוא כל-כך אוהב את המילה "חלום" ● מתוך פרויקט "אוצר מילים" – מאה ישראלים בוחרים את המילה האהובה עליהם ביותר בעברית

בניין הבורסה לניירות ערך בתל אביב / צילום: Baz Ratner , רויטרס

הבנקים מובילים את הירידות בבורסה: מדד ת"א 90 עבר לירידות של 1%

פועלים יורדת ב-2.1%, מזרחי טפחות ב-2.7%, דיסקונט מאבדת 2.5% ולאומי יורדת ב-1.4% ● רני צים: סך הפגיעה הצפויה בהכנסות הקבוצה ממרכזי המסחר כתוצאה ממשבר הקורונה: 3.3 מיליון שקל

דוד פתאל / צילום: איל יצהר

הקורונה פגעה באימפריית המלונאות של דוד פתאל. ואז הגיע השיעור הקשה מכולם

האיש שעד לאחרונה נחשב לכוכב עולה בשוק ההון, נתקל לראשונה באופוזיציה פחות ידידותית כשנקלע לעימות מול מחזיקי האג"ח של קבוצת המלונות שלו ● איך זה ייגמר?

חללית השיגור של נאס"א וספייסX / צילום: ביל אינגלס, AP

השיגור עבר בהצלחה: החללית "דרגון 2" בדרכה לתחנת החלל הבינלאומית

לאחר שביום רביעי האחרון נדחה השיגור ברגע האחרון בשל תנאי מזג אוויר, הלילה בשעה 22:22 שיגרו נאס"א וחברת SpaceX של אלון מאסק את החללית המאוישת הראשונה שנבנתה על ידי חברה פרטית ● ניסוי שהתקיים היום בדרום-טקסס באחד הטילים האחרים שמפתחת החברה הסתיים בפיצוץ אדיר מסיבה לא ידועה

מימין: נחשון קיויתי, חיים אביטן, עינת גנון ורועי אלקבץ, באתר הבנייה של הפרויקט ברחוב לה גארדיה / צילום: יח"צ

האם לקבוצת רכישה יש סיכוי להצליח בפינוי-בינוי?

כשקבוצות רכישה - שבשנים האחרונות עלו לכותרות עם לא מעט בעיות - נפגשות עם התחדשות עירונית, שבעצמה מעמידה אתגר בלתי פוסק בפני כל הרשויות, זה עלול להיגמר בכישלון מהדהד ● מה צריך לקרות בשביל שזה בכל זאת יצליח

איור: Shutterstock | א.ס.א.פ קריאייטיב / עיבוד מחשב: ורד שדמי שלמה

אל תגידו: המילים שאסור לומר, ומה קרה להן לאורך השנים

כוחה המאגי של מילה חרג מזמן מגבולות הדת, המיסטיקה והפולקלור ● גם בעולם המודרני, החילוני בהגדרה, הולכת ומתארכת רשימת המילים שאסור לומר, ובמקומן נעשה שימוש בביטויים מכובסים ותקינים פוליטית ● זה משפיע עלינו יותר ממה שאנחנו חושבים ● אוצר מילים, פרויקט מיוחד 

משרדי חברת הטכנולוגיה נייס ברעננה. צומחת בזכות פעילות הענן
צילום: רויטרס, Ronen Zvulun

הקטר של המשק הישראלי מוביל גם את הבורסה

תיק ההשקעות הטיפוסי של המשקיע הממוצע בבורסת תל אביב עתיר במניות בנקים ונדל"ן ● ואולם, הביצועים של סקטור הטכנולוגיה המקומי, והמגמות בעולם, מעידים כי יש צורך בשינוי

ישיבת הממשלה הראשונה של ממשלת האחדות / צילום:  Abir Sultan, רויטרס

השרים יאשרו הבוקר לעצמם - יועץ, נהג ואנשי לשכה. על חשבונכם

לאחר הישיבה היום יוכלו כל השרים שמונו להוסיף לצוותיהם יועצים, נהגים, אנשי לשכה ושאר אנשי צוות ● כדי לבצע את המהלך תחליט היום הממשלה על קיצוץ רוחבי של 1.5% בתקציבי המשרדים

רונית גדיש / צילום: איל יצהר

המופרכות, הנדירות והנפוצות: הבכירה באקדמיה ללשון חושבת שהעברית היא שפה סקס-מניאקית

המילים שהציבור סירב לאמץ, המילים המופרכות שהציעו, המילים הנדירות שהפכו לנפוצות והמילה שמשתמשים בה הכי הרבה ● רגע של עברית עם רונית גדיש, ראשת המזכירות המדעית של האקדמיה ללשון העברית ● אוצר מילים, פרויקט מיוחד 

פרויקט תמ"א 38. הממשלה קבעה יעד: לעלות ל־46% מכלל התחלות הבנייה  / צילום: אייל פישר

מעודדים התחדשות עירונית? לאן נעלמה תמ"א 38

הדוח שכתב הצוות להסרת חסמים בהתחדשות עירונית חסר התייחסות לתוכנית לחיזוק מבנים - למרות שגם היא סובלת מאותם חסמים שתוקעים פרויקטים של פינוי-בינוי

דוד לפלר / צילום: איל יצהר, גלובס

הממשלה תאשר היום את מינויו של דוד לפלר למנכ"ל משרד הכלכלה

שר הכלכלה והתעשייה עמיר פרץ ביקש למנות את לפלר למנכ"ל משרדו, תחת שי רינסקי ● בעבר כיהן לפלר כמנכ"ל תחת עמיר פרץ במשרד להגנת הסביבה

חוזרים לעבודה / אילוסטרציה: shtterstock, Reuters

יוצאים לשוק: המדריך המלא לעובדים ומעסיקים שרוצים לצלוח את המשבר

בשבועות האחרונים, במסגרת שידורי הלייב "תוכנית עבודה" בשיתוף מיקרוסופט, דיברנו עם עשרות מומחים על הטלטלה שחווה שוק העבודה בעקבות משבר הקורונה ועל מה שצפוי לו בעתיד • ריכזנו כאן, על קצה המזלג, כמה מהעצות שלהם למעסיקים ולעובדים שנאלצים לנווט בתנאי חוסר ודאות

שלט תלוי מעל אחת המרפסות בתל אביב באוירת הסגר שהוטל על המדינה בעקבות התפשטות וירוס הקורונה / צילום: כדיה לוי, גלובס

מלחמת הדורות: האם הקורונה גרמה לקרע בין המילניאלז לבומרים?

המבוגרים שמנהלים את העולם מתעלמים לאורך שנים ממשבר האקלים שמטריד את הצעירים ● בימי הקורונה הם ביקשו מהם להישאר בבית חודשים ארוכים בגלל מגפה שפוגעת בעיקר בקשישים ● הצעירים מילאו אחר ההוראות, אך ייתכן שנוצר קרע בין הדורות? ● האזינו

אליעזר בן יהודה / צילום: ויקמדיה

הַּמִלָּה הראשונה של אליעזר בן יהודה

בבית קפה בפריז, לפני 140 שנה, הוא החליט לחפש מִלִּים כדי לחדש את השימוש בלשון העברית ● את הַמִּלָּה הראשונה הוא מצא במוחו: מילון ● אוצר מילים, פרויקט מיוחד