גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

החשבונות החסויים של יוסף גרינפלד שבנק אגוד מסרב לחשוף

בנק אגוד סירב למסור למנהל המיוחד על נכסיו של גרינפלד פרטים על תוכן חשבונותיו, וזאת בשל חיסיון בנקאי של המורשים האחרים בחשבונות ■ המנהל המיוחד ביקש מביהמ"ש לקצר את הזמן שניתן לבנק לאתר את המורשים האחרים, אך בקשתו נדחתה

יוסף גרינפלד / צלם: איל יצהר
יוסף גרינפלד / צלם: איל יצהר

לאיש העסקים פושט-הרגל יוסף גרינפלד ישנם חשבונות בבנק אגוד, שלמנהל המיוחד על נכסיו, עו"ד עופר שפירא, לא ידוע כמה כסף יש בהם. ואולם, בנק אגוד מסרב למסור לעו"ד שפירא פרטים על תוכן החשבונות בשל חיסיון בנקאי של המורשים האחרים בחשבונות.

למרות שמצבת הנכסים המלאה של גרינפלד טרם נחשפה, החליט המנהל המיוחד להמשיך במשא-ומתן עם גרינפלד על הסדר נושים. שפירא אף הציג בבית המשפט את המתווה המתגבש בקווים כלליים. בשבוע שעבר מסר שפירא לבית המשפט הודעה על כישלון המשא-ומתן להסדר נושים.

בתוך כך, שופט בית המשפט המחוזי בתל-אביב, איתן אורנשטיין, קיבל לפני כשבועיים וחצי את בקשת בנק אגוד לקבל ארכה של 30 יום, כדי לפנות למורשים האחרים בחשבונותיו של גרינפלד ולקבל את הרשאתם למסירת הפרטים על החשבונות.

השאלה המתעוררת היא מדוע נדרשת לבנק תקופה של 30 ימים כדי לפנות למורשים האחרים בחשבונותיו של גרינפלד, והאם לא קיימת סכנה שהחשבונות ירוקנו במהלך תקופה זו?

בקשתו של המנהל המיוחד לקיצור הזמן שניתן לבנק נדחתה על-ידי בית המשפט.

מצבת נכסים חסרה

אף שגרינפלד הגיע לסף פשיטת-רגל, איש לא יחלוק על היותו איש עסקים מוכר, מקושר וממולח. בעשורים האחרונים הוא מוכר בעיקר כאחד מבעלי השליטה בחברות האחזקות הציבוריות, קרדן יזמות וקרדן אן.וי, שחוו זעזוע מבחינת ערכן.

ואולם, גרינפלד צמח כאיש עסקים בעולם מעט שונה - תחום היהלומנות, המאופיין בחברות פרטיות המאוגדות לעתים קרובות במקלטי מס, ובעסקים בינלאומיים המתנהלים בדיסקרטיות מירבית. בחלק מחברות הפרטיות שבאמצעותן עשה עסקים בישראל, החזיק גרינפלד עד לשנת 2011.

גרינפלד נקלע לחדלות פירעון לאחר שלא עמד בנטל חובותיו לבנק לאומי, שהגיש נגדו בקשת פשיטת-רגל בחודש מארס האחרון.

לטענת הבנק, אין לגרינפלד מקורות לתשלום חובותיו בסך של כ-350 מיליון שקל, מתוכם כ-125 מיליון שקל לכל אחד מהבנקים - פועלים ולאומי - ועוד כ-28 מיליון שקל לבנק אגוד, המחזיק בשיעבודים עד לסך של 18 מיליון שקל על 3 דירות היוקרה של גרינפלד במגדלי אקירוב בתל-אביב.

בסוף מארס האחרון מונה עו"ד שפירא, שמייצג את בנק לאומי, למנהל מיוחד זמני על נכסיו של גרינפלד. השופט אורנשטיין הסמיך את עו"ד שפירא, בין היתר, "לדרוש ולקבל מגרינפלד, או מכל אדם אחר את כל החשבונות, הדוחות והנכסים של גרינפלד או כל מידע הנוגע לנכסי גרינפלד, רכושו ועסקיו".

שפירא פנה, בין היתר, לגרינפלד עצמו ולבנק אגוד כדי לקבל מהם פירוט על נכסיו של גרינפלד.

גרינפלד מסר לעו"ד שפירא פירוט על כלל נכסיו בכתב. ל"גלובס" נודע כי מפירוט זה נשמטו מסיבה כלשהי אותם חשבונות בבנק אגוד.

פנייתו של עו"ד שפירא לבנק אגוד בנוגע לחשבונות נעשתה רק ביוני האחרון. הבנק השיב ב-1 ביולי במכתב ששלח עו"ד ישראל בכר, ובו מסר פרטים על חשבון אחד של גרינפלד ואף צירף דפי חשבון בקשר לחשבון זה; אך באותו מכתב ציין עו"ד בכר כי קיימים בבנק חשבונות נוספים של גרינפלד יחד עם "צדדים שלישיים", שהבנק מנוע מלמסור מידע אודותיהם בשל חיסיון בנקאי.

במתווה להסדר הנושים שהתגבש במשא-ומתן בין גרינפלד למנהל המיוחד שפירא הוסכם, בין היתר, כי גרינפלד ידאג להזרמת כספים מ"גורם שלישי" שזהותו אינה ידועה בשלב זה, ובתמורה לא יוכרז כפושט-רגל.

ההסדר היה אמור להביא להחזר של כ-100 מיליון שקל לנושים מתוך חובות של 350 מיליון שקל. לא ברור כיצד ניתן היה להעריך אם 100 מיליון שקל מהווים החזר מספק לנושים, בהתחשב בעובדה שחלק מנכסיו של גרינפלד - החשבונות בבנק אגוד - טרם נחשפו, וגם טרם התברר במה כרוך, מבחינה משפטית, מימוש נכסיו באותם חשבונות.

בשבוע שעבר הודיע המנהל הזמני שפירא לבית המשפט כי המשא-ומתן להסדר נושים נכשל, בין היתר בשל סירובה של אשתו של גרינפלד "לתרום" את חלקה להסדר על-ידי ויתור על זכויותיה בדירות, וכן בשל התרשמותו כי הזרמת הכספים מ"הגורם השלישי" בוששה לבוא.

"חשש לריקון החשבונות"

במקביל לניהול המשא-ומתן עם גרינפלד, ב-14 ביולי הגיש עו"ד שפירא בקשה לבית המשפט להורות לבנק אגוד להעביר לו לאלתר את פרטי החשבונות, לרבות חשבונות קשורים שהתנהלו בבנק מתחילת 2012.

בתגובה לבקשה ביקש הבנק ארכה של לא פחות מ-30 יום, על-מנת "שיפעל לאתר את הלקוחות הרלוונטיים לחשבונות החסויים לקבלת עמדתם לבקשה".

מדוע נדרש זמן ממושך של חודש ימים כדי לאתר את המורשים האחרים בחשבונותיו של גרינפלד? האם לקוחות אלה של הבנק מצויים בחופשה במקום מרוחק ואינם ניתנים להשגה? הבנק לא פירט.

המנהל המיוחד שפירא התנגד למתן 30 הימים ונימק זאת, ברמיזה, בחשש כי החשבונות ירוקנו.

השופט אורנשטיין קיבל את בקשת הבנק, תוך שהוא פוסק כי המנהל המיוחד לא ביסס את טענתו בעניין החשש להברחת נכסים.

"לא דנו בוויתור"

המנהל המיוחד לא ויתר, ובשבוע שעבר הגיש בקשה לעיון חוזר בהחלטה, תוך שהוא מבקש לקצר את משך הזמן שניתן לבנק לפנות ללקוחותיו, המורשים האחרים בחשבונות החסויים. הפעם הוא כבר העלה במפורש את החשש להברחת הנכסים.

"לכאורה, עד המועד שבו תינתן תגובת הבנק עשויים החשבונות להתרוקן כליל, כך שהדיון בבקשה יהפוך להיות תיאורטי, והאינטרסים של נושי החייב יפגעו פגיעה בלתי הפיכה", טען שפירא.

ואולם, השופט אורנשטיין דחה את הבקשה לעיון חוזר בנימוק פרוצדורלי, לפיו היה על עו"ד שפירא להגיש ערעור על החלטתו או להגיש בקשה חדשה לקיצור משך הזמן שניתן לבנק.

מטעם המנהל המיוחד, עו"ד שפירא, נמסר: "לגרינפלד ניתנה הזדמנות להציע הסדר שהותנה מראש בגילוי מלא של כל העובדות וכל הנכסים, וכן הובהר כי כל נכסיו של גרינפלד, הידועים וגם אם יימצאו בעתיד, ימומשו וישמשו לפירעון חובותיו. בנוסף, גרינפלד הציג כי ביכולתו להציג מקורות חיצוניים מעבר לנכסיו הקיימים לטובת ההסדר. מעולם לא עלה לדיון כל ויתור, לא על חוב ולא על נכסים. משהובהר כי אין ביכולתו של גרינפלד להציע מקורות חיצוניים, ולא ניתן גילוי מלא של העובדות, הסתיים המשא-ומתן להסדר".

מטעמו של גרינפלד נמסר: "עו"ד שפירא קיבל לידיו את המידע על כל החשבונות האישיים בבנק אגוד. כל בקשותיו של שפירא מולאו במלואן. היום התקבלו מעו"ד שפירא בקשות בקשר לשני חשבונות של חברות פרטיות שגרינפלד הוא בעליהם, והם יימסרו בהקדם. יש לציין כי אין בחשבונות הללו שום יתרת זכות, וגם לא הייתה ערב ההליך בבית המשפט".

עוד כתבות

טראמפ מחמם את שוק הנדל"ן בגרינלנד / צילומים: רויטרס, shutterstock, עיבוד: טלי בוגדנובסקי

טראמפ מחמם את שוק הנדל"ן בגרינלנד (והוא עדיין יותר זול מאשר בתל אביב)

התושבים בגרינלנד לא שמחו לשמוע שנשיא ארצות הברית מעוניין לקנות את האי שלהם ● אבל, המתווכים מספרים שתשומת הלב שהופנתה לעיר מזניקה עוד יותר את המחירים הגבוהים מלכתחילה

שעוני מים / צילום: תמר מצפי, גלובס

כשהכתובת הייתה על הקיר: המדינה פספסה עם תאגידי המים

חקיקות פופוליסטיות לא ריאליות ומנותקות מהמציאות יש לא מעט ● מעטים המקרים שהדבר מתגלה ונחשף תוך חודשים ספורים ● דעה

נתניהו ומנדלבליט/  צילום: אלכס קולומויסקי / ידיעות אחרונות

היועמ"ש נגד "התערבות נתניהו במדיניות האכיפה ביו"ש": "צבר מקרים חמורים, פגיעה בשלטון החוק"

עו"ד ארז קמיניץ במכתב חריף: ראש הממשלה ושר הביטחון נתניהו פועל למנוע פינוי התיישבות לא חוקית ביהודה ושומרון ● בפגישה שנערכה מנדלבליט דרש מנתניהו כי יבהיר כי אסור למשרדו להתערב בהליכי האכיפה והפיקוח בהתנחלויות

דרור פויר / צילום: יונתן בלום

למה יושבים בסוכה, והקשר בין נייר העיתון לעיתונות חזקה

אנחנו יושבים בסוכה לא כדי להיזכר כמה כיף היה להיות במדבר, אלא כמה גרוע זה היה ● לא כדי להעלות על נס את הארעי והטבעי, אלא לחגוג את הבטון והמזגן

צב ים עם קשית תקועה בפיו/ צילום:  Shutterstock א.ס.א.פ קריאייטיב

הגיליון הירוק: פרויקט מיוחד על משבר האקלים

הגיע הזמן להודות בכך: למשבר האקלים יש השלכות כלכליות מובהקות והאחריות מוטלת על כולנו ● למה לא באמת מדובר בסוגייה פוליטית, מה ההשלכות של עוד כמה מעלות ואיך עסקים בעולם כבר נערכים עם פתרונות ● מגזין G של "גלובס" הוקדש השבוע כולו לסיקור משבר האקלים. קבלו הצצה

פורטנייט/צילום: REUTERSMike Blake

מתיחה של מאסק ושחקנים בוכים: מה קרה כשפורטנייט הוחשך?

"אסטרואיד" פגע אתמול בערב במשחק הווירטואלי של פורטנייט והותיר מיליוני צופים מול חור שחור, ושחקנים עם סימני שאלה רבים לגבי עתידו של המשחק, והאם הגיע לסופו ● היזם אלון מאסק צייץ מחדש ציוץ ישן ותרם לספקולציות

דונלד טראמפ/ צילום: רויטרס

ארה"ב נסוגה לחלוטין מצפון סוריה; הכורדים יאפשרו לאסד להתפרס בגבול טורקיה

עם התקדמות הכוחות הטורקיים, טראמפ הורה על יציאת כאלף חיילים מאזור הקרבות ● לאור הנטישה האמריקנית, הכורדים הגיעו להבנות עם המשטר על כניסתו לשטחים שהיו בידיהם מאז תחילת המלחמה

הדור שמגיע לו הכול פוגש בשוק פיננסי שאין לו לתת / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

מה קורה כשהדור שמגיע לו הכל פוגש עולם פיננסי שאין לו מה לתת

ילידי שנות ה-70 המאוחרות ואילך נולדו לתקופה של צמיחה כלכלית ושינויים תעשייתיים וטכנולוגיים מרחיקי לכת ●  קל לזנוח את ההתייחסות למה עלול לקרות אם הצמיחה הזו תיעצר או אפילו רק תואט באופן משמעותי

עדי סופר תאני / צילום: יונתן בלום

"לא הבנתי כלום. תתחילו מההתחלה": עדי סופר תאני מספרת על ניהול הצד הישראלי של הרשת החברתית הגדולה בעולם

מה עושה מנכ"לית פייסבוק ישראל, עדי סופר תאני, כדי להיות אפקטיבית בניהול ● "האמירה שאם אתה האדם הכי חכם בחדר אז אתה לא בחדר הנכון, נכונה גם למנכ"לים. ואם זה באמת ככה, אז או שצריך לפטר את המנכ"ל או שצריך לפטר את החדר" ●"50 המשפיעות של ליידי גלובס"

צילום: shutterstock עיבוד: טלי בוגדנובסקי

מה אומר האופן שבו אנחנו מגישים הוצאות בעבודה על האופי שלנו

האם תגישו בקשה להחזר על הקפה ששתיתם בזמן שמילאתם את תפקידכם או שתבדקו את גבולות המעסיק עם בקשה להחזרים מופרכים כמו הדברת פרעושים בבית? ● מחקרים ארגוניים ופסיכולוגים מגלים שדוחות הוצאה שעובדים מגישים מלמדים הרבה על יחסם לכסף ולמקום העבודה

סינגפור מראה כללי/צילום:shutterstock אס איי פי קריאייטיב

תיירות ומשבר האקלים: סינגפור מדגימה איך אפשר להפוך לימון סביבתי ללימונדה תיירותית

סינגפור היא אחת המדינות המוטרדות מאוד כבר עכשיו מנזקי האקלים, בעיקר מעליית פני הים ● את הדאגה המוצדקת ניתבה לשורה של פרויקטים סביבתיים, שהפכו גם לאתרי פנאי ולאטרקציות תיירותיות

ההנפקה של ליפט./Shutterstock  צילום:א.ס.א.פ קריאייטיב

אובר לא לבד, גם ליפט תובעת את עיריית ניו יורק: "פוגעת בנוסעים ובנהגים"

חוק חדש בניו יורק קובע כי מעתה על הנהגים יהיה להסיע נוסעים ברכבם לפחות 69% מהזמן ● דובר ליפט: "חוק זה אינו נועד להתמודד ברצינות עם נושא העומס התחבורתי והפקקים, וסופו לפגוע בנוסעים ובנהגים בניו יורק"

אלימות במשפחה / צילום: שאטרסטוק

אלימות במשפחה: היכן ההחלטות האמיצות של בתי המשפט?

רצח אישה צעירה ע"י בעלה הוא קצה סקלת האלימות במשפחה - זאת שרואים, שומעים, מסקרים ומדברים עליה ● לצדו דרים סוגים שונים ואחרים של אלימות במשפחה – כאלה שסמויים מהתקשורת ומהעין הציבורית, כאלה שלא מדברים עליהם ולא רואים ● דעה

נשים סיניות מבוגרות / צילום: רויטרס

יותר מבוגרים, פחות עובדים: המלכוד שמאיים על הצמיחה העולמית

83 מדינות נמצאות במצב שבו אוכלוסייתן מזדקנת בהתמדה, והמשמעות היא אחת: כלכלתן מועדת לדעיכה ● מה קורה להוצאות כשמתבגרים, איך זה משפיע על פעילות המשק ולמה הבייבי בומרס בארה"ב לא מצליחים למכור את בתיהם ● כתבה שנייה על הפצצה המתקתקת של המגמות הדמוגרפיות

אמבולנס של מגן דוד אדום / צילום: תמר מצפי

חשד לחיסול באור יהודה: גבר בן 37 נהרג מפיצוץ רכב

התקרית אירעה סמוך לכניסה לעיר בכביש 412 ● צוותי מד"א שהגיעו למקום נאלצו לקבוע את מותו של נהג הרכב, תושב העיר המוכר למשטרה וככל הנראה השתייך לארגון הפשיעה של מיכאל מור

הזוכים בפרס נובל לכלכלה 2019: אסתר דופלו, אבהיג'יט באנרג'י ומייקל קרמר  / צילום:  Karin Wesslen/TT News Agency/via REUTERS

הזוכים בפרס נובל לכלכלה: שלושה חוקרים בתחום העוני העולמי

החוקרים אסתר דופלו, אבהיג'יט באנרג'י ומייקל קרמר הם שלושת הזוכים בפרס ● דופלו היא האישה השנייה שזכתה בתולדות הפרס, והיא נשואה לזוכה שלצידה, באנרג'י ● הפרס הנחשק בתחום הכלכלה חגג יובל השנה, אחרי שב-1969 הוא הוענק לראשונה

ההפצצות הטורקיות בסוריה./ צילום: רויטרס

גרמניה וצרפת משעות מכירת נשק לטורקיה בשל המתקפה בסוריה

עם זאת, ההודעות מתייחסות רק ל"נשק שעלול להיות בשימוש בסוריה", מה שמאפשר את המשך עסקאות הצוללות וכלי השיט בין גרמניה לטורקיה ● מחר יתכנסו בבריסל שרי החוץ של האיחוד לדון בתגובה למתקפה

נפתלי בנט, איילת שקד / צילום: שלומי יוסף, עיבוד תמונה: טלי בוגדנובסקי

מהמעטפות לוועדות - כמה אתם שולטים בחדשות הפוליטיות?

בכמה גדל שיעור ההצבעה במעטפות הכפולות, מי עומד בראש ועדת החוץ והביטחון ומי עוד חבר בסיעה של שקד ובנט?

הכלכלנית זוכת פרס הנובל אסתר דופלו / צילום: Eloy Alonso, רויטרס

המחקר פורץ הדרך שהפך היום את אסתר דופלו לאישה השנייה אי פעם עם נובל בכלכלה

איך גורמים לילדים להתחסן יותר ומעודדים חקלאים להשתמש בשיטות חדשניות? דופלו, באנרג'י וקרמר יצאו לענות על השאלות האלה בניסויים מבוקרים בשטח, וחוללו מהפכה ● דופלו היא האישה השנייה בהיסטוריה שזכתה בנובל לכלכלה: "מקווה שההדגמה שנשים יכולות להצליח, תיתן השראה לאחרות"

שיחת עבודה בין הרמטכ"ל יצחק רבין (משמאל) לשמעון פרס / צילום: לע"מ

האם השמאל הציוני הגיע לסוף דרכו? ואיך ניתן לשקם אותו?

כיצד הגיע מחנה השמאל לעבר פי סכנת הכחדה מוחלטת בשתי מערכות הבחירות האחרונות? ● שמונה דמויות מפתח בשמאל הפוליטי מנסות להבין לאן ממשיכים מכאן ● פרויקט מיוחד