גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

החשבונות החסויים של יוסף גרינפלד שבנק אגוד מסרב לחשוף

בנק אגוד סירב למסור למנהל המיוחד על נכסיו של גרינפלד פרטים על תוכן חשבונותיו, וזאת בשל חיסיון בנקאי של המורשים האחרים בחשבונות ■ המנהל המיוחד ביקש מביהמ"ש לקצר את הזמן שניתן לבנק לאתר את המורשים האחרים, אך בקשתו נדחתה

יוסף גרינפלד / צלם: איל יצהר
יוסף גרינפלד / צלם: איל יצהר

לאיש העסקים פושט-הרגל יוסף גרינפלד ישנם חשבונות בבנק אגוד, שלמנהל המיוחד על נכסיו, עו"ד עופר שפירא, לא ידוע כמה כסף יש בהם. ואולם, בנק אגוד מסרב למסור לעו"ד שפירא פרטים על תוכן החשבונות בשל חיסיון בנקאי של המורשים האחרים בחשבונות.

למרות שמצבת הנכסים המלאה של גרינפלד טרם נחשפה, החליט המנהל המיוחד להמשיך במשא-ומתן עם גרינפלד על הסדר נושים. שפירא אף הציג בבית המשפט את המתווה המתגבש בקווים כלליים. בשבוע שעבר מסר שפירא לבית המשפט הודעה על כישלון המשא-ומתן להסדר נושים.

בתוך כך, שופט בית המשפט המחוזי בתל-אביב, איתן אורנשטיין, קיבל לפני כשבועיים וחצי את בקשת בנק אגוד לקבל ארכה של 30 יום, כדי לפנות למורשים האחרים בחשבונותיו של גרינפלד ולקבל את הרשאתם למסירת הפרטים על החשבונות.

השאלה המתעוררת היא מדוע נדרשת לבנק תקופה של 30 ימים כדי לפנות למורשים האחרים בחשבונותיו של גרינפלד, והאם לא קיימת סכנה שהחשבונות ירוקנו במהלך תקופה זו?

בקשתו של המנהל המיוחד לקיצור הזמן שניתן לבנק נדחתה על-ידי בית המשפט.

מצבת נכסים חסרה

אף שגרינפלד הגיע לסף פשיטת-רגל, איש לא יחלוק על היותו איש עסקים מוכר, מקושר וממולח. בעשורים האחרונים הוא מוכר בעיקר כאחד מבעלי השליטה בחברות האחזקות הציבוריות, קרדן יזמות וקרדן אן.וי, שחוו זעזוע מבחינת ערכן.

ואולם, גרינפלד צמח כאיש עסקים בעולם מעט שונה - תחום היהלומנות, המאופיין בחברות פרטיות המאוגדות לעתים קרובות במקלטי מס, ובעסקים בינלאומיים המתנהלים בדיסקרטיות מירבית. בחלק מחברות הפרטיות שבאמצעותן עשה עסקים בישראל, החזיק גרינפלד עד לשנת 2011.

גרינפלד נקלע לחדלות פירעון לאחר שלא עמד בנטל חובותיו לבנק לאומי, שהגיש נגדו בקשת פשיטת-רגל בחודש מארס האחרון.

לטענת הבנק, אין לגרינפלד מקורות לתשלום חובותיו בסך של כ-350 מיליון שקל, מתוכם כ-125 מיליון שקל לכל אחד מהבנקים - פועלים ולאומי - ועוד כ-28 מיליון שקל לבנק אגוד, המחזיק בשיעבודים עד לסך של 18 מיליון שקל על 3 דירות היוקרה של גרינפלד במגדלי אקירוב בתל-אביב.

בסוף מארס האחרון מונה עו"ד שפירא, שמייצג את בנק לאומי, למנהל מיוחד זמני על נכסיו של גרינפלד. השופט אורנשטיין הסמיך את עו"ד שפירא, בין היתר, "לדרוש ולקבל מגרינפלד, או מכל אדם אחר את כל החשבונות, הדוחות והנכסים של גרינפלד או כל מידע הנוגע לנכסי גרינפלד, רכושו ועסקיו".

שפירא פנה, בין היתר, לגרינפלד עצמו ולבנק אגוד כדי לקבל מהם פירוט על נכסיו של גרינפלד.

גרינפלד מסר לעו"ד שפירא פירוט על כלל נכסיו בכתב. ל"גלובס" נודע כי מפירוט זה נשמטו מסיבה כלשהי אותם חשבונות בבנק אגוד.

פנייתו של עו"ד שפירא לבנק אגוד בנוגע לחשבונות נעשתה רק ביוני האחרון. הבנק השיב ב-1 ביולי במכתב ששלח עו"ד ישראל בכר, ובו מסר פרטים על חשבון אחד של גרינפלד ואף צירף דפי חשבון בקשר לחשבון זה; אך באותו מכתב ציין עו"ד בכר כי קיימים בבנק חשבונות נוספים של גרינפלד יחד עם "צדדים שלישיים", שהבנק מנוע מלמסור מידע אודותיהם בשל חיסיון בנקאי.

במתווה להסדר הנושים שהתגבש במשא-ומתן בין גרינפלד למנהל המיוחד שפירא הוסכם, בין היתר, כי גרינפלד ידאג להזרמת כספים מ"גורם שלישי" שזהותו אינה ידועה בשלב זה, ובתמורה לא יוכרז כפושט-רגל.

ההסדר היה אמור להביא להחזר של כ-100 מיליון שקל לנושים מתוך חובות של 350 מיליון שקל. לא ברור כיצד ניתן היה להעריך אם 100 מיליון שקל מהווים החזר מספק לנושים, בהתחשב בעובדה שחלק מנכסיו של גרינפלד - החשבונות בבנק אגוד - טרם נחשפו, וגם טרם התברר במה כרוך, מבחינה משפטית, מימוש נכסיו באותם חשבונות.

בשבוע שעבר הודיע המנהל הזמני שפירא לבית המשפט כי המשא-ומתן להסדר נושים נכשל, בין היתר בשל סירובה של אשתו של גרינפלד "לתרום" את חלקה להסדר על-ידי ויתור על זכויותיה בדירות, וכן בשל התרשמותו כי הזרמת הכספים מ"הגורם השלישי" בוששה לבוא.

"חשש לריקון החשבונות"

במקביל לניהול המשא-ומתן עם גרינפלד, ב-14 ביולי הגיש עו"ד שפירא בקשה לבית המשפט להורות לבנק אגוד להעביר לו לאלתר את פרטי החשבונות, לרבות חשבונות קשורים שהתנהלו בבנק מתחילת 2012.

בתגובה לבקשה ביקש הבנק ארכה של לא פחות מ-30 יום, על-מנת "שיפעל לאתר את הלקוחות הרלוונטיים לחשבונות החסויים לקבלת עמדתם לבקשה".

מדוע נדרש זמן ממושך של חודש ימים כדי לאתר את המורשים האחרים בחשבונותיו של גרינפלד? האם לקוחות אלה של הבנק מצויים בחופשה במקום מרוחק ואינם ניתנים להשגה? הבנק לא פירט.

המנהל המיוחד שפירא התנגד למתן 30 הימים ונימק זאת, ברמיזה, בחשש כי החשבונות ירוקנו.

השופט אורנשטיין קיבל את בקשת הבנק, תוך שהוא פוסק כי המנהל המיוחד לא ביסס את טענתו בעניין החשש להברחת נכסים.

"לא דנו בוויתור"

המנהל המיוחד לא ויתר, ובשבוע שעבר הגיש בקשה לעיון חוזר בהחלטה, תוך שהוא מבקש לקצר את משך הזמן שניתן לבנק לפנות ללקוחותיו, המורשים האחרים בחשבונות החסויים. הפעם הוא כבר העלה במפורש את החשש להברחת הנכסים.

"לכאורה, עד המועד שבו תינתן תגובת הבנק עשויים החשבונות להתרוקן כליל, כך שהדיון בבקשה יהפוך להיות תיאורטי, והאינטרסים של נושי החייב יפגעו פגיעה בלתי הפיכה", טען שפירא.

ואולם, השופט אורנשטיין דחה את הבקשה לעיון חוזר בנימוק פרוצדורלי, לפיו היה על עו"ד שפירא להגיש ערעור על החלטתו או להגיש בקשה חדשה לקיצור משך הזמן שניתן לבנק.

מטעם המנהל המיוחד, עו"ד שפירא, נמסר: "לגרינפלד ניתנה הזדמנות להציע הסדר שהותנה מראש בגילוי מלא של כל העובדות וכל הנכסים, וכן הובהר כי כל נכסיו של גרינפלד, הידועים וגם אם יימצאו בעתיד, ימומשו וישמשו לפירעון חובותיו. בנוסף, גרינפלד הציג כי ביכולתו להציג מקורות חיצוניים מעבר לנכסיו הקיימים לטובת ההסדר. מעולם לא עלה לדיון כל ויתור, לא על חוב ולא על נכסים. משהובהר כי אין ביכולתו של גרינפלד להציע מקורות חיצוניים, ולא ניתן גילוי מלא של העובדות, הסתיים המשא-ומתן להסדר".

מטעמו של גרינפלד נמסר: "עו"ד שפירא קיבל לידיו את המידע על כל החשבונות האישיים בבנק אגוד. כל בקשותיו של שפירא מולאו במלואן. היום התקבלו מעו"ד שפירא בקשות בקשר לשני חשבונות של חברות פרטיות שגרינפלד הוא בעליהם, והם יימסרו בהקדם. יש לציין כי אין בחשבונות הללו שום יתרת זכות, וגם לא הייתה ערב ההליך בבית המשפט".

עוד כתבות

נדל"ן בת"א/צילום:אייל יצהר

עסקת ענק בהרצליה והקרב על נתוני מכירת הדירות. כותרות הנדל"ן

כמה שילמה קבוצת יזמים בראשות איציק תשובה, פרשקובסקי וטריגו במסגרת התמחרות על חטיבת קרקע מבוקשת בהרצליה? מה קרה כש"גלובס" הפגיש ארבעה שמאי מקרקעין בכירים? מדוע מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון שלח מכתב חריף לסטטיסטיקן הראשי בלמ"ס ואיזה תשובה הוא קיבל? אלה כותרות הנדל"ן שלנו מהשבוע החולף

ניצול שואה / צילום: רויטרס

פיצוי רטרואקטיבי: גרמניה תכיר בכ-8,000 יוצאי רומניה כניצולי שואה

הכרה זו תאפשר תביעת זכויות סוציאליות שונות, ובהן פיצוי רטרואקטיבי רנטה וקצבה חודשית קבועה ● גמליאל: "נמשיך לפעול להכרה גרמנית בזכאותם של עוד אלפי ניצולים שטרם הוכרו, בין שהם יוצאי רומניה ובין שהם יוצאי מדינות נוספות"

עבודות הרכבת הקלה בתל אביב בשנה שעברה / צילום: איל יצהר, גלובס

עשרות עובדים סיניים בפרויקט הרכבת הקלה לא מקבלים אשרות כניסה לארץ

הסיבה: העיצומים של עובדי משרד החוץ בעקבות הכוונה לקצץ בתקציבי האירוח של דיפלומטים ונספחים בעולם ● מטה המאבק: נחריף את העיצומים

 

יאיר לפיד, פודקאסט לשבת / עיבוד תמונה: אפרת לוי

עם הגב לים: הפודקאסטים הטובים ביותר לסוף השבוע

כמה חם היה השבוע? ● מספיק חם כדי לקפוץ לטבילה בים, שלמרבה הצער מלא במדוזות  ● זאת הזדמנות נהדרת לשבת על הספה עם מזגן ולהינות מפודקאסטים שעשו לנו את השבוע ● פודקאסט לשבת ● האזינו

מאיר שפיגלר / צילום: שלומי יוסף

האם זה אחראי מצד הביטוח הלאומי להפסיק לקנות אג"ח ממשלתיות? העימות עם האוצר מגיע לרתיחה

בביטוח הלאומי הכריזו כי על רקע החשש לגורלו של המוסד בעתיד, הוא יפסיק להעביר עודפי גבייה למדינה ● באוצר מזהירים שהדבר יגדיל את הגירעון השנה ליותר מ-4% תוצר, והעימות מידרדר לפסים אישיים ● האם יימצא פתרון בחודשיים הקרובים?

יאיר לפיד/  צילום: איל יצהר

ברק חייב לפרוש, היחסים עם בוגי תקינים ונתניהו יהיה חייב להעלות מסים: יאיר לפיד בראיון

יאיר לפיד, מס' 2 בכחול לבן, לא מאמין בתיאוריית הגושים וחושב שרק המפלגה הגדולה תנצח בבחירות ● בראיון ל"גלובס" הוא מבקר בחריפות את ההתנהלות הכלכלית של הממשלה ("יצאה מדעתה") ● מסביר שנתניהו לא יכול לטפל בגירעון כראוי ("הוא זקוק לליצמן וסמוטריץ, כדי שיגנו עליו בנושא החסינות. והוא ישלם להם הרבה יותר") ● ולא, הוא לא רוצה לחזור לתפקיד שר האוצר: "אני הולך להיות שר החוץ ואחר כך ראש ממשלה”

מט"ח / צילום: Shutterstock

שערי המט"ח הנשחקים פועלים לטובת הנוסעים לחו"ל

שערי הדולר והאירו הנמוכים פועלים לטובת 10 מיליון הנוסעים שיחלפו בנתב"ג בדרך לחופשה בקיץ הזה ● לפי סמנכ"ל איסתא, הצניחה באירו והליש"ט מגיעה בתזמון שמתקרב לשיא של חופשת קיץ, ועשויה להוביל לגידול בביקוש למדינות מערב אירופה ובריטניה

הבורסה בתל אביב / צילום: שאטרסטוק

נעילה שלילית בבורסה: ת"א 90 נפל 1.2%, דלק צנחה בעוד 5.6%

דלק משלימה נפילה של 15% מאז ההודעה על עסקת שברון; נאלצה לצמצם את היקף הגיוס למימון העסקה ● חברת הדירוג פיץ' העלתה את תחזית דירוג האשראי של כיל מ"יציבה" ל"חיובית" ● חברת סייפ-טי דיווחה על קבלת "הזמנה משמעותית" מחברת תשתיות ישראלית

האחים ויליגר / צילום: אביב חופי

אחרי שנתיים בתפקיד: סמנכ"ל הכספים של וילי פוד התפטר

אמיר קפלן, סמנכ"ל הכספים של וילי פוד, התפטר היום, כך מדווחת החברה לבורסה ●  מקומו מדווחת היום החברה על מינוי סמנכ"ל כספי חדש - יצחק ברבי, שהיה חשב ומשנה לסמנכ"ל הכספים בחברה ● החברה עוסקת ביבוא, ייצור ושיווק מוצרי מזון ונסחרת בשווי שוק של 323 מיליון שקל

פיני רובין / צילום: איל יצהר

עו"ד פנחס רובין, מבכירי עורכי הדין בישראל, קיבל פרס על מפעל חיים

מדריך הדירוג העולמי צ'יימברס העניק לראשונה בישראל פרס מפעל חיים ● את הפרס הוחלט להעניק לעו"ד פנחס רובין, ראש משרד גורניצקי ושות', על תרומתו לעולם המשפט בישראל ובעולם ועל פועלו יוצא הדופן בתחום 

השור של וול סטריט / צילום: שאטרסטוק

נשיא הפד של ניו יורק: על הבנק המרכזי "לפעול במהירות"

נאום נשיא הפד של ניו יורק, ג'ון וויליאמס, הספיק למשקיעים לחמם מנועים לקראת שיאים חדשים, למרות שדבריו התבססו על מחקרים ולא על ישיבת הפד האחרונה ● אבל למשקיעים זה הספיק, וכעת עלו הסיכויים להורדת ריבית כפולה בהודעה הקרובה

דניאל אלינסון / צילום: שלומי יוסף

יו"ר עזרא העולמית שהורשע במתן שוחד לפאינה קירשנבאום מערער על הרשעתו: "אדם תם וישר"

ביהמ"ש המחוזי הרשיע את דניאל אלינסון, יו"ר תנועת העזרא העולמית, במתן שוחד לפאינה קירשנבאום, וגזר עליו 9 חודשי עבודות שירות ● בערעור על הכרעת הדין טוען אלינסון כי ביהמ"ש בצע "טעות קולסאלית" כשביסס את הרשעתו בעיקר על טבלה שערך המתעדת את העברות הכספים בגינן הורשע ● במאי השנה הגישה הפרקליטות ערעור על קלות העונש שנגזר על אלינסון

גן ילדים ברחובות/ צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קריאטיב

להפוך את מעונות היום להוצאה מוכרת לצרכי מס

מדובר בהוצאה בסיסית שמאפשרת להורים לעבוד. למה ספה למשרד היא הוצאה מוכרת וחינוך ילדים לא?

רונאל פישר ועו"ד רות דוד/ צילום: ליאור מזרחי

קריסה ב-10 צעדים: כך השתבש תיק הדגל נגד רונאל פישר ורות דוד

החקירה נפתחה בקול רעש וצלצולים, הראיות שהצטברו היו מטלטלות • אבל אז נקלעו החקירה והמשפט לרצף של טעויות ומחדלים • מה יעלה בגורל תיק הדגל של מח"ש והפרקליטות? • האזינו לפודקאסט "הצוללת"

עורך דין  עודד ערן / צילום: איל יצהר

אין הפתעות באסיפה הכללית בפועלים: היו"ר עודד ערן קיבל אישור המוסדיים

בעלי המניות בבנק אישרו את מינוי הדירקטור המכהן ראובן קרופיק ואת נעם הנגבי, ד"ר דוד צביליחובסקי ודוד אבנר

קוולקום / צילום: אלי סונג, רויטרס

הנציבות האירופית הטילה על קוולקום קנס של 242 מיליון יורו

ענקית השבבים קוולקום נקנסה, מפני שלדברי הנציבות תמחרה את מוצריה באופן שנועד לכפות על המתחרה שלה לצאת מהשוק ● מדובר בקנס השני שמוטל על החברה ע"י הנציבות ● קוולקום אמרה כי תערער על ההחלטה, שלדבריה "לא נתמכת ע"י החוק, עקרונות הכלכלה או עובדות השוק"

רותם סלע בפרסומת למזגני טורנדו / צילום:

סקר הפרסומות: חווה אלברשטיין בלב, רותם סלע בראש

הפרסומת לבנק הפועלים בכיכובו של קובי מרימה הייתה יקרה, מושקעת, מצחיקה וקיבלה תשבחות מהברנז'ה - אך מציגה ביצועים בינוניים ● לעומת זאת, חווה אלברשטיין עוררה באזז סביב הפרסומת החדשה שלה ל-yes, אבל בעיקר סביב בחירתה של הזמרת להשתתף לראשונה בפרסומת

דרור פויר / צילום: יונתן בלום

אני ילד ירח: כל צעד קטן לאדם, גם הצעד הזה שלי, הוא קפיצה ענקית למין האנושי

50 שנה לנחיתה על הירח וגם בהווה יש מה לחגוג - אם אתם מהטיפוסים שדומעים מול פוטונים מתנשקים

אהוד ברק ובנימין נתניהו  / צילום: תמר מצפי

הכניסה של ברק למירוץ - מיתוג הדמוקרטיה כ"שמאלנית"

ברק משלים את המהפכה של נתניהו ושקד. ואולם הבעיה המרכזית היא הצגת הימין כלא-דמוקרטי

אדם נוימן / צילום: צילום: רויטרס Eduardo Munoz ,

לפני ההנפקה: אדם נוימן מימש מניות ווי וורק ב-700 מיליון דולר לפני ההנפקה

היקף ועיתוי המימוש נחשב יוצא דופן בהתחשב בכך שהמייסדים מחכים בדרך כלל עד לאחר ההנפקה הציבורית כדי לממש אחזקות ● על פי הדיווח, נוימן כבר הקים פמילי אופיס כדי להשקיע את ההכנסות