בנק ישראל החליט להותיר את ריבית חודש ספטמבר ללא שינוי בגובה 0.1%, למרות הזעזועים בשווקים הפיננסיים וסימני המיתון במשק הישראלי, כך הודיע היום דובר הבנק.

לקראת פרסום ההחלטה נשמעו בימים האחרונים הערכות כי הבנק יוריד את הריבית לאור נתוני הצמיחה החלשים מהצפוי של המשק ברבעון השני, והירידה המפתיעה בציפיות האינפלציוניות בשוק לשנה הקרובה. הציפיות ירדו מ-1% ל-0.7%, בעוד מדיניות הבנק התבססה מאז יולי על ההנחה שהאינפלציה תעלה ב-1.6% ב-12 החודשים הבאים. יחד עם זאת מרבית האנליסטים המדורגים בסקר בלומברג צפו כי הבנק יותיר את הריבית ללא שינוי ויעדיף להמתין להחלטת הריבית של הפד האמריקאי ב-17 לספטמבר לפני שינקוט בצעדים משמעותיים.

בנק ישראל הוריד את הריבית לשפל היסטורי של 0.1% בחודש מרץ בעקבות התחזקות השקל מול המטבעות הזרים והתגברות החשש לפגיעה בייצוא. מאז ההורדה האחרונה שב השקל והתחזק מול המטבעות הזרים אך הבנק העדיף שלא להמשיך במדיניות הפחתות הריבית ואף הודיע ב-22 ליוני כי פחתה ההסתברות לשימוש בכלים בלתי קונבנציונליים ובראשם הקלה כמותית.

בנימוקי ההחלטה ציינו חברי הוועדה המוניטרית את הירידה החדה בציפיות האינפלציה שנרשמה בחודש האחרון והודו כי "גברו הסיכונים להשגת יעד האינפלציה ולצמיחה". בנוסף הם ציינו את נתוני הצמיחה המאכזבים של המשק ברבעון השני והעריכו כי קצב הצמיחה של הכלכלה הישראלית יירד ל-2.5 עד 3 אחוזים לשנה לעומת קצת יותר מ-3 אחוז בהערכות קודמות. על רקע האירועים האחרונים בשווקים הפיננסיים בעולם ציינו חברי הוועדה כי "מסתמנת האטה מסוימת בקצב הצמיחה של הכלכלה העולמית תוך עלייה ברמת הסיכונים. ההאטה בצמיחה בסין משפיעה לרעה על הפעילות הכלכלית במדינות רבות. בימים האחרונים נרשמו ירידות שערים חדות בשווקים הפיננסיים העולמיים, והתוואי הצפוי לריבית בארה"ב, כפי שהוא נגזר מהשווקים הפיננסיים, נמוך משהיה בחודש הקודם".

הגורמים העיקריים להחלטה, לפי הודעת בנק ישראל:

■ קצב עליית המדד בחודשים האחרונים עקבי עם יעד האינפלציה, אולם החודש חלה ירידה חדה בציפיות האינפלציוניות לטווח הקצר, על רקע ירידת מחירי האנרגיה והסחורות בחודשיים האחרונים והירידה המתוכננת במחיר החשמל, והציפיות מצויות מתחת לגבול התחתון של טווח היעד. הציפיות (פורוורד) לטווחים הבינוניים והארוכים נותרו מעוגנות בקרבת מרכז תחום היעד.

■ הנתונים אודות הפעילות הריאלית תנודתיים, אך מצביעים על ירידה מסוימת בסביבת הצמיחה יחסית לסביבת צמיחה של 2.5-3% ששררה בשנתיים האחרונות, תוך ירידה ביצוא על רקע ירידת הסחר העולמי, והמשך צמיחת הצריכה השוטפת. מנתוני שוק העבודה עולה שהאבטלה נמוכה ושיעור המשרות הפנויות גבוה יחסית, כאשר הגידול בתעסוקה מתרכז בענפי השירותים.

■ מסתמנת האטה מסוימת בקצב הצמיחה של הכלכלה העולמית תוך עלייה ברמת הסיכונים. ההאטה בצמיחה בסין משפיעה לרעה על הפעילות הכלכלית במדינות רבות. בימים האחרונים נרשמו ירידות שערים חדות בשווקים הפיננסיים העולמיים, והתוואי הצפוי לריבית בארה"ב, כפי שהוא נגזר מהשווקים הפיננסיים, נמוך משהיה בחודש הקודם.

■ מאז הדיון המוניטרי שהתקיים ב-26/7/15, ועד ל-21/8/15, נחלש השקל מול שער החליפין הנומינלי האפקטיבי בכ-1.3%, אך מתחילת השנה נרשם ייסוף אפקטיבי של 5.8%. גם לאחר הפיחות החודש, התפתחות שער החליפין מתחילת השנה מקשה על צמיחת היצוא והמגזר הסחיר, ומעכבת את חזרת האינפלציה אל תוך היעד.

■ הפעילות הערה בשוק הדיור נמשכה גם החודש, ובאה לידי ביטוי בהיקף גבוה במיוחד של מכירת דירות חדשות, ובהאצה בקצב עליית המחירים, אשר עלו ב-12 החודשים האחרונים ב-4.4%. כמו כן, קצב נטילת המשכנתאות החדשות ממשיך להיות גבוה.

בנק ישראל מוסר בהודעה כי "הוועדה המוניטרית סבורה שגברו הסיכונים להשגת יעד האינפלציה ולצמיחה. בנק ישראל ימשיך לעקוב אחר ההתפתחויות הכלכליות בישראל ובעולם, ובשווקים הפיננסיים. בנק ישראל ישתמש בכלים העומדים לרשותו, ויבחן את הצורך בשימוש בכלים שונים, על מנת להשיג את מטרותיו - יציבות מחירים, עידוד התעסוקה והצמיחה, ותמיכה ביציבות המערכת הפיננסית - ובהיבט הזה, ימשיך לעקוב אחר ההתפתחויות בשוקי הנכסים ובכלל זה שוק הדיור".