יום לאחר הודעתה של ענקית האנרגיה האיטלקית Eni על תגלית הגז הטבעי האדירה מול חופי מצרים, שלבטח תשפיע על בעלות מאגרי הגז שמול ישראל, ובראשן קבוצת דלק שמחזיקה בשותפויות אבנר ודלק קידוחים, פורסמו היום דוחותיה הכספיים לרבעון השני של הקבוצה הישראלית. מהדוחות עולה כי בששת החודשים הראשונים של 2015 החברה רשמה רווח נקי של 232 מיליון שקל. זאת, לעומת הפסד של כ-795 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השני השנה רשמה הקבוצה, שבשליטת יצחק תשובה ובניהול אסי ברטפלד, רווח נקי של כ-22 מיליון שקל, לעומת הפסד רבעוני של כ-600 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד.

בדלק בחרו שלא להתייחס רשמית להודעה האיטלקית, הגם שבסביבתם שידרו ש"לא מדובר בגילוי כה מרגש וכי הוא יהיה בגודל של לוויתן, שלו יש קדימות טכנולוגית של כמה שנים". ללא קשר, הקבוצה הודיעה היום על חלוקת דיבידנד בהיקף כולל של כ-120 מיליון שקל למי שיחזיק במניותיה ב-8 בספטמבר. נציין כי לקבוצה יתרת מזומנים והשקעות לזמן קצר בסך מצטבר של כ-3.8 מיליארד שקל - מהן יתרות של כ-2.1 מיליארד שקל בחברות המטה וכ-1.6 מיליארד שקל בדלק אנרגיה ובשותפויות המוגבלות.

מהיכן הגיע השיפור בתוצאות קבוצת דלק? החברה הציגה גידול ברווח מפעילויות נמשכות, שגדל ב-39% במחצית בכ-303 מיליון שקל לעומת כ-218 מיליון שקל במחצית המקבילה. הגידול נרשם בכל תחומי הפעילות הנמשכים של הקבוצה: חיפושי והפקת גז ונפט, בעיקר הודות לגידול בהכנסות ממכירת גז טבעי וקונדנסט בפרויקט תמר ומירידה בהוצאות המימון; פעילות הדלקים הודות לעליה ברווחי דלק ישראל; וגם מתוצאות משופרות בפעילות הרכב, שבדלק רכב, ושנבעה בחלקה העיקרי מהכרה ברווח של כ-65 מיליון שקל בגין מימוש האחזקה של דלק רכב במובילאיי.

כמו כן, במהלך המחצית מכרה דלק מניות דלק ארה"ב בתמורה לכ- 114 מיליון שקל כך שלאחר מכירה זו היא מחזיקה בכ-1.7% ממניות החברה האמריקנית. בעקבות מימוש מניות אלו ושערוך יתרת המניות של דלק US, הכירה דלק במחצית ברווח של כ-96 מיליון שקל (לאחר מס). כמו כן, במחצית הראשונה של השנה כללה דלק רווח של כ-55 מיליון שקל בגין ביטול ירידת ערך ההשקעה בפניקס.

מנגד, בצל העימות של דלק ונובל אנרג'י האמריקנית למול הרגולציה בישראל, מתברר מהדוחות של דלק כי היא נכוותה עד כה מהשקעתה במניות נובל וחברות אנרגיה זרות אחרות. בעבר רכשה דלק מניות נובל ומניות וודסייד האוסטרלית. עתה מפרטת דלק ש"ירידת הערך המצטברת בגין מניות של חברות זרות הפועלות בתחום האנרגיה מסתכמת בכ-240 מיליון שקל". עיקר הירידה משויך להשקעה במניות נובל, שרשמו ירידה של 50% בשנה האחרונה.

ברטפלד, שבעבר פירט כי בכוונת החברה "לנצל את ההזדמנויות הקיימות כיום בשוק האנרגיה הבינלאומי כדי לבצע השקעה אסטרטגית, סינרגטית לפעילות הקיימת של הקבוצה" ציין היום שזה יקרה "כבר בטווח הזמן הקרוב". כמו כן, החברה פירטה בדוחותיה שהיא "מעוניינת להגדיל את אחזקותיה בתחום הנפט והגז בישראל בדרך של רכישת מניות/יחידות השתתפות של דלק אנרגיה, כהן פיתוח, שותפות דלק קידוחים ושותפות אבנר".