גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

"אדלר ופדלון לא זכאים לסעד בגין קיפוחם כמיעוט ע"י לבנת"

ביהמ"ש העליון אימץ את פסיקת המחוזי לגבי פירוק "מעין-השותפות" שהייתה בין אמיר אדלר, אילן פדלון ושי לבנת, אך קבע הלכה לפיה בעל מניות בחברה שהתנהל באופן לא תקין - אינו יכול לדרוש את זכותו להשתתף בניהול החברה

אילן פדלון שי לבנת  אמיר אדלר/צילומים: עינת לברון
אילן פדלון שי לבנת אמיר אדלר/צילומים: עינת לברון

בית המשפט העליון הכריע הבוקר (ג') בערעורים ההדדיים שהגישו אנשי העסקים, שי לבנת מחד ואמיר אדלר ואילן פדלון מנגד, על פסק הדין של בית המשפט המחוזי מרכז מ-2013 - והורה על "הפרדת כוחות" בדרך של התמחרות בין שלושת השותפים בקבוצת החברות שהחזיקו יחדיו.

חוות-הדעת העיקרית מפי השופט יורם דנציגר קבעה הלכה חשובה, שלפיה בעל מניות בחברה שהתנהל באופן שאינו תקין - פוחתת זכותו למעורבות בקביעת מהלכי החברה.

"ממצאיו של המחוזי מצביעים על כך שאדלר ופדלון לא התנהלו בתום-לב מלא במישור יחסיהם עם לבנת ועם החברות. כאשר אלה הם פני הדברים, אין הצדקה לאפשר להם - אף אם הודרו מניהול החברות תוך פגיעה בציפיותיהם - לזכות בסעד להסרת הקיפוח", נפסק.

שי לבנת הוא בן למשפחת לבנת, בעלת השליטה בקבוצת תעבורה. לבנת מחזיק באופן עצמאי את השליטה בקבוצת חברות, שבהן הוא שותף בשיעורים שונים יחד עם פדלון ואדלר. בין היתר מחזיקים השלושה באמצעות 4 חברות האחזקות - חברת קמה, חברת זואי, חברת סייפרטק וחברת ימקום - עסקים בתחום תשתיות התקשורת והטלקומוניקציה, האינטרנט וההיי-טק.

בשנת 2003 עבר לבנת להתרכז בעסקי משפחתו ולמעשה הותיר את ניהול קבוצת החברות המשותפת לאדלר ופדלון. אדלר היה אמון על יזום העסקאות, ופדלון ניהל את ענייני הכספים.

עד לשנת 2010 נהנו הצדדים מיחסי אמון במסגרת קבוצת החברות, שבית המשפט קבע שהתנהלה כ"מעין-שותפות". ב-2010 החלה ההידרדרות ביחסים בין הצדדים, כשהרקע לה לא ידוע.

לבנת שב להיות מעורב בעסקי הקבוצה, ובמהלך שנת 2011 אף הדיח את אדלר ופדלון מתפקידיהם בחברות השונות. במסגרת המהלך שכר לבנת את שירותיו של משרד רואי חשבון לחקירת הנעשה בחברות, ואת ממצאי החקירה חלק אף עם רשות המסים ועם המשטרה.

מאחורי הגב

באמצע 2011 הגישו פדלון ואדלר הליך גילוי מרצון לרשות המסים בקשר לעסקי הקבוצה. למחרת הגישו המרצת פתיחה לבית המשפט, בטענה כי הדחתם מתפקידיהם בחברות מקפחת אותם כבעלי מניות המיעוט ושוללת מהם את הציפייה הלגיטימית לשותפות בניהול ענייני הקבוצה.

לבנת הגיש אף הוא תביעה נגד השניים, בטענה כי אדלר ופדלון אחראים לשרשרת ארוכה של מעשי תרמית וגזל כלפי לבנת וחברות הקבוצה.

ההליכים אוחדו ונידונו בפני שופט המחוזי, עופר גרוסקופף. השופט דחה את חלק מטענותיו של לבנת, אך קיבל את טענותיו בקשר ל-3 פרשיות.

בין היתר קבע גרוסקופף כי אדלר ופדלון ערכו עסקה פיקטיבית עם חברה קשורה, במטרה למחוק חוב של 1.3 מיליון אירו שחב אדלר לאחת מהחברות בקבוצה, ואף לצורך תכנון מס של אדלר. "מדובר בתחבולות שאיש ישר ירחק מהן", פסק השופט.

עוד פסק השופט כי אדלר ופדלון העבירו עסקת השקעה בחברת סקיוויז'ן, שבה נקשרה חברה אחת בקבוצה (ימקום) לחברה אחרת (סייפרטק) מאחורי גבו של לבנת, כשיחס האחזקות של השניים בחברה השנייה (סייפרטק) היה עדיף מבחינתם. העסקה התבררה כרווחית במיוחד והשיאה החזר של עשרות מיליוני שקלים תוך זמן קצר. השופט הורה על ייחוס העסקה לחברת ימקום.

עסקה אחרת שנעשתה ללא ידיעתו של לבנת היא הלוואה בסך 2 מיליון שקל שניתנה מחברת סייפרטק למנהלת חשבונות בקבוצה. בהקשר זה קבע בית המשפט המחוזי כי אין לתת סעד ללבנת בשל הסכמת השניים להחזיר את יתרת ההלוואה לחברה. עוד הורה השופט על ביטול הכרזה על דיבידנד בחברת זואי המשותפת בשלהי 2010, בשל התנגדותו של לבנת להכרזה, עם תחילת הסכסוך בין הצדדים.

הסעד העיקרי שנתן גרוסקופף היה "הפרדת כוחות" בין השותפים על בסיס התמחרות. גרוסקופף נימק את הסעד בשני נימוקים עיקריים: הראשון - קיפוח המיעוט. גרוסקופף קבע כי זכויותיהם של אדלר ופדלון להשתתף בניהול עסקי הקבוצה נותרת בתוקף, וזאת למרות מעלליהם. הנימוק השני הוא היות קבוצת החברות "מעין-שותפות", שהיחסים בין השותפים בה עלו על שרטון, ומכאן הצורך במציאת מנגנון לפירוק השותפות.

שופט בית המשפט העליון יורם דנציגר, שדן בערעור השלושה על פסיקת המחוזי, אימץ את פסיקת המחוזי באשר לפרשיות השונות (אף ששינה חלק מהנימוקים), על דעת השופטים דפנה ברק-ארז ואורי שהם.

לעניין סעד ההתמחרות קבע דנציגר כי הוא מקבל את עמדת המחוזי בעניין הצורך לפרק את ה"מעין-שותפות", אך קבע בד-בבד הלכה מעניינת, שלפיה בעל מניות שהפר את חובותיו כלפי החברה ובעלי המניות האחרים, אינו יכול לדרוש את זכותו להשתתף בניהול החברה.

"בית המשפט המחוזי השתמש במילים קשות לתיאור התנהלותם של אדלר ופדלון ואף הורה על ביטול הפעולות שהיו נגועות בהתנהלות נפסדת של השניים", פירט השופט. "בין היתר התרשם בית המשפט כי השניים 'נזקקו לתחבולות שאיש ישר ירחק מהן', כי התנהלותם ללא ספק 'היוותה הפרת אמונים כלפי לבנת וחברת ימקום', כי השניים ניכסו לעצמם את שטרי ההון שהתקבלו במסגרת עסקת סייפרטק ללא הסכמתו של לבנת, וכי הם הודו כי העברת עסקת סקייויז'ן מחברת ימקום לחברת סייפרטק נעשתה ללא ידיעתו של לבנת, וכן כי העברת נכס בין שתי חברות האחזקות של הקבוצה - פעולה המרעה משמעותית את מצבו של לבנת - לא יכולה הייתה להתבצע ללא אישורו והסכמתו".

פגיעה ישירה

"הנה כי כן", סיכם השופט, "יש בדברים אלה כדי להעיד כי התנהלותם של אדלר ופדלון פגעה בלבנת במישרין, בין אם במישור הפרת האמונים, ובין אם במישור של פגיעת כלכלית ניכרת (כמו בפרשת סקייויז'ן).

"לדידי, המסקנה המתחייבת מכך היא אחת: אדלר ופדלון אינם זכאים להיבנות משלילת ציפיותיהם להשתתפות בניהול, אף אם הדברים הקשים שיוחסו להם על-ידי בית המשפט המחוזי יפים אך בהתייחס ל-3 מ-11 הפרשיות שאותן בחן בית המשפט המחוזי. משכך, אין עסקינן ב'קיפוח' המצדיק הענקת סעד לאדלר ופדלון".

בהמשך שב וחרץ השופט דנציגר כי "ממצאיו של בית המשפט המחוזי מצביעים על כך שאדלר ופדלון לא התנהלו בתום-לב מלא במישור יחסיהם עם לבנת ועם החברות. כאשר אלה הם פני הדברים, אין הצדקה לאפשר להם - אף אם הודרו מניהול החברות תוך פגיעה בציפיותיהם - לזכות בסעד מן היושר".

דנציגר הורה, בכל זאת, על עריכת התמחרות בין הצדדים - על בסיס הנימוק של אובדן האמון בין השותפים. עם זאת, השופט החליט כי עדיפה התמחרות בשיטת "המעטפות" ("טקסס שוט אאוט") על פני שיטת BMBY.

השופט דחה את טענת לבנת כי יש לייחס לו פרמיית שליטה במסגרת הסעד שיינתן וסיפק אמירה מעניינת לגבי משמעות פרמיית השליטה ב"מעין-שותפות": "כאשר מדובר במעין-שותפות, מטבע הדברים היכולות של 'השותפים' ליהנות מהיתרונות הלגיטימיים של השליטה - דהיינו, לכוון את מדיניות התאגיד - אינה נחלתו הבלעדית של שותף כזה או אחר".

השופטת ברק-ארז, שהצטרפה לפסק דינו של דנציגר, העירה כי לטעמה אין לקבוע הלכה "בינארית", שלפיה בעל מניות שהפר את חובותיו כלפי החברה ובעלי המניות האחרים אינו יכול לממש את זכותו להשתתף בניהול החברה - אלא יש לקבוע מבחן גמיש ויחסי, לפיו זכויותיו של בעלי המניות ייפחתו בהתאם לחומרת מעשיו.

החברות שבשליטת שי לבנת יוצגו בידי עורכי הדין גיורא ארדינסט, רן שפרינצק ואבי סתיו ממשרד ארדינסט, בן-נתן ושות'; לבנת יוצג בידי עו"ד גיל רון; ואדלר ופדלון יוצגו בידי עורכי הדין בעז בן-צור ואלירם בקל.

עוד כתבות

לינוי בר גפן / צילום: יח"צ

ניצחון נגד טוויטר ואפל: התביעות נגדן ינוהלו בביהמ"ש הישראלי

טוויטר ואפל ביקשו לקיים את התביעות שהוגשו נגדן בחו"ל, אך בית המשפט המחוזי קבע כי יש לדון בהן בישראל מאחר שמירב הזיקות לתיק נמצאות כאן ● בתביעה שהגישה העיתונאית לינוי בר גפן נגד טוויטר נקבע כי ניתן לתבוע את טוויטר על ציוץ מטריד מינית גם בהיעדר הוראה מתאימה בחוק הישראלי

דורון גרסטל, מנכ"ל פריון / צילום: תמר מצפי

פריון גייסה 57 מיליון דולר בדיסקאונט של כ-18% לאחר שהוזרמו ביקושים גבוהים

הגיוס בוצע במחיר של 11.5 דולר למניה, נמוך ב-17.6% ממחיר הנעילה האחרון, וככל הידוע זכה לביקושים גבוהים מאוד של למעלה מ-350 מיליון דולר. סכום הגיוס, 57.4 מיליון דולר, עשוי לגדול ב-8.6 מיליון דולר נוספים

קשיש חותם על צוואה / צילום: Shutterstock, Photographee.eu

איך מכריע בית המשפט כשקשיש מוריש את כל רכושו לאדם זר

אחת המחלוקות הנפוצות ביותר בתחום דיני הירושה מתרחשת כשאדם מנשל מצוואתו את בני משפחתו, יורשיו הטבעיים, ומוריש את רכושו לאדם מחוץ לחוג המשפחתי ● כיצד בית המשפט מבדיל בין ניצול לרצון חופשי?

בורסות אסיה / צילום: רויטרס

עליות בבורסות אסיה בהמשך לשיאים בוול סטריט: שנחאי קופצת ב-1.3%

החוזה על הזהב למסירה בפברואר עולה ב-0.38% ל-1,873.7 דולרים. הנפט מטפס ב-0.6% לרמה של 53.3 דולר לחבית ● החוזים העתידיים בוול סטריט מטפסים בשעת בוקר מוקדמת זו

סניף של רשת עדיקה / צילום: שלומי יוסף, גלובס

לא רק ארה"ב: עדיקה מרחיבה את הפעילות הבינלאומית לבריטניה

בחברה מעריכים כי בסוף הרבעון הרביעי של 2020 פעילות עדיקה בחו"ל תהיה לראשונה קרוב להיקף המכירות של החברה בישראל ● בנוסף, עדיקה מעדכנת על הארכת הסכם השירותים לגולף להפעלת אתרי האונליין שלה עד לחודש ספטמבר

נתב"ג בימי קורונה / צילום: מיכל רז חיימוביץ'

איזו בדיקה צריך להציג והאם אפשר לקבל פטור? כל מה שצריך לדעת לפני הטיסה לישראל

חובת הצגת הבדיקות אינה מחליפה את חובת הבידוד שחלה על כל הנוסעים שנכנסים לישראל, והיא תקפה עד 1 בפברואר ● הנוסעים שמגיעים מאיחוד האמירויות, מברזיל ומדרום אפריקה מחויבים להיכנס לבידוד במלונית בכל מקרה

הנשיא ה־46 ג'ו ביידן בבסיס המשמר הלאומי בדלאוור, על שם בנו, בו ביידן, שמת מסרטן, יום שלישי / צילום: Associated Press, Evan Vucci

הדרך הארוכה ורבת הייסורים של הנשיא שטיפס ונפל ללא הרף

המראה מסחררת בגיל צעיר הסתיימה בהתרסקות פתאומית: מות אשתו וילדתם בתאונת דרכים ● מאז, ג'ו ביידן ניסה ונכשל פעמים רבות, במיוחד כאשר ניסה להיבחר לנשיא ● ייסוריו נעשו חוויה מחשלת עד ש"האיש הפשוט" המסוגל להאזין לאנשים פשוטים הגיע לבית הלבן כל הדרך מווילמיגטון, דלאוור

סעיד סרסור / צילום: קבוצת יוניבין

סעיד סרסור רוכש מנפטא כ-21% מרישיון שמשון שבים התיכון

חזקת שמשון נמצאת כאמור בלב ים וכ-90 ק"מ מערבית לחופי אשקלון ● לפי הערכה פנימית, יוניבין של סרסור צפויה להשקיע עוד כ-35 מיליון דולר בביצוע קידוח דקר

עופר ליאורה / צילום: ורדי כהנא

עופר השקעות העבירה לג'יי פי מורגן 1.9 מיליון מניות מליסרון

מדובר בכ-4% ממניות חברת הקניונים שבשליטת עופר השקעות אשר תשמשנה לצורך תיחום החשיפה בעסקה הפיננסית שלה עם ג'י.פי מורגן

ח"כ מרב מיכאלי / צילום: שלומי יוסף

בחירות 2021: שינוי כיוון במפלגת העבודה והאולטימטום ברשימה המשותפת

שבועיים לפני הגשת הרשימות לכנסת, הגושים מתחילים להתעצב: ניצחונה של חגית משה בבית היהודי מסמן סבירות גבוהה של חבירה לסמוטריץ' ואולי אף לבן גביר ● מרב מיכאלי בדרך להיות יו"רית מפלגת העבודה ומה דורשים ראשי המשותפת ממנסור עבאס

איציק אברכהן ואורי לוין / צילום: סיון פרג'

שופרסל ודיסקונט רוצות להפוך את פייבוקס למעצמת שירותים פיננסיים

אפליקציית התשלומים פייבוקס תהפוך לחברה עצמאית בבעלות בנק דיסקונט ושופרסל ● בשלב הראשון היא תשמש אמצעי תשלום ● אולם ברשת הסופרמרקטים ובבנק מבהירים כי הכוונה לספק בעתיד מגוון שירותים פיננסיים ובנקאיים, ללקוחות כל הבנקים

ראשת עיריית חיפה, עינת קליש רותם / צילום: איל יצהר

עיריית חיפה לא משתפת פעולה, ופרויקט "חזית הים" נמצא בסכנה

רשות החברות הודיעה כי תוכנית "חזית הים" בנמל חיפה מוטלת בספק ● ברקע: כשלון המו"מ בין עיריית חיפה, בראשות עינת קליש רותם, וחברות נמלי ישראל ונמל חיפה להקמת מנהלת משותפת ● התוכנית היתה אמורה לאפשר הקמת מבני מסחר תיירות ובילוי וכן אלפי דירות חדשות

ג''ק מא, מייסד עליבאבא. האשים את הרגולטורים ב"גישה מיושנת"
צילום: רויטרס-Yuya Shino

התעלומה שהטריפה את העולם: ג'ק מא נראה לראשונה מזה חודשים, ומניית עליבאבא מזנקת

לפי הדיווח בתקשורת הסינית המקומית, הטייקון מא הופיע בווידאו ונשא נאום מול 100 מורים כפריים ● זוהי הופעתו הפומבית הראשונה מאז הנאום הביקורתי שנשא ב-24 באוקטובר

פשיטת רגל / צילום: Shutterstock, chainarong06

האם באמת חלה עלייה של 40% במספר פושטי הרגל בשנת 2020?

אף אחד לא יכול להכחיש את המשבר הכלכלי העמוק שהביאה עמה הקורונה, אך על בסיס נתוני שנת 2019 לא ניתן לשרטט את התמונה האמתית של פושטי הרגל בישראל

עדי שחם מוסיקאית / צילום: מליכאלה בן שבת

"אני מתה מפחד שהמדינה תדפוק לי על הדלת ותבקש את הכסף בחזרה"

עדי שחם היא מוזיקאית עצמאית ● "הלוואי והייתי יודעת לומר שהמומנטום שצברתי יחזור אחרי הקורונה, אבל אני לא יודעת אם המקומות שהזמינו אותי להופיע ימשיכו להתקיים" ● גלובס שם את הסיוע לעסקים קטנים ולעצמאים במרכז  

בנין חברת ביטוח הפניקס / צילום: תמר מצפי

UMI רכשה מקבוצת מאיר 4.9% ממניות הפניקס בכ-324 מ' ש'

יבואניות הרכב מחליפות פוזיציה בחברה לאחר שמנייתה נסקה ב-23% מאז הועברה השליטה בה לידי הקרנות הזרות סנטרברידג' וגלטין פוינט ● יו"ר הפניקס בני גבאי גם מכהן מנכ"ל משותף ביוניברסל מוטורוס, ונשוי לאחת מבעלות החברה

אילוסטרציה - בורסה ת"א / צילום: שלומי יוסף

התחזקו העליות בנעילה: ת"א 35 קפץ ב-1.3%, קנון וטאואר ב-5%

הממשלה אישרה פה אחד את הצעת נתניהו: הסגר יוארך ב-10 ימים ● סאפייאנס זינקה ב-11%, בזק ירדה נגד המגמה, גילת זינקה בעוד 7%, דלק ב-7.7%, שופרסל קפצה ב-6.5% ● עליות במדדי בורסות ארה"ב לקראת ההשבעה של הנשיא הנבחר ג'ו ביידן

פירות וירקות/ צילום: תמר מצפי

סיטונאית הירקות והפירות שמחזיקה בשולינק'ה: "נגיע למחזור של 30 מיליון שקל באונליין השנה"

בכך מצטרפת סיטונאית הירקות והפירות סגלוביץ' למהלכים דומים שביצעו מתחרותיה שנכנסו למכירה ישירה לצרכן, במטרה לצמצם את התלות ברשתות השיווק ● מחזור המכירות של החברה בשנת 2020 מוערך בכ-150 מיליון שקל

בניין המועצה של בני עי"ש / צילום: ויקיפדיה

אושר בוותמ"ל: תוכנית ענק להגדלת מועצת בני עי"ש

במועצה מתגוררים כיום 7,500 תושבים, כשהתוכנית כוללת תוספת בנייה של 5,700 יח"ד ושטחי תעסוקה נרחבים

הריסת הבניין ברחוב בודנהיימר, השבוע / צילום: אילן וישקובסקי

קבוצת גבאי מקדמת פרויקטי התחדשות עירונית ל-11 אלף יח"ד

בחברת הבנייה צופים כי בעשור הקרוב הם יתמקדו בפרויקטי התחדשות עירונית, והציגו רשימת פרויקטים שנמצאים בשלבים שונים ● היקף היח"ד מקביל לתוכניות של חברות בנייה נוספות כמו אשדר, בוני התיכון ואאורה