גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

דוח המבקר - חברת נשר: מחירי המלט ומחירי הדירות

כתוצאה מכך מתייקר גם מחיר הבטון ועלויות הבנייה למגורים, ואת המחיר משלמים רוכשי הדירות ומשלמי המסים ■ האשם העיקרי: יחידת הפיקוח במשרד הכלכלה, שהתעלמה באופן שיטתי מסדרת מהלכים, הנחות ושיערוכים שביצעה נשר

מפעל נשר / צילום: תמר מצפי
מפעל נשר / צילום: תמר מצפי

מחירי המלט בישראל גבוהים ממחיריהם הראויים בגלל פיקוח רשלני על מחירי המלט שמייצרת חברת נשר השולטת ב-85% משוק המלט בישראל. כך קובע מבקר המדינה בפרק העוסק בריכוזיות. כתוצאה ממחירי המלט המופרזים מתייקר גם מחיר הבטון ויחד עמו עלויות הבנייה למגורים ועלויות פיתוח תשתיות התחבורה. את החשבון משלמים רוכשי הדירות ומשלמי המסים, המממנים את תקציבי משרד התחבורה.

האשם העיקרי בכל התהליך הזה - על פי המבקר - היא יחידת הפיקוח במשרד הכלכלה שהתעלמה באופן שיטתי מסדרת מהלכים, הנחות ושיערוכים שביצעה נשר במהלך השנים. בין היתר שיערכה החברה את קרקעותיה ואת המכונות והציוד שלה. כל שיערוך נרשם כהוצאה בהיקף מאות מיליוני שקלים במאזני החברה - וזאת מבלי שהדבר הועבר לידיעת יחידת הפיקוח וועדת המחירים. בנוסף מתברר, כי נשר מספקת מלט לרשות הפלסטינית בהנחות גדולות שמסובסדות על ידי לקוחותיה הישראלים - אולם משרד הכלכלה לא טיפל בכך למרות שקיבל תלונות בנושא.

"מצב שבו יחידת הפיקוח אינה מודעת במשך שנים כה ארוכות לנושאים כה מהותיים בפעילות החברה המונופוליסטית שהיא מפקחת עליה מצביע על כשל משמעותי בתפקוד היחידה", כותב המבקר ומעיר כי "טיפול מקצועי ויעיל במכלול הסוגיות אשר היחידה לא טיפלה בהן היה עשוי להביא לירידה במחיר המלט ולהפחית במקצת את יוקר המחיה". המבקר סבור כי המחדלים החמורים של הפיקוח על מחיר המלט שמייצרת נשר מצביעים על קיום תופעה של "רגולטור שבוי" - מצב שבו הרגולטור מקדם את האינטרסים של הגופים המפוקחים על ידו על חשבון האינטרס הציבורי.

לקחי בדיקת המבקר רלבנטיים לוויכוח הציבורי סביב הטלת פיקוח על מחיר הגז. היה מי שטען כי המרוויחים הגדולים מפיקוח כזה יהיו יזמי הגז הנהנים מיתרון משמעותי במידע ובמקצועיות על פני הרגולטור שאמור לפקח עליהם. גם נציגי המדינה הודו לא פעם כי הטלת פיקוח היא בבחינת מוצא אחרון מבחינתם משום שהמדינה אינה יודעת כיצד לפקח על המחירים. ואכן לטענה הזו יש רגליים אם לשפוט מהפיקוח על מחיר המלט, שהוגדר מקרה בוחן על ידי מבקר המדינה.

בשורה התחתונה מוצא מבקר המדינה כי מחיר המלט המפוקח זינק ב-34% בתוך חמש שנים (2002-2007), ועד היום המחיר המפוקח גבוה ממחיר המלט בשוק החופשי. המסקנה שמסיק המבקר מכל ההתנהלות ברורה: "מוגבלות הפיקוח וחוסר יכולתו להשפיע על המחיר היו צריכים להוביל לבדיקה עצמאית ומקצועית של משמעות הוצאת המלט מפיקוח מחירים לפי החוק". המבקר מציין כי הדבר נעשה בסופו של דבר באוגוסט 2014 כשהממשלה החליטה על הוצאת המלט (צמנט) מפיקוח כחלק מהסדר עם נשר. במסגרת ההסדר סוכם כי נשר תמכור את מפעל ייצור המלט שלה בהר טוב תוך פרק זמן שעליו הוטל חיסיון, תפחית את מחיר המלט ב-2% ותקבל רשת ביטחון שתבטיח לה תשואה של 12% על ההון הפעיל. "ההסדר שאליו הגיעו משרד הכלכלה, רשות ההגבלים העסקיים ומשרד האוצר עם חברת נשר הוא הסדר משמעותי המקדים את לוחות הזמנים להיווצרות תחרות בענף", קובע המבקר, אך מעיר כי לגוף שעליו הוטל להמשיך בפיקוח המחירים עד להיווצרות התחרות בענף אין את הידע המקצועי הדרוש לכך.

כשל מהותי בקביעת מחירי הפיקוח

ברמת הפיקוח הכולל מוצא דוח מבקר המדינה ליקויים מהותיים באופן שבו נקבעים המחירים המפוקחים, כשאת עיקר האשמה בכך הוא תולה במשרד האוצר ובוועדת המחירים שפועלת במסגרתו, שהתנהלותה מתאפיינת בגרירת רגליים. "אחד ממנגנוני ההגנה המובהקים מפני חברות בעלות כוח שוק ריכוזי הוא הפיקוח על המחירים", כותב המבקר, "נמצא כי שיטות הפיקוח אינן מעודכנות, אין מבצעים תכלול של המידע הנצבר ביחידות הפיקוח. הפיקוח על המחירים מבוצע ללא ראייה רחבה וברורה וללא שליטה מרכזית ועקבית על מערך הפיקוח".

ברמה המתודולוגית מצא המבקר כשל מהותי בנוסחת קביעת מחירי הפיקוח. מחירים אלה נקבעים בהתאם למתודולוגיה שניסחה ב-1996 ועדת סוארי. כבר ב-2005, נציין, נמצא כי נוסחת סוארי אינה מעודכנת. ועדת טרכטנברג לבחינת יוקר המחיה חזרה ב-2011 על ההמלצה הזו לאחר שהתרשמה כי תקרות התשואה על ההון הפעיל שנקבעו על ידי ועדת סוארי גבוהות מדי. אלא, שהתהליך לבחינת הנוסחה לא הושלם עד היום. התוצאה: מחירי המוצרים המפוקחים נקבעים באופן מעוות ויעילות הפיקוח נפגעת.

כמו כן, מרווח השיווק של מוצרי המזון בפיקוח לא עודכן מעולם. ב-2014 פרסם האוצר מכרז לבחינת מרווח השיווק של כלל מוצרי המזון והצריכה המפוקחים, אך ועדת המחירים טרם הגישה את המלצתה לזוכה במכרז. ליקויים בתהליך העדכון נמצאו בפיקוח על מחירי הביצים, מחירי מוצרי דלק שונים, תעריפי הנסיעה במונית, במחירי בדיקות הטסט לרכב, וכן בסל מוצרי המזון שבפיקוח לא עודכנו תעריפים זה למעלה מעשור למרות שוועדת סוארי הנחתה לעדכנם בכל שלוש שנים.

באשר לריכוזיות קובע המבקר כי לא יושמה החלטת הממשלה לחיזוק וייעול מערך הרגולציה בישראל שהטילה על נציב שירות המדינה והממונה על התקציבים לבחון את רמת התקינה, את המשאבים העומדים לרשות הרגולטורים ואת רמת ההכשרה וההשכלה המינימלית הנדרשת למילוי משרת רגולטור.

ממשרד הכלכלה נמסר בתגובה כי "לפני למעלה משנה, בהובלת הממונה על ההגבלים העסקיים ומשרדי הכלכלה והאוצר, נחתם הסדר שיכניס יצרן מלט חדש לשוק המלט הישראלי, המאופיין בריכוזיות ובהיעדר תחרות. ההסדר יצר מצב בו יפוצל בפועל המונופול ורמת התחרות בשוק תעלה, ובמקביל תייצר המדינה בקרות שלא יאפשרו עליית מחירים ותתאפשר תחרות אפקטיבית. הסדר זה מאמץ למעשה את מסקנות דוח ועדת הרשקוביץ שעסקה בפתיחת שוק המלט לתחרות, שמונתה בעקבות דוח טרכטנברג.

"במסגרת מהלך זה, ועדת המחירים ומשרד הכלכלה הביאו בחשבון את מגבלות מנגנון הפיקוח, וכן את העובדה כי במשך שנים ארוכות לא הביא הפיקוח לירידת מחיר באמצעות הבדיקות הנעשות על פי המתודולוגיות הקבועות. על כן העדיפה הוועדה לתת סיכוי ממשי להסדר שיביא לתחרות בענף המלט, גם במחיר של הסרת הפיקוח.

במהלך השנתיים האחרונות מרכזים משרדי הממשלה בהובלת האוצר מאמצים על מנת ליצור מנגנונים שיבטיחו סנכרון טוב יותר בין ועדות".

1324458 מפעל נשר. מחדלים חמורים (צילום: תמר מצפי)

"מצב שבו יחידת הפיקוח אינה מודעת במשך שנים כה ארוכות לנושאים כה מהותיים בפעילות החברה המונופוליסטית שהיא מפקחת עליה מצביע על כשל משמעותי בתפקוד היחידה. טיפול מקצועי ויעיל היה עשוי להביא לירידה במחיר המלט ולהפחית במקצת את יוקר המחיה"

עוד כתבות

הכוכב הבא / צילום: רונן אקרמן

התאגיד נפרד מ"הכוכב הבא": יפיק עצמאית את בחירת הנציג לאירוויזיון

שיתוף-הפעולה בין תאגיד השידור וקשת מתקיים כבר 7 שנים ● עפ"י הודעת התאגיד לקשת, בכוונתם להפיק עצמאית את בחירת המועמד הישראלי לתחרות, וזאת החל מהשנה הבאה, כלומר בבחירת נציג ישראל לאירוויזיון 2021 ● קשת בתגובה: "בהצלחה"

בוריס ג'ונסון והכלב שלו, אחרי הצבעה בבחירות בבריטניה / צילום: Dylan Martinez, רויטרס

"הסיוט שלפני חג המולד": כך מסקרים בבריטניה את הבחירות

האזרחים הבריטים יצאו הבוקר להצביע בפעם השלישית בארבע השנים האחרונות ● בינתיים, העיתונים מנסים להסביר לקוראים מי הוא בדיוק הבחירה הנכונה לעמוד בראש המדינה

מיה יניב / צילום: יחסי ציבור ועד עובדים

המשימה החדשה של הוועד בסלקום: לגרום לעובדים להתפקד למפלגות

ועד עובדי סלקום עורך בשעה זו כנס ומפגיש את עובדים עם פוליטיקאים, בהם דוד ביטן ואלעזר שטרן ● המטרה: לקדם כוח פוליטי שיפעל לשינוי כללי הרגולציה בשוק התקשורת

רג'פ טאיפ ארדואן והמט דבוטאולו / צילום: Umit Bektas, רויטרס

ההתנגדות לארדואן גוברת: ראש ממשלת טורקיה לשעבר יציג מחר את מפלגתו

משלחת נציגים מטעם מפלגת השלטון ניסתה להניא את אהמט דבוטאולו מהחלטתו ● בעקבות הסירוב הגביר ארדואן את ביקורתו נגד עריקי המפלגה

נתי כהן/  צילום: כדיה לוי

בעקבות העתירה נגד מכרז הדור החמישי בסלולר: נדחו הגשת ההצעות בחודש

משרד התקשורת החליט לדחות את הגשת ההצעות המשותפות שתוכננו ליום ראשון בחודש, זאת על-מנת להתארגן ולהגיש תגובה מנומקת לבית המשפט לעתירות שהוגשו לדחיית המכרז

בנימין נתניהו / צילום: חיים צח לעמ

נתניהו הודיע לבג"ץ: אתפטר מכל תפקידיי כשר עד סוף השנה

הודעת נתניהו מגיעה כמענה לעתירה שהגישה התנועה לאיכות השלטון נגד נתניהו והיועמ"ש, בה היא דורשת את התפטרות נתניהו מתפקידיו כשר ואת יציאתו לנבצרות מתפקידו כראש הממשלה בעקבות כתב האישום שהוגש נגדו

מלון הרודס באילת / צילום: יח"צ

בוכים ומרוויחים: שוק המלונות הישראלי חוגג את הרנסנס בעסקי התיירות המקומית

תוצאותיהן הכספיות של רשתות המלונות דן, פתאל וישרוטל, שמניותיהן נהנו מעליות דו-ספרתיות מתחילת 2019, יכולות להסביר את הפוטנציאל שמזהה עזריאלי בענף המלונאות ● עזריאלי חתמה על עסקה לרכישת מלון הר ציון בירושלים מידי שלמה אליהו בכ-322 מיליון שקל

דראגי ולגארד / צילום: רויטרס

החלטת הריבית הראשונה של לגארד כיו"ר ה-ECB - הריבית ללא שינוי

יום שני של עליות חדות לענקית האנרגיה בבורסה של ערב הסעודית ● האזרחים הבריטים הולכים לקלפיות ● המסחר בשוקי המזרח ננעל במגמה מעורבת

בנימין נתניהו, גדעון סער / צילום: הליכוד

מבקר הליכוד מזהיר את נתניהו וסער: לא לעשות שימוש בנכסי המפלגה ועובדי המפלגה בקמפיין

מבקר הליכוד עו"ד שי גלילי שלח הבוקר מכתב אזהרה למועמדים בפריימריז על ראשות הליכוד, נתניהו וסער, שלא לעשות שימוש בנכסי המפלגה ועובדי המפלגה בקמפיין ● למעשה, האזהרה מופנית בעיקר כלפי נתניהו, השולט כיום במנגנון המפלגתי ובנכסי התנועה

הנשיא טראמפ עם נשיא סין שי ג'ינגפינג / צילום: רויטרס

רגע לפני הדד-ליין: האם מלחמת הסחר נמצאת על סף פיצוץ?

ביום א' יפוג הדד-ליין שהציבה ארה"ב לממשל הסיני, וייכנסו לתוקף מכסים אמריקאים נוספים על מוצרים תוצרת סין ● מה האינטרס של טראמפ לענות לבקשת הסינים לפטור ממכסים, ומה יש להם להפסיד? ● כך מלחמת הסחר בין ארה"ב וסין הגיעה לסף פיצוץ, שלב אחר שלב ● האזינו

טקס השבעת חברי הכנסת ה־22 / צילום: רפי קוץ

פרשנות: גם ביום האחרון של הכנסת הח"כים דאגו בעיקר לעצמם. ישראל בוחרת, שוב. כך זה נראה מאחורי הקלעים

הפעם הראשונה שישראל הלכה לבחירות הייתה סבירה, הפעם השנייה הייתה טירוף, הפעם השלישית נראית כמעשה אובדני ● ככה לא מתנהלת מדינה מודרנית

חשבוניות  / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

מTAXים עצה: שנת המס לקראת סיום, הנה כמה טיפים מהמומחים

שנת 2019 סופרת את ימיה האחרונים, וזה הזמן למספר שיפורים לקראת המפגש עם רשויות המס ● המומחים בתחום נותנים מספר טיפים שעשויים לעזור לכם

כרמי יין שניזוקו ממזג האויר / צילום: אורון שמאי קנט\הקרן לנזקי טבע בחקלאות

כבר לא גשמי ברכה: תנודות האקלים מאיימות על עתיד החקלאות

גשמים חזקים, סופות ברקים וסערות חזקות - התנודות במזג האוויר מסבים נזקים כלכליים עצומים לחקלאות בכל העולם וגם בישראל ● בשירות המטאורולוגי אומנם לא מזהים בישראל מגמה מובהקת מבחינת משטר הגשמים, אבל דיווחי המבטחים על פיצויים לחקלאים מעידים על הנזקים הרבים

חיים צוף, מבעלי השליטה באקויטל / צילום: רוני שיצר

ערן לנדנר - בנה של היועצת שהתעשרה מגילוי הגז ב"תמר" - מונה למנכ"ל אקויטל

ערן לנדנר מונה השבוע לתפקיד המנכ"ל של חברת ההחזקות אקויטל ודירקטוריון החברה הבת, נפטא ● לנדנר יחליף בתפקידי המנכ"ל את ערן סער, שהתפטר לאחרונה לצורך מינוי כמנכ"ל החברות אי.די.בי ודיסקונט השקעות

השקת פרויקט הסיבים האופטיים של פרטנר / צילום: גד פרץ

עכשיו זה רשמי: האצ'יסון הגישה בקשה להיתר שליטה בפרטנר

הבקשה הוגשה למשרד התקשורת, אך היא תיבחן בעיקר ע"י משרד הביטחון ● התהליך עשוי לארוך כמה חודשים, בין היתר בשל העובדה שאין כרגע ממשלה

ניסים ברבי, דנס מנופים / צילום: תמונה פרטית, עיבוד תמונה: טלי בוגדנובסקי

ניסים ברבי זכה במכרז רמ"י בתנובות: ישלם עבור הקרקע 61 מיליון שקל

ברבי, מבעלי חברת "דנס מנופים בע"מ" שעוסקת בתום העגורנים, זכה בקרקע שנמצא באזור התעשייה של המושב ושמיועדת לתעשייה ● על הקרקע התמודדו 23 חברות ● בשיחה עם "גלובס" הצהיר כי "טרם החליט מה יעשה בקרקע"

אביגדור ליברמן  / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

ליברמן: אתמוך בחנינה לנתניהו תמורת פרישתו - אך לא בחסינות

לדברי ליברמן, אמש ניסו שרים בליכוד, ובהם יריב לוין, לשכנע את נתניהו לוותר על חסינותו כדי להקים ממשלת אחדות ● "נתניהו הפך לנטל. אף אחד לא רוצה לראות אותו בכלא, אבל אף אחד גם לא רוצה לראותו במערכת הפוליטית, וכולם מוכנים לתת לו לצאת בכבוד"

הארווי ווינסטיין / צילום: אנדרו קלי, רויטרס

הארווי ויינשטיין הגיע להסדר תביעות אזרחי בגובה 47 מיליון דולר עם הנפגעות והנושים

לפי תנאי ההסכם, ויינשטיין ושותפיו לשעבר, בהם חברי מועצת המנהלים של אולפן ההפקות שלו לשעבר, לא הודו בביצוע עבירות

ניקולס בראון ואדם נוימן / צילום: רויטרס

אדם נוימן בדרך למסך הקטן: סדרת טלוויזיה תתאר את עלייתו ונפילתו

התסריט לסדרה יהיה מבוססת על ספר, שטרם יצא לאור, של שלושה כתבי "וול סטריט ג'ורנל" ● ככל הנראה דמותו של נוימן תגולם ע"י השחקן ניקולס בראון ● עוד בתכנון: סדרה דוקומנטרית על ההתפתחויות הסוערות בחברת WeWork

שי באב"ד/ תצלום: ליאור מזרחי

סערת הגירעון: מנכ"ל האוצר ייפגש עם היועמ"ש, צפוי לדרוש חקירה פלילית של ההדלפות מדוח המבקר

שי באב"ד פנה למנדלבליט בבקשה לפגישה דחופה, על רקע היחסים העכורים בינו לבין שאול מרידור, במטרה להחזיר את משרד האוצר לפעילות תקינה • הדברים מגיעים על רקע חשיפות "גלובס" של טיוטת המבקר העוסקת בגירעון ובהסרת פרקים הנוגעים למחלוקות הקשות בין בכירים באוצר