הקבינט המדיני-ביטחוני החליט להכריז על הפלג הצפוני של התנועה האיסלאמית בישראל כהתאחדות בלתי מותרת. בהמשך להחלטה חתם שר הביטחון על ההכרזה בהתאם לסמכותו לפי תקנות ההגנה. משמעות ההכרזה היא שכל גוף או אדם שישתייך לארגון זה מכאן ואילך וכל אדם שייתן לארגון שירות או יפעל במסגרתו, יעבור עבירה פלילית ויהיה צפוי לעונש מאסר. בנוסף, ניתן יהיה להחרים כל רכוש השייך לארגון.

בהודעת הקבינט נאמר כי הפלג הצפוני של התנועה האיסלאמית מוביל מזה שנים מסע הסתה שקרי שכותרתו "אל-אקצא בסכנה", המאשים את ישראל בטענות-שווא של כוונות לפגוע במסגד אל-אקצא ולהפר את הסטטוס-קוו. במסגרת זו הקים הפלג הצפוני מערך פעילים בשכר (מוראביטון/מוראביטאת) שנועד ליזום פרובוקציות בהר הבית. פעילות זו הביאה להגברה משמעותית של המתיחות בהר הבית. חלק ניכר מהפיגועים בעת האחרונה התבצעו על רקע הסתה ותעמולה זו.

הוצאת הארגון מחוץ לחוק מהווה צעד חיוני בשמירה על ביטחון הציבור ומניעת פגיעה בנפש.

הפלג הצפוני בראשות השיח' ראאד סלאח הוא תנועת-אחות לארגון הטרור חמאס. התנועות מקיימות שיתוף-פעולה הדוק וחשאי. הפלג הצפוני של הוא ארגון בדלני-גזעני אשר אינו מכיר במוסדות מדינת ישראל, שולל את זכות קיומה וקורא להקים במקומה חליפות איסלאמית. התנא"ס משתייכת לזרם האיסלאמיסטי הקיצוני, והיא חלק מתנועת "האחים המוסלמים" העולמית. שתי התנועות חולקות תפיסה אידיאולוגית קיצונית ומטרה משותפת - להשמיד את מדינת ישראל.

עוד נאמר בהודעה כי "החלטת הקבינט מכוונת נגד הגורמים המניעים והתומכים בפעילות הסתה וגזענות, מערערים את היציבות באזור וגורמים לפגיעה בנפש. מהלך זה אינו מכוון נגד הציבור הערבי והמוסלמי בישראל, שרובו הגדול שומר על חוקי המדינה ושולל פעילות הסתה וטרור".

ראש הממשלה בנימין נתניהו: "החלטת הקבינט התקבלה לאחר סדרת דיונים מעמיקים עם כל הגורמים המשפטיים והביטחוניים הרלוונטיים במטרה להפסיק את ההסתה המסוכנת מבית ולמנוע פגיעה בחיי אזרחים חפים מפשע. הממשלה בראשותי תמשיך לפעול ככל שיידרש נגד גילויי הסתה וטרור ובמקביל נמשיך להשקיע משאבים לטובת אזרחי ישראל הערבים והיהודים כאחד".