היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, שלח היום (ב') מכתב ליו"ר הכנסת, יולי אדלשטיין, בעניין הגשת כתב אישום נגד ח"כ חנין זועבי, וזאת בהתאם להוראות סעיף 4(א)(2) לחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם.

במכתבו הודיע היועץ המשפטי לממשלה כי הוא צפוי להגיש כתב אישום כנגד ח"כ זועבי בהתאם להסדר הטיעון שנחתם בין הצדדים. בכתב האישום מיוחסת לח"כ זועבי עבירה של העלבת עובד ציבור לפי סעיף 288 לחוק העונשין.

על-פי הסדר הטיעון, ח"כ זועבי תודיע כי היא מוותרת על כל טענה לחסינות או כל טענה אחרת נגד הגשת כתב האישום לפי חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, ולאחר הגשת כתב האישום תודה במיוחס לה ותורשע. 

כמו כן, ח"כ זועבי העבירה, בהתאם להסדר, התנצלות בחתימתה.