גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

רשות המסים שוקלת מהלך שיקפיץ את תעריפי החשמל בכ-11%

בין המלצות ועדת "המיסוי הירוק 3": העלאת המס על הפחם והגז הטבעי שתוביל לעלייה בתעריף החשמל

עובד חברת החשמל / צילום: תמר מצפי
עובד חברת החשמל / צילום: תמר מצפי

ועדה הבינמשרדית למיסוי תחליפי נפט לתחבורה (ועדת "מיסוי ירוק 3") בראשות המשנה למנהל רשות המסים, ערן יעקב, פרסמה היום (א') את המלצותיה לקידום מדיניות לשימוש בתחליפי נפט, תוך הפנמת היתרון הסביבתי של התחליפים וקידום הביטחון האנרגטי של המדינה. הוועדה הוקמה לפני למעלה מ-3 שנים במטרה לגבש מדיניות מס חדשה וצעדים לעידוד השימוש בדלקים ובמקורות אנרגיה מופחתי זיהום, בדגש על התחבורה.

כפי שנחשף לראשונה ב"גלובס", ההמלצה המרכזית היא קביעת בלו מופחת על גז טבעי לשימוש בתחבורה, בעיקר בכלי רכב כבדים דוגמת משאיות ואוטובוסים, כאשר נקודת הייחוס היא גובה הבלו על סולר "נטו" לאחר ההחזר שמשלמת המדינה למובילים במסגרת "הסדר הסולר" שנקבע בעשור הקודם. הוועדה ממליצה לבסס את מנגנון קביעת מס הבלו לסוג דלק על עיקרון "תכולה אנרגטית" - קרי, ייקבע מס זהה לכמות תחליף הנפט שהיא שוות ערך, במונחי אנרגיה המופקת ממנה, לליטר סולר או בנזין. שיטה זו תהיה ברירת מחדל בעת חישוב המס.

עם זאת, "באותם מקרים בהם קיים פער משמעותי בנצילות המנוע, מוצע לקבוע את כמות תחליף הנפט שהיא שוות ערך לליטר סולר או בנזין על בסיס יחס צריכת דלק לק"מ, זאת בהתחשב בעובדה שחלק ניכר מההשפעות החיצוניות - כלומר ההשפעות על זיהום האוויר, הגודש והתחלואה - עולות ביחס ישיר להיקף הנסיעה". הוועדה ממליצה שאם בעתיד יחול שינוי בבלו על הסולר או הבנזין, ישתנה בהתאם גם הבלו על תחליפיהם כדי לשמור על הפער עליו המליצה הוועדה.

למרות שעיקר הדוח כאמור עוסק בסקטור התחבורה, ברור כי קיים קשר ישיר בין הבלו על הדלקים לתחבורה לבלו על דלקים לחשמל ולתעשייה. לטענת ועדת המיסוי, הבלו על שני אלה לא מבטא את העלויות החיצוניות שלהם על המשק. כלומר, כיום מחירי הדלקים, בניהם פחם ומזוט, "אינם משקפים את הנזק החברתי שהם גורמים, והפנמת העלויות יכולה להגדיל את היעילות הכלכלית במשק". לכן, אחת ההמלצות של הוועדה היא להעלות את המיסוי על הפחם שעומד כיום על 46 שקל לטון ל-216 שקל לטון, כלומר - כמעט פי 5. העלאת הבלו על הפחם תביא מן הסתם לייקור תעריף החשמל. ב-2015, 38% מהחשמל של החברה יוצר מגז טבעי ו-60% מפחם. הוועדה מעריכה כי יישום ההמלצה יעלה את תעריף החשמל כבר השנה ב-8%, ובעוד 3% עד סוף העשור. "יש לציין שלפני השינוי תעריף החשמל במדינה נמוך יחסית למדינות ה-OECD, וגם לאחר השינוי התעריף לא יהיה גבוה, בין השאר כיוון שהבלו האפקטיבי על דלקים לחשמל אינו גבוה במדינה", נכתב בדוח.

עוד ממליצה הוועדה, להעלות את מס הבלו על הגז הטבעי שצורכים המפעלים מ-17.3 שקל לטון לכ-213 שקל ב-2020, ועד ל-376 שקל לטון ב-2021. לטענתה, העלאת מס הבלו יגרום לייקור הגז לתעשייה בכ-18% בשנת 2020. "עדיין", נכתב בדוח, "בשל האפשרויות להתחבר לגז טבעי, התשומות של התעשייה יכולות להיות זולות ממה שהן היו לפני האפשרות להתחבר לגז טבעי. כך, למשל, אם מחיר הגז הטבעי נמוך ב-57% ממחיר הסולר ליחידת חום, לאחר השינוי הפער יעמוד על 49%. כלומר, עדיין יהיה כדאי למפעלים להתחבר למערכת הגז הטבעי ופונקציית הייצור שלהם לא אמורה להשתנות". כאן המקום לציין כי המפעלים לא ממהרים להתחבר לגז טבעי גם לפני שהועלה הבלו על גז טבעי. צלילת מחיר הנפט בשנה האחרונה הובילה לכך כי מחירם של תזקיקי הנפט (כמו למשל מזוט וסולר) נמוך יותר ממחירו של הגז הטבעי.

יחד עם העלאת הבלו על פחם וגז טבעי, ממליצה הוועדה להעלות את המיסוי גם על גפ"מ ומזוט, "אחרת מערכת המיסוי תסיט את המשתמשים דווקא לעבר הדלקים המזהמים יותר, ולמפעלים יהיופחות תמריצים לבצע הסבה לגז טבעי", כותבת הוועדה, "לכן חושבה עלייה בבלו על גפ"מ ששקולה במונחי אנרגיה לעלייה בבלו על גז טבעי ושהשפעתה על מחיר הגפ"מ למשקי הבית מינימלית".

הוועדה ממליצה לפיכך להעלות את הבלו על המזוט. כך למשל, את הבלו על המזוט 1% גופרית ממליצה הוועדה להעלות מ-15 שקל לטון היום ל-32 שקל ב-2017, ובהדרגה ל-2,194 שקל ב-2023. להעלאת הבלו על הגפ"מ שמשמש לבישול ולהסקה לא תהיינה השלכות גדולות על משקי הבית, מציינים בוועדה. להערכה, ייקור הגפ"מ יוביל לעלייה של 1%-2% בעלות הגפ"מ למשק בית בשנת 2020. לטענת ועדת המיסוי, העלאת מס הבלו על סקטור החשמל והתעשייה צפוי להגדיל את הכנסות המדינה ב-2.2 מיליארד שקל.

ביטול הדרגתי של "הסדר הסולר"

אחת ההמלצות המפתיעות של הוועדה היא לבטל בהדרגה את "הסדר הסולר" שבמסגרתו מחזירה כיום המדינה למובילים ולמסיעים חלק מהבלו המוטל על סולר (קצת יותר מ-3 שקלים). הסדר זה אינו חל כיום על בעלי רכב פרטי עם מנועי דיזל. במסגרת המתווה החדש, בשנת 2018 יופחת ההחזר למובילים על הבלו מ-50% ל-40%, בשנת 2019 יופחת ההחזר ל-25%, ובשנת 2020 ההחזר יהיה אפסי, כלומר בעלי רכבי הדיזל הכבדים ישלמו את הבלו המלא על הסולר. המשמעות היא עלייה משמעותית בהוצאות ההובלה, אלא אם כן יעברו עד אז מובילים רבים לשימוש במנועים שמונעים בתחליפי סולר.

הוועדה ממליצה כי בשנתיים הראשונות למתווה יישאר הבלו על הגז בערכו הנוכחי, שהוא כמעט אפסי - כ-2 אג' לליטר בלבד. אולם בהדרגה יעלה הבלו על הגז עד שישווה כמעט לזה של סולר (כ-3 שקלים) בעוד כ-5 שנים. במקביל ממליצה הוועדה להעניק בהוראת שעה ל-4 שנים פחת מואץ של 25% לכלי רכב כבדים במשקל של מעל ל-3.5 טון שמונעים בגז טבעי דחוס. זאת, כדי לקזז במידת מה את מחירם הגבוה יותר משמעותית בהשוואה לכלי רכב כבדים רגילים שמונעים בגז או בבנזין - עד כדי 25%, לפי נתוני הוועדה.

בנוסף, כדי לקדם את מערך התדלוק בגז, ממליצה הוועדה להעניק בהוראת שעה ל-8 שנים פחת מואץ של 20% להקמת תחנות תדלוק בגז טבעי דחוס, ולתמוך בתחנות תדלוק בגז טבעי דחוס באמצעות תוכנית משולבת מענקים ו"רשת ביטחון" שתוספק לתחנה במשך 7 שנים.

ביחס לכלי רכב היברידיים וחשמליים מומלץ להותיר את מתווה המס וקיזוז שווי השימוש במתכונתו הנוכחית עד סוף 2017, ובמקביל להעניק פחת מואץ בשיעור של 33% לאוטובוסים חשמליים ולפטור ממכס יבוא של אוטובוסים חשמליים למשך ארבע שנים מתחילת יבוא האוטובוסים.

יצוין, כי הוועדה החליטה שלא להמליץ על הקלות במס קנייה לכלי רכב פרטיים שמונעים בגז טבעי או שנעים על שני דלקים במקביל, אם כי הטבת "המס הירוק" על כלי רכב אלה תיקבע בהתאם לפליטה של מקור האנרגיה הנקי יותר. ביחס לכלי רכב המונעים בגז פחמימני מעובה (גפ"ם), ממליצה הוועדה להעלות בהדרגה את אגרת הרישוי שלהם ל-4,500 שקל בשנה לרכב, כדי להפחית את הכדאיות שלהם. קרוב ל-30 אלף כלי רכב כאלה נעים על כבישי הארץ.

המלצות בתחום מיסוי התחבורה

בלו אפסי על גז טבעי (CNG) לתחבורה בשנתיים הראשונות יועלה בהדרגה ויושווה לבלו על סולר עד העשור הבא

ביטול הדרגתי של "הסדר הסולר"

פחת מואץ של 25% לכלי רכב כבדים (שמונעים בגז טבעי דחוס. הוראת שעה ל-4 שנים

פחת מואץ של 20% להקמת תחנות תדלוק בגז טבעי לתחבורה (הוראת שעה ל-8 שנים), במקביל לסבסוד מוגבל של התחנות והקמת "רשת ביטחון"

פחת מואץ ופטור ממכס לאוטובוסים חשמליים למשך 4 שנים

העלאה הדרגתית של האגרה השנתית על רכבי גפ"מ ל-4,500 שקל

עליות חיצוניות של דלקים לחשמל ולתעשייה

עוד כתבות

בניין הבורסה לניירות ערך בתל אביב / צילום: Baz Ratner , רויטרס

הדיווחים על החמרת הסגר העבירו את הבורסה לירידות

עליות של 0.5%-0.7% במסחר בחוזים על מדדי וול סטריט ● מגמה חיובית באירופה ● מחזור המסחר מסתכם בכ-680 מיליון שקל

הצוות הרפואי במחלקת קורונה בבית חולים רמב"ם מתרגל טיפול בחולה קורונה עם מכונת הנשמה. הכניסה לגל השני הצריכה כוננות גבוהה מצד מחלקות הקורונה בישראל / צילום: Oded Balilty, Associated Press

שיא במספר הנדבקים מאז פרוץ מגפת הקורונה: 6,782 מאומתים ביממה

זאת מתוך 59,169 בדיקות שבוצעו ● 11.6% מהנבדקים אותרו כחיוביים - מהנתונים הגבוהים ביותר עד כה ● חשש מפני גל פטירות בחודשים הקרובים

הטרמיט הפורמוסי. המזיק אשר מסב את הנזק הכלכלי הגבוה ביותר לאדם הפרטי ולמדינה / צילום: שאטרסטוק

לראשונה בישראל: הטרמיט המזיק ביותר בעולם התגלה בפתח תקווה

מדובר ב"טרמיט-על", בעל יכולות האכילה והרבייה הגבוהות ביותר מבין מיני הטרמיטים הידועים לאדם ● "הוא הורס אדני רכבת ועמודי טלפון. הוא פוגע בקווי תקשורת וחשמל תת קרקעיים וגורם להפסקות חשמל" ● השרה גילה גמליאל: "עם החרפת משבר האקלים, כניסת מינים פולשים לישראל תעלה"

ינסן הואנג. החוק שלו יוכל לשפר הרבה בפרק זמן קצר יחסית / צילום: Chiang Ying ying, Associated Press

No More Moore? העולם עובר לחיות לפי החוק של מייסד אנבידיה

במשך עשורים הכלל החשוב בתעשיית השבבים היה "חוק מור", שהומצא על ידי מייסד אינטל, ומדגים את הזינוק הטכנולוגי שניתן להשיג בכל שנה וחצי ● עכשיו, לאחר שביצועי השבבים לבינה המלאכותית של אנבידיה השתפרו פי 317 מ-2012, אפשר לייסד את "חוק הואנג", על שם מנכ"ל החברה ● איך הכלל החדש משנה את חיינו ומה הקשר לרכישת הענק שביצעה אנבידיה באחרונה?

משרדים של שלמה סיקסט  / צילום: כדיה לוי, גלובס

אניגמה בשוק הרכב: למה נבואות הזעם על המשבר בליסינג לא התממשו בינתיים

הירידה הצפויה בפעילותן, לצד המינוף הגבוה שבו הן פועלות, הובילו בשבועות הראשונים של המשבר לצניחה בערך האג"ח שהנפיקו חברות הליסינג הישראליות ● מאז חזרו האג"ח לתשואות חד-ספרתיות, והחברות רשמו רווחים במחצית השנה, למרות ירידה בהכנסות ● בעקבות הדוחות הרבעוניים

מערום בקבוקי פלסטיק בפיקדון, מפעל עיבוד אלה אשדוד / צילום: יוני רייף

סירבו לקבל מכם בקבוקי פיקדון "בגלל הקורונה"? זו עבירה על החוק

אמנם משרד הבריאות פרסם מסמך שבו כתב כי "אסורה קבלת אריזות בקבוקים למחזור" אך זה היה בשוגג, ועוד באותו יום פורסם עדכון למסמך, בו הושמט אותו סעיף ● עם זאת, מרכולים שונים, ובהם שופרסל ו-am:pm, המשיכו לעמוד בסירובם לקבל את הבקבוקים

זירת המסחר בוול סטריט, ה־20 במרץ / צילום: Lucas Jackson , רויטרס

5 סיבות להתאוששות המהירה של שוקי המניות ממשבר הקורונה

המדדים המובילים בבורסה האמריקאית אמנם חוו ירידות השבוע, אך המגמה הכללית אחרי קריסת השווקים כתוצאה מהמגפה היא עדיין של זינוק בעלייה ● הכוחות שעומדים מאחורי הקריסה וההבראה המהירות ביותר אי פעם כוללים תקוות כלכליות, דומיננטיות של חברות הטק ומינופים בעסקאות מסוכנות

הדפסת תלת־ממד של מסכות מגן נגד קורונה בצרפת / צילום: Moritz Thibaud/ABACA, רויטרס

הקורונה בשירות המהפכה התעשייתית הרביעית

הכורח למצוא פתרונות להתמודדות עם משבר הקורונה נתן דחיפה עצומה לטכנולוגיות פורצות דרך בשלל תחומים, שכמה מהן משנות את כללי המשחק גם לתקופה שאחרי המגפה ● כיצד נחשפים להשקעה בתחומים אלה?

נעלי נייקי / צילום: Shuttertstock

נייקי מתאוששת מהקורונה בזכות המכירות ברשת

הכנסותיה של ענקית בגדי הספורט אמנם ירדו ב-1% לעומת הרבעון המקביל, אך המכירות הדיגיטליות זינקו ב-82% ● הרווח לפני מס הסתכם ב-1.52 מיליארד דולר - כמעט פי שניים מציפיות האנליסטים

עודד רוזנברג, מנכ"ל אפולו פאוור / צילום: גיין מדיה

אפולו ורפאל בשת"פ לצורך שימוש ביריעה הסולארית של החברה

סולארפיינט של אפולו תבצע תכנית עבודה שתימשך 13 שבועות ותגיש לרפאל ניתוח תוצאות, לאחר מכן רפאל תבדוק את ניתוח התוצאות בתוך כחודש ותודיע לסולארפיינט תוך ארבעה וחצי חודשים אם ברצונה להתקדם

אמיר ירון, נגיד בנק ישראל. קצב רכישות האג”ח מעיד כי הבנק מתכנן להתערב בשוק עוד תקופה ארוכה / צילום: Ronen Zvulun, רויטרס

הנגיד חושף את השיטה: משרד האוצר מנפח אומדנים, והפוליטיקאים חוגגים

בדיון בממשלה הזהיר הנגיד אמיר ירון מפני שימוש בעייתי ביתרות שנוצרות ונתן רוח גבית לשר כ"ץ בוויכוח עם מרידור • במסגרת הדיון טען ירון שהאוצר מחלק רזרבות ללא דיון מקצועי

מפקדת השליטה של צה"ל למאבק בקורונה ברמלה. ממשיכים לעבות את המערך בחוקרים / צילום: דובר צה"ל

מנגנון מיושן של עט ונייר, שפה צבאית ונתונים חסרים: האם צה"ל יכול לנצח את הקורונה

באוגוסט עברה האחריות על מערך החקירות האפידמיולוגיות לצה"ל שהבטיח תוצאות "תוך ימים", אלא שאז התגלה מנגנון מיושן שעובד עם דף ונייר, נתונים אזרחיים שלא מדברים בשפה הצבאית וקושי להצליב נתונים עם השב"כ ומשרד הבריאות • שעת המבחן האמיתית מגיעה עכשיו: האם צה"ל יכול לנצח את הקורונה?

החדר הנקי שבו מייצרים את השתל של V-Wave   / צילום: ארז רוזנפלד

V-Wave השלימה גיוס של 98 מיליון דולר מקבוצת משקיעים מובילים בתחום הביומד

החברה פיתחה דלף (שאנט) לבבי לטיפול באי ספיקת לב ולחץ דם ריאתי ● המוצר כבר נמצא בניסוי קליני מתקדם ולהערכת החברה הכסף שגויס יספיק עד לקבלת אישור FDA לשימוש במוצר

האזור המתוכנן לבניית מרכז העסקים יואב / צילום: מועצה אזורית יואב

הצלחת מכרז שטחי האחסנה במועצת יואב: בשל הנגישות התחבורתית

עשרות יזמים התחרו על קרקע שבמתחם התעסוקה החדש של המועצה שממוקם ליד צומת מסמיה (ראם) ● בסך הכל ישלמו היזמים למדינה 524 מיליון שקל בגין השטח

אורית פרקש הכהן / צילום: יחצ

השקעות אחראיות: המדינה תממן דוחות אימפקט לחברות ציבוריות

המשרד לנושאים אסטרטגיים יעמיד מימון של 3 מיליון שקל ל-30 חברות לצורך הכנת דוחות פיננסיים אתיים וניקוד ESG (סביבה, חברה וממשל)

אלדן / צילום: יחצ

חברות הליסינג סופגות אש, אבל בדוחות "הכול דבש"

אחת התעלומות הגדולות ביותר של ענף הרכב המקומי היא הדיווחים הטובים של ענף הליסינג בישראל ● רוב מקורות מימון החיצוניים התייבשו כליל מאז החל משבר הקורונה, ועדיין, השחקנים בענף טוענים שרמת הסיכון נותרה יציבה והענף חסון כתמיד

מערכות אופטימיזציה של סולאראדג'  /  צילום: יחצ

סולאראדג' מצטרפת לגל הנפקות האג"ח של ענקיות הטכנולוגיה

חברת האנרגיה הסולארית פועלת לגיוס של לפחות 500 מיליון דולר באג"ח להמרה ● קדמו לה עם גיוסי חוב גדולים: Wix, אמדוקס ונייס

בנקאות בימי קורונה - דחיית הלוואות / עיצוב: טלי בוגדנובסקי , גלובס

המדריך המלא: כל מה שצריך לבדוק כדי לשלם פחות לבנק שלכם

להתמקח על הריבית שאתם משלמים על המינוס, לקרוא ולהבין את תעודת הזהות הבנקאית ולא לשכוח שתמיד אפשר להחליף בנק • שני מומחים בתחום החינוך הפיננסי מסבירים איך אפשר לשלם לבנק פחות • כתבה שנייה בסדרה

שר הביטחון בני גנץ וג'ארד קושנר / צילום: משרד הביטחון

גנץ נפגש עם קושנר: נמשיך לקדם יציבות במזרח התיכון

שר הביטחון נפגש עם יועצו וחתנו של נשיא ארה"ב בבית הלבן ● גנץ ייפגש בהמשך עם שר ההגנה האמריקני מארק אספר, כדי לדון בין היתר בסוגיית מכירת מטוסי ה-F35 לאיחוד האמירויות

מטוס של אל על ממריא משדה תעופה בן גוריון / צילום: Ariel Schalit, Associated Press

לקראת העברת השליטה: רוזנברג התחיל לחפש דירקטוריון חדש לאל על

בעל השליטה החדש אלי רוזנברג מתכוון להחליף את כל הדירקטוריון של חברת התעופה, וזהות החבר הראשון כבר ידועה - ג'ייסון גרינבלט ● רוזנברג שלח מכתב ליו"ר אל על הנוכחי ולמנכ"ל ובו דרש כי "השימוש בכספים שהוזרמו לקופת החברה אחרי ההנפקה יעשה ב"צורה אחראית ושקולה"