כונס הנכסים של ענבל אור, עו"ד איתן ארז, פנה אמש (א') לבית המשפט המחוזי בתל-אביב בבקשה להורות על השבת התכשיטים שאור מכרה תמורת 63,000 דולר. 

בהתאם למידע שהגיע לכונס, לפני כשבועיים העבירה אור לידי סוחר התכשיטים והיהלומים דן לוי תכשיטים שהיו ברשותה בשווי של מאות אלפי שקלים. בין היתר מדובר בשעון רוקלס, שעון שאנל, שני צמידים משובצי יהלומים, טבעת יהלום וזוג עגילים משובץ יהלומים. 

עם הגעת מידע זה שוחח הכונס עם בא-כוחו של לוי, וזה הודיע כי בכוונת לוי למכור את התכשיטים שבידיו. 

לטענת עו"ד ארז בבקשה לבית המשפט, מכירת התכשיטים על-ידי אור ללוי "נעשתה בניגוד מוחלט לצו הקפאת ההליכים, שניתן עוד ביום 24.3.16 לקבוצת החברות אור סיטי נדל"ן, צו אשר הוחל במפורש על נכסיה האישיים של אור, משזו נעשתה ללא ידיעת כונס הנכסים הזמני וממילא ללא אישור בית המשפט". 

עוד מציין הכונס כי נכון למועד זה לא ידוע לו שווים של התכשיטים, "אך סביר להניח כי בשל הצורך המיידי של אור בכסף מזומן, היא מכרה את התכשיטים במחיר נמוך ביותר שאינו משקף את שווים האמיתי". 

עו"ד ארז צירף לבקשתו חשבונית מחברת אירו אסיה, יבואנית רולקס לישראל, לפיה שעון הרולקס של אור - שאותו מכרה ללוי במחיר של 71,600 שקל בלבד - נמכר בזמנו ליזמית הנדל"ן תמורת 160,400 שקל בתוספת מע"מ. 

לדברי הכונס, "יש להניח כי גם את התכשיטים האחרים קנה לוי בפחות מחצי ממחירם האמיתי". 

לסיכום הוא מציין כי "לאור האמור לעיל, משהתכשיטים נמכרו ללוי בניגוד לצו הקפאת ההליכים שהוחל על נכסיה של ענבל אור, ללא ידיעת כונס הנכסים הזמני וללא אישור בית המשפט הנכבד ובפחות מחצי משווים האמיתי" - מתבקש בית המשפט להורות ללוי להפקיד במשרד הכונס הזמני, באופן מיידי, את התכשיטים שנמכרו לו על-ידי אור, וכמו כן להורות לאור להפקיד במשרדו את הכספים בסך 63,000 דולר במזומן ששולמה לה על-ידי לוי תמורת התכשיטים שמכרה לו (סכום אותו יחזיר הכונס ללוי אם וכאשר יחזיר לכונס את התכשיטים הנ"ל).