גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

צעדים חדשים להגברת התחרות בתחום סליקת האשראי

הפיקוח על הבנקים פרסם נוסח סופי של הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא סולקים וסליקת עסקאות בכרטיסי חיובי ■ בין היתר, ההוראה החדשה מציבה דרישות הון מופחתות מאלו שנדרשו עד היום לסולקים, מסדירה את מערכת היחסים בין הסולק לבית העסק ומאפשרת לסולקים מכירה, השכרה ושיווק נקודות קצה לבתי העסק

חדוה בר / צילום: רון קדמי
חדוה בר / צילום: רון קדמי

הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל פרסם היום (ב') את הנוסח הסופי של הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא סולקים וסליקת עסקאות בכרטיסי חיוב. לפי הבנק, ההוראה מאגדת לראשונה במסמך אחד את ההסדרה של פעילות הסליקה בישראל ומקלה בחלק מהדרישות הרגולטוריות שהוטלו עד היום על חברות כרטיסי האשראי וסולקים.

בין היתר, ההוראה החדשה מציבה דרישות הון מופחתות מאלו שנדרשו עד היום מהסולקים ומסדירה את מערכת היחסים בין הסולק לבית העסק, לרבות הפרטים והתנאים שיכללו בהסכם הסליקה ודרכי השינוי שלהם, ובהם המחיר. בנוסף, ההוראה מאפשרת לסולקים מכירה, השכרה ושיווק נקודות קצה (POS) לבתי העסק, כדי להקל על בתי העסק ולקדם את מעבר השוק הישראלי לטכנולוגיית EMV.

להבטיח הוגנות מול בתי העסק

מטרות ההוראה הן להגביר את התחרות בשוק הסליקה, בין היתר תוך הקלה על כניסה של סולקים חדשים לשוק, להבטיח הוגנות מול בתי העסק ולקדם את המעבר של שוק התשלומים לטכנולוגיות מתקדמות. הוראה זו מתווספת לטיוטות שפירסם הפיקוח בנושא הקלה של מדיניות רישוי של סולק חדש, ועדכון לקריטריונים ותנאים למבקש היתר לשלוט ולהחזיק אמצעי שליטה בסולק.

ההוראה מבוססת, בין היתר, על הרגולציה בתחום זה בחו"ל, ומקלה חלק מהדרישות הרגולטוריות שהוטלו עד היום על חברות כרטיסי האשראי וסולקים, והיא הותאמה לרמת הסיכון של גופים אלה, אשר אינם מגייסים פיקדונות ציבור.

לפי בנק ישראל, ההוראה החדשה מאפשרת לסולק להשכיר מסופים מותאמי טכנולוגיה חדשה לגופים שעמם הוא קשור בהסכמי סליקה. הסבת השוק למסופים נועדה לקידום התחרות בתחום הסליקה, לפיתוח אמצעי תשלום מתקדמים ולצמצום פוטנציאל ההונאות בכרטיסי חיוב.

בנק ישראל מבדיל בין סולק בעל פעילות אשראי משמעותית, לבין סולק שאינו כזה. דרישות ההון העצמי מסולק שאינו בעל פעילות אשראי משמעותית ייקבעו עפ"י מחזור פעילות הסליקה. מנגנון החישוב מבוסס על מתודולוגיה שנקבעה לצורך זה לפי דרישות האיחוד האירופי. חישוב המחזור לסולק הפועל בשוק פחות משנה יעשה על בסיס מחזור חודשי ממוצע הנגזר מתכנית עסקית לשנת פעילות ראשונה.

דרישת הון מסולק בעל פעילות אשראי משמעותית תיקבע לפי הוראות מדידה והלימות (הוראות באזל), אולם תהיה נמוכה מהדרישות החלות על תאגידים בנקאיים, מתוך תפיסה לפיה רמת הסיכון המערכתי הגלום בפעילות של תאגיד שאינו מגייס פיקדונות מהציבור נמוכה יותר.

חשבון נאמנות נפרד לכספי הסליקה

ההוראה מגדירה גם את ההון העצמי המינימלי הנדרש מסולק. לפי ההוראות, סולק שיתרת חייבים בדוח כספי שנתי אחרון שלו אינה עולה על 2 מיליארד שקל, יידרש להון עצמי כדלהלן: 4% מהיקף המחזור עד 25 מיליון שקל; 2.5% מהיקף המחזור של 25-50 מיליון שקל; 1% מהיקף המחזור של 50-500 מיליון שקל; 0.5% מהמחזור של 500-1,250 מיליון שקל; 0.25% מהיקף המחזור מעל 1,250 מיליון שקל.

סולק שיתרת חייבים בדוח כספי שנתי אחרון שלו עולה על 2 מיליארד שקל יהיה כפוף לדרישות ההוןהעצמי בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין.

עם זאת, יצויין כי למפקח על הבנקים תהיה סמכות לקבוע לסולק מסוים דרישת הון גבוהה יותר, בהתחשב בפרופיל הסיכון שלו.

עוד נאמר בהוראה של בנק ישראל כי סולק קטן יימנע מעירוב כספים בסליקה עם כספים של כל אדם או גוף אחר. הכספים בסליקה יוחזקו בחשבון נאמנות נפרד לטובת בתי העסק, בתאגיד בנקאי בישראל. הכספים בסליקה יוחזקו כפיקדון בנקאי או יושקעו בנכסים בעלי משקל סיכון של 0%.

עוד נקבע כי קושי בביצוע החזר חיוב, כתוצאה מחדלות פירעון או מהונאה של בית עסק, חושף את הסולק לסיכונים שונים, לרבות סיכון אשראי, ולפיכך הסולק יקבע מדיניות למתן השירות ונהלים לאישור בתי עסק חדשים, וכן תהליכי סקירה שוטפים להערכת המצב הפיננסי והתפעולי של בתי העסק הנסלקים. תהליכי הסקירה יכללו התייחסות להיבטים כגון אירועי הונאה, רווחיות, היקף מכירות, רמת השירות של בית העסק, החזרי החיוב וכד'.

"פועלים לטובת משקי הבית"

לדברי המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר: "ההוראה מהווה צעד משמעותי להגברת התחרות בתחום כרטיסי החיוב ובתחום האשראי הקמעונאי, לטובת משקי הבית ובתי העסק הקטנים והבינוניים. ההוראה יוצרת 'מדרגה' פיקוחית חדשה בתוך הפיקוח על הבנקים, מקלה יותר לעומת הבנקים, במונחי דרישות ההון. הדרישות המקלות יקלו על כניסת סולקים חדשים לתחום הסליקה, וגם יקלו על חברות כרטיסי האשראי במתן אשראי למשקי בית ועסקים קטנים. כמו כן, ההוראה תתרום לקידום הרמה הטכנולוגית של שוק התשלומים בישראל".

ואמנם, חלק מההוראות נראה שיסייעו במיוחד לעסקים קטנים ובינוניים. למשל, סולק לא יתנה את מתן שירותי הסליקה בהתחייבות של בית העסק לקבלת שירותים אלו לתקופה מסוימת ולא יתנה את מתן שירותי הסליקה בקבלת ציוד הסליקה מאותו סולק. כמו כן, סולק לא יתנה את חובתו לשלם לבית העסק, בגין עסקאות בכרטיסי חיוב, בקבלת הכספים ממנפיק.

לפי התיקון בחוק, עסקאות חיוב מיידי יועברו על ידי הסולק לבית העסק לכל היותר בתוך שלושה ימיעסקים ממועד שידור העסקה. בנוסף, הסולק יחוייב לספק מסופים בתקן EMV וכמו כן עלות הציוד תיקבע בנפרד ממחיר שירותי הסליקה ולא תותנה בהיקף הסליקה (בדרך של הטבה או תוספת תשלום לעומת המחיר שסוכם מראש). מתן הציוד גם לא יותנה בהתחייבות של בית העסק לקבל את שירותי הסליקה מהסולק לתקופה מוגדרת מראש או בתשלום דמי יציאה או קנס בגינו.

עוד כתבות

ארז שמול / צילום: יח"צ

תלמה תיירות ממשיכה להתחמש לקראת ההנפקה בת"א: רוכשת את אמריקן אקספרס נסיעות תמורת 130 מיליון שקל

איסתא, בעלת השליטה הנוכחית בחברה הנמכרת, צפויה לרשום ממכירת מניותיה רווח של כ-74 מיליון שקל ● בדרכה להנפקה, השבוע נודע כי תלמה מתכוונת לרכוש את אתר Smartair תמורת כ-40 מיליון שקל

כנס G7 בקנדה, 2018 / צילום: Gettyimages/Anadolu Agency

"האויב הכי גדול של ארצות הברית": החזיתות והעימותים של טראמפ מול האיחוד האירופי

העוינות הכלכלית שצמחה בין ארה"ב לאירופה בתקופת טראמפ מתרחבת גם לאזורים הביטחוניים והפוליטיים ● אירופה, מצדה, בעיקר מחכה ש"תופעת טראמפ" תעבור ● שלוש שנות נשיאות. פרויקט מיוחד

נפגעי הקורקינטים והאופניים החשמליים - 15 בינואר 2020

אתמול באיכילוב: 8 נפגעי תאונות קורקינט ואופניים חשמליים

מדי יום "גלובס" ובית החולים איכילוב מדווחים על מספר הנפגעים מתאונות שבהן מעורבים כלי רכב חשמליים: אופניים וקורקינטים

כרמים במונטהלצ'ינו / צילום: יחצ חול

הקיאנטי האמיתי: היינות יוצאי הדופן של טוסקנה

מבין יינות מחוז קיאנטי מתנשאים לטובה היינות של הכפרים מונטלצ'ינו ומונטפולצ'יאנו

ב.מ.וו 118  2020 / צילום: יח"צ

עם הפנים קדימה: ההנעה של סדרה 1 החדשה של ב.מ.וו

הרשת סערה כאשר ב.מ.וו החליטה לצייד את סדרה 1 בהנעה קדמית ולא אחורית ● למרות אובדן הייחוד, מדובר במכונית ספורט נעימה לנהיגה שמציעה תא נוסעים מרווח ● מחיר גבוה ואבזור בסיסי מצומצם יקשו על המכונית לנצח את המתחרים

מאיה גורה / צילום איליה מלניקוב

"החלטתי שבמקום לראיין אסירות וזונות לדוקטורט שלי, אנסה ליצור להן פרנסה"

בגיל 40, מאיה גורה כבר אחרי אקזיט שלישי, עם מכירת הסטארט-אפ שלה מיסביז לענקית האיפור איל מקיאג', וכבר מתכננת את המיזם הבא: "בשלב זה בחיי אני יודעת שמה שמניע אותי הוא הרצון להרים אנשים מלמטה למעלה" ● ליידי גלובס

סוחר בבורסת ניו יורק / צילום: רויטרס

המדדים בוול סטריט קפצו לשיא כל הזמנים; אלפאבית חצתה לראשונה שווי של טריליון דולר

הנאסד"ק הוסיף 1.06% לערכו, הדאו ג'ונס עלה ב-0.9% ● מספר התביעות הראשונות לדמי אבטלה עמדו בארה"ב בשבוע האחרון על 204 אלף לעומת צפי ל-216 אלף ● דוחות חיוביים למורגן סטנלי הזניקו את המניה ● מניית יצרנית המטוסים והרכבות בומברדייה קרסה בצל אזהרת רווח

יצחק כהן / צילום: איל יצהר, גלובס

סגן שר האוצר מוותר על המינוי לשר השיכון: "לא רציתי שמינויי יהיה על חשבון פיטוריה של השרה שאשא ביטון"

סגן שר האוצר יצחק כהן מש"ס הודיע שהוא מוותר על התפקיד בשל הבעייתיות שנוצרה עם העברת שאשא ביטון לתפקיד שרת הרווחה ● פסיקת בג"ץ מלפני כשבועיים קבעה שאין לעשות סבבים פנים ממשלתיים בתקופת מעבר וכי ניתן למנות שרים רק מתפקידי שרים שעזבו באופן מוחלט

מפרץ חיפה / צילום: תמר מצפי

המשרד להגנת הסביבה הוציא צו סגירה למפעל הביטומן של בזן

הצו ייכנס לתוקף רק בחודש אפריל בכדי לאפשר היערכות משקית ● למרות שבז"ן מודעים לדרישות הסביבתיות כבר מ-2016, החברה לא נערכה כיאות והמשמעות כעת היא הפסקת הייצור עד סוף השנה לפחות ● בזן: "נמשיך להשקיע משאבים משמעותיים במטרה לשמור על הסביבה"

יאיר נתניהו וניר חפץ / צילום: שלומי יוסף

דעה: איך הגיע ציטוט מעוות לכתב האישום נגד נתניהו ומשם לקמפיין פרסומי של "דה מרקר"

בכתב האישום נגד רה"מ נתניהו מופיע משפט לפיו "'דה מרקר' זה לא שאול (אלוביץ')" ● אלא שתמלול השיחה בין יאיר נתניהו לניר חפץ, שממנו נלקח המשפט, חושף כי היה זה דווקא "דה מרקר" שהסכים (ובצדק) להוריד ציטוט רגיש הנוגע לחייו האישיים של בנו של רה"מ ● דעה

מריה סאלח מחאמיד

האמנית מרובת הזהויות ש"רוצה שיראו את אום אל-פחם אחרת"

תאונת הדרכים הקטלנית, החיים שתרמה לנער אלמוני, מצלמות המעקב והזהות התרבותית המורכבת ● היצירה 'אנא הון' של מריה סאלח מחאמיד במוזיאון הרצליה היא דיוקן עצמי סוחף

בית חולים אסף הרופא - מיטות אישפוז / צילום: איל יצהר

שווים יותר ושווים פחות: למה נסגרה המרפאה לטרשת נפוצה באסף הרופא ומה זה אומר על הקשר בין הון לרפואה?

בתי החולים מפעילים מרפאות באמצעות קרנות המחקרים, מה שמאפשר הגמשת תקנים והזרמת כספים. אבל מה קורה כשיש הפסדים? סגירת המרפאה לטרשת נפוצה באסף הרופא, כשלא ברור כמה חולים טופלו בה ומה היה מצבה הכלכלי לאשורו, מציגה את הבעיה שבשיטה

דונלד טראמפ, נשיא ארה"ב / צילום: Carlos Barria, רויטרס

"גלובס" במסע לסיקור הבחירות בארצות הברית

כדי לראות את הנעשה במראה עיניים ולחוש במגע ידיים, כתבת "גלובס" טל שניידר תמריא לארה"ב ותדווח היישר מהשטח

פוסום שנפגע בשריפה באוסטרליה / צילום: רויטרס

סיכונים חדשים והקלה אפשרית: גשם וברד באוסטרליה הבוערת

יבשת של קיצון: הממטרים הכבדים הגיעו לאוסטרליה, אך לצד ההקלה בשריפות הם מייצרים בעיות חדשות

דרור פויר / צילום: יונתן בלום

דעה: השבוע ביאסת קשות, יולי אדלשטיין

השבוע לימד אותנו יולי אדלשטיין שאם תנסה להשאיר את העוגה שלמה, בסוף תאכל אותה ● דעה

הכדורסלן ספנסר דינווידי מקבוצת ברוקלין נטס ב-NBA  / צילום: רויטרס

כוכבי ה-NBA מחממים את הביטקוין: מחירו בשיא של חודשיים

אתמול השיקה קבוצת סקרמנטו קינגס פלטפורמה למכירות פומביות המבוססת על טכנולוגיית בלוקצ'יין ● הכדורסלן ספנסר דינווידי מנהל מגעים עם ה-NBA, שמתנגדת למכירת אג"ח דיגיטלית המגובה בחוזה שלו בברוקלין נטס ● הביטקוין עלה ב-20% מתחילת 2020

גליה שילה-סום, לונדון / צילום: אלבום פרטי

להיכנס לחדר לידה ולצאת עם חשבונית של 127 אלף דולר

גליה שילה-סום זוכרת מצוין את האחות הצמודה שנענתה לכל קריאה שלה כשילדה בארה"ב, וגם את זאת שזרקה אותה מהמיטה כשילדה באנגליה ● היום היא חיה בלונדון, מגדלת ילדים בריטיים מנומסים ותוהה איך יסתדרו אם יחזרו פעם לארץ ● האזינו לפודקאסט "דברים שרואים משם"

נתניהו ואדלשטיין / צילום: רויטרס

דעה: אדלשטיין צריך ללכת עד הסוף ולקבוע תקדים

חוות-הדעת שהוגשה השבוע ליו"ר הכנסת בעניין דיוני החסינות מחייבת אותו לבחור: לקיים את החוק ולאבד בכך את אהדת מפלגתו - או להפר את החוק ולומר שלום לכהונה אפשרית במשכן הנשיא ● אלא שיש גם דרך שלישית, והיא עוברת דרך התקדים של כפירה בחוות-הדעת המשפטית ● דעה

אור פירון–זומר/ צילום: דניאל אדרי

מפיקת הלוויות שגייסה כבר 2 מיליון שקל: "מוטל עלינו לחנך את השוק"

אור פירון-זומר הקימה מיזם חלוצי להפקת לוויות, ובתוך ארבע שנים כבר גייסה 2 מיליון שקל ● בארוחת ערב שערכה לחברותיה היא אומרת: "העבודה שלנו כרוכה בשיתוף פעולה עם גורמים שלא תמיד רוצים בקיומנו, כי אנחנו מערערים את המצב הקיים"

משה ברקת / צילום : רפי קוץ

ברקת על סוכנויות ביטוח של חברות כרטיסי אשראי: "צריך לדעת שאין מדובר רק בתחרות טורפנית לזמן קצר"

לאחר שרשות התחרות נתנה אור ירוק להקמת סוכנות ביטוח בבעלות חברת כרטיסי אשראי, הממונה על רשות שוק ההון, משה ברקת, מבהיר מהם תנאיו ושיתיר זאת רק לסוכנות אובייקטיבית שתפעל מול מגוון חברות ביטוח