גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מאבק חריף בין דירקטוריון כלכלית י-ם לבעל המניות הגדול בה

דירקטוריון כלכלית: "השתלטות של סאמיט על החברה מנוגדת להוראות חוק הריכוזיות" ■ סאמיט בתגובה: "אתם
נאחזים בקרנות המזבח"

זוהר לוי / צילום: תמר מצפי
זוהר לוי / צילום: תמר מצפי

לקראת אסיפת בעלי המניות של חברת כלכלית ירושלים, שתתכנס בתחילת החודש הבא, מתלהט העימות החריף בין דירקטוריון חברת הנדל"ן, בראשות היו"ר אהרון פוגל, לבין בעל המניות הגדול בחברה, זוהר לוי. לוי מחזיק כ-20% ממניות כלכלית באמצעות החברה הציבורית סאמיט שבשליטתו, ומבקש להחליף את כל חברי הדירקטוריון של כלכלית למעט הדירקטורים החיצוניים.

היום (ה') פרסמה כלכלית - במקביל לזימון האסיפה ל-9 ביוני - הודעת עמדה המתבססת על ייעוץ משפטי שקיבל הדירקטוריון, ובה אזהרה לפיה "ככל שייווצר ספק בשאלה אם סאמיט היא בעלת שליטה בחברה מהבחינה המשפטית, עצם האי ודאות בעניין השליטה תרבוץ כעננה מעל החברה שמא היא תמצא בהפרה של חוק הריכוזיות עם כל הנזק הנגרם בעטייה של האי ודאות. נראה כי במקום שיש ספק אין ספק".

בדירקטוריון כלכלית מזהירים כי "החברה עומדת בפני סיכון הנובע מהשילוב בין היותה חברה ציבורית ללא גרעין שליטה ומניותיה מבוזרות בציבור, לבין הוראות חוק הריכוזיות האוסרות על חברה ציבורית לשלוט בחברה, בין אם זו שליטה מכוח החזקה במניות ובין שליטה מכוח יכולתה של חברה ציבורית לכוון בפועל את פעילותה כהגדרת החוק. החוק מטיל סנקציות חמורות ביותר על חברה שהפרה את הוראות חוק הריכוזיות ויצרה 'פירמידה' של חברות ציבוריות בניגוד לחוק".

עוד נאמר בהודעת הדירקטוריון, שהתקבלה פה אחד למעט לוי עצמו - שציין במפורש כי נייר העמדה אינו מקובל עליו ולדעתו אינו משקף את העובדות - כי "הדירקטוריון סבור שעל החברה החובה למנוע את המצב המתואר, וזאת באמצעים תקנוניים שינטרלו את הסיכון האמור". יתרה מכך, בדירקטוריון ממליצים בפני בעלי המניות לוודא טרם הצבעתם כי קבלת ההצעות שעל סדר היום לא תביא לתוצאה העולה כדי שליטה של חברה ציבורית בחברה.

במילים אחרות, דירקטוריון כלכלית קורא לבעלי המניות למנוע מלוי - שמנסה להשפיע על קבלת ההחלטות בחברה ולנווט אותה כביכול ללא יצירת גרעין שליטה כמוגדר בחוק (החזקה של 25% מהמניות או יותר) - להגיע לשליטה דה פקטו בחברה.

"הקושי שמונח לפתחה של סאמיט בדרכה לשליטה אפשרית בחברה נובע מהיותה חברה ציבורית העשויה להיות מוגדרת כ'חברת שכבה' על פי חוק הריכוזיות", נכתב עוד בהודעת הדירקטוריון. "ההשלכות של הפרת חוק הריכוזיות והנזק העלול להיגרם בעטיין לחברה, לחברות שבשליטתה, לבעלי המניות בה ולמחזיקים באיגרות החוב שלה, מחייבים בחינה זהירה ביותר של השאלה האם ההצעות של סאמיט יובילו למצב שבו סאמיט תיחשב כשולטת".

עוד כותבים בדירקטוריון כי "'שליטה' אינה מותנית בשיעור החזקה מזערי כלשהו. המבחן המובהק לשליטה, שאליו מפנה חוק הריכוזיות, הוא המבחן המהותי-איכותי המתמקד כלשון החוק 'ביכולת לכוון את פעילותו של תאגיד'. כך, בחברה שבה ההחזקות מבוזרות, עשוי בעל מניות בעל אחוזים בודדים להיחשב כבעל שליטה".

בכלכלית מוסיפים כי "בהעדר חקיקה שתסדיר את המצב שנוצר בחברה ללא גרעין שליטה, שוקל הדירקטוריון הצעות שונות לתיקון התקנון. הדירקטוריון ישקול את ההצעות ויגבש הצעה אותה יעמיד לאסיפה מיוחדת במועד המוקדם האפשרי. הדירקטוריון אינו כופר בזכותם של בעלי המניות להחליף דירקטורים מסוימים או את כל הדירקטוריון כולו, אך סבור שאם יבחרו בעלי המניות לעשות כן עליהם לפעול תוך הכרת מלוא העובדות לאשורן, לרבות המשמעויות הנובעות מכך".

סאמיט: "בקשתנו לגיטימית ותקינה"

בתגובה לדברים הללו נמסר היום מסאמיט ל"גלובס" כי החברה חולקת על טענות הדירקטוריון בנייר העמדה, ורואה בבקשתה מהלך לגיטימי ותקין. דירקטוריון כלכלית נאחז בקרנות המזבח, וזורה פחד בקרב בעלי המניות כדי לשמר את מעמדו, וזאת למרות שמונה מטעם בעלי מניות שאינם רלוונטיים עוד למצב ההחזקות בחברה. בכל מקרה, סאמיט תבחן את הנאמר בנייר העמדה של הדירקטוריון ותציג בימים הקרובים את עמדתה לגבי תוכנו".

לפני כשלושה שבועות שיגרה סאמיט הודעה לכלכלית ובמסגרתה דרישה מדירקטוריון החברה לכנס בהקדם האפשרי אסיפה כללית של בעלי המניות. באסיפה אמורים היו בעלי המניות, לפי הדרישה המקורית של סאמיט, להחליט על סיום כהונתם של כל הדירקטורים המכהנים, למעט הדירקטורים החיצוניים, למנות את זוהר לוי ועוד שניים מאנשיו כדירקטורים, ולתקן את סעיף 77 בתקנון החברה, כך שמספר החברים בדירקטוריון החברה יעמוד על 5 עד 7 בלבד.

בהמשך נסוג לוי מהדרישה המקורית לצמצם את הדירקטוריון אולם הוא עדיין מתעקש על פיטורי כל חברי הדירקטוריון, למעט הדח"צים, ומינוי הרכב חדש שיכלול אותו ועוד שניים מאנשיו (רון בארי ויאיר שלהב). כיום כולל דירקטוריון כלכלית, מלבד הדח"צים ולוי, את אריה גנס, מירי כץ, שמשון הראל, רם בלינקוב, קותי גביש ואת היו"ר פוגל. על פי תקנון החברה ניתן למנות 5 עד 20 דירקטורים.

מוקדם יותר השבוע הוחלט בדירקטוריון כלכלית להביא להחלטת בעלי המניות הצעה להעניק למנכ"ל החברה, דודו זבידה, מענק של כ-600 אלף שקל, על רקע הצלחתו של זבידה להעשיר את קופת החברה באמצעות הנפקות אקוויטי בהן גייסה בחודשים האחרונים כמיליארד שקל, במהלך שלמעשה הבטיח את שרידותה בשנים הקרובות. בנוסף מתבקשים בעלי המניות לאשר מענקים של 75 אלף שקל לסמנכ"לית עידית עמיר, המכהנת גם בתפקיד מזכירת החברה והיועצת המשפטית שלה, ו-50 אלף שקל לאמיר שחר, סמנכ"ל הכספים של החברה.

זבידה, נזכיר, הוביל בנובמבר 2015 "הנפקת בזק" של מניות כלכלית לגופים מוסדיים, שנועדה לאפשר לחברה לפרוע את התחייבויות הענק שלה למחזיקי האג"ח ולבנקים, ולהעניק לה שקט בחזית מימוש הנכסים. במסגרת אותה הנפקה הצליחה כלכלית לגייס כ-200 מיליון שקל, לאחר שמכרה מניות בהנחה של כ-16% על המחיר בבורסה.

בהמשך, לאחר הנפקה מוצלחת נוספת, בה גייסה כלכלית בסוף פברואר השנה כ-750 מיליון שקל, מכר בנק לאומי מניות ששועבדו לטובתו על ידי בעל השליטה הקודם בחברה, אליעזר פישמן, למשקיעים הגדולים בהנפקה: סאמיט ואיש העסקים דוד פורר, שהגדיל את החזקתו בכלכלית לכ-12%.

בתוך כך, הצליחה אתמול החברה הבת של כלכלית, מבני תעשיה, לבצע גיוס של כ-620 מיליון שקל בהנפקת אג"ח (בשלב המוסדי). החברה הנפיקה סדרת איגרות חוב חדשה (י"ח), המובטחת בשעבוד על נכסי נדל"ן מניב, בריבית שנתית של 2.85% צמודה למדד ומח"מ של כ-7 שנים. על רקע התשואות האפסיות בשוק האג"ח הממשלתי, זכתה ההנפקה לביקושים בהיקף של כ-1.4 מיליארד שקל בשלב המוסדי, כך שמבני תעשיה צפויה לגייס בסופו של דבר כ-680 מיליון שקל עם השלמת השלב הציבורי.

*** אליעזר פישמן הוא בעל השליטה ב"גלובס"

מחזיקי המניות בכלכלית ירושלים

עוד כתבות

פרויקט מחיר למשתכן ביבנה / צילום: אייל פישר

מחיר למשתכן מקשה על בעלי דירות בפריפריה למכור את דירותיהם

כך עולה מסקירת הכלכלנית הראשית של האוצר לחודש נובמבר 2019 ● הצעירים שוברים שיאי רכישת דירות, אבל במשכנתאות גבוהות; משפרי הדיור מתקשים למכור את דירות היד השנייה שלהם; ואילו המשקיעים עוסקים בעיקר במכירת דירות

דורון גרסטל / צילום: יח"צ

הקאמבק האינטרנטי של פריון: התייעלות ושינוי אסטרטגי שיקמו את אמון המשקיעים בחברה

מניית החברה כבר צללה ב-95% מהשיא, על רקע הרעה בתוצאותיה ומאבק שליטה בין בעלי המניות, אולם מינוי דורון גרסטל למנכ"ל, ההתייעלות שהוביל וכניסה אסטרטגית לשוק ניתוח קמפיינים דיגיטליים שיקמו את אמון המשקיעים

עתליה שמלצר / צילום: אביב חופי

משאירה את הכסף "בתוך הבית": חברות של משפחת שמלצר ימשיכו להעניק לשלמה החזקות שירותי רכב ביותר מ-300 מיליון שקל בשנה

אושר חידוש הסכם למתן שירותי תחזוקה, פחחות, גרירה, תיקוני דרך וחילוץ לחברת הליסינג הציבורית, שהתמורה עבורם עמדה על כ-1 מיליארד שקל בשלוש שנים ● דירקטוריון שלמה החזקות: "העסקאות הן לטובת החברה"

דונלד טראמפ / צילום: Jonathan Ernst, רויטרס

צפו: החל משפט ההדחה של דונלד טראמפ בסנאט

עם פתיחת משפטו של טראמפ בסנאט, נחשפת אסטרטגיית ההגנה שלו: כתב האישום אינו טוען שהנשיא הפר חוק כלשהו, ולכן אין לו כל בסיס חוקי ● התובעים הדמוקרטים: טראמפ מגלם את חלום הבלהות של האבות המייסדים ● סקר: רוב קטן של האמריקאים תומך בהדחת טראמפ

רה"מ נתניהו, רעייתו, ונשיא צרפת עמונאל מקרון / צילום: קובי גדעון, לע"מ

לקראת פורום השואה הבינלאומי, שורה ארוכה של מנהיגים מגיעה לישראל

אמש נחת בישראל הנשיא הצרפתי עמנואל מקרון והגיע לפגישה בבית רה"מ ● בשעות הקרובות אמורים לנחות בישראל סגן נשיא ארה"ב מייק פנס, יו"רית בית הנבחרים ננסי פלוסי, יורש העצר הבריטי הנסיך צ'רלס ונשיא גרמניה פרנק וולטר-סטיינמייר

דונלד טראמפ נואם בפורום הכלכלי העולמי בדאבוס / צילום: Denis Balibouse, רויטרס

טראמפ מגביר את הלחץ על אפל ודורש שתפתח אייפון של טרוריסט: "לא אכפת לי מהיחסים איתם"

"אפל צריכה לעזור לנו, ואני תקיף מאד בעניין הזה", אמר טראמפ בראיון לערוץ CNBC מפורום דאבוס ● מנכ"ל אפל טים קוק נחשב למי שיכול לעבוד עם טראמפ והממשל שלו באופן שחברות אחרות בעמק הסיליקון לא מצליחות

אפליקציית Envelope החדשה של גוגל / צילום: צילום מסך מיוטיוב

מנסים לצמצם את זמן השימוש בטלפון? גוגל רוצה שתכניסו אותו למעטפה

גוגל השיקה אמש אפליקציה בשם Envelope שמטרתה לסייע בהפחתת זמן השימוש בטלפון בעזרת מעטפת נייר

יודפת הראל בוכריס, ד”ר בועז תדמור וד”ר ליאור פרל  / צילום: שיר חסין

הבנה קלינית ואמפתיה: חממת החדשנות של בילינסון חוגגת שנה באמזון

החממה, שנפתחה בסיוע עמותת ידידי מרכז רפואי רבין, מנוהלת ע"י הקרדיולוג ד"ר ליאור פרל, ומטרתה לאתר פתרונות טכנולוגיים לבעיות בתחום הבריאות

מרכז ההספקה של צה"ל / צילום: חברת שפיר

הזכייה שהקפיצה את מניות שפיר ואוריין: יקימו מרכזי אספקה עבור צה"ל בכ-5.5 מיליארד שקל

משרד הביטחון עדכן היום על החלטת ועדת המכרזים שלו לבחור בהצעתן המשותפת להקמה ואחזקה של שלושה מרכזים לוגיסטיים ● מניית שפיר עלתה ב-8%-9% וזו של אוריין זינקה ב-30%-40%

מגדל וואן מנהטן סקוור של אקסטל / הדמיה: אתר החברה

חברת הנדל"ן הזרה אקסטל בוחנת גיוס אג"ח נוסף בת"א, לאחר שפרעה כמיליארד שקל

החברה היזמית של גארי ברנט, הפועלת בעיקר בשוק הנדל"ן של מנהטן, צפויה לגייס 200-100 מיליון דולר, כאשר האג"ח שכבר הנפיקה נסחרות בתשואה של 6.36% לאחר זינוק של 38% בשנה האחרונה

קתרינה סאקלארופולו  / צילום: EUROKINISSI, רויטרס

הפרלמנט היווני בחר לראשונה בנשיאה למדינה

קתרינה סאקלארופולו זכתה לתמיכה רב-מפלגתית וקיבלה 261 מתוך 300 קולות חברי הפרלמנט ● סאקלארופולו כיהנה עד כה כראשת מועצת המדינה של יוון, והייתה גם האישה הראשונה בתפקיד זה

הנהר הסודי של כאן 11 / צילום: צילום מסך, כאן11

דעה: נהר סודי? לא בדיוק. איך מתייחסת כיל בדוחות הכספיים לתופעה ומה באמת צריך להדאיג

מהדורת החדשות של "כאן 11" התיימרה לחשוף אתמול נהר חדש בישראל ● הצילומים אומנם היו מרהיבים, אך מדובר בתופעה שנחקרה בעבר ואפילו הופיעה כבר בדוחות כיל ● השאלה שצריכה להטריד אותנו לא עוסקת באם מדובר בגילוי חדש או ישן, אלא בזיהום הסביבה שיוצרת כיל ● דעה

תביעה, אילוסטרציה \ צילום: שאטרסטוק

פשרה: נקסטום תשלם 600 אלף שקל למשרד הביטחון במסגרת תביעה אזרחית

לפי התביעה, נקסטום וחברות נוספות - בשיתוף-פעולה עם יעקב כראדי, ששימש כראש תחום אמל"ח תקשוב בפיקוד צפון - הציגו מצגי-שווא למשרד הביטחון ולגורמי צה"ל, לפיו סיפקו שירותים ועבודות שהוזמנו, למרות שבפועל לא עשו כן

שר האוצר משה כחלון, ד"ר יפעת שאשא־ביטון, ראש עיריית שדרות, אלון דוידי בחנוכת פרויקט מחיר למשתכן  / צילום: דביר מלכה

ההגרלה העשירית של מחיר למשתכן יוצאת לדרך. אילו ערים בפנים?

מחר תיפתח ההרשמה להגרלה העשירית של מחיר למשתכן, שתכלול למעלה מ-2,500 יחידות דיור ב-12 יישובים ברחבי הארץ

דני כהן, קרן ויולה / צילום: תמוז רחמן

משקיע ההון סיכון: "אני לא אשקיע בסטארט-אפ שאין לו שיווק גאוני"

דני כהן, שותף מנהל בקרן ההון סיכון ויולה, שובר את המיתוס וטוען: "חברה צריכה קודם כל שיווק מעולה - ורק אחר-כך מוצר טוב" ● הוא גם מתנגד לתפיסת הסטארט-אפיסט הצעיר: "בחברות הגדולות שהשקענו בהן, היזמים מעל גיל 40" ● מתוך הפודקאסט של ערן גפן "חצי שעה של השראה"

נוסעים בתור למיזם "נעים לסופ"ש", בשבת בתל אביב / צילום: כפיר סיון

מודיעין משיקה: שירות הסעות חדש בסופי שבוע

השירות יצטרף למערך ההסעות "נעים בסופ"ש" אותו השיקו לפני כחודשיים מספר עיריות בגוש דן ● שירות קו מודיעין-תל אביב פעל עד כה רק בשישי בערב, ויורחב החל מסוף השבוע הקרוב גם לימי שבת בין השעות 10:00-16:00

תקשורת דור 5 - הדלק לכלכלה של העשור הבא / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

סלקום סירבה לאפשר לגולן טלקום ואקספון שדרוג טכנולוגי מול אפל

במסגרת המתיחות ביחסים בין החברות, גולן טלקום ואקספון קיוו שסלקום תיקח על עצמה שדרוג מול אפל שיאפשר לשתיהן לספק שיחות על גבי האינטרנט ● בסוף שתיהן נאלצות למצוא פתרון עצמאי לסוגיה

מייסדי החברה: גל רינגל (מימין), גל גולן וקובי ניסן / צילום: דניאל סינגר

הסטארט-אפ שמנסה להחזיר לגולשים את השליטה על המידע שלהם

הסטארט-אפ Mine, שגייס עד כה 3 מיליון דולר, מאתר את המידע שהמשתמש סיפק ברשת - מפרטי כרטיס אשראי ועד מספר הדרכון

הבורסה בת"א / צילום: איל יצהר

2019 הייתה שנה בלתי נשכחת, אבל לא כדאי לשכוח גם את קודמותיה

מי שסיים לספור את הרווחים של 2019 (ויש הרבה מה לספור), כנראה מרוצה מאוד מתנובת ניירות הערך שלו - אך מי שיחבר את 2019 לתנובת ההשקעות בטווח קצת יותר ארוך, יגלה כי בסך-הכול התוצאות המצטברות ענו על הציפיות

ראש ממשלת לבנון, חסן דיאב / צילום: Dalati & Nohra/Handout, רויטרס

המשימות המרכזיות של ממשלת לבנון הטרייה: הרגעת החששות הכלכליים וביעור השחיתות

ראש הממשלה החדש חסן דיאב, שנתמך ע"י חיזבאללה, אמר שהמשבר הכלכלי הוא בעדיפות הראשונה שלו ● בינתיים, המחאות האלימות ברחוב נמשכות