אחרי תקופה ארוכה של דיונים, ולפני שנכתב הדוח הסופי, הציגו היום שר האוצר משה כחלון, נגידת בנק ישראל ד"ר קרנית פלוג והמפקחת על הבנקים ד"ר חדוה בר בפני הממשלה את המסקנות המרכזיות של ועדת שטרום לשיפור התחרות בקרב משקי בית ועסקים קטנים במערכת הבנקאית. לדברי מקורבים לאוצר, הדוח הסופי ותזכיר החוק יפורסמו בעוד כשבועיים.

"היום אפשר לבשר כי אחרי 47 שנים שבהן לא קם בנק חדש בישראל, נסללה הדרך להקמת בנקים חדשים. ההסכמות שהגענו אליהן בימים האחרונים עם בנק ישראל מאפשרות תקדימים היסטוריים. כל הוועדות שטיפלו בנושא עד היום לא טיפלו במעמד הביניים, בשכבות החלשות ובעסקים הקטנים והבינוניים. מסקנות הוועדה מטפלות בדיוק באוכלוסיות האלה - באזרחים שנאלצו להתמודד עם הריכוזיות", אמר היום שר האוצר משה כחלון.

נגידת בנק ישראל ד"ר קרנית פלוג מסרה: "אני שמחה על כך שבסופו של דבר, לאחר מאמץ רב של כל הנוגעים בדבר, הצלחנו לגבש המלצות לטובת הצרכנים ותוך שמירה על יציבות המערכת".

מערכת היחסים בין האוצר לבנק ישראל ידעה עליות ומורדות בכל הקשור להמלצות ועדת שטרום. בין הצדדים היו חילוקי דעות מהותיים שלא יושרו גם בעת פרסום מסקנות הביניים, לפני חצי שנה. עם זאת, בשבועות האחרונים התקיים מרתון שיחות בין גורמים בבנק ישראל לאוצר לליבון המחלוקות, ונראה שמרביתן הוסרו, אם כי לא גובשו הפרטים הסופיים. 

כחלון, הנחוש לקדם את יישום המסקנות, החליט להציגן השבוע בישיבת הממשלה. לבנק ישראל נודעה על הכוונה זו בשבוע שעבר, וביום חמישי בר עדכנה את מנכ"לי הבנקים באשר למסקנות הצפויות.

מלבד פשרות בנושאים הספציפיים הקשורים להמלצות הוועדה, השיג בנק ישראל הסכמה עקרונית של האוצר, לא יוקדמו שינויי חקיקה במערכת הבנקאית מלבד אלו שסוכם עליהם במסקנות הוועדה. המטרה היא לבלום תרחיש שבו כחלון מגיע לכנסת עם נוסח חוק מסוים, ובלהט הפעילות של חברי הכנסת ששמו על דגלם לפעול כנגד הבנקים, בסופו של דבר יאושר חוק בנוסח אחר, שאינו מוסכם על בנק ישראל. מקרה שכזה אירע לאחרונה עם חוק שכר הבכירים, שבסופו של דבר היה בגרסה נוקשה יותר מהגרסה שהביא כחלון לכנסת.

"לאפשר למערכת להסתגל"

פלוג התייחסה לנושא זה ואמרה: "חשוב ביותר, וסיכמנו זאת עם שר האוצר וצוותו, שכעת נתמקד ביישום הרפורמות, וככלל, נימנע מלקדם יוזמות חקיקה חדשות בתחום הבנקאות או לתמוך ביוזמות כאלו. השינוי שאנו מציעים פה הוא שינוי גדול, הוא מצטרף לשינויים שכבר נעשו, וחשוב שננהל את השינויים בצורה אחראית ונאפשר למערכת להסתגל ולהיערך אליהם".

מסקנות ועדת שטרום כוללות כמה נדבכים. בכל הקשור לחברות כרטיסי האשראי, סוכם כי ישראכרט ולאומי קארד יופרדו מהבנקים, ואילו כאל תישאר בשליטת בנק דיסקונט והבינלאומי לתקופה של ארבע שנים, שלאחריה ייקבע עתיד שליטתן.

בתחילה התכוונו בועדת שטרום לאסור על הבנקים להנפיק כרטיסי אשראי, אולם בסופו של דבר, כדי למנוע תרחיש שחברות כרטיסי האשראי יהיו מונופול בשוק, שאף יעלה מחירים, הוחלט לאפשר לבנקים להנפיק כרטיסים תחת מגבלות: ראשית, על הבנקים לצמצם את מסגרות האשראי הפנויות בכרטיסים ב-50%, בכדי לסייע לחברות כרטיסי האשראי להתחרות בהן. בנוסף, הבנקים יורשו להציע ללקוח כרטיס חדש רק בחלון זמן הסמוך לפקיעת הכרטיס הקיים. ביתר הזמן רק חברות כרטיסי האשראי יורשו להציע כרטיס, ויצטרכו לתת הצעה אטרקטיבית שתתחרה בהטבות שיציע הבנק.

כמו כן יחויבו כל הבנקים לעבוד עם שלוש חברות כרטיסי האשראי, ותיקבע מגבלת נתח שוק של 40% בהנפקת כרטיסים של כל חברה.

באוצר ובבנק ישראל רוצים לראות את חברות כרטיסי האשראי הופכים לבנקים, ומתכוונים להציע להם שורה של הקלות ותמריצים שיעודדו אותם להפוך לכאלה. בנוסף, ניצחון משמעותי לבנק ישראל הוא שהפיקוח על חברות כרטיסי האשראי יישאר בבנק המרכזי.

"בשורה אמיתית לקטנים"

לעומת זאת, הישג מרכזי של האוצר הוא ההקלות המשמעותיות בדרישות ההון והלימות ההון (היחס בין ההון העצמי לתיק האשראי) של הגופים החדשים. במסגרת זו נקבע כי ההון המינימלי שיידרש לבנקים חדשים יצנח מ-400 מיליון שקל ל-50 מיליון שקל בלבד. כמו כן לאותם גופים לא תהיה דרישה בתחום הלימות ההון בארבע השנים הראשונות לפעילותן או אם יגיעו להון עצמי של 600 מיליון שקל (הראשון מביניהם שיקרה).

לאגודות אשראי יינתנו אף הקלות משמעותיות יותר, וייתכן שבתחילת פעילותן לא יידרשו להון עצמי מינימלי. יו"ר אופק יהודה טלמון, הפועלת להקמת אגודת אשראי, מסר היום ל"גלובס" שמדובר בבשורה חיובית ודרמטית: "זו בשורה אמיתית לעסקים קטנים ולמשקי הבית, ואין לי אלא לברך על כל העוסקים במלאכה. מרגע שייכנסו המסקנות לתוקפן, אופק תחל לפעול כאגודת אשראי תוך ארבעה חודשים. כיום יש באופק 3,600 חברים, ובכוונתנו להגביר באופן משמעותי את השיווק לאחר שמסקנות ועדת שטרום ייכנסו לתוקפן", אמר טלמון.

עיקרי המלצות ועדת שטרום

חברות כרטיסי האשראי

ישראכרט ולאומי קארד יופרדו מהבנקים

כאל תישאר בידי דיסקונט והבנק הבינלאומי למשך ארבע שנים לפחות

לחברות כרטיסי האשראי המופרדות יינתנו הקלות ותמריצים להפיכתן לבנק

הפיקוח על חברות כרטיסי האשראי יישאר בידי בנק ישראל

הכנסת שחקנים חדשים

שחקנים שירצו לקבל רישיון בנקאי יצטרכו להציג הון עצמי של כ-50 מיליון שקל, במקום 400 מיליון שקל כיום

לשחקנים חדשים לא תהיה מגבלת הלימות הון בארבע השנים הראשונות לפעילותם או עד אשר יגיעו להון של 600 מיליון שקל (הקודם מביניהם), וגם אז דרישות הלימות ההון יהיו הדרגתיות

הקלות רגולטוריות נוספות יינתנו לאגודות אשראי

יינתנו הקלות למשקיעים מוסדיים שירצו להעניק אשראי מכספי העמיתים

יוכנסו מנועי חיפוש להשוואת תנאים בשירותים הפיננסיים

הנפקת כרטיסי אשראי ע"י הבנקים

הבנקים יוכלו להנפיק כרטיסי אשראי, אך הם יוכלו להציע כרטיס גם בסמוך למועד פקיעת הכרטיס הקודם

הבנקים יחויבו לעבוד עם שלוש חברות כרטיסי אשראי, ונתח השוק של כל חברה בבנק יעמוד על עד 40%

מסגרות האשראי הפנויות בכרטיסי האשראי של הבנקים הגדולים יצומצמו ב-50%, בכדי להקל על חברות כרטיסי האשראי להתחרות בהם