גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

הממשלה החליטה: קופת חיסכון לכל ילד שתצבור 20 אלף שקל

המוסד לביטוח לאומי יפקיד 50 שקל בחודש לכל ילד עד הגיעו לגיל 18 ■ הכסף יופקד בקופת גמל לפי מסלול שיבחרו ההורים, שיוכלו לבקש להפקיד את הכסף בתוכנית חיסכון בנקאית

משה כחלון/ צילום: לע"מ
משה כחלון/ צילום: לע"מ

התוכנית "חיסכון לכל ילד" שיצאה אתמול לדרך תיצור ענף חדש בתחום החיסכון ארוך הטווח בישראל, שהיקפו יגיע בתוך כמה שנים ליותר מ-20 מיליארד שקל. לתוכנית, שאמורה להשפיע על חייהם של 2.7 מיליון ילדים בישראל ובני משפחותיהם, נקבע לוח זמנים שאפתני שספק אם יישאר על כנו לאור הקשיים הלוגיסטיים, הטכניים, ההסברתיים והאחרים.

מהם עקרונות התוכנית

בעת הקמת ממשלת נתניהו סוכם עם המפלגות החרדיות, בהובלת השר יעקב ליצמן, על הגדלת קצבאות הילדים בסכום חודשי של 60 עד 98 שקל לילד. כדי לדחות את ביצוע התשלום בתקציב 2015-2016 הציע האוצר כי 50 שקל מתוך התוספת יופרשו מדי חודש לתוכנית חיסכון לילד שתהיה סגורה עד הגיעו לגיל 18. הילד יוכל למשוך את הסכום בגיל 18 באישור הורה אחד או להמשיך ולצבור אותו עד גיל 21 - אז יוכל לשחרר אותו ללא צורך בהסכמת הורה. בגיל 18 תפקיד המדינה בתוכנית סכום חד פעמי של 500 שקל - פיצוי על המס שהילד אמור לשלם בעת משיכת החיסכון. במקרה שהילד יבחר להמשיך לגיל 21 הוא יזכה בתשלום נוסף של 500 שקל בגיל 21. בפני הילד עומדת אפשרות שלישית: לא למשוך את הכסף עד הגיעו לגיל הפרישה (67). במקרה כזה הוא יוכל למשוך את הכסף בפטור מלא ממס.

מהו לוח הזמנים לתוכנית?

האוצר פרסם אתמול לשימוע ציבורי את טיוטת תקנות התוכנית החדשה, שנוסחו על ידי צוות משותף בראשות סגן החשבת הכללית באוצר יהלי רוטנברג והאחראי על תחום החיסכון באגף שוק ההון הראל שרעבי. במקביל, פורסם דוח בנושא המסכם את עבודתו של צוות מקצועי בראשות הממונה על התקציבים אמיר לוי. בתום הליך השימוע, בעוד 10 ימים, יועברו התקנות למשרד המשפטים והוא ינסח אותן באופן סופי לפני אישורן על ידי שר האוצר. הכוונה היא שהכספים יופקדו לתוכנית החיסכון מ-1 בינואר 2017.

כמה כסף יצטבר בתוכנית?

בדוח שצורף לטיוטת התקנות מופיעות כמה תחזיות לגובה הסכום שיצטבר במקרה של הפקדה בבנק או בקופת גמל (ראו טבלה). התחזיות מבוססות על הנחות שלא בהכרח יתגשמו. דרך אחרת להעריך את גובה הסכום היא לחשב את סך ההפקדות המרבי שיועברו לתוכנית החיסכון. 50 שקל בחודש למשך 21 שנה הם 12,600 שקל. במקרה של הפקדת 100 שקל בחודש הסכום מוכפל ל-25,200. התוכנית תהיה פטורה מתשלום דמי ניהול ועמלות אחרות למשך תקופת ההפקדות (אלה ישולמו ע"י המדינה), אך תהיה זכאית לריבית (במקרה של פיקדון בנקאי) ולתשואות שמקורן בשוקי המניות והאג"ח (במקרה של הפקדה בקופת גמל), ולכן ניתן להעריך שהסכומים הסופיים יהיו גבוהים יותר.

מהם הקשיים הצפויים במימוש התוכנית?

הגורם שאחראי על יישום התוכנית הוא המוסד לביטוח לאומי שמעביר כבר היום את קצבאות הילדים ובידיו מצוי כל המידע הרלבנטי על המוטבים של התוכנית. הבעיה היא שמדובר בתוכנית שנותנת להורים ולילדיהם אפשרויות בחירה: האם להגדיל את ההפרשה החודשית ל-100 שקל בחודש? האם להפקיד את הכסף בתוכנית חיסכון בנקאית או בקופת גמל? באיזה מסלול יופקד הכסף, בקופת הגמל או בבנק? נכון להיום נראה שההחלטות האלה יצטרכו להינתן עוד לפני הפעלת התוכנית ב-1 בינואר, דבר שיחייב את הביטוח הלאומי למאמץ הסברתי ולוגיסטי גדול מאוד.

במקביל יקדמו אגפי החשב הכללי ושוק ההון באוצר את ההסדרה מול הבנקים וקופות הגמל. רק גופים שיעמדו בתנאי הסף יוכלו להקים תוכניות חיסכון לכל ילד. בנוסף נדרש האוצר לוודא שתוכניות החיסכון יהיו מוגנות למשל מפני עיקולים או משיכה מוקדמת, שלא בהתאם לתנאים המחמירים שנקבעו בתקנות (במקרה של צורך רפואי קריטי). כמו כן יש שאלות רבות שעדיין לא זכו למענה. למשל, מה יהיו תנאי החיסכון במקרה שהילד יבחר שלא למשוך את הכסף בגיל 21 ולשמור אותו לגיל מאוחר יותר ואף עד גיל הפרישה.

האם ניתן יהיה להתחרט על החלטות שהתקבלו?

נכון להיום, התקנות אינן מאפשרות להורים לשנות את דעתם בשני נושאים: גובה ההפקדה החודשית ומסלול ההפקדה - בבנק או בקופת גמל. ההורים כן יכולים להעביר את ניהול הכסף בין הבנקים או בין קופות הגמל ויכולים להחליט לגבי המסלול שבו יושקעו הכספים. אחת הבעיות שעמן נדרש האוצר להתמודד היא שכרגע מבחינה משפטית המעבר מבנק לבנק הוא אירוע מס שיחייב תשלום מס על הריבית שנצברה.

אילו אינטרסים עומדים מאחורי התוכנית?

הסכום המצטבר שיופקד בתוכניות החיסכון של כ-3 מיליון ילדים בישראל יגיע בתוך 8-10 שנים ל-20 מיליארד שקל. על סכומים אלה ישולמו דמי ניהול ועמלות על ידי המדינה, ועל רקע זה התנהל מאחורי הקלעים מאבק איתנים בין הגופים השונים, הרואים עצמם מתאימים לניהול הכסף. הרעיון להעביר את הכסף לניהולו של בנק הדואר נפסל בשלב מקדמי על ידי החרדים. אגף התקציבים תמך בניהול הכסף בקופות גמל, בנימוקים שבדרך זו תושג תשואה גבוהה יותר, הכסף יסייע לשוק ההון הישראלי המדשדש ולא יחזק עוד יותר את הבנקים הגדולים. לעומתו דרש ליצמן, בתמיכת אגף החשב הכללי, שלפחות חלק מהכסף ינוהל בבנקים, שנתפסים בציבור כגופים בטוחים ומקצועיים יותר מקופות הגמל. הפשרה שהושגה הייתה שהציבור יוכל לבחור לנהל את הכסף בבנקים אך ברירת המחדל תהיה ניהולו בקופות הגמל שבבעלות הגופים המוסדיים.

איך תשפיע התוכנית על מבנה שוק ההון?

המהלך עשוי, ואף נועד לכך במידה רבה, לסייע לבתי ההשקעות לצמוח, בתקווה שיהוו חלופה תחרותית יותר לקבוצות הביטוח הגדולות בתחומי החיסכון לטווח ארוך. ראשי האוצר מנסים לקדם מטרה זו זה זמן. לכן האוצר לא מסתפק רק בייעוד הגוף המנהל את החיסכון לכל ילד, והם מקדמים עוד כמה מהלכים שאמורים להביא לשינוי מאזני הכוחות בשוקי החיסכון לטווח ארוך. בראש ובראשונה מדובר במהלך לבחירת קרן פנסיה ברירת מחדל לכלל העובדים במשק, שאינם מחזיקים בהסדר פנסיוני מיטיב, בתוך מתן העדפה לקרנות פנסיה קטנות שאינן בבעלות חמש קבוצות הביטוח הפנסיוני הגדולות במשק. צעד זה, נציין, יעלה לדיון בבג"ץ עוד השבוע, משום התנגדות קבוצות הביטוח הגדולות למהלך.

בנוסף, האוצר קידם בתקופה האחרונה השקה של מוצר חיסכון חדש: קופות גמל להשקעה. מדובר בחיסכון הוני (שניתן למשוך אותו במכה אחת) לטווחי זמן גמישים, שנחסך מהנטו של החוסך (ללא הטבות מס על ההפקדות), בתוך מתן מטריית דחיית מס למועד פידיון החיסכון. כמו כן, הגמל להשקעה, שבבתי ההשקעות תולים בו תקוות רבות, מספק מסלול שייתן פטור מלא מתשלום מס רווחי הון, וזאת עבור הלקוחות שישאירו את הכסף שייחסך במוצר זה לגיל פרישה ואז ימשכו אותו רק בדרך של קצבה חודשית (ולא בתשלום הוני חד פעמי).

ומה לגבי שוק ההון עצמו? הכספים הללו יזרימו לבורסה המקומית סכומי כסף נוספים, שיתווספו לזרם ההפקדות האדיר של כספי החיסכון הפנסיוני, והפקדות למכשירי חיסכון אחרים שזורמים בחלקם לבורסה ויוצרים ביקושים.

מהן מטרות התוכנית?

המטרה הראשונית של התוכנית היא להבטיח סכום מינימלי שיעמוד לרשותו של כל ילד בעת הגיעו לבגרות. הרעיון הזה משרת את המטרה של הגברת שוויון ההזדמנויות בחברה הישראלית. מעבר לכך, באוצר מאמינים שהתוכנית תחולל מהפכה חינוכית בציבור באמצעות העלאת המודעות לחשיבות החיסכון והתכנון ארוך הטווח. באוצר מנסים זה זמן לקדם את נושא החינוך הפיננסי, אך עד כה ללא הצלחה רבה. יחידה שהוקמה לצורך טיפול בנושא, במסגרת אגף שוק ההון, נסגרה לאחרונה. במובן הזה, תוכנית החיסכון היא למעשה תוכנית חינוך פיננסי מעשית, שתאפשר לכל ילד בישראל להתמודד כבר בגיל צעיר עם המשמעות של מונחי יסוד כמו חיסכון, מסלולי השקעות ותשואות.

אילו החלטות הורים יצטרכו לקבל

עוד כתבות

צה"ל הפציץ בשכונת שג'אעיה בעזה את ביתו של בכיר בג'יהאד האסלאמי / צילום: REUTERS/Mohammed Salem

יותר מ-200 רקטות לאורך היום; פיקוד העורף: ניתן לקיים לימודים בגוש דן ובשפלה

מטחים כבדים נורו מעזה במהלך היום, בעקבות חיסול בכיר הג'יהאד האסלאמי ● צה"ל תקף ברצועה ● שליח האו"ם יגיע מחר לאזור ● לא יתקיימו מחר לימודים ביישובים שנמצאים במרחק של עד 40 ק"מ מרצועת עזה

ד"ר אחמד חליחל, סגן מנהל אגף בכיר דמוגרפיה ומפקד / צילום: איל יצהר, גלובס

"היום בחברה הערבית רמת הילודה זהה לזו של היהודים"

את הדברים אמר ד"ר אחמד חליחל בוועידת הפורום הכלכלי הערבי ו"גלובס" ● מיתוס נוסך ששבר חליחל הוא המוטיבציה לילודה: "המחשבה היא רציונלית, אין כאן סיבות דתיות"

חזי כאלו, מנכ"ל בנק ישראל / צילום: איל יצהר, גלובס

"השקעה של 40 מיליארד ש' בשיפור פריון העבודה תביא תועלת עצומה"

כך אמר מנכ"ל בנק ישראל חזי כאלו בוועידה של הפורום הכלכלי הערבי ו"גלובס" ● "אני קורא מעל במה זו למועמדים ערבים לבוא לבנק - אנחנו רוצים משפטנים, כלכנים, רואי חשבון וגם אנשי הייטק"

סטיבן שוורצמן / צילום: רויטרס

משנה מבנה, משפר שווי: הרפורמה במיסוי החברות בארה"ב

ענקיות ניהול הנכסים האמריקאיות נהגו להתאגד כשותפויות, אולם מבנה זה הקטין את הביקושים להשקעה בהן והביא לכך שנסחרו בדיסקאונט משמעותי ● רפורמת מיסוי החברות בארה"ב יצרה הזדמנות עבורן להציף שווי באמצעות הפיכה לחברה בע"מ ● חלק ממנהלי הנכסים כבר ניצלו את ההזדמנות ואחרים בוחנים אותה

אבי דיכטר, ראש השב"כ לשעבר/ צילום: יוסי זמיר

היום הראשון בתפקיד: שר הביטחון בנט מבקש להשאיר את אבי דיכטר כסגנו

דיכטר מונה לתפקיד על ידי ראש הממשלה נתניהו בתפקידו כשר ביטחון ועם מינוי בנט נדרש אישור מחדש

עובדים במפעל הרכבת רכב של טאטא ההודית/ צילום: רויטרס

שני העולמות הכלכליים של הודו לא מצליחים להיפגש ומאיטים את צמיחתה

מיתון שהחל בכלכלה השחורה פוגע בניסיונותיה של המדינה להעביר עובדים ממנה אל הכלכלה המודרנית

ניר שוחט / צילום: תמונה פרטית

"יש תחושה שהמדינה הונתה אותנו. הוראות הפיצוי השתנו ונותרנו לבד"

ניר שוחט (38) הוא מבעלי מסעדת סושימוטו בשדרות ומוביל את מחאת המסעדנים בדרום, שקוראת לסיוע ממשלתי לעסקים באזור ● "הנזק הישיר שלנו מוערך בעשרות אלפי שקלים" ● עצמאים? "גלובס" רוצה לשמוע מכם מה מטריד אתכם. צרו קשר במייל ATZMAIM@globes.co.il  

רצפת המכירה של המחר, כנס עושים שוק, גלובס / צילום: איל יצהר, גלובס

"ארגונים חייבים להקצות את המשאבים לחדשנות ומי שלא יעשה כן יישארו מאחור"

מנכ"ל ריטייל אינוביישן קלאב אורן פארן סיפר באירוע עושים שוק של "גלובס" כי כיום פועלים בארץ 350 סטארט-אפים בתחום בריטייל ● מיכאל גבאי מ-Trigo טען כי "בסטארט-אפים מבינים שלעבוד בישראל זה משהו שבסופו של דבר יעזור להם כשחקנים בינלאומיים"

שערי קניון דיזנגוף סנטר נעולים / צילום: שני מוזס, גלובס

ירידה של 10% בהיקף הקניות היום לעומת יום שלישי בשבוע שעבר

לפי נתוני חברת שב"א (שירותי בנק אוטומטיים) בין השעות 9:00 ל-12:00 הייתה ירידה של 33% בסכום ההוצאות בכרטיסי אשראי

אביב כוכבי צילום: ארז חרודי – עושים צילום

מי מוסמך להחליט על פעולות צבאיות שעלולות להצית עימות נרחב?

יש לברך על הבאת הפעולה לאישור הקבינט במקרה הזה, אולם גבולות הסמכות אינם ברורים ותהליכי קבלת החלטות הרות גורל אינם מעוגנים כראוי בחוק • הבלבול הזה אינו בריא למדינה השואפת להתנהל בצורה מתוקנת ● דעה

בני גנץ / צילום: אלעד מלכה

גנץ: "החלטה נכונה מבצעית ומדינית. לא תהיה השפעה על תהליכים פוליטיים"

בבוקר שלאחר החיסול בעזה הוכרזה כוננות שיא בעוטף ובמרכז, והרוחות הפוליטיות סוערות ● גנץ "מגבה כל פעילות נכונה למען ביטחון ישראל" והדגיש כי "לפעולה זו לא תהיה השפעה על התהליכים הפוליטיים המתקיימים"

אורי גרינפלד, כלכלן ואסטרטג ראשי בפסגות \ צילום: איל יצהר

חיסול שיעלה מאות מיליונים לישראל: איך ההסלמה במצב הביטחוני תשפיע על הפעילות הכלכלית

בכל יום של השבתה מלאה מאבד המשק הישראלי תוצר בשווי 2.5 מיליארד שקל ● במקרים של הסלמה במצב הביטחוני, ישנן תופעות לוואי נוספות ● ממה נגרם עיקר הנזק היום, מהו הנזק הנוסף שייגרם וישפיע לטווח הארוך יותר ואיך יגיבו סוכנויות דירוג האשראי?

עו"ד נדאל חאיק, מנכ"ל עמותת עורכי דין לקידום מנהל תקין  / צילום: איל יצהר, גלובס

"להפסיק את העסקת המקורבים ברשויות המקומיות הערביות"

כך אמר עו"ד נדאל חאיק, מנכ"ל עמותת עורכי דין לקידום מינהל תקין, בוועידת הפורום הכלכלי הערבי ו"גלובס" ● ברהום ג'ראיסי: "הבעיה הכלכלית-חברתית בחברה הערבית היא תוצאה של מדיניות מ-1948 ועד היום להשאיר אותה כחברה חלשה"

בנימין נתניהו \ צילום: אמיר מאירי

נתניהו: "ישראל לא מעוניינת בהסלמה, אך נעשה כל שיידרש להגן על אזרחינו"

כך אמר היום ראש הממשלה נתניהו על רקע חיסול הבכיר בג'יהאד האיסלמי והמטחים הבוקר על דרום המדינה ● גם הרמטכ"ל אביב כוכבי הדגיש כי צה"ל לא מעוניין בהסלמה ● ראש השב"כ נדב ארגמן ציין כי העיתוי לחיסול היה מקצועי בלבד

פגיעה ישירה במפעל בשדרות / צילום: Ammar Awad, רויטרס

החיסול והתגובה: האם אנחנו הולכים לקראת רגיעה או הסלמה?

השאלה לאן הולכים מהחיסול ומטחי הטילים, לרגיעה או הסלמה, תלויה בעיקר בתגובת חמאס שמנהל מו"מ שיבטיח לו ולתושבי הרצועה הטבות כלכליות • בינתיים, במערכת הפוליטית תוהים האם ההסלמה תסלול את הדרך לממשלת אחדות

רינת גזית  / צילום: פנאקסיה

נכנסים לקנאביס: בכירים נוספים מצטרפים לתעשייה

רינת גזית מונתה לדירקטורית בלתי תלויה בפנאקסיה ישראל, מפעל ייצור הקנאביס בלוד ● טוגדר, המגדלת קנאביס רפואי וקיבלה לאחרונה אישור להתחיל בגידול לצרכים מסחריים, הודיעה על מינוי יואב אליישוב למנהל תחום הפארמה בחברה

שריפה כתוצאה מפגיעת רקטה במפעל צעצועים בשדרות / צילום: רויטרס

הדילמה: מערכה בעזה או מערכת בחירות - בקופת המדינה אין מספיק כסף לשניהם

לאוצר יש רזרבה של 1.3 מיליארד שקל, והשאלה היא מה עושים איתה ● אם ישראל תיקלע למבצע צבאי ארוך בעזה, הגירעון התקציבי יקשה על הממשלה להתמודד עם ההשלכות הכלכליות של העימות ● עם זאת, מחקרים מראים שלעימותים צבאיים יש השפעה מוגבלת על הכלכלה הישראלית

דונלד טראמפ / צילום: Leah Millis, רויטרס

טראמפ: השווקים והכלכלה היו במצב טוב אף יותר לולא הטעויות של הפד

נשיא ארה"ב נאם בפני המועדון הכלכלי של ניו יורק והשתלח בבנק המרכזי ● טראמפ התייחס לעליות במדדי המניות המובילים מאז בחירתו ואמר כי "אם היה לנו פדרל רזרב שהיה עובד אתנו, יכולנו להוסיף עוד 25% לכל אחד מהמספרים האלה ● טראמפ חידש את המתקפה על סין ואמר כי היא רימתה את ארה"ב בנושאי סחר אך אמר כי ארה"ב קרובה לחתימה על "שלב ראשון" בעסקת סחר ● הנשיא תקף גם את האיחוד האירופי: "מחסומי סחר גרועים יותר מסין"

הייטק גלובלי / אילוסטרציה: שאטרסטוק

אייסייט זכתה בחוזה של 15 מיליון דולר לאספקת מערכות ליצרן רכב אמריקאי

החברה פיתחה מערכת ראיית מכונה למעקב אחרי הנהג ברכב אוטונומי ● אייסייט לא נקבה בשם היצרן, אך מדובר בשני דגמי רכב חדשים, שייצורם מיועד להתחיל ב-2021

 

קניון עזריאלי, ת"א. "תעסוקה שתתאים לצרכי המחר"   / צילום: שלומי יוסף

המצב הביטחוני: דיזנגוף סנטר נפתח, קניונים אחרים פתוחים למחצה

(עדכון) - בשעות הבוקר מתחם דיזנגוף סנטר בת"א היה סגור במלואו, וגם חלק ניכר מהחנויות הסמוכות ברחוב נותרו סגורות - אירוע חריג שלא זכור כמותו בשנים האחרונות ● בקניון עזריאלי ת"א כמחצית מהעסקים היו סגורים הבוקר, בעוד שעסקי המזון ובתי הקפה נפתחו