גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

בג"ץ פסק: "אין יחסי עובד-מעביד בין קיבוץ מתחדש לחבריו"

העליון אשרר את פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה מ-2013 ופסק כי אין בעצם שינוי אורחות החיים בקיבוץ כדי ליצור יחסי עובד ומעסיק בין הקיבוץ המתחדש לחבריו

שדות קיבוץ גליל ים / צילום: עינת לברון
שדות קיבוץ גליל ים / צילום: עינת לברון

בשבוע שעבר נחשף ב"גלובס" שבמסגרת חוק ההסדרים צפויים להיקבע הסדרי מיסוי חדשים על קיבוצים, שלפיהם בנסיבות מסוימות חברי קיבוץ ימוסו לראשונה באופן אישי (פרסונלי), כשאר האזרחים במדינה. תיקון החקיקה הזה עשוי לערער את קונספט הקיבוץ השיתופי המתקיים בישראל כבר יותר מ-100 שנה ועדיין מתקיים בכרבע מהקיבוצים בארץ, אבל דווקא בהיבט אחר, נדמה שמערכת המשפט לא ממהרת לוותר על הגדרת הקיבוץ הישן, והכוונה היא ליחסי עובד-מעביד בקיבוצים מתחדשים.

רק לאחרונה בג"ץ שם סוף לוויכוח משפטי שהתנהל במשך חמש שנים וקבע שגם בקיבוץ שעבר הפרטה ושינוי באורחות חייו אין יחסים של עובד (חבר הקיבוץ) ומעסיק (הקיבוץ המתחדש).

הסוגיה הזאת נדונה בחמש השנים האחרונות בכל הערכאות של בתי הדין לעבודה והגיעה עד לפתחו של בית המשפט העליון. בתום ההליך המשפטי הממושך, אשררו שופטי העליון את פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה מ-2013 ופסקו שאין בעצם שינוי אורחות החיים בקיבוץ כדי ליצור יחסי עובד ומעסיק בין הקיבוץ המתחדש לחבריו.

"האמנה החברתית נותרה כשהייתה"

המקרה שעמד במוקד הוויכוח המשפטי הוא של אבי בן-אהרון, חבר קיבוץ תל-יוסף שבעמק חרוד. בן-אהרון עבד במשך שנים ארוכות כמנהל "דגי תל-יוסף" ופוטר מעבודתו בינואר 2011 בעקבות בדיקה שערך הקיבוץ לגבי תפקוד המדגה. בהמשך אף אישררה אסיפת הקיבוץ את פיטוריו. באמצעות עורכי הדין הראל טיקטין ויואב אבן עתר בן-אהרון לבית הדין האזורי לעבודה בנצרת, תבע פיצויי פיטורים וטען כי פיטוריו נעשו שלא כדין.

הקיבוץ טען מנגד כי בן-אהרון אינו זכאי לפיצויי פיטורים, בין היתר לאור העובדה שכחבר קיבוץ לא מתקיימים בינו לבין הקיבוץ יחסי עובד ומעביד.

באפריל 2013 קיבל בית הדין האזורי לעבודה בנצרת את תביעת בן-אהרון והכיר לראשונה ביחסי עובד-מעביד בין חבר הקיבוץ לקיבוצו. נשיאת בית הדין בנצרת, השופטת ורד שפר, פסקה כי בין בן-אהרון לבין קיבוצו התקיימו יחסי עובד-מעביד משנת 2002 - המועד שבו עבר הקיבוץ שינוי באורחות חייו והפך לקיבוץ מתחדש.

הקיבוץ ערער על ההחלטה לבית הדין הארצי וזה הפך את ההחלטה על פיה וקבע: "השינוי שחל בקיבוץ והפיכתו לקיבוץ מתחדש לא שינו, גם מבחינת תקנון הקיבוץ, את היחס בינו לבין חבריו... אין לראות את החבר כעובד במובן יחסי עובד-מעביד, שכן עבודתו נלווית לחברותו ואינה נפרדת ממנו".

שופטי בית הדין הארצי, בראשות הנשיא יגאל פליטמן, כתבו כי "לפי תקנון הקיבוץ, אין כל כוונה של שינוי ביחסים שבין הקיבוץ והענפים לבין החברים כתוצאה מהשינוי המבני שחל בקיבוץ ולכן ההתקשרות שבין החבר לבין הקיבוץ נעשתה מתוקף היותו חבר קיבוץ, ולא עובד של הקיבוץ".

בן-אהרון לא השלים עם הקביעה ועתר לבג"ץ בטענה שמדובר בפסיקה שגויה. מנגד, באמצעות עורכי הדין עומר כהן, נעמי אשחר וגיל דגן ממשרד שלמה כהן ושות', ביקש הקיבוץ משופטי העליון שיאשררו את החלטת בית הדין הארצי לעבודה. לפי כחודש, ב-6 ביולי, דחה הרכב שופטי בג"ץ, בראשות השופט אליקים רובינשטיין, את העתירה בתוך שהתייחס באופן נרחב להסדרי הערבות ההדדית בקיבוצים מתחדשים.

עו"ד שלמה כהן מציין שהקביעות המרכזיות של בג"ץ היו שגם בקיבוץ שעבר שינוי באורחות החיים אין יחסי עובד ומעסיק קלאסיים בין הקיבוץ לבין חבריו עם פערי כוחות מובנים, אלא במצב שבו העובד - החבר - שותף גם לקניין, וכן נוטל חלק פעיל בקבלת ההחלטות בניהול העסק. עקרונות אלה נותרו גם בקיבוץ המתחדש. "מכאן נחלש הצורך בקביעת מערכת חובות מקיפה בדמות משפט העבודה ביחסים אלה", אמר.

שופטי העליון ציינו עוד כי "אף שאין חולק על כך שהמעבר לתקציב דיפרנציאלי שינה מעולם ערכים זה (שוויון ערך העבודה), אין לומר כי מקומה של העבודה כערך לכשעצמו נמוג כל עיקר, ונדמה כי המעבר לקיבוץ המתחדש לא בהכרח ניתק באופן מוחלט בין עבודת החבר לבין החברות בקיבוץ. כך למשל, תקנה 2(ד) לתקנות ערבות הדדית קובעת, כי כדי שחבר ייהנה ממעין השלמת הכנסה, התנאי לכך הוא שהוא 'ממצה את יכולת השתכרותו ומקיים את חובת עבודתו'".

השופטים ציינו כי "האמנה החברתית" העומדת בבסיס הרעיון הקיבוצי נותרה כשהייתה גם היום: החבר יעבוד לפי יכולתו והקיבוץ יספק את צרכיו. "אכן, אין לכחד כי משוואה זו עברה תמורות, וכעת חבר שעבודתו 'מתומחרת' גבוה יותר יקבל תקציב גדול יותר, ללא קשר ישיר לצרכיו; אולם הבסיס הרעיוני וגם המעשי נותר כשלעצמו, שכן כאשר מדובר בחבר שאינו יכול עוד לעבוד, או חבר שפרש לגמלאות, או בהקשר אחר חבר המחליט לעזוב את הקיבוץ - יקבל סכום כספי האמור לדאוג לצרכיו; וככל שלחבר זה או אחר ישנן השגות על האופן הקונקרטי בו הוסדר עניינו על ידי הקיבוץ שבו הוא חבר, מערכת הדינים הרלבנטיים לפתרון הסכסוך מצויה במצב המשפטי הקיים בדיני האגודות השיתופיות, בתקנות הספציפיות".

חתירה תחת מהות הקיבוץ

בג"ץ גם לא התעלם מהשלכות הרוחב שעלולות להיות להכרה "כללית" ביחסי עובד-מעביד במסגרת הקיבוצית החדשה ומהקושי ביישום כלל גורף מעין זה בכל מקרה ומקרה. פעמים רבות קשה עד מאוד להפריד בין המפעל הפועל בתוך הקיבוץ לבין הקיבוץ עצמו. לדברי השופטים, "הכרה ביחסי עובד-מעביד בין העובד למפעל, משמעה למעשה שינוי בחובות המוטלות על הקיבוץ עצמו והעברת תקציבים ניכרת לחברים העובדים בתוך המפעל הקיבוצי על פני חברים אחרים שייתכן שהיזקקותם גדולה יותר. ומכל מקום, המשמעות היא פגיעה קשה בשיקול הדעת של הקיבוץ בהקצאת משאביו, ודומה כי הטעמים שהעלה העותר בעתירתו... אין בהם די להצדיק תמורה מעין זו".

השופט צבי זילברטל ציין כי מערכת יחסים של עובד-מעביד בין חבר הקיבוץ לבין הקיבוץ חותרת תחת מהותו הבסיסית ביותר של הקיבוץ כגוף שיתופי שמתקיימים בו עקרונות שיתוף חשובים, העומדים בתוקפם, אף אם בשינויים מסוימים, גם בקיבוץ המתחדש.

לדבריו, "הלעומתיות הטבועה מטבעה במערכת של יחסי עובד-מעביד זרה לצורת החיים הייחודית הגלומה בקיבוץ ובמיוחד לערכי השוויון והשיתוף וזרה לשיח הקיבוצי. אכן, אין לכחד, ייתכנו מצבים של פגיעה בפרט, ואף פגיעה הקשורה לתפקיד שמילא אותו חבר במערך היצרני או במערך השירותים של הקיבוץ. אלא שמחלוקת זו שבין הפרט לכלל, כמו כל מחלוקת אחרת שבין חבר אגודה שיתופית לבין האגודה, תימצא את פתרונה בגדר הדין הכללי, דיני האגודות השיתופיות והוראות תקנון הקיבוץ הספציפי. מכלול הוראות הדין מעניק סעדים סבירים וראויים למרבית המצבים, גם בהעדר הכרה ביחסי עובד-מעביד".

שלמה כהן, שמשרדו מייצג קיבוצים רבים ברחבי הארץ, התייחס לפסיקה ואמר: "על רקע החשש שהיה בתנועה הקיבוצית ובקרב קיבוצים רבים שבג"ץ יהפוך את ההלכה ויקבע כי מתקיימים יחסי עובד-מעביד בין החברים לקיבוצם, מדובר בהישג חשוב לקיבוצים וקבלת גיבוי מבית המשפט להמשיך לפעול במסגרת המוסדות הפנימיים של הקיבוץ, בתוך חיזוק ההלכה שעל בתי המשפט השונים למשוך ידם מהתערבות בהחלטות מוסדות הקיבוץ".

עוד כתבות

אלון שוסטר / צילום: עופר חגיאב

לקראת דיון מכריע: מי מתנגדים להארכת הותמ"ל ומדוע

לקראת דיון בתזכיר חוק הוועדה לתכנון מתחמים מועדפים לדיור, שצפוי להתקיים במועצה הארצית לתכנון ובנייה, הגישו שורה של גופים ומשרד החקלאות התנגדויות להמשך פעילות הוועדה

פועלים באתר בניה / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

הרשות לאכיפה במקרקעין: "חוק קמיניץ תרם להקטנת עבירות הבנייה"

מספר צווי ההריסה המינהליים שהוציאה היחידה קפץ ב-60% בתוך שנתיים, בעוד שמספר עבירות הבנייה צנח ב-75% בתוך שנתיים

עו"ד סיגל יעקבי, מ"מ מנכ"ל משרד המשפטים, בועידת שוק ההון של גלובס / צילום: איל יצהר, גלובס

"אנחנו עומדים לקראת צונאמי של הליכי חדלות פירעון"

כך אמרה סיגל יעקבי, כונסת הנכסים הרשמית ומ"מ מנכ"לית משרד המשפטים בועידת עושים שוק של "גלובס" ● "חוק חדלות פירעון נועד לטפל בתיק אחר תיק ובחברה אחר חברה. אין לו תפיסה רחבה, הוא לא מתעסק במגה משבר שמביא בבת אחת מבול של חברות"

אברהם ביגר, יו"ר דירקטוריון פז, בועידת שוק ההון של גלובס / צילום: איל יצהר, גלובס

אברהם ביגר: "אנחנו לא יודעים מתי המשבר ייגמר. צריך לשלוח כסף ישירות לחשבונות של האזרחים"

יו"ר חברת פז בוועידת שוק ההון של "גלובס": "צריך למצוא פיתרון רגולטורי שיאפשר דו שיח עם המשקיעים המוסדיים" ● "אנחנו במשבר לאומי מאוד מאוד קשה שיש לו תוצאות קשות וכך צריך להתייחס לזה" ● "אי אפשר להחזיק אנשים רעבים לאורך זמן"

ממשלות ברחבי העולם נוקטות בצעדים שונים כדי להיחלץ מהקורונה הכלכלית / צילום: Associated Press

שוברים, צ'קים, הורדת מע"מ ותמיכה ענפית: בעולם דווקא מצאו פתרונות יצירתיים לקורונה הכלכלית

בגרמניה חתכו את המע"מ בתחילת החודש וההתאוששות כבר מורגשת ובספרד העניקו "הכנסה בסיסית" לאזרחים ● בזמן שבישראל עוד מתמהמהים, ממשלות ברחבי העולם נוקטות בצעדים שונים כדי להיחלץ מהקורונה הכלכלית ● הנה כמה דוגמאות

תמיר כהן, יו"ר שיכון ובינוי / צילום: אלון רון

תמיר כהן יו"ר שיכון ובינוי ישמש כמנכ"ל זמני במקום לפידות

זאת במקביל לתפקידו כיו"ר ● לא מן הנמנע שבדירקטוריון החברה ימנו בקרוב ועדת איתור למנכ"ל חדש

קניון עזריאלי עכו / צילום: איל יצהר, גלובס

לאחר המגבלות החדשות: בקניונים מצמצמים את שעות הפעילות

במטרה להקל עם השוכרים ולאפשר להם להוריד עלויות תפעול הודיעה קבוצת עזריאלי על שינויים בלוחות הזמנים של פתיחת החנויות בקניונים ● באמצע השבוע החנויות יורשו לפתוח בשעה 10:00 ולסגור החל מ-20:30 ● הנחיות חדשות גם לסופי השבוע

בנימין נתניהו, השבעת הכנסת ה-35 / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

אולמות אירועים, ברים וחדרי כושר ייסגרו: הממשלה אישרה את ההגבלות החדשות

שורת ההגבלות החדשות להתמודדות עם התפרצות הגל השני של המגפה אושרה בממשלה ● הצעת חוק לתיקון תקנות שעת חירום תועבר לאישור מליאת הכנסת באופן מיידי ● לפיד: "אנחנו המדינה היחידה בעולם שהגיעה לגל השני מוכנה עוד פחות טוב מהגל השני. נתניהו נכשל"

שלט עידוד שנתלה מחוץ לחלון דירה בארץ בצל הסגר / צילום: שלומי יוסף, גלובס

מה נסגר ומה נשאר פתוח: גלובס עושה סדר בהנחיות החדשות

לפי ההנחיות החדשות של הממשלה אולמות אירועים, מועדונים, חדרי כושר וברים ייסגרו באופן מיידי ● בשלב זה אין הגבלה על התנועה במרחב הציבורי ● ההנחיות עדיין לא סופיות ונדרשות לעבור אישור של הכנסת

נפגעי הקורקינטים והאופניים החשמליים -  5 ביולי 2020

אמש באיכילוב: 8 פצועים בתאונות קורקינט ואופניים חשמליים

"גלובס" ובית החולים איכילוב חוזרים לדווח על מספר הנפגעים מתאונות שבהן מעורבים כלי רכב חשמליים: אופניים וקורקינטים

טסלה 3 / צילום: Chuck Burton, Associated Press

טסלה לא עוצרת ויש אנליסט שצופה צניחה של 78% במניה

אתמול בוול סטריט זינקה טסלה בעוד 13.5% לשיא חדש של 1,371 דולר, המשקף לחברה שווי של 254 מיליארד דולר ● בעקבות נתוני המכירות שסיפקה טסלה העלה האנליסט ראיין ברינקמן מג'יי.פי מורגן את מחיר היעד שלו למניית טסלה ל-295 דולר

רונן חכימי, בעל קבוצת חברות בתחומי מסחר, הייטק ונדל"ן מניב / צילום: תמונה פרטית

"כל העסקים הבינוניים נופלים בין הכיסאות"

רונן חכימי, 58, בעל קבוצת חברות בתחומי המסחר, הייטק, לואו-טק ונדל"ן מניב ● "גלובס" שם את הסיוע לעסקים קטנים ולעצמאים במרכז 

בניין הבורסה לניירות ערך בתל אביב / צילום: Baz Ratner , רויטרס

המסחר בבורסה נפתח ביציבות למרות העליות בוול סטריט: אל על מזנקת ב-20%

אל על הולכת ככל הנראה להלאמה לאחר שהחברה בחרה במתווה האוצר ● עזריאלי תתיר לשוכרים לסגור חנויות על מנת לחסוך בהוצאות ● אמש בניו יורק המדדים עלו בחדות על אף העלייה במספר הנדבקים בנגיף הקורונה

סוחר בבורסת ניו יורק. חלק ניכר מהימים הרווחיים ביותר נרשמים במהלך המשברים - לא אחריהם / צילום: Colin Ziemer, Associated Press

האם צעד יחיד עשוי למחוק למשקיעים רווח של שנה ביום אחד?

לימוד הנתונים ההיסטוריים יכול לסייע למשקיעים להימנע מקבלת החלטות רגשיות, ולהפחית את הניסיונות לתזמן את השוק - בעיקר בתקופות משבר - מתוך הבנת ההשלכות הגורליות של החלטות כאלה על כספי החיסכון

מטוס של אל על / צילום: יח"צ

חברות תעופה הישראליות מדממות והכנסת נשארת אדישה

הדיון על היערכות לפתיחת השמיים בוועדת הקורונה של הכנסת בוטל, ואנשי הענף נותרו שוב ללא אופק ויכולת לתכנן את עתידן

מירי רגב / צילום: מארק ניימן, לע"מ

"חדשות 13" וספי עובדיה דורשים לפסול את הרכב השופטים בערעור השרה מירי רגב

השרה רגב מערערת על החלטת בית המשפט לדחות את תביעת הדיבה שלה בפרשת "לא לדאוגוסט" ● "חדשות 13" והעיתונאי טוענים כי דעתם של שלושת שופטי ההרכב " כבר ננעלה ונקבעה מראש"

אבי מוסלר / צילום: תמר מצפי, גלובס

"בלב הסערה": אבי מוסלר עוזב את ניהול אמות לאחר שצבר בה הון של יותר מ-100 מיליון שקל

תחת ניהולו של מוסלר הפכה אמות לאחת מחברות הנדל"ן המניב המובילות בישראל ● בשל השפעת הקורונה איבדה מניית החברה כ-35% מתחילת השנה

התעלומה / עיצוב: אפרת לוי, גלובס

רמז לחידה השבועית: אנדריי אומנסקי מקבל מסר חדש, שיכול לעזור לפזר את הערפל סביב ההקלטה המוזרה

מנכ"ל חברת הפינטק קולטור קיבל הקלטה מוזרה ולא הצליח לפענח אותה ● כבר כמה ימים שהעניין הזה טורד את מנוחתו ולא מאפשר לו לתפק כרגיל ● ואז, פתאום, הוא מקבל מסר נוסף שיכול לעזור לו לפזר את הערפל ● התעלומה: חידה בלשית בהמשכים

זירת המסחר בוול סטריט / צילום: Lucas Jackson , רויטרס

החגיגה בוול סטריט נמשכת: טסלה ונטפליקס קפצו לשיא, שווי 4 חברות הטכנולוגיה הגדולות בארה"ב מעל טריליון דולר

בורסות וול סטריט לא עוצרות למרות העלייה במספר הנדבקים בקורונה ● הדאו ג'ונס עלה ב-1.8%, מדד S&P 500 טיפס ב-1.6% והנאסד"ק זינק ב-2.2% ● בורסות אירופה ננעלו בעליות, הדאקס קפץ ב-1.6%, הפוטסי ב-2%

ד"ר אמיר ירון / צילום: יונתן בלום

בנק ישראל בצעד דרמטי: מנמיך תחזיות ומשיק תוכנית רכישות אג"ח קונצרני של עד 15 מיליארד שקל

בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי, ועדכן כלפי מטה את תחזית הצמיחה בשנת 2020 ● הנגיד ירון על תוכנית הרכישות של אג"ח קונצרני: "אנחנו רוצים לוודא שהתמסורת של המדיניות המוניטרית תחלחל לכל תחומי הכלכלה"