חברת אפריקה תעשיות  הולכת ומסתבכת. בסוף השבוע דיווחה החברה כי סיימה את הרבעון השני של 2016 בהפסד של 42 מיליון שקל המיוחס רובו ככולו ל"ניקוי אורוות" בחברה הבת נגב קרמיקה. ההפסד הרבעוני הכבד הפחית את ההון העצמי של אפריקה תעשיות בסוף יוני ל-102 מיליון שקל בלבד, לעומת 266 מיליון שקל ביוני אשתקד. דבר ההפסד הרבעוני הצפוי נחשף ב"גלובס" לפני כשבוע וחצי.

בעקבות ההפסדים המתמשכים, ומצוקת הנזילות אליה נקלעה אפריקה תעשיות, הצמידו לה רואי החשבון לראשונה הערת "עסק חי", וציינו כי עולים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה. לדברי רואי החשבון, קיימת אי ודאות באשר ליכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה לגופים המוסדיים שמימנו את השקעותיה בעבר.

לאפריקה תעשיות שתי זרועות עיקריות. הזרוע הראשונה היא חברת פקר פלדה, שעוסקת בעיבוד ושיווק ועיבוד מתכות למגזרי הבניה והתעשייה. הזרוע השנייה, שהיא מקור הצרות של החברה, היא נגב קרמיקה, שעוסקת בייצור ושיווק אריחי גרניט פורצלן לריצוף במפעל שהקימה בירוחם. כמו כן עוסקת נגב קרמיקה בייבוא ושיווק מוצרי גמר בניה נוספים לעיצוב הבית, כגון קרמיקה, כלים סניטרים וברזים. שיווק זה מבוצע דרך רשת חנויות שמפעילה החברה ברחבי הארץ, ושמספר סניפיה הצטמצם לאחרונה ל-11 בלבד כחלק מתוכנית התייעלות.

מגזר הפלדה של אפריקה תעשיות מציג השנה תוצאות משופרות עם עלייה חדה ברווחיות, בזכות עלייה במכירות ובמחירי המכירה של מוצרי המתכת. ברבעון השני הציג מגזר הפלדה רווח נקי של 12 מיליון שקל, שהשלים רווח נקי של 18 מיליון שקל במחצית הראשונה של השנה. רק לשם השוואה, במחצית הראשונה של 2015 רשם מגזר הפלדה רווח נקי של 1 מיליון שקל, כאשר ב-2015 כולה נרשם הפסד של 14 מיליון שקל.

הבעיה המרכזית של אפריקה תעשיות הייתה ונשארה נגב קרמיקה, שרשמה ברבעון השני הפסד של 50 מיליון שקל, שהשלים הפסד של 65 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2016, וזאת לאחר שב-2015 כולה כבר רשמה נגב קרמיקה הפסד של 130 מיליון שקל.

ההפסד העצום של נגב ברבעון השני מוסבר בירידה במחזור המכירות ובמחיקת מלאים שהובילה לשחיקה ברווחיות הגולמית. נגב רשמה הפסד הון של כ-19 מיליון שקל בגין הפחתה בערכן של מכונות ששימשו את פעילות ייצור השיש, וזאת לאור החלטת החברה להפסיק את הפעילות ולסיים את החוזה עם ספק השירותים בתחום זה. בנוסף, נרשמו הוצאות של 9 מיליון שקל על חיסול התצוגות בחו"ל, ועוד כ-12 מיליון שקל הוצאות הקשורות לסגירת סניפים וירידה בערך המלאי.

הסיבה לקשיים המתמשכים בנגב נובעת בראש ובראשונה מההחלטה ההיסטורית להקים מפעל חדש בירוחם לייצור אריחי גרניט פורצלן, בעל כושר ייצור היקף כפול מצורכי השוק המקומי ומתוך הנחה כי תוכל להפוך לחברה מובילה בייצוא אריחים לחו"ל. אלא שבינתיים יצוא לחו"ל עדיין אין, ועלות הקמת המפעל התבררה בדיעבד ככפולה מההערכות המוקדמות והסתכמה בכ-400 מיליון שקל.

עקב כך פוטר בתחילת 2015 המנכ"ל הוותיק אבי מוטולה ובמקומו מונה עמרי לוטן, אבל גם הוא הודיע לאחרונה על סיום תפקידו, ככל הידוע בשל חילוקי דעות עם מנכ"ל אפריקה תעשיות החדש, יקי ודמני, שנסובו על תכנית ההבראה של נגב.

ודמני, שנכנס לתפקידו לפני כחצי שנה, לקח על עצמו גם את תפקיד מנכ"ל נגב קרמיקה, בניסיון להציל את החברה ולהכינה לקראת מכירה אפשרית, במקביל לניסיונות שטרם צלחו למכור את פקר פלדה או חלק מפעילויותיה. בדוח הכספי נכתב כי הנהלת נגב ממשיכה ביישום תכנית התייעלות, שכוללת צמצום הוצאות, סגירת סניפים, מכירת פעילויות, הפסקת התקשרות עם ספקים, פיטורי עובדים במפעל בירוחם והתאמת התפוקה לביקוש בשוק המקומי. כמו כן, פועל הנהלת נגב לארגון מחדש של חובותיה לבנקים, ובדגש על אלה שמימנו את הקמת המפעל. לפי שעה, הן נגב קרמיקה והן אפריקה תעשיות שערבה לחובותיה, אינן עומדות בהתניות הפיננסיות לגבי חובות אלה.

בנוסף לכך, ודמני צריך למצוא פתרון גם למצוקת הנזילות של אפריקה תעשיות, ובעיקר להשיג את הסכמת הנושים לדחייה בפירעון חובותיה. לאפריקה תעשיות חוב של כ-155 מיליון שקל לשני גופים מוסדיים, שכנגדו שועבדו לטובתם מלוא המניות של נגב קרמיקה. אפריקה תעשיות אינה עומדת בהתניות הפיננסיות של ההלוואה, אולם קיבלה בתחילת השנה מהמוסדיים כתב ויתור לעמידה בהן עד תום 2016. עם זאת, הערת העסק החי שהוצמדה לדוחות הרבעון השני, מעניקה למלווים את הזכות להעמיד את החוב לפירעון מידי למרות כתב הוויתור.

בעוד כחודש אמורה אפריקה תעשיות לפרוע לשני הגופים המוסדיים תשלומי קרן וריבית של 12 מיליון שקל, כאשר לדברי רואי החשבון קיימים ספקות משמעותיים באשר ליכולתה לעשות כן. בסוף יוני הכילה קופת החברה (סולו) כ-1 מיליון שקל בלבד, כאשר יתרת המזומנים בקבוצה כולה (מאזן מאוחד) הסתכמה ב-23.5 מיליון שקל בלבד. אפריקה תעשיות נסחרת בבורסה לפי שווי של 216 מיליון שקל. 73% ממניותיה מוחזקות בידי החברה האם, אפריקה ישראל השקעות, שנמצאת במגעים להסדר חוב מול מחזיקי האג"ח שלה. 

השחיקה בהון העצמי של אפריקה תעשיות במיליוני שקלים