גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

ניתוח שוק: ענף הצ'יינג'ים בישראל לפני צונאמי

חוק חדש, שייכנס לתוקף בתחילת יוני 2017, צופן הזדמנות גדולה להסדרה ושיפור המוניטין של כל תחום השירותים הפיננסיים החוץ-מוסדיים בישראל

change / צילום: תמר מצפי
change / צילום: תמר מצפי

בתחילת אוגוסט פורסם ברשומות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים - המקטע הראשון מבין שלושה מתוכננים להסדרת תחום השירותים הפיננסיים החוץ-מוסדיים בישראל כולו.

החוק החדש משלב בתוכו אלמנטים רבים מחוקי הבנקאות, חוקי הגנת הצרכן ודיני ניירות ערך, מקים רגולטור חדש ופעיל עם סמכויות נרחבות לפיקוח הדוק יותר על בעלי רישיון, והופך את נותני שירותי המטבע וחברות ההלוואות לסוג של חברות ציבוריות בעל כורחן. עוסקים שלא יאמצו את הוראות החוק במלואן בתקופת ההסתגלות שנקבעה, ימצאו את עצמם מחוץ למשחק במקרה הטוב ובמקרה הרע יישאו באחריות פלילית להפרתו.

ענף הצ'יינג'ים - האבולוציה החוקית של מקצוע החלפנות - מגלגל לפי הערכות מעל 150 מיליארד שקל בשנה, כ-10% ממחזור הכספים בכל המערכת הפיננסית. אולם את הגדרת העיסוק, הרישוי והפיקוח על תחום שירותי המטבע (צ'יינג'), יצר לראשונה דווקא חוק איסור הלבנת הון שהתקבל בכנסת בשנת 2000 כתוצאה מלחץ בינלאומי להימנע מהכללתה של ישראל ברשימות השחורות של מדינות שאינן משתפות פעולה עם המאמץ העולמי למלחמה בהלבנת הון.

חוק איסור הלבנת הון קבע לראשונה עבירות פליליות ועונשי מאסר כבדים על פעילות שמטרתה הלבנת הון ומניעה או הכשלת של דיווח לפי החוק, ובמקביל השית חובות רגולטוריים חדשות בתחום הזיהוי, הרישום והדיווח על כל סוגי נותני השירותים הפיננסיים בישראל, ובראשם הבנקים - מתוך הבנה כי מתווכים פיננסיים מנוצלים לעיתים קרובות על ידי לקוחותיהם לשם הלבנת הון.

במסגרת אותו חוק נוספה לראשונה גם הגדרת עיסוק חדש, "נותן שירותי מטבע", למי שמבצע את אחת מהפעולות הפיננסיות שפורטו בחוק (המרות מט"ח, העברות כספים לחו"ל, ניכיונות וכו') ואינו גוף מוסדי, והושתו עליו חובות דומות לאלה של הבנקים.

אולם בעוד שהבנקים הוסיפו את החובות החדשות למארג החובות הרגולטוריות החלות עליהם - לנותני שירותי מטבע, חובות אלה בתחום איסור הלבנת הון היו למעשה החובות המכוננות והיחידות שלא נגעו כלל בנושאים כמו הגינות צרכנית, גילוי נאות, או כללי ממשל תאגידי. בהיעדר אכיפה אפקטיבית יצא שתעשיית החלפנות, אשר סבלה לאורך השנים ממוניטין מפוקפק עקב מקרים של סיוע לכאורה ללקוחותיהם בביצוע פעולות פיננסית שמטרתן הלבנת הון, לא שיפרה את מעמדה באופן משמעותי עקב חובות הרישוי והדיווח החדשות שהביא עמו החוק.

לראיה, אותם חלפנים הוגדרו לא פעם בפסיקות בתי המשפט כ"מעגל הראשון של מלביני ההון" בניגוד לתאגידים הבנקאיים, ויחסם של הבנקים המסורתיים כלפי אותם נותני שירותי מטבע (נש"ם) הקשה ועודנו מקשה עליהם פתיחה וניהול חשבון בנק, חרף היותם גופים מפוקחים לכאורה. במהלך השנים הורחבה הגדרת העיסוק כך שעסקים פיננסיים רבים (כולל חברות פינטק) נאלצו להחזיק ברישיון נש"ם ו"נהנו" גם הם מהמוניטין המפוקפק.

החוק החדש מבטל כליל את הגדרת "נותן שירותי מטבע" והופך אותו לאחד משניים: נותן שירות בנכס פיננסי (מי שמבצע העברות כספים לחו"ל, המרות מטבע וכו') ונותן שירותי אשראי (מי שמעניק בפועל אשראי ללקוחות, לרבות מסגרת אשראי, ניכיון, פקטורינג וכו'). לכל אחד מהעיסוקים הנ"ל קיים רישיון "רגיל" ורישיון "מורחב", בהתאם למחזורי הפעילות/ צבר האשראי של נותן השירותים, ודרישות הון עצמי שונות.

כך למשל לגבי רישיון למתן שירות בנכס פיננסי שאינו כולל מתן אשראי - נוספה בחוק דרישה להעמדת הון עצמי מזערי, חופשי מכל שעבוד או עיקול, בסך 300 אלף שקל, כתנאי לקבלת הרישיון הבסיסי. ואילו קבלתו של רישיון מורחב (מעל מחזור עסקים של 30 מיליון שקל) - תצריך העמדת הון עצמי פנוי כאמור של מיליון שקל.

לגבי רישיון למתן אשראי - דרישת הון עצמי בסך 500 אלף שקל לרישיון הבסיסי, כאשר ברישיון מורחב (מעל צבר אשראי של 25 מיליון שקל, ההון העצמי נקבע באופן יחסי לצבר האשראי ובהתאם לתוספת שבחוק. החוק מסמיך את המפקח החדש להציב דרישות הון עצמי נוספות שיש להעמיד לשם מתן שירות פיננסי מסוג מסוים, וכן דרישות נוספות - כולל בתחום חובת קיום ביטוח אחריות מקצועית, החזקה והשקעה בנכסים ואופן ניהול עסקים.

בין החובות החדשות שמשית החוק כלולות גם חובת דיווחים תקופתיים ומידיים למפקח החדש ולרשות לאיסור הלבנת הון, חובות בנושא ממשל תאגידי וגילוי נאות, הגבלות על פרסום ועוד. החוק קובע לראשונה תנאי כשירות לנושאי משרה בתאגידים בעלי רישיון ואף מוסיף הוראות ודרישות לעניין מבנה הדירקטוריון של תאגיד נותן שירותים פיננסיים והרכבו, היתרי שליטה והוראות בנושא. אחריות פיקוחית.

עתיד ענף השירותים הפיננסיים בישראל

החוק צפוי להיכנס לתוקף ב-1 ביוני 2017 ומי שעיסוקו במתן שירות בנכס פיננסי ייאלץ לאמץ את הוראותיו במלואן בתום שנה ממועד זה. נותני שירותי מטבע וחברות או יחידים העוסקים במתן אשראי יצטרכו להפנות משאבים בתקופת המעבר לצורך התאמת פעילותם למתווה החדש ולערוך סקר ציות נרחב שיוודא את עמידתם בסוג הרישיון החדש ובתנאיו על מנת להימנע מאחריות פלילית.

מנכ"לים יצטרכו להפנים שהפרת החוק החדש על ידי התאגיד או מי מעובדיו תטיל אחריות אישית גם עליהם, אם לא יוכיחו כי נקטו את כל האמצעים הסבירים למניעת ההפרה, לרבות קביעת נהלי עבודה מתאימים, הדרכת העובדים ומינוי גורם אחראי לנושא הציות בתוך התאגיד.

החוק החדש טומן בחובו איומים רבים לצונאמי שישטוף את שוק נותני שירותי המטבע ונותני האשראי, ואף סביר מאוד שיוביל לסגירת חלק ניכר מהם, שלא יוכלו לעמוד בדרישות החדשות, בדומה למצב שקרה לחברות הפורקס עם הסדרת תחום זירת הסוחר על ידי רשות ניירות ערך.

עם זאת, החוק מגלם בתוכו גם הזדמנות גדולה להסדרה ושיפור המוניטין של כל תחום השירותים הפיננסיים החוץ-מוסדיים בישראל ולהכשרתו כאלטרנטיבה אמיתית למוסדות הבנקאיים המסורתיים. בייחוד בתקופה זו שבה שוק השירותים הפיננסים נמצא בתחילתו של שינוי גדול, נראה שהחוק טומן בחובו את גם הרגולציה העתידית של רוב תעשיית הפינטק בישראל. ניתן רק לקוות שהחקיקה וההסדרה החדשה יביאו עמן גם שינוי ביחסם של הבנקים כלפי אותם נותני שירותים פיננסיים.

■ עו"ד לוי הוא בעלים של חברת ייעוץ לרגולציה פיננסית ולשעבר מנהל בסקטור הבנקאי. 

עוד כתבות

נתי כהן / צילום: איל יצהר

משרד התקשורת יביא לממשלה הבאה הצעה להפחתת אגרות תדרי הסלולר

למרות ההפחתה, בשל העובדה שהחברות יידרשו להרבה יותר תדרים בדור החמישי הסכום הכולל שישלמו לא צפוי לרדת והוא יישאר ברמתו כיום

בנימין נתניהו, איילת שקד, איימן עודה, יאיר לפיד, בני גנץ / צילומים: כדיה לוי, לשכת ח"כ איימן עודה, שלומי יוסף

הרב עובדיה יוסף, השוואות לארדואן, התנגחויות בלפיד ונהירה אל הערבים: כך נראים הקמפיינים של הרגע האחרון

הקמפיינים לקראת יום הבחירות מגיעים לישורת האחרונה ● במפלגות נאבקים על כל קול, אבל לא באמצעות הבטחות בחירות אלא בעיקר באמצעות הרגש ● כך נראה המאבק על כל קול חמישה ימים לבחירות 2020

סינמה סיטי חדרה / צילום: דוד חיון

סינמה סיטי פותחת מתחם בחדרה בהשקעה של כ-50 מיליון שקל

מדובר במתחם השביעי של הקבוצה ● המתחם ייפתח היום את שעריו לקהל הרחב, והוא כולל כ-1,600 מושבים, 11 אולמות ואולם VIP בשטח כולל של 2,500 מ"ר

האם השקל הוא המטבע החזק ביותר בעולם? / צילומים: shutterstock, עיצוב: טלי בוגדנובסקי

המאזן הלאומי ל-2018: סך הרכוש בישראל עלה ב-7% ועמד על קרוב ל-3.5 טריליון שקל

הרכוש הלאומי גבוה פי 2.6 מהתוצר המקומי הגולמי - והוא מייצג סכום של 392 אלף שקל לנפש, לעומת 376 אלף שקל לנפש בסוף 2017 - עלייה של 4.4%

רשות המסים מגדירה את המשפחה מחדש / עיצוב: טלי בוגדנובסקי

פרשנות: כמו בחוק דירה שלישית - רשות המסים מגדירה את המשפחה מחדש

רשות המסים מתכוונת לבצע שינוי מהפכני בתחום מיסוי הנדל"ן - שינוי הגדרות התא המשפחתי לצורכי מס רכישה ומיסוי מקרקעין בכלל ● האופציה המובילה היא זו שהופיעה בחוק דירה שלישית: כל הנכסים שייכים לשני בני הזוג

בדיקת נוסעים בעת הצ'ק אין בנמל תעופה בסין / צילום: רויטרס

חולה מאומת בישראל; האפיפיור נצפה חולה במיסת ענק באיטליה

האדם חזר מאיטליה לפני 4 ימים והוא יועבר לאשפוז בשיבא במתקן ייעודי ● מאתמול: כל מי שחזר מאיטליה ב-14 הימים האחרונים חייב בבידוד ● נשיא התאחדות התעשיינים: "מרגיש שהאירוע אינו מנוהל וההחלטות גורמות לנזקים גדולים להתנהלות העסקית"

יקי נוימן, מנכ"ל קבוצת דוראל  / צילום: דניאל שיטרית

בדרך לבורסה: חברת האנרגיה המתחדשת דוראל שוב מקדמת הנפקה לפי שווי של 550-500 מיליון שקל

דוראל נחשבת לאחת החברות המובילות בענף הצומח, ובולטת בין היתר בזכות שיתוף הפעולה הפורה עם המגזר הקיבוצי ● הכנסותיה השנתיות מוערכות בכ-100 מיליון שקל, עם רווחיות של כ-15%-11%● מלבד הפרויקטים הקיימים, הגיוס נועד לסייע לדוראל להוציא לפועל תוכניות להתרחבות משמעותית

תומס פיקטי / צילום: רויטרס - Christian-Hartmann

"מספר קטן של מיליארדרים שהם סוג של אלים מרכזים בידיהם את כל הכוח"

פרופ' תומס פיקטי, כוכב הרוק של הכלכלה, רוצה להמציא מחדש את השיטה וטוען: העושר לא חלחל, הימין והשמאל התנתקו מהבוחרים וצריך מס רכוש שיממן מענק לכל אזרח ● ברקע, פרשה מעברו ששבה לכותרות ● ראיון בלעדי ל-G

יואב בן אור  / צילום:תמר מצפי

הסכסוך בעמיתים עולה דרגה: ההסתדרות נגד המינוי מחדש של מנהל הקרנות הוותיקות שבהסדר

ההסתדרות יוצאת בהתקפה אישית נגד בן אור, המנהל המיוחד של עמיתים, ומתריעה מפני "כוונה לבצע מחטף באמצעות הליך מינוי בלתי תקין לתפקיד המנהל המיוחד"

חנן שמש, מיזמי ויו"ר קרן הגשמה  / צילום: איל יצהר, גלובס

יזמית הנדל"ן רותם שני רוצה להנפיק אג"ח בבורסה כדי להחזיר הלוואות של 63 מיליון שקל מקרן הגשמה

הריבית האפקטיבית של הלוואות הקרן לחברה היא בשיעור של 14.5% ● בעלי השליטה אבי טוריסקי ויהודה ידידיה מבקשים לשדרג את שכרם ● זוגתו לשעבר של אחד השותפים בחברה תובעת את רותם שני ב-30 מיליון שקל בגין שירותים משפטיים

רשף לוי בפרסומת לקוטג' תנובה / צילום: יח"צ

ממש לא טריוויאלי: קוטג' תנובה – הפרסומת הזכורה והאהובה ביותר השבוע

גיאוקרטוגרפיה: הקמפיין של תפוזינה הוא המושקע ביותר השבוע מבחינה תקציבית עם השקעה של כ-1.04 מיליון שקל

רן עוז / צילום: רמי זרנגר

בניגוד לרצונו של שלמה אליהו: גיא פישר ינהל את חטיבת ההשקעות במגדל במקום אסף שהם

מנכ"ל קבוצת מגדל, רן עוז, ממשיך להרחיק מנהלים המזוהים עם בעל השליטה אליהו, ולמנות אחרים במקומם, לעתים אף ללא עבר בענף הביטוח ● פישר שימש בעבר כמנהל ההשקעות בתיק הנוסטרו של בנק לאומי

ערן אייל, מייסד ומנכ"ל Shopin  / צילום: אתר Shopin

יזם הבלוקצ'יין המורשע ערן אייל נעצר וצפוי לגירוש מארה"ב

היזם הישראלי-דרום אפריקאי, שהורשע לפני כחודשיים בהונאת משקיעים בשתי חברות שהקים וניהל, מוחזק במעצר כשבוע ● בינתיים ממשיכה להתנהל התביעה שהוגשה נגד אייל על ידי רשות ניירות ערך האמריקאית בגין הונאה בהנפקת מטבעות דיגיטליים למיזם Shopin

שיר זכאי-חורש  / צילום: גליה חרמון

אחרי שנתיים וחצי: סמנכ"לית הדיגיטל של תנובה מסיימת את תפקידה

שיר זכאי-חורש עוברת לתפקיד מנכ"לית הפעילות בישראל של חברת שילוט החוצות JCDecaux ● זכאי-חורש הייתה הראשונה בתפקיד CDO בתנובה, וככל הידוע טרם מונה לה מחליף

ביטקוין / צילום: רויטרס

שוק הקריפטו נדבק בקורונה? הביטקוין ירד לשפל של חודש

שער הביטקוין נע הבוקר סביב 8,700 דולר, לאחר שירד ב-14% בשבועיים האחרונים, אבל הוא עדיין גבוה ב-30% משהיה בתחילת 2020 ● נראה כי התפשטות וירוס קורונה בעולם מדאיגה גם את משקיעי המטבעות הדיגיטליים

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ / צילום: טום ברנר, רויטרס

טראמפ על משבר הקורונה: "רמת הסיכון של ארה"ב נמוכה ביותר"

במסיבת עיתונאים חלק טראמפ על קביעת ה-CDC שהתפשטות הנגיף לארה"ב היא "בלתי נמנעת" ● תומכי טראמפ: CDC גרם לבהלה כדי לחולל נפילות שערים בוול סטריט במטרה לפגוע בנשיא

תחנת דלק תדלוק בנזין נפט מתדלק / צלם:  thinkstock

בשורה לנהגים: מחירי הדלק יירדו במוצ"ש ב-7 אגורות לליטר

החל מחצות הלילה שבין שבת לראשון יעודכנו מחירי מוצרי הדלק הנמצאים בפיקוח, כך שהמחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי (כולל מע"מ) לא יעלה על 5.92 שקלים לליטר

פסיכולוגיה  / צילום: שאטרסטוק

אין לכם זמן לפסיכולוג? הבוס יביא לכם אחד למשרד

יותר ויותר חברות גדולות בארה"ב מתחילות לספק טיפול נפשי לעובדיהן, במקום העבודה ● "כולנו מפחדים, כולנו נלחמים. אם לא נדבר על זה, זה יהרוס לנו את החיים", אומרת מנהלת מוצר מחברת סרנר

בני גנץ ובנימין נתניהו / צילומים: יוסי זמיר, Jack Guez/ ASSOCIATED PRESS

סקר "גלובס" ומכון שילוב: הישראלים לא מתכוונים לזוז מהגוש

שלוש מערכות בחירות רצופות בתוך שנה עשו את שלהן והציבור כבר יודע מה הוא חושב על הנושאים שעל הפרק ● רק מצביעים מעטים, כפי שנראה, שוקלים לעבור בין הגושים וגם כשהם כבר עוברים - הם מקזזים אלה את אלה משני כיווני המפה הפוליטי

דוד האן / צילום: איל יצהר

"גם עסק פעיל ומשגשג יכול להיכנס לבעיית מימון בשל המשבר"

פרופ' דוד האן, לשעבר כונס הנכסים הרשמי, מעריך כי אם התפרצות הקורונה לא תיעצר בחודשים הקרובים, לא מעט חברות עשויות להיקלע לבעיות תזרימיות קשות ● להערכתו, אם המשבר יחלוף בחודשים הקרובים, חברות ישראליות יוכלו להגיע להסדרים מול החברות הסיניות וגם מול נותני האשראי