גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

קסלמן וקסלמן יפצו לקוח ב-4.5 מיליון שקל בגין רשלנות מקצועית

ביהמ"ש קבע כי פירמת רואי החשבון התרשלה כשהגישה לרשויות המס דוחות והודעות מס באיחור - ובכך גרמה לחיובו של הלקוח, איש העסקים חנניה גיבשטיין, במס בהיקף מיליוני שקלים

משרדי קסלמן וקסלמן / צילום: איל יצהר
משרדי קסלמן וקסלמן / צילום: איל יצהר

פירמת רואי החשבון קסלמן וקסלמן התרשלה כלפי לקוח שלה, בכך שהגישה לרשויות המס דוחות והודעות מס באיחור, גרמה לחיובו במס בהיקף מיליונים, ומשכך תפצה אותו בסכום של כ-4.5 מיליון שקל - כך קבעה שופטת בית המשפט העליון, ענת ברון, בפסק דין שנתנה בערב החג, המסיים סכסוך ארוך-שנים בין איש העסקים חנניה גיבשטיין לפירמת רואי החשבון קסלמן וקלסמן. את פסק הדין נתנה השופטת ברון בשבתה כשופטת בית המשפט המחוזי בתל-אביב.

השופטת קיבלה את תביעתו של חנניה גיבשטיין כנגד הפירמה, בטענה כי התרשלה בטיפול בעניינם, לאחר שאיחרה בהגשת הודעה לרשויות המס על חזרתן של חברות מקבוצת גיבשטיין ממעמד של "חברות משפחתיות" - וכתוצאה מהאיחור בהודעה, כספים שנתקבלו בחברות חויבו במס כדיבידנד המחולק ליחיד, הגבוה יותר מהמס שאמור היה להיות משולם.

הנזק הנטען בתביעה היה בגובה המס שנקבע בהסדר פשרה שהושג לבסוף בין גיבשטיין לבין פקיד השומה - בסך למעלה מ-3 מיליון שקל, וכן בגין נזקים נלווים שנגרמו לגיבשטיין במסגרת ההליכים הממושכים שנאלצו לנהל מול רשויות המס.

חנניה גיבשטיין, יליד 1933, הוא איש עסקים, ובין היתר כיהן בעבר כראש עיריית ראשון-לציון במשך 14 שנים. עסקיו הפרטיים כוללים נכסי מקרקעין ובעלות בחברות שונות, ובהן "גיבשטיין השקעות" ו"גיבשטיין החזקות", שאותן מנהל בנו של גיבשטיין, יהושע גיבשטיין ("שוקי").

גיבשטיין נמנה עם מייסדי חברת הכבלים מת"ב, ובזמנים הרלוונטיים לתביעה החזיק במניותיה - תחילה באופן פרטי ובהמשך באמצעות חברות גיבשטיין; ואולם המוציא והמביא בניהולן של חברות אלה היה שוקי, והוא גם זה שהוביל את הדיון בתביעה נגד קסלמן - הגם שלא היה בעל דין באופן אישי.

הנתבעת, קסלמן וקסלמן PWC, אחת מפירמות רואי החשבון המובילות בישראל, סיפקה שירותי ראיית חשבון לגיבשטיין ולחברות בבעלותו משנת 1998. חברות גיבשטיין הן חברות פרטיות שנוסדו בשנת 1997 במטרה להעביר אליהן את אחזקותיו הפרטיות של גיבשטיין במניות מת"ב.

בנובמבר 1999 הוגשו מטעם חברות גיבשטיין בקשות לפקיד שומה למפעלים גדולים לראות בהן "חברות משפחתיות" ובגיבשטיין משום "נישום מייצג", וזאת החל משנת המס 2000.

למעמד של "חברה משפחתית" יש משמעות במישור המס. חברה משפחתית היא חברה שבעלי מניותיה הם בני משפחה מדרגה ראשונה, ורווחיה (או הפסדיה) מיוחסים לבעל המניות שהוא בעל זכות לחלק הגדול ביותר של רווחי החברה (הוא "הנישום המייצג").

מצד אחד הבעלים בחברה משפחתית נהנה מן היתרונות המשפטיים הגלומים במסגרת ההתאגדות של חברה בערבון מוגבל; ומצד שני החברה היא "שקופה" לצורכי מס - על רווחי החברה חלים שיעורי המס והטבות המס האישיות של הנישום המייצג כיחיד.

הכנסה מדיבידנד שחולק לחברה משפחתית היא הכנסה חייבת במס - וזאת בניגוד לתשלום דיבידנד לחברה "רגילה". הפקודה מורה כי חברה ישראלית אינה חייבת במס על דיבידנד שנתקבל מחברה אחרת, ואולם בחברה משפחתית חבות המס נגזרת מזו של היחיד המייצג אותה, ולכן עם קבלת דיבידנד בחברה משפחתית נוצרת חבות במס על כספי הדיבידנד בהתאם לשיעור המס בגין דיבידנדים החל על יחיד (25% בעת הרלוונטית לתביעה).

ככל שהחברה המשפחתית תחליט על חלוקת דיבידנד לנישום המייצג שלה - חלוקה זאת תהיה פטורה ממס, שכן הוא כבר שילם מס על ההכנסה מהדיבידנד כאשר היא התקבלה בחברה המשפחתית. לעומת זאת, יחיד המקבל דיבידנד מחברה רגילה חייב בתשלום מס על הכנסה זו לפי השיעור הקבוע בפקודה.

לאחר שחברות גיבשטיין ביקשו בשלהי שנת 1999 להפוך לחברות משפחתיות, במהלך שנת 2000 חולק להן דיבידנד מאת חברת מת"ב - בסך 12,183,196 שקל. כחברות משפחתיות, חברות גיבשטיין היו צפויות לשאת בתשלום מס בגין קבלת הדיבידנד בשיעור של 25% מסך הדיבידנד ומיד עם קבלתו (בדומה לנישום יחיד) - ולפיכך החליטו גיבשטיין ושוקי לבטל לאלתר את מעמדן של חברות גיבשטיין כחברות משפחתיות ולהחזירן למעמד של חברות רגילות. באותה עת קיבלו הגיבשטיינים שירותים של ייעוץ מס וראיית חשבון מפירמת קסלמן.

בתקופה הרלוונטית לתביעה חברה הייתה רשאית לקבוע בדיעבד את משטר המס שיחול עליה בשנת מס מסוימת - כחברה משפחתית או רגילה - וזאת על-ידי הגשת הודעה מתאימה לרשויות המס. המועד האחרון להגשת ההודעה למס הכנסה בדבר ויתור על מעמד של חברה משפחתית החל משנת מס מסוימת היה המועד האחרון להגשת הדוחות הכספיים של החברה לאותה שנת מס.

גיבשטיין, המיוצג בידי עורכי הדין אופיר צברי ודיבון פרקש ממשרד צברי-פרקש ושות', טען בתביעתו כי הפירמה לא רק שאיחרה בהגשת הדוחות השנתיים, אלא גם איחרה בהגשת הודעה לרשויות המס על חזרתו של גיבשטיין מהכרזה על החברות שברשותו כחברות משפחתיות. כתוצאה מכך, טען, סירבו רשויות המס להכיר בהודעה, והוא חויב בשל כך במס בסכום של מיליוני שקלים. 

עורכי הדין אופיר צברי ודיבון פרקש / צילום: יחצ

בהמשך, נטען, טענה הפירמה כי מדובר בפגם טכני, גבתה מגיבשטיין שכר-טרחה בסכומים משמעותיים עבור ניסיונותיה (שהעלו חרס) לשנות את רוע הגזרה, סירבה להצטרף לדיוני הפשרה בערעורי המס ואף הביעה אדישות לתוצאותיהם.

פירמת קסלמן מצידה טענה כי אינה נושאת באחריות כלשהי לדחייתן של הודעות החזרה על-ידי פקיד השומה - וזאת בראש ובראשונה משום שהאיחור במסירת ההודעות לרשויות המס נגרם בגלל התובעים עצמם, לאחר שגיבשטיין ושוקי הורו לרו"ח גלזר לעכב את הגשת הדוחות הכספיים - וזאת לנוכח התייעצויות שקיימו עם משרד רואי חשבון אחר לגבי תכנון מס אפשרי.

עוד טענה הפירמה כי בעת הרלוונטית הנוהג במס הכנסה היה להגיש הודעות חזרה ממעמד של חברה משפחתית בד-בבד עם הדוחות הכספיים של החברה - וזאת גם כאשר היו הדוחות מוגשים באיחור; ומשכך היא לא צפתה ולא הייתה צריכה לצפות שהגשת הודעות החזרה יחד עם הדוחות השנתיים תביא לדחייתן של ההודעות.

השופטת ענת ברון דחתה אחת לאחת את כל טענות הפירמה ואף הביעה ביקורת וחוסר אמון בנוגע לחלק מהעדויות שמסרו נציגי הפירמה. בין היתר קבעה השופטת כי "פרט לאמירה כללית וסתמית מפיו של רו"ח הילמן (אחד השותפים בפירמה, א' ל"ו), לא הונחה על-ידי הנתבעת תשתית ראייתית ועובדתית מתאימה על-מנת לקבוע כי הפרקטיקה המקצועית הנוהגת איפשרה את הגשת הודעות החזרה ממעמד של חברה משפחתית יחד עם הדוחות הכספיים באיחור".

עוד נקבע כי יש לדחות גם את טענתה של הפירמה, לפיה היה זה שוקי שהורה לה על הגשת הדוחות הכספיים של חברות גיבשטיין (ועמם הודעות החזרה) באיחור. "גרסת הנתבעת, שלפיה שוקי הוא שהורה על הגשת הדוחות הכספיים והודעות החזרה באיחור, היא גרסה חדשה שככל הנראה נולדה לצורך התובענה דנן, ואין לה על מה שתסמוך", קבעה.

למעלה מן הצורך הוסיפה השופטת כי "אף אם היה עולה בידי הנתבעת להראות כי שוקי הוא שעמד מאחורי הגשת הודעות החזרה באיחור - לא היה די בכך כדי לפטור את הנתבעת מאחריות נזיקית. מתוקף מעמדם ותפקידם של אנשי הנתבעת כרואי החשבון של התובעים, בנסיבות המקרה הייתה מוטלת עליהם החובה להסביר ולהזהיר את התובעים מפני ההשלכות והסיכונים הכרוכים בהגשת ההודעות באיחור - והוברר שזאת לא עשו". 

עורכי הדין אופיר צברי ודיבון פרקש, אשר ייצגו את גיבשטיין, מסרו בתגובה: "אנחנו שמחים ומברכים על פסק הדין. בית המשפט הנכבד העביר מסר ברור מאוד לרואי החשבון - יש לקחת אחריות גם על תקלות מקצועיות. בדיוק בשביל זה יש ביטוח אחריות מקצועית. חבל שהיה צורך בהליך משפטי ארוך ומורכב כדי להגיע לתוצאה המתבקשת". 

מפירמת קסלמן וקסלמן PwC נמסר בתגובה: "אנו לומדים את פסק הדין ומתייעצים עם עורכי הדין שלנו בנוגע להמשך צעדינו". 

עוד כתבות

אביחי מנדלבליט / צילום: אמיל סלמן-הארץ

פרקליטי רה"מ: מנדלבליט הסתיר מידע מבית המשפט בנוגע למקור ההדלפות בתיק 4000

עוה"ד בעז בן צור ועמית חדד, הגישו בקשה להצטרף לעתירתו של שאול אלוביץ' בעניין ההדלפות של חומרי חקירה בתיק 4000 לתוכנית המקור ● הבקשה הוגשה לאחר שהם מצאו בתיק החקירה מסמך שלא הוגש לבית המשפט, ובו עדות של ניר חפץ כי אילן ישועה הדליף חומרים לברוך קרא

בנימין נתניהו / צילום: אורן בן חקון, פול

הממשלה אישרה: סגר מלא ברחבי הארץ החל מיום שישי

לאחר דיון לילי אושר המתווה הכולל סגר מלא החל ממחר, כשההפגנות והתפילות יוגבלו במתווה מצומצם ● שר האוצר ישראל כ"ץ הצביע נגד החלטת הממשלה להדק את המגבלות: "ניתן היה לקדם צעדים לבלימת המחלה מבלי לפגוע אנושות בעסקים"

תא"ל יורם לרדו / צילום: דובר צה"ל

תא"ל יורם לרדו יעמוד בראש רשות החירום הלאומית

תא"ל לרדו זכה במכרז לאחר שלפני כשנה פרש תא"ל זאב צוק רם מהתפקיד, על רקע חילוקי דעות בנוגע לפיזור סמכויות הרשות ● הרשות הייתה אמורה להיות הגוף שמתמודד עם משבר הקורונה, אך בשנים האחרונות תקציבה קוצץ בצורה משמעותית וכך גם כוח האדם שלה

בית הדין הרבני בתל אביב. / צילום: תמר מצפי

למה פסל בית הדין הרבני תמונות חושפניות כראיה בסכסוך משמורת?

בסכסוך אודות משמורת ילדים, בין אם שחזרה בתשובה, לאב חילוני, האב הגיש לבית הדין הרבני תמונות חושפניות ונועזות של האם בלבוש מינימלי, מהתקופה בה ניהלה אורח חיים חילוני, כמענה לטענותיה אודות אי שמירת אורח החיים הדתי של הילד ע"י האב כיום ● מה קבע בית הדין?

הבורסה בתל אביב/ צילום: שלומי יוסף

שוק ההנפקות בת"א רותח: "לא זוכר התנפלות כזו ב-20 השנים האחרונות"

תל אביב לקראת שיא של עשור במספר הנפקות ה-IPO ● פעיל בשוק החיתום: "הטרנד העיקרי הוא של הנפקת חברות אנרגיה מתחדשת וחברות טכנולוגיה, בזכות העמידות והביצועים שאותן חברות הפגינו במשבר"

הפגנת העצמאים ברחוב בן יהודה בת"א / צילום: יח"צ

מחאת עצמאים: תקיעה בשופרות וקריאה לממשלה להימנע מהחמרת הסגר

מאות עצמאים הפגינו נגד צעדי הממשלה להחמרת תנאי הסגר והכוונה לסגור מקומות עבודה שאינם חיוניים ● ההפגנה, שיזמו ראשי ארגוני העצמאים והעסקים הקטנים בישראל, התקיימה ברחוב בן יהודה בתל אביב אשר כשליש מעסקיו נסגרו במהלך משבר הקורונה

זירת המסחר בוול סטריט / צילום: Lucas Jackson , רויטרס

'ימים נוראים' בוול סטריט: הנאסד"ק צנח ב-3%, הדאו ג'ונס ב-2%

החששות של המשקיעים חזרו לקדמת הבמה בעוד מדד הפחד קפץ ● בורסות אירופה ננעלו בעליות למרות העלייה בתחלואה וחולשה בנתוני המאקרו בספטמבר ● הנפט (WTI) טיפס מעל 40 דולר לחבית ● נייקי זינקה לאחר הדוחות; טסלה איבדה גובה על רקע האכזבה מ"יום הסוללה"

לירן אבישר-בן חורין / צילום: רפי קוץ, גלובס

ישראל תעמוד בראש קבוצת רגולטורים לתקשורת במדינות הים התיכון

ישראל תעמוד בראשות קבוצת EMERG בשנת 2022 ותהיה סגנית יו"ר ב-2021 ● הקבוצה מהווה רשת קשר ופעילות משותפת לכלל רשויות הרגולציה בתחומי התקשורת

איילת שקד  / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

תגובות זועמות נגד הסגר: "החלטה הזויה בניגוד לדעת המומחים"; השר יזהר שי קורא לח"כים להצביע נגד

המערכת הפוליטית סוערת בעקבות ההחלטה להדק את הסגר, ותגובות מגיעות משלל גורמי האופוזיציה השונים ● המפגינים בבלפור מפוצלים: יאיא פינק קורא לעבור להפגנות וירטואליות, ואילו תנועת קריים מיניסטר ימשיכו למחות למרות ההנחיות

חדר עסקאות בבית השקעות בתל אביב. לקרנות הגמישות יש מה למכור ביחס למדדים  / צילום: Gil Cohen Magen, רויטרס

על קרנות השקעה, אפיקים סחירים ומשבר הקורונה

קרנות ההשקעה הולכות וצוברות פופולריות, והמוסדיים מעבירים אליהן יותר ויותר נכסים, על חשבון האפיקים הסחירים ● משבר הקורונה מבליט את היתרונות והחסרונות של כל אחד משני האפיקים בתקופות של תנודתיות

בניין בורסת נאסד”ק, ניו יורק. תנאי האשראי של החברות הגדולות טובים מתמיד   / צילום: Eduardo Munoz, רויטרס

רוכבת על ההייפ: מניית החברה שנסקה ב-3,100% על רקע כניסתה לשוק הרכב החשמלי

מניית הפני סטוק של חברת SPI Energy, המספקת פיתרונות פוטו-וולטאים, מזנקת בחדות על רקע כוונתה לתכנן ולפתח פתרונות חשמליים ופתרונות טעינה לרכבים חשמליים

הדמייה של התוכנית שאושרה להתחדשות עירונית בשכונת קריית נורדאו בנתניה / צילום:

הוועדה המחוזית מרכז אישרה תוספת של 4,900 יחידות דיור לשכונת קריית נורדאו בנתניה

שכונת קריית נורדאו נבנתה בסוף שנות ה-50, כשכונת שיכונים בחלק הדרומי של נתניה, והיא מוקפת כיום בשכונות חדשות ● השכונה הקיימת כוללת 5,655 יח"ד ● התוכנית החדשה כוללת גם שטחי מסחר ותעסוקה, מבני ציבור ושטחים פתוחים

בניין הבורסה לניירות ערך בתל אביב / צילום: Baz Ratner , רויטרס

הבורסה ננעלה בירידות על רקע דיווחים על החמרה צפויה בסגר

החשש מהחמרת הסגר לצד חולשת העליות בניו יורק הכבידו על המסחר ● מדד הבנקים צנח ב-2.8%, מדד ת"א 90 איבד 1.7% ● מחזור המסחר בשוק המניות היה חריג יחסית והסתכם ב-1.73 מיליארד שקל

בורסת טוקיו / צילום: Koji Sasahara, Associated Press

ירידות באירופה: הפוטסי הבריטי יורד ב-0.8%

המדד המרכזי בבורסה בדרום קוריאה מוביל את הירידות בצל המתיחות עם צפון קוריאה ● החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק מאותתים על המשך הירידות

בנקאות בימי קורונה - דירוג אשראי / עיצוב: טלי בוגדנובסקי , גלובס

הקפאתם משכנתה? יכול להיות שדירוג האשראי שלכם ירד מבלי שידעתם

דירוג אשראי משקף את הסיכוי שנוכל להחזיר הלוואה במועד • למרות שמ-2019 לכל ישראלי יש דירוג "רשמי", הבנקים עדיין לא סומכים עליו • האם הקפאת משכנתה מורידה את הדירוג, מה לגבי צ'קים חוזרים, וכיצד משפיעה הקורונה? • כתבה שלישית בסדרה

עסק שקרס תחת המשבר הכלכלי. סגר סבב ב' / צילום: כדיה לוי, גלובס

הקלה בקנסות לנפגעים כלכלית מהקורונה

ריבלין וניסנקורן הכריזו על מתווה חנינות עבור בעלי חובות בגין קנסות

רן פוליאקין / צילום: איל יצהר

השורטיסט והתמונה: האם חברת המכשור הרפואי ננוקס מטעה את המשקיעים?

בנוסף טוען השורטיסט קרסון בלוק כי מפיצות שאיתן התקשרה ננוקס כדי לשווק את המוצר שלה ברחבי העולם, אינן מסוגלות לספק את התמורה ● רן פוליאקין, מנכ"ל ננוקס: "הדוח מלא שגיאות והטעיות ולא מבוסס על בדיקה ישירה מול החברה"

מייסדי Next Insurance אלון חורי, גיא גולדשטיין ונסים טפירו/ צילום:יחצ

שווי של יותר מ-2 מיליארד דולר: גוגל הובילה השקעת ענק בסטארט-אפ הביטוח הישראלי נקסט

אחרי למונייד והיפו, גם חברת נקסט אינשורנס סוגרת גיוס גדול בתחום הביטוח הדיגיטלי, בהיקף של 250 מיליון דולר ● ניסים טפירו, אחד המייסדים: "בעקבות הקורונה לקוחות מחפשים יותר פתרונות דיגיטליים, ואנחנו מאפשרים להם לחסוך כסף"

האישה היחידה בחדר / אילוסטרציה: אפרת לוי, גלובס

מדד מעלה: חברות ביטוח מובילות בנשים בהנהלה

49% מהחברות קבעו יעד לשיעור הנשים בדרגי ניהול • שיעור הנשים בהנהלות התקבע בשנים האחרונות על כ-30%

ישראל מאבדת שליטה

ישראל מאבדת שליטה בקורונה: שבועיים של סגר יספיקו? באוסטרליה נדרשו כמעט חודשיים

בישראל תולים תקוות בסגר להורדת התחלואה, אבל הצעדים הנוכחיים לא ימנעו את עליית מספר החולים, שחצה את ה־6,000 ביום, ואת התמודדות בתי החולים עם 800 חולים במצב קשה • אפשר להסתכל על מה שקרה באוסטרליה ולהבין שכדי לראות תוצאות נדרשת תוכנית וסבלנות לחכות הרבה יותר משבועיים