*** הכתבה בשיתוף עסקים קטנים

חוקי המס מחייבים עצמאים לנכות מס מתשלומים אותם הם משלמים לספקים ונותני שירותים, עבור הוצאות העסק. להלן ניכוי מס במקור. הדבר דומה לחובה לנכות מס מתשלום שכר עבודה של עובד בעסק שלכם.

אילו תשלומים חייבים בניכוי מס במקור? הרשימה ארוכה ומפורטת ויש הבדל בין עצמאים לחברות. הדבר תלוי גם במחזור שלכם ולכן, בכל מקרה, עליכם לפנות ליועץ מס חבר לשכה שבקיא בנושא. אולם חשוב שתדעו כי על תשלומים, כמו למשל דמי שכירת העסק, עבודות הובלה והולכת נוסעים, שכר אמנים, מרצים בוחנים מוזיקאים ועוד - חלה החובה על בעלי העסקים לנכות מס מהתשלום לספק או נותן השירותים ולהעביר אותו לרשות המיסים.

במידה ואתם חברה בע"מ עם מחזור מעל 5.3 מיליון שקל, או שאתם חברה או יחיד שעל פי הוראות ניהול ספרים המחזור שלכם, בהתאם לעיסוקכם, מחייב אתכם בהנהלת חשבונות כפולה - חלה עליכם החובה לנכות במקור מתשלומים עבור רכישת שירותים או נכסים באופן כללי.

החובה המוטלת עליכם היא לנכות מס בשיעור הנמוך מבין זה שנקבע בחוק, או על פי האישור הספציפי שיש לספק מפקיד השומה.

לאי מילוי חובת ניכוי המס במקור נקבעו בחוק סנקציות פליליות ואזרחיות עם השלכות כבדות משקל. את המס שלא ניכיתם כחוק מהספקים שלכם, רשאית רשות המיסים לגבות מכם ובנוסף לא להכיר לכם בהוצאה שהתשלום ששולם בגינה - לא נוכה ממנו מס במקור.

על כן, עסקים קטנים ובינוניים, יחידים, חברות ועמותות, כדי שתשלמו מס כחוק אבל לא מס ביתר .

פנו ליועץ/ת מס כדי שתוכלו למצות את זכויותיכם ולחסוך בתשלומי המס בהתאם לחוק.