גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

אקורד צורם על שום מה?

כמה הפסדים מועברים יש לאס. אר. אקורד, ואיך מס הכנסה מתייחס אליהם?

עדי צים / צילום: יחצ
עדי צים / צילום: יחצ

המס על הרווחים השוטפים של החברות הוא 25%, והמשמעות היא שאם לחברה יש רווח לפני מס של 100 מיליון שקל, היא אמורה תיאורטית לשלם מס של 25 מיליון שקל (25%). אבל בפועל, זה ממש לא כך. אם תבדקו את שורת המס ביחס לרווח לפני מס, ברוב הגדול של החברות תקבלו ששיעור המס שמשולם שונה (אפילו משמעותית) משיעור המס הסטטוטורי.

איך זה יכול להיות? ובכן, החברות מסבירות (בדוח השנתי) את ההבדל בין המס האפקטיבי שהן היו צריכות לשלם (בהינתן שיעור מס סטטוטורי) לבין המס שמשולם בפועל, ויש הרבה מאוד סיבות לפערים: הפסדים צבורים לצרכי מס, הפרשות והוצאות לא מוכרות למס, הטבות מס; מסים שונים בחברות בנות וקשורות, הכנסות שאינן חייבות במס, הסדרי מס ועוד. אלא שבנוסף לכך, יש גם פערים שנובעים פשוט מפרשנויות שונות. מסתבר שבמקרים לא מעטים, תשלומי המסים תלויים וכפופים לפרשנות של החוק ולא תמיד זה לגמרי שחור ולבן. חברות נוטות לאמץ גישה שנוחה להם (תשלומים נמוכים יותר למס הכנסה) ובפועל אחרי תקופה מסוימת, מס הכנסה עשוי לחלוק על התשלום בפועל ולדרוש תשלום נוסף (הוצאת שומה לחברה).

כשזה קורה, אז התשלומים הנוספים "נופלים" על השנה בה נקבע ההסדר (השנה בה שולם התשלום הנוסף), כך שבשנה הזו יש תשלומי מס ביתר (הוצאות המס גבוהות משמעותית), בעוד שבעבר היו תשלומי מס נמוכים יותר. המשמעות היא שבעצם הרווח שדווח בעבר היה גבוה ממה שהיה צריך להיות אלמלא התשלום בחסר למס הכנסה (והרווח בשנת ההסדר מוטה כלפי מטה בגלל התשלום העודף).

נשמע קצת מסובך, וזה עדיין לא הכל. הוצאות המס בדוח הרווח והפסד, אינן רק תשלומי המס לרשויות המס. הוצאות המס כוללות גם הפרשות למס הכנסה (שינויים במסים נדחים/ עתודה למס הכנסה), ולדוגמה - הוצאות המס כוללות (וזה פשטני מאוד) תשלומי מס של 5 מיליון שקל והפרשה (מסים נדחים) של 3 מיליון שקל - כך שסך הכל הוצאות המס בספרים יהיו 8 מיליון שקל.

ומכאן, שייתכן מצב שגם אם מס הכנסה תובע סכום נוסף, הרי שהחברה הפרישה בגין סכום זה בדוחות הכספיים בעבר, כך שבפועל בעת ההסדר עצמו זה לא יקבל ביטוי משמעותי בדוח הכספי.

עזריאלי ערערה, כיל הפרישה בדוחות

לאחרונה דיווחה קבוצת עזריאלי על שומה שקיבלה ממס הכנסה, ובמקביל הודיעה כי לא תהיה לכך השלכה גדולה על הדוחות: "רשות המסים הוציאה לחברה ולקנית השלום השקעות בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה של החברה, שומות מס לפי מיטב השפיטה", עדכנה החברה. "השומה בסך כולל של כ-170 מיליון שקל בגין השנים 2011-2014 (כולל). יצוין כי ביחס לחלקים מסכום השומה נכללת בדוחותיה הכספיים של החברה התחייבות למסים. החברה חולקת על עמדותיה של רשות המסים וסבורה בין היתר, בהסתמך על יועציה המקצועיים, כי קיימות לה טענות טובות כנגד עמדות אלה. לפיכך, פועלת החברה להגשת השגה על השומה. להערכת החברה, לא צפויה השפעה מהותית על דוחותיה הכספיים".

גם בכיל התקבלה שומה לתשלום מס בגין שנים קודמות. אצלה מדובר על 228 מיליון שקל בגין השנים 2009 עד 2011. השומה הזו התקבלה כבר לפני מספר שנים והיא נובעת מפרשנות שונה סביב הטבות המס של החברות הבנות בכיל (חוק עידוד השקעות הון). לאחרונה דיווחה כיל כי היא אינה מערערת על שומת מס הכנסה, והמשמעות היא שהיא תצטרך להפריש בדוחות הכספיים סכום נוסף של 130 מיליון שקל. כלומר, במקרה שלה לא נוצרה הפרשה מלאה בדוחות (עד כה).

קיזוז במחלוקת

חברה אחרת, קטנה יותר משתי הגדולות המוזכרות לעיל, שקיבלה לאחרונה שומה ממס הכנסה היא אס.אר. אקורד של עדי צים. במקרה של חברת נכיון הצ'קים והאשראי החוץ בנקאי, מס הכנסה מסתייג מההפסדים הצבורים (והאפשרות להשתמש בהם מול רווחים עתידיים), כפי שהיא מדווחת: "התקבלו במשרדי החברה שומות מס שלא בהסכם לפי סעיף... בגין השנים 2012 עד 2014 (כולל). אלו מבוססות בעיקרן על קביעותיו של פקיד השומה, לפיהן אין להתיר קיזוז הפסדים לצורכי מס שנצברו בחברה בסך כולל של כ-85 מיליון שקל, כנגד הכנסותיה באותן שנים. החברה, בהתבסס על הערכת יועציה המשפטיים בתחום המס, חולקת על קביעותיו של פקיד השומה וסבורה כי יש לה טענות כבדות משקל כנגד קביעות אלו, וזאת בין היתר לאור פסיקות בית המשפט העליון בנושאים דומים.

"לאור האמור לעיל, החברה בדעה כי בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה והפסיקה בנושא, יש להתיר לחברה את קיזוז ההפסדים כמוצהר על ידה. בכוונת החברה להשיג על שומות המס, בהתאם למועדים הקבועים בדין. להערכת החברה, ובהתבסס על הערכת הגורמים המקצועיים העוסקים בכך, בשים לב לטענות החברה כנגד שומות המס, וכן בשים לב לסכום ההפסדים אשר נעשה בהם שימוש, החברה אינה צופה כי לסוגיה זו קיימת השפעה מהותית על דוחותיה הכספיים".

הפוטנציאל לחיסכון במס של ההפסדים הצבורים האלו בסך 85 מיליון שקל, הוא גדול מאוד. למעשה, החברה, תיאורטית כמובן, אילו יכלה להשתמש בהפסדים האלו היתה יכולה לחסוך סדר גודל של כ-20 מיליון שקל (עד רווחים של 85 מיליון שקל היא לא היתה משלמת מס), אלא שבפועל ההפסדים הצבורים האלו לא מומשו. בפועל בשנת 2015 מומש/קוזז סך של 9 מיליון שקל של הפסד צבור, ואולי זו הסיבה שלהערכת החברה לא תהיה השפעה מהותית לעניין זה. אם כי, אם יתברר שהיא לא תוכל לממש הפסדים עתידיים - הרי שמדובר על הפסד תיאורטי משמעותי.

אלו רק כמה דוגמאות, באופן שוטף חברות מדווחות על שומות והשגות מול מס הכנסה, כשלפעמים יש לכך משמעות גדולה על דוחותיהן הכספיים.

הכותב הוא מרצה לחשבונאות, ניתוח דוחות כספיים והערכות שווי, ויועץ בתחומים אלו. בכל מקרה, אין לראות בכתבות אלה משום עצה ו/או המלצה לרכישה או למכירה של ני"ע. כל הפועל בהסתמך על המאמר ו/או על תוכנו, אחראי באופן בלעדי לכל נזק ו/או הפסד שייגרם לו

הפסד

עוד כתבות

הדס שטייף/  צילום: שלומי יוסף

חומרי החקירה שדולפים בפרשת אפי נוה: מהתקופה שהיו אצל שותפה של הדס שטייף

בדיקת "גלובס" מגלה כי מדובר בחומרים שהופקו מהמכשירים הניידים של נווה בין התאריכים 19 לדצמבר 2018 ל-23 לדצמבר 2018 ● החומרים תויקו לתיקיות עם שמות לפי נושאים ואישים חשובים, לרבות שופטים, והועברו להתקן נייד

הנשיא טראמפ ונתניהו / צילום: רויטרס Carlos Barria

טראמפ: מופתע שנתניהו וגנץ עוזבים את הקמפיין; לא נשמע כדבר הזה

נשיא ארה"ב לכתבים: "אני משוכנע שהפלסטינים יגיבו תחילה בשלילה על התכנית, אבל למעשה התכנית הזו חיובית מאוד מבחינתם" ● מכריז: נפרסם מתווה תכנית השלום לפני בואם נתניהו וגנץ לבית הלבן ● בכיר בחמאס: התכנית האמריקאית תחולל אינתיפדה חדשה

משה כחלון/ צילום:  איל יצהר

האם כחלון היה שר אוצר גרוע, או היחיד שראה את האזרחים באמת?

הבטחות הבחירות שלו - להוריד את מחיר הנדל"ן ולהילחם בבנקים לא ממש התגשמו, היחסים העכורים עם פקידי המשרד העיבו על הדרך והחברות עם הטייקון קובי מימון ריסקה את התדמית החברתית שביקש ליצור לעצמו ● האזינו לפודקאסט הצוללת

כנסיית המחלוקת בעין כרם ירושלים/ צילום:   Shutterstock

פרשנות: הבלופים של השבוע: מהאיום הביטחוני של קאסם סולימאני ועד לנזירות רוסיות כועסות

למה בכלל תקציב הביטחון צריך לגדול עכשיו, מלבד עזרה לתדמיות של נתניהו, כוכבי ובנט? ● ומדוע המחוות הנדל"ניות שנעשו עבור הנשיא פוטין בירושלים לא יתבצעו ככל הנראה? ● הבלופים הגדולים של השבוע ● פרשנות

בני גנץ, פודקאסט לשבת / איור: גיל ג'יבלי, גלובס

פרוזן פודקאסט: המלצות האזנה לסוף שבוע קר במיוחד

גם את הסופ"ש הקרוב נבלה בין שמיכת הפוך לתנור הסלילים • בכדי לחמם את הנשמה והגוף שימו אזניות ותהנו מהפודקאסטים של "גלובס" שעשו את השבוע ● האזינו

 אמרה סטודמאייר/ צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קריאייטיב

היצירתיות מאחורי התרגילים לעקוף את הרגולציה בספורט

בספורט קיימים מנגנונים מורכבים של אסדרה, שאמורים לטפל בכמעט כל תרחיש אפשרי ● אבל עם ההשקעה במועדונים ושחקנים שהולכת וגדלה - מגיעים גם גדודי רואי החשבון ועורכי הדין, שמוצאים דרך לעשות צחוק מהתקנונים 

בניין אינטל / צילום : צילום: Reuters, Ronen Zvulun

אינטל עקפה את תחזיות ההכנסות והרווח ברבעון: המניה קופצת במסחר המאוחר

פעילות השבבים לחוות השרתים דחפה את אינטל להכנסות של 20 מיליארד דולר - כמיליארד דולר מעל לתחזיות האנליסטים ● ההכנסות הרבעוניות משקפות צמיחה של 8% לעומת הרבעון המקביל, הרווח הנקי עלה ב-1% • מובילאיי סיימה את 2019 עם הכנסות של 879 מיליארד דולר וצמיחה של 26%

המלכה אליזבט ובנה הנסיך צ'ארלס/  צילום: רויטרס  Agustin Marcarian

זה לא הכס, זה הכסף: הארי ומייגן לא לבד - כמה שווים בתי המלוכה באירופה ואיפה נרשמו הסקנדלים הגדולים

פרישתם של הנסיך הארי ומייגן מרקל מחובותיהם המלכותיות והדיון על הכספים שהם צריכים לקבל (ולהחזיר) הסיטו את הווילון מעל התחום המוצנע של שוויים הכלכלי של בתי המלוכה האירופיים. איזה מלך משלם מיסים ולמי יש פטור, מי מתנהל בשקיפות ומיהם שיאני השכר?

צילום: יונתן בלום

דעה: כריך של רִיק

מה בין יום השואה ליום הפרטיות מלבד סמיכות מקרית על לוח השנה? ● דעה

תושבי סין עם מסיכות פנים / צילום: Koki Kataoka, רויטרס

וירוס הקורונה לא עוצר: בסין בונים בי"ח חדש, משרד הבריאות קורא לא לנסוע לאזור

מניין ההרוגים הרשמי בסין מווירוס הקורונה מטפס ומגיע כבר ל-26 ● בעיר ווהאן מקימים בית חולים עם אלף מיטות בשל ריבוי החולים  מקרה שני התגלה בארה"ב

37 אלף נשים בישראל דיווחו על הטרדה במקום העבודה בתוך שנה / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

הגיע הזמן לחשוף את שמות החברות שבוצעו בהן הטרדות מיניות

37 אלף נשים בישראל דיווחו על הטרדה במקום העבודה בתוך שנה ● החברות מצידן מצליחות בחסות בית המשפט למנוע את חשיפתן לאורך ההליכים המשפטיים, בטענה לפגיעה במוניטין - ומשמרות תדמית נקייה ●  "גלובס" מוביל את המאבק לחשיפת החברות המטרידות וליצירת מקומות עבודה נקיים ובטוחים יותר

נחום ביתן / צילום: שלומי יוסף

"הבשורות" של נחום ביתן: במגעים עם עדי צים לקבלת הלוואת ענק

בעל השליטה ביינות ביתן שנקלע לקשיים בישר הערב במכתב לעובדים כי בקרוב צפויות בשורות טובות לחברה. ל"גלובס" נודע כי מדובר במגעים עם חברת המימון החוץ בנקאי של עדי צים בתיווך רוסאריו קפיטל

בני גנץ / צילום: שלומי יוסף

מאחורי הזגזוג: מה גרם לבני גנץ לשנות את עמדתו בנוגע לבקעת הירדן ותוכנית השלום?

ח"כ גנץ סבר תחילה שפרסום התכנית השלום בזמן בחירות נחשב התערבות בוטה בפוליטיקה הישראלית ואף הצהיר כך, אולם לפני יומיים שינה את דעתו ● מן העובדה שגנץ שינה את דעתו אפשר היה להבין כי הוא מניח שתוכנה של התכנית אינו מזיק לו מבחינה פוליטית

הרשי פרידמן / צילום: תמר מצפי

אזורים ריט בדרך לבורסה: ביקושים של 285 מיליון שקל ממוסדיים

בהודעה לבורסה אמש עדכנה אזורים כי היא תשקיע כ-260 מיליון שקל בהון של אזורים ריט, שתונפק לפי שווי חברה של כ-220 מיליון שקל

ניתוח פלסטי הוא לא סוף הסיפור /  צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

פלסטיקאי אמריקאי שביצע הונאת ביטוח ומס בהיקף כ-4 מיליון דולר - הוסגר לארה"ב

הרופא, דיוויד מורו, שנעצר בישראל בחודש יוני 2019, ירצה בארה"ב 20 שנות מאסר, לאחר שהורשע בבית משפט פדראלי בקשירת קשר לביצוע הונאה ובדיווח כוזב בדוח מס הכנסה

אניסטון וקארל ב"תוכנית הבוקר"./ AppleTV : צילום

דעה: גם באפל מתמודדים עם קשר השתיקה

המסר ברור: אמנם יש לנו עוד הרבה לאן להתקדם כחברה, אבל התהליך הזה כבר כאן ● מי שיתנהל לפי נורמות פסולות, וזה לא משנה כמה הוא פופולרי, עשיר וחזק - ישלם את המחיר החברתי ● דעה

יו"ר כחול לבן, בני גנץ / צילום: דוברות כחול לבן, יח"צ

כחול לבן: עדיין לא החלטנו אם להיענות להזמנת הבית הלבן

בהודעת הבית הלבן אתמול נכתב ששני הצדדים כבר הסכימו לבוא, אולם בכחול לבן הבינו היום שמדובר בהפקה שנועדה לשרת את נתניהו וחוששים ממופע ראווה גדול למען ראש הממשלה המכהן אשר יציג את בני גנץ ככינור שני

7 כתבות הנדל"ן שעשו את השבוע - “רובע החדשנות” בב”ש / צילום: HQ אדריכלים

בחיפה ובב"ש מפנטזים על חדשנות ועסקת ענק לשפיר. כותרות הנדל"ן

בחיפה הציגו השבוע את תוכנית הענק "עמק החדשנות", ובבאר שבע הציגו את "רובע החדשנות", האם יימצאו תקציבים תואמים? שפיר ואוריין ניצחו ארבע קבוצות חזקות וייבנו את מרכזי הלוגיסטיקה העצומים של צה"ל ● ומחיר למשתכן יצאה לדרך בפעם העשירית

נתניהו וטראמפ בפגישתם בבית הלבן / צילום: Kevin Lamarque, רויטרס

הבית הלבן מודיע: נתניהו וגנץ יבקרו בבית הלבן בשבוע הבא

בהודעה נמסר: "ארה"ב וישראל הן שותפות חזקות וביקורו של ראש הממשלה מהווה הזדמנות לדון על סוגיות ביטחון לאומי ונושאים אזוריים"

היועץ לביטחון לאומי לשעבר של ארה"ב, ג'ון בולטון ורה"מ נתניהו בבקעת הירדן / צילום: קובי גדעון לע"מ

דעה: סיפוח? בקעת הירדן תחילה

המחלוקת בישראל ביחס לגורלם העתידי של השטחים הפכה במשך שנים למחלוקת ביחס לזכויותיהם בהווה של המתיישבים בשטחים אלה ● עד כמה מוצדק הפער המשפטי שקיים בין ערי הקו הירוק ליישובים שמחוצה לו, ומה משמעותו האמיתית של רעיון סיפוח? ● דעה