השבוע החלו העבודות להנמכת כיכר דיזנגוף שבמרכז תל אביב למפלס הרחוב. כחלק מההערכות בוצעו בימים האחרונים עבודות הכנה, הכוללות ניתוקי תשתיות והסטתן, ניתוק מזרקת "אש ומים", פירוק המעטפת החיצונית והעתקת הפסל למשכנו הזמני במתחם עירוני ברדינג, שם יישמר עד סיום העבודות.

הפרויקט כולל את הריסת הכיכר המוגבהת ובניית כיכר חדשה אשר תספק מרחב עירוני פתוח וירוק, החלפת כל התשתיות התת-קרקעיות, מים וביוב, התקנת תאורה חדשה בכל רחבי הכיכר, שיקום הכבישים, הרחבת המדרכות וחידושן, הצבת פסל אגם במרכז הכיכר וסלילת שביל אופניים. העבודות תבוצענה במספר שלבים, כאשר בכל אחד מהם יעודכנו התושבים ובעלי העסקים מבעוד מועד.

העבודות להנמכת כיכר דיזינגוף צפויות להסתיים בסוף 2017 ועלותן המשוערת כ-60 מיליון שקלים.