גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

אושר ניהול ייצוגית נגד "תמיר פישמן קרן נדל"ן" בגין ניהול רשלני

56 משקיעים ב"תמיר פישמן קרן נדל"ן" טוענים כי 4 מנהלי הקרן הבטיחו כי כספיהם יפוזרו בין מספר השקעות במזרח אירופה, אולם כל ההון שגויס הושקע בשני פרויקטים כושלים ברומניה ובהונגריה

אלדד תמיר / צילום: יונתן בלום
אלדד תמיר / צילום: יונתן בלום

בית המשפט אישר ניהול תביעה ייצוגית נגד קרן השקעה בעילה של רשלנות בניהול השקעות. שופטת המחלקה הכלכלית במחוזי בתל-אביב, דניה קרת-מאיר, אישרה בסוף השבוע ל-56 בעלי מניות בחברת "תמיר פישמן קרן נדל"ן" לנהל תביעה ייצוגית בהיקף של 120 מיליון שקל נגד החברה ומנהליה. זאת, בטענה כי התנהלותם הביאה לכך שבעלי המניות איבדו את מרבית ההון שהשקיעו ברכישת המניות.

עיקרה של התביעה מופנה נגד ארבעת המנהלים בחברה: אלדד תמיר, דניאל פישמן, מיכאל לנגר ואמיר לייבוב. באמצעות עורכי הדין יצחק אבירם וגיל דפני טוענים התובעים, ובראשם יחיאל וצביה שייביץ, כי מנהלי החברה ניצלו את החברה והפכו אותה לכלי לאיסוף כספי המשקיעים בה.

לפי הטענה, המנהלים, תוך הפרת התחייבויותיהם כלפי המשקיעים, איבדו בזמן קצר את מרבית כספי המשקיעים, בעשותם שתי עסקאות בלבד, ברומניה ובהונגריה, ושתיהן כושלות. לטענת התובעים, עסקאות אלה בוצעו ברשלנות ובניגוד להוראות ולהתחייבויות בתשקיף של החברה, ובניגוד למצגים שהוצגו למשקיעים טרם השקיעו אלה את כספם בחברה.

עוד טוענים התובעים כי המנהלים עסקו בעיקר בגביית דמי ניהול בשיעור של מיליוני שקלים בשנה מקופת החברה, כנגד אפס מעשה. "עסקינן במי שהותירו את המשקיעים בחברה מול שוקת שבורה", נטען.

הבטחה לפיזור

תחילתה של הפרשה במחצית שנת 2007, אז יצאה "תמיר פישמן קרן נדל"ן" בהנפקה של מניותיה, שלא באמצעות הבורסה. לפי הנטען, למשקיעים הפוטנציאליים נמסר כי החברה, באמצעות שיתוף-פעולה עם משקיע מקביל בקרן, תעסוק בהשקעות מפוזרות בנדל"ן במדינות היעד, באמצעות בעלי מקצוע, מומחים מן המעלה הראשונה בהשקעות נדל"ן במדינות היעד.

לפי התביעה, המצג שהוצג למשקיעים, בין היתר בחוברת תדמית, היה כי ההשקעות יבוצעו באופן שלא יותר מ-20% מסך ההון שיגויס על-ידי הקרן, יושקע בפרויקט אחד, כך שיובטח פיזור, וכן כי ההשקעות יבוצעו בעיקר במרכזי ערי הבירה של מדינות היעד.

בתביעה צוין כי השקעה של עד 20% מסך ההון בכל פרויקט מבטיחה פיזור סיכונים והקטנת החששות מנפילה בשווי ההשקעות ומושכת משקיעים פוטנציאליים שחפצים להקטין את הסיכון שבהשקעתם. לפי התביעה, המשקיעים שהסתמכו על פיזור זה, הניחו כי מדובר ב-7-10 השקעות שונות.

לפי התביעה, החברה ביצעה ברומניה ובהונגריה שתי השקעות כושלות, שחרגו כל אחת מהמגבלה להשקעה. לטענת התובעים, לא די בכך ששתי ההשקעות היו בסכומים גבוהים בהרבה מ-20% מסך ההון שגויס, הרי ששתי ההשקעות גם לא בוצעו במרכזי הבירות של הונגריה ושל רומניה. בהשקעות אלה, צוין בתביעה, אבד את מרבית הכסף של החברה.

עיכוב במסחר

עוד טוענים המשקיעים כי בחוברת התדמית ובתשקיף היה דגש לכך שהחברה תירשם למסחר בבורסה תוך 12 חודשים ממועד השלמת גיוס הכספים. זאת, כדי לאפשר לכל משקיע, תוך שנה ממועד הסגירה, למכור את המניות.

לטענת התובעים, בניגוד להתחייבות בתשקיף ובניגוד לאמור בחוברת התדמית, מנעו מנהלי הקרן את רישום מניותיה למסחר בבורסה בתוך 12 חודש ממועד הסגירה של התשקיף ודחו אותו בשנה וחצי. התוצאה הייתה, לפי הנטען, שהמשקיעים נגררו להשקעות מסוכנות וספקולטיביות בתקופה קשה, כאשר הם כלואים בחברה מבלי יכולת להיחלץ ממנה.

לפי התביעה, ערך מניות החברה קרס בתקופה שבה נמנע הסחר בהן, בפרט עקב ביצוע עסקאות הרכש הכושלות בהונגריה וברומניה. "תחילת המסחר במניות החברה, כשהתאפשרה, באיחור של שנה וחצי, הביאה מיידית לקיצוץ ערכן של המניות בלמעלה מ-70%. בתקופה זו, עד ליום 6.12.09, שבה נמנע המסחר במניות, איבדו המגרשים בהונגריה ורומניה אחוזים ניכרים מערכם... נוכח ההפסדים הכבדים שנבעו מהפרת התחייבויות שניתנו בתשקיף ומהעסקאות הכושלות שביצעו הנתבעים, הרי שבעת שהתאפשר לתובעים לסחור במניות כבר היה הדבר תיאורטי, וברור כי לא ניתן היה למצוא משקיע נבון שיסכים לרכוש מניות של חברה שכשלה לחלוטין במדיניות ההשקעה".

התובעים טוענים כי החברה ובעלי השליטה בה פעלו בחוסר תום-לב ומשיקולים זרים, כדי למנוע מהתובעים ומשאר בעלי המניות את האפשרות לסחור במניות אותן רכשו ולהקטין בכרך את נזקיהם. לדבריהם, הנתבעים היו חייבים לאפשר לכל מי שחפץ היה בכך למכור את המניות שקנה, לפחות במחיר הרכישה, בטרם שינו ודחו את מועד רישום המניות למסחר.

עוד נטען כי העסקאות שביצעה החברה היו בגדר עסקאות עם בעלי עניין, כאשר המנהלים הם בעלי העניין, הן בחברה והן במשקיע המקביל, והעסקאות בוצעו בלי שהתקבלו האישורים המחייבים לכך מהמוסדות המתחייבים בחברה.

תשתית ראייתית

הנתבעים טענו מנגד כי השקעה אינה נבחנת בחוכמה שלאחר מעשה, לאחר קריסת ההשקעה, אלא בזמן אמת. לדבריהם, החברה הצהירה מראש שבכוונתה להשקיע בהשקעות שהן מסוכנות ואף ספקולטיביות, אך למרבה הצער, עקב משבר הנדל"ן העולמי, ובפרט במזרח אירופה, הסיכון התממש.

"המבקשים לאשר ייצוגית מתעלמים מתוצאותיה הקשות של הקטסטרופה שפקדה את שווקי המניות והנדל"ן העולמיים בכלל, ובמזרח אירופה בפרט", טענו הנתבעים.

בעדותו בבית המשפט הדגיש אחד ממנהלי הקרן את המשבר העולמי ואמר: "זה מראה לך איזה קרקע טובה קנינו. מה לעשות שמה שקרה זה כשל שוק".

השופטת קרת-מאיר אישרה את ניהול הייצוגית, כשהיא מקבלת את מרבית טענות המשקיעים. לדבריה, "בתשקיף של החברה אין ולו סעיף אחד בו נאמר מפורשות כי השקעה בנדל"ן במדינות מזרח אירופה היא השקעה ספקולטיבית, וכי המשקיעים עלולים לאבד את כל כספם".

בנוסף היא דחתה את טענות מנהלי החברה כי המשבר העולמי הוא שגרם לנזק למשקיעים, כשהיא קובעת כי אין לטענה זו "בסיס ראייתי".

השופטת קבעה כי "קיימת תשתית ראייתית לטענה, לפיה מיקום הפרויקט של החברה בהונגריה היה בניגוד למדיניות ההשקעה שהותוותה בתשקיף, בדוחות הכספיים ובפרסומים נוספים". יתרה מזאת, לדבריה, "יש אף בסיס לכאורי למסקנה כי החברה ומנהליה הסתירו את המיקום המדויק של הפרויקט מבעלי המניות".

בית המשפט קבע גם כי "עולה לכאורה כי העסקאות בהונגריה וברומניה היו פעולות מהותיות, חריגות, עסקאות בעלי עניין הנגועות בניגוד עניינים. לכן, בהתאם להוראות חוק החברות, נדרש אישור מיוחד של 3 אורגנים שונים: ועדת ביקורת, דירקטוריון ואסיפת כללית. אולם, ההשקעות אושרו על-ידי הדירקטוריון והוועדה המייעצת בלבד. לפיכך, ניתן לומר כי קמה תשתית ראייתית מספקת בדבר ביצוע עסקאות מהותיות וחריגות בניגוד עניינים עם בעלי עניין".

בנוסף, השופטת פסקה כי בשלב זה של הדיון העמידו המשקיעים תשתית ראייתית ראשונית מספקת גם לטענותיהם בעניין התנהלות הנתבעים בקשר לרישום המניות למסחר.

עוד כתבות

הנשיא דולנד טראמפ והנשיא ברק אובמה בטקס מינויו של טראמפ לנשיא בינואר 2016 / צילום: רויטרס

היועץ החדש לביטחון לאומי בבית הלבן: השווה בעבר את טראמפ לאובמה

● רוברט אובראיין, שהנשיא מינה אותו לתפקיד אתמול, אמר על המועמד טראמפ ב-2016, בפריימריס של המפלגה הרפובליקאית: הוא קרוב יותר להשקפת העולם של אובמה כלפי ישראל מאשר להשקפת ה'בייס' הרפובליקאי ● ג'ון בולטון, היועץ הקודם, תוקף את טראמפ: ההתקפה על סעודיה נובעת מחולשת הנשיא, שלא הגיב על התקפה איראנית קודמת

עינת קליש רותם / צילום: רמי זרנגר

עיריית חיפה תקצץ זכויות תמ"א 38 בעיר; מגבשת מדיניות עירונית חדשה

בדיקה שנעשתה בעיריית חיפה הראתה כי אם תיושם התמ"א - יתווספו לעיר 15 אלף יחידות דיור, והתשתיות יקרסו ● המדיניות החדשה תכלול מתן זכויות בנייה גדולות לאורך צירים מרכזיים וצמצום זכויות בתוך השכונות

קורא בעיתון גלובס / צילום: איל יצהר

משני צידי התקשורת, תפקידה הוא הוגנות לפני הכול

תפקידה המרכזי של העיתונות הוא דיווח הוגן, מקצועי ואחראי - ולא לשמש מכשיר לאיחוד חברתי על חשבון הצגה נכונה של עובדות • תגובה למאמרה של אלונה בר און ● דעה

שי באב"ד/ תצלום: ליאור מזרחי

באב"ד, לא מה שחשבתם: מה מנכ"ל האוצר חושב על יוקר המחיה בארץ ועל יצוא קנאביס מקומי

וגם: מי הגיעו לערב פתיחת העונה של התיאטרון הקאמרי?

העובדים שמניעים את תכנון והנדסת העיר / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

למה מחלקות ההנדסה בעיריות ננטשות ומתרוקנות מעובדים?

יו"ר איגוד מהנדסי הערים היוצא, אבנר אקרמן, מתריע מפני פרישה נרחבת של בעלי מקצוע ותיקים ובעלי ניסיון

האדריכל מידד גנדלר, משרד V5, / צילום: מוריה כהן

איך משווים את כמות העוסקים בספורט בישראל לרמת שאר העולם?

האדריכל מידד גנדלר ממשרד V5 אדריכלים חושב שצריך להגדיל דרמטית את היצע מתקני הספורט בארץ ● "הנושא של תרבות הפנאי, הספורט והפעילות הגופנית הוא שווה-ערך בעיניי לשעת לימוד של ילד"

נבחרת ישראל / צלם: שלומי יוסף

רייטינג נמוך ועלויות בשמיים: משדר הספורט שכולנו משלמים עליו

רק 3% מהאוכלוסייה צופים במשחקי נבחרת ישראל בכדורגל המשודרים בערוץ הציבורי, אך תאגיד השידור ממשיך לשלם כ-850 אלף שקל לכל משחק ● הגיע הזמן שמדינת ישראל תתקדם ותאפשר שידורי של משחקי הנבחרת בערוצים המסחריים ● פרשנות

בריקל קי במיאמי / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

המשקיעים הזרים מוכרים נדל"ן אמריקאי, אך במיאמי המשרדים בפריחה

בניית שטחי משרד במיאמי הגיעה לרמה הגבוהה ביותר מאז 2009

השופטת ורדה וירט לבנה/ צילום: אוריה תדמור

יובל לבתי הדין לעבודה: יותר זכויות לעובדים, יותר שקיפות ביחסי העבודה, פחות הפליה

השבוע מציינת מערכת המשפט 50 שנה להקמת בתי הדין לעבודה • מומחי משפט מסכמים את ההישגים ומשרטטים את האתגרים - אך חלוקים בשאלה: האם בתי הדין מוטים לטובת העובדים או המעסיקים

הבורסה בתל אביב/ צילום: איל יצהר

מגמה חיובית בתל אביב; מניות הנדל"ן בולטות בעליות

עליות באמות ובנכסים ובניין בעקבות העסקה למכירת 50% מקניון קריית אונו ● אופקו מאבדת 4% ● שיעור האבטלה עלה באוגוסט ל-3.8% ● הריבית בלונדון נותרה ללא שינוי ● הפד הוריד ריבית ב-0.25%, בפעם השנייה מאז המשבר של 2008

מורדות משואה / צילום: נרדי גרין

אמא, תראי ג’ירפה: מאות דירות ייבנו בגבעות שצמודות לגן החיות התנ"כי בירושלים

התוכנית תרחיב את שכונת גבעת משואה לכיוון גן החיות • אישור התוכנית ארך כתשע שנים לאור מאות התנגדויות שהוגשו נגדה על רקע פגיעה אפשרית בחיות • השכונה תכלול דירות קטנות וכן דיור בר-השגה

מוחמד ג'וואד זריף, שר החוץ האיראני / צילום: shutterstock

שר החוץ האיראני: אם נותקף - תפרוץ מלחמה כוללת

בראיון לרשת CNN אמר שר החוץ של איראן ג'וואד זריף: "האמירה הזו מעידה על כוונותינו להגן על ארצנו, אנחנו לא ניזום מהלך התקפי, אבל לא נהסס לפעול בכל הכוח להגן על אדמתינו"

ריבלין, נתניהו וגנץ באזכרה של הנשיא לשעבר פרס / צילום: לע"מ

ריבלין בטקס האזכרה לשמעון פרס ז"ל: "אעשה כל שביכולתי על מנת למנוע מערכת בחירות נוספת"

נשיא המדינה בטקס האזכרה לנשיא פרס ז"ל: "גודל השעה מחייב אותנו להתכנס מהר ככל הניתן, מיד כשנבין את תמונת הקולות הסופית, על מנת לחתור להקמתה של ממשלה" ● ריבלין הוסיף כי האחריות מוטלת בעיקר על העומדים בראש שתי המפלגות הגדולות

פרופ’ דפנה קריבן/ צילום: שלומי יוסף

עלייתו של השכיר היזם: בעל חזון ולא מתכוון לפתוח עסק משלו

פרופ' דפנה קריב, החוקרת אקוסיסטם של יזמות, מצביעה על תופעה חדשה: יזמות פנים-ארגונית, שמאפשרת גם לשכירים לממש את הלהט היזמי שלהם ● בראיון ל"גלובס" היא מסבירה מדוע כדאי לחברה להעמיד לרשות עובדיה סוללה של מנטורים ולשתף פעולה עם אקסלרטורים

יו"ר הפד, ג'רום פאואל / צילום: KEVIN LAMARQUE, רויטרס

בפעם השנייה מאז המשבר הפיננסי של 2008: הפד מוריד ריבית; רומז על QE

בהמשך להורדת הריבית בחודש יולי האחרון, ובהתאם לציפיות השוק, הפד מוריד את הריבית ● לגבי המשך השנה, הפד לא צופה הורדה נוספת של הריבית, וחושף חילוקי דעות בין חברי ועדת השוק הפתוח ● טראמפ ממהר לתקוף בטוויטר ● פאוול: "לא צופים מיתון"

שלטי המפלגות, בחירות 2019, מועד ב' / צילום: שני אשכנזי, גלובס

הדיווח, התדרוך וההצהרה: שלושה אירועים שלא קרו בבחירות - אבל אמרו לכם שכן

הדיווחים שלא היו, התדרוך שלא התקיים וההצהרה של ראש הממשלה שלא קרתה ● בדקנו לעומק ● המשרוקית של גלובס

אדם נוימן / צילום: שאטרסטוק

הסיפור המוזר על אדם נוימן וקופסת דגני הבוקר שמלאה בקנאביס

בכתבת פרופיל מקיפה ב"וול סטריט ג'ורנל" מתואר אורח חייו הססגוני של אדם נוימן, אך גם מועלים סימני שאלה ביחס להתנהלותו העסקית ● נוימן מתואר כבעלים פרוע אך גם כבעל יכולות לסחוף משקיעים

בני גנץ / צילום: שלומי יוסף

בני גנץ בישיבה ראשונה: אקים ממשלת אחדות רחבה וליברלית בראשותי

את הדברים אמר גנץ בישיבת הח"כים הראשונה של רשימת כחול לבן לאחר הבחירות לכנסת ה-22 ● לפיד: "נתניהו לא מוכן לקבל את תוצאות הבחירות. בן אדם אחד מונע הקמת ממשלת אחדות ליברלית"

יורם טורבוביץ/ צילום: יוסי כהן

האיש שתמיד יודע איפה מרוחה החמאה: הכירו את יורם טורבוביץ', שינהל את המו"מ מטעם כחול לבן

לאחרונה טורבוביץ' התמודד על תפקיד יו"ר בנק לאומי, אך נפסל ע"י בעלי מניות זרים בשל זיקתו ללווים הגדולים במשק ● לצד טורבוביץ' חברים בצוות הלל קוברינסקי, יועצו ומקורבו של לפיד, היועץ האסטרטגי שלום שלמה, המקורב אף הוא ללפיד, וכן הוד בצר וישראל בכר, שנחשבים מקורבים לגנץ

קבוצות רכישה / צילום: Shutterstock

החלת חוק מכר דירות על קבוצות רכישה – לא נכון ולא חוקי

הממונה על חוק המכר שואף להחיל את החובות שבחוק המכר על מארגני קבוצות רכישה, אולם הצעת החוק בעניין הקבוצות מעלה מנגנון נכון וצודק יותר ● דעה