גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

תושבים חוזרים? כיצד תנצלו את זכויות המס המגיעות לכם

מי נחשב תושב חוזר לעניין מס הכנסה? מה ההבדל בין תושב חוזר רגיל לבין תושב חוזר ותיק? מהי שנת הסתגלות? ואילו הטבות במס מגיעות למחזיקים במעמד?

ג'נט סורי / צילום: אודי מוצני
ג'נט סורי / צילום: אודי מוצני

*** הכתבה בשיתוף לשכת יועצי המס

ממשלת ישראל מעודדת את שיבתם של ישראלים לארץ על ידי מתן הקלות ופטורים מסוימים. הקלות נוספות ניתנות הן דרך משרד הקליטה והן באמצעות המוסד לביטוח לאומי. במאמר זה אתן סקירה מקיפה על היבטי המס של תושב חוזר, זכויותיו וחובותיו כלפי רשות המיסים בישראל.

ההחלטה לחזור לישראל היא החלטה מורכבת, שבבסיסה שיקולים רבים וביניהם השלכות המס מעצם המעבר מתושב חוץ לתושב ישראל, שעלולות להוות חסם בפני תושב החוץ. מתוך כוונה להסיר חסם זה החליטה רשות המיסים בישראל לתת תמריץ לכל מי ששוקל לשוב ארצה.

תיקון 168 לפקודת מס הכנסה, אשר פורסם ביום 19 בספטמבר 2008, מרחיב את הפטורים ממס ומדיווח לתושבים חוזרים ולעולים חדשים בגין הכנסות ונכסים מחוץ לישראל. מטרתו היא לחזק את ההון האנושי על ידי החזרת תושבי ישראל לשעבר לארץ, וכמו כן לעודד משקיעים זרים בעלי הון להשקיע בישראל.

אז מי נחשב לתושב חוזר לעניין מס הכנסה? מה ההבדל בין תושב חוזר רגיל לבין תושב חוזר ותיק? מה היא שנת הסתגלות ואילו הטבות במס מגיעות לכם? כל מה שאתם צריכים לדעת כדי להפיק את המיטב מזכויות המס שלכם במעבר חזרה לארץ.

מיהו תושב חוזר רגיל לעניין מס הכנסה?

תושב חוזר רגיל הוא כל מי ששב לישראל לאחר שחדל להיות תושב ישראל בשל מגורים בחו"ל במשך 6 שנים, זאת בתנאי שחזר לישראל אחרי 1.1.2009. כל מי ששב לישראל לפני שנת 2009 היה עליו לשהות בחו"ל 3 שנים בלבד כתושב חוץ.

מי נחשב תושב חוזר ותיק?

תושב חוזר ותיק הוא אדם ששב לישראל לאחר ששהה בחו"ל במשך לפחות 10 שנים. בנוסף גם מי ששב לישראל בשנים 2007 ,2008 ו-2009 ייחשב גם כתושב חוזר ותיק במידה והיה תושב חוץ במשך 5 שנים רצופות לפחות (במקום 10 שנים). הקלה זו ניתנה במטרה ליצור חלון הזדמנויות למי ששהה בחו"ל מספר שנים מועט ומעוניין לחזור לישראל מבלי להמתין לתום 10 שנים.

הקלות במס לתושב חוזר רגיל

תושב חוזר רגיל זכאי לפטור ממס במשך 5 שנים מהמועד שבו חזר לישראל על הכנסותיו הפאסיביות בלבד, כגון, ריבית, דיבידנד, קצבה, תמלוגים ודמי שכירות מנכסים שרכש בחו"ל לפני חזרתו לישראל, דהיינו, בתקופת שהותו בחו"ל. יודגש כי הכנסה משכר עבודה או מעסק מחו"ל מחוייבת במס רגיל. סייג אחד לאמור לעיל, תושב חוזר רגיל יהיה זכאי לפטור גם על פיקדון במטבע חוץ בבנק בארץ למשך 5 שנים. ישנים מספר תנאים לצורך קבלת הפטור, בין היתר, אם מדובר בסכומי כסף שנוצרו בתקופת שהותו מחוץ לישראל.

כמו כן, תושב חוזר רגיל זכאי לפטור ממס למשך 10 שנים על רווח הון ממכירת נכסים בחו"ל שנרכשו בתקופת שהותו בחול. אם ימכרו הנכסים בתום 10 שנים יערך חישוב לינארי, כלומר חישוב חלקי.

הקלות במס לתושב חוזר ותיק

תושב חוזר ותיק זכאי לפטור ממס במשך 10 שנים מהמועד שבו חזר לישראל, על הכנסותיו מכל מקור שהופקו או נצמחו מחוץ לישראל או שמקורם בנכסים מחוץ לישראל. הפטור חל גם על נכסים שנרכשו לאחר החזרה לישראל, בעוד שלפני תיקון החוק בשנת 2008 הכנסות מנכסים מחוץ לישראל שנרכשו לאחר החזרה לישראל היו חייבות במס. יחד עם זאת, במסגרת התיקון נקבע סייג לגבי הכנסות מנכס המתקבל במתנה לאחר החזרה לישראל .כלומר, הכנסות מנכס שהוענק במתנה לאחר החזרה לארץ יהיה חייב במס. לעומת זאת, הכנסות מנכס המתקבל בירושה יהיו פטורים ממס.

במקרים בהם אותו תושב חוזר הפיק הכנסה מ"פעילות מעורבת", כלומר פעילות שחלקה בוצעה בישראל וחלקה בחו"ל, הוא יוכל לקבל פטור ממס על חלק מההכנסה שהופקה בחו"ל. על החלק שהופק בישראל לא יחול הפטור והוא יחויב במס. מקרה נפוץ בהקשר זה הוא כשתושב חוזר ותיק עובד אצל מעסיק זר ועבודתו מתבצעת חלקה בישראל וחלקה מחוץ לישראל. או אז, הוא יהיה רשאי לערוך חישוב יחסי לפי ימי העסקים בהם שהה מחוץ לישראל ביחס לכלל ימי העסקים בשנה. יודגש כי במניין ימי העסקים לא יילקחו בחשבון חופשות ונסיעות פרטיות.

כמו כן, תושב חוזר ותיק פטור מהגשת דוח שנתי למס הכנסה למשך 10 שנים ממועד חזרתו לישראל וזאת במידה ולא הפיק הכנסות המחייבות דיווח בישראל ובתנאי שאינו מחזיק מעל 10% מניות בחברה ישראלית. במידה ואותו תושב חוזר ותיק חייב להגיש דוח בישראל הוא ראשי שלא לדווח על הכנסותיו המופקות בחו"ל מעצם היותן פטורות ממס. בנוסף באם נדרש להגיש הצהרת הון, גם כאן לא תחול עליו חובת דיווח על נכסים ורכוש המצויים מחוץ לישראל. כל זאת, כאמור, לתושבים שחזרו לישראל החל מ- 1.1.2007.

זאת ועוד, קיים פטור על הכנסות הוניות, כלומר תושב חוזר ותיק נהנה מפטור ממס על רווח הון ממכירת נכסים מחוץ לישראל, אם נמכרו תוך 10 שנים מיום חזרתו לישראל וללא קשר למועד רכישת הנכסים. הכוונה היא, פטור מרווח הון על נכסים שנרכשו ונמכרו לאחר ששב לישראל. גם כאן באם ימכרו נכסים בתום 10 שנים יערך חישוב יחסי.

מה היא שנת הסתגלות?

במסגרת הרחבת החוק שצוין לעיל, נקבע מנגנון המעניק אפשרות לתושב החוזר להמשיך להיחשב תושב חוץ במשך שנה אחת ממועד חזרתו. על מנת ליהנות מהטבה זאת על התושב החוזר להודיע למשרד הקליטה על כוונתו ליישם מנגנון זה בתוך 90 יום מיום הגעתו לישראל. ההודעה נעשית על ידי טופס המיועד לכך, אותו ניתן להוריד מאתר רשות המיסים.

יודגש כי תעודת תושב המוענקת על ידי משרד הקליטה אינה מסדירה את מעמד התושב החוזר ואינה קובעת אם הוא יוגדר כתושב חוזר, או כתושב חוזר ותיק לעניין מס הכנסה. לכן רצוי לפנות ליועץ מס המתמחה בתחום בכדי לקבל יעוץ כנדרש.

*** הכותבת היא יועצת מס, מתמחה במיסוי בינלאומי ובליווי לקוחות תושבי ישראל בעלי אזרחות אמריקאית.

*** המאמר אינו תחליף לייעוץ מקצועי ספציפי.

עוד כתבות

רחפן של איירובוטיקס / צילום: יוני בן חיים

שיתוף פעולה חדש של איירובוטיקס יפעל למיגור מחלת המלריה באפריקה

חברת הרחפנים הישראלית חתמה על הסכם מחייב עם חברת "זזאפ מלריה", שמפתחת תוכנה מבוססת בינה מלאכותית לטיפול במקווי מים עומדים ● המערכת של איירובוטיקס תספק מידע גיאוגרפי אווירי במדינת סאו טומה ופרינסיפה שבאפריקה

חיסונים לקורונה. בשם השאיפה ליעילות ולהגינות יש צורך שסרבני חיסונים ישלמו דמי ביטוח בריאות יותר גבוהים / צילום: Shutterstock, Jeppe Gustafsson

מניות חברות חיסוני הקורונה זינקו, בעוד שהשווקים נפלו

גילוי המוטציה החדשה של הקורונה "מחזיר לשולחן" את החשש מהשלכות הקורונה, אחרי שבשבועות האחרונים הדיון בשווקים עסק באינפלציה הגוברת ובסוגיית גובה הריבית

משאית בהודו מובילה את החיסונים של אסטרהזניקה / צילום: Reuters, DANISH SIDDIQUI

"הבנו שאף פעם לא נחיה בעולם ללא מגפה, אלא רק בהפוגה, וכולם צריכים להיות מוכנים"

אחרי חיסון שהפך לאחד הנפוצים בעולם השלישי, פיתחה אסטרהזניקה נוגדן למניעת קורונה המבסס אותה כשחקנית משמעותיות בתחום המחלות הזיהומיות ● המנהל הרפואי של החברה מסביר למי המוצר מיועד, מדוע תמחור החיסון משתנה ואיך הוא מתכוון להפוך צוות שהוקם בזמן חירום לחטיבה שנערכת למגפות עתידיות

רמי לוי / צילום: שלומי יוסף

המוסדיים כופפו את רמי לוי: מפחית את תקרת דמי השכירות ומקפיא את שכרו

צומצמה העלאת מחיר המקסימום של דמי השכירות החודשיים בנכסים שהרשת שוכרת מבעל השליטה לכ-11%, במקום העלאה מתוכננת של עד 20%

אליקה מרחבי / צילום: יוסי צבקר , יח''צ

משרד הפרסום זרמון זכה בתקציב אוניברסיטת בן גוריון בהיקף 3 מיליון שקל

התקציב טופל בשנים האחרונות בגיתם BBDO ● הפרסום לאוניברסיטת בן גוריון יתרכז בבניית המיתוג מחדש שיבליט את היתרונות של אוניברסיטה בכלל ושל בן גוריון בפרט על פני אלטרנטיבות ההכשרות הרבות שצצות בעולם החדש

הישראלים ביצעו במהלך יום שישי עסקאות אשראי בסכום כולל של 1.125 מיליארד שקל / אילוסטרציה: Shutterstock, William Potter

באילו אפליקציות הישראלים השתמשו הכי הרבה בבלאק פריידיי?

האפליקציות המובילות בשימוש בסופ"ש האחרון היו זארה, אסוס ואמזון ● וגם: הקניות בבתי העסק צמחו ב-113 מיליון שקל, עלייה של 22.3% לעומת יום הקניות המבוקש בשנה שעברה, בעוד הקניות אונליין באתרים בארץ צמחו בכ-70 מיליון שקל

מוטי לוין, מנכ''ל קבוצת חיפה / צילום: יח''צ

קבוצת חיפה תקים פרויקט אנרגיה סולארית במפעלה שבמישור רותם

קבוצת חיפה (חיפה כימיקלים לשעבר) חתמה על מזכר הבנות יחד עם משק אנרגיה לפרויקט סולארי (PV) בהספק של 45 מגהוואט, שיכלול גם מתקן לאגירת אנרגיה

שר האוצר אביגדור ליברמן / צילום: יוסי זמיר

הצעת החוק שתחסוך 700 מיליון שקל למעסיקי עובדים זרים אושרה בוועדת השרים לענייני חקיקה ותעבור לאישור הכנסת

אובדן ההכנסות הצפוי של המדינה מביטול ההיטלים על העסקת עובדים זרים נאמד בכ-700 מיליון שקל בשנה ● עם זאת, המהלך עשוי להקל במעט את יוקר המחייה בישראל ● לפי החוק הקיים, מעסיק של עובד זר חייב לשלם למדינה היטל בשיעור של 15-20 אחוזים בהתאם לענף שבו מועסק העובד

משה ממרוד, זוהר לוי וצחי נחמיאס / צילום: סיון פרג', יח''צ, ורד פיצ'רסקי

גם צחי נחמיאס וזוהר לוי ברשימה: 20 יזמים שהפכו השנה למיליארדרים, ולא מהייטק

הגאות בשוק המניות הפכה עשרות יזמים מקומיים הפועלים בתחומים מסורתיים למיליארדרים "על הנייר"● החל מאקירוב, דמרי, נחמיאס וחץ בנדל"ן, דרך רמי לוי במזון וממרוד במזגנים, ועד אגמון ברכב, פתאל בתיירות והאחים שפירא בתשתיות - כולם יזמים שבנו את העסק במו ידיהם

חשש בבריטניה מההווריאנט החדש של נגיף הקורונה, אומיקרון / צילום: Associated Press, Matt Dunham

גובר החשש באירופה: הגבלות על טיסות, סגר חלקי ועוצר לילי

בעקבות גילוי מקרים באירופה של הווריאנט החדש של נגיף הקורונה, אומיקרון, הממשלות ביבשת מגיבות ● בהולנד הודיעו הרשויות על סגר חלקי, בבריטניה תושב חובת לבישת המסכה בתחבורה הציבורית ובחנויות סגורות החל מהשבוע הקרוב, וברוב המדינות ישנן הגבלות חדשות על טיסות

חיסון קורונה. עדיין לא נערכה הבדיקה שבה מפגישים את הוריאנט במעבדה עם נוגדני מחוסנים בחיסונים השונים / צילום: Associated Press, נואה ברגר

האומיקרון קטלני פחות? תרחיש אופטימי אפשרי שעדיין אין לו בסיס משמעותי

התסמינים של אומיקרון נראים קצת שונים מאלה של הוריאנטים הקודמים, אך אנחנו עדיין לא בטוחים מה המשמעות של ההבדלים האלה

סוחר בבורסת ניו יורק ביום שישי האחרון / צילום: Associated Press, Richard Drew

האם יש הצדקה לפאניקה בשווקים, והיכן אפשר למצוא נקודות של אור

אם יש שיעור שאפשר ללמוד מימי מרץ 2020, תחילת משבר הקורונה, הוא שהבנקים המרכזיים יעשו הכול על מנת למנוע קריסה ● השאלה כמה כדורים נותרו בתחמושת, בעוד השלכות התמיכה האגרסיבית עלולות להביא להתפרצות אינפלציונית

עמיר פרץ / צילום: שלומי יוסף

הממשלה אישרה את מינוי עמיר פרץ ליו"ר התעשייה האווירית

ועדת המינויים התנגדה למינוי של פרץ, אלא שגנץ החליט בכל זאת לקדם את מינויו ● לפני הישיבה נשלחה לשרים חוות-דעתו של היועץ המשפטי לממשלה המגבה את גנץ וכן חוות-דעת דומה של היועצת המשפטית במשרד הביטחון ● שתי חוות-הדעת הללו מצטרפות לחוות-דעת חלופית שהגיש פרץ, בה נכתב: "למיטב הבנתנו נפלו שגגות בהמלצות הוועדה"

תל אביב / צילום: Shutterstock, Aleksandar Todorovic

ביטולים ועוצר הזמנות: ענף התיירות והתעופה חוזר עשרה צעדים לאחור

בהתאחדות המלונות מעריכים כי אובדן ההכנסות של ענף מלונות התיירות הנכנסת כתוצאה מסגירת השמיים נאמד בכחצי מיליארד שקל בחודש, ומבקשים סיוע מיידי ● נשיא ההתאחדות הטרי, אבי ניסנקורן: "מודל הפתיחה-סגירה גורם נזק רב למלונות"

חיסון לקורונה / צילום: רפי קוץ

הידבקות בקורונה או חיסון: מה מביא לחסינות גבוהה יותר?

גוברות העדויות לכך שהידבקות מספקת הגנה לא פחותה משל חיסונים, מה שגורם לחלק מהמומחים להציע על גישה מדורגת יותר להכרח להתחסן ● דבר אחד בטוח: החיסונים הרבה יותר בטוחים ומהווים אסטרטגיה אמינה יותר להשגת חסינות, בהתחשב בסיכונים של מחלה קשה או מוות בגלל הידבקות

ראש הממשלה נפתלי בנט ושר החוץ יאיר לפיד / צילום: מארק ישראל סלם - הג'רוזלם פוסט

קבינט הקורונה אישר: בידוד לחוזרים מחו"ל ואיסור כניסת זרים

קבינט הקורונה התכנס אמש ואישר מספר צעדים לנוכח חששות זן האומיקרון החדש ● בין ההצעות שאושרו: סגירת הכניסה לתיירות זרה לשבועיים וצמצום מתווה התו הירוק מ-100 ל-50 איש

שונית האלמוגים באילת. ''ערכי טבע וסביבה כמו נוף, אוויר נקי, מים נקיים, מגוון ביולוגי - הם 'מוצרים' בעלי ערך רב אך ללא מחיר בשוק'' / צילום: Shutterstock, yeshaya dinerstein

כמה מוכנים הישראלים לשלם כדי לא לקיים את הסכם שינוע הנפט של קצא"א?

בדיקה שהתבצעה באוניברסיטת רייכמן ותוצג מחר בפני ועדת הפנים והגנת הסביבה בכנסת, מטילה ספק בטענות משרד האוצר וקצא"א בנוגע לתועלת הכלכלית שתצמח לאזרחי ישראל כתוצאה מקיום הסכם שינוע הנפט ● לפי הבדיקה, הציבור מוכן לשלם סכום חד פעמי של כ-1.7 מיליארד שקלים כדי לשמור על מפרץ אילת מפני זיהום נפט

מתחם דרום גלילות / הדמיה: מזור פירשט

"העיקר הם עושים יח"ד": מי נגד מי בקרב על תכנון פי גלילות

תוכנית הבנייה בגלילות הועברה לוותמ"ל חרף התנגדות נחרצת מצד ראשי הערים תל אביב ורמת השרון, ומצד משרדי התחבורה והגנת הסביבה. רון חולדאי: "לקחו תוכנית על הפנים והעבירו אותה לוותמ"ל, שידוע ביכולות התכנון המופלאות שלו. אין להם מושג מה זה עירוניות"

ישראלים בנתב''ג / צילום: מיכל רז חיימוביץ

אפקט האומיקרון: ספק אם הממשלות ימהרו לחלק שוב כסף לאזרחים

ירידות בשווקים הפיננסים בעולם בעקבות אי-ודאות סביב הווריאנט החדש של הקורונה התגלגלו גם לישראל ● המומחים טוענים כי האופן שבו המדינות יגיבו למצב ובמקביל המהירות שבה יתברר אם קיים חיסון יעיל למוטציה - הם אלו שיקבעו את עומק הפגיעה בכלכלה והאם טלטלה נוספת בדרך

דובי שנידמן, מנכ''ל ריטיילורס / צילום: נמרוד גליקמן

ריטיילורס הכפילה את ערכה מההנפקה; לאומי והמנכ"ל מממשים

בימים האחרונים חדלה לאומי פרטנרס מלהיות בעלת עניין בריטיילורס, אחרי שמכרה מחוץ לבורסה נתח של כ-3% מהון החברה תמורת כ-120 מיליון שקל ● מנכ"ל ריטיילורס, דובי שנידמן, מכר כ-1% ממניות החברה תמורת כ-45 מיליון שקל, בתנאים דומים למכירה של לאומי פרטנרס