גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

תושבים חוזרים? כיצד תנצלו את זכויות המס המגיעות לכם

מי נחשב תושב חוזר לעניין מס הכנסה? מה ההבדל בין תושב חוזר רגיל לבין תושב חוזר ותיק? מהי שנת הסתגלות? ואילו הטבות במס מגיעות למחזיקים במעמד?

ג'נט סורי / צילום: אודי מוצני
ג'נט סורי / צילום: אודי מוצני

*** הכתבה בשיתוף לשכת יועצי המס

ממשלת ישראל מעודדת את שיבתם של ישראלים לארץ על ידי מתן הקלות ופטורים מסוימים. הקלות נוספות ניתנות הן דרך משרד הקליטה והן באמצעות המוסד לביטוח לאומי. במאמר זה אתן סקירה מקיפה על היבטי המס של תושב חוזר, זכויותיו וחובותיו כלפי רשות המיסים בישראל.

ההחלטה לחזור לישראל היא החלטה מורכבת, שבבסיסה שיקולים רבים וביניהם השלכות המס מעצם המעבר מתושב חוץ לתושב ישראל, שעלולות להוות חסם בפני תושב החוץ. מתוך כוונה להסיר חסם זה החליטה רשות המיסים בישראל לתת תמריץ לכל מי ששוקל לשוב ארצה.

תיקון 168 לפקודת מס הכנסה, אשר פורסם ביום 19 בספטמבר 2008, מרחיב את הפטורים ממס ומדיווח לתושבים חוזרים ולעולים חדשים בגין הכנסות ונכסים מחוץ לישראל. מטרתו היא לחזק את ההון האנושי על ידי החזרת תושבי ישראל לשעבר לארץ, וכמו כן לעודד משקיעים זרים בעלי הון להשקיע בישראל.

אז מי נחשב לתושב חוזר לעניין מס הכנסה? מה ההבדל בין תושב חוזר רגיל לבין תושב חוזר ותיק? מה היא שנת הסתגלות ואילו הטבות במס מגיעות לכם? כל מה שאתם צריכים לדעת כדי להפיק את המיטב מזכויות המס שלכם במעבר חזרה לארץ.

מיהו תושב חוזר רגיל לעניין מס הכנסה?

תושב חוזר רגיל הוא כל מי ששב לישראל לאחר שחדל להיות תושב ישראל בשל מגורים בחו"ל במשך 6 שנים, זאת בתנאי שחזר לישראל אחרי 1.1.2009. כל מי ששב לישראל לפני שנת 2009 היה עליו לשהות בחו"ל 3 שנים בלבד כתושב חוץ.

מי נחשב תושב חוזר ותיק?

תושב חוזר ותיק הוא אדם ששב לישראל לאחר ששהה בחו"ל במשך לפחות 10 שנים. בנוסף גם מי ששב לישראל בשנים 2007 ,2008 ו-2009 ייחשב גם כתושב חוזר ותיק במידה והיה תושב חוץ במשך 5 שנים רצופות לפחות (במקום 10 שנים). הקלה זו ניתנה במטרה ליצור חלון הזדמנויות למי ששהה בחו"ל מספר שנים מועט ומעוניין לחזור לישראל מבלי להמתין לתום 10 שנים.

הקלות במס לתושב חוזר רגיל

תושב חוזר רגיל זכאי לפטור ממס במשך 5 שנים מהמועד שבו חזר לישראל על הכנסותיו הפאסיביות בלבד, כגון, ריבית, דיבידנד, קצבה, תמלוגים ודמי שכירות מנכסים שרכש בחו"ל לפני חזרתו לישראל, דהיינו, בתקופת שהותו בחו"ל. יודגש כי הכנסה משכר עבודה או מעסק מחו"ל מחוייבת במס רגיל. סייג אחד לאמור לעיל, תושב חוזר רגיל יהיה זכאי לפטור גם על פיקדון במטבע חוץ בבנק בארץ למשך 5 שנים. ישנים מספר תנאים לצורך קבלת הפטור, בין היתר, אם מדובר בסכומי כסף שנוצרו בתקופת שהותו מחוץ לישראל.

כמו כן, תושב חוזר רגיל זכאי לפטור ממס למשך 10 שנים על רווח הון ממכירת נכסים בחו"ל שנרכשו בתקופת שהותו בחול. אם ימכרו הנכסים בתום 10 שנים יערך חישוב לינארי, כלומר חישוב חלקי.

הקלות במס לתושב חוזר ותיק

תושב חוזר ותיק זכאי לפטור ממס במשך 10 שנים מהמועד שבו חזר לישראל, על הכנסותיו מכל מקור שהופקו או נצמחו מחוץ לישראל או שמקורם בנכסים מחוץ לישראל. הפטור חל גם על נכסים שנרכשו לאחר החזרה לישראל, בעוד שלפני תיקון החוק בשנת 2008 הכנסות מנכסים מחוץ לישראל שנרכשו לאחר החזרה לישראל היו חייבות במס. יחד עם זאת, במסגרת התיקון נקבע סייג לגבי הכנסות מנכס המתקבל במתנה לאחר החזרה לישראל .כלומר, הכנסות מנכס שהוענק במתנה לאחר החזרה לארץ יהיה חייב במס. לעומת זאת, הכנסות מנכס המתקבל בירושה יהיו פטורים ממס.

במקרים בהם אותו תושב חוזר הפיק הכנסה מ"פעילות מעורבת", כלומר פעילות שחלקה בוצעה בישראל וחלקה בחו"ל, הוא יוכל לקבל פטור ממס על חלק מההכנסה שהופקה בחו"ל. על החלק שהופק בישראל לא יחול הפטור והוא יחויב במס. מקרה נפוץ בהקשר זה הוא כשתושב חוזר ותיק עובד אצל מעסיק זר ועבודתו מתבצעת חלקה בישראל וחלקה מחוץ לישראל. או אז, הוא יהיה רשאי לערוך חישוב יחסי לפי ימי העסקים בהם שהה מחוץ לישראל ביחס לכלל ימי העסקים בשנה. יודגש כי במניין ימי העסקים לא יילקחו בחשבון חופשות ונסיעות פרטיות.

כמו כן, תושב חוזר ותיק פטור מהגשת דוח שנתי למס הכנסה למשך 10 שנים ממועד חזרתו לישראל וזאת במידה ולא הפיק הכנסות המחייבות דיווח בישראל ובתנאי שאינו מחזיק מעל 10% מניות בחברה ישראלית. במידה ואותו תושב חוזר ותיק חייב להגיש דוח בישראל הוא ראשי שלא לדווח על הכנסותיו המופקות בחו"ל מעצם היותן פטורות ממס. בנוסף באם נדרש להגיש הצהרת הון, גם כאן לא תחול עליו חובת דיווח על נכסים ורכוש המצויים מחוץ לישראל. כל זאת, כאמור, לתושבים שחזרו לישראל החל מ- 1.1.2007.

זאת ועוד, קיים פטור על הכנסות הוניות, כלומר תושב חוזר ותיק נהנה מפטור ממס על רווח הון ממכירת נכסים מחוץ לישראל, אם נמכרו תוך 10 שנים מיום חזרתו לישראל וללא קשר למועד רכישת הנכסים. הכוונה היא, פטור מרווח הון על נכסים שנרכשו ונמכרו לאחר ששב לישראל. גם כאן באם ימכרו נכסים בתום 10 שנים יערך חישוב יחסי.

מה היא שנת הסתגלות?

במסגרת הרחבת החוק שצוין לעיל, נקבע מנגנון המעניק אפשרות לתושב החוזר להמשיך להיחשב תושב חוץ במשך שנה אחת ממועד חזרתו. על מנת ליהנות מהטבה זאת על התושב החוזר להודיע למשרד הקליטה על כוונתו ליישם מנגנון זה בתוך 90 יום מיום הגעתו לישראל. ההודעה נעשית על ידי טופס המיועד לכך, אותו ניתן להוריד מאתר רשות המיסים.

יודגש כי תעודת תושב המוענקת על ידי משרד הקליטה אינה מסדירה את מעמד התושב החוזר ואינה קובעת אם הוא יוגדר כתושב חוזר, או כתושב חוזר ותיק לעניין מס הכנסה. לכן רצוי לפנות ליועץ מס המתמחה בתחום בכדי לקבל יעוץ כנדרש.

*** הכותבת היא יועצת מס, מתמחה במיסוי בינלאומי ובליווי לקוחות תושבי ישראל בעלי אזרחות אמריקאית.

*** המאמר אינו תחליף לייעוץ מקצועי ספציפי.

עוד כתבות

ההשקעה הממוצעת בבטיחות בפרויקטים של בנייה בארץ היא רק 0.6% מעלותם / צילום: shutterstock

ההרוגים בתאונות הבנייה: בעולם מצאו פתרונות יעילים להגברת הבטיחות, אצלנו לא משקיעים אפילו 1%

ההשקעה הממוצעת בבטיחות בפרויקטים של בנייה בארץ היא רק 0.6% מעלותם, ובפרויקטים קטנים אפילו פחות • לנוכח גל התאונות של השבוע האחרון, "גלובס" בדק איך אפשר להקטין את מספר התאונות ומה צריך להיות חלקם של משרדי הממשלה בהטבות מס, בהכשרה ובאכיפה

ארי קלמן - מנורה מבטחים / צילום: איל יצהר

הפסד רבעוני של 81 מיליון שקל חתך בחצי את הרווח השנתי של מנורה מבטחים

מנורה מבטחים, שעקפה בימים האחרונים את כלל ביטוח במונחי שווי שוק והפכה לקבוצת הביטוח הרביעית בשווייה בבורסה, הודיעה בד בבד עם פרסום הדוחות ל-2018 על חלוקת דיבידנד של 50 מיליון שקל

שירות הטלויזיה של אפל / צילום: רויטרס, Stephen Lam

אפל הוכיחה שמוקדם להספיד את הטלוויזיה המסורתית

שירות הטלוויזיה שאפל השיקה השבוע מסמן את המגמה הבולטת בשוק הטלוויזיה: שילוב של ערוצי הברודקאסט המוכרים לצד תוכן אינטרנטי ובלעדי, והכול באריזה ידידותית ● וגם: למה בחסות הבחירות משרד התקשורת מונע מבזק להציע אינטרנט במהירות משודרגת ללקוחותיה

שיגורי רקטות מרצועת עזה על ישראל / צילום: REUTERS/Amir Cohen

רקטה נורתה לאזור אשקלון; חיל האוויר תקף בדרום רצועת עזה

(עדכון) ● הרקטה יורטה באמצעות כיפת ברזל ● מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו הלילה מספר יעדי טרור, ובהם מתחם צבאי ואתר לייצור אמצעי לחימה של ארגון הטרור חמאס

גלעד ארדיטי, ישראל גיא דולב, מזי ארזי ויניב שולדנפרי / צילום: Sabre ישראל

ענקית ההפצה האלקטרונית Sabre תנהל את ההזמנות עבור מנוע חיפוש הטיסות אליס

בין השתיים נחתם הסכם ארוך טווח, ולדבריהן השימוש בטכנולוגיות הקמעונאות של Sabre יאפשר לאליס להעניק לנוסעיה חוויה מותאמת אישית ● אליס ו-Sabre סירבו לנקוב בסכום של העסקה

ד"ר דדי סגל, מנכ"ל ומייסד פנאקסיה / צילום: יח"צ

"מי שחושב להקים חברת קנאביס עדיף לו לבחון שוב את העניין. עוד כמה שנים לא יהיה שוק כזה"

ד"ר דדי סגל, יזם ומנכ"ל פנאקסיה, מספק פרספקטיבה חדשה על השוק ומעריך כי מי שכבר הצליחו להתבסס יירכשו על ידי תאגידים שישתלטו על השוק • בשיחה עם "גלובס" הוא סבור שמדינות מאפריקה ומדרום אמריקה לא יהוו תחרות, מספר על האתגרים שביצוא לאירופה, ומדבר גם על הקשר בין מאנצ'יז לסוכרת

עו"ד ליאת בן ארי \ צילום: יונתן בלום

"תיק המניות": הפרקליטות תחליט אחרי הבחירות האם לחקור את נתניהו; גם רשות המסים מעורבת

אנשי פרקליטות מחוז ת"א בוחנים בימים אלו מידע שהולך ומצטבר סביב החזקות ראש הממשלה בחברה של בן דודו, נתן מיליקובסקי • ל"גלובס" נודע כי גם אנשי רשות המסים נמצאים בתמונת הבדיקה, שעוסקת בין היתר בהיבטים של דיווחים לרשויות המס

מיקי גנור / צילום: מנחם שטראובר

מיקי גנור שוחרר למעצר בית בתנאים מגבילים

(עדכונים שוטפים): עוד קבעה השופטת עינת רון בדיון שהתקיים היום כי על גנור יהיה פיקוח הדוק במשך 24 שעות ביממה ● כמו כן, חל איסור על גנור ליצור קשר על כלל המעורבים בפרשה זו למשך 90 יום

אביליטי / צילום: אתר החברה/ צילום: רויטרס

אירונאוטיקס 2? נשללו רישיונות היצוא של אביליטי עקב חשד לעבירות על חוק היצוא הביטחוני

במערכת הביטחון חושדים: החברה ביצעה פעולות שיווק ויצוא ביטחוני של מערכות האזנה בלי רישיונות מתאימים ממשרד הביטחון, ובניגוד לחוק ● המהלך נחשב חריג, ודומה למהלך שננקט ב-2017 נגד אירונאוטיקס במסגרת חשדות על אופן התנהלותה של חברת המל"טים

שיגורי רקטות מרצועת עזה על ישראל / צילום: REUTERS/Amir Cohen

גורם מדיני: להכרה על ריבונות ישראל בגולן - עשויה להיות השלכה על אחזקת שטחים נוספים

"בצד שלהם אמרו שיש הפסקת אש אך זה לא נכון", כך לפי אותו גורם מדיני ● באשר להישג המדיני ברמת הגולן אמר הגורם המדיני כי המשמעות מרחיקת לכת בכל הנוגע להחזקת שטח ואי החזרתו בעקבות מלחמה צודקת

רפי אלמליח, מנהל התכנון ברשות מקרקעי ישראל / צילום: איל יצהר

התוכנית הלאומית למפרץ חיפה ענקית – אך כך גם המכשולים שעומדים בפניה

התוכנית לפנות את בתי הזיקוק ולהקים על שטח שגדול מנתניה אזור עירוני חדש, צפויה להתקל בלא מעט קשיים וביקורת, אולם היא מאותתת על קיצה של תעשיית זיקוק הנפט במפרץ חיפה ● ניתוח

רכבת ישראל / צילום: דוברות רכבת ישראל

הופסקה תנועת הרכבות בין אשקלון לשדרות בשל נפל

התנועה הופסקה עד לסיום הטיפול בנפל ובדיקת תקינות המסילה

חברת אחים נאוי / צילום: אתר החברה

בזמן שהיא פוזלת לישראכארט סוגרת נאוי שנה חזקה עם קפיצה של 22% ברווח ל-72 מיליון שקל

כחלק מצמיחת פעילות האשראי של החברה, בולטת הפרשה של כ-8 מיליון שקל שביצעה נאוי ברבעון הרביעי של 2018 לחובות מסופקים ואבודים, לעומת פחות מ-5 מיליון שקל  ברבעון המקביל ב-2017

פריקת קרונות בנמל חיפה / צילום: דוברות רכבת ישראל, סיגל ספנות

הרכבת תצא במכרז לרכש מאות קרונות חלופיים במיליארדי שקלים

במקביל, הרכבת צפויה לקבל אישור ממשרד האוצר להזמין 30-40 קרונות חדשים מחברת בומברדייה כדי להקל על המחסור שנוצר בעקבות הפעלת הקו המהיר לירושלים

עדו הר-טוב, מנכ"ל קבוצת גיתם / צילום: יח"צ

גיתם יטפל בתקציב הפרסום של קבוצת התיירות דיזנהאוז

התקציב מוערך בכ-6 מיליון שקל בשנה ● עד עתה הפעילות הפרסומית של קבוצת התיירות לא רוכזה במשרד פרסום גדול

מטוס בואינג 737 מקס במפעל הייצור ברנטון, וושינגטון / צילום: David Ryder, רויטרס

מטוס בואינג 737 ביצע נחיתת חירום באורלנדו בשל תקלה במנוע

המטוס של חברת סאות'ווסט איירליינס היה בדרכו לאחסון בקליפורניה ולא היו בו נוסעים ● לפי איגוד התעופה האמריקאי, התקלה לא קשורה לסיבות שהובילו להתרסקויות הקטלניות באתיופיה ובאינדונזיה

יאיר גולן, יעל רביע צדוק ויונס זולקן / צילום: רונן טופלברג וגלעד קוולרצ'יק

ליתר ביטחון: מי סבור שיש להתמודד עם פסימיות באופטימיות?

וגם: על בחירות באווירה אחרת ועל משרד ובו אוויר הרים איטלקי

בנימין נתניהו / צילום: איל יצהר

"איננו מכירים בריבונות של ישראל על האיזורים שנכבשו על ידה"

שגריריהן של צרפת, גרמניה, פולין, בריטניה ובלגיה במועצת הביטחון של האו"ם הגיבו להצהרת הנשיא טראמפ, שהכיר בריבונות הישראלית ברמת הגולן

חמאס/צילום:shutterstock

"חמאס מצמץ ראשון": התחייבות מול מצרים לנצור את האש

לפי גורם דיפלומטי בכיר בליכוד החמאס והג'יהד האיסלמי התחייבו מפני המתווכים המצרים כי לא ירו אם הצד השני ינצור את האש ● בסוף השבוע יציינו ברצועה שנה ל"צעדות השיבה" בעצרת ענק ובהפגנות ליד הגדר, שם יהיה עוד מבחן להבנות עם חמאס בתיווך המצרי

משה חוגג והתובע הסיני זוןן הו (Zhewen Hu)/ צילום: שלומי יוסף

מסתמנת פשרה: חוגג צפוי לשלם יותר מ-7 מיליון שקל לתובע הסיני בגין הנפקת המטבע הדיגיטלי STX

בלעדי ל"גלובס": יו"ר קרן סינגולריטים ובעלי בית"ר ירושלים, משה חוגג, שנתבע בכ-17 מיליון שקל בגין הנפקת המטבע הדיגיטלי STX על ידי המשקיע זוון הו, מתקרב להסדר פשרה, שבמסגרתו ישלם לתובע פחות ממחצית מסכום התביעה בתמורה למשיכתה ● בעבר טען חוגג כי התביעה היא ניסיון לסחוט ממנו כספים