גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

דיני ביטוח: האם בעלים של מגרש ספורט אחראי לפגיעות גוף?

הלכתם לשחק כדורגל עם החבר'ה במגרש שפתוח לציבור הרחב; במהלך המשחק מעדתם, החלקתם או נתקלתם בבור ■ היכן עובר הגבול בין אחריות העירייה לאחריות המתאמן?

מגרש כדורגל שכונתי / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
מגרש כדורגל שכונתי / צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

מגרשי הספורט ברחבי העיר נועדו לשם פעילות ספורטיבית של התושבים. פעילות זו היא פעילות חשובה אשר יש לעודד אותה ולהקצות שטחים למענה. עם זאת, יש לוודא את תקינות המגרשים לשם הבטחת בריאותם ושלמותם של המשתמשים. אין הדבר גורע מאחריותו של כל משתמש להיות זהיר כלפי עצמו וכלפי הסביבה.

האם ראוי להטיל אחריות על עירייה או על גוף אחר, עת נגרם נזק לאדם שהשתתף בפעילות במגרש ספורט שהוא בבעלותם?

באחד הימים השתתף ע' ("התובע") במשחק כדורגל עם חבריו, במגרש ספורט בקריית אתא ("המגרש"). במהלך המשחק רץ התובע בעקבות כדור שהתגלגל לעבר שולי המגרש. לטענת התובע, תוך כדי הריצה הוא החליק, וברכו הימנית נחבטה בחומת הבטון שהקיפה את המגרש ("האירוע"). בעקבות האירוע נגרם לתובע שבר בפיקה של הברך, ונקבעו לו אחוזי נכות בשיעור 19%.

התובע טען כי האירוע התרחש עקב שיטפון ושלוליות מים עמוקות שהיו קיימות במגרש, אשר לא תוחזק כראוי. התובע הוסיף כי עיריית קריית אתא ("הנתבעת") פעלה ברשלנות כלפיו, הואיל ולא פיקחה על מפגעים שהיו במגרש ולא דאגה להסיר מכשולים ממנו.

עוד נטען כי הנתבעת הפעילה מקום מסוכן ולא בטיחותי, ולכן הפרה את חובת הזהירות שלה כלפיו. לפיכך על הנתבעת ועל חברת הביטוח שביטחה אותה ("המבטחת") לפצות את התובע בגין נזקיו.

הנתבעת והמבטחת הכחישו את נסיבות האירוע כגרסת התובע. לשיטתן, אין להטיל עליהן אחריות לאירוע, והתובע אחראי באופן בלעדי להתרחשותו. בנוסף, נטען כי פציעת התובע היא תאונת ספורט שגרתית שהתרחשה בלהט משחק הכדורגל. הנתבעת והמבטחת הגישו חוות-דעת רפואית מטעמן, לפיה לא נותרה לתובע נכות צמיתה בשל האירוע. לאור כל זאת, טענו, יש לדחות את התביעה כנגדן.

בית המשפט ציין כי רשלנות היא פעולה החורגת מסטנדרט ההתנהגות של האדם הסביר. אחריותו של מזיק כלפי הניזוק אינה חלה בכל מקרה שבו נגרם נזק לניזוק. אחריותו היא לנקוט באמצעי זהירות סבירים, ורק אם לא ננקטו אמצעים אלה - ובשל כך נגרם הנזק - מתגבשת האחריות. לפיכך, על בית המשפט לבחון מהו האמצעי שיש לנקוט בנסיבות העניין, אשר בכוחו למנוע את הנזק. בנוסף, על בית המשפט לאזן בין אינטרס הניזוק לביטחונו האישי - לבין אינטרס המזיק לחופש פעולה.

בית המשפט הזכיר פסיקה של בית המשפט העליון במקרה אחר, שם נאמר כי משחק כדורגל כרוך בסיכונים מסוימים שנוטלים על עצמם השחקנים המשתתפים. לפיכך, תיתכן האפשרות ששחקן אחד ידחוף את השני בעת משחק, שני שחקנים יתקלו זה בזה, שחקן ייפול תוך כדי ריצה וכיו"ב.

בית המשפט קבע כי משילוב של הפסיקה לגבי סיכוני פעילות ספורטיבית ולגבי אחריותה של עירייה לשטחה עולה כי התרשלות תיוחס רק כאשר הוכח קיומו של מפגע היוצר סיכון בלתי סביר, שלא פעלו להסירו.

בית המשפט קבע כי התובע הוכיח כי הוא החליק על מגרש כדורגל רטוב בעת ריצה אחר כדור. זהו סיכון סביר של מי שביצע מרצונו פעילות ספורטיבית בחורף, הכרוכה בריצה בשטח ציבורי.

עוד נקבע כי אם התובע אכן החליק על האדמה הרטובה שבתחום המגרש, לא ברור כיצד הוא נפגע מחומת הבטון המצויה מחוץ לגבולות המגרש. התובע לא הביא ראיות מספיקות בנוגע למצב המגרש ולהתרשלות של הנתבעת. בית המשפט דחה את התביעה (בית משפט השלום, חיפה, 11938-08-13).

מתי עודכנה העירייה על הפציעה?

במקרה אחר א' ("התובע") קרע את רצועת הברך במהלך השתתפות במשחק כדורגל במגרש בעיר רמלה ("האירוע"). בעקבות האירוע נאלץ התובע לעבור. התובע טען כי במהלך המשחק נבעט הכדור לשטח חול שאינו מרוצף. התובע רץ להשיבו, וכאשר חלף על פני שביל, נלכדה רגלו במדרגה שבורה שהובילה לפציעתו.

לטענתו, מדובר במפגע, ולכן על עיריית רמלה ("הנתבעת") ועל חברת הביטוח שביטחה אותה ("המבטחת") לפצות אותו בגין נזקיו.

הנתבעת והמבטחת טענו כי התובע נפל כתוצאה מחבלה בברך שנגרמה מסיבוב של הרגל במהלך ניסיונו להסתובב ולהשיב את הכדור לתחומי המגרש. זאת ללא קשר למדרגה ולאבני השפה שהיו במקום. לפיכך, יש לדחות את התביעה.

בית המשפט ציין כי על-מנת שגרסת התובע תתקבל, עליה להיות גרסה סבירה יותר מגרסה אחרת. בהקשר זה צוין כי גרסתו של התובע אינה זהה לגרסאות של העדים מטעמו. עוד צוין כי אף עדותו של התובע עצמו בבית המשפט אינה זהה לגרסה שמסר בכתב התביעה. כמו כן, מהחומר הרפואי שהוגש לבית המשפט עלה כי קיים אזכור לחבלה סיבובית במהלך משחק כדורגל, ואין כל אזכור לחבלה כתוצאה מהיתקלות במפגע כלשהו.

התובע לא דיווח לנתבעת על המפגע, בטענה כי הוא היה פצוע ולא ייחס לכך חשיבות. על כך כתב בית המשפט: "גם אם התובע היה פצוע, והדבר לא היה בראש מעייניו נוכח פציעתו, הרי שדיווח על מפגע אינו טומן בחובו כמעט כל מאמץ, למעט שיחת טלפון אחת למוקד העירייה".

הימנעות מביצוע פעולה כאמור, לרבות הימנעות מפניה לעורך דין בסמוך לאחר האירוע, פוגעת בגרסת התובע. התובע לא הוכיח את טענותיו, והתביעה נדחתה (בית משפט השלום, תל-אביב, 2877-06-13).

העירייה לא דאגה לכיסוי בור: מי אשם?

גם ע' ("התובע") נפגע במהלך משחק כדורגל. המשחק התקיים במעון סטודנטים של הסוכנות היהודית לארץ ישראל ("הנתבעת"). לטענת התובע, רגלו נתקלה בבור במגרש, כתוצאה מכך נפל בעוצמה על הרצפה ("האירוע"). בעקבות האירוע נגרם לתובע שבר בשורש כף-היד.

התובע הגיש תביעה לבית המשפט כנגד הנתבעת וכנגד חברת הביטוח. הנתבעת טענה כי התובע לא היה רשאי לעשות שימוש במגרש, ולכן אין להטיל עליה אחריות כלשהי. בנוסף, ככל שתוטל אחריות על הנתבעת, הרי שהתובע תרם להתרחשות האירוע ויש לקחת זאת בחשבון.

בית המשפט ציין כי אף אם המגרש היה מיועד לסטודנטים המתגוררים במעונות, לא הייתה כל מניעה להיכנס למגרש בכפוף להצגת תעודת זהות. עוד צוין כי התובע מעד עקב בור במגרש, ששימש להצבת מוטות לרשת כדורעף. בעת האירוע הבור לא היה מכוסה. הנתבעת התרשלה בכך שלא וידאה את כיסוי הבורות המהווים מפגע. על הנתבעת היה לצפות שהמשתמשים במגרש עלולים להיתקל בבור ולמעוד כפי שאירע לתובע. ניתן היה למנוע את המפגע בנקיטת אמצעים סבירים, ולכן הנתבעת אחראית לנזקיו של התובע.

בית המשפט קיבל את התביעה והורה לנתבעת ולחברת הביטוח לפצות את התובע בגין נזקיו (בית משפט השלום, ירושלים, 45717-07-10).

כפי שנאמר בכותרת הכתבה, במקרים בהם נפצע אדם במהלך פעילות במגרש ספורט לא בהכרח תוטל אחריות על הבעלים של המגרש. לשם כך יש להראות גרסה עובדתית אחידה וסטייה של בעלי המגרש (הנתבע) מסטנדרט הזהירות הסביר, אשר הובילה להתרחשות האירוע וכתוצאה מכך גם לנזק.

■ הכותב הוא מומחה בביטוח ונזיקין, הבעלים של משרד עורכי דין ג'ון גבע ומשמש, בין היתר, כיועץ המשפטי לחברי לשכת סוכני הביטוח.

עוד כתבות

צחי סולטן + שוקי אברמוביץ / צילום: אסף מרדכי

מצחי סולטן ועד רוני קוברובסקי: כולם רוצים להשתתף בחגיגת ההנפקות של שותפויות המו"פ

הרעב הגובר בשוק להשקעות במיזמי טכנולוגיה מייצר גל הולך וגדל של הנפקות שותפויות מו"פ, שמקבל דחיפה גם מהקלות רישום משמעותיות שמעניקה להן הבורסה ● הטרנד הזה מושך אליו שורת שמות בולטים של פעילים ויזמים בשוק המקומי, ונכון לעכשיו נראה שהוא רק ילך ויתעצם

רוברט אנטוקול מנכ"ל ומייסד פלייטיקה מוקרן בטיימס סקוור ניויורק במהלך טקס פתיחת המסחר בנאסד"ק. / צילום: יח"צ

השבוע בהייטק: מי יוצא פראייר בהנפקות ומה עשתה אפליקציית אונבו?

הזינוק ביום הראשון למסחר של חברות טכנולוגיה אומר שהן משאירות יותר כסף על השולחן מאי פעם בעבר • וגם האם אפליקציית אונבו הייתה כלי מחקר שוק או מעקב? • סיכום השבוע בהייטק וטכנולוגיה

הנשיא והגברת הראשונה לשעבר, דונלד ומלאניה טרמאפ, עוזבים את הבית הלבן בפעם האחרונה, ביום רביעי / צילום: Associated Press, Alex Brandon

על הטוב הרע והמכוער בנשיאות של דונלד טראמפ

אין ספור מלים נשפכו כדי לתאר את נשיאותו של דונלד טראמפ ובמיוחד לאור האירועים שהתגלגלו במהירות מסחררת בחודשיים שחלפו מאז הבחירות ● נשים את כל אלה בצד השבוע ונתמקד במורשת הכלכלית של כהונתו: היכן הצליח הנשיא ה־45 ובמה הוא פספס

מחלקת הטיפול בחולי קורונה באיכילוב / צילום: Reuters, Ronen Zvulun

איך קוראים למוטציה שלך? כך בוחרים בשמות לסוגי הקורונה

וירוס הקורונה נקרא בהתחלה "וירוס ווהאן" ולאחר מכן קיבל שם ללא שיוך גיאוגרפי, מטעמים פוליטיים ● היום אנחנו שומעים על מגוון מוטציות לנגיף - הבריטית, הדרום אפריקאית, הברזילאית, היפנית ● לכל אחת מהן יש גם שם רשמי, אבל איך השמות הללו נבחרים?

מאיר בנימיני - תאטרון פלאים / צילום: שוקי לוי

"אני כבר ברמה של יאוש. גם אם לקוח מתקשר אליי ואומר לי 'בוא נדבר על הקיץ', מהפחד, אני לא רוצה"

מאיר בנימיני הוא הבעלים של תיאטרון הילדים "פלאים" ● "אם בתקופות רגילות היינו מתפרנסים יפה ומתנדבים לעשות הצגות בחינם, עכשיו פתאום צריך לעזור לשחקנים עצמם" ● גלובס שם את הסיוע לעסקים קטנים ולעצמאים במרכז 

מנכ"ל פולקסווגן הרברט דיס מציג את המכונית החשמלית הראשונה של החברה מדגם ID.3 בספטמבר 2019 / צילום: Associated Press, Michael Probst

איך נכשלה תוכנית ב-50 מיליארד דולר של פולקסווגן להביס את טסלה

בעיות תוכנה פגעו במאמץ של יצרנית כלי הרכב הגדולה בעולם להשתלט על שוק המכוניות החשמליות ● "וול סטריט ג'ורנל" צולל לתוך ההימור הגדול ביותר של תעשיית הרכב המסורתית

הסיפורים הבולטים של סוף השבוע / צילום: גלובס

הסיפורים הבולטים של השבת בגלובס: המאסר לבני שטיינמץ וההמלצות של גורו ההשקעות

יותר נשים סוחרות בבורסה והן גם עושות את זה טוב יותר ● כך נפל העיתון החשוב בעולם ברשתו של צעיר קנדי שהתחזה לפעיל דאע"ש ועוד סיפורים בולטים מהסופ"ש האחרון

מטוס של חברת איתיחאד מאיחוד האמירויות / צילום: יח"צ

לידיעת משרד הבריאות: דנמרק משעה הטיסות מאיחוד האמירויות בעקבות "חשד למרמה בבדיקות הקורונה"

לפי שר התחבורה הדני, המידע הגיע לרשויות הדניות מאזרחים שסיפרו על "מקרים ואירועים ספציפיים באיחוד האמירויות" ● "רמת האמינות והפירוט של הדיווחים היא גבוהה מאוד ולכן אנחנו לוקחים זאת ברצינות"

נמל התעופה של סינגפור CHANGI / צילום: Associated Press, Wong Maye-E

אלה עשרת נמלי התעופה הטובים בעולם וזה מה שעשתה להם הקורונה

אפילו בשנה בה מגפת הקורונה שיתקה את עולם התעופה, מוציא המגזין SKYTRAX את רשימת נמלי התעופה הטובים בעולם ● מי המדינה שפותחת את הרשימה של 2020, ואילו מדינות מככבות בעשירייה הראשונה?

ג'ו ביידן, נשיא ארה"ב ה-46 / צילום: Associated Press, Evan Vucci

בכיר אמריקאי: ביידן ימשיך לעודד נורמליזציה בין ישראל לשכונתיה

פקיד בכיר אמריקאי, המנוסה ומעורה במזרח התיכון ובממשל ביידן הנכנס, אמר לגלובס כי הנשיא החדש יעודד את המשך תהליך הנורמליזציה עם מדינות ערביות ומוסלמיות ● הבכיר הוסיף כי הערוץ הפלסטיני, שנזנח בימי טראמפ, יחזור לתמונה ופתרון שתי המדינות יקודם

בוחנים בדיקות קורונה בבית החולים שיבא בתל השומר / צילום: איל יצהר

משרד הבריאות: דומיננטיות לוריאנט הבריטי אצל הריוניות מאושפזות עם קורונה

הנתונים מצטרפים למחקר בריטי אשר מעלה אפשרות שהנגיף קטלני יותר, בנוסף להיותו מדבק יותר

מפגינים בסנט פטרסבורג נגד מעצרו של אלכסיי נבלני / צילום: Reuters, Anton Vaganov TPX

אלפי עצורים בשלג: הפגנות ברחבי רוסיה לשחרורו של אלכסיי נבלני

המשטרה ברוסיה השתמשה בכוח כדי לפזר הפגנות נגד מעצרו של אלכסיי נבלני, מנהיג האופוזיציה שחזר למדינה לאחר שהורעל בשנה שעברה ● 40 אלף בני אדם הפגינו במרכז מוסקבה, מעל 1,000 איש נעצרו ברחבי המדינה

אילוסטרציה - בורסה ת"א / צילום: שלומי יוסף

ירידות בת"א; "אם הליך ההתחסנות יימשך, צפויה עלייה משמעותית בסביבת האינפלציה"

עליות חדות במניות טבע, על בד, אורמד, בריינסוויי, ודיוקודס, נייר חדרה, לייבפרסון, או.פי.סי ואוגווינד ● הממשלה צפויה לאשר היום את סגירת נתב"ג לשבועיים ● פריון השלימה גיוס של 66 מיליון דולר

עבודה מהבית / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

הזינוק בעבודה מהבית בקורונה מושך סטארט-אפים מענף הנדל"ן

עובדים צעירים רבים שעזבו את הערים הגדולות מתכננים לחזור אליהן בעתיד, וצריכים בינתיים דירות מרוהטות

איך לעבוד עם איגוד עובדים חזק? / צילום: Shutterstock

איך לעבוד עם איגוד עובדים חזק?

איך מנהלים יכולים להתמודד עם ארגוני עובדים ומה ההבדל בין הארגונים בארץ לארגונים באירופה ● טור ייעוץ 

אודי רקנאטי / צילום: אביב חופי

משפחתי רקנאטי השלימה רכישת 50% ממניות קבוצת RGE

זאת מידי קבוצת אקסס אינדסטריז שבשליטת לן בלווטניק ● בכך הפכה משפחת רקנאטי למחזיקה הבלעדית ב-RGE; שי רקנאטי מונה ליו"ר הקבוצה ● ל-RGE יש מספר ערוצי תוכן, בהם ערוצי ספורט 5, ערוץ הילדים, ערוץ לוגי וערוץ הכנסת

בני שטיינמץ /צילום: אביב חופי

בני שטיינמץ נשלח למאסר. אבל זה לא אומר שנראה אותו מחר מאחורי סורג ובריח

שטיינמץ לא ירים ידיים כל כך מהר. למרות שאיש העסקים הישראלי הורשע על ידי שני בתי משפט באירופה, הוא ימשיך לנהל קרבות משפטיים עיקשים ברומניה, בשוויץ וגם בחקירות המתנהלות נגדו בישראל

יעל טרויכין / צילום: שי הנסב

"הקורונה לימדה אותי שאנחנו יותר חזקים ממה שחשבנו"

יעל טרויכין, מנהלת הפעילות של טרנד מיקרו ישראל, על התמודדות של חברה לאבטחת מידע בימי קורונה

גיורא אלמוגי / צילום: יונתן בלום

או.פי.סי משלימה את עסקת הענק בארה"ב בכ-648 מיליון דולר

עם השלמת העסקה, תחזיק או.פי.סי ב-70% ממניות CPV, כאשר ב-30% הנוספים יוחזקו ע"י כלל ביטוח, מגדל ופועלים שוקי הון

איך לנהל שיחת חולין / צילום: Shutterstock

שיחה בלי מסדרון - כאילו שלא היה קשה עם הסמול טוק גם קודם

אפי הוא מנהל מבריק שלומד מהר - אבל אין לו מושג ירוק אין לנהל שיחת חולין ● עד כה הוא הצליח להסתדר, אבל הקורונה הציבה בפניו אתגר חדש: סמול טוק - בזום ● מה עושים כשלמחסום הבושה מתווסף מחסום העדשה?