בית המשפט העליון דחה את בקשתה של היזמית חגית גיגי-ויסברג, שבנתה ברחוב קיש 3 בפתח-תקווה, לעצור את הריסת בניין המגורים בבעלותה. נזכיר כי הבניין שהוקם כלל 7 קומות, אף שהיתר הבנייה שניתןן לבניין היה ל-4 קומות בלבד.

השופט העליון יורם דנציגר כתב בהחלטתו: "דין הבקשה לעיכוב ביצוע להידחות... כמו בית המשפט המחוזי, לא התרשמתי כי סיכויי הערעור שהוגש לפתחו גבוהים. ממילא גם סיכויי הערעור שהוגש לבית משפט זה אינם נחזים להיות גבוהים... בשלב זה נדמה כי הבקשה היא מבחינה רבה תיאורטית, כאשר היא הוגשה בשעה שההריסה כבר הייתה בעיצומה".  

לאחר שהופרו צו הפסקה מינהלי וצו הפסקה שיפוטי, החלה עיריית פתח-תקווה להרוס את הקומות הנוספות שנבנו בבניין. עלות ההריסה לעיריית פתח-תקווה עומדת על מעט יותר ממיליון שקל, שאותם היא מתכוונת כמובן לדרוש מיזמית הפרויקט, עו"ד גיגי-ויסברג.

במקביל, לאחר שהתגלו בהריסה לא מעט כשלים הנדסיים, החליטו בעיריית פתח-תקווה לדרוש את הריסת הבניין כולו.