גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

בית המשפט: "יש לראות באבן-יהודה פולשת ומסיגת גבול"

המועצה המקומית אבן-יהודה החלה להקים כיכר על קרקע פרטית בחלקה ■ בית המשפט, שהורה להשיב את המצב לקדמותו: "נוכח ההתנהלות השערורייתית, אין לה להלין אלא על עצמה"

שטח הכיכר / צילום: איל יצהר
שטח הכיכר / צילום: איל יצהר

המועצה המקומית אבן-יהודה החלה להקים כיכר על קרקע שחלק ממנה היה בבעלות פרטית, כי "במילא התכוונה להפקיע השטח". בעלי החלקה ביקשו צו להפסקת העבודות, ובית המשפט קיבל את הצו והורה למועצה להשיב את מצב הקרקע לקדמותו, גם אם הדבר כרוך בעלויות כספיות למועצה, וגם אם השטח בסופו של יום יופקע. זאת, בשל מה שבית המשפט מכנה "התנהלותה השערורייתית" של המועצה. מדובר באחת הביקורות הקשות ביותר (והמרתקות ביותר) שהטיח בית משפט ברשות מקומית.

"סיפור קפקאי"

"מעשה ברשות מקומית אשר חפצה להוציא לפועל בנייתה של כיכר בצומת קיים מכוח תוכנית מאושרת, במטרה להיטיב עם תושביה. עד כאן דומה שיש לשבחה על מהלך זה, אלא שאליה וקוץ בה: הרשות לא טורחת לוודא טרם התחלת העבודות כי חלק משטח ההרחבה של הכיכר המתוכננת עבר לבעלותה על-פי דין, ובפועל עבודות אלה של הכיכר עצמה מבוצעות בתוך שטח המצוי בבעלותם הפרטית של כמה תושבים.

"נקודת השיא היא כי אף כשמופנית תשומת-לבם של הגורמים הרלוונטיים ברשות כי עתידות להתבצע עבודות בשטחם הפרטי של התושבים, לא נמנע אותו מחדל. זוהי תמצית הסיפור הקפקאי שבפניי", כך פתחה שופטת בית משפט השלום בפתח-תקווה, אשרית רוטקופף, את ההחלטה שנתנה לאחרונה בעניין.

5 בעלי נכסים ביישוב אבן-יהודה הגישו עתירה נגד המועצה המקומית, במסגרתה דרשו צו מניעה זמני שיאסור על המועצה להמשיך בעבודות המבוצעות על-ידה להקמת כיכר ביישוב על קרקע שחלקה בבעלותם, לסלק ידה מהמקום ולהשיב את מצב הקרקע לקדמותו.

התובעים טענו, באמצעות עו"ד אריאל יונגר ממשרד רון גזית רוטנברג, כי בחודש ינואר 2017 הם גילו כי על הקרקע הוצב שלט ללא רשותם, המבשר על כוונת המועצה לבצע בתוך ימים עבודות בצומת הסמוך לביתם, אף שחלק משטח הכיכר המתוכנן שייך לחלקה בבעלותם. הם פנו למועצה וטענו כי זכויותיהם הקנייניות עלולות להיפגע, ולמרות בקשת ראש המועצה מהיועצת המשפטית והמהנדסת לבחון את הטענות, ביצוע העבודות יצא לדרך.

לטענת התושבים, העבודות מבוצעות ללא הסכמה, ועל כן יש להורות למועצה על הפסקת הפלישה. זאת במיוחד כאשר מדובר ברשות שלטונית המחויבת בשמירה על שלטון החוק, ולא ייתכן כי במקום זאת, הרשות תרמוס את החוק ברגל גסה תוך פגיעה בזכויות הקניין של אנשים פרטיים.

מנגד טענה המועצה כי מדובר בהליך-סרק, וכי כחלק מפיתוח היישוב היא החליטה לתכנן ולבצע עבודות לסלילת כיכר בצומת הסמוך לבתי התושבים. על-פי התוכנית החלה על האזור, נכלל מקטע קטן ביותר בצורת חצי עיגול על אחת מחלקות התושבים, אך מקטע זה שינה כבר ייעודו מחקלאות לדרך שעליה עתידה להיסלל הכיכר.

עוד נטען כי מאחר שעוד לא נרשמה פרצלציה בגין התוכניות הרלוונטיות, טרם התקבלו מספרי גושים וחלקות חדשים המשקפים את גבולות המגרשים בהתאם לייעודם החדש, וכי חלק מהחלקה המדוברת שרשום עדיין על שם הבעלים שינה ייעודו לדרך, ואותו מקטע כבר לא בבעלותם.

המועצה הודתה כי בשל שגגה טכנית לא הושלם עדיין ההליך הפרוצדורלי המתיר לה לתפוס חזקה בשטח קטן מתוך החלקה. המועצה הוסיפה כי למרות שהדבר הובא לידיעת הגורמים המתאימים במועצה לאחר פגישה שהתקיימה בין ראש המועצה לתובעים, עדיין מדובר בהליך פרוצדורלי שאין לו השפעה על הזכויות עצמן. מכל מקום טענה המועצה כי בימים אלה היא משלימה את ההליכים הפרוצדורליים, ובתוך חודש היא תהיה רשאית פורמלית לתפוס חזקה בחלקה המדוברת.

"אצה לה הדרך"

כאמור, למרות פניות התושבים למועצה, העבודות החלו. בסוף חודש מארס הגישו התושבים בקשה דחופה לעצירת העבודות. השופטת רוטקופף קיבלה באותו היום את הבקשה וקבעה כי הפגם "הפרוצדורלי" אינו פרוצדורלי כלל, וכי למועצה לא הייתה זכות חוקית לבצע את העבודות. היא נתנה צו זמני האוסר על המועצה לבצע עבודות בשטח הפרטי של התושבים.

בהחלטה שנתנה קבעה רוטקופף כי על רשות שלטונית להקפיד על שמירה על רכושו וקניינו של האזרח, ולא לרמוס או לבטל את זכויותיו בניגוד לדין. "לצערי, עיקרון זה לא היה נר לרגליה של המשיבה במקרה זה", ציינה רוטקופף.

בהחלטה שניתנה לאחרונה ציינה כי אין מחלוקת שהעבודות לפיתוח הכיכר בוצעו בחלק משטח התובעים שהיו עדיין בעלי הזכויות הבלעדיים באותה חלקה. התנהלות המועצה משקפת, לדברי רוטקופף, "תמונה עגומה", לפיה המועצה הניחה כי היא רשאית לבצע עבודות בשטח התובעים, מאחר שחלק מהחלקה במילא אמור לעבור לידיה באמצעות הפקעה, וזאת למרות שטרם בוצע השינוי הקנייני.

השופטת הדגישה את ההתראות ששלחו התובעים למועצה טרם בוצעו העבודות, כשהבחינו בשלטים המורים על כוונתה. במכתב תגובה השיבה המועצה לתושבים כי העבודות לא אמורות להיות מבוצעות על שטח התובעים, וכי הם צריכים לברך על הקמת הכיכר. כלומר, בפניית התושבים אל המועצה היא הכחישה בהתחלה את קיום העבודות על שטחם - ורק בתשובה לבית המשפט הודתה בדבר.

"משנוכחה או הייתה אמורה להיווכח המועצה, במיוחד לאור התראות המבקשים כי העבודות הכרוכות בפיתוח כיכר יגלשו בהכרח לחלקתם, לא ברור מדוע אצה לה הדרך בביצוע העבודות טרם הסדרת המעמד הקנייני של השטח הרלוונטי בחלקת המבקשים. לאחר פתיחת ההליך אצה לה הדרך להכשיר את השרץ באמצעות הודעה על כוונתה לתפוס חזקה בקרקע.

"גם אם מדובר במטרה ראויה, אין בכך להעניק למשיבה גושפנקא לביצוע פעולות שאינן תואמות את הדין, וזאת במטרה להשיג את מטרתה. ובמקרה זה המטרה מקדשת את האמצעים המתעלמים ורומסים זכויות של אחרים. בשעה שהעבודות בוצעו על חלקת התובעים שעה שהם הבעלים שלה, הרי שיש לראות במועצה כפולשת ומסיגת גבול. גם אם נפלה שגגה משרדית, הרי שמקטע זה עדיין רשום על שם הבעלים, ועל כן היא לא הייתה רשאית לעשות דין לעצמה תוך רמיסת זכויותיהם הקנייניות".

רוטקופף הדגישה כי למרות שהסעד המבוקש להשבת המצב לקדמותו כרוך בעלות כספית שתיגרם למועצה, "הרי שלנוכח התנהלותה השערורייתית, אין לה להלין אלא על עצמה, והיה עליה להביא בחשבון השלכות אלה".

לדבריה, המועצה הוסיפה חטא על פשע וטענה כי מדובר בהליך קנטרני המנצל לרעה את בית המשפט. "אם המשיבה סבורה כי עמידה על זכויות קנייניות וסעדים המבוקשים על-מנת למנוע המשך פגיעה בהם הם בגדר ניצול לרעה של הליכי משפט - אין אלא להצר על נקודת השקפה שגויה זו".

רוטקופף קבעה כי הצו הזמני יישאר על כנו, וכי המועצה תסלק ידה משטח התובעים ואף תשיב את מצב הקרקע לקדמותו בתוך 14 יום, לרבות פינוי חומרי בנייה המצויים בשטח. בנוסף היא הורתה למועצה לשאת בהוצאות משפט התובעים בסך 50 אלף שקל, ובשל הנסיבות החמורות של התיק, אף החליטה להפחית את הערבון שניתן על-ידי התושבים עבור מתן הצו מסך של 50 אלף שקל, לסך של 10,000 שקל.

עוד כתבות

ד"ר טל בן שחר / צילום: Laura Pedrick

ד"ר טל בן שחר: "לא נולדתי מאושר - אבל אני עובד על זה"

ד"ר טל בן שחר, מייסד האקדמיה ללימודי אושר, אומר שאושר הוא כמו יופי: "אי אפשר להגדיר אותו, אבל יודעים כשהוא שם"

ד”ר חיים זיכרמן / צילום: איל יצהר, גלובס

"ההסללה של החרדים לערים נפרדות הייתה טעות"

מצוקת הדיור של הציבור החרדי לא תיפתר בקדנציה הזאת, אף שנציגי הציבור ממלאים את התפקידים הבכירים בתחום הנדל"ן, כך סבור ד"ר חיים זיכרמן, ראש בית הספר לנדל"ן בקריה האקדמית אונו

אפליקציות ה־Wellness / צילום ואיור: Shutterstock | א.ס.א.פ קריאייטיב

הדרך אל האושר עוברת בחנות האפליקציות

הן נגישות, קלות לשימוש, עונות על צרכים והולמות את רוח התקופה. אפליקציות ה־Wellness לשיפור הבריאות ולמניעת מחלות תופסות את החלל שהותירו מערכות הבריאות והגורואים • כתבתנו חקרה, התנסתה ומדווחת ● בואו נדבר על אושר, פרויקט מיוחד 

וואן ונדרבילט. שוק של שוכרים  / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

מגדל המשרדים מעל גרנד סנטרל במנהטן נחנך בעיתוי גרוע

בניין One Vanderbilt של חברת SL Green נבנה בעלות של 3 מיליארד דולר וכעת יצטרך להתמודד עם אתגרים קשים באכלוס

הנקראות של תש״פ - מנויי גלובס / אילוסטרציה: אפרת לוי, גלובס

עדי קייזמן ואדם נוימן, המסלול לאקזיט והמלחמה בקורונה: 10 הכתבות שהכי אהבתם השנה

לאן נסעו העשירים כשהשמיים היו סגורים ● איך נראים החיים החדשים של אדם נוימן ● איך יראו החיים ביום שאחרי הקורונה ● איך הופכים פרויקט גמר במכללה לאקזיט שך 450 מיליון דולר ● ועוד שש כתבות שהכי אהבתם השנה

לירן אבישר-בן חורין / צילום: רפי קוץ, גלובס

"שוק הסלולר מוטה מחיר בצורה לא בריאה": מנכ"לית משרד התקשורת בראיון ראשון

בתקופה הקצרה שלירן אבישר-בן חורין מנהלת את משרד התקשורת היא כבר הספיקה להוציא מכרז לדור החמישי בסלולר, לטפל במיזוג סלקום-גולן ולאשר את מתווה הסיבים ● בראיון ראשון בתפקיד היא מספרת כיצד הם רואים את מפת התקשורת העתידית, ועל מה הצרכן הישראלי צריך ללמוד להסתכל

הנקראות של תש"פ - המשבר האקולוגי / עיצוב: אפרת לוי, גלובס

8 כתבות המשבר האקולוגי הנצפות ביותר של השנה

מה המשמעות של עוד כמה מעלות חום ● המחיר האקולוגי של ההתמכרות לבגדים ●  הקורקינט הוא יותר מזהם ממה שחושבים ● איך עדיין אפשר לבלום את משבר האקלים ● ועוד ארבע כתבות שהכי אהבתם השנה

עמק יזרעאל. יישובים בפריפריה זכו פחות בקרקעות   / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

צדק חלוקתי בגבולות המוניציפליים? המחקר שמגלה שזה קורה בעיקר במרכז הארץ, ובעיקר ליהודים

מחקר חדש בדק יותר מ-90 החלטות של ועדות הגבולות בין השנים 2003 ל-2016 • אף שמטרתן הייתה להעביר שטחים לרשויות חלשות - רוב המרוויחות הן רשויות יהודיות במרכז, שהיו מקורבות לשר הפנים באותה עת

פרופ’ אריקה ג’יימס, דיקנית בית הספר וורטון למנהל עסקים באונברסיטת פנסילבניה  / צילום:  LARA WILLIAMSON  University of Pennsylvania

האישה הראשונה של לימודי מנהל העסקים חושפת את סודות הניהול

פרופ' אריקה ג'יימס, האישה והשחורה הראשונה שעומדת בראש בית הספר למינהל עסקים וורטון, מהמובילים בעולם, נכנסה לתפקיד בעיצומו של משבר הקורונה ובמהלך דיון ציבורי על הפליה על רקע גזעי ● כחוקרת מנהיגות בזמן משבר וגיוון תעסוקתי, תחום המחקר שלה הפך לרלוונטי מאי פעם ● המוסד היוקרתי יקבל לשורותיו 60 סטודנטים ישראלים בעשור הקרוב במימון תרומה של המיליארדר יורי מילנר

ד”ר עדו קמינר / צילום: איל יצהר, גלובס

המיקרוסקופ שיאפשר לענות על אחת החידות הגדולות בפיזיקה

ד"ר עדו קמינר בנה מיקרוסקופ אלקטרונים יחיד מסוגו, שמגלה מה קורה לאלקטרון במפגש עם אור ● בעתיד, הטכנולוגיה הזאת תוכל לעזור למקד קרינת רנטגן

עמית בן דב / צילום: איל יצהר, גלובס

הסיפור שהתחיל בשרטוט על מפית בבית קפה ונגמר (בינתיים) בגיוס לפי שווי של 2 מיליארד דולר

עמית בן דב חלם להיות ג'ימי הנדריקס הבא, וגם לתפקיד הראשון בהייטק התגלגל בעקבות החלום להשתלב בעסקי הבידור ● בגיל 50 הוא החליט להקים סטארט-אפ ראשון, שמנתח שיחות של אנשי מכירות ומספק להם המלצות ● היעד: להיות ה"טסלה של עולם המכירות"

פרופ’ ענבל גושן / צילום: נתי שוחט, פלאש 90

תאי המוח שמחליטים מה נזכור גם בעוד שנים

לאורך שנים חוקרי זיכרון ביטלו את תפקידם של תאים מסוימים במוח בתיוק זיכרונות • פרופ' ענבל גושן מגלה אותם מחדש

דיג בפיורד בנורבגיה / צילום: Shutterstock | א.ס.א.פ קריאייטיב

למה כולם בסקנדינביה כל כך מאושרים ואיך זה קשור למלחמה בקורונה

למה בדירוגי האושר והרווחה הבינלאומיים מדינות סקנדינביה תמיד מגיעות ראשונות, מדוע יש כל כך הרבה דירוגים כאלה, והאם יש בכלל דרך נכונה למדוד ● וגם: מה הקשר בין רמת האושר של המדינה לבין האופן שבו היא מתמודדת עם משבר הקורונה? ● בואו נדבר על אושר, פרויקט מיוחד 

תיירים על חופי אבו דבי, איחוד האמירויות / צילום: Kamran Jebreili, AP

בקרוב: גוף ממשלתי לאיתור שת"פים והשקעות מהאמירויות יפתח סניף בת"א

מדובר במשרד בינלאומי ראשון של משרד ההשקעות באבו דאבי (ADIO), גוף ממשלתי של הנסיכות העוסק בחיפוש שיתופי פעולה והשקעות ● על פתיחת המשרד הוחלט בעקבות מגעים עם Invest in Israel במשרד הכלכלה והתעשייה ועם עוד גופים ישראליים תוך מיקוד בתחומי חדשנות וטכנולוגיה

ערן זהבי / צילום: רויטרס / Ronen Zvulun

האקזיט של ערן זהבי: ימכור בניין ברחובות לקופת חולים מכבי

לדברי שותפו של זהבי, אבי ארביב, שווי העסקה שנחתמה אתמול עומד על כ-180 מיליון שקל ● בקופת החולים אישרו את קיום העסקה ומסרו כי בכוונתם להפעיל במקום מעבדות

הנקראות של תש״פ - המשרוקית / צילום: אפרת לוי, גלובס

מהשכר של נתניהו ועד תמלוגי הגז: בדיקות המשרוקית הכי נצפות השנה

כמה מובטלים באמת יש בישראל ולמי כדאי להאמין? ● השכר הפנטסטי של נתניהו, או: איך יוצרים אחיזת עיניים ● כמה מכספי הגז באמת הגיעו עד היום לציבור ● האם מתנהלת נגד גנץ חקירה על קבלת 50 מיליון שקל בלי מכרז? ● ועוד שש כתבות שהכי אהבתם השנה

זירת המסחר בוול סטריט / צילום: Lucas Jackson , רויטרס

נעילה שלילית בוול סטריט; הנאסד"ק ירד בכ-1%

טראמפ צפוי לחתום ביום ראשון על צו שיאסור הורדות של וויצ'ט וטיקטוק בארה"ב  ● בורסות אסיה רשמו בעיקר עליות בעקבות המשך התחזקותו של היואן הסיני ביחס לדולר

איור עטיפת הספר

שופטת העליון שהפכה לסמל פמיניסטי וגיבורת תרבות ברשת

איך הפכה שופטת ביהמ"ש העליון האמריקאי רות ביידר גינסבורג לאייקון הפמיניסטי המשמעותי של ימינו ומה הקשר לראפר שנרצח בגיל 24 ● ראיון עם יוצרות הסרט התיעודי המדובר RBG ● כתבה זו פורסמה לראשונה באוקטובר 2018, אנחנו מפרסמים אותה כלשונה בשנית בעקבות פטירתה של רות ביידר גינסבורג

פרויקט האושר / צילום: גלובס

סוד האושר: איך אפשר להפוך מדינה למאושרת?

לרגע אחד קטן וחגיגי החלטנו לעצור ● להפסיק לדבר על הסגר ועל נתוני התחלואה, על מדינות אדומות וכתומות, ולחזור לדבר על רווחה, על אושר ועל מדינות כחולות ● בואו נדבר על אושר, פרויקט מיוחד

ספר לסגר - פרוזה / צילום: טלי בוגדנובסקי , גלובס

לקרוא כאילו אין מחר: ספרי הפרוזה שינעימו לכם את הסגר

ספר טוב גורם לקורא לחשוב על חייו שלו, התקופה שבה הוא חי והדרכים להתמודד עם שאלות מהותיות הנקרות בדרכו ● אנשי ונשות מפתח במשק, בפוליטיקה, בחברה, בתקשורת ובתרבות בוחרים את ספרי הפרוזה שכדאי להישאר איתם בבית בחודש הקרוב ● פרויקט מיוחד