גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

תאונה עם רכב שכור: כאב הראש של חברת ההשכרה?

בתי המשפט חלוקים בסוגיית הפיצוי במקרה של תאונה שבה מעורב רכב שכור ■ במקרים מסוימים יופתע הנהג השוכר לגלות כי גם הוא עשוי להיתבע במקרה של נזק לרכוש

תאונת דרכים / צילום: שאטרסטוק
תאונת דרכים / צילום: שאטרסטוק

בכבישי הארץ נעים אלפי כלי רכב שכורים. גם רכבים אלה מוצאים את עצמם מעורבים בתאונות דרכים, במהלכן נגרמים נזקי רכוש שונים. כאן עולה סוגיה מהותית הדורשת הכרעה חד-משמעית: האם חברה להשכרת רכבים חייבת בתשלום פיצוי לאדם שרכבו נפגע על-ידי רכב שכור, או שמא שוכר הרכב עצמו?

באחד הימים התרחשה תאונת דרכים, במהלכה נפגע רכב המבוטח באמצעות חברת ביטוח, על-ידי רכב של חברה להשכרת רכבים ("הנתבעת"). הוסכם כי האחריות לאירוע מוטלת על שוכר הרכב. המבטחת שילמה למבוטח שלה בגין הנזקים שנגרמו לרכבו באירוע והגישה תביעה כנגד הנתבעת, לשיפוי בגין הכספים ששילמה למבוטח שלה. במסגרת הדיון עלתה מחלוקת בשאלה האם על המבטחת היה להגיש תביעה כנגד שוכר הרכב או כנגד הנתבעת.

בית המשפט בחן את טענות הצדדים וקבע כי דין חברה להשכרת רכבים כדינו של מעין מבטח. לפיכך, ככל שניתן לייחס אשם לשוכר הרכב, רשאי הניזוק לתבוע את נזקיו ישירות מחברת ההשכרה. עוד נקבע כי על-פי הדין, חברות השכרת רכבים חייבות לבטח את כלי הרכב שלהן. צוין כי הביטוח הדרוש, בנוסף לביטוח חובה, הינו ביטוח נזקי צד ג'. ככל שהנתבעת אכן ביטחה את הרכב השכור בביטוח צד ג', הרי שבאפשרותה לתבוע כל סכום שתשלם ישירות מחברת הביטוח. אם הרכב השכור לא בוטח, הרי שהנתבעת פעלה בניגוד לדין, ולכן יש לראותה כמעין מבטחת, עליה מוטלת החבות. בית המשפט קיבל את התביעה והורה לנתבעת לשפות את המבטחת (בית משפט השלום, ירושלים 8712-12-15).

הנתבעת הגישה ערעור לבית המשפט המחוזי. בכתב הערעור נטען כי אין לראות בנתבעת כאחראית לנזקים שנגרמו על-ידי שוכר הרכב. עוד נטען כי בכתב התביעה שהגישה המבטחת קיימים פגמים שבגינם יש לדחות את התביעה.

בפתח פסק הדין ציין בית המשפט המחוזי כי טענות הנתבעת כנגד כתב התביעה שהגישה המבטחת מוצדקות, הואיל וכתב התביעה לא הציג ביטוי מינימלי לחיוב הנתבעת, ודי בכך על-מנת לקבל את הערעור. בית המשפט המחוזי לא עצר כאן והחליט לבחון האם ראוי להטיל אחריות על הנתבעת, בהיותה משכירת הרכב שאחראי לאירוע.

בית המשפט המחוזי הדגיש כי בסוגיה זו אין הכרעה של בית המשפט העליון, והפסיקה בערכאות הנמוכות יותר אינה עקבית. לדוגמה, בפרשה אחרת שהגיעה לבית המשפט המחוזי נפסק כך: "...מצב בו לא תוטל אחריות על בעליו של רכב, כאשר נגרמו באמצעות רכבו נזקים לאדם אחר, מנוגד לכל הגיון. אי הטלת אחריות על בעל הרכב רק משום שהנוהג ברכב בפועל לא אותר, עלול ליצור מצב בו כל מי שנפגע מרכב בו נהג אדם שאיננו בעל הרכב, יישאר ללא תרופה כאשר לא אותר הנהג. על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בחברת השכרה; חברות השכרה שעיסוקן בהשכרת רכב מודעות לכך שלעתים השוכר שגרם נזק לרכב השכור או לצד שלישי אינו ניתן לאיתור. לפיכך, מחובתן לבטח עצמן מפני מקרים מסוג זה, שהרי כבעלים של הרכב הן אחראיות לכל נזק שנגרם באמצעותו...".

בית המשפט המחוזי סקר פסיקה ענפה וציין כי הסתירות שבין פסקי הדין השונים מובילות למספר שאלות, ובראשן, האם ראוי ונכון להטיל אחריות על חברת השכרת רכבים לנזקיו של צד שלישי. בהקשר זה נקבע כי עצם העובדה שחברות השכרת רכבים נוהגות לבטח את הרכבים בבעלותן בפוליסת ביטוח רכוש, אין המשמעות שאותן חברות השכרה נושאות באחריות לנזקי רכוש כאמור.

קבלת גרסת המבטחת חורגת מתפיסות משפטיות מקובלות, ואין זה מתפקידו של בית המשפט לקבוע כי על חברת השכרת רכבים לשאת בנזקי רכוש או לבטח נזקים שייגרמו לצדדים שלישיים. תפקיד כאמור מצוי בסמכותו של המחוקק.

עוד צוין כי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעות סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), התשמ"ה 985, קובע שתנאי למתן רישיון לחברה להשכרת רכבים הינו קיומו של כיסוי ביטוחי לגבי אותם כלי רכב, שברשות החברה. לדעתו של בית המשפט המחוזי, הכוונה בסעיף זה הינה לביטוח חובה (כיסוי בגין נזקי גוף) להבדיל מביטוח רכוש.

בית המשפט המחוזי סיכם את פסק הדין וציין כך: "...מצב בו נוהגים בכבישי ישראל אלפי נהגים במכוניות שכורות, חלקם - תיירים, שאין סיכוי רב לאכוף עליהם את אחריותם גם לאחר שגרמו לנזקם של אחרים, אינו מניח את הדעת. אחריותם לוטה בערפל, עובדה שמקבלת את ביטויה פעם אחר פעם בפסיקות סותרות של בתי המשפט, והבהרת הנורמה המחייבת, נצרכת". בית המשפט קיבל את הערעור וקבע כי הנתבעת, בהיותה חברה להשכרת רכבים, אינה אחראית לנזקים שנגרמו על-ידי אדם ששכר ממנה רכב (בית המשפט המחוזי, ירושלים, 22850-06-16).

אין עקביות בפסיקה

במקרה אחר, חברה מסוימת ("התובעת") הגישה תביעה כנגד חברה להשכרת רכבים ("הנתבעת"), בגין נזקי רכוש שנגרמו במהלך תאונת דרכים. הנתבעת טענה כי אין לייחס לה כל אחריות, מאחר שהגורם שנהג ברכבה לא משתף עמה פעולה. נטען כי על התובעת לפנות בדרישות למזיק, להבדיל מפנייה לנתבעת, שאינה מבטחת את הרכב שבבעלותה, אלא רק השכירה אותו לגורם אחר.

מי אחראי לנזקים? בית המשפט ציין תחילה כי הנתבעת כשלה בכך שלא הציגה מסמכים רלוונטיים, והיא לא הוכיחה שאין לייחס לה כל אחריות לתאונה. למרות זאת צוין כי אף אם היו מוצגים המסמכים הדרושים, התוצאה המשפטית הייתה כנראה זהה. נקבע כי בהתאם לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים, ולפי הוראת המפקח הארצי על התעבורה, על חברות להשכרת רכבים לפעול באחת החלופות הבאות: עריכת ביטוח לנזקי צד שלישי באמצעות חברת ביטוח; נטילת התחייבות עצמית לכיסוי נזקי צד שלישי. משלא נערכה פוליסת רכוש לרכב השכור, על הנתבעת (חברת ההשכרה) לשאת בחבות בגין הנזקים שנגרמו לתובעת (בית משפט השלום, תל אביב, 37932-04-16).

אם כן, בתי המשפט אינם פוסקים באופן עקבי במחלוקות שעולות לעניין שאלת החבות של חברות להשכרת רכבים, במקרים בהם מתרחשות תאונות בהן מעורבים רכבים שכורים. הדבר המעניין הוא, שההחלטה שניתנה בבית המשפט המחוזי, במסגרת האירוע הראשון שנסקר בכתבה, התקבלה יום לפני ההחלטה שניתנה בבית המשפט השלום, באירוע השני שנסקר בכתבה. סביר להניח כי אי הוודאות המשפטית תימשך עד שהסוגיה תוכרע בחקיקה, או לחלופין בבית המשפט העליון. כך או כך, המצב הנוכחי מחייב את ציבור שוכרי הרכב לוודא שהרכב השכור מבוטח הן בביטוח חובה והן בביטוח רכוש.

■ הכותב הוא מומחה בביטוח ונזיקין, הבעלים של משרד עורכי דין ג'ון גבע, הדר ושות' ומשמש, בין היתר, כיועץ המשפטי לחברי לשכת סוכני הביטוח.

עוד כתבות

נתניהו משדר עסקים כרגיל, אולם בית המשפט / צילום: עמית שאבי, ידיעות אחרונות

דעה: קמפיין הדה-לגיטימציה של נתניהו נכשל

מאז הגשת כתב האישום בתיקי האלפים, התחלנו לשמוע את בנימין נתניהו, בעיקר דרך כוחות פרוקסי, מפליא בביקורות על בית המשפט ועל הרכב השופטים שדן בעניינו ● רק לפני חצי שנה נתניהו התגאה שאין לו שום ביקורת על מערכת המשפט ● מה שהשתנה הוא מצבו המשפטי של נתניהו

שכונת אגמים בדרום העיר אשקלון / הדמיה: דני שמש Ddesign3

קרן הריט אזורים ליווינג זכתה במכרז דירה להשכיר באשקלון

אזורים תשלם על הקרקע, כולל הפיתוח, סך של 31 מיליון שקל ● עלות הבנייה מוערכת בכ-200 מיליון שקל ● בפרויקט ייבנו כ-200 דירות, מחציתן לשכירות ארוכת טווח

בנימין נתניהו, השבעת הכנסת ה-35 / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

"החלטת ביהמ"ש מציבה גבול ברור בין הליכי המשפט הפלילי לבין ספינים בדעת הקהל"

כך אומרת ד"ר ענת פלג, מנהלת המרכז למשפט ותקשורת בפקולטה למשפטים של אונ' בר-אילן ● פלג מברכת על מה שהיא מכנה "ערנותם של שופטי נתניהו לתכסיסיו התקשורתיים" ועל כך ש"שמרו על שוויון בפני החוק בכך שחייבו אותו להגיע לפתיחת משפטו"

הרחוב הישראלי שוקק בימי קורונה, לאחר שחרור ההגבלות / צילום: Ariel Schalit, Associated Press

המגמה נמשכת: 10 נדבקים מאובחנים ביממה האחרונה

מספר הנדבקים בנגיף הקורונה בישראל עומד על 16,717 בני אדם. 279 נפטרו, ו-14,153 החלימו ● מספר הנדבקים בעולם עומד על 5,453,135

בנימין נתניהו / צילום: עמוס בן גרשום, דוברות הכנסת

דעה: מתלבטים אם לצפות במשדרי משפט נתניהו? אל תטרחו

משפט נגד ראש ממשלה מכהן הוא אירוע חדשותי ולאומי חשוב ומעניין מאוד, אבל כאירוע טלוויזיוני - אל תבנו עליו

גדעון המבורגר / צילום: תמר מצפי

הראל תייצג בישראל את חברת הביטוח הסינית TPRe

מבחינת הראל מדובר בהסכם בלעדיות ראשון עם גוף ביטוח סיני גדול, שיתווסף לשורת הסכמי שיתוף פעולה גלובאליים שיש לקבוצה, "עם יותר מ-14 תאגידי ביטוח בינלאומיים

עירן טאוס, מנכ"ל נובולוג / צילום: סיון פרג'

דוח מוצלח לנובולוג: "הקורונה קידמה מגמות שמועילות לעסקינו"

הכנסות קבוצת נובולוג ברבעון הראשון עלו ב-14% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, מעל ל-300 מיליון שקל ● המנכ"ל עירן טאוס: "הקורונה בעצם מחזקת את כל התוכנית האסטרטגית שלנו של מעבר לרפואה מקוונת ביתית"

חנויות סגורות בככר המדינה בתל אביב / צילום: איל יצהר, גלובס

מיום חמישי 10,687 איש הודיעו על חזרה לעבודה

מאז החלו ההקלות בסגר לשחרור המשק נרשמו בשירות התעסוקה 100,625 דורשי עבודה חדשים, ומנגד, מספר המדווחים לשירות התעסוקה על חזרה לעבודה עומד על 169,930

דירות למכירה ולהשכרה / צילום: פאול אורלייב

יד2: שוק השכירות התגבר על הקורונה; מסתמנת עלייה מתונה במחיר

לפי נתוני אתר הלוחות בתקופה שבין פברואר לאמצע מאי השנה לבין התקופה המקבילה אשתקד, חלה עלייה ממוצעת במחיר המבוקש ● לפי נתוני Wecheck ורשת אמבסדור קיימת התעניינות מוגברת מצד שוכרים

אסי (אסא) לוינגר, מנכ"ל אנרג'יקס  / צילום: שלומי יוסף, גלובס

הכירו את מנכ"ל חברת האנרגיה הירוקה ששווה פי 4 מקבוצת דלק

עקב משבר הקורונה נשבר בישראל השיא בייצור חשמל ממקורות אנרגיה "ירוקים" ● החברות בתחום נהנות מהייפ מתמשך, הבולט לנוכח קריסת מניות האנרגיה המסורתית ● "קשה להתחרות במחיר ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות", אומר ל"גלובס" אסי לוינגר, מנכ"ל אנרג'יקס

ראש הממשלה בנימין נתניהו / צילום: חיים צח, לע"מ

האישומים, השופטים, עורכי הדין והעדים: כל מה שצריך לדעת על משפטם של נתניהו, אלוביץ' ומוזס

לראשונה בתולדות ישראל ראש ממשלה מכהן יעמוד לדין, כשלצידו שאול אלוביץ', בעלי בזק לשעבר, ומו"ל "ידיעות אחרונות" נוני מוזס • "גלובס" חוזר לכתבי האישום ומשרטט את הצלעות המרכזיות שיעמדו במוקד סדר היום - העדים, צוותי ההגנה והתביעה והרכב השופטים שיידרש להכרעה הדרמטית

מיכה ברכוז, ממייסדי BUYME / צילום: ענת ליטבק

אקזיט ענק למייסדי BUYME: מוכרים שליש ממניות החברה לפי שווי של 250 מיליון שקל

הרוכשים, קבוצת מאיר שבבעלות יעקב שחר וישראל קז, יואב בן יקר וברק קנה ● התמורה למייסדי BUYME : 81 מיליון שקל במזומן ● המייסדים פועלים לפיתוח פלטפורמת מתנות דומה בזירה הבינלאומית

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון/ צילום: רפי קוץ

נגיד בנק ישראל: לא להעלאת מסים השנה; כן להפעלה מיידית של תכניות הסיוע

בישיבת הממשלה בה אושרה הצעת החוק לתקציב חירום נוסף של 14 מיליארד שקל אמר הנגיד פרופ' אמיר ירון כי אין מקום לצעדים הפוגעים בפעילות הכלכלית עד שהמשק ישוב לפסים של צמיחה. בנוסף טען כי אין לעכב את התכנית למענקים לעידוד התעסוקה בגלל ויכוחים על פגמים בה

אבי בן טל, מנכ"ל רשת 13  / צילום: ינאי יחיאל

הקרב על הנרטיב: ועד חדשות 13 והנהלת רשת ממשיכים להחליף האשמות

מנכ"ל רשת 13 אבי בן טל שלח מייל לעובדים, בו הבהיר כי הימנעות מקיצוצים פירושה פשיטת רגל, והתייחס גם לסוגיית שידור פתיחת משפטו של נתניהו ● ועד חדשות 13 לא נשאר חייב והוציא מיד מכתב תגובה חריף בו האשים את בן טל בחוסר דיוק ובהטעיה

דוד פתאל / צילום: איל יצהר

רוב בלי אישור: פתאל לא קיבלה אישור לדחיית ההתניות הפיננסיות

כ-96% ממחזיקי סדרה ג' ו-61% מהמחזיקים בסדרה ב' הצביעו בעד דחיית הפעלת הקובננטים שקשורים לרווחיות ● דוד פתאל: "בימים הקרובים נקיים שיחות עם המשקיעים ונתאם הצבעה נוספת שאותה אני מקווה יאשרו ברוב קולות. ניצנים של התאוששות כבר נראים במרבית המדינות בהן אנו פועלים. בישראל לדוגמא צפוי לנו חג שבועות מוצלח מאוד ובחודש יוני מלונות הנופש שלנו צפויים לתפוסות של למעלה מ-60%"

תיאטרון בית ליסין  / צילום: פרטים אדריכלים

ללא הפסקות ועם מדידת חום בכניסה: זהו מתווה ההצגות והמופעים

החל מתאריך 14 ביוני ישובו הצגות התיאטרון והמופעים. כך סיכמו הערב שר הבריאות אדלשטיין ושר התרבות טרופר ● עוד על פי המתווה תפוסה מקסימלית של 75%, רכישת כרטיסים באופן מקוון בלבד והפרדה של כסא אחד ● ומה נקבע באשר למוזיאונים?

סניף איקאה חדש באשתאול / צילום: יח"צ

למרות משבר הקורונה: איקאה פותחת היום חנות שישית בישראל

היקף ההשקעה בהקמת חנות איקאה באשתאול נאמד ב-390 מיליון שקל, והיא תשתרע על כ-25 אלף מ"ר

דרור שרון, מנכ"ל מגל / צילום: איל יצהר, גלובס

פימי מנצלת צלילה של 40% במגל כדי להכפיל את החזקותיה

פימי הגישה הצעת רכש בהיקף של עד 26 מיליון דולר למניות החברה הביטחונית, כדי להגדיל את החזקותיה מ-42% ל-80% מהמניות

משה ברקת ויורם דנציגר  / צילום: רפי קוץ, תמר מצפי, גלובס

דעה: האם בעל מניות בחברה ללא גרעין שליטה הוא רק טרמפיסט?

עוד מעט תצא מכלל ביטוח החלטה שתסמן לשוק ההון המקומי סטנדרטים חדשים ביחס למעמדם של בעלי מניות בחברות ללא גרעיני שליטה

מתוך אירוע של דפנה שייט / צילום: שי שבירו

"בעלי ואני חשבנו לעבוד בחקלאות. אמרנו שנעביר ככה את הזמן"

דפנה שייט, מפיקת אירועים, מנסה להמציא את העסק מחדש וחוששת מהגל השני ● "גלובס" שם את הסיוע לעסקים קטנים ולעצמאים במרכז