שלושה חודשים עברו מאז המפקחת על הבנקים ד"ר חדוה בר פרסמה מכתב לבנקים, שדורש מהם לקבוע נהלי עבודה מול יועצי המשכנתאות. בהתאחדות יועצי המשכנתאות אומרים כי לא חל מאז שינוי מהותי בהתנהלות הבנקים אל מול היועצים, וכי בחלק מהבנקים עדיין נוקטים מדיניות נוקשה בעבודה מול היועצים.

כתוצאה מכך החליטו באיגוד להכין מתווה למערכת היחסים שצריכה להיות לטעמם בין היועץ החיצוני, לבנק וללקוח הסופי. מתווה זה, שהגיע לידי "גלובס", יופץ לבנקים ולבנק ישראל בימים הקרובים, ובאיגוד מציעים שהבנקים יאמצו אותו.

במסגרת המתווה מוצע כי תקום ועדה חיצונית, שבה ישתתפו נציגי הבנקים, בנק ישראל (אם ירצה) והתאחדות היועצים. במקרה שבנק יחשוד כי אחד היועצים אינו מתנהל כראוי או בצורה שאינה כשרה, הוא יציג את הממצאים לוועדה והיא תחליט אם לפסול את אותו יועץ מעבודה עם הבנקים. כיום המצב הוא שישנם בנקים עם רשימות שגיבשו בעצמם הכוללות עם אילו יועצים הם עובדים ואילו פסולים. הפעילות של ועדה זו מוצעת בנוסף לפעילות שקיימת כבר היום של ועדת האתיקה של ההתאחדות, שמחליטה להשעות יועצים אם בידיה ממצאים בעייתיים על פעילותם.

המתווה שניסחו באיגוד נשען על הנחיותיה של בר, וכן מנסה לאזן בין הבנקים, יועצי המשכנתאות והלקוחות. כך למשל, נקבע כי לא יתקיימו כל יחסי טובות הנאה בין הבנק ליועץ המשכנתאות. עוד נקבע כי הלקוח יוכל להעניק ייפוי כוח ליועץ המשכנתאות לפעול בשמו, לאחר שיחתום על מסמך יפוי כוח, ובתנאי שלפחות פעם אחת בתהליך לקיחת המשכנתא הוא יגיע פיזית אל הבנק.

יונתן ברלינר, סגן יו"ר התאחדות יועצי המשכנתאות מסר בתגובה: "המתווה גובש לאחר שבועות ארוכים של התייעצויות. אנחנו מקווים לשת"פ של הבנקים, בהפיכת המתווה החדש לנוהל תקף".

תחום יועצי המשכנתאות החיצוניים הלך ותפס תאוצה בשנים האחרונות, בין היתר על רקע הגאות בענף הדיור. לפי הערכות ישנם כיום 500-600 יועצי משכנתאות. יועצי המשכנתאות מבצעים את השופינג בין הבנקים בתחום זה, מנהלים מו"מ בשם הלקוח ומסייעים לו במציאת חבילת מימון מתאימה בתנאים הטובים ביותר, בתמורה לתגמול העומד בממוצע על כמה אלפי שקלים.

למעשה אין כיום כמעט פיקוח על יועצי המשכנתאות החיצוניים. בשנה האחרונה דיווחו ארבעה בנקים לבנק ישראל על מספר מקרי הונאה וזיוף, שבוצעו על ידי אנשים שהציגו עצמם בפני הבנקים כיועצי משכנתאות. כתוצאה מכך הקשיחו חלק מהבנקים את מדיניותם מול יועצי משכנתאות. אולם בענף הייעוץ טענו כי הבנקים בולמים את היועצים שמסייעים להגברת התחרות והורדת המחירים.

בהתאחדות המשכנתאות רוצים להכניס את פעילות היועצים להסדרה ופיקוח ועד שנושא זה יוסדר, מנסים בהתאחדות ליצור נהלים שיאפשרו לבנקים לשוב ולעבוד מולם בפעילות מלאה.