נקודת המבחן הראשונה של בעלי המניות בבזק לאחר התפוצצות הפרשה האחרונה בחברה מתקרבת. ב-15 באוגוסט תביא בזק להצבעה באסיפה הכללית של בעלי המניות את מינויו של הדח"צ חגי הרמן לכהונה נוספת. הגופים המוסדיים המחזיקים במניה לא יכולים יותר להישאר אדישים למה שקורה בדירקטוריון החברה וחייבים להתערב.

חגי הרמן, דירקטור חיצוני המסיים כהונה מלאה בבזק, היה מעורב בכל עסקאות בעלי העניין שבגינן רשות ניירות ערך חוקרת עכשיו את בעל השליטה שאול אלוביץ' ובכירי החברה - החל מעסקת yes שבה לא היה חבר בוועדה המיוחדת אך השתתף בדיונים, ועמדתו התומכת בעסקה ודוחפת אליה מופיעה בפרוטוקולי הדיונים, והיה מעורב בעסקת חלל בה היה חבר בוועדה המיוחדת.

חשוב לומר כי חגי הרמן לא הגיע להיות חבר בדירקטוריון בזק בגלל רקע או ניסיון מיוחד בתחום התקשורת. הרמן הוא חברו של יד ימינו של אלוביץ' עמיקם שורר. השניים מתגוררים בשכנות, מתפללים באותו בית כנסת, ומקורבים מעידים על חברות רבת שנים ביניהם.

בעלי המניות בבזק צריכים לומר - לא עוד. לא עוד מינוי מקורבים שאוכלים מידיהם של בעלי השליטה וגומלים להם בהצבעות בדירקטוריון, לא עוד דירקטוריונים רופסים שאינם עושים את חובתם. ב-15.8 תהיה נקודת המבחן והתחושה היא שהגופים המוסדיים לא יעמדו עוד מנגד.

מבזק בחרו שלא להגיב.