אישור מחלה לעובד יכול להינתן גם ללא צורך בהגעה למרפאה, כל עוד מדובר בארבעה ימי היעדרות לכל היותר - כך מבהיר משרד הבריאות בחוזר חדש לרופאים, שכולל בעיקר ריענון של הנחיות שונות בצורה של מקבץ ברור ומחייב.

על-פי החוזר, עליו חתומה ראש מנהל הרפואה במשרד, ד"ר ורד עזרא, הרופא יורשה להעניק ימי מחלה נוספים מבלי לפגוש במטופל במקרים מיוחדים שבהם מובן מאליו כי הם נדרשים, כמו לאחר ניתוח.

עוד קובע החוזר כי לאישור המחלה חייב להיות תיעוד בגיליון הרפואי של המטופל, אולם בתעודת המחלה עצמה שניתן לו אין צורך לציין את האבחון הרפואי - כדי לשמור על פרטיותו מול המעסיק ולמנוע מקרים בהם המעסיק "תהה", למשל, האם סיבת המחלה מצדיקה את ימי ההיעדרות. לפי החוזר, בתעודת המחלה ייכתב מעתה: "עקב בעיה רפואית הרשומה בתיק הרפואי".

מנגד, החוזר מבהיר כי על הרופא להימנע ככל האפשר מהנפקת אישור מחלה "בדיעבד", אולם על-פי שיקול-דעתו של הרופא ובהתאם למצבו הרפואי של המטופל ניתן להעניק אישור כזה כל זמן שתקופת המחלה המדוברת נוגעת לכל היותר לחודש הקודם ולא יותר מארבעה ימי מחלה.

מובן מאליו ומשעשע ככל שזה יישמע, החוזר מבהיר כי "אין לתת תעודת מחלה מראש" - כלומר בגין מחלה שתחילתה "בתאריך עתידי". במלים אחרות, אם יש לכם בהמשך השבוע ישיבה שאתם מאוד לא רוצים להשתתף בה, אל תמהרו לפנות לרופא.

באשר לתקופות מחלה ממושכות, החוזר קובע כי רופאים רשאים להעניק אישור לתקופה של עד 30 ימי מחלה אחת. תעודות מחלה לתקופות ממושכות יותר מחייבות נימוק בכתב מרופא מומחה ממערך הרפואה היועצת, כלומר מעבר לרופא משפחה או רופא ילדים (למשל רופא עור, אורתופד וכו'). רופאים אלה, אגב, רשאים להנפיק גם אישור מחלה רגיל ולא יהיה עוד צורך לבקש אישור מרופא המשפחה במקרה של ביקור אצל רופא יועץ. בהזדמנות זו מדגיש החוזר כי היעדרות של ילדים מבית הספר למשך עד 4 ימים, אינה מחייבת אישור רופא.